univ. spec. Ines Jakovčić

Rektorat Sveučilišni savjetovališni centar

e-pošta : ijakovcic@uniri.hr
prostorija : SSC - soba G 138
telefon : 051/265-842

Obrazovanje

1.3.2009. - 10.12.2012. Sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje" Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2004. - 1.3.2013. Bihevioralno-kognitivni terapeut Psihoterapijska edukacija za bihevioralno-kognitivnog terapeuta Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
1.10.1999. - 15.7.2005. dipl. psiholog - profesor Sveučilišni studij psihologije Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

7.2.2014. - Viša stručna savjetnica - psiholog Individualno i grupno savjetovanje, psihoedukacijske aktivnosti, istraživački rad, promotivno-promidžbene aktivnosti Sveučilište u Rijeci: Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište
1.2.2008. - 1.2.2014. Znanstveni novak Rad na projektu "Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata" (009-1301675-0854), nastava iz kolegija "Metode učinkovitog učenja"; poslovi stručnog suradnika-psihologa u Studentskom savjetovališnom centru Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za psihologiju
1.5.2007. - 1.2.2008. Stručni suradnik - psiholog Individualno i grupno savjetovanje studenata, izrada psihoedukacijskih materijala; prezentacijsko-promotivne aktivnosti, Filozofski fakultet u Rijeci - Studentski savjetovališni centar
1.10.2005. - 1.10.2006. Stručni suradnik - psiholog; pripravnik Individualno i grupno savjetovanje studenata, izrada psihoedukacijskih materijala; prezentacijsko-promotivne aktivnosti, Filozofski fakultet u Rijeci - Studentski savjetovališni centar

Nagrade i priznanja

1.11.2014. Jedna od dobitnica Državne nagrada za znanost koju je Hrvatski sabor dodjelio skupini znanstvenika s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. za 2013. g. u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti iz područja društvenih znanosti
7.11.2012. Društveno priznanje Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: fiat psychologia" za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije

Članstva

1.10.2005. - Hrvatska psihološka komora
1.10.2004. - Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G.
Učinkovitost psihološkog savjetovanja studenata riječkog Sveučilišta
Psihologijske teme 3 495-516 - 2015. http://www.ssc.uniri.hr/files/7_Jakovcic_Zivcic_Becirevic_Birovljevic_PT_24_3_2015.pdf

2. Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Juretić, I.
Increase in anxiety symptoms in college students
Stress and Anxiety, Application to Education and Health 61-69 - 2011. http://www.ssc.uniri.hr/files/IZB_IJ_i_JJ_-_Increase_in_Anxiety_Symptoms_in_College_Students.pdf

3. Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.
The Contribution of Personality Traits and Academic and Social Adjustment to Life Satisfaction and Depression in College Freshmen
Psihološka obzorja 3 5-18 - 2010. http://www.ssc.uniri.hr/files/The_contribution_of_personality_traits_and_academic_and_social_adjustment_to_life_satisfaction_and_depression_-_Psiholoka_obzorja_2010_1.pdf

4. Jakovčić, I. i Živčić-Bećirević, I.
Stavovi studenata prema traženju psihološke pomoći
Socijalna psihijatrija 3-10 - 2009. http://www.ssc.uniri.hr/files/stavovi_prema_traenju_strune_pomoi_-_Jakovi_i_ivi-Beirevi.pdf

5. Smojver-Ažić, S. i Jakovčić, I.
Percepcija prošlih odnosa i privrženost adolescenata i njihovih majki
Psihologijske teme 1 59-81 - 2006.

Kongresna priopćenja

1.
Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.
In session exposure during group work with socially anxious students 22. kongres Europske asocijacije za psihoterapiju Zagreb - 1.10.2016.
2.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.
Group CBT of socially anxious university students 46th Annual Congress EABCT Stockholm, Švedska - 1.9.2016.
3.
Jakovčić, I., Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I.
Can problem-solving skills help university students alleviate stress? 37th STAR congress Zagreb - 1.7.2016.
4.
Jakovčić, I. i Živčić-Bećirević, I.
Prikaz grupnog bihevioralno-kognitivnog tretmana studenata sa socijalnom anksioznosti 1. konferencija Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 1.9.2015.
5.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, I.
Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“? 9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld (Njemačka) - 1.7.2015.
6.
Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G.
CORE-OM upitnik kao mjera evaluacije psiholoških tretmana sa studentima 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 1.11.2014.
7.
Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.
Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 1.11.2014.
8.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J. i Jakovčić, I.
Parental attachment and cognitive factors in university students' depressive symptoms EABCT kongres Den Hag, Nizozemska - 1.9.2014.
9.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines.
Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata XIX. dani psihologije u Zadru Zadar - 1.5.2014.
10.
Jakovčić, I., Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Dundović, A.
Informiranost studenata riječkog sveučilišta o radu Psihološkog savjetovališta SSC-a 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb - 1.11.2013.
11.
Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Juretić, J.
Automatic thoughts and beliefs in underachieving students usmeno izlaganje 43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko - 1.9.2013.
12.
Živčić-Bećirević, I., Juretić, J. i Jakovčić, I.
What differentiates successful students from those who fail? 43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko - 1.9.2013.
13.
Živčić-Bećirević, I., Juretić, J. i Jakovčić, I.
Uloga kognitivnih faktora u objašnjenju anksioznosti i depresivnosti studenata (The role of cognitive factors in the explanation of anxiety and depression in college students) 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 1.4.2013.
14.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Juretić, J.
Jesu li psihološki simptomi povezani s efikasnošću studiranja? 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik - 1.11.2012.
15.
Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T. i Jakovčić, I.
Zadovoljstvo životom studenata: jesu li roditelji i dalje važni? 20. Godišnja konferencija Hrvatskih psihologa Dubrovnik - 1.11.2012.
16.
Juretić, J., Živčić-Bećirević, I., Komadina, T. i Jakovčić, I.
Bojimo li se pokazati pravo ja u romantičnim vezama? 4. internacionalni simpozij iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 1.10.2012.
17.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T., Juretić, J., Jakovčić, I.
Depresivni simptomi i akademsko funkcioniranje studenata Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima Zagreb - 1.9.2012.
18.
Martinac Dorčić, M., Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Juretić, J.
Prospective predictors of the academic achievement among college students III. međunarodni kongres emocionalne inteligencije Opatija. - 1.9.2011.
19.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Juretić, J. i Sremec, T.
The role of negative automatic thoughts in anxiety of college students 41st EABCT Annual Congress Reykjavik, Island - 1.9.2011.
20.
Pokrajac-Bulian, A., Tkalčić, M., Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J., Kukić, M., Jakovčić, I. i Pletikosić, S.
Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 1.4.2011.
21.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Juretić, J.
What makes students become more anxious at college? 31st World conference on Stress and Anxiety Research Galway, Irska - 1.10.2010.
22.
Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T. i Jakovčić, I.
Contribution of parental attachment and involvement to the subjective health complaints, anxiety and depressive symptoms in college students 9th Alps-Adria Psychology Conference Klagenfurt (Austrija) - 1.9.2010.
23.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Sremec, T.
Procrastination in college students 39th EABCT Annaul Congress Dubrovnik - 1.9.2009.
24.
Živčić-Bećirević, I., Juretić, J., Jakovčić, I. i Bojtor, S.
Effects of anxiety and perfectionism on somatic symptoms in children poster 30th Stress and Anxiety Research Society Conferece Budimpešta - 1.7.2009.
25.
Jokić-Begić, N., Vulić-Prtorić, A., Živčić-Bećirević, I., Lauri Korajlija, A., Marinković, V. i Jakovčić, I.
CORE-OM: Klinički instrument višestruke namjene II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija - 1.6.2009.
26.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T., Juretić, J. i Jakovčić, I.
Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog Sveučilišta II. hrvatski kongres primjenjene psihologije Opatija - 1.6.2009.
27.
Jakovčić, I. i Živčić-Bećirević, I.
Attribution of success and depressive symptoms in freshmen academic' achievement expectation 38th EABCT Annual Congress Helsinski, Finska - 1.9.2008.
28.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Martinac Dorčić, T. i Smojver- Ažić, S.
Adjustment to college and student life satisfaction 4th European Congerence on Positive Psychology Opatija - 1.7.2008.
29.
Živčić-Bećirević, I., Juretić, J. i Jakovčić, I.
The role of positive expectations and attributions of success in academic adjustment of college students 4th European Conference on Positive Psychology Opatija - 1.7.2008.
30.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Sremec Nebić, T.
Primjena CORE-OM upitnika na studentskoj populaciji XVI. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.5.2008.
31.
Sremec-Nebić, T., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.
Psihološki problemi studenata riječkog Sveučilišta. XVI. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.5.2008.
32.
Živčić-Bećirević, I., Sremec-Nebić, T. i Jakovčić, I.
Psihološka podrška studentima riječkog Sveučilišta 1. hrvatski kongres primijenjene psihologije Zagreb - 1.4.2006.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.4.2016. -
LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu
Lezbijska organizacija LORI Rijeka  
Asistentica u provođenju istraživanja, koautorica publikacije: Juretić, J., Jakovčić, I. i Udruga LORI (2017). LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu: rezultati istraživanja. Zagreb: Prostor rodne i medijske kulture K-zona
2.
1.2.2015. -
Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj Grada Kastva
Grad Kastav  
Savjetovatelj, bihevioralno-kognitivni terapeut
3.
1.10.2014. -
Izjednačavanje dostupnosti obrazovanja za studente s invaliditetom pri Sveučilištu u Rijeci
Udruga SAZRI  
Sudjelovanje u osmišljavanju projekta
4.
1.1.2012. -
Rijeka psihologije
 
Idejna začetnica manifestacije i Predsjednica Organizacijskog odbora
5.
1.10.2009. - 1.7.2012.
Psihološko savjetovalište "Mali i veliki" u Kraljevici
Grad Kraljevica, Odjel za zdravstvo PGŽ  
Voditeljica Savjetovališta
6.
1.10.2009. - 1.6.2010.
Radionice za mlade Općine Omišalj/Njivice
Općina Omišalj/Njivice  
Osmišljavanje i provedba psihoedukacijskih radionica
7.
1.10.2008. - 1.6.2011.
Brošura "Kako da učenje ne bude mučenje" za učenike osnovnih škola
Primorsko-goranska županija  
osmišljavanje sadržaja brošure, koordinacija tiska i distribucije na području PGŽ

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 20.2.2017. - Rijeka psihologije 2017.
Manifestacija s ciljem popularizacije psihologije
Rijeka i okolica
2. 15.2.2016. - Rijeka psihologije 2016.
Manifestacija s ciljem popularizacije psihologije
Rijeka
3. 16.2.2015. - Rijeka psihologije 2015.
Manifestacija s ciljem popularizacije psihologije
Rijeka i okolica
4. 17.2.2014. - Rijeka psihologije 2014.
Manifestacija s ciljem popularizacije psihologije
Rijeka i okolica
5. 18.2.2013. - Rijeka psihologije 2013.
Manifestacija s ciljem popularizacije psihologije
Rijeka
6. 20.2.2012. - Rijeka psihologije 2012.
Manifestacija s ciljem popularizacije psihologije
Rijeka