Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina dipl. ing. brodogradnje

Tehnički fakultet Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije

e-pošta : hadjina@riteh.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac
ORCID
ResearchID

Obrazovanje

1.1.2009. - Doktorat tehničkih znanosti Simulacijsko modeliranje kao osnova metodologije projektiranja brodograđevnih proizvodnih procesa Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - Diplomirani inženjer brodogradnje Smjer Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - Matura srednjoškolskog obrazovanja Prirodoslovno-matematički tehničar Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka.

Radno iskustvo

1.10.2018. - Izvanredni profesor, Voditelj Katedre za tehnologiju i organizaciju brodogradnje. Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Na preddiplmskom sveučilišnom studiju brodogradnje: Nositelj predmeta Tehnologija brodogradnje, i kolegija Uvod u plovne objekte. Na diplomskom sveučilišnom studiju brodogradnje; Nositelj predmeta Ugovaranje plovnih objekata i Metodologija gradnje plovnih objekata Na preddiplomskom stručnom studiju brodogradnje: Nositelj predmeta Plovni objekti i Tehnologija brodogradnje II. Voditelj izbornih projekata i projekata u okviru preddiplomskog i diplomskog sveuč. studija brodogradnje. Na poslijediplomskog studiju nositelj kolegija IP iz metodologije gradnje plovnih objekata Član povjerenstva za znanost. Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.1.2010. - Docent, Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Na preddiplmskom sveučilišnom studiju brodogradnje: Nositelj predmeta Tehnologija brodogradnje, sunositelje kolegija Uvod u plovne objekte i Tehnološki procesi brodogradnje te održavam predavanja i vježbe iz kolegija Osnove gradnje broda. Na diplomskom sveučilišnom studiju brodogradnje; Sunositelj predmeta Ugovaranje plovnih objekata i Organizacija i poslovanje brodogradilišta na kojima održavam dio predavanja i vježbi te sudjelujem na predavanjima na predmetu Metodologija gradnje plovnih objekata Na preddiplomskom stručnom studiju brodogradnje: Nositelj predmeta Plovni objekti i Tehnologija brodogradnje II, te održavam predavanje i vježbve na kolegiju Tehnologija brodogradnje I. Voditelj preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija brodogradnje. Voditelj Programa razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij brodogradnje. Voditelj laboratorija za brodogradnju. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2010. Viši asistent, Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Održavanje dijela predavanja i vježbi na predmetima Uvod u plovne objekte, tehnologija brodogradnje i Plovni objekti. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2009. Asistent, Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Održavanje vježbi na predmetima Uvod u plovne objekte, tehnologija brodogradnje i Plovni objekti. Rad na zanstveno istraživačkom projektu 0069012 “Tehnološko unapređenje metodologije gradnje trupa broda”, Znastveni projekt MZOŠ RH. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. Znanstveni novak, Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Održavanje dijela vježbi na predmetima Uvod u plovne objekte, tehnologija brodogradnje i plovni objekti. Rad na zanstveno istraživačkom projektu 0069012 “Tehnološko unapređenje metodologije gradnje trupa broda”, Znastveni projekt MZOŠ RH. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Izvanredni profesor. Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehologije Na preddiplmskom sveučilišnom studiju brodogradnje: Nositelj predmeta Tehnologija brodogradnje, i Tehnološki procesi brodogradnje te sunositelj kolegija Uvod u plovne objekte. Na diplomskom sveučilišnom studiju brodogradnje; Sunositelj predmeta Ugovaranje plovnih objekata i Metodologija gradnje plovnih objekata na kojima održavam dio predavanja i vježbi te sudjelujem na predavanjima na kolegijima Organizacija i poslovanje brodogradilišta i Osnivanje brodogradilišta. Na preddiplomskom stručnom studiju brodogradnje: Nositelj predmeta Plovni objekti i Tehnologija brodogradnje II. Voditelj izbornih projekata i projekata u okviru preddiplomskog i diplomskog sveuč. studija brodogradnje. Član povjerenstva za znanost. Tehnički fakultet Rijeka

Članstva

- Član Akadeus-Hrvatska akademska i istraživačka mreža
- Član Akademskog kluba doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (AKDMI)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Uvod u plovne objekte
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Nositelj
Norma sati: 75
1.10.2018. - Tehnologija brodogradnje
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Nositelj
Norma sati: 90
1.10.2018. - Metodologija gradnje plovnih objekata
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
Nositelj
Norma sati: 70
1.10.2018. - Ugovaranje plovnih objekata
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Nositelj
Norma sati: 75
1.10.2018. - Plovni objekti
Preddiplomski strucni studij brodogradnje
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
Nositelj
Norma sati: 75
1.10.2018. - Tehnologija brodogradnje II
Preddiplomski strucni studij brodogradnje
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
Nositelj
Norma sati: 120
1.10.2017. - Metodologija gradnje plovnih objekata
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
1.1.2013. - 1.1.2014. Osnove gradnje broda
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 25
1.1.2013. - 1.1.2014. Tehnologija brodogradnje I
Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 35
1.1.2013. - 1.1.2014. Tehnološki proces gradnje broda
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 23
1.1.2010. - 1.10.2017. Tehnološki procesi brodogradnje
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
1.1.2010. - 1.3.2016. Organizacija i poslovanje brodogradilišta
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2010. - Plovni objekti
Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
1.1.2010. - Tehnologija brodogradnje II
Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2010. - Ugovaranje plovnih objekata
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 55
1.1.2010. - Uvod u plovne objekte
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 65
1.1.2010. - Tehnologija brodogradnje
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 80
1.1.2009. - 1.1.2010. Uvod u plovne objekte
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 35
1.1.2009. - 1.1.2010. Plovni objekti
Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 35
1.1.2009. - 1.1.2010. Tehnologija brodogradnje
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 50
1.1.2001. - 1.1.2006. Uvod u plovne objekte
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2001. - 1.1.2006. Tehnologija brodogradnje
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2001. - 1.1.2006. Plovni objekti
Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

16.7.2018. - PROIZVODNA DOKUMENTACIJA TRUPA BRODA
Ana Darija Muždeka
preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET
16.7.2018. - ANALIZA PROIZVODNE DOKUMENTACIJE OPREMANJA TRUPA BRODA
Ana Štimac
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET
16.7.2018. - PLANIRANJE GRADNJE TRUPA I OPREMANJA BRODA
Marin Smilović
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET
16.7.2018. - Metodologija uzdužnog porinuća
Daniel Žgomba
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET
1.1.2013. - ODRŽAVANJE BRODA U EKSPLOATACIJI
Margarita Hiržin
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - KOROZIVNA ZAŠTITA U PROCESU GRADNJI TRUPA BRODA
SANJA SLAVIĆ
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - PROCES UGOVARANJA OFFSHORE OBJEKTA
LOVRE MILOLOVIĆ
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - ANALIZA PROCESA IZRADE I MONTAŽE CIJEVI U SEKCIJE I NA BROD
SAŠA OSTOJIĆ
Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - MONTAŽA SEKCIJA NA NAVOZU
MARKO BABIĆ
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - REMONT TRUPA ŠKOLSKOG BRODA GALEB
TEA JEVTIĆ
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - SISTEMATIZACIJA PLOVNIH OBJEKATA PREMA NAMJENI
Alen Arambašić
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - ANALIZA MIKROPANEL LINIJE I LINIJE ZA OBRADU PROFILA PRI IZRADI DVODNA TANKERA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA
LOVRE MILOLOVIĆ
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - ANALIZA PREDOBRADE I OBRADE LIMOVA I PROFILA PRI IZRADI DVODNA TANKERA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA
IVAN PETROVIĆ
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - ANALIZA POSTUPKA BOJENJA VT-SEKCIJE DVODNA TANKERA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA
PRIMORKA DŽEKO
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - USKLAĐIVANJE INŽENJERSKIH PROCESA BRODOGRADILIŠTA PREMA NAČELIMA PROJEKTIRANJA ZA PROIZVODNJU ZA BROD ZA PRIJEVOZ AUTOMOBILA
IVAN ČUKA
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - USPOREDBA OSNOVNIH KARAKTERISTIKA BRODA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA I BRODA ZA PRIJEVOZ AUTOMOBILA
DAVID BLEČIĆ
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - MONTAŽA VT SEKCIJA DVODNA NA NAVOZU ZA RAZLIČITE TIPOVE NOVOGRADNJE
DANIEL KLANJAC
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - USKLAĐIVANJE INŽENJERSKIH PROCESA BRODOGRADILIŠTA PREMA NAČELIMA PROJEKTIRANJA ZA PROIZVODNJU ZA TANKER ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA
DARIO BIĆANIĆ
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - KONTROLA TOČNOSTI U BRODOGRAĐEVNOM PROIZVODNOM PROCESU S POSEBNIM OSVRTOM NA DIMENZIONALNU KONTROLU
MLADEN ŠUPER
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - SISTEMATIZACIJA PLOVNIH OBJEKATA PREMA BROJU I OBLIKU TRUPOVA
Primorka Džeko
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Sistematizacija brodova prema načinu gradnje i vrsti tereta
Helena Pitoski
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Usboredba strukture broda za prijevoz rasutog i tekućeg tereta
Martina Radoš
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ANALIZA I SIMULACIJSKO MODELIRANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZRADU UKRUPNJENIH PANELA
Mateo Benčić
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- Koncept zelene brodogradnje
Vedran Nikolić
preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA TEHNOLOGIJE GRADNJE BRODA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA
Dario Vekić
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA I USPOREDBA OSNOVNIH KONSTRUKCIJSKIH I TEHNOLOŠKIH ZNAČAJKI ODABRANIH TIPOVA BRODOVA
Ratko Parunov
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- Osnove otpora i propulzije broda
Đorđe Vokić
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- Sustavi za vez i pozicioniranje
Luka Bertetić
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- OPIS POSTUPKA IZRADE PREDMONTAŽE SEKCIJE DVODNA BRODA
Pero Jović
preddiplomskog stručnog studija brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- Tehnološki proces remonta broda
Toni Sepić
Stučni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- TEHNOLOGIJA GRADNJE BRODA RO-RO PASSENGER
Vedran Siljan
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ODRŽAVANJE BRODA
Igor Vitasović
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA PROIZVODNOG PROCESA ZA GRADNJU ODOBALNIH POSTROJENJA
DAMIR EDWARD KATKHUDA
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA I SIMULACIJSKO MODELIRANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZRADU UKRUPNJENIH PANELA
Mateo Benčić
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA TROŠKOVA MONTAŽE TRUPA BRODA
ERMIN BEŠIĆ
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA ODABRANIH METODA PREDVIĐANJA U PROCESU UGOVARANJA BRODA
MISLAV MARTINOVIĆ
Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA MATERIJALA ZA GRADNJU PLOVNIH OBJEKATA S POSEBNIM OSVRTOM NA TROŠKOVE GRADNJE
Nikola Grden
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- ANALIZA TROŠKOVA GRADNJE MALOG PLOVNOG OBJEKTA
MATIJA ŽUPANIĆ
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
- PROCES DOKOVANJA BRODA U REMONTMOM BRODOGRADILIŠTU
TOMISLAV STANIČIĆ
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

1.10.2012. - 1.10.2016. Cjelozivotno obrazovanje
Program razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
Voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.10.2017. - 1.10.2018. Suradnja na implementaciji STEM laboratorija i softvera 3D experience


Norma sati:
1.6.2014. - 4.6.2014. Ishodi učenja u nastavi


Norma sati: 12h
16.5.2014. - 16.5.2014. Trening za nastavnike i administrativno osoblje u sklopu EU projekta ME4CataLOgue


Norma sati: 6
9.5.2014. - 9.5.2014. Trening za nastavnike i administrativno osoblje u sklopu EU projekta ME4CataLOgue


Norma sati: 6
25.4.2014. - 25.4.2014. Trening za nastavnike i administreativno osoblje u sklopu EU projekta ME4CataLogue


Norma sati: 6h
14.4.2014. - 16.4.2014. Radionica o učenju i poučavanju stručnih predmeta na engleskom jeziku: Engleski jezik visokoškolske ustanove - EJVIN. U sklopu projekta UNIRI Unapređenje izvedbenih modusa nastave....


Norma sati: 3
1.1.2010. - Seminar za specijalizirani brodograđevni softwer „AVEVA“, AVEVA DAY 2010


Norma sati:
1.1.2009. - Tečaj i stjecanje certifikata za „E-učenje – Projekt informatičke potpore evidenciji nastave“


Norma sati:
1.1.2009. - Tečaj i stjecanje certifikata za „Upravljanje projektima


Norma sati:
1.1.2008. - Tečaj i stjecanje certifikata za „E-učenje u nastavnom praksi“


Norma sati:
1.1.2006. - Tečaj i stjecanje certifikata za korištenje TRIBON modula Lines i Surfaces


Norma sati:
1.1.2004. - Radionica Wondermar II, Najnovija IT istraživanja i razvoj pomorskedjelatnosti


Norma sati:
1.1.2004. - usavršavanje na Univerzitetu u Beču za rad na softveru za modeliranje, simulaciju i optimiziranje proizvodnih procesa – ARENA Simulation


Norma sati:
1.1.2003. - Tečaj za brodograđevni softver TRIBON za module TRIBON Hull, TRIBON Drafting, TRIBON Planar Hull Modeling, TRIBON Curved Hull Modeling, TRIBON Nesting, TRIBON Production


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.10.2014. - 1.10.2016. Organizirana vršnjačka podrška i podrška nastavnika kroz studij (sustav student-mentor i nastavnik-mentor)

Financiranje: UNIRI

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matulja, Tin ; Hadjina, Marko ; Rubeša, Rajko ; Zamarin, Albert
Hierarchical Ranking as Basis for Ship Outfitting Process Improvement
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije 69 69-81 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958471

2. Stanić, Venesa ; Hadjina, Marko ; Fafandjel, Nikša ; Matulja, Tin
Toward shipbuilding 4.0 - an industry 4.0 changing the face of the shipbuilding industry
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije 69 111-128 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958473

3. Matulja, Tin ; Hadjina, Marko
Expert Approach Methodology as Basis for Sailing Boat Outfitting Improvement – Case Study
Pomorski zbornik Specijalno izdanje 155-166 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958478

4. Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Jocić, Dario ; Brubnjak, Feručo
Methodology for Virtual Reality Design of Kvarner Guc Towards Preserving Croatian Shipbuilding Heritage
126-128 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958483

5. Matulja, Tin ; Hadjina, Marko ; Katkhuda, Damir Edward
Methodology for Ecologically Sustainable Ship Surface Pre-Painting Process Selection Based on Ahp Method
1-5 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958488

6. Uran, Valter ; Doboviček, Sandro ; Hadjina, Marko ; Perinić, Mladen
AN IMPACT OF PLM SYSTEM ON COLLABORATION ACTIVITIES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
21-30 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958974

7. Matulja, Tin ; Hadjina, Marko ; Kolić, Damir
Shipyard Production Processes Re-Design Methodology Based on Expert Approach and Simulation Modeling
Pomorski zbornik 51 25-41 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=803806

8. Vukman, Marina ; Kolić, Damir ; Fafandjel, Nikša ; Hadjina, Marko
DFP analiza izrade robotiziranih međuproizvoda u brodogradnji
Pomorski zbornik Posebno izdanje 111-119 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=808507

9. Matulja, Tin ; Jedretić, Luka ; Hadjina, Marko
Influence Analysis of Deck Equipment Positioning on Performances in Sailing
Pomorski zbornik Special 101-109 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=911978

10. Hadjina, Marko ; Matulja, Tin, Rubeša, Rajko
Methodology for the ship exploitation feedback inclusion for improving the ship design and production process based on adjusted QFD method
Pomorstvo - Scientific Journal of Maritime Research 29 107-114 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796068

WOS

11. Hadjina, Marko ; Fafandjel, Nikša ; Matulja, Tin
SHIPBUILDING PRODUCTION PROCESS DESIGN METHODOLOGY USING COMPUTER SIMULATION
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije 66 77-91 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=912176

12. Venesa, Stanić ; Hadjina, Marko ; Fafandjel, Nikša
The Industry 4.0 Concept and it’s Application in Shipbuilding Process
38-41 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796079

13. Matulja, Tin ; Hadjina, Marko ; Nikolić, Vedran
PROPOSED GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENT AND ENVIRONMENT FRIENDLY CONSTRUCTION OF SMALL VESSELS
359-367 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=725023

14. Kolić, Damir ; Yao, Y. Lawrence ; Fafandjel, Nikša ; Hadjina, Marko
Value Stream Mapping Micropanel Assembly with Clustering to Improve Flow in a Shipyard
85-88 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790039

15. Rubeša, Rajko; Hadjina, Marko; Ostojić, Saša
Analiza procesa uranjenog opremanja s ciljem poboljšanja razine opremljenosti broda do porinuća
Zbornik radova XXI simpozija teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta 2014 XXI - 2014.

16. Damir, Kolić; Nikša Fafandjel; Marko, Hadjina
Value Stream Mapping Micropanel Assembly with Clustering to Improve Flow in a Shipyard
Proceedings of International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2014 85-88 - 2014. ISBN 978-953-6326-88-4

17. Matulja, Tin; Hadjina, Marko; Nikolić, Vedran
Proposed Guidelines for Energy Efficient and Environment Friendly Construction Of Small Vessels
Energy and the Environment 2014 359-368 - 2014.

18. Rubeša, Rajko; Hadjina, Marko; Hiržin, Margarita
Implementacija iskustvenih zahtjeva kupca tijekom održavanja i eksploatacije broda u proces gradnje broda
Zbornik radova XXI simpozija teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta 2014 XXI - 2014.

19. Zamarin, Albert ; Matulja, Tin ; Hadjina, Marko
Methodology for Optimal Mast and Standing Rigging Selection of a Racing Yacht using AHP and FEM
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije 64 11-20 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796060

WOS

20. Zamarin, Albert ; Matulja, Tin ; Hadjina, Marko
Methodology for Optimal Mast and Standing Rigging Selection of a Racing Yacht using AHP and FEM
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije 64 11-21 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958466

21. Slavić, Sanja ; Hadjina, Marko ; Stupičić, Robert
Korozivna zaštita u procesu gradnje trupa
98-108 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721260

22. Zamarin, Albert; Matulja, Tin; Hadjina, Marko
Methodology for Optimal Mast and Standing Rigging Selection of a Racing Yacht using AHP and FEM
Časopis brodogradnje i brodograđevne industrije 64 11-20 - 2013.

Q3
WOS

23. S.Slavić, M.Hadjina, R. Stupičić
Korozivna zaštita u procesu gradnje trupa
Zbornik V. Savjetovanja o morskoj tehnologiji 98-108 - 2013. ISSN 1848-3976

24. Fafandjel, Nikša ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin, Josip Andrić
Manufacturing design methodology for replica of „rapska ladja“ towards preserving shipbuilding heritage
363-372 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804167

25. Fafandjel, Nikša ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Andrić, Josip
MANUFACTURING DESIGN METHODOLOGY FOR REPLICA OF „RAPSKA LADJA“ TOWARDS PRESERVING SHIPBUILDING HERITAGE
363-372 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=911991

26. Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko; Matulja, Tin
Manufacturing design methodology for replica of „rapska ladja“ towards preserving shipbuilding heritage
5th Pro Torpedo Annual Conference - Zbornik sažetaka ISSN 1848-4794 88-89 - 2012.

27. Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko; Matulja, Tin; Andrić, Josip
Osnivanje računalnog 3D modela forme trupa rapske ladje
Proceedings of XX. simpozij Teorija i praksa brodogradnje (In memoriam prof. Leopold Sorta), Symposium Sorta 2012. 1-10 - 2012.

28. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Čavrak, Marko
An Approach to Ship Water Ballast Management by Continuous Flow-through Method
Strojarstvo 53 95-102 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573361

29. Fafandjel, Nikša; Dobrinić, Julijan; Hadjina, Marko; Matulja, Tin; Čavrak Marko
An approach to ship water ballast management by Continuous Flow-Through Method
Strojarstvo, Časopis za teoriju i praksu u strojarstvu ISSN 0562-1887 53 95-102 - 2011.

Q3

30. Kolić, Damir; Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko
Lean built-in quality transformation of ship block assembly
IV. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru. ISSN:1848-3976. - 2011.

31. Fafandjel, Nikša ; Zamarin, Albert ; Hadjina, Marko
Shipyard production costs structure optimization model related to product type
International Journal of Production Research 48 1479-1491 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=421416

WOS

32. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Čavrak, Marko
Continuous Flow-Through Method for Ship Water Ballast Management
66-71 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451297

33. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Čavrak, Marko
Continuous Flow-Through Method for Ship Water Ballast Management
66-71 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451297

34. Hadjina, Marko; Fafandjel, Nikša; Šimundić, Slavko; Kolić, Damir
Metoda simulacije za projektiranje brodograđevnog proizvodnog procesa
Zbornik radova-Proceedings , ISBN: 978-953-290-022-4 XX simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta 2010. 208-217 - 2010.

35. Fafandjel, Nikša; Zamarin, Albert; Hadjina, Marko
Shipyard production costs structure optimisation model related to product type
International Journal of Production Research. ISSN: 0020-7543 (paper), ISSN:1366-588X(electronic), DOI: 10.1080/00207540802609665 Vol. 48 1479-1491 - 2010.

Q1
WOS

36. Hadjina, Marko
Simulation modelling based methodology for shipbuilding production process design
Strojarstvo 51 547-553 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796062

WOS

37. Zamarin, Albert ; Jelovica, Jasmin ; Hadjina, Marko
Multi-Objective Structural Optimization - A Review of Genetic Algorithm Methods
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 29 87-100 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440127

38. Hadjina, Marko
Simulation modelling based methodology for shipbuilding production process design
Strojarstvo, Časopis za teoriju i praksu u strojarstvu ISSN 0562-1887 51 547-553 - 2009.

Q4
WOS

39. Zamarin, Albert; Jelovica, Jasmin; Hadjina, Marko
Multi-Objective Structural Optimization - A Review of Genetic Algorithm Methods
Engineering Review, ISSN 1330-9587 29 87-100 - 2009.

40. Fafandjel, Nikša ; Zamarin, Albert ; Hadjina, Marko
Generation of Optimal Vessel’ s Production Costs Structure
Strojarstvo 50 77-84 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=421417

WOS

41. Hadjina, Marko ; Fafandjel, Nikša ; Rubeša, Rajko ; Matulja, Tin
SHIPBUILDING PRODUCTION PROCESS DESIGN EVALUATION BY SIMULATION MODELLING
Engineering review : znanstveni casopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 28 17-26 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=364283

42. Matulja, Tin ; Fafandjel, Nikša ; Hadjina, Marko
SMALL CRAFT BASIC CHARACTERISTICS DETERMINATION APPLYING QFD TECHNIQUE
ENGINEERING REVIEW 28 11-22 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=377042

43. Fafandjel, Nikša; Zamarin, Albert; Hadjina, Marko
Generation of Optimal Vessel’s Production Costs Structure
Strojarstvo, Časopis za teoriju i praksu u strojarstvu ISSN 0562-1887 50 77-84 - 2008.

Q4
WOS

44. Matulja, Tin; Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko
Small Craft Basic Characteristics Determination Applying QFD Technique
Engineering Review, ISSN 1330-9587 28 11-22 - 2008.

45. Hadjina, Marko; Fafandjel, Nikša, Rubeša, Rajko; Matulja, Tin
Shipbuilding Production Process Design Evaluation By Simulation Modelling
Engineering Review, ISSN 1330-9587 28 17-26 - 2008.

46. Žaja, Dubravka ; Zamarin, Albert ; Hadjina, Marko
Uzdužna čvrstoća konteinerskog broda
Engineering Review 27 55-66 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320778

47. Žaja, Dubravka; Zamarin, Albert; Hadjina, Marko
Uzdužna čvrstoća kontejnerskog broda
Engineering Review, ISSN 1330-9587 27 55-66 - 2007.

48. Fafandjel, Nikša ; Pavletić, Duško ; Hadjina Marko
Simulation for criteria evaluation in shipbuilding production process layout optimisation
915 - 921 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216526

49. Fafandjel, Nikša ; Simone, Vilim ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin
Using throughput in approaching shipyard production process design
909-913 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=265873

50. Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko; Pavletić, Duško
Simulation for criteria evaluation in shipbuilding production process layout optimisation
Vessels for Maritime Transportation, Volume 1. ISBN: 0 415 39373 6,International Maritime Association of the Mediterranean 1 915-921 - 2005.

51. Fafandjel, Nikša; Simone, Vilim, Hadjina, Marko; Tin, Matulja
Using Throughput In Approaching Shipyard Production Process Design
Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Volume 1 / C. ISBN: 0415390362; 11th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean 2005 1 909-913 - 2005.

52. Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko; Margić, Ivan
Digitalisation of Small Ships Hull Forms
Conference on Computer Aided Design and Manufacturing, ISBN 953-7142-09-4; Conference on Computer Aided Design and Manufacturing, Šibenik 43-50 - 2004.

53. Fafandjel, Nikša; SImone, Vilim; Hadjina, Marko
Modeliranje robotizirane linije za rezanje profila primjenom metode simulacije
Zbornik XVI. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje; XVI. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje 43-50 - 2004.

54. Fafandjel, Nikša ; Pavletić, Duško ; Hadjina, Marko
Decision matrix for the panel production line technological improvment policy definition
81-90 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=265923

55. Fafandjel, Nikša; Pavletić, Duško; Hadjina, Marko
Decision matrix for the panel production line technological improvement policy definition
Marine Technology V. ISBN: 1-85312-973-9; ISSN: 1462-6101; 5th Int. Conference on Marine Technology and Transportation V 81-90 - 2003.

56. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko
Production Costs Implementation Concept For Preliminary Design Evaluation
39.PDF- - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170395

57. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko
Production Costs Implementation Concept For Preliminary Design Evaluation
39.PDF- - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170395

58. Fafandjel, Nikša; Dobrinić, Julijan; Hadjina, Marko;
Production costs implementation concept for preliminary design evaluation
Published on CD-rom. National Technical University of Athens; IMAM2002 39 - 2002.

59. Simone, Vilim ; Fafandjel, Nikša; Blažević, Igor; Hadjina, Marko
Pristup tehnološkom unapređenju linije za izradu panela
Zbornik XV. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje; XV. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje 229-236 - 2002.

60. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko
Criteria for Evaluating Work Content and Production Costs of Ship Design Alternatives
139-140 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=94865

61. Fafandjel, Nikša; Dobrinić, Julijan; Hadjina, Marko
Criteria for evaluating work content and production costs of ship design alternatives
Proceedings of the 11th International DAAAM Symposium. ISBN 3-901509-13-5 139-140 - 2000.

Znanstvene knjige

1.

Zbornik radova 23. simpozija Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta (Sorta 2018)
Blagojević, Branko ; Ljubenkov, Boris ; Vlak, Frane ; Klarin, Branko ; Ban, Daria ; Bašić, Josip ; Hadjina, Marko ; Degiuli, Nastia University of Split, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture (FESB) - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958142
2.

Knjiga sažetaka 23. simpozija Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta (Sorta 2018)
Blagojević, Branko ; Ljubenkov, Boris ; Vlak, Frane ; Klarin, Branko ; Ban, Daria ; Bašić, Josip ; Hadjina, Marko ; Degiuli, Nastia University of Split, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture (FESB) - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958148
3.
Fafandjel, Nikša ; Simone, Vilim ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin
Using throughput in approaching shipyard production process design
Soares, C. Guedes Taylor & Francis - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216533
4. Autor poglavlja u knjizi
C. Guedes Soares, Y.Garbatov, N.Fonseca
Simulation for criteria evaluation in shipbuilding production process layout optimisation
Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Volume 1. ISBN:0415390362 C. Guedes Soares Taylor & Francis Group plc London - 2005.
5. Autor poglavlja u knjizi
Soares, C. Guedes, Y. Garbatov, N. Fonseca
Using throughput in approaching shipyard production process design
Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Volume 1 . ISBN:0415390362 Soares, C. Guedes Taylor & Francis Group plc London - 2005.
6. Autor poglavlja u knjizi

Decision matrix for the panel production line technological improvment policy definition
Marine Technology V. ISBN: 1-85312-973-9; ISSN: 1462-6101; ISBN:1-85312-973-9 Wessex Institute of Technology, UK WIT Press Southampton, UK - 2003.

Pozvana predavanja

1. Marko Hadjina
Simulation modelling for shipyard process design
5th Fin-Cro Seminar on Naval Architecture; Tehnički fakultet Rijeka - 1.10.2008.
2. Nikša Fafandjel, Marko Hadjina
Uloga znanosti u domaćoj brodogradnji
Brodarski institut, Zagreb - 27.4.2004.
3. Fafandjel, Nikša ; Pavletić, Duško ; Hadjina, Marko
Znanost u tehnologiji brodogradnje. Okrugli stol- "Uloga znanosti u domaćoj brodogradnji", 27.04.2004., Zagreb, Hrvatska
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164874
4. Nikša Fafandjel, Marko Hadjina
EUROMAR-BRIDGES
FSB, Zagreb
5. Marko Hadjina
Znanstveno-stručni skup Mala brodogradnja
Rijeka, Sajam Nautike

Kongresna priopćenja

1.
Rubeša, R.; Hadjina, M.; Matulja, T.
ANALYSIS OF METHODOLOGY FOR PRODUCING TECHNICAL DOCUMENTATION IN SHIPYARDS OF DIFFERENT TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL MODELS FOR SHIP CONSTRUCTION Predavanje Sorta 2018 Split - 27.9.2018.
2.
T. Matulja, M. Hadjina and D. E. Katkhuda
SHIP SURFACE PRE-PAINTING PROCESS SELECTION TOWARDS ENVIRONMENTAL PROTECTION BASED ON AHP METHOD Poster International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2018. Zagreb - 6.9.2018.
3.
Valter URAN, Sandro DOBOVIČEK, Marko HADJINA, Mladen PERINIĆ
AN IMPACT OF PLM SYSTEM ON COLLABORATION ACTIVITIES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Poster MOTSP 2018 Primošten, Hrvatska - 7.6.2018.
4.
Marko HADJINA – Tin MATULJA – Dario JOCIĆ – Feručo BRUBNJAK
METODOLOGIJA ZA VIRTUALNI OPIS KVARNERSKOG GUCA NAMJENJENA OČUVANJU HRVATSKE BRODOGRAĐEVNE BAŠTINE Poster Protorpedo 2018 Rijeka - 25.5.2018.
5.
Marina Vukman, , Damir Kolić, Marko Hadjina
DFP analiza izrade panela u brodogradnji Prezentacija Sorta 2016 Trogir - 7.10.2016.
6.
Venesa, Stanić; Marko Hadjina; Nikša Fafandjel
The Industry 4.0 Concept and it’s Application in Shipbuilding Process Prezentacija Proceedings of International Conference on Innovative Technologies; IN-TECH 2015 Dubrovnik - 10.9.2015.
7.
Rubeša, Rajko ; Hadjina, Marko ; Hiržin, Margarita
Implementacija iskustvenih zahtjeva kupca tijekom održavanja i eksploatacije broda u proces gradnje broda Predavanje XXI Simpozij teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta Baška, Hrvatska - 4.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721262
8.
Rubeša, Rajko ; Hadjina, Marko ; Ostojić, Saša
Analiza procesa uranjenog opremanja s ciljem poboljšanja razine opremljenosti broda do porinuća Predavanje XXI Simpozij teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta Baška, Hrvatska - 4.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721263
9.
Matulja, Tin; Hadjina, Marko; Nikolić, Vedran
Proposed Guidelines for Energy Efficient and Environment Friendly Construction Of Small Vessels Prezentacija Energy and the Environment 2014 Opatija - 22.10.2014.
10.
Damir, Kolić; Yao,Y.; Nikša Fafandjel; Marko, Hadjina
Value Stream Mapping Micropanel Assembly with Clustering to Improve Flow in a Shipyard Prezentacija Proceedings of International Conference on Innovative Technologies Leira - 11.9.2014.
11.
Rubeša, Rajko; Hadjina, Marko; Ostojić, Saša
Analiza procesa uranjenog opremanja s ciljem poboljšanja razine opremljenosti broda do porinuća Prezentacija XXI simpozija teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta 2014 Baška, Hrvatska - 1.1.2014.
12.
Rubeša, Rajko; Hadjina, Marko; Hiržin, Margarita
Implementacija iskustvenih zahtjeva kupca tijekom održavanja i eksploatacije broda u proces gradnje broda Prezentacija XXI simpozija teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta 2014 Baška, Hrvatska - 1.1.2014.
13.
Slavić, Sanja ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin
CORROSION PROTECTION IN THE SHIP HULL CONSTRUCTION PROCESS Predavanje 5th CONFERENCE ON MARINE TECHNOLOGY in memoriam of the academician Zlatko Winkler Rijeka, Hrvatska - 23.11.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=725048
14.
Slavić, Sanja; Hadjina, Marko; Stupičić, Robert
Korozivna zaštita u procesu gradnje trupa Prezentacija V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.1.2013.
15.
Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko; Matulja, Tin; Andrić, Josip
Osnivanje računalnog 3D modela forme trupa rapske ladje Prezentacija XX simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta 2012. Zagreb, Hrvatska - 1.1.2012.
16.
Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko; Matulja, Tin
Manufacturing design methodology for replica of „rapska ladja“ towards preserving shipbuilding heritage Prezentacija 5th Pro Torpedo Annual Conference Rijeka, Hrvatska - 1.1.2012.
17.
Kolić, Damir ; Fafandjel, Nikša ; Hadjina, Marko
Lean built-in quality transformation of ship block assembly Predavanje IV. Savjetovanje o morskoj tehnologiji 2011. Rijeka, Hrvatska - 26.11.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574588
18.
Fafandjel, Nikša; Dobrinić, Julijan; Hadjina, Marko; Matulja, Tin; Čavrak, Marko
Continuous Flow-Through Method for Ship Water Ballast Management Prezentacija III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.1.2009.
19.
Marko Hadjina
Simulation modelling for shipyard process design Prezentacija 5th Fin-Cro Seminar on Naval Architecture Rijeka, Croatia - 1.10.2008.
20.
Fafandjel, Nikša ; Margić, Ivan ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin
Digitalizacija forme trupa manjih plovnih objekata Predavanje Okrugli stol male brodogradnje Hrvatska, Rijeka - 19.3.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=265944
21.
Fafandjel, Nikša ; Simone, Vilim ; Pavletić, Duško ; Hadjina, Marko
Modeliranje robotizirane linije za rezanje profila primjenom metode simulacije Predavanje XVI. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje, SORTA 2004 Plitvička jezera, Hrvatska - 23.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164927
22.
Fafandjel, Nikša ; Simone, Vilim ; Pavletić, Duško ; Hadjina, Marko
Modeliranje robotizirane linije za rezanje profila primjenom metode simulacije Predavanje XVI. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje, SORTA 2004 Plitvička jezera, Hrvatska - 23.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164838
23.
Fafandjel, Nikša; SImone, Vilim; Hadjina, Marko
Modeliranje robotizirane linije za rezanje profila primjenom metode simulacije Prezentacija XVI. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje Plitvice, Hrvatska - 22.10.2004.
24.
Fafandjel, Nikša ; Margić, Ivan ; Hadjina, Marko
Digitalizacija trupa malih plovnih objekata Poster 2nd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing. CADAM 2004 Šibenik, Hrvatska - 2.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164824
25.
Fafandjel, Nikša; Hadjina, Marko; Margić, Ivan
Digitalisation of Small Ships Hull Forms Prezentacija Conference on Computer Aided Design and Manufacturing, ISBN 953-7142-09-4 Šibenik, Croatia - 1.1.2004.
26.
Simone, Vilim ; Fafandjel, Nikša ; Blažević, Igor ; Hadjina, Marko
Pristup tehnološkom unapređenju linije za izradu panela Predavanje XV. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje, SORTA 2002, Trogir Trogir, Hrvatska - 16.11.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=117589
27.
Simone, Vilim ; Fafandjel, Nikša; Blažević, Igor; Hadjina, Marko
Pristup tehnološkom unapređenju linije za izradu panela Prezentacija XV. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje Trogir, Hrvatska - 1.1.2002.
28.
Rubeša, Rajko ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin
Analysis of methodology for producing technical documentation in shipyards of different ship construction models Predavanje 23th Symposium on Theory and Practice of Shipbuilding SORTA 2018 Split, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958959
29.
Hadjina, Marko ; Fafandjel, Nikša ; Šimundić, Slavko ; Kolić, Damir
Metoda simulacije za projektiranje brodograđevnog proizvodnog procesa Predavanje XIX Simpozij teorija i praksa brodogradnje. Split-Lumbarda-Korčula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492452

Znanstveni projekti

1. 1.1.2004. - 1.1.2008.
Tehnološko unapređenje metodologije gradnje trupa broda (0069102); Suradnik; MZOŠ; ;
2. -
Improvement of the methodology of design process of ship construction; Istraživač/Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2018. -
Venesa Stanić; Doktorat Prijedlog metodologije za odabir optimalnog postupka implementacije koncepta Brodogradnja 4.0 na odabrani brodograđevni proces; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; ;

Znanstveni skupovi

1. 26.9.2018. - 28.9.2018.
SORTA 2018 Split Predsjedavajuči sekcije
2. 17.11.2017. - 18.6.2017.
VII. SAVJETOVANJE O MORSKOJ TEHNOLOGIJI in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka Chairman i član uredničkok odbora simpozija
3. 2.10.2014. - 4.10.2014.
XXI simpozija teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta 2014 Baška Predavač
4. 2.10.2014. - 4.10.2014.
XXI simpozija teorija i praksa brodogradnje in memorium Leopold Sorta Baška Chairman
5. -

Uredništva časopisa

1. 1.1.2017. - Član uredničkog odbora časopisa Pomorski zbornik
https://hrcak.srce.hr/pomorski-zbornik

Recenzije

1. 2017. Analytical solution of steady-state behavior of Bernoulli production line with two finite buffers
2. 2015. Više radova - Winkler 2015
3. 2014. EQUIPMENT DESIGN METHODOLOGY BASED ON QFD AND FEA
4. 2014. Experimental Research of the Duplex Stainless Steel Welds in Shipbuilding
5. 2014. Research on Coupling Mechanism of Logistic Bottleneck Shifting Factors in Job Shop Journal of Engineering Manufacture
6. 2014. XXI Simpozij SORTA 2014
7. 2013. Određivanje istisnine pri trimu i progibu broda
8. 2013. International Journal of Production Research Applying Stochastic Programming for Optimizing a Bi-Objective Automated Manufacturing System with Machines Reliability
9. 2012. XX Simpozij SORTA 2012 ZNAČAJ EKSPERIMENTALNE MEHANIKE U BRODOGRADNJI Kalman Žiha, Janoš Kodvanj, Boris Ljubenkov, Ante Bakić
10. 2012. Journal of Engineering Manufacture Title: Research on Coupling Mechanism of Logistic Bottleneck Shifting Factors in Job Shop Author(s): Lin Ling, Bachelor; Mingzhou Liu, Ph.D; Juan Tang, MD; Zhibiao Zhao, Bachelor; Maogen Ge, MD
11. 2011. Journal of Engineering Manufacture Manufacturing Cost Management System: A performance based approach Author(s): Morteza Bagherpour; Siamak Noori
12. 2011. Journal of Engineering Manufacture A Hierarchical Production Planning Framework for the Textile Industry with Make to Order and Make to Stock Considerations
13. 2010. Analytical Approximations to Predict Performance Measures of Markovian Type Manufacturing Systems with Job Failures and Parallel Processing
14. 2006. POSLOVNA STRATEGIJA I RIZICI BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE
15. 2003. The Slope Slipway for Launching and Pulling of Ships

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Ekspertna ocjena mogućnosti izgradnje Nov. 473 i Nov. 474 u „Brodosplitu“u zadanim rokovima
Brodogradilište Brodosplit  
Suradnik
2.
1.1.2012. -
Digitalizacija forme primjenom fotogrametrijske metode replike modela tradicijskog plovila Rapska ladja
Matica hrvatske, Ogranak Rab  
Suradnik
3.
1.1.2008. -
Tehnološki projektprenamjene postojećih kosih navoza I i II u horizontalni plato za montažu i predaju broda vodi u Brodogradilištu Kraljevica
Brodogradilište Kraljevica  
Suradnik
4.
1.1.2007. -
Analiza podvodnog dijela Navoza I u Brodogradilištu Kraljevica
Brodogradilište Kraljevica  
Suradnik
5.
1.1.2006. -
Tehnološka studija cjevarske radionice Brodogradilišta Kraljevica
Brodogradilište Kraljevica  
Suradnik
6.
1.1.2005. -
Tehnološki projekt modernizacije Brodogradilišta Kraljevica
Brodogradilište Kraljevica  
Suradnik
7.
1.1.2005. -
Analiza tokova materijala u fazama predobrade i obrade elemenata trupa
Brodogradilište "3.MAJ"  
Suradnik
8.
1.1.2005. -
AMS – Ships (Advanced Manoeuvring Systems for improved Ship Performance and Safety)
sudjeluju Becker Marine Systems, Hamburgische Schiffbau Versuchsanstalt GmbH, Lloyds Register, MACK Project Engineering, HATLAPA, Wallenius Lines, Ndt. Vermoegen Reedere  
Suradnik
9.
1.1.2004. -
Model linije zaobradu profila, istraživačko-razvojni projekt za Brodogradilište
Brodogradilište "3.MAJ"  
Suradnik
10.
1.1.2002. -
Model linije za izradu panela
Brodogradilište "3.MAJ"  
Suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2017. -
Suradnja sa tvrtkama AITAC/CadCam na implementaciji softvera 3D Experience u nastavni i istraživački proces
 
2.
1.1.2016. -
Suradnja sa USCS pula na implementaciji softvera Ship Explorer u nastavni i istraživački proces te itegracije tehnologije virtualne stvarnosti.
 
3.
26.4.2006. - 26.4.2006.
Sudjelovanje na seminaru "Koordinatori zavarivanja"
Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, Zagreb   Sudionik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 18.5.2018. - Dan otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta
Dan otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta
Tehnički fakultet Rijeka
2. 19.5.2017. - Dan otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta
Dan otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta
Tehnički fakultet Rijeka
3. 19.5.2016. - Dan otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta
Dan otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta
Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

Uredništvo

1. 1.10.2018. - - Predsjendik organizacijskog odbora SORTA 2020
Rijeka
2. 1.1.2018. - - Urednik zbornika radova SORTA 2018
Split
3. 1.1.2017. - - Član uredničkog odbora simpozija SORTA 2018
Split
4. 1.1.2017. - - Član uredništva časopisa Pomorski zbornik
Rijeka
5. - - Član uredničkog odbora simpozija VII. SAVJETOVANJE O MORSKOJ TEHNOLOGIJI in memoriam akademiku Zlatku Winkleru
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2018. - - Voditelj Katedre za tehnologiju i organizaciju brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
2. 1.1.2010. - - Voditelj sveučilišnih i stručnih studija brodogradnje
Tehnički fakultet Rijeka
3. 1.1.2007. - 1.1.2009. - Predstavnik studenata poslijediplomskog znanstvenog studija u FV Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Tehnički Fakultet Rijeka
4. 1.1.2007. - - Voditelj Laboratorija za brodogradnju pri Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.
Tehnički fakultet Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2008. - - Povjerenik za E-učenje pri Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.
Tehnički fakultet Rijeka
2. 1.1.2007. - 1.1.2013. - Član Stegovnog povjerenstva za studente
Tehnički fakultet Rijeka
3. 1.1.2004. - 1.1.2008. - Stalni član Povjerenstva za Web stranice Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Tehnički fakultet Rijeka
4. - - Član Povjerenstva za znanost
Tahnički fakultet Rijeka