PORTFELJ / izv.prof. dr.sc. Petra Pejić Papak

Portfelj

izv.prof. dr.sc.

Petra Pejić Papak

Učiteljski fakultet

Katedra za obrazovne znanosti

Kontakt

T 051 265 825

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 226

Vidljivost

Obrazovanje

2009. - 2011.

Doktor znanosti, društvene znanosti, pedagogija

Poslijediplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2001. - 2006.

Magistar znanosti, društvene znanosti, pedagogija

Poslijediplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1995. - 1999.

Diplomirani učitelj razredne nastave

Sveučilišni studij razredne nastave

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

27.02.2019. -

Izv.prof./Prodekanica za nastavu i studente

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. - 2019.

Docent/Prodekanica za nastavu i studente

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2008. - 2013.

Suradničko zvanje asistent /viši asistent (od 05.2011.)

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1999. - 2008.

Diplomirani učitelj razredne nastave

Aktivnosti izvan škole: 2000.-2007. Vanjski suradnik, diplomirani učitelj razredne nastave; Voditelicaj radionica za djecu mlađeg školskog uzrasta; Dom mladih u Rijeci. 2003.-2006. Vanjski suradnik, suradničko zvanje asistenta (od 2005.); Visoka učiteljska škola u Rijeci.

Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka

Nagrade i priznanja

2020.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2019./2020.

2016.

Pohvala Rektora za nastavnu izvrsnost Sveučiišta u Rijeci, u ak. godini 2015./2016 god., Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

2008.

The Best Paper Award for the paper presented at the 2. International Conference on Advanced and Systematic Research €CNCI-2008, held in Zadar, Croatia.

2006.

Priznanje Grada Rijeke-kvalitetni učitelj (Glasserova kvalitetna škola)

2000.

Priznanje Grada Rijeke u povodu Međunarodnog dana volontera

1999.

Rektorova nagrada

1997.

Stipendija Ministarstva znanosti I tehnologije za postignut izvrstan uspjeh tijekom studija

Članstva

2017. -

Gradsko kazalište lutaka Rijeka, članica Kazališnog vijeća

Udruga učitelja PGŽ, članica

Udruga Centar za poticanje darovitosti, članica

Udruga za razvoj visokog školstva Universitas, članica Izvršnog odbora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2012. -

Didaktička dokimologija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

nositelj

2012. -

Didaktika

Integrirani predidplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

nositelj

2010. - 2011.

Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Metodika nastave prirode i društva

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. - 2010.

Didaktika, Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Metodika nastave prirode i društva

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2009.

Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme, Odgoj u obitelji, Metodika nastave prirode i društva

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

2003. - 2007.

Didaktika, Metodika nastave prirode i društva

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2020.

Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu

Valentina Perla

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2019.

Istraživačka nastava uz pomoć suvremene tehnologije

Marija Jeletić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2019.

Suvremeno planiranje i programiranje nastave usmjerene na učenika

Alma Rihić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2019.

Tematsko poučavanje suradničkim strategijama učenja

Leana Gržinić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2019.

Elementi poticajnog okruženja u sredinama za učenje

Ana Debelić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2019.

Stavovi učitelja o formativnom vrednovanju u odgojno-obrazovnom procesu

Mirna Martišković

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2018.

Poticajno razredno ozračje: elementi uspješnosti poučavanja

Melanija Mohorić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2018.

Stavovi učitelja o suvremenim dokimološkim spoznajama

Oršula Cvitan

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2017.

Kurikulum škole: usmjerenost k projektnim aktivnostima učenika

Lorena Andreškić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2017.

Poučavanje učenika u kombiniranim razrednim odjelima

Valentina Sušec

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2017.

Nastavni mediji u odgoju i obrazovanju

Željka Bogdanović

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2016.

Usporedni prikaz ponude izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama Republike Hrvatske i Slovenije

Nikolina Lesar

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2016.

Provedba izvanučioničke nastave tematskim radionicama

Katarina Varat

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2016.

Interesi učenika u organiziranim aktivnostima slobodnog vremena

Marko Grizelj

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2016.

Praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje učenika u hrvatskom i finskom odgojno-obrazovnom sustavu

Josipa Devčić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2016.

Značaj prostornog okruženja škole u procesu poučavanja i učenja

Anamarija Blažević

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015.

Funkcionalnost e-dnevnik sustava u suvremenom praćenju i vrednovanju učenika

Petra Paušić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015.

Učenje otkrivanjem kroz provedbu projektnih aktivnosti

Jeny Berković

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015.

Utjecaji stilova vođenja razreda na kombinaciju stilova učenja kod učenika

Kristina Stanić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015.

Poučavanje primjenom suvremene tehnologije u obrazovanju

Hana Grubišić Krmpotić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014.

Stvaralačko poučavanje i učenje u oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u školi

Suzana Novaković

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014.

Utjecaj oblika i metoda aktivnosti učenika na ostvarivanje poticajnog razrednog ozračja

Andrea Vukašinović

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014.

Suvremene strategije poučavanja u funkciji odgoja i obrazovanja usmjerenog na učenika

Antonela Grgić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011.

Cjelodnevni odgojno - obrazovni rad u suvremenoj školi, u komentorstvu s doc.dr.sc. Lidijom Vujičić

Dijana Pavešić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011.

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika osnovnih škola otoka Krka, u komentorstvu s prof.dr.sc. JasminkomLedić

Kristina Miletović

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011.

Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o volontiranju, u komentorstvu s prof.dr.sc. Jasminkom Ledić

Marijana Jurić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011.

Organizirano slobodno vrijeme učenika u cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu, u komentorstvu s prof.dr.sc. Jasminkom Ledić

Ivana Kurilić

Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

19.12.2017.

Didaktika

Studij Razredni pouk

Pedagoški fakultet, Univeza u Ljubljani

gostujući nastavnik, tema: Tematsko poučavanje suradničkim strategijama rada

12.2016.

Didaktika

Studij Razredni pouk

Pedagoški fakultet, Univerza u Ljubljani

gostujući nastavnik, tema: Strategije učenja i poučavanja

12.01.2016.

Didaktika

Studij Razredni pouk

Pedagoški fakultet, Univeza u Ljubljani

gostujući nastavnik, tema: Tematsko poučavanje suradničkim strategijama rada

Osobni razvoj

21.09.2016. - 27.09.2016.

Eunos OY BENCHMARKING COURSES U SKLOPU PROJEKTA HR.3.1.15-0021 Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja

Financiranje: 28 sati

10.12.2014. -

Radionica u sklopu IPA projekta Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja

Financiranje: 6 sati

2010. -

UniSTAT3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijantne analize.

Financiranje: 2 ECTS

2010. -

UniSTAT2: Osnove analize varijance i regresijske analize.

Financiranje: 2 ECTS

2010. -

UniSTAT1: Priprema podataka uz osnovne deskriptvne i inferencijalne analize

Financiranje: 2 ECTS

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Project Based Teaching with Digital Tools in Primary Education // 2020

Mezak, Jasminka; Pejić Papak, Petra

43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) / Skala, Karolj (ur.). - 749-753

2020.

Poticajno razredno ozračje: elementi uspješnosti poučavanja

Pejić Papak, Petra; Mohorić, Melanija

Didaktički izazovi III: didaktička retrospektiva i perspektiva Kamo i kako dalje? / Peko, Anđelka ; Ivanuš Grmek, Milena ; Delcheva Dizdarevikj, Jasmina (ur.) - 162-172

2020.

Teachers’ Beliefs about Formative Assessment in the Pupil-Centered Curriculum

Pejić Papak, Petra; Čepić, Renata

10th International Conference - The Future of Education, Pixel (ur.). - 90-96

2020.

Preschool Teachers’ Perceptions of Existing Educational Conditions and Opportunities for Participation in Professional Development Programs

Čepić, Renata; Pejić Papak, Petra; Marijan, Lucija

EDULEARN20, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies / Gómez Chova, Luis ; López Martínez, Agustín ; Candel Torres, Ignacio (ur.).

2020.

HOW TO FOSTER A SIGNIFICANT CONNECTEDNESS WITH NATURE IN CHILDREN THROUGH THE QUALITY ORGANIZATION OF CHILDREN’S LEISURE TIME AND THE USE OF ICT IN SCHOOL?

Anđić, Dunja; Pejić Papak, Petra; Mezak, Jasminka

EDULEARN20 Proceedings, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies / Gómez Chova, L ; A. López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). - 621-629

2019.

RAZLIČITI STAVOVI STUDENATA UČITELJSKOG STUDIJA GLEDE STJECANJA KOMPETENCIJA ZA IZVOĐENJE NASTAVE U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI

Trajkovski, Biljana; Pejić Papak, Petra; Pejčić, Tena

28. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske / Babić, Vesna (ur.) - 520-525

2019.

Problem Based Learning for Primary School Junior Grade Students Using Digital Tools

Mezak, Jasminka; Pejić Papak, Petra

MIPRO 2019 42st International Convention / Skala, Karolj (ur.). - 697-702

2018.

EVALUATION OF THE KINESIOLOGICAL WORKSHOP PROGRAMME FOR INCREASE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF CHILDREN, PUPILS AND PARENTS

Vujičić, Lidija; Petrić, Vilko; Pejić Papak, Petra

Acta kinesiologica - 12 29-35

2018.

Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking

Mezak, J., Pejić Papak, P.

MIPRO 2018 41st International Convention. Skala, Karolj (ur.) - 836-841

2018.

Vannastavne aktivnosti: pogled u budućnost

Vidulin, S., Pejić Papak, P.

Artefact - 4 15-25

2017.

Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju:učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći

Vlah, Nataša; Pejić Papak, Petra

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse (zbornik radova) - 119-128

2017.

Project Activities and Encouraging Critical Thinking : Exploring Teachers’ Attitudes

Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka

Center for Educational Policy Studies Journal - 7 27-46

2016.

Integrirano poučavanje u funkciji odgoja i obrazovanja usmjerenog na učenika

Pejić Papak, Petra; Grgić, Antonela

Dijete, igra i stvaralaštvo. Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir (eds.) - 141-149

2016.

Poučavanje primjenom suvremene tehnologije u obrazovanju

Pejić Papak, Petra; Grubišić Krmpotić, Hana

Život i škola:časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - Vol.LXII 153-162

2015.

Professional and in-service teacher training in the Republic of Croatia

Pejić Papak, Petra; Anđić,Dunja

International Handbook of Teacher Education Training and Re-training Systems in Modern World, Ur: Karras,K.G., Wolhuter,C.C. Studies and Publishing, Nicosia, Cyprus ( ISBN: 978-9963-2093-4-7 ) - 67-89

2015.

Teachers' Views on the Development of Personal Competences and Pupil Competences: Croatian Experiences.

Pejić Papak,Petra; Vujičić,Lidija; Arrigoni, Jasna

Journal of Eucation &Social Policy - Vol.22 20-29

2014.

CONNECTEDNESS OF THE PARENTS' PHYSICAL ACTIVITY AND LEISURE TIME WITH THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN KINESIOLOGY PROGRAMS OF INSTITUTIONAL EARLY AND PRESCHOOL EDUCATION

Trajkovski, Biljana; Katić, Vesna; Pejić Papak, Petra

Sport Science - Vol.7 77-82

2012.

Praktično osposobljavanje studenata Učiteljskog studija za razvoj kompetencija učiteljske struke( PRACTICAL TRAININIG OF STUDENTS AT THE PRIMARY SCHOOL TEACHER STUDY FOR DEVELOPMENT OF COMPETENCES RELATED TO THE TEACHING PROFESSION )

Rončević, Anita; Pejić Papak, Petra

Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, Ur: Valenčić Zuljan, Gojkov, Rončević. - 79-108

2012.

Uloga organiziranih aktivnosti u kulturnom životu učenika( The Role of Activities in the Cultural Lives of Pupils )

Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina; Rončević, Anita

Živat i škola:časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 28 188-203

2011.

Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies

Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina

Suvremene strategije učenja i poučavanja, Kadum, Vladimir (ur.).Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti. - 227-244

2010.

Školstvo u vrtlogu promjena: zaokret ka uspješnoj školi

Vidulin Orbanić, Sabina; Pejić Papak, Petra

Pedagogija - LXV 64-76

2010.

Stavovi studenata i učitelja o razrednom ozračju kao prediktoru kvalitete nastave u osnovnoj školi

Anđić,Dunja; Pejić Papak, Petra., Vidulin Orbanić, Sabina.

Pedagogijska istraživanja - vol.7 67-83

2010.

Unesco i obrazovanje-poticaj za dublje promišljanje; popularizacija znanosti-autorski članak na temu broja: Unesco i obrazovanje-novi pristup osnovnom obrazovanju

Pejić Papak, P.

Školske novine

2009.

HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija?( HNOS and modern school: Reaction or Interaction? )

Vidulin-Orbanić, Sabina; Pejić Papak, Petra

Škola po mjeri,Ur: Kadum,V., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgajatelja, Pula. - 15-32

2009

Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )

Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra

Odgojne znanosti (1846-1204) - 11 227-243

Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experience

Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Pejić Papak, Petra

Proceedings of EDULEARN10 Conference / Chova, G.L., Belenguer, M.D., Candel, T. I. (ur.). - Valencia : IATED , 2010. 242-250 (ISBN: 978-84-613-9386-2).

Znanstvene knjige

2020.

Raziskovalni pouk ob mikroskopiranju v kontekstu medpredmetnega sodelovanja učiteljev //

poglavlje u knjizi

Zuljan, Darjo; Pejić Papak, Petra; Valenčič Zuljan, Milena

Medpredmetno povezovanje : ot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev

Volk, Marina ; Štemberger, Tina ; Sila, Anita ; Kovač, Nives (ur.).

Univerza na Primorskem Koper

2018.

RELATIONSHIP BETWEEN ENCOURAGING EXCELLENCE IN PUPILS AND TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE – AN EXAMPLE FROM CROATIA

Autor poglavlja u knjizi

Pejić Papak, P., Arrigoni,J., Ivković, Ž.

Teaching Gifted and Talented Children in A New Educational Era

Kukanja Gabrijelčič,M.; Seničar Željeznov, M. (Eds.)

Universaity of Primorska Press Kopar

2018.

Appreciative Inquiry as A Positive Approach to Schools Leadership Development and Organizational Change: Croatian Case Study

Autor poglavlja u knjizi

Magzan, M., Anđić, D. i Pejić Papak, P.

Predictive Models for School Leadership and Practices

Hussein Amzat, I. (Eds.)

IGI Global

2018.

Okruženje za učenje i kultura ustanove

Autor knjige

Vujičić, L., Pejić Papak, P. i Valenčić Zuljan, M.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2017.

Critical-Reflective Model in the Educational Process

Autor poglavlja u knjizi

Vujičić, Lidija; Pejić Papak, Petra

Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood

Vujičić, L.; Holz, O., Duh, M., & Michielsen, M. (Eds.)

LIT VERLAG Zurich

2016.

RECONCEPTUALIZATION OF STUDY PROGRAMMES AND THE PARADIGM SHIFT: DO WE UNDERSTAND THE CONCEPTS OF LEARNING OUTCOMES AND COMPETENCIES?

Autor poglavlja u knjizi

Vujičić, Lidija; Pejić Papak, Petra

Current Trends in Higher Education in Europe (Aktuelle Entwicklungstendenzen im europäischen Hochschulwesen)

Holz, Oliver; Aleksandrovich, Maria; Zoglowek, Herbert (Eds.)

LIT VERLAG Berlin

2016.

Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi

Autor knjige

Pejić Papak, Petra; Vidulin, Sabina

Školska knjiga Zagreb

2015.

Professional and in-service teacher training in the Republic of Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Pejić Papak, Petra; Anđić, Dunja

International Handbook of Teacher EducationTraining & Re-training Systems in in Modern World

Karras, K.G. ; Wolhuter, C.C. (eds.)

HM Studies & publishing Nicosia Cyprus

Pozvana predavanja

22.10.2020. - 26.10.2020.

Pozvano plenarno predavanje, tema: Provedba izvannastavnih aktivnosti učenika: Prirodoslovno područje, znanstveno-stručni skup Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena učenika rane školske dobi i digitalne tehnologije

Pejić Papak, Petra

Rijeka

https://providit.uniri.hr/pozvana-predavanja/

25.10.2019.

Pozvano predavanje, Tema: Istraživačko učenje, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

04.07.2018.

Pozvano predavanje, tema: Suvremeni pristupi učenju i poučavanju, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

02.02.2018.

Pozvano plenarno predavanje, tema: Suvremene spoznaje o vrednovanju, konferencija 'Formativno praćenje – mit, a ne iluzija'

Pejić Papak, Petra

Rijeka

18.03.2017.

Pozvano predavanje, tema: Suvremene dokimološke spoznaje, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

11.03.2013.

Pozvano predavanje, tema: Strategije poučavanja u tematskim aktivnostima, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

12.12.2012.

Pozvano predavanje, tema: Strategije poučavanja u tematskom planiranju, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

02.07.2012.

Pozvano predavanje, tema: Planiranje i programiranje preduvjet kvalitetne nastave, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

17.11.2010.

Pozvano predavanje, tema: Zavičajnost u nastavi prirode i društva, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

24.04.2009.

Pozvano plenarno predavanje, tema: HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija?, međunarodni-znanstveni skup „Škola po mjeri“

Pejić Papak, Petra; Vidulin, Sabina

Medulin

24.11.2008.

Pozvano predavanje, tema: Suvremeni oblici, metode i strategije rada u nastavi prirode i društva-predavanje i radionica, Agencija za odgoj i obrazovanje

Pejić Papak, Petra

Rijeka

24.04.2002.

Pozvano predavanje, tema: Kreativne radionice u funkciji poticanja razvoja darovite djece, Zavod za školstvo u Rijeci

Pejić Papak, Petra

Rijeka

Kongresna priopćenja

25.9.2020.

Raziskovalni pouk ob mikroskopiranju v kontekstu medpredmetnega sodelovanja učiteljev

Zuljan, Darjo; Pejić Papak, Petra; Valenčič Zuljan, Milena

izlaganje

ASPECTS OF CROSS-CURRICULAR INSTRUCTION,16th International Conference Koper, Slovenija

6.7.2020. - 8.7.2020.

Challenges of curriculum planning and achieving learning outcomes: a case study of Croatian elementary school teachers' experiences

Čepić, Renata ; Pejić Papak, Petra

izlaganje

Teacher Education for Promoting Well-Being in School Suceava, Romania

6.7.2020. - 7.7.2020.

HOW TO FOSTER A SIGNIFICANT CONNECTEDNESS WITH NATURE IN CHILDREN THROUGH THE QUALITY ORGANIZATION OF CHILDREN’S LEISURE TIME AND THE USE OF ICT IN SCHOOL?

Anđić, Dunja; Pejić Papak, Petra; Mezak, Jasminka

izlaganje

EDULEARN20, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies Sevilla, Spain

6.7.2020. - 7.7.2020.

Preschool Teachers’ Perceptions of Existing Educational Conditions and Opportunities for Participation in Professional Development Programs

Čepić, Renata ; Pejić Papak, Petra ; Marijan, Lucija

izlaganje

EDULEARN20, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Mallorca, Spain

18.6.2020. - 19.6.2020.

Teachers’ Beliefs about Formative Assessment in the Pupil-Centered Curriculum

Pejić Papak, Petra ; Čepić, Renata

izlaganje

10th International Conference - The Future of Education Firenze, Italy

15.11.2019.

Projekt GLAT: Poticanje algoritamskog razmišljanja sa i bez računala

Mezak,Jasminka; Pejić Papak, Petra

interaktivno izlaganje

STEM: Danas za sutra 2 Rijeka

21.5.2019. - 25.5.2019.

Problem Based Learning for Primary School Junior Grade Students Using Digital Tools

Mezak, Jasminka; Pejić Papak, Petra

izlaganje

MIPRO 2019 42st International Convention Opatija, Hrvatska

16.5.2019. - 17.5.2019.

Poticajno razredno ozračje: elementi uspješnosti poučavanja

Pejić Papak, Petra; Mohorić, Melanija

izlaganje

Didaktički izazovi III: didaktička retrospektiva i perspektiva Kamo i kako dalje? Osijek, Hrvatska

11.4.2019. - 13.4.2019.

Attitudes of pre-service teachers on the acquisition of competencis for teachin physical and health education

Trajkovski, Biljana; Pejić Papak, Petra; Pejčić, Tena

izlaganje

5th International Scientific Conference on Exercise and Quality of Life Novi Sad

16.11.2018. - 17.11.2018.

Uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti

Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija

poster prezentacija

Međunarodna interdisciplinarna naučno stručna konferencija Svakodnevni život deteta Novi Sad, Srbija

8.6.2018. - 9.6.2018.

Characteristics of classroom management styles in the context of the culture of educational institutions

Pejić Papak, P., Vujičić, L.

izlaganje

International Conference „Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean“ (TEERM2018) Valletta, Malta

7.6.2018. - 8.6.2018.

Vrednovanje učinaka programa kineziološke radionice: utjecaj na razinu tjelesne aktivnosti djece, učenika i roditelja

Vujičić, L., Petrić, V., i Pejić Papak, P.

izlaganje

Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 17.Dani Mate DEMarina: Odgoj i obrazovanje-budućnost civilizacije Petrinja, Hrvatska

21.5.2018. - 25.5.2018.

Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking

Mezak, J., Pejić Papak, P.

izlaganje

Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO Opatija, Hrvatska

17.11.2017.

Odgajatelj-refleksivni praktičar i mijenjanje odgojno-obrazovne prakse

Vujičić,L., Pejić Papak,P., Čamber Tambolaš,A.

izlaganje

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE INITIAL EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS – STATE AND PERSPECTIVES Sremska Mitrovica, RSrbija

26.10.2017. - 28.10.2017.

Relationship between encouraging excellence in pupils and teachers’ attitudes towards science – an example from Croatia

Pejić Papak,P. Arrigoni,J., Ivković,Ž.

izlaganje

III. međunarodna konferencija Talent Education Portorož, RSlovenija

26.5.2017. - 27.5.2017.

Critical-reflective Model in Education: the Attitudes of Teachers and Educators

Pejić Papak P., Vujičić, L.

izlaganje, znanstveni odbor

10th International Conference "Current Trends in Higher Education in Europe" Rijeka, RHrvatska

12.10.2016. - 14.10.2016.

Projektne aktivnosti i poticanje kritičkog mišljenja: istraživanje stavova učitelja

Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka

izlaganje

11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti "Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost" Poreč, RHrvatska

20.5.2016. - 21.5.2016.

Poučavanje primjenom suvremene tehnologije u obrazovanju

Pejić Papak, P., Grubišić Krmpotić, H.

izlaganje

Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi II Osijek, RHrvatska

30.9.2015. - 2.10.2015.

Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju: učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći

Vlah,N., Pejić Papak P.

izlaganje

Znanstveno-stručni skup „Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse“ Opatija, RHrvatska

24.9.2015. - 25.9.2015.

Integrirano poučavanje u funkciji odgoja i obrazovanja usmjerenih na učenika

Pejić Papak,P., Grgić,A.

izlaganje

Znanstvena konferencija „Dijete , igra i stvaralaštvo“ Split, RHrvatska

15.5.2014. - 17.5.2014.

AN OVERVIEW OF TEACHER EDUCATION TO WORK WITH GIFTED AND TALENTED CHILDREN IN CROATIA AND WORLDWIDE

Jasna Arrigoni, Petra Pejić Papak

izlaganje

Teacher Education Policy in Europe; TEPE 2014 Zagreb

4.2011.

Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies

Pejić Papak, P.; Vidulin-Orbanić, S.

izlaganje

Međunarodni znanstveni skup Suvremene strategije učenja i poučavanja Medulin, Hrvatska

5.7.2010. - 7.7.2010.

Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experiences

Vujičić, L., Čepić, R., Pejić Papak, P.

izlaganje

Proceedings of EDULEARN10 Conference Barcelona, Španjolska

25.04.2009.

„HNOS i suvremena škola:Reakcija ili interakcija?“

Vidulin-Orbanić, S.; Pejić Papak, P.

pozvano plenarno izlaganje

Međunarodni-znanstveni skup „Škola po mjeri“ Medulin, Hrvatska

13.11.2008.

Suvremenim se oblicima aktivnog učenja učenik penje uz piramidu znanja

Pejić Papak,P.

izlaganje

Druga internacionalna konferencija naprednih i sustavnih istraživanja “Pedagogy and the Knowledge Society“ Zadar,Hrvatska

11.2008.

Strategije rada u izvannastavnim aktivnostima

Pejić Papak,P.

izlaganje i radionica

„Početni seminar za stručno usavršavanje i osposobljavanje učitelja u cilju uvođenja devetogodišnjeg obrazovanja u BIH“ Dubrovnik, Hrvatska

22.05.2008.

Igrom razmišljamo i djelujemo ekološki

Pejić Papak,P.

izlaganje

Međunarodni znanstveni skup „Cjeloživotno učenje za održivi razvoj“ Plitvice, Hrvatska

20.5.2005. - 21.5.2005.

Suvremeni pristup obrazovanju kreativnim radionicama

Pejić ,P., Tuhtan-Maras, T., Arrigoni ,J.

izlaganje

Međunarodni znanstveno-stručni skup „Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju“ Zadar, RHrvatska

Znanstveni projekti

2019. -

Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena učenika rane školske dobi i digitalne tehnologije

suradnik

potpora Sveučilišta u Rijeci; uniri-pr-drustv-19-19 1500

2019. -

Profesionalne razvojne potrebe, uvjeti i mogućnosti učenja studenata učiteljskih studija i učitelja (PRPUM)

suradnik

Potpora Sveučilišta u Rijeci; uniri-pr-drustv-19-13

2017. - 2019.

“ Games for Learning Algorithmic Thinking”

suradnik

Erasmus+ program (2017-1-HR01-KA201-035362)

2013. - 2016.

„ Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik (su)konstrukcije znanja“

suradnik

potpora Sveučilišta u Rijeci (no.13.10.2.2.01)

2011.

„Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu“

suradnik

RSlovenija, Ministarstvo za šolstvo in šport

2010. - 2012.

„Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju“

suradnik

RSlovenija, Ministarstvo za šolstvo in šport

2009. - 2012.

"Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja"

suradnik

RHrvatska, Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa

Znanstveni skupovi

26.5.2017. - 27.5.2017.

„10th International Conference "Current Trends in Higher Education in Europe"

Rijeka Znanstveni odbor

Uredništva časopisa

2018. -

Odgojno-obrazovne teme

Recenzije

2020.

recenzent, Jurjević Jovanović, Ivana; Rukljač, Igor; Viher, Jasminka: Vrednovanje u razrednoj nastavi

2018.

recenzent, nastavni materijal, Anđić,D. : Djeca, okoliš i održivi razvoj, Učiteljski fakultet u Rijeci

2017. -

recenzent radova u časopisu Center for Educational Policy Studies Journal

2017.

recenzent, znanstvena monografija, Lazzarich,M. : Metodika hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2015.

recenzent, Karol, V. : Dikatati u nastavnoj teoriji i praksi, Zagreb: Profil

2010.

stručna suradnica i recenzentica, Horvat, Kolak,J. i sur. : Priroda i ja (udžbenički komplet i vježbenice iz prirode i društva za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole), Zagreb: Profil

2007.

recenzent, Lekić, Migliaccio-Čučak, Radetić-Ivetić i sur. : Igram se, a učim!, metodički priručnik dramskih postupaka u razrednoj nastavi, Zagreb: HCDO

2006.

recenzent, Marjanović, B., Božić,S. : Priroda društvo i ja (udžbenik, vježbenica i priručnik iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole pisan prema HNOS-u), Zagreb: Školska knjiga

Stručna djelatnost

Stručni projekti

22.3.2019. - 22.9.2021.

Inoviranje programa učiteljskih i odgajateljskih studija primjenom HKO-a

EU iz ESF

19.6.2015.-18.7.2016.

„Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja“ (EU projekt)

ESF- MZOS

Voditeljica skupine US

Stručna aktivnost

2013. -

Strategije poučavnja u tematskom planiranju; Usavršavanje učitelja razredne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka

predavač

2012. -

Planiranje i programiranje preduvjet kvalitetne nastave, Usavršavanje učitelja razredne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka

predavač

2010. -

Zavičajnost u nastavi prirode i društva; Usavršavanje učitelja razrdne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka

predavač

2008. -

Suvremeni oblici, metode i strategije rada u nastavi ; Usavršavanje učitelja razredne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka

predavač

2002. -

Kreativne radionice u funkciji poticanja razvoja darovite djece;Usavršavanje učitelja i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola grada Primorsko-goranske županije

Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka

predavač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

8.11.2019.

Učitelj danas, Udruga učitelja razredne nastave Primorsko-goranske županije

Okrugli stol, sudionica

Rijeka

25.10.2019.

"Igre za učenje algoritamskog razmišljanja", Games for Learning Algorithmic Thinking (GLAT): Iskustva i rezultati Erasmus+ projekta

organizacijski odbor okruglog stola, sudionica

Rijeka

20.9.2017.

„Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja“

Organizacijski i programski odbor međunarodnog okruglog stola, sudionica

Rijeka

9.12.2016.

„Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja“

Organizacijski i programski odbor međunarodnog okruglog stola, sudionica

Rijeka

12.05.2015.

„ Zadovoljava li cjelodnevni odgojno-obrazovni rad potrebe učenika?!“, aktivnost Centra za istraživanje djetinjstva UFR

organizacijski i programski odbor, voditeljica okruglog stola

Rijeka

10.10.2014.

„Je li d(pr)ošlo vrijeme pozitivne psihologije u obrazovanju?

organizacijski i programski odbor znanstveno-stručnog skupa

Rijeka

2014. -

Festivala diplomskih radova Učiteljskog fakulteta u Rijeci s međunarodnim sudjelovanjem

Organizacijski i programski odbor

Rijeka

Novinski članci

6.10.2020.

Bez nacionalnih standarda nema čvrstog uporišta za ocjenjivanje, doprinos temi

Školske novine

Zagreb

12.1.2010.

Unesco i obrazovanje-poticaj za dublje promišljanje; tema broja: Unesco i obrazovanje-novi pristup osnovnom obrazovanju

Školske novine

Zagreb

Medijski nastupi

29.3.2017.

"Obrazovanje učitelja i odgajatelja"

Kanal Ri, Emisija "Učionica", https://www.youtube.com/watch?v=S9auMhj575I

Rijeka

15.10.2014.

Neposredni odgojno-obrazovni oblici rada s učenicima

Kanal RI,Emisija "Učionica"

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2013.-

Prodekanica za nastavu i studente

Učiteljski fakultet u Rijeci, Uprava fakulteta

Povjerenstva na sveučilištu

2020. -

članica

Alumni mreža Sveučilišta u Rijeci

2020. -

članica

Povjerenstvo za online učenje Sveučilišta u Rijeci

2019. -

članica

Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2019. -

Predstavnica Uprave

Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2018. -

zamjenica predstojnice

Stručno vijeće Centra za studije, Sveučilišta u Rijeci

2016.

članica

Radna skupina za utvrđivanje kriterija nastavne izvrsnosti, Sveučilište u Rijeci

2015. -

Predsjednica

Alumni klub Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2013.-2016.

Predstavnica Uprave

Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2013.-

članica

Evaluacijski odbor za stipendije izvrsnosti studentata, Sveučilište u Rijeci

2013. -

članica

Stručno vijeće Centra za studije, Sveučilište u Rijeci

2009. - 2011.

Predstavnica Odsjeka za Učiteljski studij

Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

20.11.2015. -

Članica povjerenstva

Povjerenstvo za utvrđivanje odgovarajućih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje prava zapošljavanja u RH na radnome mjestu učitelja razredne nastave (MZOS)

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI-plus PROJEKTI 2018
Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016