Razvoj QA sustava nad relacijskom bazom podataka


Projekt se bavi problemom zapisa tekstualnog znanja u mrežu znanja primjenom metode Node of Knowledge i problemom ekstrakcije znanja iz mreže znanja u čovjeku blizak oblik. Predmet ovog istraživanja je razvoj računalno podržanog sustava koji će moći odgovoriti na pitanje postavljeno u tekstualnom obliku, prirodnim govornim jezikom. Odgovor koji daje sustav se zasniva na znanju koje je inicijalno prikazano u tekstualnom obliku te zapisano u relacijsku bazu podataka metodom Node of Knowledge. Za izradu ovakvog sustava potrebno je razviti algoritme koji će omogućiti zapis tekstualnog znanja u relacijsku bazu podataka, pristup odgovarajućem znanju u relacijskoj bazi podataka koje sadrži odgovor na postavljeno pitanje te formiranje odgovora (u tekstualnom obliku na prirodnom jeziku) koji je zasnovan na znanju iz relacijske baze podataka. 

U radu sustava koristit će se metoda Čvorovi znanja (Node of knowledge NOK) koja će se u okviru ovog projekta nastaviti nadograđivati i proširivati. Metoda je rezultat dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada u okviru projekta potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci Proširenje metodologije razvoja informacijskih sustava metodama umjetne inteligencije, (2013 - ..)

Inicijalna potpora će biti korištena za istraživački rad manjeg tima u kojemu je i jedna doktorandica čiji će se znanstveno-istraživački rad vezati uz temu projekta. Planira se objava publikacija na međunarodnim znanstvenim konferencijama i časopisima. Ovaj projekt otvara mogućnost za uključivanje i drugih studenata poslijediplomskog doktorskog studija koji je organiziran na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
Martina Ašenbrener Katić masenbrener@inf.uniri.hr
Jakupović Alen ajakupovic10@gmail.com
Fadejev Anja anja.fadejev@ris.hr
Sanja Čandrlić sanjac@inf.uniri.hr

doc. dr. sc. Sanja Čandrlić

Odjel za informatiku
Odjel za informatiku

e-pošta: sanjac@inf.uniri.hr
prostorija: Odjel za informatiku R. Matejčić , soba 515
telefon: 051/ 584-706

ResearcherID
ORCID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 82 5 1
Hrvatska znanstvena bibliografija
SCOPUS 40 4 0
WoS 16 2 0