izv.prof. dr.sc. Petra Pejić Papak

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : 226
e-pošta : petra.pejic.papak@ufri.uniri.hr
telefon : 051 265 825

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2011. Doktor znanosti, društvene znanosti, pedagogija Poslijediplomski studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. Magistar znanosti, društvene znanosti, pedagogija Poslijediplomski studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1999. Diplomirani učitelj razredne nastave Sveučilišni studij razredne nastave Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

27.2.2019. - Izv.prof./Prodekanica za nastavu i studente Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2019. Docent/Prodekanica za nastavu i studente Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Suradničko zvanje asistent /viši asistent (od 05.2011.) Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2008. Diplomirani učitelj razredne nastave Aktivnosti izvan škole: 2000.-2007. Vanjski suradnik, diplomirani učitelj razredne nastave; Voditelicaj radionica za djecu mlađeg školskog uzrasta; Dom mladih u Rijeci. 2003.-2006. Vanjski suradnik, suradničko zvanje asistenta (od 2005.); Visoka učiteljska škola u Rijeci. Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka

Nagrade i priznanja

The Best Paper Award for the paper presented at the 2. International Conference on Advanced and Systematic Research €CNCI-2008, held in Zadar, Croatia.
Priznanje Grada Rijeke-kvalitetni učitelj (Glasserova kvalitetna škola)
Priznanje Grada Rijeke u povodu Međunarodnog dana volontera
Rektorova nagrada
Stipendija Ministarstva znanosti I tehnologije za postignut izvrstan uspjeh tijekom studija
Pohvala Rektora za nastavnu izvrsnost Sveučiišta u Rijeci, u ak. godini 2015./2016 god., Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Članstva

- Udruga učitelja PGŽ, članica
- Udruga Centar za poticanje darovitosti, članica
- Udruga za razvoj visokog školstva Universitas, članica Izvršnog odbora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Didaktika
Integrirani predidplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60+30+90
1.1.2012. - Didaktička dokimologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30+60+0
1.1.2010. - 1.1.2011. Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Metodika nastave prirode i društva
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Didaktika, Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Metodika nastave prirode i društva
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Odgoj u obitelji, Metodika nastave prirode i društva
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2007. Didaktika, Metodika nastave prirode i društva
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Organizirano slobodno vrijeme učenika u cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu, u komentorstvu s prof.dr.sc. Jasminkom Ledić
Ivana Kurilić
Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o volontiranju, u komentorstvu s prof.dr.sc. Jasminkom Ledić
Marijana Jurić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika osnovnih škola otoka Krka, u komentorstvu s prof.dr.sc. JasminkomLedić
Kristina Miletović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Cjelodnevni odgojno - obrazovni rad u suvremenoj školi, u komentorstvu s doc.dr.sc. Lidijom Vujičić
Dijana Pavešić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Suvremene strategije poučavanja u funkciji odgoja i obrazovanja usmjerenog na učenika
Antonela Grgić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Utjecaj oblika i metoda aktivnosti učenika na ostvarivanje poticajnog razrednog ozračja
Andrea Vukašinović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Stvaralačko poučavanje i učenje u oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u školi
Suzana Novaković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Poučavanje primjenom suvremene tehnologije u obrazovanju
Hana Grubišić Krmpotić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Utjecaji stilova vođenja razreda na kombinaciju stilova učenja kod učenika
Kristina Stanić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Učenje otkrivanjem kroz provedbu projektnih aktivnosti
Jeny Berković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Funkcionalnost e-dnevnik sustava u suvremenom praćenju i vrednovanju učenika
Petra Paušić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Značaj prostornog okruženja škole u procesu poučavanja i učenja
Anamarija Blažević
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje učenika u hrvatskom i finskom odgojno-obrazovnom sustavu
Josipa Devčić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Interesi učenika u organiziranim aktivnostima slobodnog vremena
Marko Grizelj
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Provedba izvanučioničke nastave tematskim radionicama
Katarina Varat
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Usporedni prikaz ponude izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama Republike Hrvatske i Slovenije
Nikolina Lesar
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Nastavni mediji u odgoju i obrazovanju
Željka Bogdanović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Poučavanje učenika u kombiniranim razrednim odjelima
Valentina Sušec
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Kurikulum škole: usmjerenost k projektnim aktivnostima učenika
Lorena Andreškić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Stavovi učitelja o suvremenim dokimološkim spoznajama
Oršula Cvitan
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Poticajno razredno ozračje: elementi uspješnosti poučavanja
Melanija Mohorić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

- Didaktika
Studij Razredni pouk
Pedagoški fakultet, Univeza u Ljubljani
gostujući nastavnik, tema: Tematsko poučavanje suradničkim strategijama rada
Norma sati:
- Didaktika
Studij Razredni pouk
Pedagoški fakultet, Univerza u Ljubljani
gostujući nastavnik, tema: Strategije učenja i poučavanja
Norma sati:
- Didaktika
Studij Razredni pouk
Pedagoški fakultet, Univeza u Ljubljani
gostujući nastavnik, tema: Tematsko poučavanje suradničkim strategijama rada
Norma sati:

Osobni razvoj

21.9.2016. - 27.9.2016. Eunos OY BENCHMARKING COURSES U SKLOPU PROJEKTA HR.3.1.15-0021 Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja


Norma sati: 28 sati
10.12.2014. - Radionica u sklopu IPA projekta Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja


Norma sati: 6 sati
1.1.2010. - UniSTAT1: Priprema podataka uz osnovne deskriptvne i inferencijalne analize


Norma sati: 2 ECTS
1.1.2010. - UniSTAT2: Osnove analize varijance i regresijske analize.


Norma sati: 2 ECTS
1.1.2010. - UniSTAT3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijantne analize.


Norma sati: 2 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vidulin, S., Pejić Papak, P.
Vannastavne aktivnosti: pogled u budućnost
Artefact 4 15-25 - 2018.

2. Mezak, J., Pejić Papak, P.
Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking
MIPRO 2018 41st International Convention. Skala, Karolj (ur.) 836-841 - 2018.

3. Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka
Project Activities and Encouraging Critical Thinking : Exploring Teachers’ Attitudes
Center for Educational Policy Studies Journal 7 27-46 - 2017.

4. Vlah, Nataša; Pejić Papak, Petra
Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju:učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći
Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse (zbornik radova) 119-128 - 2017.

5. Pejić Papak, Petra; Grubišić Krmpotić, Hana
Poučavanje primjenom suvremene tehnologije u obrazovanju
Život i škola:časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja Vol.LXII 153-162 - 2016.

6. Pejić Papak, Petra; Grgić, Antonela
Integrirano poučavanje u funkciji odgoja i obrazovanja usmjerenog na učenika
Dijete, igra i stvaralaštvo. Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir (eds.) 141-149 - 2016.

7. Pejić Papak,Petra; Vujičić,Lidija; Arrigoni, Jasna
Teachers' Views on the Development of Personal Competences and Pupil Competences: Croatian Experiences.
Journal of Eucation &Social Policy Vol.22 20-29 - 2015.

8. Pejić Papak, Petra; Anđić,Dunja
Professional and in-service teacher training in the Republic of Croatia
International Handbook of Teacher Education Training and Re-training Systems in Modern World, Ur: Karras,K.G., Wolhuter,C.C. Studies and Publishing, Nicosia, Cyprus ( ISBN: 978-9963-2093-4-7 ) 67-89 - 2015.

9. Trajkovski, Biljana; Katić, Vesna; Pejić Papak, Petra
CONNECTEDNESS OF THE PARENTS' PHYSICAL ACTIVITY AND LEISURE TIME WITH THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN KINESIOLOGY PROGRAMS OF INSTITUTIONAL EARLY AND PRESCHOOL EDUCATION
Sport Science Vol.7 77-82 - 2014.

10. Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina; Rončević, Anita
Uloga organiziranih aktivnosti u kulturnom životu učenika( The Role of Activities in the Cultural Lives of Pupils )
Živat i škola:časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 28 188-203 - 2012.

11. Rončević, Anita; Pejić Papak, Petra
Praktično osposobljavanje studenata Učiteljskog studija za razvoj kompetencija učiteljske struke( PRACTICAL TRAININIG OF STUDENTS AT THE PRIMARY SCHOOL TEACHER STUDY FOR DEVELOPMENT OF COMPETENCES RELATED TO THE TEACHING PROFESSION )
Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, Ur: Valenčić Zuljan, Gojkov, Rončević. 79-108 - 2012.

12. Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina
Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies
Suvremene strategije učenja i poučavanja, Kadum, Vladimir (ur.).Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti. 227-244 - 2011.

13. Pejić Papak, P.
Unesco i obrazovanje-poticaj za dublje promišljanje; popularizacija znanosti-autorski članak na temu broja: Unesco i obrazovanje-novi pristup osnovnom obrazovanju
Školske novine - 2010.

14. Anđić,Dunja; Pejić Papak, Petra., Vidulin Orbanić, Sabina.
Stavovi studenata i učitelja o razrednom ozračju kao prediktoru kvalitete nastave u osnovnoj školi
Pedagogijska istraživanja vol.7 67-83 - 2010.

15. Vidulin Orbanić, Sabina; Pejić Papak, Petra
Školstvo u vrtlogu promjena: zaokret ka uspješnoj školi
Pedagogija LXV 64-76 - 2010.

16. Vidulin-Orbanić, Sabina; Pejić Papak, Petra
HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija?( HNOS and modern school: Reaction or Interaction? )
Škola po mjeri,Ur: Kadum,V., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgajatelja, Pula. 15-32 - 2009.

17. Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )
Odgojne znanosti (1846-1204) 11 227-243

18. Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Pejić Papak, Petra
Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experience
Proceedings of EDULEARN10 Conference / Chova, G.L., Belenguer, M.D., Candel, T. I. (ur.). - Valencia : IATED , 2010. 242-250 (ISBN: 978-84-613-9386-2).

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Vujičić, L., Pejić Papak, P. i Valenčić Zuljan, M.
Okruženje za učenje i kultura ustanove
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2018.
2. Autor poglavlja u knjizi
Magzan, M., Anđić, D. i Pejić Papak, P.
Appreciative Inquiry as A Positive Approach to Schools Leadership Development and Organizational Change: Croatian Case Study
Predictive Models for School Leadership and Practices Hussein Amzat, I. (Eds.) IGI Global - 2018.
3. Autor poglavlja u knjizi
Pejić Papak, P., Arrigoni,J., Ivković, Ž.
RELATIONSHIP BETWEEN ENCOURAGING EXCELLENCE IN PUPILS AND TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE – AN EXAMPLE FROM CROATIA
Teaching Gifted and Talented Children in A New Educational Era Kukanja Gabrijelčič,M.; Seničar Željeznov, M. (Eds.) Universaity of Primorska Press Kopar - 2018.
4. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Pejić Papak, Petra
Critical-Reflective Model in the Educational Process
Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood Vujičić, L.; Holz, O., Duh, M., & Michielsen, M. (Eds.) LIT VERLAG Zurich - 2017.
5. Autor knjige
Pejić Papak, Petra; Vidulin, Sabina
Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi
Školska knjiga Zagreb - 2016.
6. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Pejić Papak, Petra
RECONCEPTUALIZATION OF STUDY PROGRAMMES AND THE PARADIGM SHIFT: DO WE UNDERSTAND THE CONCEPTS OF LEARNING OUTCOMES AND COMPETENCIES?
Current Trends in Higher Education in Europe (Aktuelle Entwicklungstendenzen im europäischen Hochschulwesen) Holz, Oliver; Aleksandrovich, Maria; Zoglowek, Herbert (Eds.) LIT VERLAG Berlin - 2016.
7. Autor poglavlja u knjizi
Pejić Papak, Petra; Anđić, Dunja
Professional and in-service teacher training in the Republic of Croatia
International Handbook of Teacher EducationTraining & Re-training Systems in in Modern World Karras, K.G. ; Wolhuter, C.C. (eds.) HM Studies & publishing Nicosia Cyprus - 2015.

Pozvana predavanja

1.
Pozvano predavanje, tema: Suvremeni pristupi učenju i poučavanju, Agencija za odgoj i obrazovanje
Rijeka - 4.7.2018.
2.
Pozvano plenarno predavanje, tema: Suvremene spoznaje o vrednovanju, konferencija 'Formativno praćenje – mit, a ne iluzija'
Rijeka - 2.2.2018.
3.
Pozvano predavanje, tema: Suvremene dokimološke spoznaje, Agencija za odgoj i obrazovanje
Rijeka - 18.3.2017.
4.
Pozvano predavanje, tema: Strategije poučavanja u tematskim aktivnostima, Agencija za odgoj i obrazovanje
Rijeka - 11.3.2013.
5.
Pozvano predavanje, tema: Strategije poučavanja u tematskom planiranju, Agencija za odgoj i obrazovanje
Rijeka - 12.12.2012.
6.
Pozvano predavanje, tema: Planiranje i programiranje preduvjet kvalitetne nastave, Agencija za odgoj i obrazovanje
Rijeka - 2.7.2012.
7.
Pozvano predavanje, tema: Zavičajnost u nastavi prirode i društva, Agencija za odgoj i obrazovanje
Rijeka - 17.11.2010.
8.
Pozvano plenarno predavanje, tema: HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija?, međunarodni-znanstveni skup „Škola po mjeri“
Medulin - 24.4.2009.
9.
Pozvano predavanje, tema: Suvremeni oblici, metode i strategije rada u nastavi prirode i društva-predavanje i radionica, Agencija za odgoj i obrazovanje
Rijeka - 24.11.2008.
10.
Pozvano predavanje, tema: Kreativne radionice u funkciji poticanja razvoja darovite djece, Zavod za školstvo u Rijeci
Rijeka - 24.4.2002.

Kongresna priopćenja

1.
Vidulin-Orbanić, S.; Pejić Papak, P.
„HNOS i suvremena škola:Reakcija ili interakcija?“ pozvano plenarno izlaganje Međunarodni-znanstveni skup „Škola po mjeri“ Medulin, Hrvatska - 25.4.2009.
2.
Pejić Papak,P.
Suvremenim se oblicima aktivnog učenja učenik penje uz piramidu znanja izlaganje Druga internacionalna konferencija naprednih i sustavnih istraživanja “Pedagogy and the Knowledge Society“ Zadar,Hrvatska - 13.11.2008.
3.
Pejić Papak,P.
Igrom razmišljamo i djelujemo ekološki izlaganje Međunarodni znanstveni skup „Cjeloživotno učenje za održivi razvoj“ Plitvice, Hrvatska - 22.5.2008.
4.
Pejić Papak, P.; Vidulin-Orbanić, S.
Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies izlaganje Međunarodni znanstveni skup Suvremene strategije učenja i poučavanja Medulin, Hrvatska
5.
Pejić Papak,P.
Strategije rada u izvannastavnim aktivnostima izlaganje i radionica „Početni seminar za stručno usavršavanje i osposobljavanje učitelja u cilju uvođenja devetogodišnjeg obrazovanja u BIH“ Dubrovnik, Hrvatska
6.
Jasna Arrigoni, Petra Pejić Papak
AN OVERVIEW OF TEACHER EDUCATION TO WORK WITH GIFTED AND TALENTED CHILDREN IN CROATIA AND WORLDWIDE izlaganje Teacher Education Policy in Europe; TEPE 2014 Zagreb
7.
Pejić Papak, P., Vujičić, L.
Characteristics of classroom management styles in the context of the culture of educational institutions izlaganje International Conference „Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean“ (TEERM2018) Valletta, Malta
8.
Vujičić, L., Petrić, V., i Pejić Papak, P.
Vrednovanje učinaka programa kineziološke radionice: utjecaj na razinu tjelesne aktivnosti djece, učenika i roditelja izlaganje Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 17.Dani Mate DEMarina: Odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije Petrinja, Hrvatska
9.
Vujičić, L., Čepić, R., Pejić Papak, P.
Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experiences izlaganje Proceedings of EDULEARN10 Conference Barcelona, Španjolska
10.
Vlah,N., Pejić Papak P.
Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju: učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći izlaganje Znanstveno-stručni skup „Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse“ Opatija, RHrvatska
11.
Pejić Papak,P. Arrigoni,J., Ivković,Ž.
Relationship between encouraging excellence in pupils and teachers’ attitudes towards science – an example from Croatia izlaganje III. međunarodna konferencija Talent Education Portorož, RSlovenija
12.
Pejić Papak P., Vujičić, L.
Critical-reflective Model in Education: the Attitudes of Teachers and Educators izlaganje, znanstveni odbor 10th International Conference "Current Trends in Higher Education in Europe" Rijeka, RHrvatska
13.
Pejić Papak,P., Grgić,A.
Integrirano poučavanje u funkciji odgoja i obrazovanja usmjerenih na učenika izlaganje Znanstvena konferencija „Dijete , igra i stvaralaštvo“ Split, RHrvatska
14.
Mezak, J., Pejić Papak, P.
Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking izlaganje Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO Opatija, Hrvatska
15.
Pejić ,P., Tuhtan-Maras, T., Arrigoni ,J.
Suvremeni pristup obrazovanju kreativnim radionicama izlaganje Međunarodni znanstveno-stručni skup „Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju“ Zadar, RHrvatska
16.
Pejić Papak, P., Grubišić Krmpotić, H.
Poučavanje primjenom suvremene tehnologije u obrazovanju izlaganje Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi II Osijek, RHrvatska
17.
Vujičić,L., Pejić Papak,P., Čamber Tambolaš,A.
Odgajatelj-refleksivni praktičar i mijenjanje odgojno-obrazovne prakse izlaganje I INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE INITIAL EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS – STATE AND PERSPECTIVES Sremska Mitrovica, RSrbija
18.
Pejić Papak, P., Vujičić, L.
Uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti poster prezentacija Međunarodna interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija „Svakodnevni život deteta“ Novi Sad, Srbija
19.
Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka
Projektne aktivnosti i poticanje kritičkog mišljenja: istraživanje stavova učitelja izlaganje 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti "Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost" Poreč, RHrvatska
20.

Organizacijski i programski odbor znanstveno-stručni skup „Je li d(pr)ošlo vrijeme pozitivne psihologije u obrazovanju? Rijeka, RHrvatska

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
„ Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik (su)konstrukcije znanja“; suradnik; potpora Sveučilišta u Rijeci (no.13.10.2.2.01); ;
2. 1.1.2011. -
„Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu“ ; suradnik; RSlovenija, Ministarstvo za šolstvo in šport; ;
3. 1.1.2010. - 1.1.2012.
„Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju“; suradnik; RSlovenija, Ministarstvo za šolstvo in šport; ;
4. 1.1.2009. - 1.1.2012.
"Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja"; suradnik; RHrvatska, Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa; ;
5. -
“ Games for Learning Algorithmic Thinking” ; suradnik; Erasmus+ program (2017-1-HR01-KA201-035362); ;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - recenzent radova u časopisu Center for Educational Policy Studies Journal; ;
2. - recenzija znanstvene monografije, Lazzarich,M. : Metodika hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
3. - recenzija knjige Karol, V. : Dikatati u nastavnoj teoriji i praksi, Zagreb:Profil; ;
4. - stručna suradnica i recenzentica u izdanjima, Horvat, Kolak,J. i sur. : Priroda i ja (udžbenički komplet i vježbenice iz prirode i društva za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole), Zagreb: Profil; ;
5. - recenzent knjige, Lekić, Migliaccio-Čučak, Radetić-Ivetić i sur. : Igram se, a učim!, metodički priručnik dramskih postupaka u razrednoj nastavi, Zagreb: HCDO; ;
6. - recenzent, Marjanović, B., Božić,S. : Priroda društvo i ja (udžbenik, vježbenica i priručnik iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole pisan prema HNOS-u), Zagreb: Školska knjiga; ;
7. - recenzija nastavnog materijala, Anđić,D. : Djeca, okoliš i održivi razvoj, Učiteljski fakultet u Rijeci; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
„Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja“ (EU projekt)
ESF- MZOS  
Voditeljica skupine US

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Strategije poučavnja u tematskom planiranju; Usavršavanje učitelja razredne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
2.
1.1.2012. -
Planiranje i programiranje preduvjet kvalitetne nastave, Usavršavanje učitelja razredne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
3.
1.1.2010. -
Zavičajnost u nastavi prirode i društva; Usavršavanje učitelja razrdne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
4.
1.1.2008. -
Suvremeni oblici, metode i strategije rada u nastavi ; Usavršavanje učitelja razredne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač
5.
1.1.2002. -
Kreativne radionice u funkciji poticanja razvoja darovite djece;Usavršavanje učitelja i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola grada Primorsko-goranske županije
Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka   predavač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 12.5.2015. - Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad
voditeljica okruglog stola, aktivnost Centra za istraživanje djetinjstva UFRI
Rijeka

Medijski nastupi

1. - Neposredni odgojno-obrazovni oblici rada s učenicima
Kanal RI,Emisija "Učionica"
Rijeka
2. - "Obrazovanje učitelja i odgajatelja"
Kanal Ri, Emisija "Učionica", https://www.youtube.com/watch?v=S9auMhj575I
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Prodekanica za nastavu i studente
Učiteljski fakultet u Rijeci, Uprava fakulteta

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - članica
Stručno vijeće Centra za studije, Sveučilište u Rijeci
2. - - članica
Evaluacijski odbor za stipendije izvrsnosti studentata, Sveučilište u Rijeci
3. - - članica
Radna skupina za utvrđivanje kriterija nastavne izvrsnosti, Sveučilište u Rijeci
4. - - Predstavnica Odsjeka za Učiteljski studij
Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci
5. - - Predstavnica Uprave
Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za utvrđivanje odgovarajućih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje prava zapošljavanja u RH na radnome mjestu učitelja razredne nastave (MZOS)