Željka Macan

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

e-pošta : zmacan@ffri.hr
mobitel :
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10; Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, kabinet 612

Google Znalac
Google scholar

Obrazovanje

1.10.2000. - 1.2.2001. Jednosemestralni studijski boravak u okviru sustava CEEPUS Karl-Franzens Universitaet Graz
1.1.1995. - 1.1.2001. Profesor hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost Filozofski fakultet u Zagrebu
-
- Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.10.2008. - 30.11.2017. Viša lektorica Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Riječka kroatistička škola
1.10.2006. - 1.10.2008. Lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Grazu Razmjenski lektorat MZOS-a Nastava na Institutu za slavistiku Nastava na Institutu za teorijsku i primijenjenu znanost o prevođenju Nastava na školi stranih jezika Treffpunkt Sprachen pri Sveučilištu u Grazu Sveučilište u Grazu
- Docent, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

27.6.2017. - Vijeće za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika
1.1.2014. - 5.11.2017. Bilingualism Matters@Rijeka, ogranak centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu (osnovan u sklopu FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“)
- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Lingvistika jezičnih dodira
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik na kolegiju
Norma sati: 0+0+15
1.10.2018. - Leksikologija HSJ
Preddiplomski HJK
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik na kolegiju
Norma sati: 0+0+30
1.1.2008. - Intenzivni tečaj (inojezični hrvatski)
Program Riječke kroatističke škole
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 0+60+0
1.1.2008. - Metodologija pisanja znanstvenoga i stručnoga rada
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 15+0+30
- Osnove jezične kulture
Diplomski studiji na Filozofskome fakultetu u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik na kolegiju
Norma sati: 0+0+15
- Suvremena hrvatska kultura
Jednosemestralna nastava Programa Riječke kroatističke škole
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 15+0+15
- Stručni seminar hrvatskoga jezika
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik na kolegiju
Norma sati: 0+0+15
- Hrvatski kao drugi i strani jezik
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 15+0+15
- Jezične vježbe (inojezični hrvatski)
Jednosemestralna nastava Programa Riječke kroatističke škole
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 0+225+0
- Lingvistika jezičnih dodira
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 15+0+15
- Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 30+0+30
- Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 15+0+15
- Uvod u frazeologiju
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 30+0+15

Mentor u završnim radovima

12.7.2016. - Poredbena frazeologija u nastavi inojezičnoga hrvatskoga
Sandra Jukić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
23.6.2015. - Film u nastavi hrvatskoga kao stranog jezika: primjer didaktičko-metodičke obrade igranog filma "Tko pjeva zlo ne misli"
Jelena Kalc
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Neka obilježja leksika u časopisima za mlade
Helena Rožman
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Frazemi i eufemizacija
Ana-Maria Matošević
Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Modifikacija frazema u naslovima dnevnih novina
Lea Krivičić
Hrvatski jezik i književnost / Talijanski jezik i književnost
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Neverbalna komunikacija u frazeologiji
Tiana Lakoseljac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Hrvatski frazemi s rečeničnom strukturom
Matea Marchini
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Frazemi u bajkama
Melanija Višnjić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Frazeološka antonimija
Leonarda Bešenić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Hungarizmi u donjem i srednjem poddijalektu međimurskoga dijalekta kajkavskoga narječja
Elena Mesarek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Talijanske posuđenice u govoru Hreljina
Fana Šimičević
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Puristička djelatnost u suvremenom hrvatskom jeziku (s posebnim osvrtom na informatičku terminologiju)
Andrea Valentić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Sociolekti u hrvatskom suvremenom filmu
Iva Jagačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jelaska, Zrinka ; Banković-Mandić, Ivančica ; Bašić, Marijana ; Bošnjak, Marija ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Lasić, Josip ; Macan, Željka ; Novak-Milić, Jasna ; Trtanj, Ivana
Hrvatski kao ini jezik
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786383

2. Zrinka Jelaska, Ivančica Banković-Mandić, Marijana Bašić, Marija Bošnjak, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Zrinka Kolaković, Josip Lasić, Željka Macan, Jasna Novak Milić, Ivana Trtanj, Sanda Lucija Udier
Hrvatski kao ini jezik : Ispitni katalog (B2)
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850676

3. Jelaska, Zrinka ; Banković-Mandić, Ivančica ; Bašić, Marijana ; Bošnjak, Marija ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Lasić, Josip ; Macan, Željka ; Novak-Milić, Jasna ; Trtanj, Ivana
Hrvatski kao ini jezik
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786383

4. Zrinka Jelaska, Ivančica Banković-Mandić, Marijana Bašić, Marija Bošnjak, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Zrinka Kolaković, Josip Lasić, Željka Macan, Jasna Novak Milić, Ivana Trtanj, Sanda Lucija Udier
Hrvatski kao ini jezik : Ispitni katalog (B2)
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850676

5. Macan, Željka Primorac Aberer, Zrinka
Audiovizualno prevođenje
Priručnik za prevoditelje 1 181.-201. - 2014.

6. Macan, Željka
Frazemi u novelama Petra Šegedina
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli 193.-209. - 2013.

7. Macan, Željka; Vučajnk, Tatjana
Okusi v hrvaški, nemški in slovenski frazeologiji
Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt, (ur. , Fabčić, M., Fiedler, S., Szerszunowicz, J.) 223.-239. - 2013.

8. Macan, Željka ; Opašić, Maja
Predloženice u natječajima za nove riječi časopisa Jezik
453-462 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535856

9. Macan, Željka
„Hrumpchen“, e-rječnik uz leksički priručnik za učenje inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malome prstu
Hrvatsko filološko društvo 1.-108. - 2012. http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Odjel_za_kulturu_hrvatskoga_jezika/HRumpko%20NJEMAC_Jan28_FINAL.pdf

10. Macan, Željka; Opašić, Maja
Predloženice za nove riječi u natječajima časopisa Jezik
Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). 5 453-462 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=535856

11. Crnić, Mirjana ; Macan, Željka
Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 1 7-21 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584365

12. Crnić, Mirjana ; Macan, Željka
Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 1 7-21 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584365

13. Crnić, Mirjana; Macan, Željka
Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara
Fluminensia – časopis za filološka istraživanja 23 7-23 - 2011. http://hrcak.srce.hr/78238

14. Macan, Željka ; Opašić, Maja
Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku
101-108 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502646

15. Macan, Željka ; Opašić, Maja
Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku
101-108 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502646

16. Macan, Željka; Opašić, Maja
Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku
A la croate–Sborník vybranych příspěvků z konference Setkání mladych kroatistů konané v Brně 13 101-108 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=502646

17. Macan, Željka, Kolaković, Zrinka
Prijenosna odstupanja govornika hrvatskoga u ovladavanju njemačkim jezikom
Lahor. Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 34-52 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011701

18. Macan, Željka; Stepanov, Strahinja
Razlike i sličnosti u hrvatskom i srpskom pravopisu
Zbornik radova Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (ur. Tošović, B.) 526.-543. - 2008.

19. Macan, Željka; Kolaković, Zrinka
Prijenosna odstupanja govornika njemačkoga u ovladavanju hrvatskim jezikom
Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 34-52 - 2008. http://hrcak.srce.hr/31987

20. Musulin, Maša ; Macan, Željka
Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome
Lahor 2 176-190 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313075

21. Musulin, Maša ; Macan, Željka
Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome
Lahor 2 176-190 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313075

22. Macan, Željka; Musulin, Maša
Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome
Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 176-190 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak=10913&show=clanak

Znanstvene knjige

1.

Slavofraz 2018. Frazeologija, učenje i poučavanje
Macan, Željka Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011696
2.
Macan, Željka, Rogina, Tajana
Frazeologija i emotikoni - što ih to veže i spaja?
Macan, Željka Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011695
3.
Macan, Željka ; Turk, Marija
Osjećaj (ne)sreće u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji
Bedkowska-Kopczyk, Agnieszka ; Pfandl, Heinrich Verlag Dr. Kovac - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919058
4.
Macan, Željka ; Primorac Aberer Zrinka
Audiovizualno prevođenje
Stojić, Aneta ; Brala, Marija ; Matešić, Mihaela Filozofski fakultet - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821628
5.
Macan, Željka
Sedma umjetnost u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji
Stolac, Diana Filozofski fakultet u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821633
6.
Macan, Željka Vučajnk, Tatjana
Okusi v hrvaški, nemški in slovenski frazeologiji
Fabčić, M., Fiedler, S., Szerszunowicz, J. Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=657359
7.
Macan, Željka
Frazemi u novelama Petra Šegedina
Kalogjera, Goran ; Vranić, Silvana ; Durić, Dejan ; Grbin, Tajana Filozofski fakultet u Rijeci i Gradska knjižnica Ivan Vidali - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953465
8.
Macan, Željka ; Stepanov, Strahinja
Razlike i sličnosti u hrvatskom i srpskom pravopisu
Tošović, Branko Lit Verlag - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=356802

Znanstveni projekti

1. 7.3.2019. -
Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća; Suradnik na projektu; Sveučilište u Rijeci; 22.337,20 kn;
2. 1.1.2013. - 1.10.2018.
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku; suradnica; Sveučilište u Rijeci; 35.000,000;

Znanstveni skupovi

1. - 30.5.2008.
Dani hrvatskoga jezika Graz Predsjednica Organizacijskoga odbora
2. -
Međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2018. „Frazeologija, učenje i poučavanje“ Filozofski fakultet u Rijeci Predsjednica Organizacijskoga odbora

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2014. - Recenzentica Programa Ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture Centra za hrvatske studije Sveučilišta u Splitu.; ;
2. 1.1.2011. - Recenzija udžbenika inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malom prstu (Bošnjak, M. – Cvikić, L., Zagreb, 2011); ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
12.10.2018. - 12.10.2021.
Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije - OPTILIFE Referentni broj ugovora: UP.03.1.1.102.0019
Korisnik (odgovara za provedbu projekta i postizanje ciljeva): Sveučilište u Rijeci Partneri: Filozofski fakultet u Rijeci i Login d.o.o.   HRK 1.799.346,08
Suradnik na projektu
2.
29.6.2014. - 12.7.2014.
Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)
Agencija za mobilnost i programe EU   21.074,00 EUR
Voditeljica projekta
3.
30.6.2013. - 13.7.2013.
Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)
Agencija za mobilnost i programe EU   23.817,00 EUR
Voditeljica projekta
4.
4.2.2013. - 15.2.2013.
Erasmusov intenzivni tečaj hrvatskoga jezika
Agencija za mobilnost i programe EU   11.380,00 EUR
Voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. -
Projekt „Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine“.
Filozofski fakultet u Rijeci   Pozvani predavač
2.
24.1.2014. -
Erasmus+: Mogućnosti za prijavitelje
Agencija za mobilnost i programe EU   Stručno usavršavanje
3.
-

 
4.
-
Otvaranje lektorata slovenskoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci   Sudjelovanje u Okruglome stolu "Jezik - manjina - kultura"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Voditeljica
Riječka kroatistička škola