doc. dr. sc. Antonija Zubović dipl. iur.

Pravni fakultet Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

prostorija : Kabinet 5A
e-pošta : azubovic@pravri.hr
mobitel :

CROSBI

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 22 3 3
ORCID ID
ResearcherID
Scopus Author ID

Obrazovanje

18.2.2005. - 9.7.2012. Doktorica pravnih znanosti Poslijediplomski doktorski studij smjer pravo društava i trgovačko pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1996. - 10.6.2002. Diplomirana pravnica Sveučilišni diplomski studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

15.2.2016. - Docentica Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.7.2014. - Arbitar Hrvatska gospodarska komora, Stalno arbitražno sudište
1.9.2012. - 14.2.2016. Viši asistent - Znanstveni novak Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2006. Sudački pripravnik - volonter Trgovački sud u Rijeci
16.12.2003. - 30.8.2012. Asistent - Znanstveni novak Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Učenica generacije Ekonomske škole Mije Mirkovića u Rijeci
Stipendija Max Planck Society za boravak na Max – Planck – Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg, Njemačka
Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./2018.

Članstva

18.7.2018. - Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta
21.5.2018. - Komisija za trgovačko pravo i praksu (Commercial Law and Practice) International Chamber of Commerce (ICC) Croatia
15.11.2016. - 19.4.2018. Uredništvo Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Član Radne skupine za izradu novog Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Ministarstvo financija RH
1.1.2014. - European Law Institute (ELI)
1.1.2014. - Akademija pravnih znanosti Hrvatske
1.1.2006. - 1.1.2007. Član Radne skupine Pregovaračkog tima RH za pristupanje EU za Poglavlje 6. - Pravo trgovačkih društava, Ministarvstvo vanjskih poslova i europskih integracija
1.1.2006. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo
1.1.2004. - Zavod za pravo društava i financijsko pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Osnove prava društava
Preddiplomski stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 90
1.1.2016. - Financiranje društava na tržištu kapitala
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:
1.1.2016. - Nedozvoljena ponašanja na tržištu kapitala
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:
1.1.2013. - Korporacijsko upravljanje u dioničkim društvima
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 60
1.10.2012. - Pravo tržišta kapitala
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Bankarsko i burzovno pravo
Integrirani diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2012. - Korporativne akvizicije i restrukturiranje poduzetnika
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.10.2009. - 30.9.2010. Pravno pisanje i rasuđivanje
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:
1.1.2006. - Osnove prava društava
Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 105
1.1.2003. - Pravo društava
Integrirani diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 225
1.1.2003. - Trgovačko pravo
Integrirani diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 225
1.1.2003. - Pravo društava
Preddiplomski stručni studij-Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 210

Mentor u završnim radovima

- Prava dioničara na glavnoj skupštini
Nina Dorčić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Glasovanje putem punomoćnika na glavnoj skupštini dioničkog društva
Katarina Kundih
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslovanje putem franšiza u Republici Hrvatskoj
Ivana Hört
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pravni aspekti poslovanja obrta u Republici Hrvatskoj, datum obrane
Alenka Crljenica
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću
Martina Rojnić
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nadležnost glavne skupštine
Ana Stojšić
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Pravni Fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prestanak članstva u upravi dioničkog društva
Ana Mirković
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Monistički ustroj dioničkog društva
Kristina Brižan
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine
Merima Ibrić
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Podjela društava kapitala
Tamara Jurdana
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Povlačenje vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu (delisting)
Ines Zubović Jardas
Poslijediplomski specijalistički studij "Finanijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet u Rijeci
- Kontrolni prag u hrvatskom pravu preuzimanja
Klara Car
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
- Analaiza općih uvjeta poslovanja leasing društava kod leasinga motornih vozila
Monika Rajić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
- Poduzetnički ugovori
Ana Krpan Kukuljan
Preddiplomski stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet u Rijeci
- Proboj pravne osobnosti
Dora Zambata
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Financiranje putem faktoringa
Patrizia Makek
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Odgovornost članova uprave i nadzornog odbora u slučaju ovisnosti društva
Tea Štefanec
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Preoblikovanje trgovačkih društava
Karmela Kos
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Pripajanje društava
Tamara Hatlak
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Nadzorni odbor u dioničkom društvu
Kristina Matijević
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Istupanje i isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću
Andrea Borovčak
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Vlastite dionice
Stella Stepić
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Povećanje temeljnog kapitala ulozima u dioničkom društvu
Iris Pejić
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Učestalost korporativne akcije squeeze outa na hrvatskom tržištu kapitala s posebnim osvrtom na otvoreno pitanje naknade
Ivana Hört
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet u Rijeci
- Pravne posljedice neobjavljivanja ponude za preuzimanje
Ivan Marušić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.12.2016. - Doktorska radionica za mentore

Pravni fakultet u Rijeci
polaznik i predavač
Norma sati:
27.10.2016. - 28.10.2016. Seminar za nastavno osoblje „Mentoriranje doktorskih studenata“
Seminar za nastavno osoblje "Mentoriranje doktrorskih studenata"
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
polaznik
Norma sati:
20.3.2015. - 29.5.2015. "Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje"
Programski ugovor za nastavu između Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
polaznik
Norma sati: 30
31.5.2004. - 4.6.2004. Stručni seminar "Uvodni seminar u suvremenim tehnikama poučavanja"
Cards projekt "Reforma pravosuđa - potpora Pravosudnoj akademiji u Hrvatskoj"
MInistarstvo pravosuđa - Pravosudna akademija
polaznik
Norma sati:
- 25.9.2015. Stručni seminar za nastavno osoblje u svrhu unaprjeđenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
IURISPRUDENCIJA-Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima Osječkog, Riječkog i Splitskog sveučilišta
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
polaznik
Norma sati:
- Gdje objaviti znanstveni rad? Citatne baze podataka i bibliometrijski pokazatelji u području prava
Radionica Gdje objaviti znanstveni rad? Citatne baze podataka i bibliometrijski pokazatelji u području prava
Pravni fakultet u Rijeci
Polaznik
Norma sati:

Osobni razvoj

11.7.2018. - 18.7.2018. Znanstveno istraživanje na Universita di Siena, Dipartimento Giurisprudenza


Norma sati:
17.7.2017. - 27.7.2017. Znanstveno istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru


Norma sati:
11.7.2016. - 22.7.2016. Znanstveno istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru


Norma sati:
1.7.2016. - 5.8.2015. Visiting student at Law Department; European University Institute, Firenze, Italy; Universita di sociale scienze, Firenze, Italy


Norma sati:
31.5.2016. - 4.6.2004. Stručni seminar „Uvodni seminar u suvremenim tehnikama poučavanja“ – Cards projekt „Reforma pravosuđa - potpora Pravosudnoj akademiji u Hrvatskoj“


Norma sati:
24.1.2016. - 2.2.2005. Specijalistički tečaj „Kretanje radnika unutar Europske unije“ – TEMPUS program


Norma sati:
1.7.2014. - 31.7.2014. Znanstveno istraživanje na temu „Disclosure Rules on Cash-Settled Derivatives and its Implications for Companies' Takeovers“, Max – Planck – Institut Hamburg


Norma sati:
1.1.2005. - Znanstveno istraživanje na Europa Institut, Saarland, Njemačka


Norma sati:
- 27.5.2005. Specijalistički tečaj „Vanjska trgovina EU“ – TEMPUS program


Norma sati:
- 21.5.2004. Opći tečaj o „Europskim integracijama i europskom pravu“ – TEMPUS program


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela
THE PREVENTIVE RESTRUCTURING OF COMPANIES IN DIFFICULTIES – ONE-SIZE-FITS-ALL OR TAILOR MADE SOLUTIONS?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 1447-1478 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318644

A1
WOS

2. Zubović, Antonija; Zubović Jardas Ines
Povlačenje vrijednosnih papira sa Zagrebačke burze (delisting) i potreba izmjene regulatornog okvira
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 68 553-585 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=304844

Q4
A1
WOS

3. Prelič, Saša; Zubović, Antonija
Pravno uređenje kupnje dionica ciljnog društva zaduživanjem (LBO transakcije)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 301.-334. - 2018.

WOS

4. Zubović, Antonija; Kundih, Katarina
Specifičnosti uređenja glasovanja putem punomoćnika na glavnoj skupštini u hrvatskom, francuskom i slovenskom pravu
Podjetje in delo 274 157-188. - 2018.

5. Zubović, Antonija
CALCULATING PROXY VOTES IN THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW
SGEM 2017 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism 2 367.-374. - 2017.

WOS

6. Zubović, Antonija
Organizirano prikupljanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini kao modalitet utjecanja na donošenje odluka u društvu - otvorena pitanja
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 243-274 - 2017.

A1

7. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita
Shareholders' Liability in Croatia
Shareholders' Liability, Comparative Law Yearbook of International Business (ed. Campbell, Dennis), Kluwer Law International 93-126 - 2017.

8. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Pravne značajke provedenih postupaka preuzimanja prije i nakon pristupanja u EU i uočena regulatorna pitanja
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66 619-638 - 2016.

A1

9. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
IS THERE A NEED FOR A REVISION OF THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW?
SGEM 2016 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism 2 669-676 - 2016.

10. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Cash-Settled Derivatives and Their Role in Companies’ Takeovers
New Europe - Old Values?, Europeanization and Globalization, Springer International Publishing Switzerland 235-267 - 2016. http://www.springer.com/us/book/9783319022123

11. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske – aktualnosti u primjeni (Selling shares of State-owned enterprises - Methods applied in privatization process and open issues)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 71-108 - 2015. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758669

A1

12. Zubović, Antonija
Position of the holders of non-voting shares in corporate takeovers – a comparison of Croatian and EU Law
SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism 1 639-646 - 2015. http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1597

WOS

13. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Tackling Empty Voting in the EU: The Shareholders’ Rights Directive and the Revised Transparency Directive
Croatian Yearbook of European Law & Policy 11 133-160 - 2015. http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/223

Q4

14. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedninica lokalne samouprave (Restructuring of Utility Companies founded by Local Government)
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 61-94 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694224

A1

15. Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela
Significance of the CISG for franchising and distribution agreements in the EU market
Economic Integrations, Competition and Cooperation 154-167 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=686243

A2

16. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
Open Issues of the Squeeze out Right in Croatian and EU Court Practices
Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht (1864-7561) 4 (2013); 159-180 159-180 - 2013. http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=2913&lng=deu&id=

A1

17. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima (Administrative court supervision over independent regulatory agencies )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 50 (2013), 2; 371-392 50 371-392 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152570

A1

18. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
(Ne)objavljivanje podataka o promjenama u korporativnoj strukturi uvrštenog dioničkog društva i utjecaj na prelazak kontrolnog praga - novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora( (Non)-Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies and its Effect on Acquiring Company’s Control - New Forms of Hidden Ownership )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 34 (2013), 1; 37-81 34 37-81 - 2013. http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v34_1/index.htm

A1

19. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava (Squeeze out and similar concepts in company law)
Zbornik radova sa konferencije "Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije" 247-302 - 2011. http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

A2

20. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija
PROTUPREUZIMATELJSKE MJERE I POLOŽAJ UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKOG DRUŠTVA (ANTI-TAKEOVER MEASURES AND POSITION OF THE BOARD OF TARGET COMPANY)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 30 (2009), 1; 291-331 30 291-331 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80390

A1

21. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu (Initial Public Offering (IPO) Prospectus and Prospectus Liability in Croatian and Comparative Law)
Zbornik radova međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" 162-185 - 2009. http://crolist.pravri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1531122001

A2

22. Zubović, Antonija
Primjena trgovačkih običaja (Application of trade usages)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 27 (2006), 1; 307-343 27 307-343 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=12471

A1

23. Ledić, Dragutin; Zubović, Antonija
Od rimske emptio-venditio preko ugovora o prodaji Code Civil-a do elektroničke prodaje (From the Roman emptio-venditio over the Contract of Sale in Code Civil till e-Commerce)
Zbornik radova sa međunarodne konferencije "200-ta obljetnica Code Civil-a (1804-2004.)" 37-60 - 2004. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1471130024

A2

24. Ledić, Dragutin; Zubović, Antonija
Reguliranje koncentracija u europskom i hrvatskom pravu (The regulation of concentrations in European and Croatian Law)
Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu 29 81-111 - 2002. http://opak.crolib.hr/cgi-bin/unicat.cgi

A2

Pozvana predavanja

1. Zubović, Antonija, Saša Prelič
XXIV. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)”, izlaganje pod naslovom: „Pravno uređenje kupnje dionica ciljnog društva zaduživanjem (LBO transakcije)“
Poreč - 12.4.2018.
2. Zubović, Antonija; Prelič, Saša
XXIII. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)” izlaganje pod naslovom „Organizirano prikupljanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini kao modalitet utjecanja na donošenje odluka u društvu – otvorena pitanja“
Poreč - 16.3.2017.
3. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
XXII. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)” izlaganje pod naslovom „Jesu li potrebne izmjene regulatornog okvira za povlačenje vrijednosnih papira s uređenog tržišta (delisting)?“
Poreč - 13.4.2016. http://www.pravri.hr/hr/savjetovanja/VOP.html
4. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Međunarodna znanstvena konferencija: “International Services in the Internal Market - Implementation of the Services Directive in Croatia” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence, Opatija, Croatia) pozvano predavanje: “Call for EU Market Integration into the Domain of Financial Services and Relative Achievements of Harmonization”
Opatija - 2.2.2012.
5. Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
Dvadeseto savjetovanje pravnika "Petar Simonetti vlasništvo - obveze - postupak" Pravnog fakulteta u Rijeci, pozvano predavanje "Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave"
Poreč http://www.udruga-korporativnih-pravnika.hr/dld/Programxx.pdf
6. Ledić, Dragutin; Zubović, Antonija
Colloque Scientifique Bicentenaire du Code Civil (1804 - 2004) pozvano predavanje "De l’emptio venditio romain a la vente électronique en passant par le contrat de vente du Code civil"
Rijeka http://www.cronet.org/actualites/code_civil_bicentenaire.htm
7. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Međunarodna znanstvena konferencija „Journées juridiques et administratives franco-croates“, (Université de Split, Faculté de Droit de Split, Université Panthéon-Assas, Paris II, Conseil d'Etat de France et al.,) pozvano predavanje: “Le contrôle juridictionnel administratif des agences de régulation : actualités procédurales »
Split http://www.unist.hr/Portals/0/docs/znanost/6.%20hrvatsko-francuski%20upravni%20dani.pdf
8. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Osamnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” Pravnog fakulteta u Rijeci, pozvano predavanje “Aktualna pitanja preuzimanja dioničkih društava – zajedničko djelovanje”
Poreč http://www.legalis.hr/content.php/4541-xviii-savjetovanje-pravnika-vlasnistvo-obveze-postupak
9. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“, u organizaciji Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Udrugom korporativnih pravnika RH, Udrugom pravnika u bankarstvu BIH i Pravosudnom akademijom RH, pozvano predavanje „Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava“
Opatija http://www.pravri.hr/hr/savjetovanja/korpprogram.pdf
10. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Devetnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” Pravnog fakulteta u Rijeci, pozvano predavanje „Novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora i utjecaj na objavljivanje ponude za preuzimanje“
Poreč
11. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
International Conference „Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)“, izlaganje pod naslovom „Selling national champion's shares – national interests vs. free movement of capital“
Opatija http://excellence.com.hr/exce_activity/international-conference-envisioning-a-new-social-model-for-europe-the-economic-crisis-aftermath-lessons-from-transition/?lang=hr
12. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija
Petnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pozvano predavanje „Protupreuzimateljske mjere i položaj uprave ciljnog društva u postupku preuzimanja dioničkog društva“
Poreč
13. Čulinović Herc, Edita; Zubović Antonija
XXI. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)”, pozvano predavanje: „Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske – aktualnosti u primjeni“
Poreč http://www.udruga-korporativnih-pravnika.hr/dld/Program_Porec-Savjetovanje-VOP-XXI.pdf
14. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, pozvano predavanje "Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu"
Neum
15. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Savjetovanje "Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave", pozvano predavanje "Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave"
Opatija http://www.ingbiro.hr/savjetovanja/upravno102013.html
16. Zubović, Antonija
Dvanaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pozvano predavanje „Primjena trgovačkih običaja“
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432

Kongresna priopćenja

1.
Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela
„Preventivno restrukturiranje trgovačkih društava u poteškoćama – jedan kroj za sve ili odijelo po mjeri?“ Usmeno Međunarodna znanstvena konferencija,“Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi“ Pravni fakultet u Rijeci - 19.10.2018. http://www.croatiamergers.eu/zavrsna-projektna-konferencija/
2.
Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela
Odgoda objave povlaštenih informacija - suprotstavljeni interesi tržišta kapitala i uvrštenog društva usmeno 5. Međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Informacije i podaci: Pogled u budućnost" Opatija - 6.10.2017.
3.
Edita, Čulinović-Herc; Zubović, Antonija
„Uvrštena društva kao ciljna društva u postupcima preuzimanja nakon pristupanja EU-u / Listed Companies as Targets in the Post-Accession Takeovers – An Empirical Analysis“ Međunarodna konferencija / International Conference “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u” / “Corporate acquisitions and access to entrepreneurial financing in the post-accession period“ Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti, Opatija - 1.1.2015. http://en.croatiamergers.eu/conference-report-corporate-acquisitions-and-access-to-entrepreneurial-financing-in-the-post-accession-period/
4.
Zubović, Antonija; Braut Filipović Mihaela
9th International Conference "European Integrations, Competition and Development", Accesion of the Western Balkan Countries to the European Union, paper presented "Could UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) address the issues in disputes arising from franchising and distribution contracts within EU single market?" 9th International Conference „European Integrations, Competition and Development“, Accession of the Western Balkan Countries to the European Union Opatija - 1.1.2013. https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.hr/files/cr-collections/2/euconf2013-program-1365769435.pdf
5.
Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
International Symposium on Comparative Sciences organized by the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), paper presented "Building Blocks of Hidden Ownership in Listed Companies through Cash-Settled Derivatives and Implications for Companies' Takeovers" International Symposium on Comparative Sciences Sofija, Bugarska - 1.1.2013. http://bces.conference.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/iscs.2013.program.and.abstracts.text.pdf

Znanstveni projekti

1. 1.3.2015. -
„Legal Aspects of Corporate Acquisitions and Knowledge Driven Companies’ Restructuring”; istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://en.croatiamergers.eu/
2. 12.3.2014. -
Potpora znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci br. 13.08.1.2.01 pod nazivom „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ; http://pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/strategijaznanstvenihdo18.pdf
3. 2.1.2007. -
Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga; istraživač ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=5-05&ID=1533
4. 15.12.2003. - 31.12.2006.
Korporacijsko upravljanje (Corporate Governance) u hrvatskom pravu društava; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/zprojektiold/prikaz_det.asp?ID=0115023

Uredništva časopisa

1. 1.11.2016. - 19.4.2018. Član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Recenzije

1. 2019. Recenzent rada predanog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 2018. Recenzent članka predanog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3. 2016. Recenzent rada predanog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
4. 2013. Recenzent članka predanog na objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34, br. 2
5. 2012. Recenzent članka predanog na objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33, br. 2

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
19.4.2018. -
Izvršna urednica Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   Izvršna urednica
2.
1.1.2014. -
Arbitar na listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori  
3.
1.1.2012. -
Seminar za pripremu ispita za poreznog savjetnika
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb   Predavač

Javno djelovanje

Uredništvo

1. - - Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Voditeljica modula
Pravni fakultet u Rijeci/Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 5.5.2016. - - Član Radne skupine za izradu novog Zakona o preuzimanju dioničkih društava
Ministarstvo financija