dr.sc. Zlata Tomljenović docentica

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

mobitel : 095 8550051
e-pošta : zlata.tomljenovic@ufri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
SCOPUS
Web of Science ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2014. dr.sc. Obrazovanje na području umjetnosti Pedagoški fakultet, Univerza v Ljubljani
1.1.1999. - 1.1.2006. mr.art. restauracija/konzervacija Akademija za likovno umetnost, Univerza v Ljubljani
1.1.1988. - 1.1.1994. profesor likovne kulture likovna kultura Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2018. - docentica Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 1.1.2018. postdoktorandica za teoriju likovnih umjetnosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. vanjski suradnik održavanje vježbi iz predmeta Metodika školske prakse Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2014. asistentica za teoriju likovnih umjetnosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2007. restaurator-konzervator Hrvatski restauratorski zavod - Restauratorski odjel Rijeka
1.1.1995. - 1.1.2008. učiteljica likovne kulture OŠ Škurinje Rijeka, Rijeka
1.1.1994. - učiteljica likovne kulture OŠ Gornja Vežica, Rijeka

Nagrade i priznanja

17.5.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na temelju rezultata studentskih anketa Učiteljskog fakulteta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015. i osobitog doprinosa nastavnom radu sa studentima

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2019. - Likovna kultura
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
asistentica/postdoktorandica
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2015. Metodika školske prakse
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti
asistentica/postdoktorandica
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2013. Zavičajna baština
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Izvannastavne likovne aktivnosti
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
asistentica
Norma sati:
1.1.2009. - Likovna kultura
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
/docentica
Norma sati:
1.1.2009. - Izvannastavne likovne aktivnosti
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica/postdoktorandica/docentica
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2016. Metodika likovne kulture I
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica/postdoktorandica
Norma sati:
1.1.2008. - Likovno oblikovanje
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica/postdsoktorandica/docentica
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tomljenović, Zlata
Ekološko mišljenje - učenje novih vrijednosti u nastavi likovne kulture
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813901

2. Tomljenović, Zlata
An Interactive Approach to Learning and Teaching in Visual Arts Education
CEPS Journal (Center for Educational Policy Studies Journal) 5 75-95 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780354

3. Novaković, Svetlana ; Tomljenović, Zlata ; Rončević, Anita
Praćenje i dokumentiranje likovnog stvaralaštva djece predškolske dobi
56-64 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758903

4. Tomljenović, Zlata
Samoevaluacija učitelja razredne nastave u kontekstu nastave likovne kulture
295-304 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699222

5. Tomljenović, Zlata ; Novaković Svetlana
Mišljenja učitelja razredne nastave o učenju i poučavanju likovne kulture u osnovnoj školi
Inovacije u nastavi 27 31-41 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=698204

6. Tomljenović, Zlata ; Novaković, Svetlana
Integrated teaching - Project in primary school elective art classes
Metodički obzori 7 119-134 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534833

7. Lazzarich, Marinko ; Tomljenović, Zlata
Mogućnost upotrebe stripa u razvoju komunikacijske kompetencije
Nastava i vaspitanje 1. 5-22 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516372

Znanstvene knjige

1. poglavlje/rad u knjizi
Tomljenović, Z.
Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems
Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems Herzog, Jerneja Verlag DR KOVAČ GmbH Hamburg, Njemačka - 2018.
2. poglavlje/rad u knjizi
Tomljenović, Z., Novaković, S.
Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood. An Educational Perspective
Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood. An Educational Perspective Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen Melissa LIT VERLAG Gmbh & Co. KG Wien Zurich, Švicarska - 2017.
3. poglavlje/rad u knjizi
Tomljenović, Z.
Ekologija v konceptu širših družbenih sprememb
Ekologija v konceptu širših družbenih sprememb Duh, Matjaž Založba PeF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru i RIS Dvorec Rakičan Maribor, Slovenija - 2016.
4. poglavlje/rad u knjizi
Lazzarich, M., Tomljenović, Z.
Education for development
Education for development Tatković, Nevenka Tiskara Zelina Pula - 2014.

Kongresna priopćenja

1.
Novaković, Svetlana ; Tomljenović, Zlata
Poticajno okruženje za razvoj likovnog stvaralaštva djece rane i predškolske dobi Predavanje Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece Beograd, Srbija - 20.11.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787092
2.
Tomljenović, Zlata ; Novaković, Svetlana
Competence of Class Teachers in the Visual Arts Area Predavanje The XXVI CESE Conference "Governing Educational Spaces ; Knowledge, Teaching, and Learning in Transition" Freiburg, Njemačka - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=707073

Znanstveni skupovi

1. -
Treća međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima ECNSI Zadar aktivni izlagač
2. -
Dvanaesti dani Mate Demarina Medulin aktivni izlagač
3. -
Trinaesti dani Mate Demarina; Education for Development Pula aktivni izlagač
4. -
Četrnaesti dani Mate Demarina: Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja Petrinja i Topusko aktivni izlagač
5. -
CESE XXVI Conference Governing Educational Spaces; Knowledge, Teaching, and Learning in Transition Freiburg, Njemačka aktivni izlagač
6. -
Međunarodni znanstveni skup 10. dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije - Prema kvalitetnoj školi Split aktivni izlagač
7. -
Međunarodni znanstveni skup Didaktičko-metodički pristupi i strategije – podrška učenju i razvoju dece Beograd aktivni izlagač
8. -
11. međunarodni znanstveni skup Ecology for a Better Tomorrow Rakičan, Slovenija aktivni izlagač
9. -
10th International Conference Current Trends in Higher Education in Europe; Institutional Childhood - Contemporary Educational Challenges Rijeka član Organizacijskog odbora; aktivni izlagač
10. -
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 17. dani Mate Demarina; Odgoj i obrazovanje - budućnost civilizacije Petrinja aktivni izlagač
11. -
1.st International Artistic and Scientific Conference Zagreb sudjelovanje sa znanstvenim radom
12. -
Mediterranean Scientific Conference Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities Rijeka aktivni izlagač

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 11.4.2019. - predavanje za javnost "Sinestezija u umjetnosti"
Festival znanosti
Rijeka