Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki dr. med.


e-pošta : mladenp@kbd.hr
konzultacije : Katedra za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
telefon : 051 651 255

Javni profil Katedre za medicinsku informatiku
Javni profil UNIRI

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 1245 21 39

Obrazovanje

1.1.2013. - spec. laboratorijske imunologije Ministarstvo zdravlja RH
1.1.1994. - doktor medicinskih znanosti Doktorski studij Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1988. - 1.1.1991. magistar medicinskih znanosti Poslijediplomski studij Medicinske informatike Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1986. - 1.1.1988. Poslijediplomski studij Medicinske biokemije Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1979. - 1.1.1985. liječnik, dr. med. studije Medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.3.2005. - 1.9.2006. pomoćnik ministra za znanost voditelj Uprave za znanost Ministarstva, pregovarač za poglavlje "Znanost i istraživanje" pridruživanja RH EU Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
1.1.1998. - laboratorijski imunolog organizacija redovitoga rada imunološkog laboratorija u središnjem bolničkom laboratoriju, in vitro kulture krvotvornih matičnih stanica za praćenje oporavka bolesnika nakon transplantacije Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb
1.1.1998. - pročelnik Katedre voditelj prediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih predmeta "Medicinska informatika", organizacija nastave (vježbe, seminari, predavanja, ispiti), istraživački rad u području primjene postupaka medicinske informatike, biostatistike i znanstvene metodologije u medicinskim znanostima Katedra za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1998. doktor medicine, laboratorijski imunolog laboratorijski postupci praćenja transplantacijske reakcije nakon presađivanja koštane srži, kratkotrajni in vitro uzgoj krvotvornih matičnih stanica koštane srži, periferne krvi i umbilikalne krvi za potrebe praćenja kakvoće vlastitog presatka, imunofenotipizacija leukemija protočnom citometrijom, analiza kliničkolaboratorijskih podataka u svezi dijagnostike, prognoze i liječenja zloćudnih bolesti (uporaba statističkih, matematičkih i informatičkih postupaka) Zavod za imunologiju Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb (Rebro)
1.1.1985. - 1.1.1989. istraživač, istraživač-suradnik rad u biokemijskom istraživačkom laboratoriju, oblikovanje i održavanje računalnih baza podataka, statistička obradba podataka Centar za biomedicinska istraživanja, Zagreb

Nagrade i priznanja

odlikovanje Spomenicom domovinske zahvalnosti Republike Hrvatske za časnu i uzornu službu do 1998. godine, odlukom predsjednika RH 26. svibnja 1998. u Zagrebu
nagrada "Dr. Ibrahim Ruždić" Hrvatske akademije medicinskih znanosti za najbolji rad i znanstveni doprinos medicinske biokemije kliničkoj medicini; I Hrvatski kongres medicinske biokemije u Zagrebu, 1993. (rad: Užarević B, Ćavar Ž, Nola M, Petrovečki M. Mjerenje staničnog ciklusa raka endometrija protočnom citometrijom - prognostičko značenje)
odlikovanje Spomenicom domovinskog rata Republike Hrvatske za dragovoljački rad u Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, Odjel za toksikologiju (od kolovoza 1991. do svibnja 1992.), odlukom predsjednika RH 21. prosinca 1994. u Zagrebu
nagrada za najbolji poster na 10. međunarodnom kongresu "Advanced Technology for the Clinical Laboratory and Biotechnology", Milano, 1. prosinca 1995. (rad Petrovečki M, Rupčić M. Standards for measuring the hematopoietic cell content in blood and bone marrow in clinical laboratory)

Članstva

1.1.2013. - Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju
1.1.2012. - Hrvatsko društvo za imunologiju sluznice
1.1.1995. - Hrvatsko biometrijsko društvo
1.1.1992. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.1991. - Hvatsko društvo medicinskih informatičara
1.1.1985. - Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici
Diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2008. - Statistika
Preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2006. - Počela biostatistike
Doktorski studij molekularne medicine
Sveučilište J. J. Strossmayeara u Osijeku
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2005. - Medicinska informatika i biostatistika
Preddiplomski i diplomski studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2005. - Zdravstveni informacijski sustavi
Preddiplomski i diplomski studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2002. - 1.1.2007. Znanstvenoistraživačka metodologija - od ideje do znanstvenog rada
Znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2001. - Biostatistika
Znanstveni poslijediplomski studij iz medicinske biokemije
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 20
1.1.1998. - Medicinska informatika
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 20

Mentor u završnim radovima

1.1.2012. - Modeliranje specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija kao ekonomske cjeline
Vikica Buljanović
Doktorski studij medicinske biokemije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
1.1.2008. - Znanstvena uspješnost znanstvenih novaka
Ozren Polašek
Doktorski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2007. - Smanjivanje broja konverzija kompliciranih operacija kamenaca žučne vrećice asistiranih telelaparoskopskim sustavom
Dragan Schwarz
Doktorski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
1.1.2007. - Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih ustanova
Gordana Brumini
Doktorski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Pojavnost i osobine autoantitijela važne u razlikovanju sustavnog eritemskog lupusa i reumatoidnog artritisa
Nevenka Stančin
Doktorski studij medicinske biokemije
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2006. - Utjecaj izvanjskih čimbenika na serumsku koncentraciju N-terminalnoga telopeptida kolagena tipa I u zdravih žena
Paula Žurga
Doktorski studij medicinske biokemije
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2006. - Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine
Lidija Bilić-Zulle
Doktorski studij biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Procjena uporabne vrijednosti protočnocitometrijske analize DNA u određivanju vremena smrti
Lidija Bilić-Zulle
Doktorski studij medicinske biokemije
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gostujući nastavnik

1.1.2010. - Selected Biostatistical Methods with Practical Examples
PhD Kurs Molecular Medicine
The Medical University of Graz
voditelj
Norma sati: 30

Osobni razvoj

1.7.1992. - 1.8.1993. Eksperimentalna radioterapija


Norma sati:
1.12.1987. - 1.1.1988. Primjena računalnih programskih jezika u biomedicini


Norma sati: 30

Obrazovni projekti

- 24.11.2012. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima, tečaj trajne edukacije

Financiranje: vlastito
- 19.11.2011. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima, tečaj trajne edukacije

Financiranje: vlastito
- 9.4.2011. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima, tečaj trajne edukacije

Financiranje: vlastito
- 20.11.2010. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima, tečaj trajne edukacije

Financiranje: vlastito
- 3.7.2010. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima, tečaj trajne edukacije

Financiranje: vlastito
- 17.4.2010. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima, tečaj trajne edukacije

Financiranje: vlastito

Izdavaštvo

1.1.2013. - Marušić M. i sur. Uvod u znanstveni rad u medicini, 5. izdanje (autor 3 poglavlja)

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2009. - Medicinska informatika (urednik; autor 7 poglavlja)

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2009. - Lacković Z, ur. Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada (autor 1 poglevlja)

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2004. - Marušić M i sur. Uvod u znanstveni rad u medicini, 3. obnovljeno i dopunjeno izdanje (autor 3 pogl.)

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2000. - Marušić M, Petrovečki M, Petrak J, Marušić A. Uvod u znanstveni rad u medicini, 2. obnovljeno i dopunjeno izdanje

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.1996. - Marušić M, Petrovečki M, Petrak J, Marušić A. Uvod u znanstveni rad u medicini (autor 4 poglavlja)

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gudelj Gracanin, Ana; Kujundzic, Milan; Petrovecki, Mladen; Rahelic, Dario;
Etiology and Epidemiology of Obstructive Jaundice in Continental Croatia
Collegium antropologicum 37 131-133 - 2013.

2. Baždarić, Ksenija; Bilić-Zulle, Lidija; Brumini, Gordana; Petrovečki, Mladen;
Prevalence of plagiarism in recent submissions to the Croatian Medical Journal
Science and engineering ethics 18 223-239 - 2012.

3. Lampret, Stella; Pupovac, Vanja; Petrovečki, Mladen;
Računalni programi i programske usluge za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju
MEDIX 18 - 2012.

4. Lucijanic, Marko; Petrovecki, Mladen;
Analysis of censored data
Biochemia Medica 22 151-155 - 2012.

5. Kardum, Duško; Fabijanić, Damir; Lukić, Anita; Romić, Željko; Petrovečki, Mladen; Bogdanović, Zoran; Jurić, Klara; Urek-Crnčević, Marija; Banić, Marko;
Correlation of endothelin-1 concentration and angiotensin-converting enzyme activity with the staging of liver fibrosis
Collegium Antropologicum 36 413-418 - 2012.

6. Lampret, Stella; Pupovac, Vanja; Petrovečki, Mladen;
Using plagiarism detection software and software support in science and education
MEDIX 18 - 2012.

7. Brkić, Hrvoje; Vodanović, Marin; Dumančić, Jelena; Lovrić, Željka; Čuković-Bagić, Ivana; Petrovečki, Mladen;
The Chronology of Third Molar Eruption in the Croatian Population
Collegium antropologicum 35 353-357 - 2011.

8. Buljanović, Vikica; Patajac, Hrvoje; Petrovečki, Mladen;
Clinical laboratory as an economic model for business performance analysis
Croatian medical journal 52 513-519 - 2011.

9. Grgurevic, I; Erjavec, I; Grgurevic, L; Prgomet, S; Krizanac, S; Heinzl, R; Romic, Z; Unic, A; Petrovecki, M; Kujundzic, M;
BMP7 PROTEIN AND BMP1-3 ANTIBODY PREVENT DEVELOPMENT AND PROMOTE REGRESSION OF CCL4-INDUCED LIVER FIBROSIS IN RATS
JOURNAL OF HEPATOLOGY 54 S411-S411 - 2011.

10. Mavrinac, Martina; Brumini, Gordana; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Construction and validation of attitudes toward plagiarism questionnaire
Croatian Medical Journal 51 195-201 - 2010.

11. Boras, Jozo; Ljubic, Spomenka; Car, Nikica; Metelko, Zeljko; Petrovecki, Mladen; Lovrencic, Marijana Vucic; Reiner, Zeljko;
Lipoprotein (a) als Einflussfaktor auf die Intima-Media-Dicke bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2
Wiener Klinische Wochenschrift 122 159 - 2010.

12. Polašek, Ozren; Mavrinac, Martina; Jović, Alan; Džono Boban, Ankica; Biočina-Lukenda, Dolores; Glivetić, Tatjana; Vasilj, Ivan; Petrovečki, Mladen;
Undergraduate grade point average is a poor predictor of scientific productivity later in career
Collegium antropologicum 34 1-5 - 2010.

13. Pupovac, Vanja; Bilic-Zulle, Lidija; Mavrinac, Martina; Petrovecki, Mladen;
Special issue: Responsible writing in science
Biochemia Medica 20 307-13 - 2010.

14. Petrovečki, Mladen;
The role of statistical reviewer in biomedical scientific journal
Biochemia Medica 19 223-230 - 2009.

15. Baždarić, Ksenija; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Plagiranje kao povreda znanstvene i akademske čestitosti
Medicina Fluminensis 45 108-117 - 2009.

16. Baždarić, Ksenija; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Plagiarism as a Violation of Scientific and Academic Integrity
Medicina 45 108-117 - 2009.

17. Petrovečki, Mladen;
Uloga statističkog recenzenta u biomedicinskim znanstvenim casopisima
Biochemia Medica 19 223-230 - 2009.

18. Pupovac, Vanja; Bilic-Zulle, Lidija; Petrovecki, Mladen;
Sobre el plagi academic a Europa. Un enfocament analític basat en quatre estudis
Digithum 10 13-8 - 2008.

19. Bilic-Zulle, Lidija; Azman, Josip; Frkovic, Vedran; Petrovecki, Mladen;
Is there an effective approach to deterring students from plagiarizing?
Science and engineering ethics 14 139-147 - 2008.

20. Pupovac, Vanja; Bilic-Zulle, Lidija; Petrovecki, Mladen;
On academic plagiarism in Europe. An analytical approach based on four studies
Digithum 10 13-19 - 2008.

21. Pulanić, Dražen; Polašek, Ozren; Petrovečki, Mladen; Vorko-Jović, Ariana; Peričić, Marijana; Lauc, Lovorka Barać; Klarić, Irena Martinović; Biloglav, Zrinka; Kolčić, Ivana; Zgaga, Lina;
Effects of isolation and inbreeding on human quantitative traits: An example of biochemical markers of hemostasis and inflammation
Human biology 513-533 - 2008.

22. Polaˇsek, Ozren; Petrovecki, Mladen; Vorko-Jovic, Ariana;
Effects of Isolation and Inbreeding on Human Quantitative Traits: An Example of Biochemical Markers of Hemostasis and Inflammation
Human Biology 80 4 - 2008.

23. Polašek, Ozren; Petrovečki, Marko; Primorac, Dragan; Petrovečki, Mladen;
Fellowship outcomes and factors associated with scientific successfulness of junior researchers in Croatia
Društvena istraživanja 16 1127-1150 - 2007.

24. Udovičić, Martina; Baždarić, Ksenija; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
What we need to know when calculating the coefficient of correlation?
Biochemia Medica 17 10-15 - 2007.

25. Udovičić, Martina; Baždarić, Ksenija; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Što treba znati kada izračunavamo koeficijent korelacije?
Biochemia Medica 17 10-15 - 2007.

26. POLAŠEK, Ozren; PETROVEČKI, Marko; PRIMORAC, Dragan; PETROVEČKI, Mladen;
Der Werdegang und wissenschaftliche Erfolg von Nachwuchsforschern in Kroatien
Društvena istraživanja 16 1127-1150 - 2007.

27. Pulanić, D; Petrovečki, M; Polašek, O; Biloglav, Z; Kolčić, I; Rudan, I;
P020 Genetic and environmental determinants of plasma fibrinogen levels in geographically isolated population
Leukemia Research 31 S73-S74 - 2007.

28. POLAŠEK, Ozren; PETROVEČKI, Marko; PRIMORAC, Dragan; PETROVEČKI, Mladen;
Ishodi novaštva i znanstvena uspješnost znanstvenih novaka u Hrvatskoj
Društvena istraživanja 16 1127-1150 - 2007.

29. Bunjevac, Ivan; Petaros, Anja; Majdančić, Željko; Bilić-Zulle, L; Petrovečki, Mladen;
Etička pitanja u medicinskoj informatici
Medix 72 142-3 - 2007.

30. Brkic, H; Milicevic, M; Petrovecki, M;
Age estimation methods using anthropological parameters on human teeth–(A0736)
Forensic science international 162 13-16 - 2006.

31. Petrovečki, Mladen; Paar, Vladimir; Primorac, Dragan;
Can Croatia join Europe as competitive knowledge-based society by 2010?
Croatian medical journal 47 809-824 - 2006.

32. Knez, Rajna; Munjas, Radenka; Petrovečki, Mladen; Paučić-Kirinčić, Ela; Peršić, Mladen;
Disordered eating attitudes among elementary school population
Journal of adolescent health 38 628-630 - 2006.

33. Ažman, Josip; Frković, Vedran; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Korelacija i regresija
Acta Medica Croatica 60 81-91 - 2006.

34. Rahelić, Dario; Kujundžić, Milan; Romić, Željko; Brkić, Kristina; Petrovečki, Mladen;
Serum concentration of zinc, copper, manganese and magnesium in patients with liver cirrhosis
Collegium antropologicum 30 523-528 - 2006.

35. Banić, Marko; Sutlić, Željko; Biočina, Bojan; Kujundžić, Milan; Fabijanić, Damir; Ljubičić, Neven; Pleško, Sanja; Buljevac, Mladen; Kardum, Duško; Čabrijan, Željko;
Peptic ulcer disease in dyspeptic patients with ischemic heart disease: search and treat?
Zeitschrift für Gastroenterologie 42 581-586 - 2005.

36. Vlajcic, Zlatko; Zic, Rado; Stanec, Sanda; Lambasa, Smiljka; Petrovecki, Mladen; Stanec, Zdenko;
Nipple-areola complex preservation: predictive factors of neoplastic nipple-areola complex invasion
Annals of plastic surgery 55 240-244 - 2005.

37. Barry, SM; Murphy, LL; Budowie, B; Harmon, R; Nola, M; Tomicic, I; Dotlic, S; Morovic, A; Petrovecki, M; Snoj, M;
Assessment of HIV testing policy and practices in Benin.
Human Organization 64 27 - 2005.

38. Brumini, Gordana; Kovic, I; Zombori, Dejvid; Lulic, I; Petrovecki, M;
Nurses’ attitudes towards computers: cross sectional questionnaire study
Croatian medical journal 46 101-104 - 2005.

39. Nola, Marin; Tomičić, Ivana; Dotlić, Snježana; Morović, Anamarija; Petrovečki, Mladen; Jukić, Stanko;
Adenocarcinoma of uterine cervix-prognostic significance of clinicopathologic parameters
Acta Clinica Croatica 44 235-235 - 2005.

40. Nola, Marin; Lukenda, Adrian; Bollmann, Magdolna; Kalauz, Miro; Petrovecki, M; Bollmann, Reinhard;
Outcome and prognostic factors in ocular adnexal lymphoma
Croatian Medical Journal 45 328-332 - 2004.

41. Juretic, Emilia; Gagro, Alenka; Vukelic, Vesna; Petrovecki, Mladen;
Maternal and neonatal lymphocyte subpopulations at delivery and 3 days postpartum: increased coexpression of CD45 isoforms
American journal of reproductive immunology 52 1-7 - 2004.

42. Brajac, Ines; Gruber, Franjo; Petrovecki, M; Malnar-Dragojević, Daniela;
Interleukin-2 receptor alpha-chain expression in patients with alopecia areata.
Acta dermatovenerologica Croatica: ADC 12 154 - 2004.

43. Babić, Tomislav; Mahović, Darija; Jadranka Sertić, Lakušić; Petrovečki, Mladen; Stavljenić-Rukavina, Ana;
ApoE genotyping and response to galanthamine in Alzheimer’s disease-a real life retrospective study
Collegium antropologicum 28 199-204 - 2004.

44. Petrovecki, M; Raunić, D; Dubravko, C; Vuković, D;
[Implementation of integrated hospital information system in the existing hospital organization--experience at Dubrava Clinical Hospital in Zagreb].
Acta medica Croatica: casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti 59 219-224 - 2004.

45. Brkić, Hrvoje; Šlaus, Mario; Keros, Jadranka; Jerolimov, Vjekoslav; Petrovečki, Mladen;
Dental evidence of exhumed human remains from the 1991 war in Croatia
Collegium antropologicum 28 259-266 - 2004.

46. Rustemović, Nadan; Vucelić, Boris; Opačić, Milorad; Ostojić, Rajko; Pulanić, Roland; Petrovečki, Mladen; Radanović, Branko; Marinić, Jasna; Pulanić, Dražen;
Palliative Treatment of Hepatocellular Carcinoma with Percutaneous Ethanol Injection Using Tumor’s Feeding Artery Occlusion Under the Ultrasonic Color Doppler Guidance
Collegium antropologicum 28 781-791 - 2004.

47. Batinac, Tanja; Zamolo, Gordana; Jonjic, Nives; Gruber, Franjo; Petrovecki, Mladen;
p53 protein expression and cell proliferation in non-neoplastic and neoplastic proliferative skin disease
Tumori 90 120-127 - 2004.

48. Gašparović, Stojanka; Rustemović, Nadan; Opačić, M; Bates, M; Petrovečki, Mladen;
Comparison of colonoscopies performed under sedation with propofol or with midazolam or without sedation
Acta Medica Austriaca 30 13-16 - 2003.

49. Pejsa, Vlatko; Kusec, Rajko; Petrovecki, Mladen; Jaksic, Ozren; Jaksic, Branimir; Boranic, Milivoj;
Bone marrow and peripheral blood hematopoietic reserve in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
Haematologica 88 1429-1431 - 2003.

50. Banić, Marko; Anić, Branimir; Brkić, Tomislav; Ljubicić, Neven; Plesko, Sanja; Dohoczky, Csaba; Erceg, Damir; Petrovecki, Mladen; Stipancić, Igor; Rotkvić, Ivo;
Effect of cyclosporine in a murine model of experimental colitis
Digestive diseases and sciences 47 1362-1368 - 2002.

51. Bilić-Zulle, Lidija; Petrovecki, M;
Evaluation of medical informatics curriculum at the Rijeka University School of Medicine in Croatia.
Studies in health technology and informatics 90 780 - 2002.

52. Jakic-Razumovic, J; Blazicevic, V; Uzarevic, B; Petrovecki, M;
Prognostic significance of tumor neoangiogenesis in breast carcinoma patients
LIJECNICKI VJESNIK 124 123-128 - 2002.

53. Jakić-Razumović, J; Blažičević, V; Užarević, B; Petrovečki, M;
Prognostička vrijednost novostvorenih krvnih žila u tumorima bolesnica s rakom dojke
Lij Vjesn 124 123-8 - 2002.

54. Kovac, Drazen; Petrovecki, Mladen; Jasic, Mladen; Dobi-Babic, Renata; Ivanis, Nikola; Rubinic, Milivoj; Krizanac, Simun; Jonjic, Nives; Rizzardi, Clara;
Prognostic factors of gastrointestinal stromal tumors
Anticancer research 22 1913-1917 - 2002.

55. Jakić-Razumović, J; Blazicević, V; Uzarević, B; Petrovecki, M;
Prognostic significance of newly formed blood vessels in the tumors of patients with breast cancer].
Lijec˘nic˘ki vjesnik 124 123 - 2002.

56. Juretić, E; Juretić, A; Užarević, B; Petrovečki, M;
Alterations in lymphocyte phenotype of infected preterm newborns
Neonatology 80 223-227 - 2001.

57. Petrovecki, M; Scheetz, Mary D;
Croatian Medical Journal introduces culture, control, and the study of research integrity
Croatian medical journal 42 7-13 - 2001.

58. Škarpa, Ivona; Rubeša, Gordana; Moro, Ljiljana; Manestar, Darko; Petrovečki, Mladen; Rukavina, Daniel;
Changes of cytolytic cells and perforin expression in patients with posttraumatic stress disorder
Croat Med J 42 551-5 - 2001.

59. JuretiĆ, Emilia; Užarević, Branka; PetroveČki, Mladen; JuretiĆ, Antonio;
Two-color flow cytometric analysis of preterm and term newborn lymphocytes
Immunobiology 202 421-428 - 2000.

60. Stanovic Janda, Silvana; Boranic, Milivoj; Sucic, Mirna; Petrovecki, Mladen; Golubic-Cepulic, Branka; Aurer, Igor; Labar, Boris;
Effects of a membrane-metallopeptidase blocking agent thiorphan in long-term cultures of human bone marrow
Haematologia 30 289-302 - 2000.

61. Eminovic-Behrem, S; Trobonjaca, Z; Petrovecki, M; Dobi-Babic, R; Dujmovic, M; Jonjic, N;
Prognostic significance of DNA ploidy pattern and nucleolar organizer regions (AgNOR) in colorectal carcinoma
Croatian medical journal 41 154-158 - 2000.

62. Katušin, Davorin; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Mlinac-Lucijanić, M; Marušić, Matko; Mareković, Z;
Clinical, histopathological and flow-cytometric properties of incidental renal cell carcinomas
Urological research 28 52-56 - 2000.

63. Juretić, E; Užarević, B; Petrovečki, M; Tkalčević, T; Vukelić, V;
Analiza imunofenotipova limfocita novorođenčadi
Liječ Vjesn 121 338-41 - 1999.

64. Jakić-Razumović, Jasna; Petrovecki, M; Uzarević, B; Gamulin, Stjepan;
Mutual predictive value of c-erbB-2 overexpression and various prognostic factors in ductal invasive breast carcinoma.
Tumori 86 30-36 - 1999.

65. Juretić, E; Tkalčević, T; Vukelić, V; Užarević, B; Petrovečki, M;
Promjene u limfocitnom fenotipu novorođenčadi s infekcijom
Paediatr Croat 43 111-6 - 1999.

66. Juretić, E; Tkalčević, T; Vukelić, V; Škrablin, S; Užarević, B; Petrovečki, M;
Osobitosti limfocitnih populacija rodilja–moguće objašnjenje za oslabljenu imunoreaktivnost
Gynaecol Perinatol 8 129-32 - 1999.

67. Juretic, E; Uzarevic, B; Petrovecki, M; Tkalcevic, T; Vukelic, V;
Analysis of newborn lymphocyte immunophemotypes
LIJECNICKI VJESNIK 121 338-341 - 1999.

68. Nola, Marin; Jukić, Stanko; Ilić-Forko, Jadranka; Babić, Damir; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Suchanek, Ernest; Škrablin, Snježana; Dotlić, Snježana; Marušić, Matko;
Effects of tamoxifen on steroid hormone receptors and hormone concentration and the results of DNA analysis by flow cytometry in endometrial carcinoma
Gynecologic oncology 72 331-336 - 1999.

69. Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Marušić, Matko; Jakić-Razumović, Jasminka; Hutinec, Zdenka; Sabioncello, Ante; Gamulin, Stjepan;
Prognostic significance of cell cycle parameters in infiltrative ductal breast carcinoma
Journal of clinical laboratory analysis 12 131-136 - 1998.

70. Stanović, Silvana; Boranić, Milivoj; Petrovečki, Mladen; Nemet, Damir; Skodlar, Jasna; Golubić-Ćepulic, B; Batinić, Drago; Labar, Boris;
Thiorphan stimulates clonal growth of GM-CFU in short term cultures of bone marrow from a healthy donor and from patients with non-Hodgkin lymphoma
Biomedicine & pharmacotherapy 52 397-402 - 1998.

71. Bingulac-Popović, Jasna; Grahovac, Blaženka; Zambeli, Jadranka; Mihaljević, Ivana; Dražić, Vesna; Pirc-Tiljak, Dubravka; Petrovečki, M; Balija, M; Grgičević, D;
Detection of hepatitis C virus by polymerase chain reaction among Croatian blood donors and patients
Period Biol 100 389-94 - 1998.

72. Marušić, M; Turkalj-Kljajic, M; Petrovecki, M; Uzarevic, B; Rudolf, M; Batinic, D;
Indirect demonstration of the lifetime function of human thymus
Clin Exp Immunol 111 450-456 - 1998.

73. Marusić, A; Mestrović, T; Petrovecki, Mladen; Marusić, M;
Peer review in the Croatian Medical Journal from 1992 to 1996.
Croatian medical journal 39 3-9 - 1998.

74. Razumović, Uasminka Jakić; Stojković, Ranka Romić; Petrovečki, Mladen; Gamulin, Stjepan;
Correlation of two methods for determination of cathepsin D in breast carcinoma (immunohistochemistry and ELISA in cytosol)
Breast cancer research and treatment 43 117-122 - 1997.

75. Bilić-Zulle, Lidija; Užarević, Branka; Krašević, M; Petrovečki, M; Batinić, D; Marušić, M;
Analiza sadržaja DNA i proliferacijske aktivnosti tumorskih stanica protočnom citometrijom i računalskim programom MofFIT LTTM u bolesnica sa seroznim karcinomom jajnika
Biochemia Medica 6 64 - 1996.

76. Petrovečki, Mladen; Užarević, Branka; Marušić, Matko; Deželić, Gjuro;
Analysis of data on leukocyte surface markers for recognition of leukemia/lymphoma phenotype pattern
Clinical biochemistry 29 21-25 - 1996.

77. Nemet, D; Batinic, D; Uzarevic, B; Skodlar, J; Petrovecki, M; Bogdanic, V; Mrsic, M; Maravic, N; Sucic, M; Golubic, B;
Transplantation of positively selected autologous blood CD34+ progenitor cells or unmanipulated PBSC-Comparison of haematologic recovery
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 93 929-929 - 1996.

78. Nola, Marin; Babić, Damir; Ilić, Jadranka; Marušić, Matko; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Sabioncello, Ante; Kovač, Dražen; Jukić, Stanko;
Prognostic parameters for survival of patients with malignant mesenchymal tumors of the uterus
Cancer 78 2543-2550 - 1996.

79. Jakić-Razumović, J; Petrovecki, Mladen; Dominis, Marija;
AgNORs predictive value of prognosis in non-Hodgkin's lymphoma according to the Kiel classification.
Modern pathology: an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc 8 143-149 - 1995.

80. Lovrić, M; Čvorišćec, D; Petrovečki, Mladen; Stavljenić-Rukavina, Ana;
Evaluation of the Olympus AU 800 clinical chemistry analyzer
Clin Lab 41 1019-25 - 1995.

81. Nola, M; Babic, D; Ilic, J; Uzarevic, B; Petrovecki, M; Jukic, S;
Tumor cell cycle parameters in patients with stage I endometrial carcinoma
CROATIAN MEDICAL JOURNAL 36 249-252 - 1995.

82. Nemet, D; Labar, B; Bogdanic, V; Skodlar, J; Petrovecki, M; Mrsic, M; Maravic, N; Sneller, V; Radman, I; Kovacevic-Metelko, J;
Autologous bone marrow transplantation for haematological malignancies--experiences of the centre of Zagreb.
Wiener medizinische Wochenschrift (1946) 145 61 - 1995.

83. Anic, Darko; Petrovecki, Mladen; Sutlic, Zeljko;
Assessment of the viability of the aortic valve allograft after cryopreservation using thymidine uptake method
Croatian Medical Journal 36 - 1995.

84. Perić, M; Petrovečki, M; Marušić, M;
Age-dependent haematological disturbances in anaesthetic personnel chronically exposed to high occupational concentrations of halothane and nitrous oxide
Anaesthesia 49 1022-1027 - 1994.

85. Veček, Nenad; Nola, Marin; Marušić, Matko; Babić, Damir; Užarević, Branka; Sabioncello, Ante; Petrovečki, Mladen; Ljubić-Računica, Nives; Marinović, Tonko;
Tumor cell cycle in patients with stage I endometrial carcinoma
Gynecologic oncology 53 38-43 - 1994.

86. Kovac, D; Rubinic, M; Krasevic, M; Krizanac, S; Petrovecki, M; Stimac, D; Melato, M;
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) as a prognostic factor for colorectal cancer.
Anticancer research 15 2301-2302 - 1994.

87. Petrovecki, M; Marušic, M; Dezelic, G;
An algorithm for leukaemia immunophenotype pattern recognition
Informatics for Health and Social Care 18 11-21 - 1993.

88. Bogdanić, V; Nemet, D; Kastelan, A; Latin, V; Petrovecki, M; Brkljacić-Surlaković, L; Kerhin-Brkljacić, V; Aurer, I; Konja, J; Mrsić, M;
Umbilical cord blood transplantation in a patient with Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia.
Transplantation 56 477 - 1993.

89. Jakić-Razumović, J; Tentor, D; Petrovecki, M; Radman, I;
Nucleolar organiser regions and survival in patients with non-Hodgkin's lymphomas classified by the working formulation.
Journal of clinical pathology 46 943-947 - 1993.

90. Cvitanović, S; Marušić, M; Juričić, M; Vrdoljak, E; Petrovečki, Mladen; Rozga, A; Stavljenić-Rukavina, Ana;
Hypersensitivity to Parietaria officinalis pollen in newcomers to the area with the plant
Allergy 48 592-597 - 1993.

91. Uz˘arević, Branka; Batinić, Drago; Petrovec˘ki, Mladen; Marus˘ić, Matko;
Leukocyte membrane markers on cell populations defined by six flow cytometric bitmaps
Journal of clinical laboratory analysis 6 17-23 - 1992.

92. Plavsić, F; Petrovecki, M; Fuchs, R; Sostarić, B; Wolf-Coporda, A; Romić, Z; Ivanić, D; Mijatović, I; Ivicić, N;
The chemical war in Croatia].
Lijec˘nic˘ki vjesnik 114 1 - 1992.

93. SuČIĆ, Mirna; Boban, Dubravka; MarkoviĆ-glamoČak, Mirjana; PetroveČki, Mladen; MaruŠIĆ, Matko; Labar, Boris;
Prognostic significance of cytochemical analysis of leukemic M2 blasts
Medical oncology and tumor pharmacotherapy 9 41-45 - 1992.

94. Plavšić, Franjo; Petrovečki, Mladen; Fuchs, Radovan; Šoštarić, Branko; Wolf-Čoporda, Alka; Bairuši, Daut; Ivičić, Nikola; Romić, Željko; Prlić, Ivica;
Chemical and ecological aspects of the war against Croatia
Croatian Medical Journal 2 220-224 - 1992.

95. Knežević, Fabijan; Petrovečki, Mladen; Šeparović, Viktor;
Histological types of polypoid cutaneous melanoma
Croat Med J 33 220-4 - 1992.

96. Cvorisćec, D; Cunović, M; Petrovecki, M; Stavljenić, A;
Abbott EPx analyzer evaluated with Krouwer's multifactor experimental design.
Clinical chemistry 38 1918-1919 - 1992.

97. Markeljević, J; Marusić, M; Uzarević, B; Petrovecki, M; Cikes, N; Babić-Naglić, D; Horvat, Z;
Natural killer cell number and activity in remission phase of systemic connective tissue diseases.
Journal of clinical & laboratory immunology 35 133 - 1991.

98. Skodlar, J; Sakić, K; Golubić-Cepulić, B; Grgicević, D; Matasović, T; Lukić, M; Orlić, D; Petrovecki, M;
Autologous blood transfusion in orthopedic surgery patients].
Lijec˘nic˘ki vjesnik 113 81 - 1991.

99. Markeljević, Jasenka; Marusić, M; Uzarević, B; Petrovecki, M; Trutin-Ostović, Karmen; Cikes, N; Batinić, Drago; Babic-Naglic, D; Horvat, Zvonimir;
T cell subset composition in remission phase of systemic connective tissue diseases.
Journal of clinical & laboratory immunology 35 33 - 1991.

100. Brumini, Gordana; Ković, Ivor; Zombori, Dejvid; Lulić, Ileana; Petrovečki, Mladen;
Stavovi medicinskih sestara prema računalima: Kros-sekcijsko istraživanje upitnikom
Croatian Medical Journal 46 101-107

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Bryden JS, de Lusignan S, Blobel B, Petrovečki M
Medical Informatics in Enlarged Europe. Academisher Verlagsgesellschaft Aka GmbH, Berlin 2007.
Academisher Verlagsgesellschaft Aka GmbH Berlin - 2007. http://www.iospress.nl/book/medical-informatics-in-enlarged-europe/

Kongresna priopćenja

1.
Buljanovic, V; Patajac, H; Petrovecki, M;
P01-Accreditation and laboratory management - 1.1.2012.
2.
Brkić, Hrvoje; Vodanović, Marin; Čuković Bagić, Ivana; Lovrić, Željka; Petrovečki, Mladen;
Chronological Course of Wisdom Teeth Eruption in Croatian Population - 1.1.2008.
3.
Comas, Rubén; Sureda, Jaume; Cavanillas, Santiago; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen; Jones, Karl O; Reid, Juliet; Bartlett, Rebecca; Morey, Merce;
Ciberplagio académico - 1.1.2007.
4.
Bilić-Zulle, Lidija; Ažman, Josip; Frković, Vedran; Petrovečki, Mladen;
Attitudes towards plagiarism among medical students - 1.1.2006.
5.
Lulić, Ileana; Ković, Ivor; Basrak, Bojan; BilićZulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Sjede li studenti u predavaonici prema slučajnom rasporedu?–pilot studija - 1.1.2005.
6.
Ažman, Josip; Frković, Vedran; Turk, Tamara; BilićZulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Vrijednost programske potpore za otkrivanje neovlaštenog prisvajanja autorskoga vlasništva - 1.1.2005.
7.
Nola, M; Lukenda, A; Bollmann, M; Kalauz, M; Petrovečki, M; Blažnović, A; Dotlić, S; Sičaja, M; Prka, Ž; Stiglmayer, N;
Outcome and prognostic factors in ocular adnexal lymphoma - 1.1.2005.
8.
Petrovečki, Vedrana; Petrovečki, Mladen; Šimac-Kubat, Goranka; Mayer, Davor; Strinović, Davor; Škavić, Josip;
Length differences between left and right long bones measured radiographically on human cadavers - 1.1.2004.
9.
Petrovečki, Mladen; Kern, Josipa; Karelović, Deni; Ilakovac, Vesna;
Medical Informatics Course at the Croatian Medical Schools - 1.1.2002.
10.
Petrovečki, Mladen; BilićZulle, Lidija;
Prevalence, Features and Attitudes About Plagiarism in Biomedical Sciences: A Pilot Study - 1.1.2002.
11.
Skender, Tomislav; Frković, Vedran; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Evaluability of internet technology in biomedical master theses assessment - 1.1.2001.
12.
Stanović, Silvana; Boranić, Milivoj; Petrovečki, Mladen; Golubić-Ćepulić, Branka; Sučić, Mirna; Aurer, Igor; Labar, Boris;
Dugotrajna kultura koštane srži bolesnice s karcinomom ovarija: pretežnost makrofaga i učinak inhibitora membranske enkefalinaze - 1.1.1999.
13.
Pejša, Vlatko; Kušec, Rajko; Hariš, Višnja; Ajduković, Radmila; Petrovečki, Mladen; Dominis, Mara; Kardum-Skelin, Ika;
Fludarabinom inducirana leukocitoza u rezistentnoj CD 5+ B-staničnoj limfoproliferativnoj bolesti - 1.1.1999.
14.
Trutin-Ostović, Karmen; Miletić, Z; Hariš, Višnja; Znidarčić, Željka; Dominis, Mara; Petrovečki, Mladen;
Prognostički značaj ploidije i proliferacije u Non-Hodgkinovim limfomima - 1.1.1999.
15.
Golemović, M; Užarević, B; Petrovečki, M; Sušić, B; Boban, D; Marković-Glamočak, M; Zadro, T; Jakić-Razumović, J; Mrsić, S; Rajić, Lj;
In vitro paremetri stanica mijeanih akutnih leukemija - 1.1.1999.
16.
Bojanić, Ines; Golubić-Ćepulić, Branka; Nemet, Damir; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Skodlar, Jasna; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Labar, Boris;
Collection of PBSC in patients with lymphoid malignancies - 1.1.1998.
17.
Labar, Boris; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Skodlar, Jasna; Batinić, Drago; Bogdanić, Vinko; Kovačević-Metelko, Jasna; Aurer, Igor; Petrovečki, Mladen;
Stem cell transplant for aggressive lymphoma: Zagreb experience - 1.1.1997.
18.
Petrovečki, Mladen; Užarević, Branka; Jakić Razumović, Jasminka; Petrovečki, Vedrana; Romić Stojković, Ranka; Martinović, Igor; Marušić, Matko;
Assesssment of prognostic factors in breast carcinoma using survival analysis - 1.1.1996.
19.
Baždarić, Ksenija; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Računalna programska potpora za pretraživanje i usporedbu tekstova-projektno pilot-istraživanje
20.
Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Vrednovanje nastavnog plana i sustava ocjenjivanja studenata izrađenog po kriterijima Bolonjskog procesa
21.
Batinić, Drago; Petrovečki, Mladen; Golubić, Branka; Nemet, Damir; Užarević, Branka; Plenković, Fini; Bojanić, Ines; Mrsić, Mirando; Bogdanić, Vinko; Pisk, Mirta;
Sadržaj CD34+ stanica i granulocitno-makrofagnih kolonija (CFU-GM) u leukocitnim pripravcima prije i nakon izdvajanja CD34+ stanica periferne krvi za autolognu transplantaciju
22.
Dumančić, Jelena; Kaić, Zvonimir; Brkić, Hrvoje; Petrovečki, Mladen;
Tooth pulp dimensions and taurodontism in Krapina Neanderthals
23.
Baždarić, Ksenija; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen;
Origin of Plagiarized Manuscripts Submitted in the Croatian Medical Journal

Uredništva časopisa

1. 1.1.2010. - Biochemia Medica, član uredničkog odbora
http://www.biochemia-medica.com/content/editorial-board
2. 1.1.2010. - Acta Stomatologica Croatica, statistički savjetnik
http://www.ascro.hr/index.php?id=68
3. 1.1.2004. - Medix, član uređivačkog kolegija (medicinska informatika)
http://www.medix.com.hr/info.php
4. 1.1.1997. - Croatian Medical Journal, statistički urednik
http://www.cmj.hr/default.aspx?id=28
5. 1.1.1994. - 1.1.1997. Croatian Medical Journal, urednik za oblikovanje časopisa
www.cmj.hr

Recenzije

1. 1998. Ingelfinger JA. Biostatistics in Clinical Medicine (CMJ)
2. 1996. Using and Understanding Medical Statistics (CMJ)