dr.sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović doc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

e-pošta : anamariv@fthm.hr
mobitel :
prostorija : Kabinet 202

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Ana-Marija Vrtodušić Hrgović

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2010. Doktor znanosti iz znastvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment Izvandoktorski studij Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2003. Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, grane management i upravljanje Mangement u suvremenom hotelijerstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1994. Diplomirani ekonomist Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2017. - Izvanredna profesorica Kolegiji: Menadžment kvalitete u turizmu, Menadžment kvalitete u hotelijerstvu, Menadžment kvalitete, Integrirani sustavi upravljanja, Modeli sustava kvalitete Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
5.3.2012. - 30.9.2017. Docentica Kolegiji: Menadžment kvalitete u turizmu, Menadžment kvalitete u hotelijerstvu, Menadžment kvalitete, Integrirani sustavi upravljanja, Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih događaja, Modeli sustava kvalitete Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
25.3.2003. - 4.3.2012. Asistent Kolegiji: Kontroling, Menadžment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete, Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih odgađaja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
15.9.1997. - 24.3.2003. Mlađi asistent Kolegiji: Kontroling, Upravljanje kvalitetom, Hotelski standardi Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
1.1.1994. - 14.9.1997. Stručni suradnik na poslovima revizije Revizija financijskih izvješća REV-RI d.o.o. Rijeka

Članstva

1.1.2014. - Hrvatsko društvo za kvalitetu
1.1.2013. - Hrvatsko društvo menadžera kvalitete
1.1.2010. - ALUMNI Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2009. - Udruga hrvatskih kontrolera

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Kontroling, Upravljanje kvalitetom
sveučilišni dodiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
suradnik
Norma sati:
- Hotelski standardi
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kontroling, Menadžment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Menadžment kvalitete
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih događaja
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Menadžment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Menadžment kvalitete u turizmu, Menadžment kvalitete u hotelijerstvu, Menadžment kvalitete,
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Menadžmemt kvalitete
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih događaja
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Mendažment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Modeli sustava kvalitete
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Quality Management
Preddiplomski sveučilišni studij - Erasmus
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Tržišna konkuretnost i kvaliteta turizma
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Menadžment kvalitete i održivi razvoj
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Tržišna konkuretnost i kvaliteta u hotelijerstvu
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Integrirani sustavi upravljanja
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Quality Management in Hospitality Industry
Preddiplomski sveučilišni studij- Erasmus, Ceepus
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Integralno upravljanje kvalitetom priobalnih turističkih destinacija - primjer Opatija
Snežana Kolarević
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu
Dolores Vale
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Upravljanje kvalitetom u turističkoj destinaciji Krk
Ivana Braut
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Integrirani sustavi upravljanja u hotelskim poduzećima
Mateja Puklavec
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta ponude turističkih događaja u Primorsko-goranskoj županiji
Marina Andrijanić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kulturne manifestacije u funkciji unapređenja turističke ponude
David Gilja
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Primjena načela sustava upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu
Nikolina Zagorac
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta i uspješnost manifestacije Kastafsko kulturno leto
Mirna Rubeša
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta turističke ponude Krapinsko-zagorske županije
Jelena Frlić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta ponude karnevalskih događaja u Primorsko-goranskoj županiji
Jasmina Filan
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta turističkog događaja na primjeru "Festival igranog filma u Puli"
Nina Kovačević
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Dugoročna naliza uspješnosti "Međunarodnog atletskog mitinga Boris Hanžeković"
Tijana Frajtić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija i uspješnost događaja "Prvenstvo Europe za mlađe dobne skupine u hokeju na travi"
Marijana Franić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta kulturne manifestacije "Međunarodni čipkarski festival u Lepoglavi"
Margareta Geček
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Standardi društvene odgvornosti
Goran Kosi
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta ponude sportskih događaja - primjer ATP turnir Croatia open Umag
Tamara Ružić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008
Josip Prskalo
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta hotela kao elemnt kvalitete turističke destinacije
Zoran Stipanović
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Sustavi upravljanja u uslužnim djelatnostima
Anamarija Leder
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Upravljanje potpunom kvalitetom u turizmu
Ivana Tešić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kadrovski standardi kao element kvalitete hotela
Ivana Kraljić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Upravljanje potpunom kvalitetom u hotelskoj industriji
Matea Kraljić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Hotelski standardi i kvaliteta
Natalie Miriam Bertović
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Upravljanje kvalitetom u avanturistčkom turizmu
Leo Mišić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Upravljanje kvalitetom u zdravstvenom turizmu
Jospia Čiček
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Ekološki standardi - Park prirode Kopački rit
Anamarija Kovačec
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta turističkih događaja grada Opatije
Iva Grabar
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Sustav upravljanja kvalitetom E-Qalin
Darija Šetula
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj turističkih događaja na turističku ponudu Grada Zagreba
Irena Čuljat
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Sustav upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću
Vuk Bosanac
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Menadžment kvalitete hotela Valamar Klub Tamaris
Marko Brozović
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Događaj "Maraton lađa" u funkciji povećanja kvalitete turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije
Zorana Rončević
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Upravljanje kvalitetom i poslovni uspjeh hotela
Irena Krušić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Implementacija standarda ISO 9001 u ugostiteljsko poduzeće
Marko Prpić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Sustavi upravljanja kvalitetom i kontinuirano unapređivanje u hotelu
Marin Grebenar
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Primjena sustava upravljanja kvalitetom u hotelu Osijek
Stefani Fudurić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta i društvena odgvornost
Marta Pašalić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Sustavi kvalitete i kategorizacija hotela
Tomo Piškorjanac
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj
Adna Handanagić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Ekološki standardi u hotelijerstvu
Rina Gracin
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Hotelski standardi i kvaliteta hotelskih usluga
Josipa Mustać
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- Kvaliteta i marketing
Marija Anušić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Kvaliteta turističke destinacije
Iva Karamarko
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Sustavi kvalitete i zadovoljstvo zaposlenika
Milena Sučević
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u hotelijerstvu
Sanja Zgurić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Industrijska baština u funkciji razvoja kulturnih događaja
Đina Mekić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Sportski događaji u funkciji unapređenja kvalitete turističke ponude - primjer grad Split
Ana Milin
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Kvaliteta ponude turističkih događaja u Istarskoj županiji
Elamer Hodžić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Primjena sustava upravljanja okolišem (ISO 14001) u hotelijesrtvu
Mateja Kelava
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Integralno upravljanje kvalitetom u turističkim destinacijama - primjer grada Zadra
Vinko Kuzmić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Kvaliteta - preduvjet konkuretnosti hotelskih poduzeća
Karla jurić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Utjecaj standardizacije na poslovanje hotelskih poduzeća
Chiara Katić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Važnost prijemnoga odjela za kvalitetu hotelskog poslovanja
Valter Mikuljan
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Primjena načela sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) u hotelijesrtvu
Karlo Bisaki
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Primjena sustav upravljanja kvalitetom u hotelima s 4 i 5 zvjezdica
Marijan Krstačić Halović
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Gostujući nastavnik

3.7.2015. - Menadžment kvalitete i kontroling
Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Kontroling
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

- ISO 9001:2000 Audit sustava kvalitete


Norma sati:
- ISO 9001:2008 Audit sustava kvalitete (Internal Quality Auditor)


Norma sati:
- UniSTAT 1, UniSTAT 2, UniSTAT 3


Norma sati: 6 ECTS
- Trening za auditore - Travelife za putničke agencije


Norma sati:
- Seminar za interne auditore- Projekt implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001.2008


Norma sati:
- CEEPUS stipendija


Norma sati:
- Seminar - ISO 14001 kao alat za primjenu zakonskih propisa iz zaštite okoliša


Norma sati:
- Trening za auditore- Travelife za hotele


Norma sati:
- Triple A+ Training, Practitioner Level in the field of Career building Training - Modernising Doctoral Education through Implementation of CROQF project - (MODOC)


Norma sati:
- ISO 9001:2008 Audit sustava kvalitete (Lead Auditor Training Cours)


Norma sati:
- Edukacijski trening Osnove govorništva i javnog nastupa


Norma sati:
- Radionica za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja- radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:
- Workshop Teaching with Case Studies:Tips and Techniques for Instructors


Norma sati:
- Radionica za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija Uvod u govorništvo - radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:
- Workshop Data Collection Using Quantitative and Qualitative Methodology


Norma sati:
- Radionica Društveno odgovorno poslovanje


Norma sati:
- Osnove IBM SPSS Statistics


Norma sati:
- ISO refresher radionica


Norma sati:
- Seminar - Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015


Norma sati:
- Seminar - Interni auditor sustava upravljhanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015


Norma sati:
- Program mobilnosti, CEEPUS


Norma sati:
- Radionica o ishodima učenja


Norma sati:

Obrazovni projekti

22.9.2016. - 24.9.2014. Career building Training- Modernising Doctoral Education through Implementation of CROQF project - (MODOC)

Financiranje:

Izdavaštvo

- Kontroling - priručnik za vježbe i seminare

Financiranje: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.:
Sustav upravljanja E-Qalin – primjena u Primorsko-goranskoj županiiji (PGŽ)
Zbornik radova, 16. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta konkuretnost , 18. – 20. 03. 2015., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Opatija, 353-362 - 2015.

A2

2. Vrtodušić Hrgović, A.M., Andrijanić, M
Events as an element of tourist destination quality – a case study of Primorje-gorski kotar County
Service Mangement 14 141-148 - 2014.

A2

3. Črnjar K.,Vrtodušić Hrgović, A.M.
Znanje i kvaliteta – uvjet konkurentnosti hotelijerstva Hrvatske
Poslovna izvrsnost 7 65-82 - 2013.

A1

4. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M
Dugoročna analiza produktivnosti rada u hotelijerstvu u Hrvatskoj
ACTA TURISTICA 24 39-59 - 2012.

A1

5. Vrtodušić,A.M.
Prijedlog modela za mjerenje i ocjenjivanje rezultata poslovanja hotela u sustavu kvalitete
Tourism and Hospitality Management 11 357-372 - 2005.

A1

6. Vrtodušić,A.M.
Rezultati poslovanja kao element sustava kvalitete
Tourism and Hospitality Management 11 239-249 - 2005.

A1

7. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.
Small Hotels in European Tourism – The Necessity of Reconstruction of Croatian Hotel Industry
Revue de Tourisme , AIEST 54 43-49 - 1999.

A1

8. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.
The Quality of Hotel Performance – The Effectiveness and Efficiency
Tourism and Hospitality Management 5 145-160 - 1999.

A1

9. Vrtodušić,A.M.
Upravljanje potpunom kvalitetom u hotelskoj industriji
Tourism and Hospitality Management 11 2005

A1

10. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.
Working Standards and Productivity in Hotel Industry
Proceedings on the International Conference: International Tourism in the 21st Century, Bratislava, Slovakia, May 30th 2000, University of Economics, Faculty of Commerce, Institute of Services and Tourism, Bratislava 302-314

A1

11. Vrtodušić A.M.
Standardization and TQM in the Hotel Industry
Proceedings on HOTEL 2000 – 15th Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Management: Trends and Challenges for the Future, October 25 – 28th 2000, Opatija, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija 671-680

A2

12. Avelini Holjevac, I., Perić, J., Vrtodušić, A.M.
Development and Financing of Small Enterprises in Croatia and County Primorsko – goranska
Proceedings on 29th European Small Business Seminar: Supporting the Development of SME’s Best Practices and Innnovations in Financing, Cascais, Portugal, 15 - 17 th September 1999, Formedia, IAPMEI (Portugal) and European Foundation for Management Development, 94-103

A2

13. Sauls, E., Vrtodušić, A.M.
Management Performance Measures in the Hotel Industry
Proceedings of the National Business and Economic Society Annual Meeting, February 28 th - March 3rd 2001, San Juan, Puerto Rico.

A2

14. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.
Tourists' security and safety – dimension of Total Quality Management
Proceedings of the VII International Symposium: Tourism in the Terms of Globalization, Insurance in the Terms of Globalization, 29 – 30th May 2003., Ohrid, Macedonia

A2

15. Avelini Holjevac, I., Marković, S., Vrtodušić Hrgović, A.M.
Quality Improvement in the Croatian Hotel Industry
2nd International Congress: “Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges”, Congress Proceedings (CD), A.T.E.I. of Thessaloniki, Tempus, Thessaloniki, Greece, 1-4th June 2006 35-49

A2

16. Vrtodušić Hrgović, A.M.
Business Excellence Models in the Hotel Industry
19 th Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Congress Proceedings:CD ROM with full papers, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May, 07-09th, 2008, Opatija, Croatia 1155-1166

A2

17. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.
Upravljanje potpunom kvalitetom uvjeta rada-sigurnost i zaštita u hotelu
Zdrava klimatizacija - uspješan turizam, Zbornik radova, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija ožujak 2012. 27-35

A2

18. Milohnić, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Grudić Kvasić, S.
Event management from the perspective of guest satisfaction
6th International Conference of the School of Economics and Business: Beyond the Economic Crisis:Lessons Learned and Challenges Ahead, Conference Proceedings (CD), University of Sarajevo, School of Economics and Business, October 12-13, 2012, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 322-335

A2

19. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Jerončić, M.
Social responsibility and quality management systems
4th International Conference: Knowledge and business challenge of globalisation in 2012, Conference Proceedings (CD), Faculty of commercial and business sciences, 15th-16th November, 2012, Celje, Slovenia 748-756

A2

20. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.
23. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.: Menadžment kvalitete u zdravstvenom turizmu, Zbornik radova, 15. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta, rast i razvoj, 19. – 21. 03. 2014., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Zagreb, 2014., pp. 461-472.
Zbornik radova, 15. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta, rast i razvoj, 19. – 21. 03. 2014., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Zagreb, 2014 461-472

A2

21. Vrtodušić Hrgović, A.M., Skalnik, N.
Business excellence and social responsibility of hotel enterprise
2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Management, izobraževanje in turizem: Družbena odgovornost za trajnostni razvoj, Zbornik referatov: CD ROM with full papers, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož TURISTICA, Portorož, 21 st-22 nd October, 2010, Portorož, Slovenia 2269-2276

A2

22. Vrtodušić Hrgović, A.M, Avelini Holjevac, I., Jerončić, M.
Primjena sustava upravljanja kvalitetom u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ)
7th Research/Expert Conference with International Participation “Quality 2011”, Proceedings, University of Zenica- Faculty of Mechanical Engineering, Bosnia and Herzegovina, University Erlangen-Nuremberg-Chair Quality Management and Manufacturing Metrology, Quality Associations of Bosnia and Herzegovina, June 01-04th, 2011, Neum, Bosnia and Hezegovina 1015-1022

A2

23. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.
Quality Systems and Economic Aspects of Business Efficiency in Croatian Hotel Industry
21st Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Congress Proceedings: CD ROM with full papers, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May 03-05th, 2012, Opatija, Croatia 67-77

A1

24. Vrtodušić Hrgović, A.M.
Implementation of Quality Management Systems in Large and Medium-sized Croatian Hotel Enterprises
2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Congress Proceedings (CD), Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Washington State University, Democritus University of Trace, University of the Aegean, Corfu, Greece, 31st May -3rd June 2012

A2

25. Vrtodušić Hrgović, A.M., Puklavec, M.
Integrated Management Systems in the Croatian Hotels
Turizem in management: na poti k uspešni poslovni prihodnosti, 14th-16th, October, 2013, Portorož, Slovenia, Proceedings, Univerza na Primorskem Koper 1041-1051

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Avelini Holjevac, I., Črnjar, K., Vrtodušić Hrgović, A.M.
Knowledge Management and Quality in Croatian Tourism
Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education:Organizational Applications Buckley, S, Jakovljević, M. IGI Global Hershey PA,USA - 2013.

Pozvana predavanja

1. Vrtodušić Hrgović, A.M.
Kvaliteta ii standardi u ugostiteljstvu
Program cjeloživotnog obrazovanja "Specijalist odjela hrane i pića", Grand hotel Adriatic Opatija - 9.4.2015.
2. Vrtodušić Hrgović, A.M.
Sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2008
UHPA- Specijalizacija turističkih agencija, Terme Tuhelj - 25.3.2015.
3. Vrtodušić Hrgović, A.M.,
SERIJA ISO 9000- standard ISO 9001:2008
Seminar za turističke vodiče, Hotel Lovran - 25.2.2015.
4. Vrtodušić Hrgović, A.M.
Sustav upravljanja kvalitetom-ISO 9001
UHPA- Specijalizacija turističkih agencija, Terme Tuhelj - 9.4.2014.
5. Milohnić I., Vrtodušić Hrgović A.M.
Hotel Industry at the Croatian Coast
International Summer University Alpen-Adria 2011, Faculty of Tourism and Hospitality Mnagement, University of Rijeka and Vienna University of Economics and Business, Opatija - 4.7.2007.
6. Vrtodušić Hrgović, A.M.
Razvoj karijere (Career building) , Radionica za doktorande u okviru projekta Modernising Doctoral Education through Implementation of CROQF project - (MODOC)
Sveučilište u Rijeci

Kongresna priopćenja

1.
Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.
Menadžment kvalitete u zdravstvenom turizmu prezentacija rada 15. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta, rast i razvoj Zagreb - 1.1.2014.
2.
Vrtodušić Hrgović, A.M., Puklavec, M.
Integrated Management Systems in the Croatian Hotels prezentacija rada Turizem in management: na poti k uspešni poslovni prihodnosti Portorož, Slovenia - 1.1.2013.
3.
Milohnić, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Grudić Kvasić, S.
Event management from the perspective of guest satisfaction prezentacija rada 6th International Conference of the School of Economics and Business: Beyond the Economic Crisis:Lessons Learned and Challenges Ahead Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - 1.1.2012.
4.
Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.
Quality Systems and Economic Aspects of Business Efficiency in Croatian Hotel Industry prezentacija rada 21st Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia - 1.1.2012.
5.
Vrtodušić Hrgović, A.M.
Implementation of Quality Management Systems in Large and Medium-sized Croatian Hotel Enterprises, 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Congress Proceedings (CD), Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Washington State University, Democritus University of Trace, University of the Aegean, Corfu, Greece, 31st May -3rd June 2012. prezentacija rada 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference Corfu, Greece - 1.1.2012.
6.
Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Jerončić, M
Social responsibility and quality management systems prezentacija rada 4th International Conference: Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 Celje, Slovenia - 1.1.2012.
7.
Vrtodušić Hrgović, A.M, Avelini Holjevac, I., Jerončić, M
Primjena sustava upravljanja kvalitetom u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ) prezentacija rada 7th Research/Expert Conference with International Participation “Quality 2011” Neum, Bosnia and Hezegovina - 1.1.2011.
8.
Vrtodušić Hrgović, A.M., Skalnik, N.
Business excellence and social responsibility of hotel enterprise prezentacija rada 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Management, izobraževanje in turizem: Družbena odgovornost za trajnostni razvoj Portorož, Slovenia - 1.1.2010.
9.
Vrtodušić Hrgović, A.M.
Business Excellence Models in the Hotel Industry prezentacija rada 19 th Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia - 1.1.2008.
10.
Avelini Holjevac, I., Marković, S., Vrtodušić Hrgović, A.M.
Quality Improvement in the Croatian Hotel Industry prezentacija rada Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges Thessaloniki, Greece - 1.1.2006.
11.
Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M
Tourists' security and safety – dimension of Total Quality Management prezentacija rada VII International Symposium: Tourism in the Terms of Globalization, Insurance in the Terms of Globalization Ohrid, Macedonia - 1.1.2003.
12.
Sauls, E., Vrtodušić, A.M.
Management Performance Measures in the Hotel Industry prezentacija rada National Business and Economic Society Annual Meeting San Juan, Puerto Rico - 1.1.2001.
13.
Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.
Working Standards and Productivity in Hotel Industry prezentacija rada International Conference: International Tourism in the 21st Century Bratislava, Slovakia - 1.1.2000.
14.
Vrtodušić, A.M.
Standardization and TQM in the Hotel Industry prezentacija rada HOTEL 2000 – 15th Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Management: Trends and Challenges for the Future Opatija, Croatia - 1.1.2000.
15.
Avelini Holjevac, I., Perić, J., Vrtodušić, A.M.
Development and Financing of Small Enterprises in Croatia and County Primorsko – goranska prezentacija rada Proceedings on 29th European Small Business Seminar: Supporting the Development of SME’s Best Practices and Innnovations in Financing Cascais, Portugal - 1.1.1999.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju (br. 116-1162459); istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH ; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske (br. 0116001); istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;

Recenzije

1. 2015. Zbornik radova, 16. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta konkuretnost , 18. – 20. 03. 2015., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Opatija
2. 2014. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 2, No.1
3. 2013. Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education:Organizational Applications, Buckley, S., Jakovljević, M. (Ed), IGI Global, Hershey PA, USA
4. 2013. 2nd International Scientific Conference Toursim in Southern and Eastern Europe 2013: Crisis a challenge of Sustainable Tourism Development, 15.-18.05.2013., Opatija, Croatia (Conference Proceedings), Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. - 1.1.2014.
Zdravstveni turizam grada Raba
Grad Rab  
član projektbog tima
2.
1.1.2012. - 1.1.2013.
Jadranske morske zvijezde Kvarnera
Ministrastvo turizma Republike Hrvatske  
član projektnog tima
3.
1.1.2009. - 1.1.2010.
Standardi rada u turizmu
Sindikat turizma i usluga Hrvatske  
suradnik-istraživač na projektu, tajnik projekta
4.
1.1.2002. - 1.1.2004.
Uvođenje sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2000 na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment
stručni interni projekt  
član projektnog tima, interni auditor

Stručna aktivnost

1.
6.11.2016. - 8.11.2014.
2nd Worldwide Summit of Presidents of Travel Agencies Associations "Vision 2020 Global Changes and the Future of Travel Agencies
Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)   Sudionik
2.
1.1.2014. -
Član tima internih auditora - Projekt implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008
Udrga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)  
3.
1.1.2013. -
Stručni rad:3. Vrtodušić Hrgović, A.M., Bašan, L.: Standardizacija poslovanja – kako i zašto?, UHPA Stručna revija, broj 2, listopad 2013., pp. 60-63.
Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)  
4.
1.1.2008. -
Stručni rad: Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M: Kontroling i menadžment kvalitete, 9. simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta i promjene, Zbornik radova, 06. –08. 11. 2008, Plitvice, pp. 21-27
OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb  
5.
1.1.2001. -
Stručni rad:1. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M: Hotel budućnosti: Kvaliteta – temelj konkurentnosti i profitabilnosti, Zbornik radova, 4. simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Praksa i daljnji razvoj upravljanja kvalitetom, 28. –30. 10. 2001., pp. 85–92
OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb  

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Voditeljica diplomskih studija
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2014. - - Članica Povjerenstva za nastavu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
3. 1.1.2014. - - Voditeljica Katedre za kvalitetu i kontroling
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
4. 1.1.2014. - - Članica Nadzornog odbora ALUMNI FMTU
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
5. 1.1.2014. - - Članica Povjerenstva za ocjenu suradnika u suradničkom zvanju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
6. 1.1.2014. - - Članica Odbora za kvalitetu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, ASveučilište u Rijeci
7. 1.1.2012. - 1.1.2014. - Zamjenica voditeljice Odbora za kvalitetu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
8. 1.1.2011. - 1.1.2014. - CEEPUS koordinator
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsktvu, Sveučilište u Rijeci
9. 1.1.2011. - - Tajnica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučiište u Rijeci, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja
10. 1.1.2009. - 1.1.2012. - Član Fakultetskog vijeća - predstavnik suradnika Fakulteta
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
11. 1.1.1998. - 1.1.2001. - Tajnica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Svučilište u Rijeci, Poslijediplomski znanstveni magistarski studij Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Članica Radne grupe za izradu prijedloga Smjernica za priznavanje ECTS bodova odnosno rezultata stečenih za vrijeme trajanja mobilnosti
Sveučillište u Rijeci