prof. dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić dipl. ing.

Odjel za informatiku Zavod za računarstvo

e-pošta : smarti [at] uniri [dot] hr
telefon : 00 385 51 584 714
skype : sanda.martincic
prostorija : soba 409 (Kampus Trsat), Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

CROSBI
Odjel za informatiku

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
COST
Google Schoolar 472 12 15
Langnet projekt
LinkedIn
Orcid
ResearcherID
SCOPUS 215 8
Web of Science 94 5

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2007. PhD Računarstvo Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1996. - 1.1.1999. MSc IT Management Ekonomski fakultet , Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
1.1.1988. - 1.1.1993. dipl.ing.rač. Računarstvo Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
1.1.1970. - 1.1.2013. CV- PDF Zaposlenja, izbori, nastavna i znanstvena djelatnost

Radno iskustvo

16.1.2019. - redoviti profesor pedagoški i znanstveno istraživački rad, ISVU koordinator, voditeljica katedre za inteligentne sustave Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - 16.1.2019. izvanredni profesor
1.1.2009. - 1.1.2014. docent pedagoški i znanstveno istraživački rad, ISVU koordinator, uvođenje novih diplomskih programa Informatike-MOZVAG, voditeljica katedre za inteligentne sustave Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2009. Asistent, znanstveni novak pedagoški i znanstveno-istraživački rad Filozofski fakultet, Odsjek za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2002. IT organizacija IT službe, postavljanje mrežne infrastrukture na svim lokacijama, nastava Veleučilište u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2001. Savjetnik za razvoj informacijskog sustava Razvoj nacionalnih informacijskih sustava iz područja zdravstvenog osiguranja, razvoj skladišta podataka zdravstvenog osiguranja, vođenje projekta Slovenski zavod za zdravstveno osiguranje, Ljubljana, Slovenija
1.1.1995. - 1.1.1996. Microsoft prodaja prodaja Microsoft proizvoda Skupina Atlantis, Ljubljana, Slovenija

Članstva

1.1.2010. - Slovensko društvo za jezične tehnologije
1.1.2010. - Hrvatsko društvo za jezične tehnologije
1.1.2007. - Društvo kibernetičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Poslovna inteligencija
Doktorski studij informatike
Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2012. - Otkrivanje informacija i znanja iz teksta
Doktorski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2012. - Računalna potpora prevođenju
Poslijediplomski specijalistički stručni studij prevođenja
Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2010. - Osnove informatike 1
Preddiplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2009. - Upravljanje informatičkim projektima
Diplomski studij informatike - PI, NM
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Formalni jezici i jezični procesori II
Preddiplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Računalna analiza prirodnog jezika
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Sustavi za podršku odlučivanju
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - Sustavi za podršku odlučivanju
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Formalni jezici i jezični procesori I
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni, Preddiplomski studij matematike i informatike,
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2004. - 1.1.2007. Arhitektura i organizacija računala
Preddiplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2004. - 1.1.2007. Digitalna obrada signala
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2004. - 1.1.2007. Osnove digitalne tehnike
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2003. - 1.1.2006. Osnove informatike za kroatiste
Jrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

21.6.2018. - 21.6.2018. Primjena strojnog učenja u šahu
Jovan Jokić
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
21.9.2017. - 21.9.2017. Usporedba korijenovatelja, lematizatora i obilježivača vrsta riječi
Lucija Krušić
preddiplomski studij
Odjel za informatiku
27.9.2015. - Analysis of Microblog Texts
Fran Rukavina
informatika
Odjel za informatiku
20.9.2015. - Language Processing Tools for German Language: The Distribution of Syllables in German Language
Nikola Babić
dvporedmetni studij informatike
Odjel za informatiku
30.9.2014. - Implementacija glasovno upravljane Tetris igre u Pythonu
Jure Plavčić
Prediplomski studij informatike
Odjel za informatiku
25.9.2014. - Izrada šahovskog engine-a
Jovan Jokić
Prediplomski studij infromatika
Odjel za informatiku
25.9.2014. - Usporedba jezičnih mreža susjednosti i sintakse hrvatskog jezika
Marko Karešin
Prediplomski studij informatike
Odjel za informatiku
30.11.2013. - Integragija geolokacijskih podataka društvenih mreža u mobilnoj aplikaciji za windows telefon
Matijević Andrej
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
11.10.2013. - Razvoj skladišta podataka pomorskoga prometa
Puškarić, Jasmina
Elektroničke i informacijske tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet
25.9.2013. - Leksikon za analizu mišljenja iz teksta na hrvatskome jeziku
Modrić Marko
Preddiplomski studij informatike - dvporedmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
4.4.2013. - Klasifikacija tekstova temeljem nestandardnih oblika riječi u hrvatskome jeziku
Slobodan Beliga
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
25.9.2012. - Model VoiceXML aplikacije za pružanje informacija u trajektnom prijevozu
Bajčić Marina
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
17.9.2012. - Lambda račun
Jovetić Bojana
Diplomski studij matematika i informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
17.9.2012. - Church-Turingova teza
Prašnjak Nina
Diplomski studij matematika i informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
13.9.2012. - Mobilna poslovna inteligencija
Falan Sandro
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
26.7.2012. - Analiza upravljanja IT projektima u Primorsko - goranskoj županiji
Meštrović Bojan
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
30.9.2010. - LL(1) parser za SQL SELECT stavak u COCO-R alatu
Andrej Matijević
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
25.9.2010. - Normalizacija brojeva i datuma u postupcima umjetne tvorbe hrvatskoga govora
Beliga Slobodan
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
- Podaci velikog opsega u transportnoj industriji-
Tanasić, Zoran. Podaci velikog opsega u transportnoj industriji / završni rad - diplomski/integralni studij. Rijeka : Odjel za informatiku,
Informatika
Odjel za informatiku
- Analiza pozitivnog i negativnog polariteta tekstova na Internetu
Raguzin, Ana
Dvopredmetna infomatika
Odjel za informatiku
- Postupci i statistike slogovanja za talijanski jezik
Pokos, Marija
Dvopredmetna informatika
Odjel za informatiku
- Sustavi za podršku odlučivanju na plovilu za polaganje cijevi
Gerbin, Ivan.
Elektroničke tehnologije
pomorski fakultet
- Kvaliteta podataka za potporu poslovnom odlučivanju
Čorak, Mladen.
Informatika
Odjel za informatiku
- Učenje stabala odlučivanja zanemarivanjem kompleksnih primjera
Barić, Ivana.
Informatika
Odjel za informatiku
- Motifi u kompleksnim mrežama jezika
Malatestinić, Valentina.
Diskretna matematika
odjel za matematiku

Gostujući nastavnik

6.5.2018. - 10.5.2018. Big Data Analytics
Organizacija i management informacijskih sistema
Fakultet organizacijskih znanosti, Sveučilište u Mariboru

Norma sati: 6
6.4.2017. - 16.6.2017. Sustavi za potporu odlučivanju u upravi
Upravljanje u upravi
Sveučilište u Ljubljani
Gostujući profesor
Norma sati: 6
1.1.2016. - Podaci velikog opsega (Big Data)
informatika i komunikacijska tehnologija
Fakultet infomatike i komunikacijske tehnologije
nositelj
Norma sati: 8
- 15.10.2010. Teorijsko računarstvo
računarstvo i matematika, računarstvo i fizika, računarsvo i tehnika
Odsjek za matematiku i računarstvo, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija,
voditelj
Norma sati: 15

Osobni razvoj

10.11.2017. - 10.11.2017. radionica o ishodima učenja


Norma sati: cjelodnevna
1.3.2016. - Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju


Norma sati: 1 dan

Obrazovni projekti

1.1.2003. - CRO-SPEECHDAT, I-projekt

Financiranje: MZOŠ
1.1.2002. - Interaktivni nastavni informacijski sustav – INIS, I-projekt

Financiranje: MZOŠ

Izdavaštvo

1.1.2014. - Računalna potpora prevođenju, Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi

Financiranje: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Računalna potpora prevođenju, Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714577
Financiranje: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matas, Neven ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Comparing Network Centrality Measures as Tools for Identifying Key Concepts in Complex Networks: A Case of Wikipedia
Journal of Digital Information Management 15 203-2013 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=888752

2. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Močibob, Edvin ; Perc, Matjaž
Link prediction on Twitter
PLoS One 12 e0181079-21 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=893755

WOS

3. Beliga, Slobodan ; Ipšić, Ivo ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Evaluation of Language Models over Croatian Newspaper Texts
Information Technology and Control 46 425-444 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=914740

4. Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Network-Enabled Keyword Extraction for Under- Resourced Languages
124-135 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=863527

5. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Margan, Domagoj ; Meštrović, Ana
Multilayer network of language: A unified framework for structural analysis of linguistic subsystems
Physica. A, Statistical mechanics and its applications 457 117-128 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815112

WOS

6. Piltaver, Rok ; Luštrek, Mitja ; Gams, Matjaž ; Martinčić-Ipšić, Sanda
What makes classification trees comprehensible?
Expert systems with applications 62 333-346 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823633

WOS

7. Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda
Selectivity-Based Keyword Extraction Method
International journal on semantic web and information systems 12 1-26 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829645

WOS

8. Močibob, Edvin ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović Ana
Revealing the structure of domain specific tweets via complex networks analysis
1904-1908 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=819179

9. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Močibob, Edvin ; Meštrović, Ana
Link Prediction on Tweets’ Content
559-567 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836604

10. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Miličić, Tanja ; Meštrović, Ana
Text Type Differentiation Based on the Structural Properties of Language Networks
536-548 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=839190

11. Puškarić, Jasmina ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Tijan, Edvard
Razvoj skladišta podataka u pomorskom prometu
Pomorski zbornik 49-50 167-179 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749581

12. Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda
An Overview of Graph-Based Keyword Extraction Methods and Approaches
Journal of information and organizational sciences 39 1-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768653

13. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
Govor : časopis za fonetiku 32 3-34 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807871

14. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
Govor : časopis za fonetiku 32 3-34 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807871

15. Matas, Neven ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Extracting Domain Knowledge by Complex Networks Analysis of Wikipedia Entries
1955-1960 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765399

16. Ban Kirigin, Tajana ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda
Towards a Formal Model of Language Networks
469-479 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783959

17. Meštrović, Ana ; Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Scientific collaboration networks at the University of Rijeka
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800474

18. Margan, Domagoj ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Network Differences Between Normal and Shuffled Texts: Case of Croatian
Springer, Studies in Computational Intelligence, Complex Networks V 549 275-283 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661993

19. Šišović, Sabina ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Comparison of the language networks from literature and blogs
1824-1829 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699794

20. Margan, Domagoj ; Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Complex Networks Measures for Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts
1819-1823 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699797

21. Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Non-Standard Words as Features for Text Categorization
1415-1419 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700038

22. Piltaver, Rok ; Luštrek, Mitja ; Gams, Matjaž ; Martinčić–Ipšić, Sanda
Comprehensibility of classification trees – survey design
70-74 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=719668

23. Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda
Toward Selectivity Based Keyword Extraction for Croatian News
1-14 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723769

24. Piltaver, Rok ; Luštrek, Mitja ; Gams, Matjaž ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Comprehensibility of Classification Trees – Survey Design Validation
- - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=728616

25. Rizvić, Hana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Network Motifs Analysis of Croatian Literature
2-7 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=728711

26. Šišović, Sabina ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Toward Network-based Keyword Extraction from Multitopic Web Documents
18-27 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=728713

27. Martinčić-Ipšić, Sanda
Language Networks
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=697756

28. Meštrović, Bojan ; Martinčić - Ipšić, Sanda ; Tomljenović, Ljerka
The Analysis of IT project management in the Primorsko - goranska County
- 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=624883

29. Margan, Domagoj ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
89-96 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655162

30. Ban, Kristina ; Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Comparison of Linguistic Networks Measures for Parallel Texts
97-104 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655168

31. Načinović Prskalo, Lucia ; Martinčić-Ipšić, Sanda
An Overview of Prosodic Modelling for Croatian Speech Synthesis
105-112 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655485

32. Martinčić-Ipšić, Sanda
Sadašnjost ili budućnost: Mogu li računala govoriti hrvatski?
- 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=632801

33. Pobar, Miran ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Optimization of Cost Function Weights for Unit Selection Speech Synthesis Using Speech Recognition
Neural network world 22 429-441 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607594

WOS

34. Načinović, Lucia ; Perak, Benedikt ; Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Identifying Fear Related Content in Croatian Texts
153-156 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599328

35. Martinčić-Ipšić, Sanda
Govorne tehnologije za hrvatski / Speech Technologies for Croatian
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606902

36. Martinčić-Ipšić, Sanda
Skriveni Markovljevi modeli za govorne tehnologije
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606906

37. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Study on Students’ Success in a First Programming Course
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607656

38. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Pobar, Miran ; Ipšić, Ivo
Croatian Large Vocabulary Automatic Speech Recognition
Automatika 52 147-157 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=524866

WOS

39. Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Text Normalization for Croatian Speech Synthesis
382-387 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=515320

40. Načinović, Lucia ; Pobar, Miran ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Automatic Intonation Event Detection Using Tilt Model for Croatian Speech Synthesis
383-391 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=554120

41. Beliga, Slobodan ; Pobar, Miran ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Normalization of Non-Standard Words in Croatian Texts
1-8 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607634

42. Meštrović, Ana ; Bernić, Luka ; Pobar, Miran ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
A Croatian Weather Domain Spoken Dialog System Prototype
CIT. Journal of computing and information technology 18 309-316 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=506450

43. Načinović, Lucia ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Intonation Modeling for Croatian Speech Synthesis
253-257 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=477513

44. Načinović, Lucia ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Intonation Modeling for Croatian Speech Synthesis
253-257 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=477513

45. Meštrović, Ana ; Bernić, Luka ; Pobar, Miran ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Overview of a Croatian Weather Domain Spoken Dialogue System Prototype
103-108 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=477716

46. Martinčić– Ipšić, Sanda ; Pobar, Miran ; Ipšić, Ivo
Automatic Evaluation of Synthesized Speech
305-310 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=421341

47. Načinović, Lucia ; Pobar, Miran ; Ipšić, Ivo ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Grapheme-to-Phoneme Conversion for Croatian Speech Synthesis
318-323 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=422399

48. Načinović, Lucia ; Pobar, Miran ; Ipšić, Ivo ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Grapheme-to-Phoneme Conversion for Croatian Speech Synthesis
318-323 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=422399

49. Načinović, Lucia ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Statistical Language Models for Croatian Weather-domain Corpus
333-340 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433788

50. Načinović, Lucia ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Statistical Language Models for Croatian Weather-domain Corpus
333-340 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433788

51. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ribarić, Slobodan ; Ipšić, Ivo
Acoustic Modelling for Croatian Speech Recognition and Synthesis
Informatica 19 227-254 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=357879

WOS

52. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ribarić, Slobodan ; Ipšić, Ivo
Acoustic Modelling for Croatian Speech Recognition and Synthesis
Informatica 19 227-254 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=357879

WOS

53. Pobar, Miran ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Računalni sustav za tvorbu hrvatskoga govora
Engineering review : znanstveni ? asopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 28 31-44 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=382956

54. Bernić, Luka ; Martinčić - Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
A Croatian Spoken Dialog Manager Prototype
199-203 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=357880

55. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Čubrilo Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Journal of Information and Organizational Sciences 31 115-129 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=344648

56. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Čubrilo Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Journal of Information and Organizational Sciences 31 115-129 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=344648

57. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Automatic Segmentation of Croatian Speech
187-191- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309198

58. Ipšić, Ivo ; Matetić, Maja ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana ; Brkić, Marija
Croatian Speech Technologies
143-146 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309201

59. Meštrović, Ana ; Martiničić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Semantic Analysis in F-logic
59-66 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313647

60. Sanda, Martinčić - Ipšić ; Ivo, Ipšić
Croatian HMM-based Speech Synthesis
Journal of Computing and Information Technology, CIT 14 307-313 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309196

61. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Croatian Telephone Speech Recognition
182-186 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=253739

62. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Croatian HMM Based Speech Synthesis
251-256 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=253740

63. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Speech Technologies
231-238 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=253743

64. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Čubrilo, Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
17-21 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=257459

65. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Čubrilo, Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
17-21 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=257459

66. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela ; Ipšić, Ivo
Korpus hrvatskoga govora
Govor : časopis za fonetiku I 135-150 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=204111

67. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela ; Ipšić, Ivo
Korpus hrvatskoga govora
Govor : časopis za fonetiku I 135-150 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=204111

68. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Recognition of Croatian Broadcast Speech
111-114. - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=154881

69. Žibert, Janez ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo ; Mihelič, France
Bilingual Speech Recognition of Slovenian and Croatian Weather Forecasts
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=84960

70. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
VEPRAD: A Croatian Speech Database of Weather Forecasts
321-326 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148145

71. Žibert, Janez ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Hajdinjak, Melita ; Ipšić, Ivo ; Mihelič, France
Development of a Bilingual Spoken Dialog System for Weather Information Retrieval
1917-1920 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148147

72. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Žibert, Janez ; Ipšić, Ivo ; Mihelič, France ; Pavešić, Nikola
Bilingual Speech Recognition for Weather Information Retrieval Dialog System
380-387 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148150

73. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Žibert, Janez ; Ipšić, Ivo ; Mihelič, France
A Bilingual Spoken Dialog System for Slovenian and Croatian Weather Forecasts
140-143 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148151

74. Mihelič, France ; Ipšić, Ivo ; Žibert, Janez ; Sanda, Martinčić-Ipšić
Development of SLO-CRO bilingual speech database
577-581 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=84912

75. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Žibert, Janez ; Ipšić, Ivo ; Mihelič, France
Speech recognition of Slovenian and Croatian weather forecasts
106-110 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=84944

Znanstvene knjige

1. Urednik
S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović.
The Language Networks. University of Rijeka, Department of Informatics. Rijeka, 2018.
S. Martinčić-Ipšić Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2018.
2.
Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
The language networks
University of Rijeka - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=932224
3.
Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Keyword Extraction Based on Selectivity and Generalized Selectivity
Lytras, Miltiadis D. ; Aljohani, Naif ; Damiani, Ernesto ; Chui, Kwok Tai IGI Global - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915717
4.
Beliga, Slobodan ; Kitanović, Olivera ; Stanković, Ranka ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Keyword Extraction from Parallel Abstracts of Scientific Publications
Szymański, Julian ; Velegrakis, Yannis Springer International Publishing - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=926296
5.
Načinović Prskalo, Lucia ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Prosodic Modelling for Croatian Speech Synthesis
Mileva Boshkoska, Biljana Peter Lang - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763470
6.
Margan, Domagoj ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
Mileva Boshkoska, Biljana Peter Lang - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765131
7.
Šišović, Sabina ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Toward Network-based Keyword Extraction from Multitopic Web Documents
Kanduč, Tadej Peter Lang - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788174
8.
Rizvić, Hana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Network Motifs Analysis of Croatian Literature
Kanduč, Tadej Peter Lang - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788178
9.
Ipšić, Ivo ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian Speech Recognition
Noam R. Shabtai SCIYO - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=487891
10.
Martinčić- Ipšić, Sanda
Raspoznavanje i sinteza hrvatskoga govora
Tošović, Branko Lit Verlag - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366477

Pozvana predavanja

1. Sanda Martinčić-Ipšić
Big Data,
Faculty of Information and Communication Technologies, Bitola, - 3.5.2016.
2. Martinčić-Ipšić Sanda
Speech Technologies for Croatian,
META-NET-CESAR, Zagreb - 7.12.2012. http://cesar.nytud.hu/events/hr-roadshow
3. Sanda Martinčić Ipšić
Language Networks,
Faculty of Computer Science and Engineering, Skopje,
4. Sanda Martinčić-Ipšić
Večplastna omrežja jezika (Multilayered Language Networks)
NetSlo2017, Faculty of Computer and Information Science, Ljuljana
5. Martinčić-Ipšić, Sanda
Language Networks
6. Martinčić-Ipšić, Sanda
Sadašnjost ili budućnost: Mogu li računala govoriti hrvatski?( Present or future? Are computers capable of speaking Croatian? )
7. Martinčić-Ipšić, Sanda
Govorne tehnologije za hrvatski / Speech Technologies for Croatian( Speech Technologies for Croatian )
8. Martinčić-Ipšić, Sanda
Skriveni Markovljevi modeli za govorne tehnologije( Hidden Markov Models for Speech Technologies )
9. Martinčić-Ipšić, Sanda
Govorne tehnologije za hrvatski / Speech Technologies for Croatian( Speech Technologies for Croatian )
10. Sanda martinčić-Ipšić
Language Networks: A multilayered perspective,
Faculty of Informatics, Kaunas University of Technology,
11. Martinčić-Ipšić Sanda
Uvod u teorijsko računarstvo, nastava studentima računarstva
Odsjek za matematiku i računarstvo,Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani
12. Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts

Kongresna priopćenja

1.
Martinčić-Ipšić, Sanda
The Multilayer Networks for Language Predavanje COSTNET17 Palma de Mallorca, Spain - 27.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903025
2.
Meštrović, Ana ; Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Network-based quantification of the scientific collaboration at the University of Rijeka Predavanje 7th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2015) Novo mesto, Slovenija - 6.11.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800476
3.
Margan, Domagoj ; Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts Predavanje 2014 Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity MedILS, Split, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695345
4.

Leksikon za analizu mišljenja iz teksta na hrvatskome jeziku( Croatian Lexicon for Sentiment Analysis ) - 1.1.2013.
5.
Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Study on Students’ Success in a First Programming Course - 1.1.2012.
6.
Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Study on Students’ Success in a First Programming Course - 1.1.2012.
7.

Normalizacija brojeva i datuma u postupcima umjetne tvorbe hrvatskoga govora( Text Normalization in Croatian TTS System ) - 1.1.2010.
8.
Martinčić–Ipšić, Sanda ; Grzybek, Peter ; Mačutek, Jan ; Matešić, Mihaela
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech Predavanje 6. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Croatia - 8.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=357927
9.
Martinčić-Ipšić, Sanda ; Ipšić, Ivo
Interactive Teachware - INIS Predavanje MIPRO 2002, Computers in Education Opatija, Hrvatska - 24.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=84900
10.
Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian language networks Predavanje 2014 Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity MedILS Split, Croatia
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695322
11.
Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Interactive Teachware - INIS
12.
Martinčić–Ipšić, Sanda; Grzybek, Peter; Mačutek, Jan; Matešić, Mihaela
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech
13.
Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Non-Standard Words as Features for Text Categorization
14.
Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Complex Networks Measures for Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts
15.
Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Automatic Segmentation of Croatian Speech
16.
Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian language networks
17.
Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Ivašić-Kos, Marina; Martinčić-Ipšić, Sanda
Toward a Complex Networks Approach on Text Type Classification
18.
Martinčić-Ipšić, Sanda
An Overview of Language Networks: Case of Croatian
19.
Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian language networks
20.
Martinčić-Ipšić, Sanda
An Overview of Language Networks: Case of Croatian

Znanstveni projekti

1. 23.3.2016. - 22.3.2020.
COST ACTION CA 15109 European Cooperation for Statistics of Network Data Science (COSTNET); MC member, članica upravnog odbora projekta; Horizon 2020; 750000 EUR; http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15109?
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
ICT COST Action IC1307 iV&L Net: The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net): Combining Computer Vision and Language Processing For Advanced Search, Retrieval, Annotation and Description of Visual Data ; članica izvršnog odbora projekta; Horizon 2020; 700000 EUR; brussels, http://www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions/IC1307
3. 1.1.2014. -
LangNet - Kompleksne mreže jezika ; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; ; http://langnet.uniri.hr/
4. 1.1.2013. - 1.1.2017.
COST 1302 KEYSTONE - Semantic keyword-based search on structured data sources; Član upravnog odbora, Financijski izvjestitelj; Horizon 2020; 650000 EUR; http://www.keystone-cost.eu/
5. 1.1.2008. -
Grafemsko-fonemske distribucije u hrvatskome jeziku, bilateralni HR-AUT; istraživač; MZT; ;
6. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Govorne tehnologije; istraživač; MZOŠ 009-0361935-0852, 318-0361935-0852; ; <a href="http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-0361935-0852&period=2007">http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-0361935-0852&period=2007</a>
7. 1.1.2003. - 1.1.2004.
COST 278 “Spoken Language Interaction in Telecommunication” projektu – u posebnoj interesnoj grupi “SIG-Broadcast News Transcription (BNT); istraživač; COST; ;
8. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Komunikacija čovjek-stroj; istraživač; MZT009012; ; <a href="http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-0361935-0852&period=2007">http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-0361935-0852&period=2007</a>
9. 1.1.2002. -
Dvojezična baza govornih uzoraka, bilateralni HR-SLO; istraživač; MZT; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. -
Beliga Slobodan; Doktorat obranjen kvalifikacijski doktorski ispit "Keyword extraction: a review of methods and approaches", 10.11.2014. http://www.inf.uniri.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=2361&Itemid=284; Informatika; ;
2. 1.1.2012. -
Nikša Marušić; Doktorat upisan u 1. semestar 2012, komentor prof. Fertalj; Informatika; ;
3. 1.1.2012. -
Igor Sviben; Doktorat upisan u 1. semestar 2012, komentor prof. Varga; Informatika; ;
4. -
Vlatka Davidović; Doktorat Učenje dubokih model za jezične aplikacije; Informatika; upis u 1. semesta 2016/2017;
5. -
Marko Pribiselić; Doktorat Analitika podataka velikog opsega; Informatika; upis u 1. semesta 2017/2018;

Znanstveni skupovi

1. 9.9.2018. - 12.9.2018.
FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS Poznan, Poland; 9 - 12 September, 2018 2nd International Workshop on Language Technologies and Applications (LTA'18) https://fedcsis.org/2018/lta Poznan, Poland Chair, Editor
2. 17.6.2018. - 20.6.2018.
31st Bled eConference / Big Data-Data Science Bled, Slovenia Chair
3. 11.9.2017. - 13.9.2017.
IKC Keystone conference 2017 11-12 September 2017, Gdansk, Poland http://www.keystone-cost.eu/keystone/outreach/meetings/7th-mc-meeting-and-ikc-2017/ Gdanjsk PC member
4. 3.9.2017. - 6.9.2017.
FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS Prague, Czech Republic, 3 - 6 September, 2017 2nd International Workshop on Language Technologies and Applications (LTA'17) https://www.fedcsis.org/2017/lta/program Prague, Czech Republic, Chair, Editor
5. 1.1.2015. -
Intelligent Systems 2015 Slovenia programski odbor
6. 1.1.2012. -
ResaerchClass2012 Rijeka pokretač i predsjednik programskog odbora
7. 1.1.2011. -
ResaerchClass2011 Rijeka pokretač i predsjednik programskog odbora
8. 1.1.2010. -
ResearchClass 2010 Rijeka pokretač i predsjednik programskog odbora
9. - 14.9.2016.
1st International Workshop on Language Technologies and Applications (LTA'16) Gdansk, Poljska Co-chair, Programski odbor, organizator
10. - 9.9.2016.
2nd International KEYSTONE Conference, IKC2016 Cluj-Napoca, Romania Co-Chair, http://www.keystone-cost.eu/ikc2016/challenge.php
11. - 6.11.2015.
7th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2015) - Novo mesto Novo mesto, Slovenija programski odbor
12. - 16.10.2015.
The 21st International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2015) Druskininkai, Lithuania Programme Committee member, http://icist.if.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
13. - 9.9.2015.
1st International KEYSTONE Conference, IKC2015 Coimbra, Portugal Chair, Challenge Track, http://www.keystone-cost.eu/ikc2015/challenge.php
14. - 24.3.2015.
The Second International Conference on Automation, Control, Engineering and Computer Science (ACECS'15) Tunis programski odbor http://ipco-co.com/ACECS/ACECS_Committees.html
15. - 7.11.2014.
6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2014) Novo mesto programski odbor, http://itis2014.fis.unm.si/?page_id=956
16. - 10.10.2014.
The 20th International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2014) Kaunas. Litva član programskog odbora, http://icist.if.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
17. - 9.11.2013.
5th International Conference on Information Technologies and Information Society Slovenia programski odbor
18. - 7.9.2013.
TransTech13 Rijeka programski i organizacijski odbor, lokalni organizator

Uredništva časopisa

1. 2.7.2018. - PLOS ONE
https://journals.plos.org/plosone/static/editorial-board
2. 1.1.2015. - International Journal of Emerging Research and Solutions in ICT,
<a href="http://www.ersict.org/editorialboard/">http://www.ersict.org/editorialboard/</a>
3. 1.1.2015. - Informatica, international journal, Urednica, članica uređivačkog odbora, SCOPUS
http://www.informatica.si/editorial_board.htm

Recenzije

1. 2016. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ed. H. Stanley, IF 1.7, Elsevier 1 rad http://www.journals.elsevier.com/physica-a-statistical-mechanics-and-its-applications/
2. 2015. The Second International Conference on Automation, Control, Engineering and Computer Science (ACECS'15) , Tunis, 22-14.3.1015. Computer Science & IT Chairs http://ipco-co.com/ACECS/ACECS_Committees.html http://ipco-co.com/ACECS/ACECS-Program_Booklet.pdf
3. 2015. LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence Journal, Springer, http://www.springer.com/computer/lncs/transactions+cci?SGWID=0-173802-0-0-0
4. 2015. ICTIS 2015, Programski odbor, http://icist.if.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
5. 2015. 1st International KEYSTONE Conference, IKC 2015, Coimbra Portugal, 8-9 September 2015, Scientific Chair Challenge Track, http://www.keystone-cost.eu/ikc2015/challenge.php
6. 2015. MIPRO 2015, CIS, recenziranje 2 rada
7. 2015. PLos ONE http://www.plosone.org/ (ed.) Boris Podobnik
8. 2014. The 20th International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2014) Organizer, Kaunas University of Technology, Lithuania, 9-11.10.2014 Programme Committee member: http://electronics.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
9. 2014. 6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2014) ed. Zoran Levnajić, Biljana Mileva-Boshkoska; 5-7.11.2014, Slovenija Programme Committee member http://itis2014.fis.unm.si/
10. 2014. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, vol.2. br.1. Dušan Rudić (ed.),
11. 2014. MIPRO CIS 2 rada, http://www.mipro.hr/MIPRO2015.CIS/ELink.aspx
12. 2014. Journal of Complex Networks, reviewer, ed, Erenesto Estrada http://comnet.oxfordjournals.org/
13. 2014. Automatika ? Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, 2014, recenzija 1 clanka (SCI)
14. 2013. 5th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2013) ed. Zoran Levnajić, 6.11.2013, Slovenija Programme Committee member, itis2013.fis.unm.si/
15. 2013. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, vol.1. br.1. Dušan Rudić (ed.),
16. 2012. Journal of Computing and Information Technology (ed. Vlado Glavinić, ed. Slobodan Ribarić).
17. 2012. 35th MIPRO-CIS. 2012, Slobodan Ribarić, (ed.), Nikola Bogunović, (ed.).
18. 2012. 35th. International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics: Proceedings / Bijanović, Petar; Butković, Željko; Skala, Karolj; Golubić, Stjepan; Bogunović, Nikola; Ribarić, Slobodan; Čičin-Šain, Marina; Čišić, Dragan; Hutinski, Željko; Baranović, Mirta; Mauher, Mladen; Ulemek, Jelena (ur.). - Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2012. 1284-1289 (ISBN: 978-953-233-069-4).
19. 2011. Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. (ed. Ivan Petrović).
20. 2010. Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. (ed. Ivan Petrović).
21. 2008. 31th MIPRO-CIS. 2008, Slobodan Ribarić, (ed.), Nikola Bogunović, (ed.). Opatija, Croatia, May 26-30. 2008. Proc. vol. CTS-CIS.
22. 2008. Recenziranje 1 rada za 31th MIPRO-CE. 2008, Marina Čičin-Šain (ed.), Ivana Turčić Prstačić (ed.). Ivanka Sluganović (ed.). Ivan Uroda (ed.). Opatija, Croatia, May 26-30. 2008. Proc. vol. CE.
23. 2007. BKS: Die Unterschiede zwichen dem Bosnichen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. B. Tošović (ed), 13-15, April, Graz, Austria, 2007.
24. Information Processing Letters
25. Information
26. International Journal of Data Mining and Bioinformatics
27. International Journal on Semantic Web and Information Systems
28. Scientific Reports
29. Information Technology and Control
30. Computer Science and Information Systems ComSIS
31. Information Processing and Management
32. PLOS One
33. Expert Systems with Applicatioons

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 17.7.2017. - 21.7.2017. periodičko vrednovanje znanstvenih potpora Sveučilišta u Rijeci; ;
2. - HRZZ panel za tehničke znnosti; ;
3. - Evaluacija HRZZ projekta UIP-2014; ;
4. - Evaluacija HRZZ projekta UIP-2014; ;
5. - Evaluacija HRZZ Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća- panel 2017; ;

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - - Voditeljica katedre za inteligentne sustave
Odjel za informatiku
2. 1.1.2007. - - ISVU koordinator
Odjel za informatiku