Prof. dr. sc. Sanja Barić

Rektorat Ured rektora
Pravni fakultet Katedra za ustavno pravo

Google Scholar
Orcid
Researcherid

Obrazovanje

1.1.2005. - Dr. sc. Pravni fakultet u Zagrebu
1.1.1998. - 1.1.1999. LL.M. (mr. sc. - priznanje istovrijednosti PF u Zagrebu) usporedno ustavno pravo CEU - Budimpešta
1.1.1993. - 1.1.1998. diplomirani pravnik dodiplomski studij - pravo Pravni fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Civilno društvo i javna uprava
Diplomski specijalistički stručni studij Javne uprave
Pravni fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Europsko ustavno pravo
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2000. - Pravo neprofitnih organizacija
Integrirani studij prava
Pravni fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - Ustavno pravo
Integrirani studij prava
Pravni fakultet
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

-Gostujući nastavnik

1.1.2011. - Diritto costituzionale
LL.B.
Universita di Trieste, Italia
suradnik
Norma sati: 20
1.1.2005. - 1.1.2006. Comparative Constitutional Law
LL.B.
Vermont School of Law, USA
suradnik
Norma sati: 40

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Barić, Sanja;
Načelo razumnosti u Italiji: ustavno sudovanje između interpretacije i kreacije
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63 - 2013.

2. Barić, Sanja; Vincan, Sanja;
Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih zajednica
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 50 81-113 - 2013.

3. Barić, Sanja; Bačić, Petar
Constitutional courts as positive legislators: National report - Croatia
- 2011.

4. Barić, Sanja; Đerđa, Dario
Issues related to the statutory regime of regulatory agencies in the Republic of Croatia
- 2011.

5. Barić, Sanja; Bačić, Petar
Constitutional courts as positive legislators: National report - Croatia
- 2011.

6. Barić, Sanja; Alijagić, Amina
Normativna djelatnost kao izazov ostvarenju socijalnih prava
- 2010.

7. Bodiroga - Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Martinović, Adrijana
"Reflexive Deliberative Poliarchy", "Soft Law" and "OMC" - Do All Pathways Lead to "Flexicurity"?
- 2010.

8. Barić, Sanja
Organski zakoni i Ustavni sud Republike Hrvatske u usporednopravnoj perspektivi( Organic Laws and the Constitutional Court of the Republic of Croatia in Comparative Perspective )
- 2009.

9. Barić, Sanja
Volonterstvo kao inherentno socijalno odgovorna djelatnost - pravni aspekti( Volunteering as inherently socialy responsible activity - legal aspects )
- 2008.

10. Barić, Sanja
Civilno društvo i regionalna suradnja u kontekstu odnosa RH s EU( Civil society and regional cooperation in relations between the Republic of Croatia and the EU )
- 2007.

11. Barić, Sanja
Zajednice osoba istog spola( Same-sex convival forms )
Pravnik - Časopis za pravna i društvena pitanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (0352-342x) vol. 30 (1997), 1-2/1997; 49-62

12. Barić, Sanja; Dobrić, Dana
Europeizacija civilnog društva u RH: shvaćanje socijalnog kapitala ozbiljno?( Europeanisation of civil society in the Republic of Croatia: taking social capital seriously? )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 33 (2012), 2; 883-916

13. Barić, Sanja; Ružić, Lena
Sekundarno zakonodavstvo i parlamentarni nadzor nad nacionalnom egzekutivom( Secondary EU Legislation and Parliamentary Scrutiny of National Executive )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) vol. 29 (2008), br. 2/2008; 787-824

14. Barić, Sanja
The Philosophical Concepts of Equality
Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci (1846-8314) vol. 21 (2000), 2/2000; 841-869

15. Barić, Sanja
Pravna pomoć i neprofitne organizacije u RH( Legal Aid and NonProfit Organisations in the Republic of Croatia )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1846-8314) vol. 25 (2004), 2/2004; 935-956

16. Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana
Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a( Judicial Review of Referenda Decisions in Federal States of the USA )
Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 6 (2006), 3; 57-84

17. Barić, Sanja
Zakonodavna delegacija i zakonski rezervat( Legislative Delegation and Law Reservation )
Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 6 (2006), 1; 191-222

18. Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana
Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa( Direct Democracy in the USA: Constitutional Initiative )
Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 7 (2007), 3; 659-673

Znanstvene knjige

1.
Barić, Sanja
Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u suvremenim europskim državama( Legislative delegation and parliamentarism in contemporary European states )
Organizator i Pravni fakultet u Rijeci - 2009.
2.
Ledić, Jasminka; Barić, Sanja, Forčić, Gordana, Ćulum, Bojana; Turk, Marko
Volontiranje je cool: Društveno odgovorno Sveučilište -poticatelj kulture volontiranja( Volunteering is cool )
Zaklada Sveučilišta u Rijeci - 2007.
3.

Povelja temeljnih prava Europske unije: s komentarom( Charter of Fundamental Rights of the European union: with commentary )
Organizator - 2002.
4.
Barić, Sanja
Pravni sustav suradnje neprofitnih organizacija s vladom i tijelima lokalne samouprave i uprave u Republici Hrvatskoj( Current legislative framework in Croatia : relating to possibilities for co-operation emong NGOs and state and local administrations )
B.a.B.e. - 2001.

Pozvana predavanja

1. Barić, Sanja;
Znanstveno mišljenje u predmetima UI-3597/2010 i dr., UI-120/2011 i dr.
2. Barić, Sanja
Organski zakoni u Republici Hrvatskoj – kritika prakse Ustavnog suda RH( Organic Laws in the Republic of Croatia – Criticism of Case-law of the Constitutional Court of the Republic of Croatia )

Kongresna priopćenja

1.
Barić, Sanja; Đerđa, Dario
Issues related to the statutory regime of regulatory agencies in the Republic of Croatia Verlag Dr. Kovač - 1.1.2011.
2.
Barić, Sanja; Bačić, Petar;
Constitutional courts as positive legislators: National report-Croatia - 1.1.2010.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Perspectives of maintaining the social state: towards the transformation of social security systems for individuals in personalized medicine; Istraživač; HZZ; ;
2. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja (broj: 115-1151212-2637); Istraživač; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Snježana Bagić (komentorstvo, PF Zagreb); Načelo razmjernosti ; ; ;
2. 1.1.2013. -
Ana Horvat Vuković (komentorstvo, PF Zagreb); Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije; (komentor na doktorskom studiju); ;
3. 1.1.2009. -
Petar Bačić (komentorstvo, PF Split); Konstitucionalizam i sudski aktivizam; ; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Više desetaka međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu

Uredništva časopisa

1. - Informator - časopis za pravna i ekonomska pitanja, "Ustavni vidici" - podlistak za ustavno pravo
2008 do danas

Recenzije

1. Desetke recenzija znanstvenih radova, monografija, poglavlja u knjigama i sl. iz grane ustavno pravo.

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 19.3.2013. - Detalji
Projekt "Drugačije društvo je moguće" pod pokroviteljstvom EK i Veleposlanstva Kanade
Gradska vijećnica Grada Rijeke, http://www.youtube.com/watch?v=xTfDddRwOSY (na 00:49)

Popularizacija znanosti

1. 27.11.2013. - Detalji
Javna tribina u organizaciji udruge UNIVERSITAS
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; http://www.mojarijeka.hr/vijesti/odrzana-tribina-lice-i-nalicje-demokracije-zasto-izaci-na-referendum/; http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/universitas-referendum-je-manipulacija-neposredne-demokracije/31608/
2. 27.11.2013. - Detalji
Štemalica - narodna čitaonica Rijeka
http://www.gkr.hr/Magazin/Podcast/Stemalica-Seksualnost-u-centru
3. 9.10.2013. - Detalji
Sveučilište za 3. dob
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 12.6.2013. - Detalji
Izjava za javnost
http://www.pravo.unizg.hr/?@=6fkw
5. 31.10.2008. - Detalji
Dani Zaklade - povodom obilježavanja 5-e godišnjice Zaklade SvRI
Prostorije ex-kafića Gal, Korzo, Rijeka

Volonterstvo

1. - Izrada slikovnica za slijepu i slabovidnu djecu O.Š. Pećine; Uređenje vrtića Morčić na Gornjoj Vežici
Rijeka
2. - Pravni savjeti neprofitnim organizacijama (pri Ri-Centru)
Blaža Polića 2, Rijeka

Intervjui

1. 29.12.2013. - Detalji
Hrvatski fokus (preneseno iz Deutsche Welle)
http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/izjave-tjedna/9493-kkwwq
2. 27.12.2013. - Detalji
QI - Il Blog del Quarnero e dell'Istria (Edit Fiume)
http://editfiume.com/blog/video-referendum-sul-bilinguismo-intervista-a-sanja-baric/
3. 1.12.2013. - Detalji
Slobodna dalmacija
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/229066/Default.aspx
4. 27.11.2013. - Detalji
SaBAH - bosansko američki sedmičnik
http://bedrudingusic.wordpress.com/2013/11/27/prof-dr-sci-sanja-baric-predstojnica-katedre-za-ustavno-pravo-pravnog-fakulteta-sveucilista-u-rijeci-i-vanjska-clanica-odbora-za-ustav-poslovnik-i-politicki-sustav-hrvatskog-sabora-zivot-nije-da/
5. 26.10.2013. - Detalji
Hrvatski radio - Prvi program
http://radio.hrt.hr/aod/sanja-baric/40614/
6. 21.10.2013. - Detalji
GONG - Zagreb
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/hrvatska-nema-tradiciju-postivanja-ustavnosti/
7. 14.10.2013. - Detalji
Večernji list - Obzor
http://www.vecernji.hr/hrvatska/i-sdp-i-hdz-igraju-igru-sa-zastarom-i-srozavaju-ugled-ustava-626789
8. 25.5.2013. - Detalji
Novi list - Pogled
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Sanja-Baric-Inicijativa-U-ime-obitelji-dezinformira-i-manipulira
9. 17.5.2013. - Detalji
Večernji list
http://www.vecernji.hr/hrvatska/referendum-ne-moze-ograniciti-lgbt-prava-upotrebu-braka-moze-554879
10. 8.11.2012. - Detalji
RiTV, emisija 24/7
http://www.youtube.com/watch?v=2DKvZxVym00

Novinski članci

1. 12.12.2013. - Detalji
Jutarnji list
http://www.jutarnji.hr/stozer-ima-pravo-na-referendum---do-odluke-ustavnog-suda-----/1146228/
2. 14.10.2013. - Detalji
Forum.tm portal
http://www.forum.tm/vijesti/sanja-baric-ustavni-sud-pokusava-spasiti-sto-se-spasiti-moze-1143

Medijski nastupi

1. 21.12.2013. - Detalji
Deutsche Welle
http://www.dw.de/hrvatska-nadomak-ustavnoj-krizi/a-17313974
2. 20.12.2013. - Detalji
Hrvatski radio Prvi program
http://radio.hrt.hr/ep/blokada-ustavnih-promjena/47456/
3. 16.12.2013. - Detalji
Poskok.info
http://poskok.info/wp/?p=72797
4. 16.12.2013. - Detalji
HRT 1 - Hrvatska uživo
http://www.hrt.hr/enz/hrvatska-uzivo/229516/
5. 29.11.2013. - Detalji
Večernji list
http://www.vecernji.hr/za-i-protiv/za-na-referendumu-ne-zatvara-mogucnost-posvajanja-djece-istospolnim-parovima-905634
6. 26.11.2013. - Detalji
Večernji list
http://www.youtube.com/watch?v=xTfDddRwOSY
7. 25.11.2013. - Detalji
Hrt, Jutarnji list, Novi list, T-portal, itd.
http://gong.hr/media/uploads/ispravak_neistisnih_navoda_tijekom_emisije_fokus.pdf; http://www.jutarnji.hr/baric--markic-iznosenjem-neistina-u--quot-fokusu-quot--gledatelje-dovodi-u-zabludu/1142558/
8. 17.11.2013. - Detalji
SEEbiz.eu
http://www.seebiz.eu/u-vremenima-krize-ucestaliji-su-pozivi-za-referendumima/ar-76636/
9. 14.11.2013. - Detalji
Večernji list
http://www.vecernji.hr/hrvatska/referendumska-definicija-braka-diskriminirajuca-je-za-manjine-902688
10. 7.11.2013. - Detalji
Poslovni dnevnik
http://www.poslovni.hr/mobile/hrvatska/referendum-ustavni-sud-moze-sam-reagirati-ali-ipak-bolje-ne-256238
11. 6.11.2013. - Detalji
Radio Rijeka
http://radio.hrt.hr/ep/tris-sanja-baric-leonardo-bressan-i-zrinka-kolak-fabijan/41771/
12. 5.11.2013. - Detalji
24sata
http://www.24sata.hr/politika/sanja-baric-sabor-bi-svakako-trebao-traziti-ocjenu-ustavnosti-339831
13. 2.11.2013. - Detalji
H-alter.org
http://www.sbperiskop.net/drustvo/croatia/sto-nam-donosi-ustavna-definicija-braka
14. 30.10.2013. - Detalji
T-portal
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/295667/Protucivilizacijski-referendum-platit-cemo-47-milijuna-kuna-ili.html
15. 27.8.2013. - Detalji
HRT 1
http://www.hrt.hr/enz/dnevnik-3/219192/
16. 11.7.2013. - Detalji
Večernji list
http://www.vecernji.hr/hrvatska/ustavni-sud-mora-ocijeniti-je-li-pitanje-o-referendumu-izmijenjeno-582379
17. 26.5.2013. - Detalji
HRT 1
http://www.hrt.hr/enz/dnevnik-3/211660/
18. 17.5.2013. - Detalji
Ius-info
http://www.iusinfo.hr/DailyContent/News.aspx?id=15615
19. 27.2.2013. - Detalji
Antena Zadar
http://www.antenazadar.hr/clanak/2013/02/na-referendum-mozemo-s-najvaznijim-pitanjima-i-s-glupostima/

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. - Ravnateljica
Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - Vanjska članica
Hrvatski sabor, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
2. 1.1.2007. - 1.1.2009. -
Grad Rijeka, Gradsko vijeće, Odbor za ravnopravnost spolova