dr.sc. Barbara Rončević Zubković

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F360
e-pošta : roncevic@ffri.hr
mobitel : 098/1745290

ResearcherID
ORCID
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2008. doktorica društvenih znanosti, polje psihologija Poslijediplomski doktorski studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1996. - 1.1.2001. diplomirani psiholog-profesor Dodiplomski studij psihologije Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

28.12.2015. - docent Filozofski fakultet u Rijeci
16.3.2011. - naslovno zvanje docent (baz zasnivanja radnog odnosa) Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
23.4.2009. - 28.12.2015. znanstveni novak-viši asistent Filozofski fakultet u Rijeci
14.4.2003. - 22.4.2009. znanstveni novak-asistent Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Državna godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2013. godinu, u području društvenih znanosti (kao članici skupine predloženika s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci)

Članstva

1.1.2013. - Hrvatsko psihološko društvo
1.1.2005. - Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Uvod u edukacijsku psihologiju
prediplomski sudij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2009. - Edukacijska psihologija 2
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2009. - Psihologija darovitih učenika
diplomski studij psihologije i nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
1.1.2009. - Edukacijska psihologija 2
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2008. Praktikum iz eksperimentalne psihologije
prediplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - Uvod u edukacijsku psihologiju
prediplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2006. - 1.1.2008. Edukacijska psihologija 2
prediplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2005. - 1.1.2008. Edukacijska psihologija 1
prediplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2004. - 1.1.2007. Praktikum iz metodologije 1
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2003. - 1.1.2007. Praktikum iz metodologije 2
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2003. - 1.1.2007. Edukacijska psihologija
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2002. - 1.1.2006. Pedagoška psihologija
dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15

Mentor u završnim radovima

24.9.2018. - Evaluacija provedbe LIADO programa za likovno darovite učenike osnovne škole
Dino Ožbolt
Dvopredmetni diplomski studij pedagogije i engleskog jezika
ilozofski fakultet u Rijeci
2.11.2015. - Stavovi prema upotrebi IKT-a, percipirana vrijednost škole, ciljne orijentacije, školski uspjeh i zadovoljstvo nastavom kod učenika osnovne škole s obzirom na upotrebu iPad-a u nastavi
Anita Vrbljančević
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2014. - Pristup poučavanju, stil upravljanja studijskom grupom i radne vrijednosti sveučilišnih nastavnika psihologije
Aleksandra Anđelković
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2013. - Metakognitivna vjerovanja i uspjeh: Uloga akademskog odugovlačenja
Josipa Kuretić
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
11.2.2013. - Aktivno odgađanje i odugovlačenje u akademskom kontekstu: Uloga motivacijskih aspekata samoreguliranog učenja
Tereza Zelić
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.12.2012. - Mijenjanje studentskih uvjerenja o učenju i pamćenju: doprinos osobina ličnosti i motivacije za samoregulacijom
Maja Vuković
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - Kognitivni i motivacijski čimbenici razumijevanja teksta u ranoj adolescenciji: dvogodišnje praćenje
Marina Olujić
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.4.2011. - Odnos dimenzija roditeljstva i kauzalnih atribucija postignuća s ciljnim orijentacijama srednjoškolaca
Sonja Veir
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
-Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2012. - Edukacijska psihologija
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO)
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 20
1.1.2012. - Psihologija darovitih učenika
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO)
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 14
- Edukacijska psihologija
Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

16.3.2012. - Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece


Norma sati:
1.1.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
- 15.4.2005. Teaching, learning and assessment in higher education


Norma sati:
- Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rončević Zubković, B., Pahljina-Reinić, R., Kolić-Vehovec, S.
Predictors of ICT Use in teaching in different educational domains.
European Journal of Social Sciences Education and Research 11 145 - 2017. http://journals.euser.org/index.php/ejser/article/view/2754

A2

2. Rončević Zubković, B., Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Smojver-Ažić, S.; Pahljina-Reinić, R.
Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom. Suvremena psihologija, 19 (1), 37-47.
Suvremena psihologija 19 37-47 - 2016.

Q4
A1

3. Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z., Takšić, V.
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools.
U: L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez., I. Candel Torres (Ur.). EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New LearningTechnologies. Barcelona, Spain: IATED Academy. 4949-4957 - 2015.

A1

4. Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Perceptions of contextual achievement goals: Contribution to high-school students' achievement goal orientation, strategy use and academic achievement
Studia psychologica (0039-3320) 56 137-153 - 2014.

Q3
A1
WOS

5. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Comprehension
Psihologijske teme (1332-0742) 23 77-98 - 2014.

Q4
A1

6. Kolić-Vehovec, S., Bajšanski I. i Rončević Zubković, B.
The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students
Review of Psychology 18 81-89 - 2011.

A1

7. Rončević Zubković, Barbara
Vještina čitanja u ranoj adolescenciji: Profili učenika (Reading skill in early adolescence: Student profiles)
Društvena istraživanja (1330-0288) 20 189-210 - 2011.

Q3
A1
WOS

8. Rončević Zubković, Barbara
Doprinos raspona verbalnog radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Contribution of verbal working memory span to text comprehension in early adolescence)
Psihologijske teme (1332-0742) 20 213-232 - 2011.

Q4
A1

9. Rončević Zubković, Barbara
Ustrojstvo radnog pamćenja i njegova uloga u jezičnom procesiranju (The structure of working memory and its role in language processing)
Psihologijske teme (1332-0742) 19 1-29 - 2010.

Q4
A1

10. Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković Barbara; Ajdišek, Neža
(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji ((Meta)cognitive and motivational predictors of text comprehension of adolescents in Croatia and Slovenia)
Suvremena psihologija (1331-9264) 12 257-270 - 2009.

Q4
A1
WOS

11. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević Zubković, Barbara
Spolne razlike u (meta)kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (Gender differences in (meta)cognitive and motivational factors of text comprehension of adolescents in Croatia and Slovenia)
Suvremena psihologija (1331-9264) 12 229-242 - 2009.

Q4
A1
WOS

12. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Motivational components of self-regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orientation patterns
Learning and Individual Differences (1041-6080) 18 108-113 - 2008.

Q2
A1
WOS

13. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara
Razlike med spoloma v (meta)kognitivnih in motivacijsko emocionalnih dejavnikih bralnega razumevanja (Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension)
Psihološka obzorja (1318-1874) 17 89-116 - 2008.

A1

14. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Relations among motivational components of strategic reading in university students
Review of Psychology (1330-6812) 14 35-42 - 2007.

A1

15. Rončević, Barbara
Individualne razlike u razumijevanju pri čitanju (Individual differences in reading comprehension)
Psihologijske teme (1332-0742) 14 22-76 - 2005.

A2

16. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara
Perfekcionizam, ispitna anksioznost i akademsko samopoimanje darovitih gimnazijalaca (Perfectionism, test anxiety and academic self-concept of gifted high-school students)
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 12 679-702 - 2003.

Q3
A1
WOS

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Bajšanski, Igor
Goal orientation patterns and the self-regulation of reading in high-school and university students
International perspectives on applying self-regulated learning in different settings. (299-318). J. Fuente Arias,. i M. A. Eissa Education & Psychology, Research, Innovation and Solutions On-line Almeria - 2010. http://www.mitienda.investigacion-psicopedagogica.org/english/seccion.php?idsec=13&idprod=5
2. Autor poglavlja u knjizi
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević Zubković, Barbara
Metacognition and reading comprehension: Age and gender differences
Trends and Prospects in Metacognition Research (str. 327-344) A. Efklides i P. Misailidi Springer New York: - 2010. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4419-6546-2_15

Pozvana predavanja

1. Rončević Zubkoivć, Barbara
e-Schools and eConfidence projects, pozvano predavanje na 13th International Conference on Social Sciences
Beč, Austria - 6.10.2017.
2. Rončević Zubković, Barbara
Samoregulacija čitanja (Self-regulation of reading)
Vodice

Kongresna priopćenja

1.
Kolić-Vehovec, Svjetlana, Rončević Zubković, Barbara, Smojver-Ažić, Sanja, Martinac Dorčić, Tamara
The efficacy of the bullying prevention serious digital game constructed within eConfidence project (H2020) Predavanje 13th Alps-Adria Psychology conference Ljubljana, Slovenija - 29.9.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958713
2.
Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Effects of informing students in individual and cooperative learning conditions about overconfidence Predavanje 8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition Zurich, Švicarska - 30.8.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961633
3.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Students’ math performance: The role of motivation, learning strategies and metacognitive judgments poster 16th International Conference on Motivation 2018 Design for Motivation and Emotion Aarhus, Danska - 17.8.2018.
4.
Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Mediating role of perceived benefits and risks of ICT use in relation between approaches to teaching and ICT teaching activities Poster 10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Malorca - 4.7.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961638
5.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević Zubković, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Catalina Ortega, Carlos Alberto
Applying psychological principles in design of a serious anti-bullying game within eConfidence project Predavanje 10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Malorca - 4.7.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961642
6.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Rončević Zubković, Barbara
Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi? Predavanje 21. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 26.5.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=954118
7.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Dobne i spolne razlike u motivaciji i strategijama učenja matematike u periodu tranzicije iz osnovne u srednju školu predavanje XXI. Dani psihologije u Zadru / 21st Psychology Days in Zadar Zadar - 25.5.2018.
8.
Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.
Točnost metakognitivne procjene znanja matematike, strategije učenja i postignuće. usmeno priopćenje 24.GKHP: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja. Opatija - 10.11.2016. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849450
9.
Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.
Epistemološka uvjerenja i konstruktivno poravnanje u visokoškolskom obrazovanju. usmeno priopćenje . 3. Dani obrazovnih znanosti/ 3rd Days of Educational Sciences: Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja/ Educational Change: Challenges and Expectations. Zagreb - 20.10.2016.
10.
Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.
Facilitating conceptual change in students’ understanding of operant conditioning principles: The role of individual and cooperative learning. usmeno priopćenje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka - 30.9.2016.
11.
Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.
Individual differences in patterns of achievement goals and affect: Effect on motivation, cognition and achievement. usmeno priopćenje 15th International conference on motivation 2016: The Odyssey to the Ithaca: Motivated persons, challenging contexts. Solun, Grčka - 26.8.2016.
12.
Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.
The effect of individual and cooperative learning on conceptual change and metacognitive confidence judgments. usmeno priopćenje Metacognition 2016 Nijmegen, Nizozemska - 24.8.2016.
13.
Mohorić, T.; Kolić Vehovec, S.; Rončević Zubković, B.; Kalebić Maglica, B.; Takšić, V.
Students’ attitudes towards ICT in learning and their perceived digital competence usmeno priopćenje The International conference on: Excelence, Innovation, Creativity, Basic-Hgher education psychology Rijeka - 19.5.2016.
14.
Mohorić, T., Kolić Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Kalebić Maglica, B., Takšić, V.
Students’ attitudes towards ICT in learning and their perceived digital competence predavanje The International conference on: Excelence, Innovation, Creativity, Basic-Hgher education psychology Rijeka - 18.5.2016.
15.
Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda
The effects of using tablet computers on fifth grade students’ motivation, engagement and academic achievement poster prezentacija The 14th European Congress of Psychology: Linking technology and psychology: Feeding the mind, energy for life. Milano, Italija. Milano, Italija. - 7.7.2015.
16.
Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Kalebić Maglica, Barbara; Pahljina- Reinić, Rosanda
Stavovi učenika i roditelja prema IKT-u s obzirom na iskustvo korištenja iPad-a u nastavi( Attitudes of students and parents towards ICT with regart to the experience of using iPad in the classroom ) usmeno priopćenje 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb, Hrvatska - 16.4.2015.
17.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
The determinants of business students' achievement and perceived learning-outcomes International Symposium on Education and Psychology. Kuala Lumpur, Malezija. - 1.4.2015.
18.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
Osobine studenata i kvaliteta nastave kao odrednice uspješnosti na početku studija (Characteristics of students and the quality of teaching as determinants of success at the start of the study) usmeno priopćenje 2. Dani obrazovnih znanosti: Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama. Zagreb, Hrvatska - 16.10.2014.
19.
Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Students’ confidence in their misconceptions about operant conditioning concepts: Do they change following instruction? usmeno priopćenje 6th Biennial Meeting of the EARLI SIG Metacognition Istanbul, Turska - 3.9.2014.
20.
Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Konceptualne promjene u shvaćanju principa operantnog uvjetovanja kod studenata (Conceptual change in understanding concepts of operant conditioning in students) usmeno priopćenje 19. Dani psihologije u Zadru, Zadar Zadar - 30.5.2014.
21.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Interes, učenje i postignuće u akademskom okruženju: uloga vrijednosti zadatka, ciljeva postignuća, i strategija učenja predavanje 1. Dani obrazovnih znanosti, Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb - 1.1.2012.
22.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda.
Longitudinalno praćenje promjena u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Longitudinal study of metacognition and text comprehension in early adolescence) usmeno izlaganje 18. Dani psihologije Zadar - 1.1.2012.
23.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Metacognitive knowledge, summarization skill and text comprehension in early adolescence: A longitudinal study usmeno izlaganje Metacognition 2012, Proceedings of the 5th Biennial Meeting of EARLI Special Interes Group 16 Metacognition Milano, Italija - 1.1.2012.
24.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Razvojne promjene u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Developmental changes in metacognition and text comprehension in early adolescence) usmeno izlaganje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 7.4.2011.
25.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Metacognitive knowledge, summarization and text comprehension: A follow up study usmeno izlaganje 4th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group Metacognition Muenster, Njemačka - 27.5.2010.
26.
Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Reading motivation, attitudes toward reading and text comprehension among preadolescents: A follow-up study poster 12th International Conference on Motivation: New directions in mind Porto, Portugal - 1.1.2010.
27.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies poster 13th Biannial Conference for Research on Learning and Instruction Amsterdam, Nizozemska - 26.8.2009.
28.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Trening sažimanja narativnih i ekspozitornih tekstova u okviru redovne nastave (Training of summarization of narrative and expository text within regular curriculum) predavanje 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 23.4.2009.
29.
Pečjak, Sonja; Kolić Vehovec, Svjetlana; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara; Podlesek, Anja
Models of reading comprehension for primary school students usmeno izlaganje 8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 2.10.2008.
30.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara
Gender differences in individual and situational interest: relation to reading comprehension and academic achievement usmeno izlaganje The 11th International Conference on Motivation Turku, Finska - 22.8.2008.
31.
Rončević, Barbara
Vještina čitanja u ranoj adolescenciji: Kognitivni profili učenika (Reading skill in early adolescence: Cognitive profiles of students) usmeno izlaganje 16. Dani psihologije Zadar - 30.5.2008.
32.
Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Ajdišek, Neža
Spolne razlike u (meta)kognitivnoim i motivacijsko-emocionalnim aspektima razumijevanja pri čitanju (Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension) usmeno izlaganje 16. Dani psihologije Zadar - 30.5.2008.
33.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Readers differing in reading comprehension level: metacognitive knowledge, summarization skill and academic achievement usmeno izlaganje 3rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group Metacognition Ioannina, Grčka - 8.5.2008.
34.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji (Factors of reading comprehension in elementary-school students in Croatia and Slovenia) usmeno izlaganje 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 13.12.2007.
35.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Goal Orientation Patterns, Self-Regulated Learning, and Academic Achievement in High-School Students: The Role of Perceived Parent Goal Orientation predavanje 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction Budimpešta, Mađarska - 1.1.2007.
36.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Povezanost ciljnih orijentacija srednjoškolaca i percipirane školske i roditeljske ciljne orijentacije sa strategijama učenja i školskim postignućem (Relation between Personal Goal Orientation, Perceived School and Parent Goal Orientation, Learning Strategies and School Achievement in High-School Students) usmeno izlaganje 17. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 15.12.2005.
37.
Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara Rončević, Igor Bajšanski
Developmental changes in motivation and reading strategy use in high school and university students predavanje 7th lps-Adria Conference in Psychology Zadar - 2.6.2005.
38.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Motivation and reading strategy use in university students poster 9th International conference on motivation Lisabon, Portugal - 30.9.2004.
39.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Reading strategies and comprehension of scientific text poster he first meeting of the EARLI-SIG on metacognition Amsterdam, Nizozemska - 30.6.2004.
40.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Samoregulacija čitanja u studenata (Self-regulated reading in university students) predavanje 14. Dani psihologije u Zadru Zadar - 26.5.2004.

Znanstveni projekti

1. 1.11.2016. - 31.10.2018.
Confidence in behaviour changes through serious games - eConfidence; članica istraživačkog tima (FFRI partner); Obzor 2020, Europska komisija; 105.000 Eura za Filozofski fakultet u Rijeci (ukupno financiranje 999.541 Eura); http://www.econfidence.eu/
2. 29.8.2016. - 28.2.2018.
Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta: "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"; članica istraživačkog tima, ključni stručnjak; CARNet; ;
3. 1.1.2013. -
(Meta)kognitivne, motivacijske i afektivne odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima (13.04.1.3.14.); članica istaživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja ; suradnica-znanstvena novakinja; MZOS; ;
5. 1.1.2003. - 1.1.2006.
Kognitivne strategije, metakognicija i razumijevanje pri čitanju ; suradnica-znanstvena novakinja; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. -
Marija Kristek; ; Poslijediplomski znanstveni doktorski studij psihologije.; ;

Znanstveni skupovi

1. 29.9.2016. - 1.10.2016.
12 Alps-Adria Psychology Conference Rijeka Članica Programskog odbora
2. 5.11.2014. - 8.11.2014.
22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? -uloga i izazovi za psihologe- Rovinj Članica programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Izvršna urednica znanstvenog časopisa Psihologijske teme

2. 1.1.2011. - 1.1.2014. Članica uredništva znanstvenog časopisa Psihologijske teme
http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/urednistvo.htm

Recenzije

1. 2011. Recenzirala više radova za časopis Psihologijske teme
2. 2009. Recenzirala više radova za časopis Društvena istraživanja

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.3.2015. -
Prva faza istraživanja učinaka pilot-projekta e-Škole u 20 odabranih škola: Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika
CARNet  
suradnica
2.
1.9.2014. -
Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnoškolskom obrazovanju
Sveučilište u Rijeci  
Suradnica
3.
-
Analiza i evaluacija studijskih programa
Sveučilište u Rijeci   117.500
Članica radne skupine

Stručna aktivnost

1.
3.4.2018. - 4.4.2018.
Identifikacija i podrška darovitim učenicima prema Okviru za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece. Interaktivno predavanje na stručnim skupovima učitelja i nastavnika hrvatskog jezika u Rijeci
  predavačica
2.
28.8.2017. - 31.8.2017.
Daroviti učenici u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu. Interaktivno predavanje na stručnim skupovima učitelja i nastavnika hrvatskog jezika u Rijeci i Pazinu
  predavačica
3.
4.5.2013. -
Disciplina u razredu: Modifikacija ponašanja. Predavanje na stručnom skupu Suvremene metode i oblici rada u nastavi, za vjeroučitelje Riječke nadbiskupije
  predavačica
4.
25.3.2013. - 27.3.2013.
Recipročno poučavanje strategija čitanja: radionice za nastavnike hrvatskog jezika. Radionice u okviru stručnih skupova za nastavnike hrvatskog jezika Primorsko-goranske i Istarske županije: Poučavanje strategija čitanja i Kurikularno planiranje i programiranje nastave Hrvatskoga jezika (OŠ)
 
5.
7.11.2011. -
Radionica za nastavnike OŠ Ivanke Trohar Fužine “Ostvarivanje discipline u razredu: Modifikacija ponašanja”
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 10.3.2014. - Detalji
Tjedan mozga
Medicinski fakultet u Rijeci
2. 10.12.2012. - Detalji
Okrugli stol: Darovita djeca u odgojno-obrazovnom sustavu i njihova prava
Vijećnica Grada Rijeke

Popularizacija znanosti

1. 20.2.2018. - Rijeka psihologije
Practice caffe tribina
Rijeka
2. 15.3.2015. - Detalji
Obilježavanje Dana darovitih učenika
OŠ Vežica, Rijeka
3. 19.2.2015. - Detalji
Rijeka psihologije 2015
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 19.3.2014. - Detalji
Projekt Sveučilište za 3.dob
Filozofski fakultet u Rijeci
5. 20.2.2014. - Detalji
Rijeka psihologije
OŠ Podmurvice, Rijeka
6. 23.2.2012. - Detalji
Rijeka psihologije
OŠ Podmurvice

Intervjui

1. 25.2.2015. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka
2. 18.3.2014. - Detalji
Leksikon Radio Rijeke
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Voditeljica
Centar za obrazovanje nastavnika Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 22.11.2011. - 24.11.2015. - Članica povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja
Sveučillište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 18.11.2011. - - Članica povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo