Analiza i procjena trajnosti konstrukcija koje sadrže pukotine


Istraživanje Analiza i procjena trajnosti konstrukcija koje sadrže pukotine nadovezuje se na istraživački projekt Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala voditelja prof. dr. sc. Josipa Brnića, dipl. ing. Širi istraživački tim, pored predlagatelja, čine još prof. dr. sc. Domagoj Lanc, prof. dr. sc. Goran Turkalj, doc. dr. sc. Marino Brčić te red. prof. dr. sc. Josip Brnić, uz čiji se istraživački projekt ovo istraživanje veže. Osnovni cilj predlagatelja istraživanja je razviti individualni pravac orjentiran na numeričko modeliranje i eksperimentalna istraživanja struktura koje sadrže pukotine. Posebna pažnja usmjerila bi se na karakteristike materijala koje se odnose na zamor materijala i lom tj. na parametre loma te na daljnji razvoj i usavršavanje postojećeg hibridnog numeričkog modela za procjenu trajnosti konstrukcije. Kao osnovne metode modeliranja koristiti će se metoda konačnih elemenata te mehanistički pristupi. Validacija rezultata izvršiti će se usporedbom s postojećim teorijskim i/ili eksperimentalnim rezultatima iz relevantonog područja te, po mogućnosti, sa vlasititim eksperimentalnim istraživanjima.
Istraživanje će pridonijeti proširivanju istraživačkog portfelja šireg tima na područje mehanike loma i zamora materijala, što će doprinjeti međunarodnoj vidljivosti i prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci, dodatno ga etablirajući na karti svjetskih istraživačkih ustanova koje rade istraživanja na području zamora materijala i mehanike loma.

 


Istraživački tim
Sanjin Kršćanski sanjink@riteh.hr

doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski dipl. ing.

Tehnički fakultet
Tehnički fakultet

e-pošta: sanjink@riteh.hr
telefon: 051 651 560
prostorija: 2-137


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 93 6 3
Scopus 67 5 3