dr. sc. Mirna Marić docent

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

prostorija : 475
e-pošta : mirna@ufri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2008. Doktor muzikoloških znanosti Muzikologija Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
1.1.1997. - 1.1.2000. Magistar znanosti iz muzikologije Muzikologija/etnomuzikologija Muzička akademija Zagreb Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1985. - Akademski muzičar, muzikolog i profesor povijesti glazbe Muzikologija Muzička akademija u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Radno iskustvo

1.4.2009. - Docent Izvođenje nastave iz kolegija: Glazbena kultura, Folklorna glazba, Metodika glazbene kulture I i II. Učiteljski fakultet u Rijeci
31.8.2001. - 31.3.2009. Asistent; Viši predavač Izvođenje nastave iz kolegija: Povijest glazbe I,II; Povijest hvratske glazbe; Uvod u etnomuzikologiju Filozofski fakultet u Puli, Odjel za glazbu
2.1.1995. - Predavač Izvođenje nastave iz kolegija: Sviranje, Glazbena kultura i Tehnika pjevanja Pedagoški fakultet u Rijeci / Filozofski fakultet u Rijeci /Visoka učiteljaska škola u Rijeci
1.12.1992. - 31.12.1994. Zborski pjevač HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
1.9.1978. - 21.5.1992. profesor povijesti glazbe Izvođenje nastave iz predmeta Povijest glazbe I i II, Glazeni oblici, Vokalna tehnika, Klavir-obligatno Muzički školski centar Zenica

Članstva

- Znanstvena društva - Muzikološko društvo FBiH- član
- Znanstvena društva - Hrvatsko muzikološko društvo –član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.4.2009. - Glazbena kultura, Folklorna glazba, Metodika glazbene kulture I i II
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
31.8.2001. - 31.3.2009. Povijest glazbe I i II, Povijest hrvatske glazbe, Uvod u etnomuzikologiju, Folklorna glazba
Glazbena kultura
Filozofski fakultet u Puli
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.2001. Sviranje, Glazbena kultura, Vokalna tehnika
Učiteljski
Pedagoški fakultet u Rijeci / Filozofski fakultet u Rijeci /Visoka učiteljaska škola u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

15.7.2016. - Istarska glazbena i plesna baština kao dio predškolskog kurikuluma
Iva Beletić
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
15.7.2016. - Glazbene aktivnosti u organizaciji slobodnog vremena učenika primarnoga odgoja i obrazovanja
Rozmari Čordašev
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.2.2016. - Odgojitelj - kreator glazbenih aktivnosti u vrtiću
Kristina Laginja
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
13.11.2015. - Slušanje glazbe - poticaj kreiranju novih umjetničkih izričaja
Deana Krizmanić
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
17.7.2015. - Slušanje glazbe kao programski sadržaj Glazbene kulture djece mlađe školske dobi
Ana Brulja
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - Glazbene preferencije dječje vrtićke dobi
Barbara Matahlija
RPOO
Učitelski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - Glazbena terapija i dijete s posebnim potrebama
Doris Bralić
RPOO
Učiteljski studij
26.9.2014. - Slušanje glazbe kao socio-kulturološka potreba
Bogdana Marojević
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2014. - Razvoj glazbenih sposobnosti predškolskog djeteta
Suzana Peša Vučković
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
17.7.2014. - Dječja ekspresija o emocionalnom značenju u instrumentalnoj glazbi kroz ekspresivnost pokreta
Daniela Nurkić
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
17.7.2014. - Vlastito glazbeno stvaralaštvo za djecu - poticaj pjevanju i sviranju u osnovnoj školi
Lara Pecman
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci
3.1.2014. - Slušanje glazbe u glazbenom kurikulumu predškolskog odgoja i obrazovanja
Maja Pribanić
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
25.11.2013. - Glazba u glazbenoj priči
Sandra Polić Živković
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Dječje glazbene igre i brojalice u Slavoniji
Mia Čuljak
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Plesni folklor i druga folklorna glazba Gorskog Kotara
Lara Resman
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Razvoj glazbene kreativnosti u djeteta predškolske dobi
Kristina Laginja
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Stvaralaštvo za djecu Zlatka Špoljara
Mirela Knežević
RPOO
Učiteljski fakulte u Rijeci
17.7.2013. - Zlatko Špoljar, analiza glazbenog stvaralaštva za djecu i mlade
Maja Vrtodušić
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.7.2013. - Glazbeni i običajni život u Velom Brgudu
Maja Sanković
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.7.2013. - Skladateljski opus za djecu i mlade Josipa Kaplana
Ana Peranić
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci
25.1.2013. - Glazba kao medij:doživljaj klasične glazbe kod djece predškolske dobi
Eleni Vujović
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
22.11.2012. - Kultura, glazbeni i običajni život Posedarja i okolice
Ana Brala
Učiteljski Učiteljski fakultet u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Pasivno i aktivno slušanje instrumentalne glazbe
Tina Han
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.7.2012. - Utjecaj glazbe na razvoj djece s teškoćama u razvoju
Gorana Bijelić
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
17.7.2012. - Kultura, glazbeni i običajni život grada Čakovca
Mirta Horvat
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci
14.7.2011. - Kultura, glazbeni i običajni život grada Ogulina
Iva Zorko
Učiteljski
Učiteljski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2011. - Povijest glazbe I i III
Muzikološki odsjek
Muzička akademija u Sarajevu Sveučilišta u Sarajevu
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Povijest bosanskohercegovačke glazbe; Etnomuzikologija
Glazbena kultura i Etnomuzikologija
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru
Nositelj kolegija
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Marić, Mirna; Nurkić, Danijela
Uloga odgajatelja u poticanju dječje ekspresivnosti pokreta,
Dijete, vrtić obitelj, (Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima) 16-18 - 2014.

2. Marić, Mirna
Prinos franjevaca bosanskohercegovačkoj(etno)muzikologiji ( The Franciscans' contribution to the (ethno)musicology of Bosnia and Herzegovina )
Muzika u društvu (8. Međunarodni simpozij) / Hadžić, Fatima (ur.). - Sarajevo : Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajev 58-77 - 2014.

3. Marić, Mirna.
Prilog čitanju prezimena Mate Banjalučanina
Muzika u društvu (7. Međunarodni simpozij) Talam, Jasmina ; Hadžić, Fatima ; Hodžić, Refik (ur.). Sarajevo : Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija 118-124 - 2012.

4. Mirna Marić
A Contribution To Reading The Surname of Mato Banjalučanin
Music in Society / Talam, Jasmin ; Hadžić, Fatima ; Hodžić, Refik (ur.). Sarajevo : Musicological Society of the FB-H ; Academy of Music in Sarajevo 120-126 - 2012.

5. Marić, Mirna; Grgurić, Diana
Popis instrumentalnih skladbi Josipa Kaplana
Josip Kaplan (1910. - 1996.)/Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice rođenja Josipa Kaplana 207-227 - 2012.

6. Grgurić, Diana; Marić, Mirna
Propitivanje recepcije skladbi Josipa Kaplana ( ENQUIRING INTO THE RECEPTION OF JOSIP KAPLAN'S COMPOSITION )
Arti Musices (0587-5455) 189-202 - 2012.

7. Marić, Mirna
Prilog povijesne perspektive razvoja pobožnosti križnog puta u Bosni i Hercegovini ( A contribution to the historical perspective of the development of The Way of the Cross in Bosnia and Herzegovina )
Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Pasionska baština Bosne i Hercegovine 2 / Čikeš, Jozo (ur.). - Zagreb Skup: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture 177-188 - 2012.

8. Grgurić, Diana; Marić, Mirna
Uz stotu obljetnicu rođenja Josipa Kaplana: prilog biografiji.
Muzika: časopis za muzičku kulturu. (1512-5297) XV, br. 1 (37) XV 49-57 - 2011.

9. Marić, Mirna
Slavljenje svetkovine sv. Ilije proroka zaštitnika Bosne
Muka VI: kao nepresušno nadahnuće kulture. Passion as an Inexhaustable Source of Inspiration for Culture. 326-339. - 2010.

10. Marić, Mirna
Canti di Prigionia Luigija Dallapiccole
Luigi Dallapiccola, 100. obljetnica rođenja, 100.ma anniversario della nascita Urednik/ci: Gortan-Carlin, Ivana Paula Izdavač: Pučko otvoreno učilište u Pazin 125-141 - 2008.

11. Marić, Mirna
Franjevci orguljaši i orgulje u Bosni od druge polovice sedamnaestoga do dvadesetoga stoljeća
Muzika časopis za muzičku kulturu (1512-5297) IX, 6-13 - 2005.

12. Marić, Mirna
Zborske skladbe Nikše Njirića s elementima istarskog glazbenog izričaja
Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća-u spomen Slavku Zlatiću / Gortan-Carlin, Ivana Paula (ur.). - Novigrad-Citanova : Pučko otvoreno učilište 143-152 - 2004.

13. Marić, Mirna
Josip Kaplan i klapska pjesma
Ivan Matetić Ronjgov / Tadejević, Vinko (ur.). - Viškovo, Ronjgi : Ustanova Skup: Odjeci glazbene prošlosti 225-237 - 2002.

14. Marić, Mirna
Prilog građe za glazbenu povijest Bosne i Hercegovine (A contribution to the history of the music history of Bosnia and Herzegovina)
Muzika u društvu / Čavlović, Ivan (ur.). - Sarajevo : Muzikološko društvo FBiH ; Muzička akademija u Sarajevu 71-80 - 2002.

15. Marić, Mirna
Folklorna glazba, običaji i zabave staroga Trsata
Sveti Vid: zbornik V / Munić, Darinko (ur.). - Rijeka : Izdavački centar Rijeka 133-150 - 2000.

16. Marić, Mirna
Izvoditeljska djelatnost u riječkoj stolnici (Music Performances in the Rijeka Cathedral)
Rani Zajc / Tuksar, Stanislav (ur.). - Rijeka : Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka 71-75 - 1998.

Znanstvene knjige

1. Autor
Mirna Marić
Melodika urbane pučke pjesme. Dalmatinska tradicionalna klapska pjesma
Ljubomir Stefanović Izdavački centar Rijeka Rijeka - 2001.

Pozvana predavanja

1. Marić, Mirna
Glazbena djelatnost Zlatka Špoljara, Državni arhiv u Rijeci i Hrvatski školski muzej u Zagrebu, Stručni skup; Zlatko Špoljar, pedagog, književnik i glazbenik, povodom svečanog preuzimanja njegove pisane ostavštine i 120 obljetnice rođenja, 25. listopad 2012. Rijeka, 26. listopad 2012. Zagreb
Rijeka; Zagreb

Znanstveni projekti

1. - 1.1.2014.
Fundamentalna istraživanja za muziku u Bosni i Hercegovini „ Leksikon muzičara BiH“, Muzikološko društvo FBiH; suradnica; ; ;
2. - 1.1.2011.
Projektu br. 101-0000000-35618, Glagoljaško pjevanje u Hrvatskoj usporedbe ; suradnica; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
Mirna Marić, Diana Grgurić, 4. međunarodni simpozij ICTM- Ljubljana, ECOUNTERS BETWEEN TRADITIONAL MUSIC AND DANCE AND EEUROPEAN MUSICAL CULTURE IN VARIOUS PLACES AND AT VARIOUS TIMES, Ljubljana izlagači
2. 1.1.2010. -
7. međunarodni znanstveni simpozij Pasionska baština „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“ Vitez izlagač
3. 1.1.2009. -
6. međunarodni znanstveni simpozij Pasionska baština „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture“ Sarajevo izlagač
4. 1.1.2002. -
3. i 4. međunarodni muzikološki skup Iz Istarske glazbene riznice Novigrad-Grožnjan. Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća Novigrad izlagač
5. 1.1.1999. -
Sudjelovanje na domaćim skupovima Znanstveni skup "Na kraju stoljeća, na pragu prvog tisućljeća" održan u okviru proslave Dani Svetoga Vida, u Rijeci 1999. Rijeka izlagač
6. 1.1.1996. -
Sudjelovanje na međunarodnim skupovima Međunarodni znanstveni skup u Rijeci 1996. godine „Rani Zajc“/Rijeka-Milano-Rijeka Rijeka izlagač
7. -
3, 4. i 8. međunarodni simpozij u Sarajevu, Muzika u društvu Sarajevo izlagač

Uredništva časopisa

1. 25.3.2017. - Dječje pjesme Josipa Kaplana /Mirna Marić (ur.)/, Ronjgi: Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov"

2. 1.1.2014. - Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Marić, Mirna Slavko Zlatić: 100. obljetnica rođenja / 100mo anniversario della nascita

3. 1.1.2012. - Josip Kaplan. Zbornik radova /Marić Mirna; Grgurić Diana (ur.)/, Viškovo: Ustanova „Ivana Matetić Ronjgov“, 2012. (zbornik)Josip Kaplan,

Recenzije

1. 2014. Knjiga GORTAN-CARLIN, Ivana Paula , PACE, Alessandro, DENAC, Olga: Glazba i Tradicija, Izabrani izričaji u regiji Alpe – Adria , Sveučilište Jurja Dubrile u Puli, Pula, 2014.
2. 2010. Znanstvena knjiga ČAVLOVIĆ, Ivan: Historija muzike u Bosni i Hercegovini. Muzička akademija , u Sarajevu, Institut za muzikologiju, Sarajevo, 2010.

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2004. - Recenzija pjesničke zbirke Pul mora Ivanke Glogović Klarić ( Review a poetry collection Pul mora by Ivanka Glogović Klarić ) Izvornik: Adamić, Rijeka Vrsta: recenzija Ključne riječi: dječja književnost, slušanje, čitanje, zavičajna riječ, glazba ( children´s literature, listening, reading, homeland word, music ); ;
2. 1.1.2003. - Recenzija literarnog dijela glazbene slikovnice Od proljeća do proljeća ( Review a music picture book "From spring to spring" ) Izvornik: Adamić, Rijeka Ključne riječi: slikovnica, pjesme za djecu, pjesnička zbirka; ;

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Novinski članci

1. 1.1.2004. - U spomen Slavku Zlatiću,
Cantus 125,
Zagreb
2. 1.1.2004. - Klapsko pjevanje u Istri
Cantus,126, str. 52
Zagreb
3. 1.1.2004. - Bruno Krajcar, Album Istra, Cantus,
Cantus, 130
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Šefica
Učiteljski fakultet u Rijeci/Katedra za metodike predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti
2. 1.1.2011. - 1.1.2013. - Predsjednica
Učiteljski fakultet u Rijeci/Etičko povjerenstvo
3. - -

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2011. - 1.1.2014. - Član
Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 24.2.2013. - - Član
Kulturno vijeće Grada Rijeke, Vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost
2. 24.2.2005. - 26.3.2013. - Predsjednica
Kulturno vijeće Grada Rijeke, Vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost