doc. dr. sc. Maja Verdonik

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

e-pošta : mverdonik@yahoo.com
prostorija : U-473
e-pošta : mverdonik@ufri.uniri.hr
telefon : 051 265820
konzultacije : petkom od 8:15 do 9:50

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 3 1 0
Hrvatska znanstvena bibliografija
ORCID
ResearcherID
Sveučilište u Rijeci

Obrazovanje

12.2.2001. - 11.11.2008. doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja: Filologija, znanstvene grane: Teorija i povijest književnosti Poslijediplomski znanstveni studij Književnost i društveno-humanistički kontekst Filozofski fakultet u Rijeci
17.1.1990. - 17.4.1998. magistar humanističkih znanosti, znanstveno polje: znanost o književnosti Književnost Filozofski fakultet u Zagrebu
8.9.1981. - 6.10.1986. profesor hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti, smjer: nastavnički Hrvatski ili srpski jezik i književnost, smjer: nastavnički Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

13.10.2013. - docent nositeljica i izvođačica nastave na kolegijima iz područja dječje književnosti i medijske kulture Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2013. - znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti - polje filologija nositeljica i izvođačica nastave na kolegijima iz područja dječje književnosti i medijske kulture Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2007. - 13.10.2013. viši predavač nositeljica i izvođačica nastave na kolegijima iz područja dječje književnosti i medijske kulture Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.12.2002. - 1.10.2207. predavač nositeljica i izvođačica nastave na kolegijima iz područja dječje književnosti i medijske kulture Visoka učiteljska škola - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.1986. - 13.12.2002. učiteljica hrvatskog jezika OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija
1.9.1986. - 1.11.1986. nastavnica umjetnosti i hrvatskog jezika Srednjoškolski centar Delnice

Nagrade i priznanja

18.5.2018. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018.

Članstva

9.7.2018. - 1.9.2019. Kreativni studio Logos, udruga za promicanje stvaralaštva, kreativnog promišljanja i djelovanja djece i mladih pričom i igrom, Varaždin
1.1.2018. - 31.12.2019. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb
1.1.2017. - 31.12.2018. Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić, Rijeka
7.5.2010. - 31.12.2019. Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Zagreb, članica Nadzornog odbora 2010. - 2016., članica Uredništva i pomoćnica glavne urednice Časopisa za istraživanje dječje književnosti i kulture Libri & Liberi koji izdaje HUIDK (2011. – 2014.)
1.1.2010. - 31.12.2020. Children's Literature Assotiation, SAD
1.1.2008. - 31.12.2019. The Beatrix Potter Society, Velika Britanija
1.1.2003. - 31.12.2019. Hrvatski centar ITI - International theatre Institute, Zagreb
1.1.2000. - 31.12.2019. Hrvatsko čitateljsko društvo, Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2014. - 30.9.2014. Pisano stvaralaštvo (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
nositeljica kolegija, izvođačica nastave - vanjska suradnica
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2012. - 30.9.2014. Dramsko i scensko stvaralaštvo (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2011. - 30.9.2012. Književno-jezični programi
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositeljica kolegija, suizvođačica nastave
Norma sati: 60 (semestralno)
1.10.2011. - Slikovnica - prva knjiga djeteta (izborni kolegij)
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 30 (semestralno)
1.3.2011. - 30.9.2011. Pisano stvaralaštvo (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
nositeljica kolegija, izvođačica nastave - vanjska suradnica
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2010. - 30.9.2014. Uvod u teoriju književnosti (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 60 (semestralno)
1.10.2010. - Dječja književnost s medijskom kulturom
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2009. - 30.9.2012. Hrvatska dječja književnost (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2009. - 30.9.2011. Pisano stvaralaštvo (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2006. - 30.9.2010. Dječja književnost
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.10.2006. - 30.9.2010. Medijska kultura
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 30 (semestralno)
1.3.2003. - 30.9.2006. Metodika hrvatskoga jezika
Učiteljski studij
Visoka učiteljska škola - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati:
1.3.2003. - 30.9.2006. Hrvatski jezik s dječjom književnosti
Predškolski odgoj
Visoka učiteljska škola - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati:
1.3.2003. - 30.9.2006. Metodika medijske kulture
Predškolski odgoj
Visoka učiteljska škola - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati:
1.3.2003. - Dječja književnost
Učiteljski studij, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Visoka učiteljska škola - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)
1.3.2003. - Medijska kultura
Učiteljski studij, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Visoka učiteljska škola - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija, izvođačica nastave
Norma sati: 45 (semestralno)

Mentor u završnim radovima

5.12.2018. - 25.9.2019. Narodne bajke u suvremenim slikovničkim preradama
Ivana Rašić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
5.12.2018. - 17.7.2019. Filmske prilagodbe fantastične priče Petar Pan Jamesa Matthewa Barriea
Eminović, Nika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
5.12.2018. - 17.7.2019. Basne i basničnost u književnom opusu Nade Zidar-Bogadi
Forić, Elena
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Sveučilišta u Rijeci, Učiteljski fakultet
5.12.2018. - 17.7.2019. Prilagodbe bajki braće Grimm za slikovnice
Katalinić, Anita
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
5.12.2018. - 17.7.2019. Autorski doprinos Tomislava Torjanca suvremenim hrvatskim slikovnicama (rad je izlagan na 8. festivalu diplomskih i završnih radova, u okviru Dana Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 26. 10. 2019. godine)
Halar, Sanja
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
12.12.2017. - 18.9.2018. Slikovničke interpretacije priča Hansa Christiana Andersena
Dora Ferarić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
12.12.2017. - 18.9.2018. Bajke Oscara Wildea u kontekstu dječje književnosti
Vlatka Perić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
12.12.2017. - 18.9.2018. Klasične bajke u filmskim prilagodbama Walta Disneyja
Marijana Šimunović
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
12.12.2017. - 17.7.2018. Utjecaj fantastične priče Lewisa Carrolla na suvremenu hrvatsku dječju književnost (rad je izlagan na 7. festivalu diplomskih i završnih radova studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 26. 10. 2018. godine)
Monja Košćak
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.12.2017. - 17.7.2018. Slika obitelji u hrvatskome dječjem romanu (rad je izlagan na 7. festivalu diplomskih i završnih radova studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 26. 10. 2018. godine)
Josipa Kovač
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - 27.2.2018. Mali princ Antoinea de Saint-Exupéryja u suvremenim medijskim transpozicijama
Moira Radović
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - 14.9.2017. Poetičnost i ljubav u bajkama braće Grimm
Astrid Radetić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - 14.9.2017. Autorske slikovnice Ivane Guljašević
Viktorija Host
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - 17.7.2017. Motivi prirode u dječjoj poeziji Grigora Viteza
Andrea Abramović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 22.9.2016. Socijalni aspekt dječjih romana Mate Lovraka
Margareta Spudić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 22.9.2016. Žanrovske odrednice dječjeg romana Joanne K. Rowling
Sanja Podnar
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 15.9.2016. Doprinos Sanje Lovrenčić i Pike Vončine književnosti za djecu rane i predškolske dobi
Melita Mlikota
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 15.7.2016. Mitološka bića u bajkama Ivane Brlić-Mažuranić
Ivona Tominac
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 15.7.2016. Dječja poezija Luke Paljetka
Sonja Mik
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 14.7.2016. Pjesme Dragutina Tadijanovića o djetinjstvu
Ivona Vincetić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - 14.7.2016. Poezija Dobriše Cesarića u odgojno-obrazovnom procesu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Ana Sablić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 24.9.2015. Priče braće Grimm u slikovnicama
Bruna Petrov
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 24.9.2015. Je li Andersen dječji pisac?
Daria Grgurić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 17.7.2015. Carrollove priče o Alisi u dječjem vrtiću
Ivana Hrman
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 16.7.2015. Kršćanski motivi u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić (rad je izlagan na 6. festivalu diplomskih radova Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2017. godine)
Natalija Stojaković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 16.7.2015. Narodne priče u verzijama Charlesa Perraulta i braće Grimm
Iva Juzvišen
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2014. - 26.9.2014. Dječja književnost u Dječjem književnom listu Radost
Marina Imširović
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 26.9.2014. Dječja poezija Grigora Viteza
Bernarda Baković
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 18.7.2014. Dječja poezija Mladena Kušeca
Lucija Marijan
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 18.7.2014. Fantastična proza Sunčane Škrinjarić
Tihana Brajdić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 17.7.2014. Obilježja fantastike u književnoj trilogiji Gospodar prstenova J. R. R. Tolkiena (rad je izlagan na 4. festivalu diplomskih radova Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2015. godine)
Irena Briški
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 25.9.2013. Dječja poezija Vesne Parun
Sandra Vuković
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 25.9.2013. Dječja poezija Krunoslava Kutena
Martina Pribanić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 24.9.2013. Animalistička dječja poezija Luka Paljetka
Kristina Božić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 17.7.2013. Priče Sanje Polak
Petra Valenčić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 17.7.2013. Proza u trapericama Hrvoja Hitreca
Ana Pećar
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 17.7.2013. Dječji kriminalistički roman Ivana Kušana
Tea Pavlović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 17.7.2013. Romaneskna trilogija Zlatni danci Jagode Truhelke
Merima Osmanović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 15.7.2013. Basne Ivane Brlić Mažuranić
Sindi Starešina
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 15.7.2013. Fantastična priča Ele Peroci
Andrea Romanić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 15.7.2013. Autorske slikovnice Andree Petrlik-Huseinović
Ana Bošnjak
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 24.5.2013. Bajke Vladimira Nazora
Sandra Pecorari
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 25.1.2013. Priče o životinjama Maje Gluščević
Leonarda Ban
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 27.9.2012. Lutkarski igrokazi Jadranke Čunčić-Bandov
Dina Biserović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 26.9.2012. Dječji likovi u fantastičnim pričama Astrid Lindgren
Roberta Selihar
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 26.9.2012. Književnost i odgoj u djelima Ivane Brlić Mažuranić
Ana Pešut Kavazović
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 26.9.2012. Priče Sanje Lovrenčić
Ivana Matovina
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 26.9.2012. Hrvatski dječji roman
Jasna Fugošić
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 18.7.2012. Bajke Nade Iveljić
Iva Peroš
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 18.7.2012. Bajke Ante Gardaša (rad je izlagan na 1. festivalu diplomskih radova Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2012. godine)
Katarina Đapić
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 17.7.2012. Dječja poezija Zvonimira Baloga
Maša Bistričić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 26.1.2012. Dječji roman Mira Gavrana
Mirta Štefanac
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 26.9.2010. Lewis Carroll, veliki začetnik dječje priče
Daniela Vozila
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 28.9.2011. Fantastična priča Roalda Dahla
Petra Štiglić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 28.9.2011. Dijete u pričama Hansa Christiana Andersena
Ivana Obrovac
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 28.9.2011. Hrvatska fantastičarka Sunčana Škrinjarić
Milana Mirić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 30.10.2010. Lutkarski igrokaz u osnovnoj školi
Barbara Škrlj
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 30.10.2010. Priče Hansa Christiana Andersena kao polazišta za lutkarske predstave
Andrijana Radoš
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 30.10.2010. Bajka - prvo čitateljsko iskustvo djeteta
Nada Lončar
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 20.7.2010. Nepoznata dječja književnost Ivane Brlić-Mažuranić
Šejla Hrlovć
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 20.7.2010. Dječja književnost u filmskim prilagodbama Walta Disneyja
Ana Cvitak
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

13.10.2015. - 15.10.2015. Mladinska književnost
Razredni pouk, Predšolska vzgoja
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija
predavač
Norma sati: 8

Osobni razvoj

17.11.2018. - 17.11.2018. Zagreb - Edukativne radionice Zvijezde Malog medvjeda - Slikovnica kao alat za rad u odgojnim strukama i pomagačkim profesijama, Shaun Tan: Crveno stablo


Norma sati:
23.8.2018. - 24.8.2018. Varaždin - 2. konferencija o pripovijedanju kao načinu rada s djecom i mladima


Norma sati: 16
25.2.2017. - 25.2.2017. Zagreb - Edukativne radionice Zvijezde Malog medvjeda – Slikovnica kao alat za rad u odgojnim strukama i pomagačkim profesijama, Klaas Verplancke: Ukuhane jabuke


Norma sati:
11.6.2012. - 11.6.2012. Rijeka - Discipliniranje djece - kreativan i učinkovit pristup, voditeljica: Susan Perrow, spisateljica i biblioterapeutkinja (Lenox Head, Australija)


Norma sati:
1.3.2010. - 31.3.2010. Rijeka - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 72 sata (3 ECTS boda)
14.4.2005. - 15.4.2005. Rijeka - Teaching, Learning and Assesment in Higher Education


Norma sati:
23.8.2004. - 1.9.2004. Trakošćan - Škola medijske kulture, Treći stupanj


Norma sati: 70 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Verdonik, Maja
Animal stories for children from Croatian and other national literatures
Otrok in knjiga 46 45-57 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503132

2. Verdonik, Maja ; Mlikota, Melita
Pripovjedne slikovnice Pike Vončine
Fluminensia 31 399-412 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886720

3. Verdonik, Maja
Lutkarsko kazalište kao prostor književnog pamćenja
371-381 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=967844

4. Verdonik, Maja
Postmodernistička obilježja dječjih igrokaza Sanje Lovrenčić: Puna vreća laži i Noina mačka
Pozorište za decu – umetnički fenomen, Zbornik radova, Knjiga 7 / Jelušić, Siniša ; Radonjić, Miroslav (ur.). - Subotica : Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad ; Međunarodni festival pozorišta za decu, Subotica ; Otvoreni univerzitet Subotica, Subotica , 2017. 235-255 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=947489

5. Verdonik, Maja; Međimorec, Milana; Vukelić, Tea
Učenička recepcija dječjih romana Ivana Kušana i njihovih filmskih adaptacija
Dijete, knjiga i novi mediji, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom / Brčić-Kuljiš, Marita ; Krpes, Snježana (ur.). - Split - Zagreb : Filozofski fakultet u Splitu, Savez društava Naša djeca Hrvatske 99-116 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880663

6. Verdonik, Maja ; Štiglić Bratović, Petra
Igrokazi bajke Mladena Širole na hrvatskim dječjim pozornicama
Detinjstvo, Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XLII 82-89 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820974

7. Verdonik, Maja ; Štiglić, Petra
Pojavnost igrokaza u zbornicima i antologijama dječje književnosti - prinos usustavljivanju književne vrste
Detinjstvo, Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XLI 84-91 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764436

8. Verdonik, Maja ; Štiglić, Petra
ROALD DAHL: CHARLIE I TVORNICA ČOKOLADE – DJEČJA PRIČA U DVIJE FILMSKE PRILAGODBE
Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XL 63-68 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=698791

9. Verdonik, Maja ; Đapić, Katarina
KLASIČNE BAJKE NA KRAJU 20. STOLJEĆA: DAMJANOVO JEZERO ANTE GARDAŠA
Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu, Novi Sad XXXIX 39-45 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689913

10. Verdonik, Maja
Lutkovnost u dječjoj prozi Višnje Stahuljak
Časopis o književnosti za decu „Detinjstvo“, Novi Sad XXXVIII 51-59 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=634709

11. Verdonik, Maja
Istra 19. stoljeća u romanu Matijaš Sandorf Julesa Vernea
Rijeka 1. 35-45 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=620975

A2

12. Verdonik, Maja
Elementi folklornog kazališta u suvremenoj lutkarskoj predstavi
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti: Časopis Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd 22 29-38 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=634648

13. Verdonik, Maja
Riječko lutkarstvo i slavenska lutkarska tradicija
Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa 273-279 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503128

14. Verdonik, Maja
Lutkarski igrokazi Milana Čečuka
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 23 143-154 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=532875

A1

15. Verdonik, Maja
Lutke u crkvenim prikazanjima
Riječki teološki časopis 19/2(38) 469-484 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571321

A2

16. Verdonik, Maja
Fantastična priča Clivea Staplesa Lewisa
Riječki teološki časopis 2(36) 727-740 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503124

A2

17. Verdonik, Maja
Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na pozornici Gradskog kazališta lutaka Rijeka
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 21 145-162 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=532876

A1

18. Verdonik, Maja
FILM U RANOM UČENJU HRVATSKOG JEZIKA
Konferencijski zbornik: Drugi međunarodni specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskog jezika 2 486-493 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571315

19. Verdonik, Maja ; Resman, Silvija
ROMANI O ŽIVOTINJAMA I DJECA ČITATELJI
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj 91-96 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571334

20. Verdonik, Maja
IZ POVIJESTI RIJEČKOG LUTKARSTVA
Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani 155-164 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571314

21. Verdonik, Maja ; Dragozetić, Sanjin
CD-ROM Croatian Tales of Long Ago as a medium for teaching Croatian language
28. međunarodni skup MIPRO 2005 – Računala u obrazovanju - Zbornik radova 126-129 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571331

22. Cindrić (Rončević), Anita ; Šamanić, Sanja ; Verdonik, Maja
MULTIMEDIJ U FUNKCIJI GLAZBENOG ODGOJA
Zbornik radova Mednarodnog znanstvenog simpozija Mediji v izobraževanju, Novo mesto 2004 83-88 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571325

23. Sam Palmić, Renata ; Verdonik, Maja
GLAZBENA SLIKOVNICA, ALTERNATIVA U MEDIJSKOM ODGOJU
Zbornik radova Mednarodnog znanstvenog simpozija Mediji v izobraževanju 445-448 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571326

24. Verdonik, Maja
Educational programme Sunčica među slovima (Sunny among letters) as a medium for teaching reading and writing skills
Računala u obrazovanju, Međunarodni skup XXVII. MIPRO 2004 23-28 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571310

25. Verdonik, Maja
Književno djelo kao poticaj za razgovor o darovitoj djeci
Zbornik radova Mednarodnog znanstvenog simpozija Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial 539-542 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571306

26. Verdonik, Maja
Filmovi Elizabeth Shekara Kapura i Zaljubljeni Shakespeare Johna Maddena u nastavi filmske kulture
Metodika 2-3/II. (2001) 153-162 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571360

Znanstvene knjige

1. autorica
Verdonik, Maja
Lutkarski žanrovi na sceni Gradskoga kazališta lutaka Rijeka i suvremeno hrvatsko lutkarstvo (2011. - 2019.)
Boneta, Željko Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012552
2. urednica

Vrste lutaka
Kroflin, Livija Hrvatski centar UNIMA, Matica hrvatska - Ogranak Osijek, Umjetnička akademija u Osijeku Zagreb - Osijek - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941659
3. urednica

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664
4. autorica
Verdonik, Maja
Monografija Gradskog kazališta lutaka Rijeka (1960.-2010.)
znanstvena knjiga Krešimir Cvjetković Gradsko kazalište lutaka Rijeka Rijeka - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503129
5. autorica
Verdonik, Maja
U OKRILJU RIJEČKE THALIJE – Suvremeni hrvatski dramatičari na riječkoj sceni (1946.-1998.)
znanstvena knjiga Ljubomir Stefanović Izdavački centar Rijeka Rijeka - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571339

Pozvana predavanja

1. Maja Verdonik
Je li lutkarstvo namijenjeno isključivo djeci?
Stručno-umjetnički kolokvij Lutkarstvo danas, Osijek, Hrvatska - 5.5.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660272
2. Maja Verdonik
Animal stories for children from Croatian and other national literatures
14th International Study Conference "Beatrix Potter and Natural World", Ambleside, Velika Britanija - 9.7.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503132
3. Verdonik, Maja
Repertoar u lutkarskom kazalištu
Stručni skup Društvena odgovornost kazališta za djecu i lutkarskog kazališta, Rijeka, Hrvatska - 20.3.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571319

Kongresna priopćenja

1.
Verdonik, Maja ; Briški, Irena
Pripada li književna fantastika dječjoj književnosti: romani J. R. R. Tolkiena u osnovnoškolskim čitankama Predavanje V. Dani Šime i Ante Starčevića - Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / znanstveni prinosi Dragutina Rosandića Gospić, Hrvatska - 8.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886540
2.
Maja Verdonik
Nazorov Veli Jože u dvjema lutkarskim dramatizacijama Predavanje Šesti hrvatski slavistički kongres, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Vukovar, Vinkovci - 12.9.2014. Crosbi
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946712
3.
Verdonik, Maja
DVD u nastavi hrvatskoga jezika: Harry Potter i Odaja tajni, filmska prilagodba istoimenog romana Joanne Kathleen Rowling Predavanje Dijete, odgojitelj, učitelj, znanstveno-stručni skup s međunarodnom suradnjom Zadar, Preko, Hrvatska - 22.5.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945214
4.
Verdonik, Maja, Šamanić, Sanja
Disneyjeva Fantazija 2000. i odgoj mladih za umjetnost rad u skupinama Međunarodna konferencija Umjetnost i odgoj Zagreb, Hrvatska - 21.5.2004.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571330
5.
Verdonik, Maja
Književni tekst kao sastavnica ekološkog odgoja mladih: Vile hrvatskih pisaca Diane Zalar i Milivoja Ćerana Predavanje Znanstveno-stručni skup Dani Ante Starčevića - Ekologija u odgoju i obrazovanju Gospić, Hrvatska - 8.5.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571366
6.
Verdonik, Maja
PRIČE IZ DAVNINE IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ NA CD-ROM-u, Prvi dio Predavanje Znanstveno-stručni skup Djetinjstvo, razvoj i odgoj, Zadar – Nin 2003 Zadar, Nin, Hrvatska - 24.5.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571303
7.
Verdonik, Maja
Odgojni aspekti suvremene književne produkcije za djecu i mladež: HARRY POTTER I ČAROLIJA ČITANJA Predavanje Stručni skup Književnost i odgoj Zagreb, Hrvatska - 29.4.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571353
8.
Verdonik, Maja
Dječja poezija u programima nastave književnosti i lektire za učenike starijih razreda osnovne škole Predavanje Stručni skup Poezija i djetinjstvo Zagreb, Hrvatska - 22.4.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571355

Znanstveni projekti

1. 6.12.2019. - 6.12.2022.
Slikovnica u dječjem vrtiću i osnovnoj školi; voditeljica projekta; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.10.2019. - 30.9.2020.
Književnost i digitalni mediji - literarna i novomedijska pismenost 3; vanjska suradnica; Sveučilište u Zagrebu; ;
3. 1.10.2019. - 30.9.2020.
Naracije djetinjstva u tvorbi kulturnog pamćenja i kolektivnih identiteta; suradnica; ; ;
4. 1.10.2018. - 30.9.2019.
Književnost i digitalni mediji - novomedijska i literarna pismenost 2; vanjska suradnica ; Sveučilište u Zagrebu; ;
5. 1.10.2017. - 30.9.2018.
Književnost i digitalni mediji - novomedijska i literarna pismenost; vanjska suradnica ; Sveučilište u Zagrebu; ;
6. 1.10.2016. - 30.9.2017.
Književnost i digitalni mediji – intermedijsko i intersemiotičko prevođenje 2; vanjska suradnica; Sveučilište u Zagrebu; ;
7. 1.10.2015. - 30.9.2016.
Književnost i digitalni mediji – intermedijsko i intersemiotičko prevođenje 1; vanjska suradnica; Sveučilište u Zagrebu; ;
8. 1.10.2014. - 30.9.2015.
Književnost i digitalni mediji – intermedijalnost i transmedijsko pripovijedanje; vanjska suradnica; Sveučilište u Zagrebu; ;

Znanstveni skupovi

1. 15.11.2019. - 17.11.2019.
Međunarodni znanstveni skup 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive Zagreb izlagačica
2. 25.9.2019. - 28.9.2019.
7. hrvatski slavistički kongres Šibenik izlagačica
3. 8.11.2018. - 10.11.2018.
12. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Riječki filološki dani Rijeka izlagačica u koautorstvu s doktorandicom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Corinnom Jerkin
4. 23.8.2018. - 24.8.2018.
2. konferencija o pripovijedanju kao načinu rada s djecom i mladima Varaždin izlagačica
5. 26.5.2017. - 27.5.2017.
Current Trends in Higher Education in Europe - Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges Rijeka izlagačica u koautorstvu s diplomanticom Melitom Mlikotom, članica Programskog odbora
6. 24.11.2016. - 26.11.2016.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Riječki filološki dani 11 Rijeka izlagačica
7. 12.10.2016. - 15.10.2016.
Međunarodna znanstvena konferencija Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb izlagačica u koautorstvu s diplomanticom Natalijom Stojaković
8. 22.9.2016. - 23.9.2016.
Znanstveno-stručni skup s međunarodnom suradnjom Dijete, knjiga i novi mediji Split izlagačica
9. 9.6.2016. - 10.6.2016.
Savetovanje 59. Zmajevih dečjih igara Književnost za decu i ideologija Novi Sad, R Srbija izlagačica
10. 4.6.2015. - 5.6.2015.
Savetovanje 58. Zmajevih dečjih igara Književnost za decu između kulturnog središta i margine – središta i margine u književnosti za decu Novi Sad, R Srbija izlagačica
11. 18.5.2015. - 19.5.2015.
7. međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade - Postmoderna dezintegracija pozorišne umetnosti Subotica, R Srbija izlagačica
12. 7.5.2015. - 8.5.2015.
Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića u okviru V. Dana Šime i Ante Starčevića, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Gospić izlagačica
13. 27.11.2014. - 29.11.2014.
Riječki filološki dani, Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka izlagačica
14. 10.9.2014. - 13.9.2014.
Šesti hrvatski slavistički kongres Vukovar, Vinkovci izlagačica
15. 5.6.2014. - 6.6.2014.
Savetovanje 57. Zmajevih dečjih igara Književnost za decu i intermedijalnost Novi Sad, R Srbija izlagačica
16. 22.11.2012. - 24.12.2012.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 9 Rijeka izlagačica
17. 7.9.2010. - 10.9.2010.
Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka izlgačica
18. 6.7.2010. - 10.7.2010.
Beatrix Potter and the Natural World 14th International Study Conference Ambleside, UK izlagačica
19. 13.11.2008. - 14.11.2008.
Drugi međunarodni specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskog jezika 2 Zadar izlagačica
20. 21.5.2008. - 23.5.2008.
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice izlagačica
21. 16.11.2006. - 18.11.2006.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 7 Rijeka izlagačica
22. 30.5.2005. - 3.6.2005.
28. međunarodni skup MIPRO 2005 - Računala u obrazovanju Opatija izlagačica
23. 18.11.2004. - 20.11.2004.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 6 Rijeka izlagačica
24. 7.10.2004. - 8.10.2004.
Mednarodni znanstveni simpozij Mediji v izobraževanju Novo Mesto, R Slovenija izlagačica
25. 24.5.2004. - 28.5.2004.
27. međunarodni skup MIPRO 2004 - Računala u obrazovanju Opatija izlagačica
26. 21.5.2004. - 22.5.2004.
Dijete, odgojitelj, učitelj Zadar, Preko izlagačica
27. 7.5.2004. - 8.5.2004.
Znanstveno-stručni skup Dani Ante Starčevića: Ekologija u odgoju i obrazovanju Gospić izlagačica
28. 11.12.2003. - 12.12.2003.
Mednarodni znanstveni simpozij Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial Novo Mesto, R Slovenija izlagačica
29. 29.5.2003. - 30.5.2003.
Međunarodni znanstveni i stručni skup Četvrti Dani Mate Demarina: Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima Brijuni, Pula izlagačica
30. 23.5.2003. - 24.5.2003.
Znanstveno-stručni skup Djetinjstvo, razvoj i odgoj Zadar, Nin izlagačica
31. 14.6.2001. - 16.6.2001.
Međunarodni znanstveni i stručni skup Drugi Dani Mate Demarina – Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo Brijuni izlagačica

Uredništva časopisa

1. 29.5.2018. - 29.5.2020. Odgojno-obrazovne teme, znanstveni časopis Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - članica Uredništva

2. 20.5.2011. - 14.4.2014. Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture / Libri & Liberi: Journal of Research on Children's Literature and Culture, Zagreb, ISSN 1848-3488 - članica Uredništva i pomoćnica Glavne urednice
http://www.librietliberi.org/

Recenzije

1. 2019. Recenzija rada za znanstveni časopis Magistra Iadertina, Zadar
2. 2019. Recenzija rada za Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Djetinjstvo poezije i poezija djetinjstva, Zadar
3. 2018. Recenzija tri rada za Zbornik radova sa Stručnog skupa "Lutka je sve, sve je lutka!" u okviru 26. susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske, Sveučilište u Zadru, Kazalište lutaka Zadar, UNIMA, Zadar, 2019., ISBN 978-953-331-244-6
4. 2018. Recenzija znanstvene monografije "Hlapić u bijelome svijetu" Smiljane Narančić Kovač (ur.) i suradnika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018. (objava u tijeku)
5. 2017. Recenzija rada za znanstveni časopis Libri et Liberi, časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Zagreb
6. 2017. Berislav Majhut i Štefka Batinić: Hrvatska slikovnica do 1945., Hrvatski školski muzej, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, znanstvena knjiga
7. 2017. Recenzija rada za Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije "Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić", Zagreb, 2016. (objava u tijeku)
8. 2016. Recenzije radova za znanstveni časopis Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru Magistra Iadertina, Zadar
9. 2016. Recenzija rada za Međunarodni stručno-znanstveni skup "Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja", Dani predškolskog odgoja, Medulin
10. 2016. Recenzija rada za Međunarodnu studentsku konferenciju "Pogledi na književne i jezične teme", Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,
11. 2015. Recenzija rada za Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani 10, 2014., Filozofski fakultet Rijeka
12. 2015. Šegrt Hlapić - od čudnovatog do čudesnog : zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije, Slavonski Brod, 18. - 20. travnja 2013., Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Zagreb
13. 2015. Recenzije radova za Zbornik radova 6. hrvatskog slavističkog kongresa, Vukovar - Vinkovci, 2014. (objava u tijeku)
14. 2015. Recenzije radova za znanstveni časopis Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru Magistra Iadertina, Zadar
15. 2014. Teodora Vigato: Mile Gatara i zadarsko lutkarstvo, Sveučilište u Zadru, Kazalište lutaka Zadar, Zadar, znanstvena knjiga
16. 2013. Recenzija rada za Monografiju "Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza", Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
17. 2011. Teodora Vigato: Svi zadarski ginjoli - prilozi za povijest Kazališta lutaka Zadar, Sveučilište u Zadru, Kazalište lutaka Zadar, Zadar, znanstvena knjiga
18. 2010. Teodora Vigato: Metodički pristupi scenskoj kulturi, Sveučilište u Zadru, Zadar

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
6.6.2019. - 7.6.2019.
Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Oppotunities, Mediterranean Scientific Conference
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja, L-Universita ta' Malta - Faculty of Education   članica Organizacijskog odbora
2.
1.11.2018. - 10.11.2018.
recenzija Zbornika studentskih radova Priča i pričanje u nastavi, Časopis Udruge studenata kroatistike Idiom ŠtoRIje, god. V. / broj 5., Rijeka, 2018. (objava u tijeku)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Zaklada Sveučilišta u Rijeci   recenzentica
3.
22.10.2018. - 27.10.2018.
Dani Učiteljskog fakulteta
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski faklutet   članica Organizacijskog odbora
4.
22.10.2018. - 22.10.2018.
Stručno-znanstveni interdisciplinarni skup STEM područje u odgojno-obrazovnom sustavu: DANAS ZA SUTRA
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Učiteljski fakultet, Filozofski fakultet   članica Organizacijskog odbora
5.
24.5.2018. - 24.5.2018.
Recenzija zbirke pjesama za djecu "Nije lako dijete biti" Julijane Plenče
Gradska knjižnica Crikvenica, Naklada Uliks, Rijeka, 2018.   recenzentica
6.
27.10.2017. - 28.10.2017.
Dani Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica Organizacijskog odbora
7.
1.10.2017. - 31.1.2018.
Terenska nastava studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija u okviru kolegija Dječja književnost i Medijska klutura - sudjelovanje u Edukativnom projektu Odjela za biotehnologiju "Mladost treba znanost"
Učiteljski fakultet i Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci   nositeljica kolegija Dječja književnost i Medijska kultura
8.
1.1.2017. - 31.1.2018.
Terenska nastava studenata Učiteljskog fakulteta u okviru kolegija: Dječja književnost, Medijska kultura, Dječja književnost s medijskom kulturom i Slikovnica - prva knjiga djeteta - sudjelovanje u Edukativnom projektu OŠ Pećine u Rijeci "Ivana Brlić Mažuranić"
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, OŠ Pećine Rijeka   nositeljica kolegija Dječja književnost, Medijska kultura, Dječja književnost s medijskom kulturom i Slikovnica - prva knjiga djeteta
9.
1.1.2016. - 29.3.2018.
Nastavni materijal za studente Preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: Slikovnica - prva knjiga djeteta
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci   autorica teksta nastavnog materijala postavljenog na mrežne stranice Učiteljskog fakulteta
10.
1.1.2016. - 15.6.2016.
Terenska nastava studenata Preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u okviru kolegija Slikovnica - prva knjiga djeteta: sudjelovanje u aktivnosti Pssst...mala priča - čitanje priča djeci u dobi do tri godine, Dječjeg odjela Stribor Gradske knjižnice Rijeka
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Gradska knjižnica Rijeka - Dječji odjel Stribor, Ogranak Trsat   nositeljica kolegija Slikovnica - prva knjiga djeteta
11.
1.1.2014. - 29.3.2018.
Nastavni materijal za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija: Odabrane teme iz predmeta Dječja književnost
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci   autorica teksta nastavnog materijala postavljenog na mrežne stranice Učiteljskog fakulteta
12.
1.1.2014. - 15.6.2014.
Terenska nastava studenata Preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u okviru kolegija Slikovnica - prva knjiga djeteta: sudjelovanje u manifestaciji Tjedan dobre dječje knjige Dječjeg odjela Stribor Gradske knjižnice Rijeka čitanjem slikovnica djeci u dječjim vrtićima "Mirta" i "Veseljko", CPO-i Zamet i Kvarner, Rijeka
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Gradska knjižnica Rijeka - Dječji odjel Stribor   nositeljica kolegija Slikovnica - prva knjiga djeteta
13.
1.4.2013. - 30.9.2013.
Recenzije udžbenika i ispita znanja Hrvatski jezik i književnost, za niže razrede osnovne škole, autorica Terezije Zokić i Benite Vladušič
Školska knjiga d. d., Zagreb, 2013.   recenzentica
14.
1.1.2013. - 28.3.2013.
Recenzija Programa cjeloživotnog učenja "Učenje hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga jezika"
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci   recenzentica
15.
1.10.2012. - 31.1.2013.
Terenska nastava studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija u okviru kolegija Uvod u teoriju književnosti i Dramsko i scensko stvaralaštvo - sudjelovanje u manifestaciji "Hlapić 2013." aktivnostima u prostoru Dječjeg odjela Stribor Gradske knjižnice Rijeka
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Gradska knjižnica Rijeka - Dječji odjel Stribor, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti Zagreb   nositeljica kolegija Uvod u teoriju književnosti i Dramsko i scensko stvaralaštvo, članica Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti
16.
1.1.2012. - 30.1.2012.
Općinsko natjecanje (susret) LIDRANO 2012.
OŠ Zvonka Cara Crikvenica   članica Povjerenstva za scenski izraz
17.
1.1.2005. - 1.7.2007.
Recenzije udžbenika i priručnika za učitelje Tajna slova, za niže razrede osnovne škole, autorica Terezije Zokić i Jadranke Bralić,
Školska knjiga d. d., Zagreb, 2005. - 2007.   recenzentica
18.
3.5.2004. - 3.5.2004.
Iz metodike nastave Hrvatskog jezika, književnosti i medijske kulture u razrednoj nastavi - izlaganje za učitelje razredne nastave u okviru rada Stručnog vijeća OŠ "Nikola Tesla" u Rijeci
OŠ "Nikola Tesla" Rijeka   izlagačica
19.
1.1.2004. - 31.3.2004.
Recenzije udžbenika za Medijsku kulturu, za 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, autora Krešimira Mikića (1. izdanje)
Školska knjiga, d. d. Zagreb, 2004.   recenzentica
20.
4.11.2003. - 4.11.2003.
Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na CD-romu, izlaganje za Stručni aktiv učitelja razredne nastave OŠ Vežica Rijeka
OŠ Vežica Rijeka   izlagačica
21.
1.11.2003. - 1.11.2017.
Praćenje Međunarodne revije lutkarskih kazališta u Rijeci - terenska nastava studenata Učiteljskog fakulteta u okviru kolegija iz područja dječje književnosti i medijske kulture
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Gradsko kazalište lutaka Rijeka   nositeljica kolegija iz područja dječje književnosti i medijske kulture
22.
9.1.2003. - 12.5.2003.
Lutkarski medij u nastavi Hrvatskog jezika - izlaganje na Stručnom skupu za učitelje razredne nastave
Ministarstvo prosvjete i športa, Zavod za unapređivanje školstva, Područna jedinica Rijeka   izlagačica
23.
19.11.2002. - 19.11.2002.
Animirani film u razrednoj nastavi - izlaganje za Stručni aktiv učitelja razredne nastave
OŠ Bakar   izlagačica
24.
26.8.2002. - 3.9.2002.
Ivo Andrić, Želimir Prijić, Anton Marinić, Gradsko kazalište lutaka u Rijeci: Aska i vuk, igrani film s maskama - izlaganje s projekcijom za nastavnike osnovnih i srednjih škola
Hrvatski filmski savez - Škola medijske kulture, Zagreb - Trakošćan   izlagačica
25.
26.8.2001. - 3.9.2001.
Prisutnost motiva bajke u suvremenim romanima za djecu i njihovim filmskim prilagodbama - izlaganje za nastavnike osnovnih i srednjih škola
Hrvatski filmski savez - Škola medijske kulture, Zagreb - Trakošćan   izlagačica
26.
4.4.2001. - 4.4.2001.
Film u nastavi - izlaganje na Stručnom skupu za učitelje hrvatskoga jezika
Ministarstvo prosvjete i športa, Zavod za unapređivanje školstva, Područna jedinica Rijeka   izlagačica
27.
20.8.2000. - 28.8.2000.
Uloga planova i kutova snimanja u filmskoj prilagodbi književnog teksta na primjeru filma Romeo i Giulietta W.Shakespearea (red. Baz Luhrmann, 1996.) - izlaganje za nastavnike osnovnih i srednjih škola
Hrvatski filmski savez - Škola medijske kulture, Zagreb - Trakošćan   izlagačica
28.
17.11.1999. - 17.11.1999.
Interpretacija animiranog crtanog filma u okviru nastave medijske kulture: Sedam plamenčića Pavla Štaltera - izlaganje za Stručni skup učitelja razredne nastave
OŠ Milana Brozovića Kastav   izlagačica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 3.11.2016. - Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na pozornici Gradskog kazališta lutaka Rijeka
Mjesec hrvatske knjige 2016.
Gradsko kazalište lutaka Rijeka u suradnji s Dječjim odjelom Stribor Gradske knjižnice Rijeka, Rijeka
2. 28.4.2016. - Čarobni svijet Beatrix Potter
Tjedan dobre dječje knjige
Dječji odjel Stribor Gradske knjižnice Rijeka, Rijeka
3. 25.4.2016. - Savršena besmislenost Roalda Dahla
Tjedan dobre dječje knjige
Dječji odjel Stribor Gradske knjižnice Rijeka, Rijeka
4. 6.11.2015. - Od Maurovića i Kirina do Jerabeka i Bašića – pregled slikovnica hrvatskih ilustratora
Mjesec hrvatske knjige 2015.
Gradska knjižnica Rijeka u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
5. 2.5.2011. - Crteži i priče: Čudesni svijet Beatrix Potter, predstavljanje dječje zbirke priča
4. riječki sajam knjiga KIČMA 2011.
Dječji odjel Stribor Gradske knjižnice Rijeka, dvorana Filodrammatice, Rijeka
6. 21.11.2009. - Uloga lutke u nastavi
Noć kazališta 2009.
Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Rijeka
7. 19.2.2008. - Narječja u dječjoj poeziji
Likovnom umjetnošću mijenjamo svijet - LUMS 2008.
Muzej grada Rijeke, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 12.11.2018. - Autorske slikovnice Pike Vončine, izlaganje za članove i volontere Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić Rijeka, u okviru manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2018.
izlagačica
Udruga Portić, Rijeka
2. 23.4.2018. - Male knjige za male ruke - Beatrix Potter pričom i slikom, izlaganje za članice Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić Rijeka u okviru manifestacije Noć knjige 2018.
izlagačica
Udruga Portić, Rijeka
3. 21.11.2017. - Promocija znanstvene knjige Berislava Majhuta i Štefke Batinić Hrvatska slikovnica do 1945., prikaz knjige objavljen je u časopisu Odgojno-obrazovne teme Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Godina 1 /Broj 1 - 2/, Listopad 2018., str. 183-185.
promotorica
Hrvatski školski muzej, Zagreb
4. 6.11.2017. - O hrvatskim slikovnicama, izlaganje za članove Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić Rijeka u okviru manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2017.
izlagačica
Udruga Portić, Rijeka

Volonterstvo

1. 7.3.2018. - rad u knjižnici Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić (do 20.6.2018.)
Rijeka

Intervjui

1. 7.9.2000. - Licem u lice, emisija o filmu, urednik i voditelj: Petar Krelja
Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, 1. program
Zagreb
2. 21.3.1999. - Filmska kultura na satu književnosti, razgovarala: Cvjetana Miletić
Novi list, prilog: Liburnijski Novi list
Rijeka
3. 18.3.1999. - Poslijepodnevni mozaični program o kulturi, urednica: Ljubica Stipaničić; razgovarala: Tatjana Sandalj
Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, Radio Rijeka
Rijeka

Novinski članci

1. 1.2.2019. - Book Night in the Little Harbour
The Beatrix Potter Society Journal and Newsletter 149, February 2019
Velika Britanija
2. 30.9.2018. - A Toy Theatre from Croatia
Europian Paper Theatre Magazine (e-izdanje)
Praesto, Danska
3. 18.6.2018. - Beatrix around the world
Pottering About, glasilo Udruge The Beatrix Potter Society (e-izdanje)
Velika Britanija
4. 1.7.2016. - Reading Beatrix Potter and Introducing Beatrix Potter - IBP Croatia
The Beatrix Potter Society Journal and Newsletter, July 2016
Velika Britanija
5. 1.12.2013. - Svi zadarski ginjoli Teodore Vigato, prikaz znanstvene knjige
Lu(t)Ka, revija za lutkarsko kazalište
Zagreb
6. 1.9.2004. - Dan jabuka s opatijskim osnovcima (suautorica: Sanja Marčan)
Zrno, časopis za obitelj, vrtić i školu
Zagreb
7. 17.2.2004. - Gradsko kazalište lutaka Rijeka: Prepoznatljivi teatar apsurda, Ionescove priče za djecu na sceni riječkih lutkara
Školske novine
Zagreb
8. 1.4.2003. - Evanđelje za najmlađe, Ivana Savić: Mir vama, praizvedba Gradskog kazališta lutaka u Rijeci
Školske novine
Zagreb
9. 1.12.2002. - VII. revija lutkarskih kazališta u Rijeci: Raznolikost predstava i animacija
Lu(t)Ka, revija za lutkarsko kazalište
Zagreb
10. 22.10.2002. - Marionete oduševile publiku, Anto Gardaš: Damjanovo jezero, Gradsko kazalište lutaka u Rijeci, praizvedba
Školske novine
Zagreb
11. 12.3.2002. - Novo čitanje staroga mita: Gianfranco Pedulla, Odisej, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Talijanski institut Zagreb, Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Teatro popolare d'arte Firenca
Školske novine
Zagreb
12. 1.12.2001. - Čitateljske strategije za učenike koji nisu skloni čitanju, radionica u okviru 12. europske konferencije o čitanju, Dublin, 1.- 4. 7. 2001.
Hrčak, glasilo Hrvatskog čitateljskog društva
Zagreb
13. 27.11.2001. - 6. revija lutkarskih kazališta u Rijeci: Književni klasici u lutkarskim odorama
Školske novine
Zagreb
14. 10.10.2001. - Mjuzikl za zabavu i pouku, Branko Ćopić: Ježeva kućica, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, praizvedba
Školske novine
Zagreb
15. 25.9.2001. - 12. europska konferencija o čitanju: Novi pristupi, Dublin, 1.- 4. 7. 2001.
Školske novine
Zagreb
16. 1.6.2001. - Oscar Wilde: Sebični div, premijera Gradskog kazališta lutaka u Rijeci
Lu(t)Ka, revija za lutkarsko kazalište
Zagreb
17. 1.6.2001. - Učiti Verdija pomoću filma, dokumentarni film u nastavi medijske kulture i srodnim nastavnim predmetima u osnovnoj školi - uz Godinu Verdija
Zapis, glasilo Hrvatskog filmskog saveza
Zagreb
18. 1.4.2001. - Male scene svibanjske, O sedmom Hrvatskom festivalu malih scena u Rijeci 2000.
Sušačka revija, glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara
Rijeka
19. 28.11.2000. - 5. revija lutkarskih kazališta, Rijeka 2000.: Scenske čarolije
Školske novine
Zagreb
20. 7.11.2000. - Glazbena kutija 2, zbirka literarnih radova učenika OŠ Rikarda Katalinića Jeretova u Opatiji
Školske novine
Zagreb
21. 30.6.2000. - Pouke o prometu, Mladen Kušec: Hakove prometne pustolovine, glazbena priča za djecu - premijera Glumačke skupine Loptica na sceni Gradskog kazališta lutaka u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
22. 13.6.2000. - Dario Fo: Vrag je uvijek kriv, premijera Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci
Školske novine
Zagreb
23. 5.5.2000. - Iz svakodnevnog života, Edo Stojčić: Gdje je moj sombrero? - premijera Otvorene scene Belveder u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
24. 7.4.2000. - Hrabrost, mozak i srce, Dr. Vojmil Rabadan po romanu Lymana Francka Bauma: Čarobnjak iz Oza
Hrvatsko slovo
Zagreb
25. 11.2.2000. - Bez opterećenja, Bojan Lakoš i Filip Ličanin: Leteća scena Montyja Pytona, premijera Otvorene scene Belveder Rijeka
Hrvatsko slovo
Zagreb
26. 8.2.2000. - HKD Teatar u Rijeci, Euripid: Ifigenija u Aulidi
Školske novine
Zagreb
27. 4.2.2000. - Južnjački ključ za Brechta, Mario Marotti: Da Piedigrotta a Mahagonny, premijera Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
28. 4.2.2000. - Odgoj i psovka, Bosnimir Ličanin: Tolerancija, premijera Otvorene scene Belveder u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
29. 28.1.2000. - Pobjeda nutarnje ljepote, Sunčana Škrinjarić: Plesna haljina žutog maslačka, Gradsko kazalište lutaka u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
30. 10.12.1999. - Antiratna poruka, Milan Čečuk: Vojnik koji je dobro išao, obnova predstave u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka
Hrvatsko slovo
Zagreb
31. 30.11.1999. - Gostovanje Dječjeg kazališta iz Osijeka na 4. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci: Anica i Danica Marije Đuričkove
Školske novine
Zagreb
32. 23.11.1999. - Premijera Otvorene scene Belveder u Rijeci: Cabaret by Likota
Školske novine
Zagreb
33. 19.11.1999. - Četvrta revija lutkarskih kazališta u Rijeci (članak je citiran u knjizi Edija Majarona Vera v lutko, Razmišljanja o lutkovni umetnosti, Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, 2017., str. 461.-462.)
Hrvatsko slovo
Zagreb
34. 19.10.1999. - Pero Kvrgić i Stalna kazališna družina David u Opatiji: Kadikad u kasni sat...
Školske novine
Zagreb
35. 15.10.1999. - Zabavna prerušavanja, Krešimir Dolenčić: Casablanca ili Bilo jednom u Malom gradu, premijera Otvorene scene Belveder u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
36. 1.10.1999. - O čemu razgovaraju Mjesec i Sunce, Elvia Nacinovich: ...a potom je Mjesec umiješao prste, predstava Kazališta JAK Mali Lošinj
Hrvatsko slovo
Zagreb
37. 24.9.1999. - Veseo početak sezone: Zaljubljeni August, premijera u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka
Hrvatsko slovo
Zagreb
38. 4.6.1999. - Riječki kazališni alternativci, Charles Bukowski: Fotografije iz pakla, Hrvoje Barbir-Barba: Drugalica
Hrvatsko slovo
Zagreb
39. 30.4.1999. - Suradnja Rijeke, Umaga, Krka...
Hrvatsko slovo
Zagreb
40. 30.4.1999. - ...i novi pothvati Otvorene scene Belveder Rijeka, Robert Kalapsa Špoljar: Crno-bijeli svijet, premijera rock-opere u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
41. 23.3.1999. - Kantunić velega kantuna: Kantunić 2, list učenika 5. a razreda OŠ Rikarda Katalinića Jeretova u Opatiji
Školske novine
Zagreb
42. 5.3.1999. - Otvorena scena Belveder Rijeka: Predstava za predstavom ili: Oni to rade drukčije
Hrvatsko slovo
Zagreb
43. 1.3.1999. - Osnovani prvi područni ogranci HCDO!!
Dramski odgoj, glasilo hrvatskog centra za dramski odgoj
Zagreb
44. 12.2.1999. - Krug svakodnevice, Giuseppe Rota: Sposite e te vedara (Ženi se pa ćeš vidjeti), premijera Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci
Hrvatsko slovo
Zagreb
45. 5.2.1999. - Tegobno odrastanje, Braća Grimm: Crvenkapica, premijera u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka
Hrvatsko slovo
Zagreb
46. 15.1.1999. - Živa slikovnica, Blanka Dovjak Matković - Tatjana Bon: Lenin san, premijera Scenske radionice Porat Rijeka
Hrvatsko slovo
Zagreb
47. 11.12.1998. - O promašenosti - zabavno, Vladimir Stojsavljević: Umjetnička akcija, praizvedba HKD Teatra Rijeka
Hrvatsko slovo
Zagreb
48. 8.12.1998. - Treća revija lutkarskih kazališta u Rijeci
Školske novine
Zagreb
49. 3.11.1998. - Riječka kulturna zbivanja: Gostovanja iz zemlje i inozemstva
Školske novine
Zagreb
50. 26.7.1998. - U potrazi za idealnim: zbirka pjesama s. Karmele Eve Dominković Biti i voljeti. Krhotine
Glas Koncila
Zagreb
51. 23.6.1998. - Uvid u suvremenu produkciju: 5. festival malih scena u Rijeci
Školske novine
Zagreb
52. 16.6.1998. - Vele barufe, premijera Gradskog kazališta lutaka Rijeka
Školske novine
Zagreb
53. 9.6.1998. - Rijeka: Sve prisutniji lutkari
Školske novine
Zagreb
54. 1.6.1998. - Assitej - 2. susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade: Opatija - epicentar kazališnog stvaralaštva za djecu i mlade
List "Opatija"
Opatija
55. 21.4.1998. - Iz Gradskog kazališta lutaka u Rijeci: Nadpodstolar Martin, praizvedba
Školske novine
Zagreb
56. 10.3.1998. - Kantunić u školi, list učenika 4. a razreda OŠ Rikarda Katalinića Jeretova u Opatiji
Školske novine
Zagreb
57. 1.3.1998. - Djeca na izložbi Arhitektura secesije u Rijeci 1900.-1925.
List "Opatija"
Opatija
58. 17.2.1998. - Druga revija lutkarskih kazališta u Rijeci
Školske novine
Zagreb
59. 27.1.1998. - Glazbena kutija, knjiga opatijskih učenika
Školske novine
Zagreb

Medijski nastupi

1. 20.10.2019. - Akademskih kvarat ure urednice i voditeljice Tatjane Sandalj - predstavljanje autorske znanstvene knjige "Lutkarski žanrovi na sceni Gradskoga kazališta lutaka Rijeka i suvremeno hrvatsko lutkarstvo (2011. - 2019.)"
Hrvatski radio - Radio Rijeka
Rijeka
2. 17.4.2011. - Radioputovanje: O dječjoj književnici Beatrix Potter i pokrajini Lake District, Velika Britanija, urednica i voditeljica: Jelena Butković
Hrvatski radio, Radio Rijeka
Rijeka
3. 11.4.2005. - Planet Ri: Djeca i mediji, o medijima i lutkarstvu, urednica i voditeljica: Dolores Vlahov Paulić
Kanal Ri (televizija)
Rijeka
4. 7.3.2005. - Planet Ri: Dječja književnost, o knjigama i slikovnicama za djecu, urednica i voditeljica: Dolores Vlahov Paulić
Kanal Ri (televizija)
Rijeka
5. 3.9.2004. - Ništa nevažno: Škola medijske kulture Trakošćan 2004., urednica i voditeljica: Višnja Biti
Hrvatski radio, 1. program
Zagreb
6. 16.11.2002. - Zašto tako?: Ocjenjivanje učenika u školi, urednica i voditeljica: Višnja Biti
Hrvatski radio, 1. program
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - 11.3.2018. - šefica
Učiteljski fakultet/Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti
2. 9.5.2014. - 1.10.2016. - predsjednica
Učiteljski fakultet/Etičko povjerenstvo
3. 1.10.2010. - 1.10.2013. - pročelnica
Učiteljski fakultet/Odsjek za Učiteljski studij

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2010. - 1.10.2013. - članica, predstavnica Učiteljskog fakulteta
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 15.1.2004. - 1.10.2010. - članica ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za učitelje razredne nastave, za područje predmeta Hrvatski jezik
Zavod za školstvo Republike Hrvatske - Podružnica Rijeka