Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke


Projektom "Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke" istražit će se umjetnine izrađene od navedenih skupocjenih materijala, a koje se mogu naći u gradu Rijeci u razdoblju baroka, to jest u 17. i 18. stoljeću. Primjenom metode case study, odnosno, analizom inventara sakralnog objekta kao što je nekadašnja isusovačka crkva, a danas katedrala sv. Vida, pokušat će se utvrditi količina te uzročno-posljedične veze nastajanja samih umjetnina. Suvremenom metodologijom povijesti umjetnosti za svaku pojedinu umjetninu izradit će se problematska kataloška jedinica u kojoj će se nastojati utvrditi sljedeće: tko je autor, kada je djelo nastalo, tko je naručitelj, koji je stilski kontekst, po čemu je neko djelo posebno s obzirom na umjetničku kvalitetu i inovativnost, povijesni značaj, korišteni materijal i vještinu obrade. Rezultati istraživanja poslužit će kao znanstveno utemeljena platforma za revidiranje zbirke umjetnina pri spomenutom objektu koja, iako postoji od 1980-ih godina, nije dovoljno valorizirana i prezentirana u javnosti. Za oplemenjivanje ponude grada Rijeke u 2020. godini, kada ona bude Europska prijestolnica kulture, važno je izraditi kulturnu rutu koja, sudeći po talijanskim ili pak austrijskim primjerima, ima svoju publiku.

Na vrlo konkretan način, istraživački tim unutar Katedre za umjetnost ranog novog vijeka pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, zajedno s pridruženim vanjskim suradnicima, redom djelatnika u ustanovama koji upravljaju kulturnom baštinom, pokazati kao nezaobilazni čimbenik u promišljenom planiranju razvoja kulturnog turizma grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Time će se još više intenzivirati dosadašnja uspješna suradnja ovog istraživačkog tima s lokalnom i regionalnom samoupravom i ostalim institucijama u kulturi, a što je predviđeno strategijom Filozofskog fakulteta, kao i Sveučilišta u Rijeci. 

Ovaj je projekt nastavak vrlo uspješnog prošlogodišnjeg projekta koji je naišao na odaziv velikog broja zainteresiranih pojedinaca, a čiji su rezultati istraživanja dostupni na internetskim stranicama projekta. Upravo je publika, kao i nekoliko kulturnih ustanova, izrazila želju da s projektom nastavimo te da im približimo umjetničku baštinu Rijeke na metodološki suvremen način i temeljen na znanstvenim činjenicama. Prošlogodišnji je projekt ocijenjen najvišom ocjenom (A), a rezultati i aktivnosti projekta mogu se vidjeti na internetskoj stranici: http://baroknarijeka.uniri.hr/


Istraživački tim
Nina Kudiš nkudis@ffri.hr
Danijel Ciković dcikovic@uniri.hr
Ivan Braut i_braut@yahoo,com
Iva Jazbec Tomaić ivajazbec@gmail.com
Mateja Jerman mateja.jerman.ri@gmail.com

izv. dr. sc. Damir Tulić

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 462
mobitel:
e-pošta: dtulic@uniri.hr
e-pošta: damir.tulic@gmail.com