dr. sc. Ana Gavran Miloš znanstveni novak

Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju

prostorija : 426/IV
e-pošta : anag@ffri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2010. doktorat znanosti Poslijediplomski studij iz filozofije Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1998. - 1.1.2003. prof. filozofije i povijesti Diplomski studij filozofije i povijesti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - Docent Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2016. Znanstveni novak Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

- Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Filozofsko istraživanje i pisanje
Filozofija
Filozofija
suradnik
Norma sati: 0+15+0
1.1.2012. - Uvod u filozofiju
Kulturologija
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 30+0+0
1.1.2008. - Antička filozofija
Filozofija
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 30+30+0
1.1.2007. - 1.1.2008. Uvod u povijest filozofije
Filozofija
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 0+30+0
1.1.2005. - 1.1.2007. Uvod u filozofiju
Filozofija
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 0+30+0
1.1.2005. - 1.1.2007. Epistemologija
Filozofija
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 0+30+0
1.1.2005. - 1.1.2007. Povijest filozofije 1
Filozofija
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 0+30+0
1.1.2004. - Estetika
Filozofija
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 0+30+0

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Pojam lijepog u Platonovim dijalozima
Lara Flego
Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Pojam lijepoga kod Platona, Humea i Kanta
Vedrana Miočić
Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Umjereni formalizam
Ivan Dugandžić
Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Pravednost i konstrukcija idealnog polisa u Platonovoj "državi"
Petra Gašparić
Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Preko granice: estetika kao kontakt s nepoznatim
Marko-Luka Zubčić
Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

30.9.2009. - 1.7.2010. OSI/FCO Chevening Scholar


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gavran Miloš, Ana
Epicurean Perceptual Content
Prolegomena 14 167-191 - 2015.

A2

2. Gavran Miloš, Ana
Epikur o svojstvima
Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak-Grgić - 2013.

A2

3. Gavran Miloš, Ana
Epicurus on the Origin and Formation of Preconceptions
Croatian Journal of Philosophy 35 239-256 - 2012.

A2

4. Butković, Ana; Gavran Miloš, Ana
Uloga identiteta u preživljavanju: Parfit vs. Lewis( The Role of Identity in Surviving: Parfit vs. Lewis )
Godišnjak za filozofiju: Aspekti uma VIII - 2011.

A2

5. Gavran, Ana
Istinitost Epikurovih opažaja (The Truthfulness of Epicurus' Perceptions)
Filozofska istraživanja 27 845-853 - 2008.

A1

6. Gavran, Ana
Tim Crane on the Internalism-Externalism Debate
Croatian Journal of Philosophy IV 207-218 - 2004.

A2

Znanstvene knjige

1.
Malatesti, Luca; Gavran Miloš, Ana; Čeč, Filip
Filozofsko pisanje bez filozofiranja
E-udžbenik Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2015. http://www.ffri.uniri.hr/files/izdavacka/L%20Malatesti%20-%20Filozofsko%20pisanje%20bez%20filozofiranja.pdf
2.
Prijić - Samaržija, Snježana; Gavran Miloš, Ana
Antička i novovjekovna epistemologija( Ancient and modern epistemology )
Sveučilišni udžbenik Naklada Jesenski i Turk Zagreb - 2011.

Kongresna priopćenja

1.
Gavran Miloš, Ana
Epicurus on properties

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Identitet (kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta); suradnik; Sveučilište u Rijecu; ; http://identitet.ffri.hr/
2. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Svijest i naturalizacija; znanstveni novak; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 15.9.2016. - 17.9.2016.
DIE PHILOSOPHIE UND IHRE GESCHICHTE – EINE AKTUELLE DEBATTE Geneve izlagač
2. 24.11.2015. - 25.11.2015.
Thought Experiments between Nature and Society Maribor izlagač
3. 18.3.2014. - 18.3.2014.
One day book symposium on Soren Overgaard, Paul Gilbert, and Stephen Burwood, An Introduction to Metaphilosophy Rijeka izlagač
4. 1.9.2003. -
Mental Phenomena Dubrovnik, 09. 2003. Dubrovnik izlagač
5. - 15.2.2013.
Filozofija - Jam Session Rijeka izlagač
6. - 1.12.2008.
Mind, World, Action Dubrovnik izlagač
7. - 31.5.2008.
Contemporary Philosophical Issues: Trust, Justice and Beauty Rijeka izlagač
8. - 17.5.2008.
Reading Seminar in Epicurus: Letter to Herodotus Berlin izlagač
9. - 15.6.2007.
Rijeka 9th Symposium: Contemporary Philosophical Issues Rijeka izlagač
10. - 10.6.2006.
Contemporary Philosophical Issues: Analytic Philosophy and Logic Investigations Rijeka izlagač
11. - 8.4.2005.
Contemporary Philosophical Issues: Biological Knowledge and Philosophy: European Perspectives Rijeka izlagač/organizator
12. - 30.8.2003.
Epistemology and Metaphysics Dubrovnik izlagač

Recenzije

1. Lloyd P. Gerson, Ancient Epistemology
2. Cristopher Shields, Classical Philosophy: A Contemporary Introduction

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 10.4.2014. - Detalji
Ciklus predavanja "Smisao života"
Klub Život

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - 1.1.2015. - ECTS i Erasmus koordinator
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2013. - - Tajnica doktorskog studija "Filozofija i suvremenost"
Filozofski fakultet u Rijeci