Prof. dr. sc. Goran Cukor dipl. ing. strojarstva

Tehnički fakultet Zavod za industrijsko inženjerstvo i management

prostorija : 3-23
e-pošta : goranc@riteh.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Schoolar 208 7 5
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.1999. - doktor tehničkih znanosti – znanstveno polje Strojarstvo, znanstvena grana Proizvodno strojarstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1995. magistar tehničkih znanosti – znanstveno polje Strojarstvo, znanstvena grana Proizvodno strojarstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1990. diplomirani inženjer strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2011. - redoviti profesor u trajnom zvanju Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2011. redoviti profesor Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2006. izvanredni profesor Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2003. docent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2000. znanstveni novak u istraživačkom zvanju viši asistent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1999. znanstveni novak u istraživačkom zvanju asistent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1995. znanstveni novak Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Jubilarna plaketa Hrvatske udruge proizvodnoga strojarstva za osobiti doprinos radu HUPS-a, a na dobrobit znanstvenog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske
Zlatna medalja Hrvatske udruge proizvodnoga strojarstva za osobiti doprinos radu HUPS-a, a na dobrobit znanstvenog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske

Članstva

1.1.2007. - Redoviti član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU
1.1.2000. - Udruga za razvoj visokog školstva "Universitas", Rijeka
1.1.1995. - Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva – HUPS, Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Tehnologija oblikovanja
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Projekt I - Tehnologija oblikovanja
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Obrada odvajanjem čestica
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2008. - Projekt I - Obrada odvajanjem čestica
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Izabrana poglavlja iz naprednih proizvodnih postupaka
Poslijediplomski doktorski studij iz Tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Izabrana poglavlja iz konvencionalne obrade odvajanjem čestica
Poslijediplomski doktorski studij iz Tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Proizvodne tehnologije
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - Tehnologija obrade II
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2000. - Napredni proizvodni postupci
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2014. - Utjecaj parametara obrade na površinsku hrapavost pri čeonom glodanju
Višnjić Vjeran
stručni prvostupnik (baccalaureus) strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Optimizacija parametara laserskog rezanja
Miškulin Luka
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Izrada individualnog anatomskog uloška za cipele primjenom CAD/CAM sustava
Borić Andrej
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Studija slučaja: Izrada individualnog anatomskog uloška za cipele
Kitić Andrea
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Izrada individualnog anatomskog uloška za cipele primjenom aditivnog postupka
Oplanić Ivan
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 3D modeliranje uha
Puhalo Sara
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Programsko rješenje za određivanje dijagrama stabilnosti na podrhtavanje (SLD) kod glodanja
Salaić Sven
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Programsko rješenje za proračun sile rezanja kod tokarenja prema Oxleyevom modelu
Zekanović Dalibor
univ. bacc. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Brza izrada prototipova: projektiranje modela za postupak 3D printanja
Krunić Siniša
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Monitoring stanja alata kod čeonog glodanja primjenom senzora akustične emisije
Pečenković Đemo
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Određivanje podesnih parametara rezanja za uzdužno tokarenje obradaka iz inox-čelika
Barbarić Josip
bacc. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Izrada ploče izreznog alata i pripadajućeg noža žičanom elektroerozijom
Frbežar Dejan
ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Brza izrada prototipova: projektiranje modela i priprema za ispis na 3D printeru
Bakrač Dunja
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Postupci izrade ispitnih epruveta
Vrdoljak Ivan
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Modeliranje rezanja i hrapavosti obrađene površine kod uzdužnog tokarenja
Pecorari Marin
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - Istraživanje utjecajnih parametara na postupak elektrokemijske obrade materijala
Mandić Kristijan
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Hibridni procesi obrade: modeliranje učina skidanja materijala u obradi keramike RUM postupkom
Vučinić Mihajlo
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Određivanje najpodesnije tehnološke varijante izrade diska s navojem
Soldan Dražen
ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Projektiranje tehnološkog procesa izrade ležajnog rukavca
Žepina Vedran
ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Projektiranje tehnološkog procesa izrade diska s navojem
Mizdrak Slobodan
ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Određivanje područja visoke učinkovitosti obrade za zahvat uzdužnog tokarenja čelika Č 4580
Opatić Anton
ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Optimiranje EDM graviranja prema kriteriju minimalne površinske hrapavosti
Karčić Vedran
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Određivanje podesnog režima obrade kod tokarenja rotora
Knežević Marino
ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Određivanje najpodesnijeg načina obrade diska
Pavić Hrvoje
ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Optimiranje režima obrade kod uzdužnog tokarenja inox-čelika
Kulaš Predrag
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Optimiranje laserskog rezanja prema kriteriju minimalne površinske hrapavosti
Babić Ivica
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - Istraživanje postojanosti alata kod tokarenja inox-čelika
Kitanović Dragomir
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - Istraživanje modeliranja trošenja i postojanosti alata
Paliska Davor
dipl. ing. strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Projektiranje tehnološkog procesa izrade SM-Electronic Box
Veselka Despot
mag. ing. mech
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Optimizacija površinske hrapavosti dijelova dobivenih abrazivnim vodenim mlazom
Veselko Mutavgjić
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Predviđanje stabilnosti obrade glodanjem
Anton Benčić
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Odabir reznih materijala za proces tokarenja
Hrvoje Kelečić
univ. bacc. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kalkulator cijene rezanja abrazivnim vodenim mlazom
Anto Pipun
univ. bacc. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Lasersko rezanje
Matija Ščetarić
univ. bacc. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Projekt izrade plinskog štednjaka s električnom pećnicom PES-41S tehnologijom oblikovanja deformiranjem
Marko Topalović
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Izrada objekta primjenom FDM postupka
Marko Farkaš
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Visokobrzinsko glodanje
Roni Matošić
univ. bacc. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Izrada NC programa za obradu filterskog bloka
Matija Borošak
stručni prvostupnik (baccalaureus) strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Primjena programa SolidWorks u tehnologiji oblikovanja lima
Maja Marković
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Izrada modela Bburago automobila primjenom FDM postupka
Marko Karlovčan
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Primjena programa SolidWorks za 3D modeliranje u tehnologiji oblikovanja lima
Tomislav Detelj
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Izrada elektromotora i temelja za potisnik na uvlačenje tehnologijom oblikovanja deformiranjem
Hrvoje Horaček
mag. ing. mech.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Modeliranje sile istosmjernog istiskivanja
Maja Abramić
stručni prvostupnik (baccalaureus) strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Modeliranje sile rezanja kod tvrdog glodanja
Igor Babić
stručni prvostupnik (baccalaureus) strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2008. - 1.1.2012. Obradni strojevi i sustavi
diplomski sveučilišni studij strojarstva
FESB, Split
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2007. Tecnologia meccanica II
Ingegneria Meccanica
Universita degli Studi di Udine, Facolta di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica (DIEGM), Italija
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Šterpin, G.; Cukor, G.; Jurković, Z.; Brezočnik, M.
Simple Shearing and Ploughing Cutting Force Model in Turning Operation with Nose Radius Tool
15th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2015 231-234 - 2015.

2. Kostadin, T.; Cukor, G.
An Overview of the Development and Use of Coolant and Lubricant Systems in Machining
15th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2015 153-160 - 2015.

3. Šterpin, G.; Tadić, B.; Cukor, G.; Jurković, Z
Creating 3D models with scanner DAVID SLS-1
Proceedings of 4th International Conference "Mechanical Technologies and Structural Materials" MTSM 2014 99-105 - 2014.

4. Jurković, M.; Jurković, Z.; Cukor, G.; Brezočnik, M.; Sekulić, M.
Application of Modeling and Simulation in Reengineering of Manufacturing Processes
Proceedings of the 18th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2014 45-48 - 2014.

5. Jakac, Dalibor; Jurković, Zoran; Cukor, Goran;
MAGMA Software in Casting Process of Aluminum Parts
14th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2013 129-134 - 2013.

6. Cukor, Goran; Jurković, Zoran; Sekulić, Milenko;
Rotatable central composite design of experiments versus Taguchi method in the optimization of turning
Metalurgija 50 17-20 - 2011.

Q2
WOS

7. Kršulja, Marko; Cukor, Goran; Car, Zlatan;
Simulation of Product Logistic, Investigation of Facility Layout Capabilities
International Conference on Innovative Technologies - IN-TECH 2011 647-649 - 2011.

8. Jurkovic, Zoran; Cukor, Goran; Andrejcak, Imrich;
Improving the surface roughness at longitudinal turning using the different optimization methods
Tehnički vjesnik 17 397-402 - 2010.

Q3
WOS

9. Cukor, Goran; Jurković, Zoran;
Optimization of Turning Using Evolutionary Algorithms
Engineering Review 30 1-10 - 2010.

10. Barišić, Branimir; Cukor, Goran; Radošević, Marko;
Hardness Measurements by Means of PCE 2000 Hardness Tester Using Leeb Method
Manufacturing Engineering 9 77-80 - 2010.

11. Sortino, Marco; Kuljanić, Elso; Totis, Giovanni; Cukor, Goran;
Simulation of Cutting Forces and Cutting Conditions in Complex Turning Operations
12th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2009 203-207 - 2009.

12. Bajic, Drazen; Lela, Branimir; Cukor, Goran;
Examination and Modelling of the Influence of Cutting Parameters on the Cutting Force and the Surface Roughness in Longitudinal Turning
Strojniški vestnik 54 322-333 - 2008.

Q3
WOS

13. Jurković, Zoran; Cukor, Goran; Meštrović, Tomislav;
Determination of Optimal Cutting Parameters to Improve Surface Roughness Based on Different Optimization Approaches
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'08 105-110 - 2008.

14. Kopač, Janez; Stoić, Antun; Cukor, Goran;
Defects on Casting Parts After Die Casting and Trimming
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'08 327-338 - 2008.

15. Jurković, Zoran; Brezočnik, Miran; Cukor, Goran; Balič, Jože;
Modeliranje i optimizacija parametara obrade primjenom evolucijskih algoritama kod inteligentnih obradnih sustava: doktorska disertacija
- 2007.

16. Kuljanić, Elso; Cukor, Goran; Sortino, Marco; Totis, Giovanni;
Modelling of Cutting Forces in Milling by Using Evolutionary Algorithms
11th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2007 197-202 - 2007.

17. Mikac, Tonči; Cukor, Goran;
Adaptation to the Bologna Process at the Faculty of Engineering of the University of Rijeka
Annual 2007 of the Croatian Academy of Engineering 101-111 - 2007.

18. Cukor, Goran; Kuljanic, E; Barisic, B;
Optimization of Machining Process Using Evolutionary Algorithms
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'05 135-142 - 2005.

19. Jurković, Milan; Jurković, Zoran; Cukor, Goran;
Genetic Algorithm Application in Optimization of Extrusion Forming Process
10th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2005 IV-53-62 - 2005.

20. Stoić, Antun; Kopač, Janez; Cukor, Goran;
Testing of machinability of mould steel 40CrMnMo7 using genetic algorithm
Journal of Materials Processing Technology 164 1624-1630 - 2005.

Q1
WOS
Exc

21. Stoić, Antun; Kopač, Janez; Cukor, Goran;
Testing of machinability of 40CrMnMo7 steel using genetic algorithm
13th Int. Conf. on Achievements in Mechanical and Materials Engineering - AMME'2005 615-618 - 2005.

22. Cebalo, Roko; Cukor, Goran; Stoić, Antun;
Optimisation of Electrochemical Machining
10th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2005 I-41-48 - 2005.

23. Barišić, Branimir; Car, Zlatan; Cukor, Goran; Mikac, Tonči;
Analytical, Numerical and Experimental Modeling and Simulation of Backward Extrusion Force on AlMgSi1
5th international Conference on Industrial Tools - ICIT 2005 341-344 - 2005.

24. Cukor, Goran; Stoić, Antun; Kuljanić, Elso;
Laser Beam Cutting Modelling Using Genetic Programming
10th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2005 IV-19-26 - 2005.

25. Barisic, B; Cukor, Goran; Math, Miljenko;
Estimate of consumed energy at backward extrusion process by means of modelling approach
Journal of Materials Processing Technology 153 907-912 - 2004.

Q1
WOS
Exc

26. Knežević, Marino; Cukor, Goran;
Determination of Appropriate Cutting Parameters for Turning a Rotor
Engineering Review 24 25-34 - 2004.

27. Barišić, Branimir; Cukor, Goran; Sladić, Saša;
Stochastic Simulation of Different Production Processes with the Same Product Goal
7th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies 2004" 353-356 - 2004.

28. Sladić, Saša; Barišić, Branimir; Cukor, Goran;
Efficiency Determination of Single Phase Active Power Filter for its Application in Industry
5th International Scientific-Technical Conference for PHD Students "Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing" 289-292 - 2004.

29. Barišić, Branimir; Cukor, Goran; Pletenac, Lidija;
Modeling and Simulation of Deep Drawing Tool Geometry
15th International DAAAM Symposium 029-030 - 2004.

30. Paliska, Davor; Cukor, Goran;
Investigation of Tool Wear and Tool Life Modelling
Engineering Review 24 49-56 - 2004.

31. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco; Cukor, Goran;
Statistical Analysis of the Rotating Dynamometer Signals in Face Milling
9th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2003 I-083-094 - 2003.

32. Stoić, Antun; Kopač, Janez; Cukor, Goran;
Tool Condition Monitoring and Control
9th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2003 I-121-131 - 2003.

33. Stoić, Antun; Cukor, Goran;
Optimisation Method for Laser Beam Cutting
DAAAM International Scientific Book 2003 569-582 - 2003.

34. Cukor, Goran; Stoić, Antun;
Solving the Face Milling Optimisation Problem by Evolutionary Algorithm
7th International Research/Expert Conference - TMT 2003 29-32 - 2003.

35. Kulaš, Predrag; Cukor, Goran;
Optimisation of Cutting Parameters for Longitudinal Turning of Inox-Steel
Engineering Review 23 21-30 - 2003.

36. Barišić, Branimir; Cukor, Goran;
Estimate of Consumed Energy at Backward Extrusion Process by Means of Modelling Approach
International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies - AMPT 2003 1166-1169 - 2003.

37. Barišić, Branimir; Cukor, Goran;
Numerical-Experimental Modeling of Consumed Energy at Deep Drawing Process
4th International Scientific Conference on Production Engineering - RIM 2003 191-194 - 2003.

38. Babić, Ivica; Cukor, Goran;
Optimisation of Laser Beam Cutting According to the Minimum Surface Roughness Criterion
Engineering Review 23 13-20 - 2003.

39. Barišić, Branimir; Cukor, Goran; Sladić, Saša;
Analysis and Simulation of Active Power Filter Including Fuzzy Logic Controller
3rd Asian Conference on Industrial Automation and Robotics ACIAR 2003 183-188 - 2003.

40. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
A Genetic Programming Approach for Developing the Machinability Models
9th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2003 I-031-038 - 2003.

41. Cukor, Goran;
A New Statistical Concept of Tool Life Modeling
8th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2002 I-037-045 - 2002.

42. Cukor, Goran;
Practical Model for On-Line Prediction of the Tool's Flank Wear
6th International Research/Expert Conference - TMT 2002 87-90 - 2002.

43. Cukor, Goran; Stoić, Antun;
A Probabilistic Surface Roughness Model in Laser Cutting Optimisation
13th International DAAAM Symposium 115-116 - 2002.

44. Cukor, Goran; Kuljanic, E;
Tool Flank Wear Prediction Using the Force-Time Measurement in Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'02 143-150 - 2002.

45. Stoić, Antun; Cukor, Goran;
Optimisation Strategy for Laser Beam Cutting
13th International DAAAM Symposium 537-538 - 2002.

46. Cukor, Goran;
Cutting Forces and Adhesive Flank Wear Model
1st DAAAM International Conference on "Advanced Technologies for Developing Countries" ATDC'02 161-166 - 2002.

47. Kuljanić, Elso; Cukor, Goran;
Machinability Testing and Optimization of Machining Processes
7th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2001 I-095-104 - 2001.

48. Cukor, Goran;
Computer-Aided Optimization of Cutting Conditions for Milling Operations
6th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2000 I-127-136 - 2000.

49. Cukor, Goran;
Stanje i trend modeliranja procesa obradbe odvajanjem strugotine
Zbornik radova četvrtog simpozija Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu: Kreativno rješavanje zadataka 259-264 - 2000.

50. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
Tool Life Modelling by the Integrated Machinability Testing
11th International DAAAM Symposium 101-102 - 2000.

51. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
A Probabilistic Tool Life Equation in Machining Optimization
6th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2000 I-039-046 - 2000.

52. Cukor, Goran;
Metoda za stohastičko modeliranje postojanosti alata
Strojarstvo 42 189-195 - 2000.

Q4
WOS

53. Cukor, Goran; Jurković, Milan;
Contribution to the Stochastic Modelling of Plastic Processing
Metalurgija 40 33-36 - 2000.

Q4
WOS

54. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
CAPP Software for Tool Selection, Optimization and Tool Life Data Base Adaptation in Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'99 241-248 - 1999.

55. Cukor, Goran;
Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine za nove obradne sustave
- 1999.

56. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
Contribution to Tool Life Equation Determination
5th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM'99 I-053-060 - 1999.

57. Ljubetić, Juraj; Cukor, Goran;
Selection Program Of Alternative Process Plans
5th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM'99 III-073-080 - 1999.

58. Cukor, Goran; Jurković, Milan;
Optimization of Turning Tool Geometry by Nonlinear Programming
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'99 265-272 - 1999.

59. Cebalo, Roko; Stoić, Antun; Cukor, Goran;
Improvement of Laser Beam Cutability of QStE 380N Steel
5th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM'99 IV-153-161 - 1999.

60. Ljubetić, Juraj; Cukor, Goran;
A Selection Method of Process Plans Set for Part Types Mix Production
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'99 315-322 - 1999.

61. Jurković, Milan; Cukor, Goran; Jurković, Zoran;
Stohastičko modeliranje i optimizacija rezne geometrije alata za tokarenje
Strojarstvo 40 17-29 - 1998.

WOS

62. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
An Interactive Program System for Turning Operations Tool Selection and Optimization
9th International DAAAM Symposium 143-144 - 1998.

63. Cukor, Goran;
Tool Life Models for Advanced Machining Systems
4th International Conference on Production Engineering - CIM'97 97 B35-42 - 1997.

64. Cukor, Goran;
A Finite Element Modeling of Orthogonal Cutting
Engineering Review 17 73-78 - 1997.

65. Cukor, G; Kuljanic, E;
Multi-Criteria Optimization in Multi-Pass Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'96 221-227 - 1996.

66. Cukor, Goran;
Computer-Aided Optimization of Cutting Conditions for Multi-Pass Turning Operations
3rd International Conference on Production Engineering - CIM'95 D27-34 - 1995.

67. Cukor, Goran;
Određivanje proširene Taylorove jednadžbe postojanosti alata kod obrade poboljšanog čelika
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka 14 13-20 - 1994.

68. Cukor, Goran;
Prilog razvoju postupaka automatskog izbora alata
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka 13 47-54 - 1993.

69. Mesquita, R. M. D.; Cukor, Goran;
An Automatic Tool Selection Module for CAPP Systems
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'93 155-165 - 1993.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Projektiranje modela organizacijskih struktura kooperacijskih mreža; voditelj; MZOŠ; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Istraživanje visokoproduktivnih obrada na inteligentnim obradnim sustavima ; istraživač suradnik; MZOŠ; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Povećanje produktivnosti i smanjenje troškova obrade odvajanjem strugotine; istraživač suradnik; MZOŠ; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Increasing the Productivity and Decreasing the Machining Costs in Manufacturing ; voditelj; Universita degli Studi di Udine i Consorzio Universitario del Friuli, Italija; ;
5. 1.1.2000. - 1.1.2002.
Modeliranje plastične obrade metala; istraživač suradnik; MZOŠ; ;
6. 1.1.1998. - 1.1.2000.
Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine; voditelj; MZOŠ; ;
7. 1.1.1997. - 1.1.2000.
Povećanje produktivnosti postupaka obrade odvajanjem čestica; istraživač suradnik; MZOŠ; ;
8. 1.1.1991. - 1.1.1997.
Istraživanje optimizacije visokoproduktivnih postupaka obrade odvajanjem čestica ; istraživač suradnik; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 26.10.2018. - 30.6.2020.
Graciela Šterpin; Doktorat Hlađenje vrtložnom cijevi u kombinaciji s MQL tehnilom podmazivanja pri tokarenju martenzitnog nehrđajućeg čelika; Doktorski studij iz Tehničkih znanosti; lipanj 2020.;
2. 1.1.2014. - 29.6.2018.
Tihana Kostadin; Doktorat Utjecaj hlađenja hladnim komprimiranim zrakom na korozijsku otpornost pri obradi dijelova od nehrđajućeg čelika; Doktorski studij iz Tehničkih znanosti; lipanj 2018.;
3. 1.1.2007. -
Jurković Zoran; Doktorat Modeliranje i optimizacija parametara obrade primjenom evolucijskih algoritama kod inteligentnih obradnih sustava ; Tehničke znanosti; 09.10.2007.;
4. 1.1.2005. -
Barišić Branimir; Doktorat Analiza pojave Lüdersovih traka u procesu izrade proizvoda iz tankostjenog lima ; Tehničke znanosti; 18.11.2005.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2015. -
15th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2015 Vodice član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
2. 1.1.2014. -
4th International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials MTSM 2014 Split član znanstvenog i recenzentskog odbora
3. 1.1.2013. -
14th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2013 Biograd član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
4. 1.1.2013. -
3rd International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials MTSM 2013 Split član znanstvenog i recenzentskog odbora
5. 1.1.2011. -
13th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2011 Biograd član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
6. 1.1.2011. -
9th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST'11 Mali Lošinj član organizacijskog odbora
7. 1.1.2011. -
2nd International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials MTSM 2011 Split član znanstvenog i recenzentskog odbora
8. 1.1.2010. -
1st International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials MTSM 2010 Split član znanstvenog i recenzentskog odbora
9. 1.1.2009. -
12th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2009 Biograd član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
10. 1.1.2008. -
8th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST'08 Udine član organizacijskog odbora
11. 1.1.2007. -
11th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2007 Biograd član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
12. 1.1.2006. -
5th DAAAM International Conference on "Advanced Technologies for Developing Countries" ATDC'06 Rijeka član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
13. 1.1.2006. -
International Scientific Conference on Production Engineering Lumbarda član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
14. 1.1.2005. -
10th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2005 Lumbarda član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
15. 1.1.2005. -
7th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST'05 Udine član organizacijskog odbora
16. 1.1.2005. -
16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researchers and Scientists" Rijeka član programskog odbora
17. 1.1.2004. -
15th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation – Technology – Man – Nature" Vienna član programskog odbora
18. 1.1.2003. -
9th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2003 Lumbarda član organizacijskog odbora
19. 1.1.2003. -
14th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Reconstruction and Development" Sarajevo član programskog odbora
20. 1.1.2002. -
8th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2002 Brijuni član organizacijskog odbora
21. 1.1.2002. -
6th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST'02 Udine član organizacijskog odbora
22. 1.1.2002. -
13th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature" Vienna član programskog odbora
23. 1.1.2001. -
7th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2001 Lumbarda član organizacijskog odbora
24. 1.1.2001. -
12th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Precision Engineering" Jena član programskog odbora
25. 1.1.2000. -
6th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2000 Lumbarda član organizacijskog odbora
26. 1.1.2000. -
11th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Man – Machine – Nature" Opatija član organizacijskog odbora
27. 1.1.1999. -
5th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST'99 Udine član organizacijskog odbora
28. 1.1.1999. -
5th International Scientific Conference on Production Engineering CIM'99 Opatija član organizacijskog odbora
29. 1.1.1997. -
4th International Conference on Production Engineering CIM'97 Opatija član organizacijskog odbora
30. 1.1.1996. -
4th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST'96 Udine član organizacijskog odbora
31. 1.1.1995. -
3rd International Conference on Production Engineering CIM'95 Zagreb član organizacijskog odbora
32. -
5th International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials MTSM 2015 Split član znanstvenog i recenzentskog odbora
33. -
6th International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials MTSM 2016 Split član znanstvenog i recenzentskog odbora
34. -
16th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2017 Zadar član znanstvenog i recenzentskog odbora, član organizacijskog odbora
35. -
7th International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials MTSM 2017 Split član znanstvenog i recenzentskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2005. - 1.1.2007.
Projekt utvrđivanja normi pretovara/manipulacija za trgovačko društvo Luka Rijeka d.d.
Luka Rijeka d.d.   160.000,00 kn
suradnik

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2007. - - voditelj
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za industrijsko inženjerstvo i management, Katedra za proizvodne tehnologije
2. 1.1.2004. - 1.1.2007. - prodekan za nastavu
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2003. - 1.1.2004. - predstojnik
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za proizvodno strojarstvo
4. 1.1.2000. - - voditelj
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Laboratorij za obradu odvajanjem čestica

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2006. - 1.1.2011. - član
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
2. 1.1.2006. - 1.1.2011. - član
Povjerenstvo za program kreditiranja

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. - član
Matični odbor za područje tehničkih znanosti – polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike