Viši laborant Ljubomir Špirić Nastavnik praktične nastave

Odjel za fiziku NULL

e-pošta : garavi@phy.uniri.hr

Obrazovanje

- Nastavnk praktične nastave Praktična nastava - elektro smijer Filozofski fakultet u Rijeci