doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić

Građevinski fakultet Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija

e-pošta : silvija.mrakovcic@uniri.hr
prostorija : G-022
telefon : 051-265905

Silvija Mrakovcic

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2012. Doktor znanosti Stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1996. - 1.1.2001. Magistar tehničkih znanosti Poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1987. - 1.1.1994. Diplomirani inženjer građevine Opći Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - 1.1.1987. Inokorespondent

Radno iskustvo

17.7.2014. - docent Laboratorijske vježbe, seminarski radovi i predavanja na kolegiju Teorija i tehnologija betona, Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe na kolegiju Građevinski materijali, Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe na kolegiju Inženjerski materijali Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - 16.7.2014. Viši predavač Auditorne vježbe, laboratorijske vježbe, seminarski radovi i povjerena predavanja na kolegiju Teorija i tehnologija betona Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe na kolegiju Građevinski materijali Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe na kolegiju Inženjerski materijali Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.11.2001. - 30.9.2008. Znanstveni novak, asistent Auditorne vježbe na kolegijima Mehanika I, Mehanika II, Mostovi Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.5.1995. - 27.11.2011. Znanstveni novak Auditorne vježbe iz kolegija Mehanika I, Mehanika II Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

17.10.2017. - Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišt u Rijeci
5.5.2016. - Znanstveni odbor CoMS_2017 International Conference on Construction Materials for Sustainable Future
23.3.2016. - Znanstveni odbor Sabora hrvatskih graditelja 2016
1.10.2015. - Ured za odnose sa studentima Građevinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci
1.10.2015. - Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.10.2014. - 1.10.2017. Knjižnični odbor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Uređivački odbor časopisa Engineering Review
- Uređivački odbor časopisa Građevinar

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Razvoj suvremenih cementnih kompozita
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Inženjerski materijali
Preddipolomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Teorija i tehnologija betona
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Građevinski materijali
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2014. - Utjecaj načina njegovanja na čvrstoću mikroarmiranog betona vrlo visokih uporabnih svojstava
Katarina Pedić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Načini sloma mikroarmiranog betona vrlo visokih uporabnih svojstava
Dominik Sabalić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Nepovoljni utjecaji na svojstva betona vrlo visokih uporabnih svojstava
Luka Obradović
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Hidratacija mikroarmiranog betona vrlo visokih uporabnih svojstava
Filip Šolar
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Utjecaj agregata na čvrstću mikroarmiranog betona visokih uporabnih svojstava
Marko Vampovac
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Hibridni mikroarmirani beton
Dino Vodopija
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Betoni s recikliranim betonskim agregatom spravljen TSMA metodom
Koana Macan
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Ispitivanja svojstava agregata za proizvodnju betona
Klaudio Gašparini
Preddipolomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Fizikalno - mehanička ispitivanja cementa
Petar Radnić
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Utjecaj aditiva na ranu čvrstoću betona
Davor Travalja
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Svojstva procjednih betona
Vedrana Jugovac
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Betoni s recikliranim betonskim agregatom
Tomislav Žuža
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Zahtijevana svojstva agregata za beton
Mile Risonjić
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Utjecaj načina ugradnje i njegovanja na kvalitetu betona
Elvis Japić
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Mikroarmirani betoni s čeličnim i polipropilenskim vlaknima
Valentina Vuljanić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Staklo u graditeljstvu
Berislav Jelić
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Ispitivanje vlačne i tlačne čvrstoće betona
Boris Mateta
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Ispitivanja komponenti i uzoraka betona u betonari
Vanja Pejaković
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Faktori utjecaja na čvrstoću betona
Ivana Soldić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Metode ispitivanja tlačne čvrstoće betona
Željka Tomić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Ispitivanje fizikalno-mehaničkih svojstava cementa
Robert Škavre
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Polimeri u graditeljstvu
Igor Rajko
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Utjecaj mikroarmiranja polimernim vlaknima na svojstva betona
Ljupka Čubranić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Tehnologija betona mikroarmiranih čeličnim vlaknima
Lana Buha
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Ispitivanje svojstava svježeg betona
Željko Maronić
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Hidrofobnost i hidrofilnost materijala
Darko Jurić
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Uređaji za mjerenje sile i pomaka
Kristina Zekić
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

8.11.2014. - Writing in the Sciences


Norma sati:
17.11.2009. - Informatička poptora evidenciji nastave


Norma sati:
1.1.2004. - NATO Advanced Research Workshop Bled 2004


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2015. - Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera

Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mrakovčić, Silvija; Čeh, Nina; Jugovac;
Effect of aggregate grading on pervious concrete properties
Građevinar 66 107-113 - 2014.

2. Čandrlić, Vinko; Mrakovčić, Silvija; Hrelja, Gordana
Betonski mostovni lučni sklopovi od predgotovljenih odsječaka( Concrete Arch Bridges made of Prefabricated Segments )
Građevinar : časopis Hrvatskog društva građevinskih inženjera (0350-2465) 51 (1999), 3; 205-214

3. Čandrlić, Vinko; Mrakovčić, Silvija; Skazlić, Marijan
Nove konstrukcije velikih montažnih lučnih mostova( New structures of large-span prefabricated arch bridges )
GRAĐEVINAR (0350-2465) 55 (2003), 5; 255-262

4. Radić, Jure; Čandrlić, Vinko; Mrakovčić, Silvija
Novi pristup armiranobetonskim lučnim mostovima
Role of Concrete Bridges in Sustainable Development / Ravindra K. Dhir ; Moray D. Newlands ; Michael J. McCarthy (ur.). - Bodmin, Cornwall, Great Britain : Thomas Telford Ltd , 2003. 249+cd.

5. Skazlić, Marijan; Bjegović, Dubravka; Mrakovčić, Silvija
Mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava( High performance fiber reinforced concrete )
Građevinar (0350-2465) 56 (2004), 2; 69-78

Kongresna priopćenja

1.
Mrakovčić, Silvija; Čandrlić, Vinko; Bleiziffer, Jelena; Hrelja, Gordana; Skazlić, Marijan
GREDNI I LUČNI MONTAŽNI MOSTOVI OD HPC-a I RPC-a RAZDVOJENE I JEDINSTVENE KONSTRUKCIJE( LARGE PRECAST BEAM AND ARCH BRIDGES DESIGNED OF HPC AND RPC WITH SEPARATED AND UNIQUE STRUCTURE )

Znanstveni projekti

1. 2.12.2019. - 2.12.2023.
Razdvajanje utjecaja parametara u inženjerskom modeliranju s parametarskom identifikacijom; Suradnik; HRZZ; 914.000,00; https://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=8582&rok=2019-04
2. 1.9.2014. - 31.8.2018.
Višeskalni model betona s identifikacijom parametara; Suradnik; HRZZ; 970.000,00; https://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=2384&rok=2013-11
3. 1.1.2008. -
Fleksibilne duge konstrukcije: nelinearno modeliranje s vizualizacijom; Suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.2006. - 1.1.2008.
Fleksibilne duge konstrukcije: nelinearno modeliranje s vizualizacijom; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Numeričko modeliranje kvazikrtih materijala; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
6. 1.1.1995. - 1.1.2002.
Numerička analiza kvazikrtih materijala (s posebnim osvrtom na beton); Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
7. -
Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; 78.000,00; https://portal.uniri.hr/project/modeliranje_p_p

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
Ispitivanje tlačne čvrstoće uzoraka
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Ispitivanje i pisanje izvješća

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2015. - - Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Uprava
2. 17.7.2014. - - Voditelj
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci/Laboratorij za materijale