izv. prof. dr. sc. Željko Boneta

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : U-225
e-pošta : zeljko@ufri.hr

CROSBI
Google Scholar

Obrazovanje

- profesor sociologije i filozofije sociologija IA, filozofija IIA Filozofski fakultet u Zagrebu
- magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija Poslijediplomski studij sociologije religije Filozofski fakultet u Zagrebu
- doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2005. - profesor sociologije nastava, 2006. - 2007. - Pročelnik odsjeka Razredne nastave, od 2010. - Prodekan za poslovne odnose i razvoj Visoka učiteljska škola Rijeka / Učiteljski fakultet Rijeka
1.1.1990. - 1.1.2005. profesor sociologije, filozofije i logike nastava Gimnazija Andrije Mohorovičića u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1990. sociolog - istraživač istraživanje javnog mnijenja Centar za idejno teorijski rad SKH, Rijeka
1.1.1984. - 1.1.1989. profesor sociologije, filozofije i logike nastava Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka

Članstva

1.1.1984. - Hrvatsko sociološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Novi pristupi u istraživanju djeteta i djetinjstva u ranom i predškolskom odgoju
Poslijediplomski znanstveni doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Sociologija djetinjstva
Preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 30P + 15S
1.1.2010. - 1.1.2011. Sociologija obrazovanja
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 30P + 15S
1.1.2010. - Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 30P + 15V + 15S
1.1.2010. - Sociologija obitelji
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 45P + 30S
1.1.2006. - Antropologija odgoja i obrazovanja
Razredna nastava (Učiteljski studij)
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 30P + 15S
1.1.2000. - Sociologija
Razredna nastava/Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Visoka učiteljska škola/Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 30P + 30S
1.1.2000. - Sociologija
Predškolski odgoj/Prediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Visoka učiteljska škola/Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 30P + 15S
1.1.2000. - Filozofija odgoja
Razredna nastava (Učiteljski studij)
Visoka učiteljska škola/Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 30P + 15S

Mentor u završnim radovima

- Brak i roditeljstvo: sociološki pristupi
Kristina Tadin
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Važnost interakcije između učitelja i učenika u nastavnom procesu
Anamarija Simčić Paulić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
- Obitelj i školski uspjeh učenika
Ana Trahlić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
- Socijalno podrijetlo i obrazovna nejednakost
Tamara Begonja
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Sociologija obitelji
Mirela Čandrlić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
- Ovisnost među učenicima završnih razreda osnovnih škola
Antonija Furač
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
- Sociološki pristupi devijantnosti
Iva Sochor
Studij predškolskog odgoja
Visoka učiteljska škola
- Feminizacija profesija
Verica Ćorković
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
- Nasilje u vezama mladih
Dijana Turčić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
- Učiteljica: profesija, poluprofesija ili zanimanje
Tihana Aleksić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
- Religioznost i vrijednosne orijentacije
Olena Prodan
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Kreativnost u ilegali Analiza riječke grafiterske subkulture
Monika Černok
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Rade li to i muškarci? Obrasci rodne raspodjele poslova u obitelji čija djeca polaze vrtić
Sandra Kanjić
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Interkulturalizam i kulturna distanca
Tatjana Lacmanović
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Stavovi roditelja prema uvođenju odgoja u vjeri u dječje vrtiće
Marina Šanko-Brletić
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Slobodno vrijeme djece i obiteljski obrasci slobodnog vremena
Andreja Sedlar
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Djetinjstvo u romskoj obitelji
Melita Pergar
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Sociološki aspekti razvoda braka
Snežana Karadža
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Društvena konstrukcija ukusa
Akvilina Čamber Tambolaš
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Feminizacija profesija – primjer učiteljica
Ana Matušan
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Slika djeteta u udžbenicima: analiza sadržaja
Slavica Perković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Društveni aspekti seksualnosti u kasnoj adolescenciji
Kristina Zbašnik
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Rodni stereotipi kod roditelja predškolske djece
Olivera Stojanović
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Patrijarhat, muškost i očinstvo
Marija Preka
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet
- Socijalni kapital obitelji i percepcija odgajateljske profesije
Helena Skender
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Društveni ugled odgajateljske (polu-)profesije - pogled iznutra
Tea Nimac
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Volontiranje kao alternativno tržište rada – sociološki aspekti
Ivana Pađan
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Elektronički mediji iz dječje perspektive
Danijela Zandel Jajčević
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Slika obitelji u reklamama
Ivana Višnjić
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Stavovi studenata o različitim tipovima obitelji i njihovim vrijednostima
Ružica Kršul
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Vršnjački odnosi u vrtiću
Ana Crnić
DRPOO
UFRI
- Odgađanje samostalnog života: ovisnost postadolescenata o roditeljima
Andrea Host Raspor
DRPOO
UFRI
- Stavovi roditelja o ulozi prirodnih znanosti u obrazovanju njihove djece
Petra Dragičević Jelenčić
DRPOO
UFRI
- Je li brak zastarjela institucija? Stavovi studenata o braku i djeci
Aleksandra Kušić
DRPOO
UFRI
- Multikulturalizam vs. transnacionalizam: stavovi odgajatelja prema radu s romskom djecom
Ingrid Mirković
DRPOO
UFRI
- Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije
Jelena Oblijan
US
UFRI
- Teorija socijalnog kapitala i djetinjstvo
Sara Radinović
PRPOO
UFRI
- Teorije devijantnog maloljetničkog ponašanja
Gabriela Baumgartner
PRPOO
UFRI
- Paradoksalnost suvremene pozicije djece
Agata Begić
PRPOO
UFRI
- Vršnjački odnosi
Ana Crnić
PRPOO
UFRI
- Socijalna stratifikacija suvremenog hrvatskog društva
Marija Lončar
PRPOO
UFRI
- Djeca i slobodno vrijeme
Martina Matovina
PRPOO
UFRI
- Tradicionalni i moderni seksizam
NIkolina Repinac
US
UFRI
- Elektronski mediji iz dječje perspektive
Danijela Zandel
DRPOO
UFRI
- Prihvatljivost devijantnog ponašanja među adolescentima
Martina Fabijan
US
UFRI
- Nasilje među adolescentima: prakse, iskustva
Petra Krizmanić
US
UFRI
- Jesu li djeca digitalna generacija?
Doris Fumić
PRPOO
UFRI
- Socijalizacija u sociološkoj perspektivi
Emilia Šimunović
PRPOO
UFRI
- Studij ranog i predđkolskog odgoja iz perspektive studenata tzv. „muških“ fakulteta
Ivana Hrman
DRPOO
UFRI
- Tipovi muškosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanjau. Stavovi roditelja o muškim odgajateljima
Lucija Kosić
DRPOO
UFRI
- Učenje muškosti
Mateja Ćutić
PRPOO
UFRI
- Izazovi suvremenog ideala majčinstva za majke rane i predškolske dobi
Gorana Janeš Filković
DRPOO
UFRI
- Stavovi roditelja prema fizičkom izgledu odgajatelja
Nataša Slavić Mudrovčić
DRPOO
UFRI
- U potrazi za "muškim modelom". Stavovi odgajtelja o muškim odgajteljima
Maja Ljubičić
DRPOO
UFRI
- Čitalački kulturni kapital roditelja djece rane i predškolske dobi
Nataša Miletić
DRPOO
UFRI
- Stavovi odgajatelja o rodnim odnosima u odgojno-obrazovnome procesu
Ivana Topić
DRPOO
UFRI

Izdavaštvo

1.1.2005. - Izazovi javnosti: javno mnijenje Primorsko-goranske županije.

Financiranje: Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goranska županija.

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Boneta, Željko
Klatno se i dalje njiše. Institucionalna religioznost riječkih studenata
Sociologija i prostor 54 265-294 - 2016.

Q4
A1

2. Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko
Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia: The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka
- 2015.

3. Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA( RESEARCH OF EARLY EDUCATIONAL PRACTICE: DOMINANT STRATEGY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS )
- 2012.

4. Ivković, Željka, Boneta, Željko i Vujičić, Lidija
Feminizacija učiteljske profesije – motivi studentskog odabira učiteljske profesije.
Od glagoljaške tradicije do suvremene škole. Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa u povodu pedesete obljetnice učiteljskog studija u Zadru. 133-150

5. Boneta, Željko; Pergar, Melita; Ivković, Željka
"Moraju završiti školu jer pravila se i kod nas mijenjaju jako." Roditelji i djeca Romi o obrazovanju - sociološka analiza( "They have to finish school because rules are strongly changing with us, too." Roma parents and children on education - a sociological analysis )
Obrazovanje za interkulturalizam. Položaj Roma u odgoju i obrazovanju. / Mlinarević, Vesnica ; Brust Nemet, Maja ; Bushati, Jozef (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti , 2015. 165-179 (ISBN: 978-953-6965-42-7).

6. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame
Croatian Journal of Education (1848-5650) 17 (2015), 1; 49-60

7. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal (1855-9719) 5 (2015); 135-153

8. Ivković, Željka; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko
Encouraging Scientific Literacy for the Future: Parents' Attitudes
Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dejan (ur.). - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales , 2014. 439-450 (ISBN: 978-961-6862-74-5).

9. Ivković, Željka; Boneta, Željko; Kanjić, Sandra
„Dijete kao projekt” vs „daj dite materi” orodnjenost roditeljske brige o djeci( “Child as a project” versus “give child to its mother” gender division of child care )
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju (0038-0318) LVI (2014), 4; 495-505

10. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Šanko-Brletić, Marina
Neformalna i formalna religijska socijalizacija u ranom djetinjstvu: veze i paradoksi
Revija za sociologiju (0350-154X) 43 (2013), 1; 57-81

11. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Lacmanović, Tatjana
Interkulturalne kompetencije odgojitelja i socijalna distanca( Intercultural Competences of Kindergarten Teachers and Social Distance )
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja (1848-0756) 62 (2013), 4; 479-494

12. Ivković, Željka; Boneta, Željko
Razvoj znanstvene pismenosti u vrtiću: izazov za roditelje( Developing scientific literacy in kindergarten: a challenge for parents )
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima (1331-1948) 19 (2013), 73; 11-13

13. Sedlar, Andreja; Boneta, Željko
Obiteljsko slobodno vrijeme( Family leisure time )
Dijete Vrtić Obitelj (1331-1948) zima 2012/2013 (2012), 70; 14-15

14. Kanjić, Sandra; Boneta, Željko
Viđenje partnerstva obitelji i vrtića očima roditelja( Partnership of family and kindergaten - parent's point of view )
Dijete Vrtić Obitelj (1331-1948) zima 2012/2013 (2012), 70; 8-10

15. Boneta, Željko; Mrakovčić, Marko
Profesionalni identiteti i cjeloživotno učenje za održivi razvoj( The professional identity and lifelong learning for sustainable development )
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac V., Vujičić L. (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci , 2008. 317-325 (ISBN: 987-953-98445-5-2).

16. Boneta, Željko
Konfesionalnost i (dez)integracija višeetničkih područja( Confessionality and (dis)integration in multiethnic areas )
Migracijske i etničke teme (1333-2546) Vol.23 (2007), No.4; 409-422

17. Boneta, Željko; Banovac, Boris
Religioznost i nacionalizam na hrvatskoj periferiji – veliki scenariji za male zajednice( Religiosity and Nationalism on the Croatian Periphery – the Broad Scenario for Small Communities )
Migracijske i etničke teme (1333-2546) Vol. 23 (2007), No. 3; 163-184

18. Banovac, Boris; Boneta, Željko
Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica( Ethnic Distance and Social (Dis)Integration of Local Communities )
Revija za sociologiju (0350-154X) 37 (2006), 1/2; 21-46

19. Boneta, Željko
Modernizacija i religioznost u Istri( Modernization and Religiosity in Istria )
Znanstveni skup "Identitet Istre - ishodišta i perspektive" : zbornik radova / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.). - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar , 2006. 371-390 (ISBN: 953-6666-36-7).

20. Boneta, Željko
Konfesionalna i religijska identifikacija u Gorskom kotaru, Istri i Lici( Confessional and Religious Identification in Gorski Kotar, Istria and Lika )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 25 (2004), 2; 877-899

21. Banovac, Boris; Blažević, Robert; Boneta, Željko
Modernizacija (i/ili europeizacija) hrvatske periferije – primjeri Gorskog kotara, Istre i Like( Modernization (and/or europeization) of Croatian periphery - examples of Istria, Lika and Gorski Kotar )
Revija za sociologiju (0350-154X) 35 (2004), 3/4; 113-141

22. Boneta, Željko
Politički identiteti periferija( Political identities of periphery )
Revija za sociologiju (0350-154X) 35 (2004), 3/4; 143-158

23. Boneta, Željko
Stigmatizacija (ne)religioznosti( Stigmatization of (non) Religious Behavior )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 24 (2003), 2; 857-869

24. Boneta, Željko
Stabilizacija vjerničke strukture i/ili njihanje klatna - Religioznost u Istri.( THE STABILIZATION OF BILIEVERS' STRUCTURE AND/OR THE SWINGING OF THE PENDULUM – RELIGIOSITY IN ISTRIA. The Contribution to the Socio-Religious Map of Croatia )
Revija za sociologiju (0350-154X) 31 (2000), 3-4; 133-151

25. Banovac, Boris; Boneta, Željko
Social impacts of Modernization in the Choice of Tourist Destination
Tourism and hospitality management (1330-7533) 4 (1998), 3; 273-282

26. Banovac, Boris; Boneta, Željko
Sociokulturni čimbenici odabira turističke destinacije( The socio-cultural factors in the choice of the tourist destination )
Hotelska kuća '98. Hotel u turističkoj destinaciji. Knjiga I / Milena Peršić (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija , 1998. 41-56.

27. Boneta, Željko
Religijska situacija u Rijeci( Situation of religiosity in Rijeka )
Argumenti časopis za društvenu teoriju i praksu (0351-2053) 1989 (1989), 1-2; 135-160

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Banovac Boris, Boneta Željko i Vujić, Vidoje
Izazovi javnosti. Javno mnijenje Primorsko-goranske županije.
Primorsko-goranska županija Rijeka - 2005.
2. Urednik
Lidija Vujičić, Petra Pejić Papak, Milena ValenčičZuljan
Okruženje za učenje i kultura ustanove
Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka
3. Urednik
Marinko Lazzarich
Metodika Hrvatskog jezika u razrednoj nastavi. Knjiga 1
Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

1. Željko Boneta
Izazovi suvremenog djetinjstva – sociološki aspekt
1. Državni stručni skup za odgojitelje - Vodice
2. Željko Boneta
Interkulturalnost i rani i predškolski odgoj
1. Državni stručni skup za odgojitelje - Vodice

Kongresna priopćenja

1.
Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Upoznavanje djece rane i predškolske dobi s prirodnim znanostima - pomicanje granica i otklanjanje predrasuda?( Introducing science to the children of early and preschool age - pushing the boundaries and eliminating the prejudice? ) - 1.1.2014.
2.
Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA( RESEARCH OF EARLY EDUCATIONAL PRACTICE: DOMINANT STRATEGY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS ) Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici - 1.1.2012.
3.
Boneta, Željko; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka
Feminizacija učiteljske profesije – motivi studentskog odabira učiteljske profesije( Feminisation of teacher profession – students' motives for choosing teacher profession )
4.
Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Upoznavanje djece rane i predškolske dobi s prirodnim znanostima - pomicanje granica i otklanjanje predrasuda?( Introducing science to the children of early and preschool age - pushing the boundaries and eliminating the prejudice? )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja; istraživač; MZOS; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Socijalna integracija i kolektivni identiteti u višeetničkim područjima Hrvatske; istraživač; MZOS; ;
3. 1.1.2003. - 1.1.2005.
Istraživanje javnog mnijenja Primorsko goranske županije; istraživač; Primorsko goranska županija ; ;
4. 1.1.2003. - 1.1.2005.
Modernizacija i kolektivna identifikacija u hrvatskoj periferiji.; istraživač; MZOS; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Intercultural Dialogue and Conflict Prevention; istraživač; Odjel za kulturu Vijeća Europe; ;
6. 1.1.1993. - 1.1.1995.
Hrvatski etnicitet i obrasci kulturnog ponašanja u istarsko-kvarnerskoj regiji; istraživač; MZOS i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ; ;
7. 1.1.1988. - 1.1.1990.
Religijska situacija u Rijeci; voditelj projekta; CITR SKH; ;
8. 1.1.1985. - 1.1.1987.
Studenti i društvena samozaštita; istraživač; Tehnički fakultet u Rijeci ; ;

Znanstveni skupovi

1. 16.11.2018. - 17.11.2018.
Međunarodna interdisciplinarna naučno stručna konferencija Svakodnevni život deteta Novi Sad, Srbija sudionik
2. 26.10.2018. - 28.10.2018.
International Conference Sociocultural Dimension of Childhood Sofija, Bugarska sudionik
3. 8.6.2018. - 9.6.2018.
International Conference 'Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean’ Malta sudionik
4. 17.11.2017. -
1. International Scientific-Professional Conference »Initial Education and Professional Development Of Preschool Teachers – State And Perspectives« Sremska Mitrovica, Srbija sudionik
5. 26.5.2017. - 27.5.2017.
10. International Conference Current Trend sin Higher Education in Europe. Institucijsko djetinjstvo - izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja. Rijeka sudionik i organizator
6. 9.1.2015. - 10.1.2015.
Položaj Roma u odgoju i obrazovanju Osijek sudionik
7. 12.9.2014. - 13.9.2014.
Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse Beograd sudionik
8. 29.5.2014. - 30.5.2014.
14. Dani Mate Demarina. Suvremena postignuća i izazovi teorije i prakse u odgoju i obrazovanju Topusko sudionik
9. 10.4.2014. -
10th International Scientific Meeting of the University of Primorska Koper sudionik
10. 23.11.2013. -
Stoljeća zadarskoga školstva Zadar sudionik
11. 11.10.2013. -
Ka kvalitetnom bazično obrazovanju i vaspitanju - standardi i efekti Beograd sudionik
12. 1.1.2012. -
Teorija i praksa ranog odgoja Zenica sudionik
13. 1.1.2008. -
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice organizatori i sudionik
14. 1.1.2003. -
Intercultural dialogue and conflict prevention project Strasbourg sudionik
15. 1.1.2002. -
Stigmatizacija i identitet marginalnih grupa u procesu globalizacije kulture Opatija sudionik
16. 1.1.1999. -
Sarajevski kolokvij: subjekti i faktori promjena Sarajevo sudionik
17. 1.1.1999. -
Social Structures and Institutions, Dubrovnik sudionik
18. 1.1.1998. -
Hotelska kuća ?98 Opatija sudionik
19. 1.1.1997. -
Boundaries in Istria – Istrian Boundaries Poreč sudionik
20. 1.1.1995. -
Etnicitet, regionalizam, lokalizam Pazin organizator i sudionik

Uredništva časopisa

1. 28.5.2018. - "Odgojno-obrazovne teme" - glavni urednik

2. 1.1.1989. - 1.1.1990. "Argumenti" - tajnik uredništva časopisa za društvenu teoriju i praksu

Recenzije

1. 2018. U očekivanju opadanja religioznosti. Socijalna ekologija
2. 2018. U očekivanju opadanja religioznosti. Sociologija i prostor
3. 2018. The Heritage of the Cold War in Contemporary Curricula and Educational Reforms, CEPSJ
4. 2017. Filozofija i kurikul, Metodički ogledi
5. 2017. Exploring the link between achievement goals, motivation and parental expectations in university students in Kosovo, CEPSJ
6. 2015. Bračna zajednica u uvjetima kapitalističke komodifikacije i ideologije konzumerizma. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline
7. 2014. Mjerenja stavova studenata poduzetništva o pokretanju vlastitog posla. Zbornik Veleučilišta u Rijeci
8. 2013. Doprinosi sociološke teorije konceptualizaciji problematike (dez)integracije društva. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
9. 2012. Pogranične zajednice u Republici Hrvatskoj: istraživanje lokalnog identiteta u pograničnom području Gorskog kotara. Sociologija i prostor