prof. dr. sc. Nino Stojković dipl.ing.el.

Tehnički fakultet Zavod za automatiku i elektroniku

prostorija : 1-23
e-pošta : nino.stojkovic@riteh.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.1995. - 1.1.1999. Doktor Tehničkih znanosti, znanstveno polje ELEKTROTEHNIKA Poslijediplomski studij elektrotehnike Sveučilište u Zagrebu / Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
1.1.1990. - 1.1.1995. Magistar znanosti iz područja Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnike, smjer - Opća elektronika Poslijediplomski studij elektrotehnike Sveučilište u Zagrebu / Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
1.1.1984. - 1.1.1989. Diplomirani inženjer elektrotehnike Studij ELEKTROTEHNIKE smjer INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA Sveučilište u Zagrebu / Elektrotehnički fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2010. - Voditelj Katedre za mjerne sustave Održavanje nastave i obavljanje poslova vođenja katedre. Znanstveno-istraživački rad na projektima. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2010. Prodekan za nastavu Održavanje nastave i obavljanje poslova prodekana. Znanstveno-istraživački rad na projektima. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2007. Predstojnik Zavoda za automatiku, elektroniku i računarstvo Održavanje nastave i obavljanje poslova vođenja zavoda. Znanstveno-istraživački rad na projektima. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2005. Predstojnik Zavoda za elektrotehniku Održavanje nastave i obavljanje poslova vođenja zavoda. Znanstveno-istraživački rad na projektima. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2004. Voditelj Katedre za automatiku i elektroniku Održavanje nastave i obavljanje poslova vođenja katedre. Znanstveno-istraživački rad na projektima. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2002. Docent Održavanje nastave na dodiplomskim sveučilišnim studijima elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje te stručnom studiju elektrotehnike. Znanstveno-istraživački rad na projektima. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.1990. - 1.1.2001. Stručni suradnik Održavanje nastave (auditorne i laboratorijske vježbe) u svojstvu asistenta na nekoliko predmeta dodiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike, održavanje pisanog dijela ispita, pomaganje studentima pri izrade diplomskih radova, suradnja na stručnim projektima i znanstveno-istraživački rad. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb
1.1.1990. - Profesor Nastavnik na tri predmeta, prve, treće i četvrte godine srednje škole Matematičko-informatička srednja škola, Jordanovac b.b, 10000 Zagreb

Članstva

1.1.2013. - 1.1.2016. Knjižnični odbor
1.1.2010. - 1.1.2017. Stegovno povjerenstvo za studente
1.1.2010. - 1.1.2016. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu
1.1.2010. - 1.1.2016. Odbor za kvalitetu
1.1.2009. - 1.1.2012. Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa
1.1.2009. - 1.1.2010. Stručno vijeće Sveučilišnog Centra za studije
1.1.2007. - 1.1.2013. Povjerenstvo za osiguranje kvalitete

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Elektronika I
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Mješovita obrada signala
Doktorski studij
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Elektronički elementi i sklopovi
Preddiplomski sveučilišni studij elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Električne mreže
Poslijediplomski sveučilišni studij
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Projekt II - Analogna obrada signala
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2014. Linearne električne mreže
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2012. Projekt I - Analogna obrada signala
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Izborni projekt - Električne mreže
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Električne mreže
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2012. Osnove elektrotehnike II
Preddiplomski sveučilišni studij elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2011. Osnove elektrotehnike I
Preddiplomski sveučilišni studij elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2008. Linearne mreže
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Analogna obrada signala
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Teorija mreža i linija
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2005. Analogna obrada signala
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2005. Linearne i nelinearne mreže
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2003. Elektrotehnika
Dodiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2003. Elektrotehnika
Dodiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2001. Sustavi za prijenos i telemetriju
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2001. Filtri i filtarska pojačala
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2001. Nelinearni sistemi
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.1997. Sistemi za prijenos i telemetriju
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.2001. Teorija mreža i linija
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.1997. Sustavi za obradu signala
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.1997. Sistemi i sklopovi za obradu signala
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

31.5.2008. - Načela strateškog mendžmenta


Norma sati: 10
1.1.2008. - "Training for trainers" za uvođenje ishoda učenja u studijske programe


Norma sati: 10 sati

Izdavaštvo

1.1.2007. - Stojković N., Sučić V., Vlahinić S., Osnove elektrotehnike I

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fintrade, Rijeka
1.1.2007. - Stojković N., Sučić V., Vlahinić S., Osnove elektrotehnike II

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fintrade, Rijeka
1.1.2005. - Stojković N., Naglić V., Mijat N., Teorija mreža i linija

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fintrade, Rijeka
1.1.2005. - Stojković N., Mijat N., Analogna obrada signala

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fintrade, Rijeka
1.1.2005. - Stojković N., Naglić V., Mijat N., Teorija mreža i linija - zbirka zadataka

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fintrade, Rijeka
1.1.1992. - Čosić V., Mijat N., Stojković N., Teorija mreža i linija - zbirka zadataka

Financiranje: Sveučilišna naklada, Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stojković N., Kamenar E., Šverko M.
Optimized Second- and Fourth- Order LP and BP Filters
Automatika 2 158-168 - 2011.

2. Brnobić D., Vlahinić S., Stojković N.
The effect of IEC grouping algorithms on frequency domain noise
Measurement 43 426-433 - 2010.

3. Vlahinić S., Brnobić D., M., Stojković N.
Indices for Harmonic Distortion Monitoring of Power Distribution Systems
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Technology 58 1771-1777 - 2009.

4. Stojković, Nino
ADSL Analog Front End
Automatika - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije (0005-1144) 47 (2006), 1-2; 59-67

5. Stojković, Nino
xDSL Technologies for Wireline Communication
Engineering Review (1330-9587) 23 (2003); 1-11

6. Brnobić, Dalibor; Vlahinić, Saša; Stojković, Nino
The effect of IEC grouping algorithms on the measurement uncertainty of harmonic distortion indices
Proceedings of IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference - I2MTC 2011

7. Saulig, Nicoletta; Sučić, Viktor; Stojković, Nino
Poboljšanje kvalitete prikaza signala primjenom matematičkih operacija na vremensko-frekvencijskim distribucijama( Signal Representation Quality Enhancement by Applying Mathematical Operations to Time-Frequency Distributions )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 29 (2009), 2; 21-32

8. Tomić, Mladen; Stojković, Nino
Framework for Adaptive Postprocessing of Video Signals
Automatika - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije (0005-1144) 48 (2007), 1-2; 21-25

9. Krajči, Vesna; Stojković, Nino
Improvement of Robot Trajectory Tracking by Using Nonlinear Control Methods
Engineering Review (1330-9587) 26 (2006); 7-17

10. Stojković, Nino; Tovilović, Goran; Vlahinić, Saša
Optimized 2nd- and 4th- order HP filter
Proceedings MEET & GVS / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.). - Zagreb : Croatian Society for Information and Communication Technology , Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2011. 109-113 (ISBN: 978-953-233-060-1).

11. Stojković, Nino; Franušić, Marino; Dozet, Mirko
Realization of the Third-Order High-Pass Transfer Function with Real Zeroes
Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2008) / Micallef, Joseph (ur.). - Valetta : IEEE , 2008. 59-62 (ISBN: 978-1-4244-2182-4).

12. Stojković, Nino; Franušić, Marino; Dozet, Mirko
Realization Of The Third-Order High-Pass Transfer Function
Proceedings of the Fourth IASTED International Conference on Citcuits, Signals and Systems / Silva-Martinez, Jose (ur.). - Anaheim : ACTA Press , 2006. 55-60.

13. Stojković, Nino; Jokić, Siniša; Bratulić, Maja; Jakovčić, Predrag
Filter Designs for VDSL Analog Front End
Proceedings of the 13^th IEEE Mediterranean Electrotehnical Conference MELECON 2006 / Sandoval, Francisco ; Camacho, Carlos ; Puerta, Antonio (ur.). - Malaga : IEEE Spain Section , 2006. 11-14.

14. Krajči, Vesna; Stojković, Nino
RMVS Robot Control
Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientists" / Katalinić, Branko (ur.). - Beč : DAAAM International Vienna , 2005. 203-204.

15. Stojković, Nino; Jokić, Siniša; Bašić, Sani; Jušić, Marko
Filters for VDSL Technology
Proceedings of the 12^th International Conference on Electronics, Circuits and Systems ICECS 2005 / Boudriga, Noureddine ; Obaidat, Mohammad S. (ur.). - Gammarth, Tunis : IEEE , 2005. .

16. Štajduhar, Ivan; Stojković, Nino
Inducing Decision Trees from Reduced Datasets
Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientists" / Katalinić, Branko (ur.). - Beč : DAAAM International Vienna , 2005. 357-358.

17. Dozet, Mirko; Stojković, Nino
Realization of the Third-order Transfer Function with Finite Zeroes
Proceedings of the IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications / Rhodes, Greece, June 30- July 2, 2003 / Hamza, M.H. (ur.). - Anaheim : ACTA Press , 2003. 278-282.

18. Stojković, Nino; Jurišić, Dražen; Mijat, Neven
Real Amplifier Influence on Impedance Tapered 2nd-Order Filters
Proceedings of the Region 8-IEEE International Conference on Computer as a Tool (EUROCON 2003). Vol. 1 / Zajc, Baldomir ; Tkalčić, Marko (ur.). - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenia Section , 2003. 110-113 (ISBN: 0-7803-7763-X).

19. Tomić, Mladen; Stojković, Nino; Kovač, Mario
Implementation and Analysis of MPEG-4 Dynamic Resolution Conversion
Proceedings of the 3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis / S. Lončarić, A. Neri, H. Babić (ur.). - Rim :

20. Dozet, Mirko; Stojković, Nino
Realization of the All-Pole Third-Order Transfer Function
Proceedings of the 9th International Conference on Electronics, Circuits and Systems ICECS 2002 / Dubrovnik, Croatia, September, 15-18, 2002 / Barić, A. ; Magjarević, R. ; Pejčinović, B. ; Chrzanowska-Jeske M. (ur.). - Dubrovnik : IEEE , 2002. 149-152.

21. Stojković, Nino; Jurišić, Dražen; Mijat, Neven
GIC Based Third-order Active Low-pass Filters
Proceedings of the 2nd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2001) in conjunction with 23nd International Conference on Information Technology Interfaces / Lončarić, Sven ; Babić, Hrvoje (ur.). - Zagreb :

22. Stojković, Nino; Stare, Zoran; Mijat, Neven
Dual-Mode Digital Revolution Counter
Proceedings of the 18th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference (IMTC/2001) / Peceli, Gabor ; Adam, Stephen F. (ur.). - Budimpešta : IEEE Service Center , 2001. 950-954.

23. Stojković, Nino; Mijat, Neven
Noise and Dynamic Range of OTA-C LP Filters
Microelectronics, Electronics and Electronic Technologies, Volume 1 / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj ; Ribarić, Slobodan ; Budin, Leo (ur.). - Rijeka, Hrvatska : Linia Vera , 2000. 20-23.

24. Zelić, Davor; Mijat, Neven; Stojković, Nino
Educational program modules in network theory
Proceedings elmar 2000 / Grgić, Sonja ; Jerič, Viljem (ur.). - Zadar : Croatian Society Electronics in Marine , 2000. 31-34.

25. Stojković, Nino; Mijat, Neven
Noise and dynamic range of second order OTA-C filter sections
Proceedings of the ECS International Conference "European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD?99" / Beccari, Claudio ; Biey, Mario ; Civalleri, Pier Paolo ; Gilli, Marco (ur.). - Torino : Levrotto & Bella , 1999. 795-798.

26. Stojković, Nino; Mijat, Neven
Noise Properties of High-order BP OTA-C Filter Structures
Conference Proceedings of the "2nd Electronic Circuits and System Conference ECS?99" / Stopjakova, Viera (ur.). - Bratislava : s.n. , 1999. 153-156.

27. Jurišić, Dražen; Mijat, Neven; Stojković, Nino
Dictionary Optimization in Fault Analysis Applying Binary Logical Manipulation Algorithm
Proceedings of the IASTED International Conference "Signal and Image Processing" (SIP 1998) / Namazi, N. M. (ur.). - Anaheim : IASTED/ACTA Press , 1998. 661-664 (ISBN: 0-88986-274-5).

28. Stojković, Nino
Demodulated Signal Distortion in Frequency Modulation Using Selective BP Filter
Signal Processing and Communications / Ruiz-Alzola, J. (ur.). - Anaheim : IASTED/ACTA Press , 1998. 559-562.

29. Stojković, Nino
Temperature Influence on Characteristics of Filters Using Transconductance Amplifiers
Signal and Image Processing (SIP'97) / Namazi, N.M. ; Fan, C.M. (ur.). - Anahaim : IASTED/ACTA Press , 1997. 226-229.

30. Stojković, Nino
Influence of Real Parameters on Characteristics of Filters Using Transconductance Amplifiers
Signal and Image Processing (SIP'96) / Namazi, N.M ; Matthews, K. (ur.). - IASTED/ACTA Press , 1996. 229-232.

31. Stojković, Nino
Realisation of Biquartic Filter Structures Using Transconductance Amplifiers
Proceedings KoREMA'96 41st Annual Conference / Perić, Nedjeljko (ur.). - Zagreb : KoREMA, Unska 3, Zagreb , 1996. 25-28 (ISBN: 953-6037-13-0).

32. Stojković, Nino; Čosić, Vladimir; Mijat, Neven
Filtarske strukture sa strminskim pojačalima( Filter structures with transconductance amplifiers )
Croatian Society for Communications, Computing, Proceedings of the 40th Anniversary Conference on Electronics, Measurement and Control KoREMA 1995.

33. Stojković, Nino
Analiza osjetljivosti bikvartnih filtarskih blokova s različitim PP sekcijama 2. reda( Sensitivity analysis of biquartic filter blocks with different BP 2nd odrer sections )
Zbornik radova KoREMA 38, 1. svezak / Štambuk-Boršić, Neda (ur.). - Zagreb : KoREMA, Salajeva 5, Zagreb , 1993. 557-560 (ISBN: 953-6037-00-9).

34. Stojković, Nino; Tomljenović, Filip; Vlahinić, Saša
Optimized Second- And Fourth-Order Ota-C Lp Filters( Optimized Second- And Fourth-Order Ota-C Lp Filters )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 30 (2010), 2; 27-36

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. - 1.1.2011.
Optimizacija i dizajn vremensko-frekvencijskih distribucija; suradnik - istraživač; Ministarstva znanosti i tehnologije; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Distribuirani sustavi analogne i mješovite obrade signala; suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije ; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Raspodijeljeni sustavi upravljanja proizvodnim procesima korištenjem agenata; voditelj projekta; Ministarstvo znanosti i tehnologije; 160.000,00 kn;
4. 1.1.1996. - 1.1.2001.
Distribuirani sustavi projektiranja i upravljanja procesima; suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije ; ;
5. 1.1.1992. - 1.1.1995.
Distribuirani modularni sustavi nadzora i upravljanja; suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije ; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2006. -
Priručnik za osiguranje kvalitete Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Tehnički fakultet u Rijeci   suradnik
2.
1.1.1993. -
Precision Potentiometer 7565 W.G.PYE & Co.Ltd. - Uputstvo za upotrebu i Izvještaj o mjerenju
Elektrotehnički fakultet u Zagrebu   izvođač
3.
1.1.1990. -
Niskopropusni filtar 5 kHz Butterworth 6.red
Elektrotehnički fakultet u Zagrebu   izvođač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2005. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka

Intervjui

1. 10.4.1996. - Detalji
Večernji list
Zagreb
2. 4.4.1996. - Detalji
DUGA RESA GLASNIK GRADA DUGE RESE
Duga Resa