PORTFELJ / doc. dr. sc. Jasminka Mezak

Portfelj

doc. dr. sc.

Jasminka Mezak

Učiteljski fakultet

Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

14.10.2011. -

doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin

19.04.1997. -

magistar informacijskih znanosti

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin

25.06.1987. -

diplomirani inženjer građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Fakultet graditeljskih znanosti

Radno iskustvo

18.07.2016. -

docent

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

07.05.2015. -

Znanstveni suradnik u znanstvenom području društvene znanosti, polje Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u rijeci, Učiteljski fakultet

01.02.2007. - 18.07.2016.

viši predavač

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

1998. - 31.01.2007.

asistent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za informatiku

1988. - 1998.

mlađi asistent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za informatiku

Nagrade i priznanja

22.04.2016.

Zahvalnica CARNet-a na sudjelovanju u radu Programskog tima 3. studentskog dana Suvremene tehnologije u obrazovanju STO 2016

11.09.2015.

Nagrada za najbolji rad u sekciji (“Improving a Blended Learning Model for the Multimedia Systems e-course” u koautorstvu s Natašom Hoić Božić i Martinom Holenko Dlab) na International Conference on E-Learning (e-Learning ’15), Berlin, Germany.

07.08.2015.

Nagrada za najbolji rad sekcije (“Didactic Model for Realization of E-Learning Course” u koautorstvu s Natašom Hoić-Božić i Martinom Holenko Dlab) na 2nd International Conference on Advanced Technology & Sciences, ICAT'15, Antalya, Turska

12.09.2014.

Nagrada za najbolji rad (“Using Web 2.0 Tools and ELARS Recommender System for E-Learning” u koautorstvu s Natašom Hoić-Božić i Martinom Holenko Dlab) na International Conference on E-Learning (e-Learning ’14), La Laguna, Tenerife

Članstva

2000. -

Udruga za razvoj visokog školstva "Universitas"

1988. -

Udruga "Društvo kibernetičara"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. -

Organizacija i analiza podataka

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

1.09.2009.-30.09.2017.

Pretraživanje baza podataka

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

01.02.2007. - 1.10.2019.

Multimedija u razrednoj nastavi

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

01.02.2007. - 1.10.2016.

Računalo u predškolskom odgoju

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

01.02.2007. - 1.10.2016.

Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

01.02.2007. -

Informatička pismenost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

01.02.2007. -

Računalo u razrednoj nastavi

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

01.02.2007. -

Informatika

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

Mentor u završnim radovima

25.09.2020.

Model baze podataka za praćenje spremnosti djece za polazak u školu

Kristina Frković

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

25.09.2020.

Poučavanje i učenje uz primjenu digitalne tehnologije

Ana Gaković

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

24.09.2020.

Stavovi budućih učitelja o upotrebi IKT-a u razrednoj nastavi

Marina Majnarić

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

15.07.2020.

Logičke igre u razrednoj nastavi

Nevena Hajdin

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

14.11.2019.

Procjena digitalnih kompetencija učitelja razredne nastave

Nina Sušlić

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

18.09.2019.

Učenje uz pomoć didaktičkih digitalnih igara u predškolskom odgoju

Božena Pobor

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

18.09.2019.

Stavovi studenata o ulozi računala u radu odgajatelja

Nina Grozić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

17.07.2019.

Poticanje računalnog razmišljanja kod učenika razredne nastave

Ana Samblić

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

27.02.2019.

Učinkovitost tableta u učenju i poučavanju

Ivana Nadarević

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

25.09.2018.

Dokumentiranje praćenja razvoja djece pomoću računalnih baza podataka

Tihana Novosel

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

19.09.2018.

Pregled edukativnih igara primjenjivih u radu s predškolskom djecom

Tea Lakotić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

18.07.2018.

Procjenjivanje digitalnih kompetencija učenika rane školske dobi

Jasna Alajbegović

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

17.07.2018.

Primjena aplikacije "Gabriel Seeds" u predškolskoj ustanovi

Lucija Crljenko

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

18.07.2017.

Stavovi učitelja o uporabi IKT-a u nastavi

Sanja Naranđa

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

18.07.2017.

Profesija odgajatelj - cjeloživotno obrazovanje uz pomoć IKT

Renata Josipović Tankosić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

17.07.2017.

Povezanost računalnih igara i dječjeg ponašanja

Sarah Valentić

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

17.07.2017.

Dokumentiranje rada odgajatelja uz pomoć IKT-a

Sanda Jerman

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

17.07.2017.

Samoprocjena digitalnih kompetencija studenata ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Andrea Antešić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

22.09.2016.

Forumi i cjeloživotno obrazovanje odgajatelja

Elena Košuljandić Handanagić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij

Učiteljski fakultet

22.09.2016.

Umne mape kao Web 2.0 alati u primarnom obrazovanju

Marija Ribić

Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski

Učiteljski fakultet

16.09.2016.

Korištenje računala u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Ivana Ivančić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

16.09.2016.

Pregled dosadašnjih istraživanja o utjecaju računalnih igara na razvoj djece predškolske dobi

Ana Hudak

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij

Učiteljski fakultet

24.09.2015. -

Interaktivne slikovnice

Sanja Rovina – Melon

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

17.07.2015. -

Web alati za suradničko učenje

Ana Modrić

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

17.07.2015. -

Forumi u ulozi podizanja kvalitete komunikacije škole i obitelji

Matea Dminić

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

17.07.2015. -

Interaktivne slikovnice u multimedijalnom okruženju: mogućnosti i primjena u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Michelle Žiković

Preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.07.2015. -

Mogućnosti primjene društvenih mreža u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima

Mirela Požega

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.07.2015. -

Informacijsko Komunikacijska Tehnologija (ICT) u osnovnim školama: usporedba različitih sredina

Dijana Žic

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

28.03.2014. -

Edukativni programi za predškolski uzrast

Zvjezdana Zajc

Preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

24.05.2013. -

Edukativni programi kao nadopuna školskim udžbenicima

Tomić Marija

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

25.01.2013. -

Sigurnost djece na Internetu

Jelovčić Adriana

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Sustavi za upravljanje učenjem

Čurin Marta

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Nastavnički portali kao zajednice učenja u Hrvatskoj

Kulić Maja

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Ovisnost o Internetu

Vrančić Matea

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

Računalne igre kao alat za učenje

Žunić Kristina

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

Internet u školi

Ančić Petra

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

30.09.2010. -

Internet u nastavi

Komazec Mirjana

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

20.07.2010. -

Društveni software - novi oblici komunikacije

Vunić Andrea

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

20.07.2010. -

Edukativni programi

Gržančić Ivana

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

03.05.2017. - 08.06.2017.

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski jezik kao jezik visokoškolske nastavnike)

Financiranje: 8 ECTS

22.11.2013. -

Seminar Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja (IPA projekt NCVVO)

Financiranje: 8 sati

28.05.2010. -

Radionica: Uporaba Web 2.0 alata u e-obrazovanju

Financiranje: 4 sata

22.03.2003. -

Radionica Eurolearn Projekti

Financiranje: 8 sati

1991.

Distance Learning Computer Science School-3rd Summer Session in Computer Architecture

Financiranje: 40 sati

1990.

Distance Learning Computer Science School-2nd Summer Session in Education and Application of Computer Technology

Financiranje: 40 sati

25-26.09.2008.

Radionica Tempus JEP projekta- EQIBELT “Course Development In E-Learning Environment”

Financiranje: 8 sati

15-16.02.2007.

Radionica “Women in ICT”

Financiranje: 16 sati

22-23.06.2006.

1st EQIBELT Workshop on e-learning support centers

Financiranje: 16 sati

20-21.06.2006.

2nd EQIBELT Policy workshop on standards in e-learning

Financiranje: 16 sati

21-23.11.2005.

Internet Users' Conference - CUC 2005

Financiranje: 24 sata

21-22.10.2004.

Radionica Efective Learning by Design

Financiranje: 16 sati

1-6.02.2004.

„Curriculum development in the field of information science“, Tempus JEP: Aspects of information and organization systems: Curriculum development

Financiranje: 40 sati

20-21.06.2003.

Radionica „Curriculum development in the field of information science“, Tempus JEP: Aspects of information and organization systems: Curriculum development

Financiranje: 16 sati

2006./2007.

E-Learning akademija (ELA) smjer Course Design

Financiranje: 360 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Attitudes of Students, Future Teachers, to the Importance of Using Media in Teaching

Pejić Papak Petra Mezak Jasminka

43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) - 688-692

A1

2021.

RELATIONS BETWEEN TIME SPENT WITH FAMILY AND SOME DEVELOPMENTAL RISKS IN PRESCHOOL CHILDREN: OBESITY AND EXTERNALIZED / INTERNALIZED RISK BEHAVIORS

Trajkovski, B., Vlah, N., Mezak, J.

Human. Sport. Medicine - 2 67-75

A1 WOS

2020.

Project Based Teaching with Digital Tools in Primary Education

Mezak Jasminka Pejić Papak Petra

43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) - 749-753

http://docs.mipro-proceedings.com/ce/23_CE_5989.pdf

A1 WOS

2020.

Supporting Croatian Primary School Teachers in Designing Game Based Learning Activities: A Case Study

Holenko Dlab, Martina Hoić-Božić, Nataša Mezak, Jasminka Žunić, Martina

Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning - ECGBL 2020 - 125-133

http://dx.doi.org/10.34190/GBL.20.058

A1

2020.

How to Foster a Significant Connectedness with Nature in Children Through the Quality Organization of Children’s Leisure Time and the Use of ICT in School?

Anđić, Dunja; Pejić Papak, Petra; Mezak, Jasminka

EDULEARN20 Proceedings, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies / Gómez Chova, L ; A. López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). - 0621-0629

https://library.iated.org/view/ANDIC2020HOW

2019.

Supporting Contemporary Learning and Teaching Methods through GLAT Project

Petra Pejić Papak Jasminka Mezak Darko Lončarić

Proceedings of the Mediterranean Scientific Conference "Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities" - 23-24

A2

2019.

Problem Based Learning for Primary School Junior Grade Students Using Digital Tools

Jasminka Mezak Petra Pejić Papak

Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) - 697-702

http://docs.mipro-proceedings.com/ce/49_ce_5375.pdf

A1 WOS

2019.

Enhancing teachers’ computational thinking skills through game based learning

Nataša Hoić-Božić Jasminka Mezak Krešo Tomljenović

CEUR Workshop Proceedings Volume 2494

http://ceur-ws.org/Vol-2494/paper_13.pdf

A1

2019.

Development of computational thinking skills in primary school through digital storytelling with Scratch

Nataša Hoić-Božić Martina Holenko Dlab Sara Ursić Budim Jasminka Mezak

Proceedings of the 10th International Conference on e-Learning - 114-119

https://bib.irb.hr/datoteka/1028585.GLAT_eLearning_2019_FINAL.pdf

A2

2018.

Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking

Mezak, Jasminka; Pejić Papak, Petra

Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2018 - 836-841

A1 WOS

2017.

Background Knowledge of ICT of Students, Future Teachers and Educators, as Prerequisite for the Development of Innovative and Creative Use of ICT in the Educational Environment

Mezak, Jasminka; Babić Snježana; Čičin-Šain Marina

Contributions to the development of the contemporary paradigm of the institutional childhood: An educational perspective - 161-172

A2

2017.

University Students´Attitudes Towards the Use of Anglicisms in ICT- Implications For Policy And Practice

Vidović, Ester; Mezak, Jasminka

Contributions to the development of the contemporary paradigm of the institutional childhood: An educational perspective - 315-326

A2

2017.

Student Attitudes toward Introducing Computational Thinking and Programming using Mema for Preschool and Early School-Age Children

Babić, Snježana ;Mezak, Jasminka; Čičin-Šain Marina

Proceedings of 40th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO2017 - 1144-1149

A2

2015.

Improving a Blended Learning Model for the “Multimedia Systems” e-course

Hoić-Božić Nataša; Holenko Dlab Martina; Mezak Jasminka

Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE on E- LEARNING - 101-106

A2

2015.

Didactic Model for Realization of E-Learning Course

Mezak Jasminka; Hoić-Božić Nataša; Holenko Dlab Martina

Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Technology & Sciences, ICAT'15 / Omer Faruk BAY ; Ismail SARITAS ; Kemal TUTUNCU (ur.). - Konya, Turkey : Aybil , ). - 107-111

A1

2015.

Personalization of e-tivities using Web 2.0 tools and ELARS (E-learning Activities Recommender System)

Mezak Jasminka; Hoić-Božić Nataša; Holenko Dlab Martina

Proceedings of Computers in Education , MIPRO 2015, 38th International Convention - 770-774

A1 WOS

2014.

Personalizing E-Learning 2.0 Using Recommendations

Holenko Dlab, Martina; Hoić-Bozić, Nataša; Mezak, Jasminka

Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning / Di Mascio, Tania ; Gennari, Rosella ; Vitorini, Pierpaolo ; Vicari, Rosa ; de la Prieta, Fernando (ur.). - Heidelberg New York Dordrecht London : Springer , 2014. 27-35 (ISBN: 978-3-319-07697-3).

A1

2014.

Using Web 2.0 tools and ELARS Recommender System for E-Learning

Hoić-Božić, Nataša; Holenko Dlab, Martina; Mezak, Jasminka

Proceedings of the International Conference on E- Learning (e-Learning'14)Spain : University of La Laguna , 2014. 207-212 (ISBN: 978-954-712-611-4).

A2

2012.

Role and importance of presentation design in learning and in quality of multimedia learning material

Gligora Marković, Maja; Pogarčić, Ivan; Mezak, Jasminka;

Technology Innovations in Education / Dondon, Philippe (ur.). - Porto : WSEAS Press , 135-140 (ISBN: 978-1-61804-104-3).

A2

2003.

An Approach to Modeling Adaptive Hypermedia for Children with Disabilities

Mezak, Jasminka; Hoić-Božić, Nataša

Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT 2003 / Devedzic, Vladan ; Spector, J. Micjael ; Sampson, Demetrios G., Kinshuk (ur.). - Los Alamitos, California : IEEE Computer Society , 2003. 344-345.

A1 WOS

2001.

Suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije i metodika nastave informatike( Contemporary information and communication technology and methodology of teaching informatics )

Topolovec, Velimir; Mezak, Jasminka

Metodika (1332-7879) 2 (2001), 2-3; 259-274

2000.

Evaluating the Use of World Wide Web Courseware in Student Teachers' Education: a Case from Croatia

Hoić-Božić, Nataša; Ledić, Jasminka; Mezak, Jasminka

Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education, SITE 2000 / Willis, Dee Anna ; Price, Jerry D. ; Willis, Jerry (ur.). - San Diego : Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) , 2000. 1894-1899.

A1

2000.

Integrating Multimedia Edudational Software into Teaching Process for the Handicapped Children

Mezak, J.

Proceedings of 11th international conference IIS 2000, Varaždin

2000.

Evaluating the Use of World Wide Web Courseware in Student Teachers' Education

Hoić-Božić, Nataša; Ledić, Jasminka; Mezak, Jasminka

Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija: zbornik radova Međunarodnog znanstvenog kolokvija / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju , 2000. 96-103.

1999.

The Shockwave Flash - A new approach for better interactivity on WWW

Mezak, Jasminka

Proceedings of Multimedia and hypermedia systems, 22nd International conference MIPRO '99 / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj ; Ribarić, Slobodan ; Budin, Leo (ur.). - Rijeka : MIPRO Rijeka - 124-128

1999.

Računalom podržano kolaborativno učenje: uloga nastavnika i učenika( Computer Supported Collaborative Learning: Roles of Teacher and Student )

Topolovec, Velimir; Mezak, Jasminka; Hoić-Božić, Nataša

Zbornik radova sa Drugog međunarodnog znanstvenog kolokvija Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju (The Teacher as a Contributor to Quality in Education) / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 1999. 754-766.

1997.

Implementing Interactivity on WWW Using Shockwave

Jasminka Mezak Hoić-Božić Nataša

Proceedings of Multimedia and hypermedia systems - MHS, 20th International conference MIPRO'97 - 147 - 150

1996.

Developing interactive multimedia software

Jasminka Mezak Nataša Hoić-Božić

Proceedings of Multimedia and hypermedia systems - MHS, 19th International conference MIPRO'96 - 2-77 - 2-81

1990.

How to start teaching informatics?

Marina Čičin-Šain Jasminka Lesica Maja Matetić

Proceedings of Education and Application of Computer Technology (EACT 90), Sant Feliu de Guixols, Spain - 501 -511

1990.

The use of Tools for Development Courseware in Informatics Study for future Schoolteachers

Jasminka Lesica Marina Čičin-Šain

Proceedings of Education and Application of Computer Technology (EACT 90), Sant Feliu de Guixols, Spain - 627-633

Znanstvene knjige

2021.

RELATIONS BETWEEN TIME SPENT WITH FAMILY AND SOME DEVELOPMENTAL RISKS IN PRESCHOOL CHILDREN: OBESITY AND EXTERNALIZED / INTERNALIZED RISK BEHAVIORS

Trajkovski, B., Vlah, N., Mezak, J.

Human. Sport. Medicine

Pozvana predavanja

22.10.2020. - 26.10.2020.

Digitalna tehnologija u procesima učenja i poučavanja te u razvoju prirodoznanstvene pismenosti

Jasminka Mezak

Znanstveno-stručni skup "Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena djece školske dobi i digitalne tehnologije" Rijeka

https://providit.uniri.hr/pozvana-predavanja/

Kongresna priopćenja

28.09.2020. - 2.10.2020.

Project Based Teaching with Digital Tools in Primary Education

Mezak Jasminka Pejić Papak Petra

Predavanje

43rd International Convention MIPRO 2020 Opatija

http://docs.mipro-proceedings.com/ce/23_CE_5989.pdf

6.07.2019. - 7.06.2019.

Supporting Contemporary Learning and Teaching Methods Through GLAT Project

Pejić Papak, Petra Mezak, Jasminka Lončarić Darko

Predavanje

Mediterranean Scientific Conference "Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities" Rijeka

21.05.2019. - 25.05.2019.

Problem Based Learning for Primary School Junior Grade Students Using Digital Tools

Mezak, Jasminka Pejić Papak, Petra

Predavanje

42st International Convention MIPRO 2019 Opatija

http://docs.mipro-proceedings.com/ce/49_ce_5375.pdf

23.05.2018.

Learning Scenarios and Encouraging Algorithmic Thinking

Mezak, Jasminka; Pejić Papak, Petra

predavanje

41th International Convention MIPRO 2018 Opatija

27.05.2017.

Background Knowledge of ICT of Students, Future Teachers and Educators, as Prerequisite for the Development of Innovative and Creative Use of ICT in the Educational Environment

Mezak, Jasminka; Babić Snježana; Čičin-Šain Marina

predavanje

10. Međunardona konferencija: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja Rijeka

05.08.2015.

Didactic Model for Realization of E-Learning Course

Mezak Jasminka; Hoić-Božić Nataša; Holenko Dlab Martina

Predavanje

International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’15) - Antalya, Turkey

26.05.2015.

Personalization of e-tivities using Web 2.0 tools and ELARS (E-learning Activities Recommender System)

Mezak Jasminka; Hoić-Božić Nataša; Holenko Dlab Martina

Predavanje

MIPRO 2015, 38th International Convention Opatija, Hrvatska

2003.

An Approach to Modeling Adaptive Hypermedia for Children with Disabilities

Jasminka Mezak, Nataša Hoić-Božić

predavanje

3rd International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT 2003 Athens, Greece

2000.

Integrating Multimedia Educational Software into Teaching proces for the Handicapped Children

Mezak, Jasminka

predavanje

11th international conference IIS 2000 Varaždin, Hrvatska

17.05.1999.

The Shockwave Flash – A new approach for better interactivity on WWW

Mezak, J.

predavanje

MHS, MIPRO '99 Opatija

19.05.1998.

Nastavni planovi informatike na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Mezak, J.

predavanje

CE, MIPRO '98 Opatija

20.05.1997.

Implementing Interactivity on WWW Using Shockwave

Mezak, J.; Hoić-Božić, N.

predavanje

MHS, MIPRO '97 Opatija

20.05.1997.

Projekt "Kulturna baština na WWW" kroz seminarske radove budućih nastavnika

Mezak, J.

predavanje

CE, MIPRO '97 Opatija

1996.

Developing interactive multimedia software

Hoić-Božić, N.; Mezak, J.

predavanje

MIPRO 96. Opatija

1994.

Prikaz Multimedijskih primjena računala u obrazovanju

Mezak, J.; Vranković, M.; Čičin-Šain, M.

predavanje

MIPRO 94. Opatija

29.10.1993.

Hipermedijalni vademecum

Dragojlović, P.; Perić, I.; Lesica, J.

predavanje

IV međunarodnog simpozija Informacijske i komunikacijske tehnologije u uredskom poslovanju Varaždin

05.10.1992.

Neka svojstva distribuiranih sustava

Marinović, M., Mezak, J.

predavanje

2. konferencija iz operacijskih istraživanja KOI ’92 Rovinj

10.09.1990.

The use of Tools for Development Courseware in Informatics Study for future Schoolteachers

Lesica, J.; Čičin-Šain, M.

predavanje

Education and Application of Computer Technology (EACT 90), bienal meeting of the Community of Mediterranean Universities on Microcomputers and their application Sant Feliu de Guixols, Spain

10.09.1990.

How to start teaching informatics?

Čičin-Šain, M.; Lesica, J.; Rahelić, M.

predavanje

Education and Application of Computer Technology (EACT 90), bienal meeting of the Community of Mediterranean Universities on Microcomputers and their application Sant Feliu de Guixols, Spain

30.05.1989.

Motiviranost informatičara za nastavnički poziv

Čičin-Šain, M.; Lesica, J.

predavanje

VI savjetovanje o informatičkoj djelatnosti u ZO Rijeka Opatija

27.09 - 1.10.2021

Attitudes of Students, Future Teachers, to the Importance of Using Media in Teaching

Pejić Papak Petra ; Mezak Jasminka

Predavanje

44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO, 2021) Opatija, Hrvatska

22.10. - 26.10. 2020

DIGITALNA TEHNOLOGIJA U PROCESIMA UČENJA I POUČAVANJA TE U RAZVOJU PRIRODOZNANSTVENE PISMENOSTI

Mezak, Jasminka

Pozvano

POVEZANOST S PRIRODOM, ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE Rijeka, Hrvatska

July 5th-6th, 2021

THE INTEGRATION OF ALGORITHMIC THINKING INTO PRESCHOOL EDUCATION

Mezak, Jasminka ; Pejić Papak, Petra ; Vujičić, Lidija

Predavanje

EDULEARN21 Proceedings - 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 5th-6th, 2021 / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). / - , 2021 Valencia, Spain

Znanstveni projekti

1.09.2020. - 31.08.2022.

Algolittle - Algorithmic Thinking Skills Through Play-Based Learning for Future’s Code Literates

voditelj projektnog tima Učiteljskog fakulteta

Erasmus+ Programme, Key Action 203: Strategic Partnerships in Higher Education 147.735,00 EUR

http://www.algolittle.org/

2019. -

Digitalne igre u kontekstu učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja (uniri-drustv-18-130)

suradnik

Sveučilište u Rijeci

https://degames.uniri.hr/

01.10.2017. - 30.09.2019.

GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362)

voditelj projektnog tima Učiteljskog fakulteta

Erasmus+ Programme, Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Strategic Partnerships for school education 90.799,00 €

http://glat.uniri.hr/

2013. - 2018.

Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje (13.13.1.3.05)

član osnovnog tima

Sveučilište u Rijeci

http://inf2.uniri.hr7

1998. - 2003.

Komunikacija čovjek-stroj (009033)

suradnik

MZOŠ

1993. - 1997.

Inovacije u nastavi pomoću računala (5-11-121)

suradnik

MZOŠ

Znanstveni skupovi

15.11.2019. - 17.11.2019.

Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO

Zagreb član Programskog odbora

6.06.2019. - 7.06.2019.

Mediterranean Scientific Conference "Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities" ESSCCO

Rijeka član Uredničkog odbora

26.05.2017. - 27.05.2017.

10. Međunardona konferencija: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja

Rijeka član uredničkog odbora

22.04.2016.

„Suvremene tehnologije u obrazovanju“ - STO 2016 (CARNet 3. studentski dani)

Rijeka član Programskog i ocjenjivačkog tima

21-23.05.2008.

„Cjeloživotno učenje za održivi razvoj“

Plitvice član Programskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

18.06.2015. -

„Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja“ (HR.3.1.15-0021)

Europska unija

član projektnog tima

2005. - 2009.

EQIBELT - Education Quality Improvement by eLearning Technology, TEMPUS UM_JEP-19105-2004

suradnik

2004. - 2005.

Projekt primjene informacijskih tehnologija (iProjekt): "Metodika nastave informatike online"

MZOŠ

suradnik

2002. - 2005.

Tempus JEP: Aspects of information and organization systems: Curriculum development, CD_JEP-16086-2001

suradnik

1996. - 1997.

Njegovanje kulturne baštine i folklora našega kraja putem svjetske mreže Internet

Primorsko-goranska županija

suradnik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

28.08.2014.

Detalji

Stručni skup AZOO

Gospić

27.08.2014.

Detalji

Stručni skup AZOO

Pazin

28.09.2012.

Detalji

Stručni skup AZOO

Rijeka

05.01.2012.

Detalji

Stručni skup AZOO

Rijeka

01.09.2009.

Detalji

Otvorena vrata CTK

Rijeka

28.08.2008.

Detalji

Otvorena vrata CTK

Rijeka

2005.

Detalji

Program Osposobljavanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola, Hrvatsko društvo za promicanje informatičke pismenosti

Pazin

2004.

Detalji

Program Osposobljavanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola, Hrvatsko društvo za promicanje informatičke pismenosti

Vrsar

Uredništvo

19.06.2015. - 18.07.2016.

portal HKO projekta "Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja"

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2019. - 30.09.2022.

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj

Učiteljski fakultet

2014. - 2020.

voditelj diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

2021. -

član

Radna skupina za razvoj mehanizama za mjerenje kvalitete online/hibridne nastave Sveučilita u Rijeci

2019. -

član (predstavnik UFRI)

Stručno vijeće za informatizaciju Sveučilišta u Rijeci

2019. -

član (predstavnik UFRI)

Koordinacija Kampusa

2019. -

član (predstavnik UFRI)

Stručno vijeće za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci

2013. - 2016.

član

Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2007. - 2015.

član (predstavnik UFRI)

Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2015. - 01.09.2018.

član

Ispitno povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz informatike i računalstva, Agencija za odgoj i obrazovanje

1999. - 2015.

član

Komisija za gradska i županijska natjecanja i smotre radova iz informatike

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI-plus PROJEKTI 2018
UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016