dr. sc. Boris Banovac redoviti profesor

Pravni fakultet Katedra za sociologiju

prostorija : Pravni fakultet, kabinet br. 3
e-pošta : bbanovac@pravri.hr
mobitel : 091 30 111 90

Obrazovanje

- Ekonomist komercijalnog usmjerenja Viša ekonomska škola Dr. Mijo Mirković u Puli
- Profesor sociologije (A) i filozofije (B) Filozofski fakultet u Zagrebu
- Magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija, Filozofski fakultet u Zagrebu
- Doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologije, Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

- komercijalist Pazinka“, tekstilna industrija Pazin.
- organizator djelatnosti u kulturi i obrazovanju Centar za kulturu, Pazin.
- profesor sociologije i filozofije Centar za obrazovanje i kulturu, Rijeka
- sociolog istraživač Centar za idejno teorijski rad, Rijeka
- profesor sociologije Ekonomska škola Mije Mirkovića, Rijeka
- asistent Fakultet za Turistički i hotelski menadžment, Opatija
- viši predavač Pedagoški fakultet u Rijeci
- profesor sociologije Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Glavni i odgovorni urednik časopisa za društvenu teoriju i praksu Argumenti
- Uredništvo Revije za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb
- član ekspertnog tima Odjela za kulturu Vijeća Europe u okviru programa ”Intercultural dialogue and conflict prevention”
- član Predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva (2009.-2011.)
- član strukovnog udruženja Association for the Study of Nationalities (ASN)
- član Izdavačkog savjeta Hrvatskog sociološkog društva
- Hrvatsko sociološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Sociologija

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija
Integrirani studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Seminar iz sociologije
Integrirani studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija prava
Integrirani studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija devijantnosti
Integrirani studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija organizacije i upravljanja
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Uvod u sociologiju
Stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija uprave
Stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija obrazovanja
Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

Norma sati:
- Sociologija odgoja
Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

Norma sati:
- Sociologija

Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija

Norma sati:
- Sociologija turizma

Fakultet za turistički i hotelski menadžment

Norma sati:
- Metode socioloških istraživanja turizma

Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija

Norma sati:
- Sociologija

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija odgoja i obrazovanja

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Uvod u sociologiju
Stručni studij u Otočcu
Veleučilište ”Nikola Tesla” u Gospiću

Norma sati:
- Sociologija uprave s osnovama opće sociologije
Upravni studij
Veleučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija prava – klasicˇni izvori i suvremene perspective
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Nacionalni i europski identitet
Poslijediplomski specijalistički studij ”Pravo europskih integracija"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Sociologija kriminaliteta
poslijediplomski specijalistički studij „Kriminalističko istraživanje“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci / Sveučilište u Rijeci

Norma sati:
- Conflict and peace in multiethnic settings – su-nositelj
Joint MA Migration and Intercultural Relations, Erazmus program, koordinator studija: University of Stavanger, Norway
Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Proturječja modernizacije hrvatskih periferija. Slučajevi Istre i Like
Željko Buneta
Poslijediplomski doktorski studij sociologije
Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
- Socijalna integracija i kolektivna identifikacija u višeetničkim područjima Hrvatske
Marko Mrakovčić
Poslijediplomski doktorski studij sociologije Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za sociologiju Filozofski fakultet u Zagrebu
- Nasilno ponašanje nogometnih navijača
Jana Špero
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Tranzicijska društva, povjerenje u institucije i zločini moćnih
Vedrana Mišković
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Religija i društvene promjene s osvrtom na hrvatsko društvo
Barbara Milošević-Lukarić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Devijantno ponašanje i mladi. Objektivni i subjektivni aspekti
Ksenija Bistre
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Rod i devijantnost
Sandra Dejak
Integrirani preddiplomski i diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nacionalna integracija i etnički odnosi u suvremenom indijskom društvu
Marina Stipić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Maloljetnička delinkvencija
Tea Lapić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Rodne nejednakosti u Hrvatskoj
Sanda Milinković
Integrirani preddiplomski i diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Banovac, Boris ; Katunarić, Vjeran ; Mrakovčić, Marko
“From war to tolerance? Bottom-up and top-down approaches to (re)building interethnic ties in the areas of the former Yugoslavia”
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 455-483 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721803

2. Banovac, Boris
Institutional and Societal Aspects of Ethno-National Identification and Ethnic Conflict - A Contribution to the Historical Sociology
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 525-549 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611995

3. Banovac, Boris
Imagining the Others – Dynamics of Conflict and Peace in Multiethnic Areas in Croatia
Revija za sociologiju 40[39] 183-209 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=448260

4. Karaman Aksentijević, Nada ; Polić, Bojan ; Banovac, Boris ; Crnković, Dean ; Jelenić, Gordan
Strategija ljudskih resursa za znanstvene istraživače
- 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=641791

5. Boneta, Željko ; Banovac, Boris
Religioznost i nacionalizam na hrvatskoj periferiji – veliki scenariji za male zajednice
Migracijske i etničke teme Vol. 23 163-184 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334767

6. Banovac, Boris ; Mrakovčić, Marko
Integracije i akteri: proturječnosti i izazovi
Migracijske i etničke teme Vol. 23 319-345 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333653

7. Banovac, Boris ; Boneta, Željko
Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica
Revija za sociologiju 37 21-46 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=499477

WOS

8. Banovac, Boris
Je li regionalizam europska perspektiva?
Novi Kamov 14 9-17 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227389

9. Banovac, Boris
(Re)konstrukcija socijalnog prostora periferije. Prilog istraživanju kolektivnih identiteta u hrvatskoj periferiji
Revija za sociologiju 35 95-113 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227381

10. Banovac, Boris
Kolektivni identiteti i "nove" periferije
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25 855-876 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=182141

11. Banovac, Boris ; Blažević, Robert ; Boneta, Željko
Modernizacija (i/ili europeizacija) hrvatske periferije – primjeri Gorskog kotara, Istre i Like
Revija za sociologiju 35 113-141 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227383

12. Banovac, Boris ; Boneta Željko ; Vujić, Vidoje
Društvene promjene i starenje
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 22 537-562 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689680

13. Banovac, Boris ; Boneta, Željko
Sociokulturni čimbenici odabira turističke destinacije
41-56 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689679

14. Banovac, Boris
Modernizacijski procesi i oblici teritorijalne pripadnosti
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 6 23-46 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=6894

15. Banovac, Boris
Etničnost i regionalizam u Istri : povijesni rakurs i suvremeni kontekst
Migracijske teme 12 267-288 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=23899

16. Banovac, Boris ; Boneta, Željko
Social impacts of Modernization in the Choice of Tourist Destination
Tourism and hospitality management 4 273-282 - 1988.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=23901

17. Banovac, Boris
Društvena konstrukcija etničko-nacionalne identifikacije

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=543701

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Banovac, Boris
Yugoslavia
Stone, John ; Dennis, Routledge M. ; Rizova, Polly S. ; Smith, Anthony D. ; Xiaoshou, Hou John Wiley & Sons - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658802
2. autor poglavlja
Banovac, Boris
Imagining Local Communities in Multiethnic Areas in Croatia : Roots of Conflict and Roots of Peace, u Menschenrechte, Schriften zu Mittel und Osteuropa in der Europäischen Integration
Klima, Karel ; Sander, G. Gerald Verlag Dr. Kovač - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=462065
3. autor poglavlja
Banovac, Boris
Nacionalizam i regionalizam - različitosti i sličnosti kulturnih obrazaca u "Geokultura razvoja i kultura mira na Balkanu (etnička i religijska pozadina"
Mitrović, Ljubiša ; Đorđević, B. Dragoljub ; Todorović, Dragan Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=274749
4. koautor
Banovac, Boris ; Boneta, Željko ; Vujić, Vidoje
Izazovi javnosti - javno mnijenje Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=220561
5. koautor poglavlja
Katunarić, Vjeran ; Banovac, Boris
Conflicts and Peace in Multiethnic Cities of the Former Yugoslavia: A Case Study, u "Perspectives of Multiculturalism: Western and Transitional Countries"
Mesić, Milan Filozofski fakultet Sveučilišta : Croatian Commission for UNESCO - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227392
6. koautor poglavlja
Katunarić, Vjeran ; Banovac, Boris
Sukobi i mir u višeetničkim gradovima bivše Jugoslavije: studija slučaja
Mesić, Milan Filozofski fakultet Sveučilišta : Croatian Commission for UNESCO - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227392
7. autor poglavlja
Banovac, Boris
Otvorena pitanja europskog identiteta
Mežnarić , Silva Naklada Jesenski i Turk - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=274956
8. autor
Banovac, Boris
Društvena pripadnost, identitet, teritorij. Sociološko istraživanje regionalne pripadnosti u Istri
Pravni fakultet - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=24073
9. autor poglavlja
Banovac, Boris
Etničnost i regionalizam kao izvori identifikacijskih procesa u "Etničnost, Nacija, Identitet. Hrvatska i Europa"
Čičak-Chand, Ružica ; Kumpes, Josip Institut za migracije i narodnosti ; Jesenski i Turk ; HSD - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34336
10. autor
Banovac, Boris
Dileme sovjetskog socijalizma. Iskustvo reforme u SSSR-u
ICR Rijeka - 1990.
11. koautor
Banovac, Boris; Cukrov, Ernest; Turčinović, petar; Svilar, Milan
Politička svijest i angažiranost članova SK
Argumenti, Biblioteka istraživanja, CITR Rijeka - 1988.

Pozvana predavanja

1. Banovac, Boris
Constructing Social Boundaries – The New Localism“, Post-graduate Course“, "Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice in the Post Cold-War World"
Inter-University Centre Dubrovnik
2. Banovac, Boris
Ethnicity and Regionalism – The Case of Istria, Post-graduate Course "On Divided Societies. Ethnicity, Racism, Nationalism and Future of New Policies. Comparative Perspectives
Inter-University Centre, Dubrovnik

Kongresna priopćenja

1.
Banovac, Boris
Tranzicija i potraga za novim identitetima Međunarodni skup Sarajevski kolokvij: Subjekti i faktori promjena Sarajevo
2.
Banovac, Boris, Boneta, Željko
Sociokulturni čimbenici odabira turističke destinacije Hotel u turističkoj destinaciji Hotelijerski fakultet Opatija
3.
Banovac, Boris, Štifanić, Mirko
The Signification of death. The Sociological Approach Međunarodni skup The Meaning of death, 3rd Mediterranean Meeting on Bioetics Istituto Siciliano di Bioetica, Acireale
4.
Banovac, Boris
Euroregionalizam kao europska perspektiva Okrugli stol „Euroregija“ Brtonigla
5.
Banovac, Boris
The Visible and Invisible Boundaries of Istria Boundaries in Istria - istrian Boundaries Poreč
6.
Banovac, Boris
Granice kao barijere i granice kao mostovi Međunarodni skup „Susreti uz granicu – Tomizza i mi“ Umag-Trst
7.
Banovac, Boris
Imagining the Others – Dynamics of Conflict and Peace in Multiethnic Areas in Croatia “Imagined Communities, Real Conflicts, and National Identities”, 14th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN) International Affairs Building, Columbia University, NY, Sponsored by the Harriman Institute
8.
Banovac, Boris
Research Project: Peace Enclaves. Report on Pula and Osijek “Shared Cities” and “Peace Enclaves/Cradles” Expert Group Meeting, Strasbourg
9.
Banovac, Boris
Dinamika etnicˇkih sukoba i etnicˇkog mira u višeetnicˇkim podrucˇjima Hrvatske Nacionalne manjine u demokratskim društvima” međunarodni znanstveni skup Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta politicˇkih znanosti Begovo razdolje
10.
Banovac, Boris:
Nacionalizam i regionalizam – različitosti i sličnosti kulturnih obrazaca Međunarodni skup „Geokultura razvoja i kultura mira na Balkanu (etnička i religijska pozadina)“ Niš: Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu, Institut za sociologiju
11.
Banovac, Boris
Soiološki aspekti turističke potražnje Međunarodni kongres "Poduzetništvo u Hotelijerstvu. Europska iskustva – Hrvatska budućnost", 12 bienalni znanstveni skup "Hotelska kuća" Opatija
12.
Banovac, Boris
Nacionalni i lokalni identitet Okrugli stol povodom objavljivanja knjige I. Rogića „Rijeka – baština za budućnost“ Rijeka
13.
Banovac, Boris
Etnički identitet, teritorijalna pripadnost i reduciranje međuetničke napetosti Međunarodna škola mira Mrkopalj
14.
Banovac, Boris; Katunarić, Vjeran
Analyzing Ethnic Conflict and Peace Dynamics: Quantitative and Qualitative Aspects »Qualitative Transitions: Issues of Methodology in Central and South-East European Sociologies«, Croatian Sociological Association (HSD) Endorsed by: International Sociological Association (ISA) Rijeka
15.
Banovac, Boris; Katunarić , Vjeran
Bottom-up and Top-down Approaches to (Re)building Inter-Ethnic Ties: The Case of the Former Yugoslavia 18 th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN) International Affairs Building, Columbia University, NY
16.
Banovac, Boris
Prostorna identifikacija u hrvatskoj periferiji Identitet Istre – ishodištva i perspektive Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, Filozofski fakultet u Puli
17.
Banovac, Boris
New regionalism and transborder cooperation - the case of Istria Okrugli stol Shared Cities Council of Europe and Europa-Universität Viadrina, Frankfurt-an-der-Oder
18.
Banovac, Boris
Etnički identitet i novi regionalizam Okrugli stol "Etnicitet, regionalizam, lokalizam – rasprava o rezultatima istraživanja" Centar za kulturu, Pazin
19.
Banovac, Boris
The Dynamics of Ethno-National Identification and Ethnic Conflict - Institutional and Societal Aspects Predavanje 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN) - “Charting the Nation between State and Society” New York, SAD
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523843
20.
Banovac, Boris
The Dynamics of Ethno-National Identification and Ethnic Conflict - Institutional and Societal Aspects “Charting the Nation between State and Society”, 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN) International Affairs Building, Columbia University, NY
21.
Boneta, Željko; Banovac, Boris, Vukmirović Žarko
Faktorska struktura religioznosti VII. Dani psihologije
22.
Banovac, Boris
Etničnost i regionalizam kao izvori identifikacijskih procesa Okrugli stol "Etnički razvitak europskih nacija: Hrvatska – Europa, Institut za migracije i narodnosti Zagreb
23.
Banovac, Boris
Social Integration in the Post-Conflict Situations: Nationalism and Regionalism in the Croatian Regions 13th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities?Nation, Identity, Conflict, and the State Columbia University
24.
Banovac, Boris
Stigmatizacija kolektivnih identiteta Predsjednik organizacijskog odbora Međunardoni znanstveni skup Stigmatizacija i identitet marginalnih grupa u procesu globalizacije kulture Opatija
25.
Banovac, Boris
Otvorena pitanja europskog identiteta Okrugli stol "Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću – položaj i uloga Hrvatske" Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Znanstveni projekti

1. -
Socijalna integracija i kolektivni identiteti u višeetničnim područjima Hrvatske; voditelj projekta; MZOS; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=27&ID=201
2. -
Modernizacija i kolektivna identifikacija u hrvatskoj periferiji; voditelj projekta; MZOS; ; http://zprojekti.mzos.hr/zprojektiold/prikaz_det.asp?offset=1106&ID=0115018
3. -
Modernizacijski procesi i oblici teritorijalne pripadnosti; voditelj projekta; Otvoreno društvo Hrvatska; ;
4. -
Javno mnijenje Primorsko-goranske županije; voditelj projekta; ; ;
5. -
Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj temeljeno na društvenim promjenama; Istraživač; MZOS; ;
6. -
Hrvatski etnicitet i obrasci kulturnog ponašanja na istarsko-kvarnerskom području; Istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
7. -
Društveni položaj i potrebe starijih osoba na području primorsko-goranske županije; istraživač; Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO; ;
8. -
Peace enclaves/cradles u sklopu Intercultural dialogue and conflict prevention; istraživač; Odbor za kulturu Vijeća Europe (CDCULT); ;
9. -
Institutionalizing Ethnic Diversity in (Post) Conflict Situations: the Role of Human Rights and Minority Protection in South east Europe; suradnik na projektu; European Training and Research Center, Graz/ Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana; ;

Recenzije

1. Babić, Dragutin: "Nacionalne manjine u Hrvatskoj", Zagreb : Plejada, 2015, str. 278
2. Član panela za vrednovanje projektnih prijedloga zaprimljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost: „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“ s natječajnog roka 2013. godine, za polja sociologije, antropologije, politologije demografije.
3. Recenzija studijskog programa - Poslijediplomski doktorski studij sociologije Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
4. Recenzija studijskog programa: Preddiplomski studij sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
5. Recenzija studijskog programa - Diplomski studij sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
6. Recenzija studijskog programa - Preddiplomski studij sociologije na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
7. Recenzija studijskog programa - Diplomski studij sociologije na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
8. Recenzija studijskog programa - Preddiplomski studij sociologije na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
9. Recenzija studijskog programa - Diplomski studij sociologije na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
10. Recenzija studijskog programa - Preddiplomski studij sociologije na Odsjeku za sociologiju Sveučilištu u Splitu, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
11. Recenzija studijskog programa - Diplomski studij sociologije na Odsjeku za sociologiju Sveučilištu u Splitu, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
12. Recenzija studijskog programa - Preddiplomski i diplomski studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu na Odjelu za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
13. Mirković, Svetozar: ”Postcivilizacija”, Rijeka: vlast. nakl., 1990. str.175

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Percepcija i stavovi stanovništva o funkcioniranju Primorsko-goranske županije
 

2.
-
Društvene vrijednosti, sukobi i stavovi prema devijantnom ponašanju, Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Istraživanje u tijeku.
 

3.
-
Pravo i društvo. Studenti prava i percepcija pravne profesije, Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Istraživanje u tijeku.
 

4.
-
Istraživanje javnog mišljenja "IZBORI 1997.
 

5.
-
Sociološki aspekti turističke potražnje u Istri, longitudinalno istraživanje
Istarska županija  

6.
-
Promjene teritorijalnog ustrojstva bivše općine Opatija
Grad Opatija  

7.
-
Profesionalna afirmacija diplomanata Hotelijerskog fakulteta Opatija
Hotelijerski fakultet Opatija (anketno istraživanje)  

8.
-
Socijalna slika grada Opatije
Grad Opatija  
voditelj projekta
9.
-
Društveni položaj i potrebe starijih osoba u Opatiji
Grad Opatija  

10.
-
Mogućnosti razvoja gospodarskih djelatnosti u parku prirode Učka i kontaktnim područjima
Fakultet za hotelski i turistički menadžment  

11.
-
Čitanost Novog lista i drugih dnevnih novina
Novi list d.d.  

12.
-
Istraživanje javnog mišljenja "IZBORI 2001"
Novi list d.d.  

13.
-
Studenti i društvena samozaštita
projekt realiziran pri Tehničkom fakultetu u Rijeci uz potporu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske  


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Prodekan za znanstveno-istraživački rad
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. - - Prodekan za poslovne odnose
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci