dr. sc. Julijan Dobrinić prof. mat. i fiz.


prostorija :
e-pošta : cinirbod@gmail.com
mobitel : 091 293 1922

Google Scholar

Obrazovanje

- Doktor prirodnih znanosti iz područja fizike Institut "Ruđer Bošković", Zagreb
- Magistar fizičkih znanosti iz područja atomske i molekularne fizike Postdiplomski studij atomske i molekularne fizike Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu
- Profesor matematike i fizike Studij matematike i primijenjene fizike Visoka industrijsko-pedagoška škola, Rijeka
- I. Gimnazija, Rijeka
- Osmogodišnja škola "Vladimir Gortan", Rijeka

Radno iskustvo

7.3.2017. - Prefesor emeritus Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Redoviti profesor, trajno zvanje, Doktorski studij - Voditelj Modula 7 Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša, nositelj kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkog rada, Izabrana poglavlja iz zaštite okoliša Preddiplomski studij - nositelj kolegija Fizika II, Uvod u modernu fiziku, Zaštita okoliša Voditelj Katedre za fiziku i zaštitu okoliša, Voditelj Laboratorija za fiziku i zaštitu okoliša Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Redoviti profesor, trajno zvanje Doktorski studij - Voditelj Modula 7 Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša, nositelj kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkog rada, Izabrana poglavlja iz zaštite okoliša Preddiplomski studij - nositelj kolegija Fizika II, Uvod u modernu fiziku (Fizika valova), Zaštita okoliša Predstojnik Zavoda za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju, Voditelj Katedre za fiziku i zaštitu okoliša, Voditelj Laboratorija za fiziku i zaštitu okoliša Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Redoviti profesor Doktorski studij - Voditelj Modula 7 Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša, nositelj kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkog rada, Izabrana poglavlja iz zaštite okoliša Preddiplomski studij - nositelj kolegija Fizika II, Fizika valova, Zaštita okoliša Voditelj Katedre za fiziku i zaštitu okoliša Voditelj Laboratorija za fiziku i zaštitu okoliša Prodekan za znanstvenoistraživačku djelatnost Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Izvanredni profesor Preddiplomski studij - nositelj kolegija Fizika, Fizika I, Fizika II, Fizika valova, Zaštita okoliša Voditelj laboratorija, voditelj studija brodogradnje Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Docent Nastava: nositelj kolegija Fizika, Fizika I, Fizika II, Fizika valova Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Znanstveni asistent Nastava: kolegiji fizika Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Asistent Nastava: kolegiji matematike Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Asistent Kolegij: Fizika Strojarsko-brodograđevni fakultet, Rijeka
- Profesor matematike i fizike Nastava: matematika, Fizika Pomorska škola, Bakar
- Predavač matematike Nastava: Matematika Tehnička škola, Rijeka

Nagrade i priznanja

Prozannje TFR za 10 godina neprekodnog rada
Priznanje TFR za 15 fodina neprekidnog rada
Priznanje TFR za 30 godina neprekidnog rada
Priznanje OO Crvenog križa za rad u aktivu DD krvi na TFR
Plaketa OO Crvenog križa, prigodom 30. godišnjice DD u Rijeci
Priznanje u povodu 35. obljetnice osnutka Sveučilišta u Rijeci
Certifikat Hrvatskog društva sudskih vještaka za sudjelovanje na 2. kongresu sudskih vještaka u Opatiji
Priznanje Društva matematičara i fizičara u Rijeci, u povodu 35. obljetnice Društva
Priznanje TFR povodom 40. obljetnice osnutka
Prznanje Društva matematičara i fizičara Rijeka u povodu 50. obljetnice Društva

Članstva

- Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Opatiji
- Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU
- Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Uvod u modernu fiziku
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva, brodogradnje, računarstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolegija, nastavnik
Norma sati: 60
- Fizika
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
nositelj kolegija, nastavnik
Norma sati: 60
- Fizika I
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
Nositelj kolegija, nastavnik
Norma sati: 60
- Fizika II
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
Nositelj kolegija, nastavnik
Norma sati: 60
- Zaštita okoliša
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva, brodogradnje, računarstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolegija, nastavnik
Norma sati: 90
- Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Doktorski studij, svi moduli
Tehnički fakultet
Nositelj kolegija, nastavnik
Norma sati: 45
- Izabrana pglavlja iz zaštite okoliša
Doktorski studij, Modul 7 - Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša
Tehnički fakultet
Nositelj kolegija, nastavnik
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

- Ekološki i sigurnosni aspekti kod pripreme i bojanja brodskog trupa
Bernard Belušić
Brodogradnja
Tehnički fakultet, Rijeka
- Sustav upravljanja okolišem u rementnom brodogradilištu
darko Zelenika
Brodogradnja
Tehnički fakultet, Rijeka
- Tankerska oprema za on-line kontrolu ispuštanja tvari u okoliš
Sanja Car Heidinger
Brodogradnja
Tehnički fakultet, Rijeka
- Oprema broda za sprječavanje onečišćenja mora
Vladimir Tonić
Brodogradnja
Tehnički fakultet, Rijeka
- Kogeneracija energije u vodoopskrbnim sustavima
Adriano Putinja
Poiluitehnički studij
Politehnika, Pula
- Studije o utjecaju na okoliš luka nautičkog turizma tipa marina
Denis Tintor
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Utjecaj nuklearnih elektrana na okoliš
Damir Islambašić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Rješenje odvodnje otpadnih voda u Maistra d.d. Rovinj
Fabricio Burić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Učinkovitost postupaka pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
Damir Milanović
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Zbrinjavanje elektroničkog otpada
Josip Butorac
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Energetska učinkovitost solarnog fotonaponskog sustava
Dino Maurić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Mogućnosti smanjenja opterećenja okoliša otpadnim vodama tvornice "TDR" Kanfanar
Ivan Badurina
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Obrada otpadnih voda i zbrinjavabnje mulja dobivenog u Rafineriji nafte Rijeka
Alen Ožbolt
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Navodnjavanje iz malih akumulacija u krškom području
Marko Ćorić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Utjecaj nuklearnog vojnog djelovanja na okoliš
Tina Mihelčić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Mjerenje oceanografskih karakteristika višenamjenskim instrumentom
Alen Martinčić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Smanjenje onečišćenja voda iz rafinerijskih postrojenja
Ivo Korić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Utjecaj emisije plinova na atmosferu i okoliš
Duško Budimir
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Integralno gospodarenje vodama u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Istarku županiju
Gorana Rosić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Utjecaj procjednih voda odlagališta otpada Kaštijun na podzemne vode
Frano Mirković
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Uvođenje sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001
Neven Kirac
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Uvođenje rendgenske kontrole odljevaka tijekom proizvodnje s stajališta zaštite okoliša
Dean Greblo
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Utjecaj antikorozivne zaštite na okoliš
Aleksandar Ćoso
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Mjerenje emisije dimnih plinova i krutih čestica iz stacionarnih izvora u zrak
Fabio Lazarić
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Recikliranje aluminijske strugotine
Rino Klobas
Politehnički studij
Politehnika, Pula
- Sprječavanje onečišćenja mora s brodova i djelovanje u kriznim situacijama
Marino Iskra
Politehnički studij
Politehnika, Pula

Osobni razvoj

20.1.1979. - 5.2.1979. Rendgenska spektrometrija


Norma sati:
20.2.1975. - 23.2.1975. Seminar o atomskoj apsorpcionoj spektrometriji


Norma sati:

Izdavaštvo

- Fizika


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=411655
Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
- Zbirka odabranih riješenih primjera iz fizike


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469673
Financiranje: Visoka Pomorska škola Rijeka
- Fizika (mehanika, titranje, toplina)


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607034
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zbirka riješenih primjera iz Fizike II


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608816
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zbirka riješenih primjera iz Fizike I.


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608813
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zbirka riješenih primjera iz Fizike I.


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608805
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Fizika 1


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608826
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Fizika (valovi, optika, struktura tvari)


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607039
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Fizika (mehanika, titranje, toplina)


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607028
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Orlić Bachler, Mandi ; Bišćan, Marijan ; Kregar, Zlatko ; Jelovica Badovinac, Ivana ; Dobrinić, Julijan ; Milošević, Slobodan
ANALYSIS OF ANTIQUE BRONZE COINS BY LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY AND MULTIVARIATE ANALYSIS,
Spectrochimica acta. Part B, Atomic spectroscopy 123 163-170 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831114

WOS

2. Jasminka, Bonato ; Julije, Skenderović ; Julijan, Dobrinić
Regulacija rada dizalice pomoću fuzzy logike
Pomorski zbornik 1 273-281 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813991

3. Orlić, Mandi ; Kregar, Zlatko ; Bišćan, Marijan ; Slobodan, Milošević ; Dobrinić, Julijan
ANALYSIS OF ANCIENT METAL COIN USING DIFFERENT EXPERIMENTAL TECHNIQUES AND METHODS OF MULTIVARIATE ANALYSIS
315-322 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713788

4. Orlić, Mandi ; Dobrinić, Julijan ; Marinović, Marija
Multivarijatna analiza spektralnog sastava metalnog novca
164-172 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=685021

5. Orlić, Mandi ; Dobrinić, Julijan ; Marinović, Marija
Multivarijatna analiza spektralnog sastava metalnog novca
164-172 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=685021

6. Jasminka Bonato
Umrežavanje prirodnog kaučuka
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 225-502 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=569613

7. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Čavrak, Marko
An Approach to Ship Water Ballast Management by Continuous Flow-through Method
Strojarstvo 53 95-102 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573361

8. Jelovica Badovinac, Ivana ; Orlić, Nada ; Lofrumento, Cristiana ; Dobrinić, Julijan ; Orlić, Mandi
Spectral analysis of postage stamps and banknotes from the region of Rijeka in Croatia
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. section A 619 487-490 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=441068

WOS

9. Jelovica Badovinac, Ivana ; Orlić, Nada ; Lofrumento, Cristiana ; Dobrinić, Julijan ; Orlić, Mandi
Spectral analysis of postage stamps and banknotes from the region of Rijeka in Croatia
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. section A 619 487-490 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=441068

WOS

10. Ivošević, Tatjana ; Dobrinić, Julijan
Environmental protection in the Curricula of Faculties and Colledges in Technical Science in the Republic of Croatia
491-502 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=646049

11. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Čavrak, Marko
Continuous Flow-Through Method for Ship Water Ballast Management
66-71 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451297

12. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko ; Matulja, Tin ; Čavrak, Marko
Continuous Flow-Through Method for Ship Water Ballast Management
66-71 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451297

13. Badovinac, I Jelovica; Orlić, Nada; Lofrumento, Cristiana; Dobrinić, Julijan; Orlić, Mandi;
Spectral analysis of postage stamps and banknotes from the region of Rijeka in Croatia
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 619 487-490 - 2010.

14. Ivče, Renato ; Bonato, Jasminka ; Dobrinić, Julijan
MOGUĆNOST PRIMJENE METODE KONTINUIRANE IZMJENE VODENOG BALASTA TIJEKOM PLOVIDBE BRODA
55-65 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451889

15. Ivče, Renato ; Bonato, Jasminka ; Dobrinić, Julijan
MOGUĆNOST PRIMJENE METODE KONTINUIRANE IZMJENE VODENOG BALASTA TIJEKOM PLOVIDBE BRODA
55-65 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451889

16. Badovinac, Ivana Jelovica; Orlić, Nada; Dobrinić, Julijan; Lofrumento, Cristiana; Orlić, Mandi;
Spectral analysis of postage stamps and banknotes from the region of Rijeka
11th International Symposium on Radiation Physics - 2009.

17. Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan ; Mandić, Luka ; Jelovica, Ivana
Elementna analiza Balejevih novaca
203-208 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=397719

18. Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan ; Mandić, Luka ; Jelovica, Ivana
Elementna analiza Balejevih novaca
203-208 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=397719

19. Orlić, Nada ; Jelovica, Ivana ; Dobrinić, Julijan ; Lofrumento, Cristiana ; Salvi, Pier Remigio
Analysis of ancient and medieval specimens using nondestructive spectroscopic techniques
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 580 739-742 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=340052

WOS

20. Orlić, Nada ; Jelovica, Ivana ; Dobrinić, Julijan ; Lofrumento, Cristiana ; Salvi, Pier Remigio
Analysis of ancient and medieval specimens using nondestructive spectroscopic techniques
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 580 739-742 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=340052

WOS

21. Orlić, Nada; Jelovica, Ivana; Dobrinić, Julijan; Lofrumento, Cristiana; Salvi, Pier Remigio;
Analysis of ancient and medieval specimens using nondestructive spectroscopic techniques
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 580 739-742 - 2007.

22. Fazinić, Stjepko ; Jakšić, Milko ; Mandić, Luka ; Dobrinić, Julijan
Chemical dependence of second-order radiative contributions in the Kbeta x-ray spectra of vanadium and its compounds
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics 74 062501-1-062501-12 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295844

WOS

23. Fazinić, Stjepko; Jakšić, Milko; Mandić, Luka; Dobrinić, Julijan;
Chemical dependence of second-order radiative contributions in the K ß x-ray spectra of vanadium and its compounds
Physical Review A 74 062501 - 2006.

24. Dobrinić, Julijan ; Orlić, Nada ; Kaliman, Zoran
Trace elements in environmental samples determined by X-ray spectroscopy
Radiation physics and chemistry (1993) 71 801-802 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=158069

WOS

25. Dobrinić, Julijan ; Ljubičić, Ante ; Bradley, D.A.
Nuclear excitation in 111-Cd by positron-electron annihilation process
Radiation Physics and Chemistry 69 189-192 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115601

WOS

26. Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša
Possible Consequences from Oil Transport within Kvarner Bay
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261811

27. Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša
Possible Consequences from Oil Transport within Kvarner Bay
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261811

28. Dobrinić, Julijan; Ljubičić, Ante; Bradley, DA;
Nuclear excitation in 111Cd by positron–electron annihilation process
Radiation Physics and Chemistry 69 189-192 - 2004.

29. Dobrinić, Julijan; Orlić, Nada; Kaliman, Zoran;
Trace elements in environmental samples determined by X-ray spectroscopy
Radiation Physics and Chemistry 71 801-802 - 2004.

30. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko
Production Costs Implementation Concept For Preliminary Design Evaluation
39.PDF- - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170395

31. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko
Production Costs Implementation Concept For Preliminary Design Evaluation
39.PDF- - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170395

32. Fafandjel, Nikša; Dobrinić, Julijan; Hadjina, Marko;
Production costs implementation concept for preliminary design evaluation
International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (10; 2002) - 2002.

33. Dobrinić, Julijan
Onečišćenje mora uljima i elementima u tragovima
Pomorski zbornik 38 333-348 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=87966

34. Dobrinić, Julijan ; Čalić, Bruno ; Fafandjel, Nikša
Pollution Analysis In Ocean Engineering
CD-ROM, 294.PDF - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88150

35. Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija ; Ciganj, Zlatko
Primjena spektroskopijskih metoda kod analize opasnog otpada
Goriva i maziva 39 25-34 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44016

36. Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša ; Car-Haidinger, Sanja
Tanker effluents pollution degree monitoring equipment
305-312 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43220

37. Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša
Ship equipment proposal for metal elements control
123-124 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43223

38. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Hadjina, Marko
Criteria for Evaluating Work Content and Production Costs of Ship Design Alternatives
139-140 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=94865

39. Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša
The role of scientific and engineering aspects of sea protection in development of shipbuilding and marine technology
327-332 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43219

40. Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Car-Haidinger, Sanja
Some methods for monitoring of ships effluents pollution degree
pp 10- - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=232145

41. Dobrinić, Julijan; Fafandjel, Nikša;
The role of scientific and engineering aspects of sea protection in development of shipbuilding and marine technology
Energy and Environment - 2000.

42. Dobrinić, Julijan; Fafandjel, Nikša;
Ship equipment proposal for metal elements control
11th International DAAAM Symposium - 2000.

43. Fafandjel, Nikša; Dobrinić, Julijan; Car-Haidinger, Sanja;
Some methods for monitoring of ships effluents pollution degree
II International Conference Safe Navigation Beyond 2000 - 2000.

44. Dobrinić, Julijan; Fafandjel, Nikša; Car-Haidinger, Sanja;
Tanker effluents pollution degree monitoring equipment
XIV. simpozij Teorija i praksa brodogradnje, SORTA 2000 - 2000.

45. Fafandjel, Nikša; Dobrinić, Julijan; Hadjina, Marko;
Criteria for Evaluating Work Content and Production Costs of Ship Design Alternatives
11th International DAAAM Symposium" Intelligent Manufacturing & Automation: Man-Machine-Nature" - 2000.

46. Dobrinić, Julijan;
Onečišćenje mora uljima i elementima u tragovima
Pomorski zbornik 38 333-348 - 2000.

47. Čalić, Bruno ; Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan
Sub-Sea Fluid Piping Heat Transfer Calculation Procedure for Piping System Optimization
152-161 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=67097

48. Čalić, Bruno ; Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan
Sub-Sea Fluid Piping Heat Transfer Calculation Procedure for Piping System Optimization
152-161 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=67097

49. Dobrinić, Julijan ; Milotić, Branka
Optička fluoroscencija vode onečišćene naftom koncentracija do 200 mgl-1
Engineering review 19 1-5 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59578

50. Dobrinić, Julijan ; Milotić, Branka
Optical Fluorescence of Water Polluted by Crude Oil at Concentrations Up To 200 mg/l
Engineering Review 19 1-5 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44131

51. Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija ;
Analiza nekih teških metala na području grada Rijeke uporabom ICP i AA spektrometrije
Kemija u industriji 48 13-15 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=40341

52. Dobrinić, Julijan ; Milotić, Branka
Optical fluorescence of the sea water polluted by oil
- 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59876

53. Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan ; Salvi, Pietro
Elementna analiza arheoloških objekata rendgenskom emisijskom spektroskopijom
Radiation physics and chemistry (1993) 51 717 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21982

WOS

54. Nikolić, Ognjen ; Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija
Analiza mogućnosti korištenja rabljenih ulja kao dopunskog goriva ložišta na tekuća goriva u RH
Gospodarstvo i okoliš 6 15-22 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=14603

55. Orlić, Nada; Dobrinić, Julijan; Salvi, PR;
Elemental analysis of archaeological objects by X-ray emission spectroscopy
Radiation Physics and Chemistry 51 717 - 1998.

56. Dobrinić, Julijan ; Milotić, Branka
Optička fluorescencija morske vode onečišćene naftom
Engineering review 17 9- 16 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25568

57. Dobrinić, Julijan; Milotić, Branka;
Optical fluorescence of the sea water polluted by oil
Engineering review 17 9-16 - 1997.

58. Dobrinić, J; Orlić, N; Kauc˘ić, S; Kekez, D; Ljubic˘ić, A; Logan, BA;
Angular correlation of double internal bremsstrahlung in the electron capture decay of 55Fe
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 280 384-386 - 1989.

Pozvana predavanja

1. J. Dobrinić
Kontinuirana izmjena balasta
Godišnja skupština Znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU, Zagreb
2. J. Dobrinić
Apsorpcija optičkog spektra u ljudskoj koži
Društvo matematičara i fizičara, Rijeka
3. J. Dobrinić
Ecology of the Coastal Zone and Subsea
Plenarno predavanje na okruglom stolu: Adriatic Costal Zone and Sub-Sea real Challenge for Croatian Tourism, Opatija
4. J. Dobrinić
Autoionizacija K-ljuske u beta raspadu Cu-64
Društvo matematičara i fizičara, Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
Bonato, Jasminka ; Dobrinić, Julijan
Ispitivanja uzoraka elastomera pomoću transmisijskog svjetlosnog mikroskopa Predavanje V.Savjetovanje o morskoj tehnologiji Rijeka, RH - 23.11.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689215
2.
Bonato, Jasminka ; Dobrinić, Julijan
Utjecaj zračenja na ponašanje elastomernih materijala u pomorstvu Predavanje IV. Savjetovanje o morskj tehnologiji - in memeoriam akademika Zlatku Winkleru Rijeka, Republika Hrvatska - 26.11.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574800
3.
Bonato, Jasminka ; Dobrinić, Julijan
Utjecaj zračenja na ponašanje elastomernih materijala u pomorstvu Predavanje IV. Savjetovanje o morskj tehnologiji - in memeoriam akademika Zlatku Winkleru Rijeka, Republika Hrvatska - 26.11.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574800
4.
Jelovica Badovinac, Ivana ; Lofrumento, Cristiana ; Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan
Spectroscopic analysis of banknotes and postage stamps from the Free state of Rijeka Poster Technart 2011., Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage Berlin, Njemačka - 29.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=550534
5.
Jelovica Badovinac, Ivana ; Lofrumento, Cristiana ; Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan
Spectroscopic analysis of banknotes and postage stamps from the Free state of Rijeka Poster Technart 2011., Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage Berlin, Njemačka - 29.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=550534
6.
Glavan Vukelić, Nataša ; Milošević, Slobodan ; Dobrinić Julijan
Fluorescence spectroscopy as detection tool of oil pollution in coastal marine waters Predavanje III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.12.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451389
7.
Glavan Vukelić, Nataša ; Milošević, Slobodan ; Dobrinić Julijan
Fluorescence spectroscopy as detection tool of oil pollution in coastal marine waters Predavanje III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.12.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451389
8.
Jelovica Badovinac, Ivana ; Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan ; Lofrumento, Cristiana ; Orlić, Mandi
Spectral analysis of postage stamps and banknotes from the region of Rijeka Poster 11th International Symposium on Radiation Physics Melbourne, Australija - 25.8.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451729
9.
Jelovica Badovinac, Ivana ; Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan ; Lofrumento, Cristiana ; Orlić, Mandi
Spectral analysis of postage stamps and banknotes from the region of Rijeka Poster 11th International Symposium on Radiation Physics Melbourne, Australija - 25.8.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451729
10.
Mandić, Luka ; Fazinić, Stjepko ; Jakšić, Milko ; Dobrinić, Julijan
Spectrum modelling and influence on chemical state analysis using WDS-PIXE system Poster European Conference on X-Ray Spectrometry Cavtat, Hrvatska - 20.6.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=374038
11.
Mandić, Luka ; Fazinić, Stjepko ; Jakšić, Milko ; Dobrinić, Julijan
Spectrum modelling and influence on chemical state analysis using WDS-PIXE system Poster European Conference on X-Ray Spectrometry Cavtat, Hrvatska - 20.6.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=374038
12.
Mandić, Luka ; Fazinić, Stjepko ; Jakšić, Milko ; Dobrinić, Julijan
Spectrum modelling and influence on chemical state analysis using WDS-PIXE system Poster European Conference on X-Ray Spectrometry Cavtat, Hrvatska - 20.6.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=374038
13.
Orlić, Nada ; Jelovica Badovinac, Ivana ; Dobrinić, Julijan
Analiza uzoraka iz područja kulturne baštine nedestruktivnim spektroskopskim metodama Poster 5. znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva Primošten, Hrvatska - 8.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=397697
14.
Orlić, Nada ; Jelovica Badovinac, Ivana ; Dobrinić, Julijan
Analiza uzoraka iz područja kulturne baštine nedestruktivnim spektroskopskim metodama Poster 5. znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva Primošten, Hrvatska - 8.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=397697
15.
Mandić, Luka ; Fazinić, Stjepko ; Jakšić, Milko ; Dobrinić, Julijan
Characterisation of Ti valence state in FeTiO3 by analysis of high-resolution Ti Kb? x-ray spectra induced by the proton impact Poster 9th european conference on accelerators in applied research and technology Firenca, Italija - 7.9.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398150
16.
Jelovica, Ivana ; Orlić, Nada ; Dobrinić, Julijan ; Salvi, P.R. ; Moroni, L.
Some investigations on systems important in biological processes Poster ISRP-10 (10-th International Symposium on Radiation Physics) Coimbra, Portugal - 22.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=280667
17.
Orlić, Nada ; Jelovica, Ivana ; Dobrinić, Julijan ; Lofrumento, Cristiana ; Salvi, Pier Remigio
Analysis of ancient specimens using nondestructive spectroscopic techniques Poster 10th International Symposium on Radiation Physics ISRP10 Coimbra, Portugal - 22.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606898
18.
Orlić, Nada ; Jelovica, Ivana ; Dobrinić, Julijan ; Lofrumento, Cristiana ; Salvi, Pier Remigio
Analysis of ancient specimens using nondestructive spectroscopic techniques Poster 10th International Symposium on Radiation Physics ISRP10 Coimbra, Portugal - 22.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606898
19.
Dobrinić, Julijan ; Orlić, Nada ; Kaliman, Zoran
Trace Elements in Samples from Environment determined by X-ray Spectroscopy Poster International Symposium on Radiation Physics (9 ; 2003) Capetown, Južnoafrička Republika - 31.10.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=280600
20.
Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša
Possible Consequences from Oil Transport within Kvarner Bay Poster Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and Commonwealth of Independent States Prag, Češka - 4.9.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=160097
21.
Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša
Possible Consequences from Oil Transport within Kvarner Bay Poster Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and Commonwealth of Independent States Prag, Češka - 4.9.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=160097
22.
Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija ; Ćelap, Š.
The Election of Spectroscopic Methods for Pb Determination in Fuels Poster XXXIII. strukovno znanstveni skup GORIVA 2000 Šibenik, Hrvatska - 27.10.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44005
23.
Dobrinić, Julijan ; Čalić, Bruno ; Fafandjel, Nikša
Pollution analysis in ocean engineering Poster Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prag 2000 Prag, Češka - 14.9.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43221
24.
Dobrinić, Julijan ; Čalić, Bruno ; Fafandjel, Nikša
Pollution Analysis In Ocean Engineering Poster Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe Prag, Češka - 14.9.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=232193
25.
Fafandjel, Nikša ; Dobrinić, Julijan ; Car-Haidinger, Sanja
Some methods for monitoring of ships effluents pollution degree Predavanje II International Conference Safe Navigation Beyond 2000 Gdynia, Poland - 8.9.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=232192
26.
Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija
Određivanje tragova elemenata u vinima ICP-AES metodom Poster 10. Ružičkini dani Vukovar, Hrvatska - 9.6.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43985
27.
Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija ; Ciganj, Z. ; Nikolić, O.
Primjena spektroskopijskih metoda kod analize opasnog otpada Poster XXXII. strukovno znanstveni skup MAZIVA 99 Poreč, Hrvatska - 22.10.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43993
28.
Dobrinić, Julijan ; Milotić, Branka
Optical fluorescence of the sea water polluted by oil Poster 11th International Symposium: Spectroscopy in Teory and Practice Bled, Slovenija - 15.4.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43989
29.
Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija ; Ciganj, Zlatko
Karakterizacija otrovnosti otpadnih industrijskih voda s obzirom na teške metale Poster XXXI. stručno-znanstveni skup GORIVA '98 Pula, Hrvatska - 23.10.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=22052
30.
Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija
Primjena ICP-emisijske i AA-spektrometrije kod analize teških metala u okolišu Poster 9. Ružičkini dani Vukovar, Hrvatska - 19.6.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=22121
31.
Dobrinić, Julijan ; Kunić, Marija
Određivanje koncentracije teških metala AAS metodom u marinskim uljima i procjena njihova utjecaja na okoliš Poster 11. Ružičkini dani Vukovar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261847
32.
Dobrinić, Julijan ; Fafandjel, Nikša ; Car Haidinger, Sanja
Tanker Effluents Pollution Degree Monitoring Equipment Predavanje XIV. Simpozij-Teorija i praksa brodogradnje, SORTA 2000 Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=232128

Znanstveni projekti

1. -
Multielementna analiza elemenata u tragovima u sirovoj nafti i njezinim derivatima spektroskopijom X-zraka; Voditelj projekta; SIZ 1; ;
2. -
Proučavanje zagađenja ekosistema sirovom naftom i njezinom derivatima komparativnim tehnikama; Voditelj projekta; SIZ znanosti SRH; ;
3. -
Razvoj Mossbauerove spektroskopije - primjena u nuklearnoj fizici i tehnici; Voditelj projekta (uz A. Ljubičić); SIZ znanosti SRH; ;
4. -
Interakcija objekata morske tehnologijes okolinom; Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti RH; ;
5. -
Ekologija objekata morske tehnologije; Voditelj projekta; Ministartvo znanosti i tehnologije RH; 110.000,00;
6. -
Utjecaj objekata morske tehnologije na okoliš; Voditelj projekta; Ministarstvo unanosti i tehnologije RH; 155.610,00;
7. -
Istraživanje metoda sprječavanja onečišćenja mora od objekata morske tehnologije; Voditelj projekta; MZOŠ; 198.354,30;
8. -
Iznalaženje utjecajnih veličina termoenergetskih sistema na ekosistem i razvoj metoda praćenja i zaštite; Istraživač; SIZ-1; ;
9. -
Djelovanje magnetskih polja na žive organizme; Istraživač; SIZ-1; ;
10. -
Apsorpcija ultraljubičastog zračenja u ljudskoj koži; Istraživač; Medicinski fakultet, Rijeka; ;
11. -
Određivanje sitnih ostataka mineralnih ulja u okolini metodom fluorescencije; Istraživač; Medicinski fakultet; ;
12. -
Identifikacija tragova mineralnih ulja na vodenoj površini; Istraživač; SIZ-II, Medicinski fakultet; ;
13. -
Kvaltativno i kvantitativno određivanje vrste većeg broja frakcija nafti i njenih derivata emulgiranih u moru; Istraživač; SIZ-II, Medicinski fakultet; ;
14. -
Detekcija i proučavanje uloge i kretanja u prirodi elemenata koji se javljaju u malenim količinama spektroskopijom karakterističnih X-zraka; Istraživač; SIZ-1; ;
15. -
Istraživanje nuklearnih raspada; Istraživač; Ministarstvo znanosti RH; ;
16. -
Sistem prikupljanja, obrade i neutralizacije otpadnih tekućina s brodova i iz mora; Istraživač; Ministarstvo znanosti; ;
17. -
Transport and chemodinamics of trace elements in freshwater and coastal sedimentary systems - TRACESS; Istraživač; HZZ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Lidija Runko Luttenberger; Doktorat Model upravljanja zaštitom okoliša utemeljen na komunalnom gospodarenju otpadom i vodom; Molul 7 - Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša; 2010.;
2. -
Jasminka Bonato; Doktorat Doprinos analizi utjecaja temperature i zračenja na ponašanje elastomernih materijala u pomorstvu; Doktorski studij; 2012.;
3. -
Iva Mrša Haber; Doktorat Simulacija širenja onečišćenja mora Kvarnerskog zaljeva iz priobalnih ispusta; Modul 7 - Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša; 2016.;

Znanstveni skupovi

1. 20.11.2015. - 21.11.2015.
6. savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet, Rijeka Predsjednik Organizacijskog odbora
2. 22.11.2013. - 23.11.2013.
5. savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet, Rijeka Predsjednik Organizacijskog odbora
3. 28.11.2011. - 29.11.2011.
4. savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet, Rijeka Član Organizacijskog odbora
4. 30.11.2009. - 1.12.2009.
3. savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet, Rijeka Član Organizacijskog odbora
5. 26.11.2007. - 27.11.2007.
2. savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet, Rijeka Član Organizacijskog odbora
6. 28.11.2005. - 3.12.2005.
1. savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet, Rijeka Član Organizacijskog odbora
7. -
SORTA 2006. Opatija, Rijeka Predsjednik Uredničkog odbora

Uredništva časopisa

1. -

Recenzije

1. 2016. Znanstveni projekt: Ekološki podržan razvoj proizvoda (U okviru programa Istraživanje i razvoj materijala za elemente tribosustava)
2. 2015. Postizanje resursne učinkovitosti objedinjavanjem sektora energetike, vode i otpada
3. 2013. Uporaba biodizela kao pogonskog goriva u cestovnom prometu
4. 2012. Tehnologijski razvoj i prve primjene polimernih materijala
5. 2012. Primjena goriva na brodu u kontekstu sigurnosti plovidbe
6. 2012. Fine aerosol pollution in Rijeka
7. 2011. Umrežavanje prirodnog kaučuka
8. 2011. Metode ispitivanja strukturnih svojstava polimernih materijala u pomorstvu
9. 2010. Održivost javnih komunalnih usluga u obalnom području
10. 2010. The behaviour and effects of oil pollution into marine environment and oceans
11. 2010. Ekosustav mora kao funkcionalna cjelina
12. 2010. Significance of sanitation and biodegradable waste in the production of energy, in agriculture and carbon sequestration
13. 2010. Biogas utilization - contribution to greenhouse gas emissions reduction
14. 2010. Devedeset godina Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
15. 2010. Prostorno-planski preduvjeti za gradnju vjetroelektrana
16. 2006. Using mathematica in alternative derivation of FUSS relation for biocentric quadrilateral
17. 2006. Eko plovput 50, oprema za čišćenje morske površine od posljedica izlijevanja ulja
18. 2006. Poredjenje sistema aktivne katodne zaštirte u morskoj i rečnoj vodi
19. 2006. Razvoj i primjene nuklearnih analitičkih metoda
20. 2003. Prilog uspostavi decentraliziranih sustava otpadnih voda
21. 2003. Mogućnosti financiranja zbrinjavanja zauljenih voda iz brodova na području kvarnerskoga zaljeva
22. 2002. Upravljanje priobalnom zonom
23. 2002. O brzinama u svemiru
24. 2001. Neki aspekti ugroženosti morskog okoliša iz djelatnosti s kopna
25. 2001. Ekološki utjecaji nautičkog turizma
26. 2001. O brzini svjetlosti u svemiru
27. 2000. Possible Incentives for Investments in Wastewater Treatment Facilities in Smaller Communities in Slovenia

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Volonterstvo

1. - Volonter predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Opatiji
Opatija
2. - Volonter predsjednik Filatelističko-numizmatičkog društva Rijeka
Rijeka
3. - Volonter tajnik Filatelističko-numizmatičkog društva Rijeka
Rijeka

Intervjui

1. -

2. - Bio sam svjedokom da su ljudi uništavali vrijednosnice dok nisu shvatili njihovu cijenu na kolekcionarskom tržištu
Dnevnik
Rijeka
3. - Sliku hrvatskih numizmatičara kvari dio kolekcionara koje zanima samo profit i dnevna politika
Dnevnik
Rijeka
4. - Povijest Opatije u medaljama
List: Opatija
Opatija
5. - La moneta del 1914 non vale per lo stemma
La voce del popolo
Rijeka
6. - Numismatica, una passione
La voce del popolo
Rijeka
7. - Naša numizmatika nije balkanski specijalitet več europska pojava
Novi list, prilog "VID"
Rijeka
8. - Životopis objavljen u Hrvatskom biografskom leksikonu, tom 3 (1993)436.
Hrvatski biografski leksikon
Zagreb

Uredništvo

1. - - Almanah, časopis Ogranka Matice hrvatske u Opatiji
Opatija
2. - - Zbornici radova 1.-6. savjetovanja o morskoj tehnologiji - in memoriam akademiku Zlatku Winkleru
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 2.12.2005. - 2.12.2009. - Član
Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Predsjednik
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci