Petra Polić znanstvena novakinja

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : F-321
e-pošta : ppolic2@ffri.hr
mobitel : 091 582 4545
telefon : 051265782

Google Scolar

Obrazovanje

1.1.2012. - - Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije ‘’Kurikulum suvremenog odgoja i škole’’ Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1999. - 1.1.2006. profesorica filozofije i pedagogije Studij filozofije i pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1999. srednja školska sprema Opća gimnazija Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

1.12.2010. - znanstvena novakinja Projekt : Pedagoški aspekti odnosa u obitelji (MZOŠ, 009-0000000-1429), od 03/2014. projekt se izvodi uz potporu Sveučilišta u Rijeci. Seminari i vježbe na kolegijima: Obiteljska pedagogija, Obitelj i djeca u riziku, Odnosi u obitelji, Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja, Nasilje u bliskim vezama Filozofski fakultet u Rijeci
1.8.2008. - 1.8.2009. Stručna savjetnica za zapošljavanje Prijave nezaposlenih, održavanje grupnih informiranja i individualnih savjetovanja te posredovanje u zapošljavanju Hrvatski zavod za zapošljavanje (Područna služba Rijeka)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2012. - 30.9.2015. Obitelj i djeca u riziku
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.10.2011. - Obitelj i djeca u riziku
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.12.2010. - Obitelj i djeca u riziku
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci, Odjek za pedagogiju
suradnik
Norma sati: 22,5
1.12.2010. - Odnosi u obitelji
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci, Odjek za pedagogiju
suradnik
Norma sati: 45
1.12.2010. - Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjeka za pedagogiju
suradnik
Norma sati: 45
1.12.2010. - Obiteljska pedagogija
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2010. - 30.9.2014. Nasilje u bliskim vezama
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci, Odjek za pedagogiju
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

1.10.2015. - 30.9.2016. Izborne (izvannastavne) aktivnosti
Studenti 1. godine Diplomskog studija pedagogije
Diplomski studij pedagogije (1. godina)
Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2015. - 30.9.2016. Izborne (izvanastavne) aktivnosti
studenti 3. godine Preddiplomskog studija pedagogije
Preddiplomski studij pedagogije (3. godina)
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Poučavanje i razvoj kritičkog mišljenja učenika (mentorica Iva Buchberger, mag. paed. et phil.)
Valentina Bolčević
Preddiplomski studij pedagogije (dvopredmetni: Filozofija i Pedagogija)
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku (mentorica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Sanja Škundrić
Preddiplomski studij pedagogije (dvopredmetni: Talijanski jezik i književnost i Pedagogija)
Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.2015. - Uloga obitelji u poticanju razvoja djeteta (mentorica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Ilaria Gazilj
Preddiplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.2015. - Nasilje u obitelji kao rizičan čimbenik razvoja djece (mentorica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Martina Ilić
Preddiplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Podrška maloljetnim trudnicama i učenicama majkama u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske (mentorica prof. dr. sc. Sofija Vrcelj)
Tea Cikač
Preddiplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - Uloga i značaj školskog pedagoga: percepcija učenika, nastavnika i pedagoga (mentorica prof. dr. sc. Sofija Vrcelj)
Magdalena Pavičić
Preddiplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2013. - Percepcija romske djece o životu u romskoj zajednici (mentorica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Monika Jakić
Preddiplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakutlet u Rijeci
21.9.2012. - Roditelji i djeca u virtualnom svijetu (mentorica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Darija Zornada
Preddiplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Tjelesno kažnjavanje djece u obitelji (mentorica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Ana Dragičević
Preddiplomski studij pedagogije (dvopredmetni: Pedagogija i Filozofija)
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2012. - Nasilje iz perspektive promatrača (mentorica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)
Mirela Pašić
Preddiplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.2011. - Spolni stereotipi i predrasude u obrazovanju (mentorica prof. dr. sc Sofija Vrcelj)
Nina Vračević
Diplomski studij pedagogije (jednopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

22.10.2015. - 23.10.2015. Osnovni seminar medijacije


Norma sati: 16

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Polić, Petra
Prava djece - izazovi u kritičkom pristupu
Maleš, D., Širanović, A. i Višnjić Jevtić, A. (ur.), Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse 187-198 - 2017. http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-obrazovanje.pdf

2. Polić, Petra
Što za pedagogiju znači pitanje o odnosu potreba i prava djeteta?
Pedagogijska istraživanja 12 149-160 - 2015.

A1

3. Polić, Petra
Prava djece - izazovi u kritičkom pristupu
Maleš, D. (ur.) (2015). Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse (zbornik sažetaka). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 48 - 2015.

4. Polić, P.
Parental competence - some conceptual and methodological issues.
Andrzejewska, J. i Lewandowska, E. (ur.), Responsible adults in a child’s space. Varšava: Polish Committee of the World Organization for Early Childhood Education. 221-243. - 2013.

5. Zloković, J., Polić, P.
Izazovi implementacije modela učenja zalaganjem u zajednici – primjer kolegija ''Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja''
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 1 102-122. - 2013.

6. Zloković, J., Polić, P.
Kultura odgovornosti roditelja, učitelja i društva ili ‘’pakleni’’ ples s djecom.
Hrvatić, N., Klapan, A. (ur.), Drugi kongres pedagoga Hrvatske ‘’Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti’’. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo. 441-450. - 2012.

7. Polić, P.
Parental Competences.
European OMEP conference 2012 ‘’Respect for a Child’ (zbornik sažetaka). Varšava: Polish Committee of World Organization for Early Childhood Education (OMEP). 86-87. - 2012.

8. Zloković, J., Polić, P.
Obitelj kao (ne)poticatelj darovitog djeteta.
Gojkov, G., Vujasin, B. (ur.), Metodološki problemi istraživanja darovitosti (zbornik sažetaka). 71. - 2012.

9. Zloković, J., Polić, P.
Teachers' role in the "upbringing" of children - current state and perspectives - Attitudes of university students involved in teacher training studies.
Popov, N., Wolhuter, C., Leutwyler, B., Mihova, M., Ogunleye, J. (ur.), Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion, History of Education. Sofia: Bureau for Educational Services. 236-242. - 2011.

Znanstveni projekti

1. 1.3.2014. - 30.9.2018.
Pedagoški aspekti odnosa u obitelji, Sveučilište u Rijeci, potpora za postojeća istraživanja, voditeljica projekta prof. dr. sc. Jasminka Zloković; znanstvena novakinja, doktorandica; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.12.2010. - 1.12.2013.
Pedagoški aspekti odnosa u obitelji, MZOŠ (009-0000000-1429), voditeljica projekta prof. dr. sc. Jasminka Zloković; znanstvena novakinja; MZOS ; ;

Znanstveni skupovi

1. 30.9.2016. - 2.10.2015.
Znanstveno-stručni skup ‘’Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse’’ Opatija sudjelovanje s radom
2. 20.11.2015. - 20.11.2015.
Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“ Rijeka pasivno sudjelovanje
3. 14.7.2013. - 18.7.2013.
Ljetna škola znanstvene komunikacije ‘Writing Research for Multidisciplinary Audience’ Split sudjelovanje s radom
4. 8.5.2013. - 11.5.2013.
Međunarodna stručno znanstvena konferencija OMEP 2013. ‘Igra u ranom djetinjstvu’ Zagreb članica organizacijskog odbora, recenzentica stručnih radova, moderatorica jedne sesije
5. 24.9.2012. - 26.9.2012.
Drugi kongres pedagoga Hrvatske ‘’Pedagogija i kultura’’, Hrvatsko pedagogijsko društvo Opatija sudjelovanje s radom
6. 18.4.2012. - 20.4.2012.
European OMEP Conference 2012 "Respect for a Child" Varšava, Poljska sudjelovanje s radom
7. 5.7.2011. - 9.7.2011.
9th International Conference ‘Comparative Education and Teacher Training’ Sofija, Bugarska sudjelovanje s radom

Uredništva časopisa

1. 1.10.2013. - 1.6.2014. Urednica knjige: Zloković, J. (2014). Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.

Recenzije

1. 2016. Polić, P. (). Samuel L. Odom, Elizabeth P. Pungello, Nicole Gardner-Neblett (ur.): Infants, toddlers and families in poverty: research implications for early child care. The Guilford Press, New York i London, 2012. (prikaz knjige), Sociologija i prostor (u postupku objave)
2. 2015. Polić, P. (2015). Kornelija Mrnjaus, Nena Rončević i Larisa Ivošević: (INTER)KULTURALNA DIMENZIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU. Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2013. (prikaz knjige), Društvena istraživanja, 24(3), 449-453.
3. 2013. Polić, P. (2013). Leesa Wheelahan: Why Knowledge Matters in Curriculum – a Social Realist Argument. Routledge: London and New York, 2012. (prikaz knjige), Pedagogijska istraživanja, 10(1), 167-169.
4. 2013. Recenzije stručnih radova objavljenih u zborniku radova s Međunarodne stručno znanstvene konferencije OMEP 2013. ‘Igra u ranom djetinjstvu’ (Zagreb, 8.-11. svibnja 2013.)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.3.2011. - 30.9.2014.
Prevencija nasilja u mladenačkim vezama (2009-2011); voditelj projekta prof. dr. sc. Dean Ajduković
MZOŠ  
asistentica na kolegiju 'Nasilje u bliskim vezama' (nositeljica prof. dr. sc. Jasminka Zloković)

Stručna aktivnost

1.
21.4.2016. - 21.4.2016.
12. Reginalni susret pedagoga Hrvatske
Hrvatsko pedagogijsko društvo   stručno usavršavanje
2.
22.10.2015. - 23.10.2015.
Osnovni seminar medijacije
Forum za slobodu odgoja, Zagreb   stručno usavršavanje
3.
20.3.2014. - 20.3.2014.
stručno predavanje i radionica za učenike ‘Nasilje u mladenačkim vezama’ u okviru programa Doma ‘Prevencija nasilja’
Učenički dom ‘Podmurvice’ Rijeka   stručno predavanje i radionica
4.
24.3.2011. - 24.3.2011.
Stručni skup ‘Evaluacija programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama’, treći seminar/modul
Društvo za psihološku pomoć, Zagreb   asistentica na kolegiju 'Nasilje u bliskim vezama'

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 6.11.2015. - Detalji
Obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece i 15. godišnjice rada Dječjeg doma ‘Tić’ Rijeka - sudjelovanje na snimanju milenijske fotografije na Riječkom lukobranu
Rijeka
2. 2.10.2015. - Detalji
Predstavljanje knjige na znanstveno-stručnom skupu ‘’Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse’’ (30. rujna – 2. listopada 2015.)
Opatija
3. 10.12.2014. - Detalji
Tribina i promocija knjige održane 10. prosinca 2014. godine.
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.11.2012. - 1.10.2014. - Tajnica
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2011. - 1.1.2012. - Članica Povjerenstva
Povjerenstvo za izradu elaborata Sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci