dr. sc. Dejana Golenko voditeljica knjižnice, viša knjižničarka

Pravni fakultet Knjižnica

prostorija : Knjižnica Pravnog fakulteta
e-pošta : dejana@pravri.hr
prostorija : Knjižnica

Google Scholar
Crosbi
ReseacherID
ORCID

Obrazovanje

1.4.2009. - 1.4.2016. dr. sc. informacijskih znanosti Poslijediplomski i sveučilišni studij - doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilište u Zadru
1.1.1999. - 1.1.2002. dipl. knjižničar Izvanredni studij knjižničarstva Pedagoški fakultet (danas: Filozofskom) u Osijeku
1.1.1994. - 1.1.1999. profesor hrvatskoga jezika i književnosti Studij hrvatskoga jezika i književnosti Pedagoški fakultet (danas: Filozofskom) u Osijeku

Radno iskustvo

1.1.2012. - predavač na studiju Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer) Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Rijeci Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2003. nastavnica hrvatskoga jezika i knjižničarka Osnovna škola Marija i Lina u Umagu

Nagrade i priznanja

1.9.2010. Nagrada 'Eva Verona' dodjeljuje se mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke.

Članstva

1.1.2012. - Pridružena članica Komisije za visokoškolske knjižnice
1.1.2010. - 1.1.2012. Predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka
1.1.2010. - 1.1.2012. Članica Glavnog odbora Hrvatskog Knjižničarskog društva
1.1.2009. - Članica Komisije za pravne i srodne Knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva
1.1.2006. - 1.1.2008. Članica Upravnog odbora Knjižničarskog društva Rijeka
1.1.2005. - Članica Komisije za državne informacije i službene publikacije Hrvatskog knjižničarskog društva
1.1.2003. - Članica Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Informacijska pismenost
Studij Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2014. Predmetno označavanje i pretraživanje
Studij Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2014. Deskriptivna obrada građe I
Studij Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2014. Deskriptivna obrada građe II
Studij Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Predavač
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Golenko, Dejana
Digitalna bibliografska Zbirka knjiga dr. Viktora Ružića na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Život koji teče = Life that flows : monografija o dr. Viktoru Ružiću : (Homo oeconomicus, Homo politicus, Homo eticus i Homo habilis) : monograph on dr. Viktor Ružić : (Homo oeconomicus, Homo politicus, Homo eticus and Homo habilis) - 2018.

A2

2. Golenko, Dejana; Vilar, Polona; Stričević, Ivanka
Strateški dokumenti - okvir za oblikovanje kakovostnih programov informacijskega opismenjavanja študentov: študija primera na pravnih fakultetah v Republiki Hrvaški
Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings 23-47 - 2017.

A1

3. Dejana Golenko, , Kornelija Petr Balog, Ljiljana Siber
Information Literacy Programs in the Field of Law: Case Study of Two Law Faculties in Croatia
Information Literacy: Key to an Inclusive Society: 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers / Editors: Kurbanoglu, S., Boustany, J., Špiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L., Çakmak, T. (Eds.), Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer International Publishing 676 pp 385-393 - 2017. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52162-6_38

A1

4. Dejana Golenko
Views of Legal Scholars About the Concept of Information Literacy in the Field of Law: Case Study of a Law Faculty in the Republic of Croatia
Information Literacy: Key to an Inclusive Society: 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers / Editors: Kurbanoglu, S., Boustany, J., Špiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L., Çakmak, T. (Eds.), Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer International Publishing 676 pp 375-384 - 2017. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52162-6_37

A1

5. Nada Bodiroga-Vukobrat, Aleksandra Čar, Dejana Golenko, Dragutin Nemec
Relevantni izvori informacija o pravu Europske unije (pretraživanje, pronalaženje i vrednovanje): priručnik za polaznike
Relevantni izvori informacija o pravu Europske unije (pretraživanje, pronalaženje i vrednovanje): priručnik za polaznike - 2016.

A2

6. Čar, Aleksandra, Golenko, Dejana, Siber, Ljiljana
Mre
Zbornik 14. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica - 2015.

A2

7. Golenko, Dejana, Vilar, Polona, Stričević, Ivanka
Information literacy skills of law students: challenges for academic librarians
Scientific seminar with international participation "Information literacy-training models and best practices", Varna, Bulgaria, October 18-19, 2012 36-55 - 2012.

A1

8. Arh, Evgenia; Golenko, Dejana; Pemper, Branka
Digitalni urođenici u sveučilišnoj zajednici (istraživanje na Sveučilištu u Rijeci)
12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Opatija, 24-26 svibnja 2011. / ur. Alisa Martek and Irena Pilaš 176-184 - 2011.

A1

9. Dejana Golenko
Izvori informacija o Europskoj uniji: pretraživanje, pronalaženje i vrednovanje
Zbirka presuda Europskog suda : (izbor recentne prakse) / ur. Nada Bodiroga-Vukobrat, Dario Đerđa, Ana Pošćić, Zagreb : Inženjerski biro, 2011. 5-37 - 2011.

A2

10. Golenko, Dejana
Izrada jednog tezaurusa: na primjeru Luje Margetića
Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture/ Poreč, 26.-28. studenoga 2008. / 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Poreč, 17-19 studenog 2010., ur. Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay, 243-251 - 2010.

A2

11. Golenko, Dejana; Vilar, Polona; Stričević, Ivanka.
Academic Strategic Documents as a Framework for Good Information Literacy Programs: Case Study of Law Faculties in the Republic of Croatia
Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013 Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013, Revised Selected Papers / Kurbanoglu, Serap ; Grassian, Esther ; Mizrachi, Diane ; Catts, Ralph ; Špiranec, Sonja (ur.). Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer International Publishing 415-421 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904725805&origin=AuthorNamesList&txGid=0

Znanstvene knjige

1. Autor
Dejana Golenko
MODEL INTRAKURIKULARNOG PRISTUPA INFORMACIJSKOJ PISMENOSTI NA VISOKOŠKOLSKOJ RAZINI U PODRUČJU PRAVA : The model of intracurricular approach to information literacy in higher education in the field of law: doktorska disertacija
doktorska disertacija Rijeka - 2016.
2. Autor
Dejana Golenko
Hrvatska kriminalistička bibliografija = Bibliography of Croatian criminalistics, Sv. 1.
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta, 2009. Pravni fakultet Rijeka - 2009. http://opak.crolib.hr/cgi-bin/wero.cgi?p=100001&q=hrvatska+kriminalisti%C4%8Dka+bibliografija&c=49101906683

Znanstveni skupovi

1. 3.10.2018. - 3.10.2018.
Drugi međunarodni stručni skup Službene publikacije i državne informacije u europskim knjižnicama  3. listopada 2018. godine, NSK, Zagreb, izlaganje: Programi informacijskog opismenjavanja u sklopu aktivnosti Europskog dokumentacijskog centra na Pravnom fakultetu u Rijeci Zagreb Izlagač
2. 19.4.2018. - 19.4.2018.
Znanstveno-stručni skup Život i rad dr. Viktora Ružića Rijeka Rijeka Izlagač: Golenko, Dejana, Digitalna bibliografska Zbirka knjiga dr. Viktora Ružića na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
3. 12.4.2018. - 13.5.2018.
Multiplier event Policy recommendations for the harmonization of the entry requirements and learning outcomes in information science (Projekt Erasmus+ EINFOSE) Ljubljana, Slovenija Sudjelovanje na Okruglom stolu: Kompetencije i vještine pravnih knjižničara
4. 27.9.2017. - 29.9.2017.
Kongres ZBDS 2017. Izlaganje Dejana Golenko, Polona Vilar, Ivanka Stričević, Strateški dokumenti - okvir za oblikovanje kvalitetnih programov informacijskega opismenjevanja študentov: študija primera na pravnih fakultetah v Republiki Hrvaški Podčetrtek, Olimje, Izlaganje
5. 18.9.2017. - 21.9.2017.
The Fifth European Conference on Information Literacy (ECIL), 18-21 September 2017, Saint-Malo, France. Izlaganje Dejana Golenko, Ljiljana Siber, Information Literacy of Lawyers in their Working Environment Saint-Malo, France Izlagač
6. 8.9.2017. - 8.9.2017.
Stručni skup “Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba”, Zagreb, 8. rujna 2017. Zagreb Izlagač
7. 17.5.2017. - 20.5.2017.
14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, izlaganje: Golenko, Dejana, Zastupljenost koncepta informacijske pismenosti na formalnoj razini visokoškolskih institucija (prepreke i izazovi za visokoškolske knjižničare) Lovran, Hrvatska Izlagač
8. 13.5.2017. - 16.5.2017.
14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, izlaganje: Bačić, Edita; Golenko, Dejana, SEELS Network Database (SEELSNDB): (projekt kreiranja tematskog repozitorija) Lovran, Hrvatska Izlagač
9. 21.10.2016. - 23.10.2016.
Workshop Library Cooperation, Saarbrucken, izlaganje: Golenko, Dejana, SEELS Network Database (SEELSNDB) Saarbrucken, Njemačka Izlagač
10. 10.10.2016. - 13.10.2016.
The Fourth European Conference on Information Literacy (ECIL) Izlaganje: Dejana Golenko · Kornelija Petr Balog · Ljiljana Siber, Information Literacy Programs in the Field of Law: Case Study of Two Law Faculties in Croatia Prague, Czech Republic Izlagač
11. 10.10.2016. - 13.10.2016.
The Fourth European Conference on Information Literacy (ECIL) October 10 th - 13 th , 2016, Prague, Czech Republic, Dejana Golenko, Views of Legal Scholars about the Concept of Information Literacy in the Field of Law: Case Study of a Law Faculty in the Republic of Croatia Prague, Czech Republic Izlagač
12. 14.9.2016. - 16.9.2016.
Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i razmjena iskustava u umrežavanju biblioteka Mostar Izlagač
13. 19.9.2014. -
11. okrugli stol Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama i Komisije za čitanje Gradska knjižnica (KGZ), 19. rujna 2014. Zagreb Izlaganje
14. 1.5.2014. -
Libraries in the Digital Age (LIDA) poster presentation: Application of qualitative methods in researching academic library users: Some practical experience Zadar Poster - izlagač
15. 29.11.2013. - 29.11.2013.
17. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji (AKM) Izlaganje: Hrvatski pravni akti kroz prostor i vrijeme: tiskane publikacije vs. online baze podataka Poreč Izlagač
16. 25.10.2013. - 25.10.2013.
Istanbul, Turkey, ECIL, The European Conference on Information Literacy (or ECIL), Department of Information and Communication Sciences of Zagreb University. Izlaganje: Academic strategic documents as a framework for good information literacy program: Case Study of Law Faculties in the Republic of Croatia Istanbul, Turkey, Izlagač
17. 18.5.2013. - 18.5.2013.
13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Izlaganje u okviru okruglog stola: Programi informacijskog opismenjavanja u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci Opatija Izlagač
18. 16.5.2013. - 16.5.2015.
14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Aleksandra Čar, Dejana Golenko, Ljiljana Siber: Mreža Europe Direct u knjižnicama pravnih fakulteta u Hrvatskoj – iskustva i izazovi Lovran Izlagač
19. 1.5.2013. -
13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica - Knjižnice: kamo i kako dalje? izlaganje: Programi informacijskog opismenjavanja u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci Opatija izlagač
20. 19.10.2012. - 19.10.2012.
Scientific seminar with international participation "Information literacy-training models and best practices", Varna, Bulgaria, izlaganje: Information literacy skills of law students: challenges for academic librarians“, Varna, Bugarska izlagač
21. 1.9.2012. -
38. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Dejana Golenko, Evgenija Arh, Radionica: Kako edukaciju korisnika učiniti zabavnom? Osijek Izlagač
22. 1.9.2012. -
38. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Edita Bačić, Dragutin Nemec, Dejana Golenko, Radionica: Visokoškolska knjižnica i autorska prava s posebnim osvrtom na e-knjige i e-usluge Osijek Izlagač
23. 1.5.2011. -
12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Postersko izlaganje: Arh, Evgenija; Golenko, Dejana; Pemper, Branka: Digitalni urođenici u sveučilišnoj zajednici (istraživanje na Sveučilištu u Rijeci) Opatija Izlagač - poster
24. 1.5.2011. -
12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Postersko izlaganje: Dimzov, Snježana; Golenko, Dejana: Knjižnični katalozi u sveučilišnoj zajednici Hrvatske Opatija Izlagač - poster
25. 1.11.2010. -
14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 17.-19. studenoga 2010. Postersko izlaganje: Dejana Golenko, Izrada jednog tezaurusa: na primjeru zbirke Luje Margetića Poreč Izlagač - poster
26. 1.1.2010. -
37. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva. Postersko izlaganje: Arh, Evgenija; Golenko, Dejana; Pemper, Branka: Stižu li nam digitalni urođenici u sveučilišnu zajednicu (ili su već tu)? Tuheljske Toplice, Izlagač - poster
27. 11.10.2009. - 11.10.2009.
Hrvatsko Interdisciplinarno društvo, REAS: 2009 sciences and sustainability, Martina Bajčić, Dejana Golenko, Izlaganje: Terminology Management: Subject Classification System vs. UDC Classification System (na skupu izlagala Martina Bajčić) Zagreb Izlaganje
28. 1.5.2009. -
LIDA (Library in Digital Age), Postersko izlaganje: Dejana Golenko, Blanka Salatić. JOINT VENTURE of the libraries of Faculty of Law in Osijek and in Rijeka in discovering old books and periodicals from the middle of the 19th till the end of the 20th century Dubrovnik Izlagač - poster
29. 1.4.2009. -
11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Postersko izlaganje: Pohrana znanja: izgradnja tematskog repozitorija u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci Opatija, Poster - izlagač
30. 1.11.2008. -
12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 26.-28. studenoga 2008. Postersko izlaganje: Dejana Golenko, Blanka Salatić. JOINT VENTURE PFOS i PFRI zajednički pothvat knjižnica pravnih fakulteta u Osijeku i Rijeci u otkrivanju stare građe s kraja XIX. i prve polovine XX. st. Poreč Izlagač - poster
31. 1.4.2008. -
10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Postersko izlaganje: Evaluacija rada knjižničara: na primjeru knjižnice Pravnog fakulteta u Rijeci Opatija Izlagač - poster
32. 1.6.2007. -
LIDA (Library in Digital Age), Postersko izlaganje: Dejana Golenko, Evgenia Popović, Digital collection the Law on the European Union Dubrovnik poster - izlagač
33. 1.4.2007. -
9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Postersko izlaganje: Kako zasaditi znanje? Uloga fakultetskih knjižnica u edukaciji korisnika Opatija Izlagač - poster

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.7.2014. -
Europski dokumentacijski centar pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
 


Javno djelovanje

Uredništvo

1. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Stručni časopis Knjižničarskog društva Rijeka – Knjižničar/Knjižničarka
glavna urednica