Jana Krišković Baždarić

Sveučilišna knjižnica Odjel rada s korisnicima

e-pošta : jkriskovic@svkri.hr
mobitel : +385 99 261-8945
e-pošta : jana.kriskovic@uniri.hr

Obrazovanje

1.1.2016. - završen Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2010. mag. informacijskih znanosti - smjer bibliotekarstvo Knjižničarstvo Sveučilište u Zadru
1.1.2001. - 1.1.2007. profesorica hrvatskog jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - Voditeljica Odjela rada s korisnicima Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.11.2011. - 1.12.2012. Voditeljica Odjela rada s korisnicima Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.9.2011. - 1.11.2011. Informator Vođenje edukacija i radonica pretraživanja literature za korisnike, pretraživanje baza podataka i tematska pretraživanja za korisnike Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.5.2010. - 1.9.2011. diplomirani knjižničar predmetna obrada građe Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.10.2009. - 1.1.2010. članica tima projekta "Obrada i osiguranje dostupnosti zbirke "Mohorovičić" Obrada građe Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2009. Informator vođenje edukacija i radonica pretraživanja literature za korisnike, pretraživanje baza podataka i tematska pretraživanja za korisnike Sveučilišna knjižnica Rijeka

Članstva

1.1.2014. - 1.1.2016. Članica Upravnog odbora Knjižničarskog društva Rijeka
1.1.2009. - 1.1.2016. Knjižničarsko društvo Rijeka - članica
- Članica radne skupine "Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja (PROGRAM ZA MLADE GRADA RIJEKE 2018.-2022.)

Nastavna djelatnost

Osobni razvoj

1.1.2015. - 2015 Mendeley Certification Program for Academic Librarians


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jana Krišković Baždarić, Sandra Cuculić, Branka Pemper
Sveučilišna knjižnica Rijeka – Like us!: Sveučilišna knjižnica Rijeka na društvenim mrežama
Umreženi [elektornička građa]: društvene mreže i knjižnice u Hrvatskoj: zbornik radova - 2015.

Kongresna priopćenja

1.
Ines Cerovac, Evgenia Arh, Jana Krišković Baždarić, Branka Pemper
Luppis and Whitehead: Citizens of Rijeka, Citizens of the World 7th International Industrial Heritage Conference: TORPEDO HISTORY AND HERITAGE: 150th Anniversary of the Invention of the “Luppis-Whitehead” Torpedo Rijeka - 1.1.2016.
2.
Evgenia Arh, Jana Krišković Baždarić, Sandra Cuculić
Knjižnica a la cart: Koliko korisnici poznaju usluge Sveučilišne knjižnice Rijeka? postersko izlaganje 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran - 1.1.2015.
3.
Jana Krišković, Sandra Stupičić
Sveučilišna knjižnica Rijeka na društvenim mrežama postersko izlaganje 12. okrugli stolu o slobodnom pristupu informacijama „Društvene mreže i knjižnice“ Zagreb - 10.12.2012.

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2016. -
VII. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Torpedo - povijest i baština 150. godišnjica izuma Luppis-Whiteheadova torpeda Rijeka Član Organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. -
Pristup SVKRI - Produženo radno vrijeme SVKRI
Sveučilišna knjižnica Rijeka  
Voditeljica dijela projekta Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
Članica Odbora za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka
Sveučilišna knjižnica Rijeka   članica

Javno djelovanje

Uredništvo

1. 1.1.2011. - - članica uredništva web stranice Sveučilišne knjižnice Rijeka
http://www.svkri.uniri.hr/
2. 1.1.2011. - - glavna urednica Facebook stranice Sveučilišne knjižnice Rijeka
https://www.facebook.com/Sveu%C4%8Dili%C5%A1na-knji%C5%BEnica-Rijeka-154625551239987/