Kompleksne mreže jezika - LangNet


http://langnet.uniri.hr/

Pisani i govoreni jezik modelira se kompleksnim mrežama na način da se interakcije među lingvističkim jedinicama-čvorovima predstavljaju vezama u mreži. Mreže jezika na taj način mogu služiti za kvantitativnu strukturalnu analizu različitih jezičnih razina: fonetske, morfološke, sintaktičke, semantičke. Uspostavom formalnog modela za analizu kompleksnosti različitih jezičnih jedinica uspostavlja se metodološki okvir koji omogućuje analizu strukturne složenosti pojedine jezične razine, kao i njihov međurazinski odnos. Predložen pristup ima višestruke mogućnosti primjene u razvoju jezičnih tehnologija, koje u današnje vrijeme globalne informacijske povezanosti potiču razvoj različitih aplikacija: procjena kvalitete pojedinog teksta, određivanje autora ili žanra teksta, modeliranje mentalnih leksikona i/ili kognitivnih veza, rekonstrukcija i analiza dinamike procesa usvajanja jezika, određivanja značenja pojedine riječi u kontekstu, ekstrakcija semantičkog konteksta, koje sve redom imaju primjenu u inteligentnim računalnim sustavima.
Cilj ovog projekta je uspostava jezičnih mreža temeljem različitih tekstova, rječnika i leksikona iz hrvatskog korpusa. U projektu će se analizirati mreže za različite razine hrvatskoga: ispod razine riječi te na razini riječi. Predloženim istraživanjem planira se uspostaviti interdisciplinarni most koji povezuje matematički formalizam s postupcima i algoritmima računalne analize prirodnog jezika, kao jednog od područja razvoja inteligentnih sustava u informatici, s lingvistikom. Za hrvatski jezik do sada nije bilo sustavnih istraživanja pomoću kompleksnih mreža, pa se očekuje da će predložena metodologija produbiti razumijevanje strukturalnih odnosa kao i složenosti pojedinih jezičnih razina te time otvoriti put k razvoju novih aplikacija na području jezičnih tehnologija.
Razvoj različitih jezičnih tehnologija jedno od važnih područja Horizon 2020 okvira, istaknuto kao ključno područje za istraživanje inteligentnog upravljanja informacijskim sadržajima te prevladavanje jezičnih barijera u europskom višejezičnom prostoru.

 

 


Istraživački tim
doc.dr.sc.Zoran Levnajić zoran.levnajic@fis.unm.si
doc.dr.sc. Ana Meštrović amestrovic@uniri.hr
Lucia Načinović-Prskalo lnacinovic@uniri.hr
Slobodan Beliga sbeliga@inf.uniri.hr
doc. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić smarti@uniri.hr
Benedikt Perak bperak@ffri.hr
dr. sc. Tajana Ban Kirigin bank@uniri.hr

prof. dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić dipl. ing.

Odjel za informatiku
Odjel za informatiku

e-pošta: smarti [at] uniri [dot] hr
telefon: 00 385 51 584 714
skype: sanda.martincic
prostorija: soba 409 (Kampus Trsat), Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

CROSBI
Odjel za informatiku


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
COST
Google Schoolar 472 12 15
Langnet projekt
LinkedIn
Orcid
ResearcherID
SCOPUS 215 8
Web of Science 94 5