mr.sc. Elisa Velčić Janjetić prof.

Tehnički fakultet Zavod za mat,fiziku,str.jezike i kineziologiju

prostorija : 2-40
e-pošta : elisa@riteh.hr
mobitel : 091 522 7904

Obrazovanje

1.10.2014. - 30.12.2016. magistra edukacije engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti Diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti Filozofski fakultete, Sveučilište u Rijeci
1.10.2008. - 30.9.2014. sveučilišna prvostupnica engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti Sveučilišni preddiplomski studij engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. mr.sc. poslijediplomski znanstveni studij iz književnosti Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1999. prof. njemačkoga jezika i književnosti studij stranih jezika i književnosti (moderne književnosti: Njemački jezik i književnost i Engleski jezik i književnost) Sveučilište u Trstu, Italija

Radno iskustvo

1.1.2003. - stalni sudski tumač stalni sudski tumač za njemački i talijanski jezik
1.1.2001. - viši predavač izvodi kolegije Njemački jezik I i II i Engleski jezik I i II koji su fokusirani na jezik struke – tehnički jezik (strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika i računarstvo) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2001. nastavnik njemačkog i engleskog jezika nastavnik njemačkog i engleskog jezika Srednja škola na talijanskom jeziku u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.2007. turistički vodič za njemački, talijanski i engleski jezik (za Primorsko-Goransku Županiju) turistički vodič za njemački, talijanski i engleski jezik

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u ak. godini 2016./2017.

Članstva

1.1.2012. - Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama
1.1.2001. - Društvo za sunčevu energiju pri Tehničkom Fakultetu u Rijeci
1.1.2001. - Hrvatska udruga profesora i nastavnika njemačkoga jezika – Kroatischer Deutschlehrerverband (KDV)
- Integrating Content and Language in Higher Education (ICLHE Association)
- Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku (HDPL)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2008. - Engleski jezik II
sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 120 norma sati
1.1.2008. - Engleski jezik I
sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 120 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik II
stručni studij strojarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik II
stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik I
stručni studij strojarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik I
stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45 norma sati
1.1.2001. - Njemački jezik I
stručni studij strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike i sveučilišni studij strojarstva i elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45 norma sati
1.1.2001. - Njemački jezik II
stručni studij strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike i sveučilišni studij strojarstva i elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45 norma sati

Cjeloživotno obrazovanje

1.5.2014. - E-učenje u nastavnom procesu

Sveučilište u Rijeci
polaznica tečaja
Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2007. - Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
1.1.2002. - 1.1.2006. Primijenjena istraživanja komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
1.1.2001. - 1.1.2002. Primjena obnovljivih izvora energije u priobalnom području

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Velčić Brumnjak, S., Rakovac, I., Papež Kinkela, D., Bukal, K., Šestan, B., Tulić, V., Velčić Janjetić, E., Sotošek Tokmadžić, V.
Postoperative Regional Analgesia is Effective in Preserving Perforin-Expressing Lymphocytes in Patients after Total Knee Replacement
Medical science monitor 24 5320-5328 - 2018.

Q2
WOS

2. Elisa Velčić Janjetić
The Challenges of Teaching ESP at the Faculty of Engineering
Conference Proceedings of the 2nd International conference From Theory to Practice in Language for Specific Purposes. Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, Zagreb. 2 pp. 312-324 - 2017.

A2

3. Elisa Velčić Janjetić
Das Bild der Technik in ausgewählten Romanen der Neuen Sachlichkeit
"Die Sprache im Bild-Das Bild in der Sprache", Athena Verlag, Albanische Universitätsstudien, hg. von Mario de Matteis - Znanstvena monografija 1 - 2013.

4. Elisa Velčić
Permanente Bewertung auf dem Hochschulniveau
Stručni časopis profesora i nastavnika njemačkoga jezika (Praxisorientierte Zeitschrift der kroatischen DeutschlehrerInnen) 1 78-85 - 2007.

5. Amorino Poropat, Kristina Brščić, Elisa Velčić
The Hierarchy of Plans of Physical Planning in the Republic of Croatia and EU
Zbornik radova međunarodnoga kongresa Energija i Okoliš 2006, XX. znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša, Opatija 1 139-153 - 2006.

6. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, prijevod na engleski jezik Elisa Velčić i Ksenija Mance
Monografija Tehničkog fakulteta
monografija 1 96 - 2005.

7. Smokvina Miljenko, prijevod na njemački jezik: Elisa Velčić
Snimiti nevidljivo. Razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha. Das Fotografieren des Unsichtbaren. Die Entwicklung der Ultrakurzfotografie in Rijeka und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Peter Salcher und Ernst Mach.
Katalog izložbe 1 64 - 2004.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2017. - 31.12.2017.
Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga jezika kao jezika visokoškolske nastave ; suradnik ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. - 1.1.2012.
Die Sprache im Bild - Das Bild in der Sprache. - 5 međunarodni kongres Udruge germanista jugoistočne Europe (SOEGV) Tirana, Albania Izlagač
2. -
The 5. International Integrating Content and Language in Higher Education Conference: ICLHE 2017 Integrating Content and Language in Multilingual Universities. University of Copenhagen, Denmark Izlagač

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2004. - 1.1.2006.
Peter Salcher i Ernst Mach. Uspješna timska suradnja. Peter Salcher und Ernst Mach. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit
 
suradnja u organizaciji međunarodnoga skupa i prevoditelj knjige - kataloga za izložbu (ISBN 953-7134-05-9) te zbornika radova (ISBN 978-953-154-972-1) (HAZU)

Stručna aktivnost

1.
1.1.2001. -
stručni prijevodi i lekture
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   prevoditelj i/ili lektor za njemački i engleski jezik
2.
- 17.2.2017.
Izlaganje: "The Challenges of Teaching ESP at the Faculty of Engineering" na 2. međunarodnoj konferenciji Od teorije do Prakse u jeziku struke (UNJSVU), Zagreb
Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama- Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb   Izlagač
3.
- 14.10.2007.
Održana radionica "Permanente Bewertung im Hochschulbereich" na 15. međunarodnom skupu profesora i nastavnika njemačkoga jezika (Kroatischer Deutschlehrerverband) u Šibeniku
KDV (Udruga profesora i nastavnika njemačkoga jezika)   Izlagač, voditelj radionice