prof. dr. sc. Dionis Jurić

Pravni fakultet Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

prostorija : Pravni fakultet, kabinet 10 A
e-pošta : djuric@pravri.hr
mobitel :

google scholar
Orcid
ResearcherID
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2006. doktor znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2002. magistar znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1997. diplomirani pravnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.11.2017. - redoviti profesor Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 1.11.2017. izvanredni profesor Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. docent Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2007. znanstveni novak - viši asistent Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1998. - 1.1.2007. znanstveni novak Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Stipendist Sveučilišta u Rijeci, Klub 4 +
Stipendist Zaklade "Marijan Šprajc"

Članstva

1.6.2017. - Komisija za trgovačko pravo i praksu Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Croatia)
1.5.2014. - Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
1.1.2004. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Korporativne akvizicije i restrukturiranje
specijalistički studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2012. - Korporativno upravljanje u dioničkim društvima
specijalistički studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2010. - Korporativno upravljanje u dioničkim društvima
poslijediplomski doktorski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.10.2009. - 1.10.2013. Osnove prava društava
diplomski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.10.2007. - Trgovačko pravo
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2007. - Europsko pravo društava i temeljne gospodarske slobode
specijalistički studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.10.2002. - Pravo društava
upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.10.1998. - Trgovačko pravo
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.10.1998. - Pravo društava
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

21.10.2013. - Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
Dan Lovrović
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2013. - Društvo sa ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Nina Ceccolini
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.12.2012. - Manjinska prava u dioničkom društvu
Barbara Prelec
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2012. - Položaj upravnog odbora i izvršnih direktora u dioničkom društvu
Marijan Greblo
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.6.2012. - Utjecaj slobode poslovnog nastana na pravni subjektivitet trgovačkog društva i prijenos sjedišta na području EU
Jelena Jakšić
Poslijediplomski specijalistički studij „Pravo europskih integracija“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.12.2011. - Trgovačka društva u kojima se država pojavljuje u ulozi dioničara/udjelničara
Vesna Belančić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2011. - Zadruga
Martina Klarin
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2011. - INCOTERMS 2010.
Jelena Mihić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.4.2011. - Povećanje temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću
Morena Gojtanić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.2.2011. - Prednosti i nedostaci obrta i nastavak poslovanja kroz društvo s ograničenom odgovornošću
Katarina Pernar
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2010. - Uprava i upravni odbor u dioničkim društvima – sličnosti i razlike
Marin Kordić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2010. - Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću
Luka Čiča
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2010. - Preoblikovanje športskog kluba udruge građana u športsko dioničko društvo kao pozitivna alternativa preoblikovanju primjenom stečajnog plana prema odredbama stečajnog zakona
Davorin Mičin
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.11.2010. - Društvo sa ograničenom odgovornošću: ovlasti organa društva
Vedran Vidić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.11.2010. - Glavna skupština dioničkog društva
Lara Ugrina
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2010. - Tajno društvo
Iris Čargonja Tičić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.3.2010. - Vlastite dionice u dioničkom društvu
Vladimir Veljović
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.2.2010. - Komanditna društva prema ZTD-u
Roberto Erman
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.12.2009. - Uprava društva s ograničenom odgovornošću
Sonja Rameša
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.10.2009. - Značaj javnog trgovačkog društva kao društva osoba u hrvatskom javnom poretku
Deana Matković
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.10.2009. - Društvo za osiguranje
Ana Jančić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.10.2009. - Godišnja financijska izvješća dioničkih društava
Rafaela Ljubojević
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2009. - Banke
Ana Vargović
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.3.2009. - Zaštita tržišnog natjecanja
Lara Dobran
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.2.2009. - Tajno društvo
Ana Sabljak
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.11.2008. - Položaj uprave i upravnog odbora u dioničkim društvima
Ana Milošević
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.4.2008. - Poslovanje inozemnih trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj
Goran Ruso
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2010. - 1.1.2013. Osnove prava društava
OPUZ
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Trgovačko pravo
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dionis Jurić
Neovisnost zakonskog revizora u odnosu na subjekte revizije prema Zakonu o reviziji iz 2017. godine
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 127-156 - 2018.

WOS

2. Dionis Jurić
Poslovanje inozemnih trgovačkih društava na području Republike Hrvatske
„Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc“ (ur. Z. Slakoper), Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2014. 1 157.-184. - 2014.

A2

3. Jurić, Dionis
Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine s osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima( IMPLEMENTATION OF THE COMMISSION RECOMMENDATION ON REMUNERATION POLICIES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR 2009 WITH REVIEW ON ITS IMPLEMENTATION ON INSURANCE COMPANIES )
Zbornik radova „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja“, (ur. J. Slavnić, S. Jovanović, W. Rohrbach), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd, 2012. - 2012.

A1

4. Jurić, Dionis
PRIMANJA ZA RAD I OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PRIMANJIMA ZA RAD ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA( REMUNERATION OF THE MEMERS OF THE MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD AND ITS DISCLOSURE )
Zbornik radova „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011. 115-156 - 2011.

A1

5. Dionis Jurić, Antonija Zubović, Edita Čulinović Herc
Shareholders’ liability in Croatia
„Shareholders’ Liability“, The Comparative Law Yearbook of International Business, Special Issue, 2017 (Dennis Campbell (ur.)), The Center for International Legal Studies, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017. 93-126

A1

6. Nataša Žunić Kovačević, Dionis Jurić, Stjepan Gadžo
Cross-border Transfer of Company’s Seat and Exit Taxation in the European Union
Economic and Social Development (Book of Proceedings), 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business” (Miroslaw Przygoda, Mihaela Mikić, Petar Kurečić (ur.)), Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, University North, Koprivnica, Croatia, Warsaw, 2016., 171-180

A1

7. Dionis Jurić
Prekogranični prijenos sjedišta trgovačkog društva u europskom i hrvatskom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 66 735-759

Q4
A1

8. Dionis Jurić
Legal forms for economic activities of foreign companies in Croatia
Zbornik radova „Economic Integrations, Competition and Cooperation: Accession of the Western Balkan Region to the European Union - intégrations économiques, concurrence et cooperation: Adhésion des régions des Balkans occidentaux a l’Union européenne“ (Vinko Kandžija, Andrej Kumar (ur.)), CEMAFI International, Nice, 2016. 757-774

A1

9. Dionis Jurić, Jelena Jakšić
Sloboda pružanja usluga u pravu Europske unije i njezino ostvarenje u Republici Hrvatskoj
Hrvatska pravna revija 16 9-16

A2

10. Dionis Jurić, Sonja Marinac
Societas Unius Personae – Prijedlog direktive o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 36 435-466

A1

11. Dionis Jurić
Implementation of the Capital Requirements Directive III Rules on Remuneration Policies in Financial Institutions
Zbornik radova s Druge međunarodne konferencije „Legal and Economic Aspects of Corporate Governance – Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies“ (Hana Horak ((ur.)), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. 87-114

A2

12. Dionis Jurić
The Croatian Energy Regulatory Agency – the Role of Regulatory Agency in Energy Activities
„Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Oekonomie – Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Econimics“ (Nada Bodiroga-Vukobrat, Gerald G. Sander, Sanja Barić (ur.)), Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2012., 333-355

A2

13. Jurić, Dionis
Europsko dioničko društvo( European Company (Societas Europae) )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) Supplement (2003), 3; 445-468

A1

14. Jurić, Dionis
Odgovornost vladajućeg društva za obveze ovisnog društva u hrvatskom i usporednom pravu( Liability Of A Parent Company For Obligations Of The Subsidiaries In Croatian And Comparative Law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 507-541

A1

15. Jurić, Dionis
POLITIKA PRIMITAKA U KREDITNIM INSTITUCIJAMA U EUROPSKOM I HRVATSKOM PRAVU( REMUNERATION POLICY IN CREDIT INSTITUTIONS IN EUROPEAN AND CROATIAN LAW )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 34 (2013), 1; 359-391

A1

16. Jurić, Dionis; Mihić, Jelena
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca kod ugovora o međunarodnoj kupoprodaji s osvrtom na INCOTERMS 2010( TRANSFER OF RISK BETWEEN SELLER AND BUYER IN CONTRACT ON INTERNATIONAL SALE OF GOODS WITH REVIEW ON INCOTERMS 2010 )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 33 (2012), 1; 355-387

A1

17. Jurić, Dionis
Statusno javno-privatno partnerstvo( Institutionalised public-private partnership )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 32 (2011), 1; 297-318

A1

18. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija
PROTUPREUZIMATELJSKE MJERE I POLOŽAJ UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKOG DRUŠTVA( ANTI-TAKEOVER MEASURES AND POSITION OF THE BOARD OF TARGET COMPANY )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 30 (2009), 1; 291-331

A1

19. Jurić, Dionis
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti( Investment Fund Management Companies And Their Legal Peculiarities )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 1; 149-185

A1

20. Jurić, Dionis
POLOŽAJ DEPOZITNE BANKE U ODNOSU NA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE I INVESTICIJSKI FOND
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 2; 1009-1031

A1

21. Jurić, Dionis
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora( Right Of Minority Shareholders To File Indemnity Action On Behalf Of Public Company Against Members Of Management And Supervisory Board )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci. Supplement (1330-349X) 27 (2007), 2; 939-984

A1

22. Jurić, Dionis
Uloga revizora u dioničkom društvu( The Role of Auditor in Public Company )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 25 (2004), 1; 323-352

A1

23. Jurić, Dionis
Europski parlament nakon Amsterdamskog ugovora( The European Parliament after the Treaty of Amsterdam )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 19 (1998), Supp.; 1135-1161

A1

24. Jurić, Dionis
Transparentnost statusnih i financijskih odnosa povezanih društava( Transparency Of Corporate And Financial Relations Of Groups Of Companies )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 27 (2006), 2; 939-984

A1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Edita Čulinović-Herc, Dionis Jurić, Mihaela Braut Filipović, Nikolina Grković
Društvo za upravljanje UCITS fondovima
Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala Edita Čulinović-Herc Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2013.
2.
Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis
The Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies - the EU Transparency Directive and Croatian Securities Market Act
Ekonomska fakulteta Ljubljana - 2007.

Pozvana predavanja

1. Čulinović Herc, Edita; Jurić, Dionis
Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi( Voluntary pension and investment funds )
Rijeka
2. Jurić, Dionis
NEZAVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NEIZVRŠNIH DIREKTORA UPRAVNOG ODBORA I NJIHOVE KOMISIJE U DIONIČKOM DRUŠTVU( Independence of the members of the supervisory board and non-executive directors of the board of directors and their commissions in public companies )
Rijeka
3. Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis
The Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies - the EU Transparency Directive and Croatian Securities Market Act
Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
Dionis Jurić
IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE III RULES ON REMUNERATION POLICIES IN CREDIT INSTITUTIONS izlaganje na skupu Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 3.5.2013.
2.
Dionis Jurić
Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine, sa osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima izlaganje na skupu IZAZOVI USKLAĐIVANJA PRAVA OSIGURANJA SRBIJE SA EVROPSKIM (EU) PRAVOM OSIGURANJA Palić, Srbija - 21.4.2012.
3.
Jurić, Dionis
National Report on Corporate Governance in Croatia izlaganje na skupu The 18th International Congress of the International Academy of Comparative Law 2010 Washington, SAD - 28.6.2010.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljenih na znanju (br. projekta 9366); član istraživačkog tima; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2014. -
Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga (br. projekta 13.08.1.2.01); član istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Jean Monnet Chair: New Challenges after the Reform Treaty ; član istraživačkog tima; Europska komisija, program Lifelong Learning, Jean Monnet Programme, Key Activity 1, Grant Agreement no. 2008-2657; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Zaštita korisnika na europskom i hrvatskom tržištu financijskih usluga; znanstveni suradnik; MZOŠ; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Pravni aspekti gloabalizacije tržišta kapitala; znanstveni novak; MZOŠ; ;
6. 1.3.1998. - 1.1.2002.
Hrvatsko pravo koncerna; znanstveni novak; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 2.6.2017. - 2.6.2017.
Scientific Colloquium „Public-private partnership and personalised medicine“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za Biotehnologiju, Medicinski i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera Rijeka, Hrvatska izlagač
2. 15.3.2017. - 17.3.2017.
Dvadeset i treće savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora Poreč, Hrvatska izlagač
3. 20.10.2016. - 21.10.2016.
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Managerial Issues in Modern Business", Sveučilište Sjever, Uniwersytet Warszawski Warszawa, Poljska izlagač
4. 13.4.2016. - 15.4.2016.
Dvadeset i drugo savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora Poreč, Hrvatska izlagač
5. 5.10.2015. - 6.10.2015.
Međunarodna znanstveni skup „Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Udruga korporativnih pravnika, Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Hrvatska izlagač
6. 22.4.2015. - 24.4.2015.
Deseta međunarodna konferencija „Economic Integrations, Competition and Cooperation: Accession of the Western Balkan Region to the European Union“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, CEDIMES Paris, University of Antwerpen i dr. Opatija, Hrvatska izlagač
7. 15.4.2015. - 17.4.2015.
Dvadeset i prvo savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora Poreč, Hrvatska izlagač
8. 3.5.2013. - 4.5.2013.
Second International Jean Monnet Chair Conference „Legal and Economic Aspects of Corporate Governance – Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, Hrvatska izlagač
9. 17.4.2013. - 19.4.2013.
Devetnaesto savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora Poreč, Hrvatska izlagač
10. 20.4.2012. - 21.4.2012.
Međunarodni znanstveni skup „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije Palić, Srbija izlagač
11. 18.4.2012. - 20.4.2012.
Osamnaesto savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora Poreč, Hrvatska izlagač
12. 7.4.2011. - 8.4.2011.
Sedamnesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Poreč, Hrvatska izlagač
13. 18.10.2010. - 19.10.2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“, Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Udruga korporativnih pravnika RH, Pravosudna akademija RH, Udruga pravnika u bankarstvu BiH Opatija, Hrvatska suvoditelj i izlagač
14. 1.10.2010. - 2.10.2010.
International Jean Monnet Chair Conference, „Regulatorne agencije“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hanns Seidel Stiftung Rijeka, Hrvatska izlagač
15. 25.7.2010. - 1.8.2010.
18th International Congress on Comparative Law, International Academy of Comparative Law Washington, D.C., SAD izlagač
16. 16.4.2009. - 18.4.2009.
Petnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Poreč, Hrvatska izlagač
17. 10.4.2008. - 12.4.2008.
Četrnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Poreč, Hrvatska izlagač
18. 29.3.2007. - 31.3.2007.
Trinaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Poreč, Hrvatska izlagač
19. 6.10.2006. - 7.10.2006.
Međunarodni znanstveni skup „Prekogranična i regionalna suradnja“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka, Hrvatska izlagač
20. 21.10.2005. - 22.10.2005.
Međunarodni znanstveni skup „Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje – europski zahtjevi i nacionalna rješenja“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hanns Seidel Stiftung Rijeka, Hrvatska izlagač
21. 22.4.2005. - 23.4.2005.
Peta međunarodna konferencija «Economic integrations, competition and cooperation», Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, CEDIMES Paris, University of Antwerpen Lovran, Hrvatska izlagač
22. 26.11.2004. - 27.11.2004.
Znanstveni skup „200-ta obljetnica Code Civil-a (1804.-2004.)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Rijeka, Hrvatska izlagač
23. 4.6.2004. - 6.6.2004.
Drugo međunarodno savjetovanje «Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse», Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Neum, Bosna i Hercegovina izlagač
24. 1.4.2004. - 3.4.2004.
Deseto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Poreč, Hrvatska izlagač

Uredništva časopisa

1. 1.12.2016. - „Podjetje in delo – Revija za gospodarsko, delovno in socijalno pravo“, Ius Software, d.o.o., Ljubljana, Slovenija

2. 1.10.2011. - 1.11.2017. "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci"

3. 1.10.2011. - 1.10.2011. "Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije"

Recenzije

1. 2017. recenzent radova objavljenih u Zagrebačkoj pravnoj reviji, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. 2016. recenzent radova objavljenih u Pravnom vjesniku, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
3. 2013. recenzent radova objavljenih u Zborniku Veleučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci
4. 2000. recenzent radova objavljenih u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.6.2015. - 15.9.2016.
„Iurisprudentia – Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta“, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH  
član istraživačkog tima

Stručna aktivnost

1.
1.1.2009. - 1.1.2010.
Program stjecanja zvanja „Ovlašteni računovođa“
Udruga „Hrvatski računovođa“ Zagreb i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   predavač
2.
1.1.2008. - 1.1.2013.
Seminar za pripremu ispita za poreznog savjetnika
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   predavač
3.
1.1.2007. -
Programa usavršavanja „Korporativno upravljanje za članove Nadzornih odbora i Upravnih vijeća“
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku i Hrvatska udruga poslodavaca   predavač
4.
1.1.2006. - 30.12.2006.
Radna skupina za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije – 6. Pravo trgovačkih društava
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH   član
5.
6.3.2003. - 7.3.2003.
Četvrti okrugli stol o korporacijskom upravljanju u jugoistočnoj Europi, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
OECD, Svjetska banka   sudjelovanje u radu