dr.sc. Petra Pejić Papak docent

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : 378
e-pošta : petra@ufri.hr
mobitel : 098 707 685

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2011. Doktor znanosti, društvene znanosti, pedagogija Poslijediplomski studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. Magistar znanosti, društvene znanosti, pedagogija Poslijediplomski studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1999. Diplomirani učitelj razredne nastave Sveučilišni studij razredne nastave Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - Docent/Prodekanica za nastavu i studente Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Suradničko zvanje asistent /viši asistent (od 05.2011.) Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2008. Diplomirani učitelj razredne nastave Aktivnosti izvan škole: 2000.-2007. Vanjski suradnik, diplomirani učitelj razredne nastave; Voditelicaj radionica za djecu mlađeg školskog uzrasta; Dom mladih u Rijeci. 2003.-2006. Vanjski suradnik, suradničko zvanje asistenta (od 2005.); Visoka učiteljska škola u Rijeci. Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka

Nagrade i priznanja

The Best Paper Award for the paper presented at the 2. International Conference on Advanced and Systematic Research €CNCI-2008, held in Zadar, Croatia.
Priznanje Grada Rijeke-kvalitetni učitelj (Glasserova kvalitetna škola)
Priznanje Grada Rijeke u povodu Međunarodnog dana volontera
Rektorova nagrada
Stipendija Ministarstva znanosti I tehnologije za postignut izvrstan uspjeh tijekom studija

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Didaktika
Integrirani predidplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60+30+90
1.1.2012. - Didaktička dokimologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30+60+0
1.1.2010. - 1.1.2011. Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Metodika nastave prirode i društva
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Didaktika, Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Metodika nastave prirode i društva
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Odgoj u obitelji, Metodika nastave prirode i društva
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2007. Didaktika, Metodika nastave prirode i društva
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2010. - UniSTAT1: Priprema podataka uz osnovne deskriptvne i inferencijalne analize


Norma sati: 2 ECTS
1.1.2010. - UniSTAT2: Osnove analize varijance i regresijske analize.


Norma sati: 2 ECTS
1.1.2010. - UniSTAT3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijantne analize.


Norma sati: 2 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pejić Papak,Petra; Vujičić,Lidija; Arrigoni, Jasna
Teachers' Views on the Development of Personal Competences and Pupil Competences: Croatian Experiences. ., .
Journal of Eucation &Social Policy Vol.22 - 2015.

2. Trajkovski, Biljana; Katić, Vesna; Pejić Papak, Petra
CONNECTEDNESS OF THE PARENTS' PHYSICAL ACTIVITY AND LEISURE TIME WITH THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN KINESIOLOGY PROGRAMS OF INSTITUTIONAL EARLY AND PRESCHOOL EDUCATION
Sport Science Vol.7 - 2014.

3. Rončević, Anita; Pejić Papak, Petra
Praktično osposobljavanje studenata Učiteljskog studija za razvoj kompetencija učiteljske struke( PRACTICAL TRAININIG OF STUDENTS AT THE PRIMARY SCHOOL TEACHER STUDY FOR DEVELOPMENT OF COMPETENCES RELATED TO THE TEACHING PROFESSION )
- 2012.

4. Rončević, Anita; Pejić Papak, Petra
Praktično osposobljavanje studenata Učiteljskog studija za razvoj kompetencija učiteljske struke( PRACTICAL TRAININIG OF STUDENTS AT THE PRIMARY SCHOOL TEACHER STUDY FOR DEVELOPMENT OF COMPETENCES RELATED TO THE TEACHING PROFESSION )
Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, Ur: Valenčić Zuljan, Gojkov, Rončević. 79-108 - 2012.

5. Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina
Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies
Suvremene strategije učenja i poučavanja, Kadum, Vladimir (ur.).Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti. 227-244 - 2011.

6. Pejić Papak, P.
Unesco i obrazovanje-poticaj za dublje promišljanje; popularizacija znanosti-autorski članak na temu broja: Unesco i obrazovanje-novi pristup osnovnom obrazovanju
Školske novine - 2010.

7. Anđić,Dunja; Pejić Papak, Petra., Vidulin Orbanić, Sabina.
Stavovi studenata i učitelja o razrednom ozračju kao prediktoru kvalitete nastave u osnovnoj školi
Pedagogijska istraživanja vol.7 67-83 - 2010.

8. Vidulin Orbanić, Sabina; Pejić Papak, Petra
Školstvo u vrtlogu promjena: zaokret ka uspješnoj školi
Pedagogija LXV 64-76 - 2010.

9. Vidulin-Orbanić, Sabina; Pejić Papak, Petra
HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija?( HNOS and modern school: Reaction or Interaction? )
Škola po mjeri,Ur: Kadum,V., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgajatelja, Pula. 15-32 - 2009.

10. Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Pejić Papak, Petra
Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experience
Proceedings of EDULEARN10 Conference / Chova, G.L., Belenguer, M.D., Candel, T. I. (ur.). - Valencia : IATED , 2010. 242-250 (ISBN: 978-84-613-9386-2).

11. Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina; Rončević, Anita
Uloga organiziranih aktivnosti u kulturnom životu učenika( The Role of Activities in the Cultural Lives of Pupils )
Živat i škola:časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja (0044-4855) 28 (2) (2012); 188-203

12. Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )
Odgojne znanosti (1846-1204) 11 (2009), 2; 227-243

Kongresna priopćenja

1.
Jasna Arrigoni, Petra Pejić Papak
AN OVERVIEW OF TEACHER EDUCATION TO WORK WITH GIFTED AND TALENTED CHILDREN IN CROATIA AND WORLDWIDE izlaganje Teacher Education Policy in Europe; TEPE 2014 Zagreb - 1.1.2014.
2.
Pejić Papak, P.; Vidulin-Orbanić, S.
Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies Međunarodni znanstveni skup Suvremene strategije učenja i poučavanja Medulin, Hrvatska - 1.4.2011.
3.
Vujičić, L., Čepić, R., Pejić Papak, P.
Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experiences Proceedings of EDULEARN10 Conference Barcelona, Španjolska - 1.1.2010.
4.
Vidulin-Orbanić, S.; Pejić Papak, P.
„HNOS i suvremena škola:Reakcija ili interakcija?“ pozvano plenarno izlaganje Međunarodni-znanstveni skup „Škola po mjeri“ Medulin, Hrvatska - 25.4.2009.
5.
Pejić Papak,P.
Suvremenim se oblicima aktivnog učenja učenik penje uz piramidu znanja Druga internacionalna konferencija naprednih i sustavnih istraživanja “Pedagogy and the Knowledge Society“ Zadar,Hrvatska - 13.11.2008.
6.
Pejić Papak,P.
Igrom razmišljamo i djelujemo ekološki Međunarodni znanstveni skup „Cjeloživotno učenje za održivi razvoj“ Plitvice, Hrvatska - 22.5.2008.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
„ Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik (su)konstrukcije znanja“; suradnik; potpora Sveučilišta u Rijeci (no.13.10.2.2.01); ;
2. 1.1.2011. -
„Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu“ ; suradnik; RSlovenija, Ministarstvo za šolstvo in šport; ;
3. 1.1.2010. - 1.1.2012.
„Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju“; suradnik; RSlovenija, Ministarstvo za šolstvo in šport; ;
4. 1.1.2009. - 1.1.2012.
"Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja"; suradnik; RHrvatska, Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
„Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja“ (EU projekt)
ESF- MZOS  
Voditeljica skupine US

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Strategije poučavnja u tematskom planiranju; Usavršavanje učitelja razredne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
2.
1.1.2012. -
Planiranje i programiranje preduvjet kvalitetne nastave, Usavršavanje učitelja razredne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
3.
1.1.2010. -
Zavičajnost u nastavi prirode i društva; Usavršavanje učitelja razrdne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
4.
1.1.2008. -
Suvremeni oblici, metode i strategije rada u nastavi ; Usavršavanje učitelja razredne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
5.
1.1.2002. -
Kreativne radionice u funkciji poticanja razvoja darovite djece;Usavršavanje učitelja i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola grada Primorsko-goranske županije
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač