Rano dijagnosticiranje neuropsihijatrijskih poremećaja i identifikacija rizičnih i zaštitnih čimbenika u psihološkoj prilagodbi djece sa Dravet sindromom


Dravet sindrom jedan je od najtežih epilepsijskih sindroma karakteriziran pojavom rezistentnih epileptičkih napadaja koji se javljaju u prvoj godini života u inače zdravog djeteta, urednog mentalnog i motoričkog razvoja. Psihomotoričko zaostajanje postaje vidljivo tijekom druge godine života, a nakon toga razdoblja umjerena do teška mentalna retardacija, kao i poremećaji ponašanja, postaju očiti u svih pacijenta. Djeca s Dravet sindromom također imaju niz psihijatrijskih, intelektualnih, akademskih, društvenih, neuropsiholoških i psihosocijalnih poteškoća koje mogu predstavljati najveći teret bolesti. Skoro svi pojedinci s Dravet sindromom imat će neke od tih poteškoća tijekom svog životnog vijeka, ali samo oko 20% ih prima primjerenu procjenu i liječenje. U cilju rane dijagnostike neuropsihijatrijskih poremećaja, planira se implementacija orginalnog upitnika primjerenog za liječnike i roditelje djece s Dravet sindromom. Ovim istraživanjem također će se određivati utjecaj rizičnih i zaštitnih čimbenika u psihološkoj prilagodbi djeteta i obitelji prema modelu Wallandera i Varnija u cilju rane zaštite mentalog zdravlja i prevencije negativnih učinaka na kvalitetu života djece i roditelja.


Istraživački tim
Igor Prpić igor.prpic@uniri.hr
Vlašić Cicvarić Inge inge_v_c@yahoo.com
Kolić Ivana ikolic3107@gmail.com
Korotaj Rožmanić Zrinka zrinka.korotaj@ri.t-com.hr
Vuković Danijela d_vukovic@hotmail.com

Dr. sc. Jelena Radić Nišević dr. med.

Medicinski fakultet

telefon: 051659159