Kinetička detekcija astročestica


Patras workshop svibanj 2017.

- poster


Istraživački tim
Giovanni Cantatore, prof. giovanni.cantatore@ts.infn.it
Nenad Kralj, mag.phy

doc.dr.sc. Marin Karuza

Odjel za fiziku
Odjel za fiziku

e-pošta: mkaruza@gmail.com

Marin Karuza
Uniri