Dr. sc. Branka Kalogjera red.prof.


Obrazovanje

- Profesor engleskog i španjolskog jezika Lingvistika Sveučilište u Zagrebu
- Magistar znanosti Metodologija obrazovanja Sveučilište u Zagrebu
- Doktor znanosti Književnost Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2010. - Filozofski fakultet - odsjek za anglistiku - redovni profesor Na studiju Engleski jezik i književnost predaje kolegije "Uvod u studij engleske književnosti", "Američka kultura i civilizacija", te "Starija engleska književnost". Primarni znanstveni interes Branke Kalogjere je književno stvaralaštvo iseljenih Hrvata na engleskom, španjolskom te hrvatskom književnom jeziku. Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. Filozofski fakultet - odsjek za anglistiku - izvanredni profesor Na poslijediplomskom i doktorskom studiju "Književnost i društveno-humanistički kontekst" održavala je predavanja iz izbornog kolegija "Etnička književnost". Na Odsjeku za anglistiku bila je mentorom 54 završne radnje iz kolegija Američka kultura i civilizacija i Uvod u englesku književnost. Bila je predsjednicom i članicom više povjerenstva za izbor u znanstveno nastavna zvanja te također članicom više povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radnji na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Rijeci, Splitu, te Zadru. Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. Filozofski fakultet - odsjek za anglistiku - docent Osnivanjem Odsjeka za Engleski jezik i književnost postala je njenim prvim predstojnikom, organizirajući rad Odsjeka, radeći na programima i dovođenju suradnika, kako stalno zaposlenih tako i vanjskih. Od 2000. godine sudjelovala je i kreirala program dodiplomskog i diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti usklađenih sa smjernicama ECTS sustava. Bila je predavačem na poslijediplomskom studiju Književnost i društveno humanistički koncept. Sveučilište u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.2000. Pedagoški fakultet - odsjek za anglistiku - viši predavač U svojstvu višeg predavača predavala je kolegij Engleski jezik na studijskim grupama Psihologija, Likovna umjetnost, Pedagogija, Informatika, Hrvatski jezik i književnost. Na Pedagoškom fakultetu prijavila je i obranila doktorsku disertaciju s naslovom "Hrvatski korjeni u književnom djelu američkog pisca Edwarda Ifkovica u kontekstu američke etničke književnosti". Sveučilište u Rijeci

Članstva

- HUAmS (Hrvatsko udruženje za američke studije)
- Hrvatsko filološko društvo
- Salzburg Symposium Alumni
- MESEA (Society for Multi-Ethnic Studies of Europe and the Americas)
- MELUS (Society for the Study of Multi-Ethnic Literature of the United States)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1. Autor
Branka Kalogjera
Amelia Batistich
Hrvatska matica iseljenika Zagreb - 2009.
2. Autor
Branka Kalogjera
Izlaz iz iluzija: studije, eseji, kritike
Hrvatska matica iseljenika Zagreb - 2008.
3. Autor
Branka Kalogjera
Pisci između dviju domovina
HFD Rijeka - 2003.
4. Autor
Branka Kalogjera Nina Kudiš Burić
Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik
Dušević i Kršovnik Rijeka - 1999.
5. Autor
Branka Kalogjera
Etničke teme
HFD Rijeka - 1998.
6. Autor
Branka Kalogjera
Hrvatski korijeni američkog pisca Edwarda Ifkovica
HFD Rijeka - 1997.

Pozvana predavanja

1.

East Stroudsburg University, PA, USA - 17.5.2010.
2.

Roger Williams University, RI, USA - 30.10.2007.
3.

Lock Haven University, PA, USA - 10.2.2005.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Tradicija i kontinuitet u hrvatsko-makedonskim vezama; Suradnik; MZOS; ;
2. 1.1.2005. - 1.1.2008.
Književno stvaralaštvo na engleskom govornom području (0009010); Voditelj; MZOS; ;
3. -
Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina ; Suradnik; Institut Ivo Pilar; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Hrvatski biografski leksikon
Leksikografski zavod Miroslav Krleža  
Suradnik