doc. dr. sc. Maja Verdonik

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

e-pošta : mverdonik@yahoo.com

Obrazovanje

- doktor humanističkih znanosti Filozofski fakultet u Rijeci
- magistar humanističkih znanosti Filozofski fakultet u Zagrebu
- profesor hrvatskog jezika i književnosti Filozofski (Pedagoški) fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

13.10.2013. - docent nositeljica i izvođačica nastave na kolegijima iz područja dječje književnosti i medijske kulture Učiteljski fakultet u Rijeci
- viši predavač nositeljica i izvođačica nastave na kolegijima iz područja dječje književnosti i medijske kulture Visoka učiteljska škola
- predavač nositeljica i izvođačica nastave na kolegijima iz područja dječje književnosti i medijske kulture Visoka učiteljska škola - Učiteljski fakultet u Rijeci
- učiteljica hrvatskog jezika OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija
- nastavnica umjetnosti i hrvatskog jezika Srednjoškolski centar Delnice

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2013. - Dječja književnost
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2013. - Medijska kultura
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2013. - Dječja književnost s medijskom kulturom
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno
1.10.2013. - Slikovnica - prva knjiga djeteta (izborni kolegij)
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 30 (semestralno

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Verdonik, Maja ; Štiglić Bratović, Petra
Igrokazi bajke Mladena Širole na hrvatskim dječjim pozornicama
Detinjstvo, Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XLII 82-89 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820974

2. Verdonik, Maja ; Štiglić, Petra
Pojavnost igrokaza u zbornicima i antologijama dječje književnosti - prinos usustavljivanju književne vrste
Detinjstvo, Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XLI 84-91 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764436

3. Verdonik, Maja ; Štiglić, Petra
ROALD DAHL: CHARLIE I TVORNICA ČOKOLADE – DJEČJA PRIČA U DVIJE FILMSKE PRILAGODBE
Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XL 63-68 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=698791

4. Verdonik, Maja ; Đapić, Katarina
KLASIČNE BAJKE NA KRAJU 20. STOLJEĆA: DAMJANOVO JEZERO ANTE GARDAŠA
Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XXXIX 39-45 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689913

5. Verdonik, Maja
Lutkovnost u dječjoj prozi Višnje Stahuljak
Časopis o književnosti za decu „Detinjstvo“, Novi Sad XXXVIII 51-59 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=634709

6. Verdonik, Maja
Istra 19. stoljeća u romanu Matijaš Sandorf Julesa Vernea
Rijeka 1. 35-45 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=620975

A2

7. Verdonik, Maja
Elementi folklornog kazališta u suvremenoj lutkarskoj predstavi
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti: Časopis Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd 22 29-38 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=634648

8. Verdonik, Maja
Riječko lutkarstvo i slavenska lutkarska tradicija
Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa 273-279 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503128

9. Verdonik, Maja
Lutkarski igrokazi Milana Čečuka
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 23 143-154 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=532875

A1

10. Verdonik, Maja
Lutke u crkvenim prikazanjima
Riječki teološki časopis 19/2(38) 469-484 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571321

A2

11. Verdonik, Maja
Fantastična priča Clivea Staplesa Lewisa
Riječki teološki časopis 2(36) 727-740 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503124

A2

12. Verdonik, Maja
Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na pozornici Gradskog kazališta lutaka Rijeka
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 21 145-162 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=532876

A1

13. Verdonik, Maja
FILM U RANOM UČENJU HRVATSKOG JEZIKA
Konferencijski zbornik: Drugi međunarodni specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskog jezika 2 486-493 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571315

14. Verdonik, Maja ; Resman, Silvija
ROMANI O ŽIVOTINJAMA I DJECA ČITATELJI
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj 91-96 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571334

15. Verdonik, Maja
IZ POVIJESTI RIJEČKOG LUTKARSTVA
Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani 155-164 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571314

16. Verdonik, Maja ; Dragozetić, Sanjin
CD-ROM Croatian Tales of Long Ago as a medium for teaching Croatian language
28. međunarodni skup MIPRO 2005 – Računala u obrazovanju - Zbornik radova 126-129 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571331

17. Cindrić (Rončević), Anita ; Šamanić, Sanja ; Verdonik, Maja
MULTIMEDIJ U FUNKCIJI GLAZBENOG ODGOJA
Zbornik radova Mednarodnog znanstvenog simpozija Mediji v izobraževanju, Novo mesto 2004 83-88 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571325

18. Sam Palmić, Renata ; Verdonik, Maja
GLAZBENA SLIKOVNICA, ALTERNATIVA U MEDIJSKOM ODGOJU
Zbornik radova Mednarodnog znanstvenog simpozija Mediji v izobraževanju 445-448 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571326

19. Verdonik, Maja
Educational programme Sunčica među slovima (Sunny among letters) as a medium for teaching reading and writing skills
Računala u obrazovanju, Međunarodni skup XXVII. MIPRO 2004 23-28 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571310

20. Verdonik, Maja
Književno djelo kao poticaj za razgovor o darovitoj djeci
Zbornik radova Mednarodnog znanstvenog simpozija Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial 539-542 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571306

21. Verdonik, Maja
Filmovi Elizabeth Shekara Kapura i Zaljubljeni Shakespeare Johna Maddena u nastavi filmske kulture
Metodika 2-3/II. (2001) 153-162 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571360

Znanstvene knjige

1.
Verdonik, Maja
Monografija Gradskog kazališta lutaka Rijeka (1960.-2010.)
znanstvena knjiga Krešimir Cvjetković Gradsko kazalište lutaka Rijeka Rijeka - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503129
2.
Verdonik, Maja
U OKRILJU RIJEČKE THALIJE – Suvremeni hrvatski dramatičari na riječkoj sceni (1946.-1998.)
znanstvena knjiga Ljubomir Stefanović Izdavački centar Rijeka Rijeka - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571339

Pozvana predavanja

1. Maja Verdonik
Animal stories for children from Croatian and other national literatures
14th International Study Conference "Beatrix Potter and Natural World", Ambleside, Velika Britanija - 9.7.2010.

Znanstveni projekti

1. -
Znanstveno istraživanje Književnost i novi mediji – intermedijalnost i transmedijsko pripovijedanje; suradnica; Sveučilište u Zagrebu; ;
2. -
Književnost i digitalni mediji – intermedijsko i intersemiotičko prevođenje; suradnica; Sveučilište u Zagrebu; ;
3. -
Književnost i digitalni mediji – intermedijsko i intersemiotičko prevođenje 2; suradnica; Sveučilište u Zagrebu; ;

Recenzije

1. 2015. Šegrt Hlapić - od čudnovatog do čudesnog : zbornik radova
2. 2013. Svi zadarski ginjoli Teodore Vigato( All the guignols from Zadar by Teodora Vigato )

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 3.11.2016. - Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na pozornici Gradskog kazališta lutaka Rijeka
Mjesec hrvatske knjige 2016.
Rijeka
2. 28.4.2016. - Čarobni svijet Beatrix Potter
Tjedan dobre dječje knjige
Rijeka
3. 25.4.2016. - Savršena besmislenost Roalda Dahla
Tjedan dobre dječje knjige
Rijeka
4. 6.11.2015. - Od Maurovića i Kirina do Jerabeka i Bašića – pregled slikovnica hrvatskih ilustratora
Mjesec hrvatske knjige 2015.
Rijeka

Uredništvo

1. 20.5.2011. - 14.4.2014. - Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture / Libri & Liberi: Journal of Researh on Children's Literature and Culture, ISSN 1848-3488 - članica Uredništva i pomoćnica glavne urednice
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - pročelnica
Učiteljski fakultet/Odsjek za učiteljski studij
2. - - šefica
Učiteljski fakultet/Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti
3. - - predsjednica
Učiteljski fakultet/Etičko povjerenstvo

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - članica, predstavnica Učiteljskog fakulteta
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci