Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata


Cilj istraživanja je daljnji razvoj i poboljšanje računarskih postupaka koji se koriste za numeričko modeliranje hidrodinamičkih opterećenja i odgovarajućeg dinamičkog odziva pomorskih objekata. Svrha je izrada računalnih "alata" za predviđanje hidrodinamičkih značajki pomorskog objekta, posebno u ranim fazama procesa osnivanja. Takvi alati omogućuju brži i jeftiniji odabir i optimizaciju rješenja. Cilj istraživanja je poboljšati formu i performanse pomorskih objekata, uzimajući u obzir očuvanje okoliša, s ciljem razvoja tzv eko-učinkovitog ili "zelenog" broda. Predloženo istraživanje će se raščlaniti na tri glavna područja: 1. Unaprjeđenje metodologije procjene brzine broda, potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova koji ovise o aktualnim vremenskim uvjetima. Cilj istraživanja je bolja procjena emisije stakleničkih plinova s brodova razvojem spregnutog hidrodinamičkog modela i modela pogonskog sustava.  2. Optimizacija brodskog trupa (pramca i krme) i brodskog pogonskog sustava koji djeluje u stvarnim vremenskim uvjetima. Povezivanje metoda za određivanje hidrodinamičkih značajki forme broda u mirnoj vodi kao i na valovima s optimizacijskim algoritmima omogućit će optimizaciju forme broda s hidrodinamičkog stajališta što može predstavljati dobru polazišnu točku za odabir forme broda u preliminarnoj fazi projektiranja broda.3. Optimalna alokacija propulzora u sustavima za dinamičko pozicioniranje plovnih objekata. Cilj istraživanja je kvantifikacija tih gubitaka i njihova implementacija u optimizacijske zadaće već predloženih rješenja poput sekvencijalnog kvadratičnog programiranja i genetskih algoritama. Također, u radu će biti predložena i razvijena nova strategija optimalne nelinearne alokacije propulzora s mogućnošću promjene propulzorske konfiguracije temeljena na 'pattern (direct) search' algoritmima.

 


Istraživački tim
Natalija Vitali nvitali@riteh.hr
dr. sc. Dunja Matulja dlegovic@riteh.hr
Duško Pavletić, prof. dr. sc. duskop@riteh.hr
prof. dr. sc. Roko Dejhalla roko@riteh.hr
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić jasnapo@riteh.hr
Marko Valčić, dipl. ing mvalcic@pfri.hr
prof. dr. dc. Tomislav Mrakovčić tomislav.mrakovcic@riteh.hr
izv. prof. dr. sc. Radoslav Nabergoj nabergoj@units.it

Prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić dipl. ing brodogradnje

Tehnički fakultet
Tehnički fakultet

prostorija: 2-10
e-pošta: jasnapo@riteh.hr
mobitel:


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 369 10 10