PORTFELJ / Dr.sc. Nada Krapić redoviti profesor

Portfelj

Dr.sc.

Nada Krapić

redoviti profesor

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

M 0915815208

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 363

Vidljivost

Obrazovanje

2003. - 2005.

doktorica znanosti za područje psihologije

poslijediplomski doktorski studij iz psihologije

Filozofska fakulteta, Ljubljana

1994. - 2000.

magistra psihologije

poslijediplomski doktorski studij iz psihologije

Filozofska fakulteta, Ljubljana

1984. - 1990.

diplomirani psiholog, profesor

diplomski studij iz psihologije

Pedagoški fakultet, Rijeka

Radno iskustvo

2001. -

redoviti profesor

održavanje nastave, rad u znanstveno istraživačkim projektima, sudjelovanje u aktivnostima Odsjeka za psihologiju, suradnja sa zajednicom

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

1999. - 2001.

producent u marketingu

produkcija promidžbenih video materijala

lokalna TV postaja Kanal Ri

1995. - 1999.

voditeljica odjela za tržišna istraživanja

osmišljavanje, organizacija i koordinacija istraživačkih projekata

Marketinška agencija Sagena

1994. - 1995.

psiholog u okviru osnovnoškolske stručne službe

rad s nadarenom i djecom s poteškoćama, testiranje zrelosti za školu

Osnovne škole na talijanskom jeziku, Rijeka

1993. - 1994.

psiholog u okviru Medicine rada

psihološka dijagnostika i prognostika

Dom zdravlja Opatija

1992. - 1993.

psiholog u okviru Medicine rada

psihološka dijagnostika i prognostika

Dom zdravlja željezničara Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

Psihologija upravljanja ljudskim potencijalima

Psihologija u marketingu

Psihologijski pravci i sustavi

Povijest psihologije

Psihologija rada

Uvod u psihologiju rada

Mentor u završnim radovima

29.11.2019. -

Odnos Eysenckovih crta ličnosti s raspoloženjima, tjelesnim simptomima i socijalnim odnosima adolescenata

Marinela Medić

30.09.2019. -

Aktorski i partnerski efekti crta ličnosti petofaktorskog modela na zadovoljstvo vezom

Marija Plemenčić

30.09.2019. -

Crte ličnosti, sposobnosti i korištenje slobodnog vremena kao prediktori profesionalnih interesa adolescenata

Petra Tamarut

19.09.2019. -

Odnos obiteljske klime s raspoloženjima, socijalnim odnosima i akademskim postignućem adolescenata

Ana-Marija Coha

24.09.2018. -

Odnos socijalne podrške i doživljaja stresnosti s tjelesnim simptomima, školskim postignućem i raspoloženjima adolescenata

Marijana Gregorac

21.09.2018. -

Odnos usklađenosti zanimanja i profesionalnih interesa sa zadovoljstvom poslom

Anamarija Macan

16.07.2018. -

Uparivanje po sličnosti u profesionalnim interesima i njegov odnos sa zadovoljstvom vezom

Maja Mavrin

05.07.2018. -

Uparivanje po sličnosti u osobinama ličnosti i njegov odnos sa zadovoljstvom vezom

Roberto Levak

14.12.2017. -

Uparivanje po sličnosti u radnim vrijednostima i njegov odnos sa zadovoljstvom vezom

Doris Benčić

12.07.2016. -

Inteligencija, crte ličnosti i profesionalni interesi kao prediktori školskog postignuća

Patricija Kuljanić

22.09.2015. -

Radne vrijednosti kao prediktori nekih aspekata radnog ponašanja

Ivančica Harjač

22.12.2014. -

Odnos dimenzija tamne trijade i aspekata radnog izvođenja

Paula Borko

14.03.2014. -

Osobne i percipirane organizacijske vrijednosti kao prediktori organizacijske odanosti

Sanja Barić

30.09.2013. -

Neke determinante prihvaćanja inovacija u domeni novih mobilnih tehnologija

Davor Jakšić

13.09.2012. -

Povezanost crta ličnosti i subjektivne financijske deprivacije s percipiranim tjelesnim simptomima nezaposlenih osoba

Ivana Lovrić

10.11.2011. -

Odnos crta ličnosti i stavova prema radu s raspoloženjima i tjelesnim simtomima

Andrea Vucelić

16.11.2010. -

Ličnost i stavovi prema radu kao prediktori nekih kontraproduktivnih radnih ponašanja i namjera napuštanja organizacije

Iva Popić

13.07.2010. -

Ličnost i motivacija kao prediktori organizacijskog građanskog ponašanja

Ivana Špodnjak

30.06.2010. -

Sličnosti i razlike u uzorcima povezanosti sposobnosti i crta ličnosti s komponentama radnog izvođenja procijenjenim od strane različitih procjenjivača

Sanja Viduka

23.12.2009. -

Odnos crta ličnosti, stresnosti na radnom mjestu i stilova suočavanja sa stresom s profesionalnim sagorijevanjem

Helena Ferenčević

11.02.2009. -

Crte ličnosti i zadovoljstvo poslom kao prediktori organizacijskog građanskog ponašanja

Marta Lončar

03.12.2008. -

Odnos crta ličnosti petofaktorskog modela i organizacijskih stavova s komponentama radnog izvođenja

Boris Pilepić

10.10.2008. -

Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s organizacijskim građanskim ponašanjem

Sanda Pletikosić

11.07.2008. -

Odnos organizacijske kulture i motivacije s organizacijskim stavovima

Sanja Mazor

22.11.2007. -

Odnos crta ličnosti petofaktorskog modela i motivacije s tjelesnim simptomima

Diana Bevanda

11.09.2007. -

Povezanost sposobnosti i crta ličnosti petofaktorskog modela s komponentama radnog izvođenja

Lucija Modrušan

18.05.2006. -

Crte ličnosti, socijalna podrška i zadovoljstvo poslom kao prediktori tjelesnih simptoma

Bojana Ćoso

17.05.2006. -

Crte ličnosti kao prediktori zadovoljstva poslom, organizacijske odanosti i zaokupljenosti poslom

Tea Lerga

06.02.2006. -

Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom u odnosu na spol, dob, radni staž i obrazovanje

Toni Erdfeld

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Do vocational interests matter for the selection of romantic partners? Evidence from Variable- and Couple-Centered Approaches

Banov, K., Krapić, N., Kardum, I.

Applied Psychology - 1-21

https://doi.org/10.1111/apps.12396

Q1

2022.

Vocational interests and relationship satisfaction: An actor-partner interdependence model.

Banov, K., Krapić, N., Kardum, I

Personality and Individual Differences

https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111440

Q1

2018.

Efekti i mehanizmi djelovanja samoefikasnosti na tjelesno zdravlje

Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada

Klinička psihologija - Vol. 11 57-86

A1

2018.

Optimizam, pesimizam i tjelesno zdravlje

Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada

Psihologijske teme - Vol. 27 585-611

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310927

A1

2018.

Efekti kongruentnosti osobnih i organizacijskih vrijednosti na odanost organizaciji.

Krapić Nada, Kardum Igor, Barić Sanja

Psihologijske teme - Vol. 27 291-309

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=299935

A1

2017.

Inteligencija, crte ličnosti i profesionalni interesi kao prediktori školskog postignuća

Krapić Nada, Kuljanić Patricija

Psihologijske teme - Vol. 26

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=272451

A1

2017.

Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence - implications for health education

Kardum Igor, Hudek-Knežević, Jasna, Krapić Nada, Kalebić-Maglica Barbara

Proceedings of the International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning.

A1

2016.

Lokus kontrole i tjelesno zdravlje

Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada

Klinička psihologija - Vol. 9 271-292

A1

2016.

The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents

Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić, Nada

Proceedings of the International Academic Conference on Social Sciences and Humanities - 63-72

A1

2016.

Osobne i organizacijske radne vrijednosti kao prediktori odanosti organizaciji

Krapić Nada, Barić Sanja

Psihologijske teme - Vol. 25 479-498

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=250138

A1

2016.

Efekti i mehanizmi djelovanja čvrstoće ličnosti na zdravlje

Kardum, Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada

Psihologijske teme - Vol. 25 499-517

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=250123

A1

2015.

Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning

Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor

Proceedings of the Sixth International Congress on Social Science and Humanities - 130-139

A1

2015.

Stress in Adolescence: Effects on Development. In: James D. Wright (Ed.)

Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Oxford: Elsevier - Vol. 23 562-569

A1

2012.

The structure of hardiness, its measurement invariance across gender and relationships with personality traits and mental health outcomes

Kardum Igor, Hudek-Knezevic Jasna, Krapic Nada

Psihologijske teme - Vol. 21 487-507

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140680

A1

2011.

Odnos crta ličnosti i stavova prema radu i organizaciji s odgovornim organizacijskim ponašanjem (The Relationship between Personality Traits, Attitudes towards the Organization and Organizatonal Citizenship Behavior)

Krapić Nada, Pletikosić Sanda, Grabar Nina

Psihologijske teme - Vol. 20 319-336

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110130

A1

2011.

Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses.

Hudek-Knežević Jasna, Kalebić Maglica Barbara, Krapić Nada

Croatian medical journal - Vol. 52 538-549

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=106427

A1

2009.

Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje (Organizational stress and work attitudes as predictors of health outcomes: A prospective study)

Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kalebić Maglica Barbara

Društvena istraživanja - Vol. 18 129-149

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58422

A1

2008.

Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima (Relationship Between Personality Traits, Intelligence and Vocational Interests)

Krapić Nada, Kardum Igor, Kristofić, Barbara

Psihologijske teme - Vol. 17 75-91

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51656

A1

2008.

Antecedents and consequences of agentic and communal stressful life events in early adolescence

Kardum Igor, Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna

Psihologijske teme - Vol. 17 133-153

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51661

A1

2007.

HIV-transmission knowledge, five-factor personality traits and psychopathy as determinats of risky sexual behaviors

Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada

Review of psychology - Vol. 14 139-152

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40332

A1

2007.

Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i raspoloženja (Relations between dimensions of the five-factor model of personality and mood)

Kardum Igor, Gračanin Asmir, Krapić Nada

Društvena istraživanja - Vol. 16 135-156

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=29508

A1

2006.

Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika (Personality traits and organizational attitudes as predictors of physical symptoms)

Krapić Nada, Sušanj Zoran, Ćoso Bojana

Psihologijske teme - Vol. 15 81-100

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19513

A1

2006.

Burnout in dispositional context: The role of personality traits, social support and coping styles

Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kardum Igor

Review of Psychology - Vol. 13 65-73

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=26896

A1

2005.

Dimenzije ličnosti petofaktorskog modela i radno ponašanje (Five-factor personality traits and work behavior)

Krapić Nada

Psihologijske teme - Vol. 14 39-56

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7868

A1

2005.

Odnos između emocionalne kontrole, percipiranog stresa na radnom mjestu i profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara (Relationship between emotional control, perceived stress at work and professional burnout in hospital nurses)

Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Rajter Linda

Psihologijske teme - Vol. 14 41-54

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19537

A1

2004.

Odnos pridjevske i upitničke mjere dimenzija petofaktorskog modela ličnosti (The relation between adjective and questionnaire measures of the five factor model of personality dimensions)

Gračanin Asmir, Kardum Igor, Krapić Nada

Psihologijske teme - Vol. 13 33-46

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19470

A1

2003.

Stilovi suočavanja sa stresom kod adolescenata: konstrukcija i validacija upitnika (Coping with stress in adolescents: Construction and validation of coping inventory)

Krapić Nada, Kardum Igor

Društvena istraživanja - Vol. 67 825-846

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30240

A1

2001.

Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata (Coping with stress by children and adolescents)

Kalebić Barbara, Krapić Nada, Lončarić Darko

Psihologijske teme - Vol. 10 3-33

A1

2001.

Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence

Kardum Igor, Krapić Nada

Personality and individual differences - Vol. 30 503-515

A1

Kongresna priopćenja

01.08.2019.

Actor-partner interdependence modelling of the effects of the Dark Triad traits on the relationship satisfaction

Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada

ISSID Conference 2019 Florence, Italy

05.04.2018.

Can life history strategy predict assortment in personality traits?

Gračanin Asmir, Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Mehić Nermina

European Human Behaviour and Evolution Association Annual Conference 2018 Pecs, Hungary

05.07.2017.

Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education.

Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kalebić Maglica Barbara

The International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning Budapest, Hungary

30.12.2016.

The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents

Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada

The International Academic Conference on Social Sciences and Humanities Prague, Czech Republik

19.07.2016.

Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons

Kalebić Maglica Barbara, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada

18th European Conference in Personality Timsoara, Romania

02.12.2015.

Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning

Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor

The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities Vienna, Austria

16.11.2014.

Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children

Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Kalebić Maglica Barbara, Krapić Nada

Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venice, Italy

18.02.2014.

Dizajn i provedba centra za procjenu kompetencija za rukovođenje kod perspektivnih zaposlenika

Kristofich-Ambruš Barbara, Krapić, Nada

3. konferencija Psihologija za gospodarstvenike Rijeka

07.11.2013.

Konstruktna validacija upitnika tamne trijade (SD3)

Kristofich-Ambruš Barbara, Krapić Nada, Bratko Denis

21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb

06.11.2013.

Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije

Kristofich-Ambruš Barbara, Krapić Nada, Bratko Denis

21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb

11.04.2013.

Poveznice Belbinovog upitnika timskih uloga s petfaktorskim modelom ličnosti (Relationship of Belbin team role questionnaire with big five model of personality)

Kristofić-Ambruš Barbara, Letina Srebrenka, Krapić Nada

21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

07.04.2011.

Konstruktna validacija skale sržnih vjerovanja o sebi (Construct validation of Core Self-Evaluations Scale)

Letina Srebrenka, Kristofić Barbara, Krapić Nada

20. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

27.05.2010.

Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s organizacijskim građanskim ponašanjem (The Relationship between Personality Traits, Attitudes towards the organization and organizational citizenship behavior)

Krapić Nada, Pletikosić Sanda, Grabar Nina

XVII. dani psihologije u Zadru Zadar

23.09.2009.

Personality traits, stress and attitudes toward work and organization as prospective predictors of professional burnout

Hudek-Knežević Jasna, Kalebić Maglica Barbara, Krapić Nada

23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa, Italy

01.07.2008.

Organizational stress, job involvement and job commitment as predictors of subjective health outcome in hospital nurses: A prospective study

Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kalebić Maglica Barbara

4. European conference on positive psychology Opatija

25.10.2006.

Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika (Personality traits and job and organizational attitudes as predictors of physical symptoms)

Krapić Nada, Sušanj Zoran, Ćoso Bojana

14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Vodice

25.05.2006.

Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima (Relationship between personality traits, intelligence and vocational interests)

Krapić Nada, Kristofić Barbara

XV. dani psihologije u Zadru Zadar

02.06.2005.

Burnout in nurses: The role of personality traits, social support and coping styles

Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kardum Igor

7th Alps-Adria Conference on Psychology Zadar

23.10.2003.

Odnos između emocionalne kontrole, percepcije stresa i sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara (Relationship between emotional control, perceived stress and burnout in hospital nurses)

Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada

11. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Petrčane

23.05.2002.

Izloženost i reaktivnost na stresne događaje kao medijatori i/ili moderatori efekata ličnosti na ishode (Exposure and reactivity to stressful events as mediators and/or moderators of the effects of personality on outcomes)

Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada

XIII. dani psihologije u Zadru Zadar

Uredništva časopisa

2012. -

Contemporary Contributions in Work and Organizational Psychology

http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/en/articles_2012_21_3.htm

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2005. - 2008.

istraživanje zdravstvenih ponašanja građana Rijeke

Odjel grada Rijeke za zdravstvo i socijalnu skrb

suradnik u istraživanjima

2004. - 2005.

Urban jungle - hrvatska edukativna računalna igrica za mlade

Hrvatski autoklub

suradnik pri izradi edukativnog materijala i recenzent

2003-2008

ispitivanje obilježja te stavova i mišljenja lokalnog stanovništva

Park prirode Učka

voditeljica istraživanja

2002. - 2006.

istraživanje potreba i problema mladih u PGŽ

Udruga Korak ispred

voditeljica istraživanja

Projekti

Znanstveni projekti

2018. - 2023.

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

suradnik

UNIRI

2014. - 2016.

Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda

suradnik

UNIRI

2010. - 2012.

Educa human resources feedback tool for employees, organizational scanning and further organizational improvement

voditeljica projekta

Eureka, intergovernmental organisation for market-driven industrial research and development

2006. - 2013.

Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja

suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2001. - 2006.

Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje

suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018