Paulina Krolo dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije
Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

prostorija : G-325
telefon : 051 265 946
e-pošta : paulina.krolo@uniri.hrObrazovanje

1.3.2018. - Potvrda o sudjelovanju Program cjeloživotnog obrazovanja - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.12.2017. - Potvrda o sudjelovanju Stručni seminar „4. hrvatski graditeljski forum“ Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
13.9.2016. - Potvrda o sudjelovanju Upotreba interaktivne bijele ploče u nastavi, CARNET Hrvatska akademija i istraživačka mreža Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.3.2016. - Razvoj i unapređenje pedagoških kompetencija - Poučavanje usmjereno na studenta Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.11.2009. - “Projektiranje čeličnih konstrukcija prema EC3 (Design of steel structures according to EC3)” Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
9.4.2009. - 9.3.2017. Doktor znanosti Poslijediplomski sveučilišni studij građevinarstvo Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2008. Diplomirani inženjer građevinarstva Sveučilišni dodiplomski studij Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2018. - Docentica/Voditeljica laboratorija za konstrukcije Aktivnosti u laboratoriju za konstrukcije, podučavanje i prijenos znanja, znanstveno- istraživačke aktivnosti Građevinski fakultet u Rijeci
10.4.2017. - 30.9.2018. Poslijedoktoradica/Voditeljica laboratorija za konstrukcije Aktivnosti u laboratoriju za konstrukcije, podučavanje i prijenos znanja, znanstveno- istraživačke aktivnosti Građevinski fakultet u Rijeci
1.10.2008. - 4.3.2017. Asistent Podučavanje i prijenos znanja, znanstveno- istraživačke aktivnosti Građevinski fakultet u Rijeci
1.6.2008. - 30.9.2008. Inženjer projektant Projektiranje i proračun konstrukcija Ratio Projectum d.o.o., Slavonski Brod

Nagrade i priznanja

30.11.2017. Nagrada za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva, dodijelio Hrvatski savez građevinskih inženjera
Državna stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

Članstva

2.11.2017. - Tehnički pododbor HZN/TO 548/PO 9, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 9: Osnove projektiranja, Hrvatski zavod za norme
30.6.2016. - Tehnički odbor HZN/TO 167, Metalne konstrukcije, Hrvatski zavod za norme
30.6.2016. - Tehnički pododbor HZN/TO 548/PO10, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 0: Osnove projektiranja, Hrvatski zavod za norme

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Osnove čeličnih konstrukcija
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Čelične konstrukcije
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Čelične konstrukcije
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Mostovi
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Osnove spregnutih konstrukcija
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Pouzdanost građevinskih konstrukcija
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Uvod u proračun konstrukcija
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Projektiranje građevinskih konstrukcija
Sveučilišni preddiplomski studija
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Uvod u projektiranje građevinskih konstrukcija
Sveučilišni preddiplosmki studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Lagane Konstrukcije
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Osnove čeličnih i drvenih konstrukcija
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Nelinearna analiza vitkih čeličnih greda
Izabela Šutić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Proračun krovne rešetkaste konstrukcije plivačkog bazena
Josip Golob
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Projektiranje čeličnih konstrukcija
Toni Škropeta
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Dimenzioniranje čelične konstrukcije kulturno edukativnog centra
Paula Pantalon
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Analiza čeličnih priključaka nosač-stup
Ivana Mendiković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Dimenzioniranje čelične konstrukcije poslovne građevine
Stjepan Pavić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
-
Hrvoje Kurelac
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Paulina Krolo, Davor Grandić and Željko Smolčić
Experimental and Numerical Study of Mild Steel Behaviour under Cyclic Loading with Variable Strain Ranges
Advances in Materials Science and Engineering 2016 - 2016. https://www.hindawi.com/journals/amse/2016/7863010/

WOS

2. Krolo, Paulina; Grandić, Davor; Bulić, Mladen
The guidelines for modelling the preloading bolts in the structural connection using finite element methods
Journal of Computational Engineering 2016 - 2016. http://www.hindawi.com/journals/jcengi/2016/4724312/

3. Krolo, Paulina; Čaušević, Mehmed; Bulić, Mladen
Nelinearna seizmička analiza čeličnog okvira s djelomično krutim priključcima ( Nonlinear seismic analysis of steel frame with semi-rigid joints )
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 67 573-583 - 2015.

4. Krolo, Paulina; Čaušević, Mehmed; Bulić, Mladen
The extended N2 method in seismic design of frames considering semi-rigid joints
Proceedinds of the 2th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology 74-84 - 2014.

5. Krolo, Paulina; Čaušević, Mehmed; Bulić, Mladen
Seismic analysis of framed steel structure with semi-rigid joints
Proceedings of the 7th European Conference on Steel and Composite Structures 1-6 - 2014.

6. Krolo, Paulina; Turk, Goran
Određivanje pouzdanosti konstrukcije za linearne i nelinearne funkcije graničnog stanja ( Defining the Structure Reliability for Linear and Nonlinear Limit State Functions )
Zbornika radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XVI 1 205-221 - 2013.

7. Krolo, Paulina; Čaušević, Mehmed; Bulić, Mladen
Analiza čelične okvirne konstrukcije na potresna djelovanja
Zbornik sažetaka/Zajednički temelji-Prvi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehnike - 2013.

8. Katavić, Paulina; Bulić, Mladen; Čaušević, Mehmed
Aerodinamika visokog čeličnog stupa nosača rasvjete prema europskoj normi( Aerodynamics of high steel masts bearing illumination according to eurocode )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) XII (2009), 1; 255-282

Pozvana predavanja

1. Krolo, Paulina; Čaušević, Mehmed; Bulić, Mladen
The extended N2 method in seismic design of frames considering semi-rigid joints
A joint event of the 15th EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING & 34th GENERAL ASSEMBLY OF THE EUROPEAN SEISMOLOGICAL COMMISSION, Istanbul, Turska

Znanstveni projekti

1. 1.11.2016. -
Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/630?controler=projekti
2. 1.11.2013. -
RAZVOJ KONSTRUKCIJA POVEĆANE POUZDANOSTI OBZIROM NA POTRESE; Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/151?controler=projekti
3. 1.1.2008. - 1.1.2012.
Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese; Član; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Znanstveni skupovi

1. -
15th EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING & 34th GENERAL ASSEMBLY OF THE EUROPEAN SEISMOLOGICAL COMMISSION Istanbul, Turska
2. -
Zajednički temelji-Prvi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehhnike Split, Hrvatska Predavanje
3. -
Eurosteel 2014 Napulj, Italija
4. -
8. susret Hrvatskog društva za mehaniku Osijek, Hrvatska Predavanje

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.3.2018. -
Glavni projekt konstrukcije - NAUTIČKO TURISTIČKI KOMPLEKS SV.KATARINA - MONUMENTI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA SV. KATARINA ZGRADA 08-CAFFE BAR - Čelično stubište
 
suradnik
2.
1.3.2018. -
NAUTIČKO TURISTIČKI KOMPLEKS SV.KATARINA - MONUMENTI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA SV. KATARINA ZGRADA 08-CAFFE BAR - Čelično stubište
 
suradnik
3.
1.3.2018. -
Izvedbeni projekt konstrukcije - NAUTIČKO TURISTIČKI KOMPLEKS SV.KATARINA - MONUMENTI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA SV. KATARINA ZGRADA 02 - Podmornički toranj
 
suradnik
4.
1.3.2018. -
Glavni projekt konstrukcije - OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNO POVIJESNIH OBJEKATA - KOMPLEKS ERGELA, LIPIK - CENTRALNA ZGRADA
 
suradnik
5.
1.3.2018. -
Glavni projekt konstrukcije - OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNO POVIJESNIH OBJEKATA - KOMPLEKS ERGELA, LIPIK - KONJUŠNICA I KMETSKE KUĆE
 
suradnik
6.
1.3.2018. -
Izvedbeni projekt konstrukcije - OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNO POVIJESNIH OBJEKATA - KOMPLEKS ERGELA, LIPIK - CENTRALNA ZGRADA
 
suradnik
7.
1.3.2018. -
Izvedbeni projekt konstrukcije - OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNO POVIJESNIH OBJEKATA - KOMPLEKS ERGELA, LIPIK - KONJUŠNICA I KMETSKE KUĆE
 
suradnik
8.
1.2.2018. -
Izvedbeni projekt konstrukcije - GORNJI MOST U NINU
 
suradnik
9.
1.2.2018. -
Izvedbeni projekt konstrukcije - DONJI MOST U NINU
 
suradnik

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 11.10.2018. - - Član
Građevinksi fakultet, Sveučilište u Rijeci, Žalbeno stegovno povjerenstvo iz redova nastavnika i suradnika
2. 1.10.2017. - - Predstavnica
Građevinksi fakultet, Sveučilište u Rijeci, Predstavnica suradnika u knjižničnom odboru
3. 28.9.2017. - - Voditelj
Građevinksi fakultet, Sveučilište u Rijeci, Laboratorij za konstrukcije