Prirodni okoliš – doprinosi humanističkih i društvenih znanosti promišljanju teme


Glavni je cilj istraživanja sustavna analiza teorijske i praktične produktivnosti pojma okoliša kao ključnog pojma suvremene bioetike. Upravo se okoliš, prvenstveno s naglaskom na onaj prirodni, stalno i kontinuirano ističe kao specifična razlika koji daje bioetici nužnu kvalitativnu dimenziju u širini refleksije u odnosu na raznorazne postojeće prethodnice i inačice normativnih refleksija zastupljenih u drugim disciplinama (medicinska etika, biomedicinska etika, etika znanstvenog istraživanja, praktična etika, primijenjena etika). S druge pak strane taj je koncept nepotpuno istražen i nedovoljno interdisciplinarno proučavan, što onemogućuje istraživanje teorijskih i konkretnih praktičnih implikacija za suvremenu bioetiku, a u ovom kontekstu to konkretno znači za cjelokupno razumijevanje toga što okoliš jest, što on za nas ljude znači, a tek potom i kakve su norme prikladne u odnosu prema njemu.

Različiti profili iz humanističkih (teorijska filozofija, etika, filozofija umjetnosti, estetika, lingvistika, povijest, komparativna književnost), odnosno društvenih skupina znanosti (psihologija, sociologija) i njima srodnih disciplina iz medicinskog kruga znanosti (javno zdravstvo, zdravstvena ekologija) okupljeni su s ciljem interdisciplinarnog rada na projektu dubljeg razumijevanja mjesta i značenja prirodnog okoliša, koji je ključan predmet i goruća tema suvremene bioetike (dovoljno je uzeti u obzir klimatske promjene i zagađenje okoliša kao elementarne brige suvremenog čovjeka po pitanju njegove daljnje egzistencije na planeti). U tom kontekstu posebna će pažnja biti dana različitim kulturnim perspektivama radi boljeg razumijevanja normativne problematike u pristupanju okolišu, a oprimjereno prvenstveno kroz europsku i američku (bio)etičku tradiciju. Multidisciplinarnim pak pristupom pojmu okoliša svakako se i, povratno, nadograđuju spoznaje koja nam pojam okoliša nudi unutar svake od uključenih disciplina te time i svaka pojedina disciplina uključenih suradnika će ovime profitirati.

Dodatna je motivacija suradnika na projektu ukazati na vrijednosti humanističkih i društvenih disciplina u teorijskome i praktičnome promišljanju o prirodnome svijetu te pokazati doprinos koji one mogu dati prirodnim i medicinskim znanostima (u kontekstu bioetičkih problema). Na taj način gradimo sustavnu strukturu znanja o našem prirodnom svijetu i čovjekovu mjestu u njemu, te doprinosimo boljem razumijevanju samih humanističkih i društvenih znanosti te njihova doprinosa za bolji, sretniji i zdraviji život (primjerice, direktne implikacije postignutih rezultata na javne politike u vidu prioritiziranja vrijednosti zdravih okolišnih čimbenika).


Istraživački tim
Igor Eterović igor.eterovic@uniri.hr
Robert Doričić robert.doricic@uniri.hr
Iris Vidmar ividmar@ffri.hr
Martina Šendula-Pavelić martinasp@uniri.hr
Tijana Trako Poljak ttrako@ffzg.hr
Daniela Katunar dkatunar@ffzg.hr
Samuel Kerstein kerstein@umd.edu
Ivan Cifrić icifric@ffzg.hr

Dr. sc. Igor Eterović znanstveni suradnik

Medicinski fakultet

e-pošta: igor.eterovic@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 21 3 0