Prof.dr.sc. Albert Zamarin dipl.ing.

Tehnički fakultet Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije

e-pošta : albert.zamarin@riteh.hr

Google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
ResearchID

Obrazovanje

1.1.2003. - Doktor tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja Doktorska disertacija Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1998. Magistar tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnje Poslijediplomski znanstveni studij Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - 1.1.1993. Diplomirani inženjer brodogradnje Sveučilišni diplomski studij brodogradnje Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - 1.1.1987. matematičar-informatičar matematika-informatika COUO Šibenik

Radno iskustvo

1.1.2014. - Redoviti profesor nastavnik - nositelj predmeta, Voditelj Katedre za konstrukciju plovnih objekata, Vodielj Laboratorija za računarsko inženjerstvo u brodogradnji Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2014. izvanredni profesor - Brodogranja - Konstrukcija plovnih i pučinskih objekata nastavnik - nositelj predmeta, voditelj Katedre za konstrukciju plovnih objekata, Voditelj Laboratorija za računarsko inženjerstvo u brodogradnji Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2009. docent - Brodogradnja - Konstrukcija plovnih objekata nastavnik - nositelj predmeta Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2003. asistent održavanje vježbi iz kolegija na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1998. znanstveni novak rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1995. mlađi projektant Ured Trupa broda, Konstrukcijski odjel, Tehnički ured izrada klasifikacijske i radioničke dokumentacije trupa broda Brodogradilište '3.MAJ' Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1994. inženjer-pripravnik Radiona obrade čelika Brodogradilište '3.MAJ' Rijeka

Članstva

1.1.2015. - ISSC - International Ship and offshore Structure Congress, Committee V.3 Material and Fabrication Technology
1.1.2012. - 1.1.2015. ISSC - International Ship and offshore Structure Congress, Committee II.1 Quasi-static Response
1.1.2008. - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Sekcija za morsku tehnologiju
1.1.2003. - Akademski klub doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2008. - Strukturna analiza broda
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - Konstrukcija malih plovnih objekata
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - 1.1.2009. Modeliranje okoliša i okolišnog opterećenja
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2003. - Konstrukcija broda I
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2003. - Čvrstoća broda
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2003. - Konstrukcija broda II
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2003. - Strukturni elementi broda
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2003. - Konstrukcija broda
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.1997. - 1.1.2003. Konstrukcija broda
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.1997. - 1.1.2003. Konstrukcija broda
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.1995. - 1.1.2003. Čvrstoća broda
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.1994. - 1.1.1997. Fizika valova
Sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

1.1.2013. - DIMENZIONIRANJE STRUKTURE TRUPA TANKERA ZA PRIJEVOZ NAFTE
Matej Gljuščić
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Projektni indeks energetske učinkovitosti (EEDI) u uvjetima plovidbe arktikom
Boris Erceg
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - STRUKTURNA ANALIZA TANKERA ZA PRERAĐEVINE
Igor Keber
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - PROCJENA ČVRSTOĆE BALASTNE KOBILICE REGATNE JEDRILICE
Darko Srzentić
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Konstrukcija tankera za prijevoz asfalta u području teretnog prostora
Goran Dekanić
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Projektna dokumentacija i računalni model strukture trupa
Fran Bujan
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Konstrukcijska rješenjea teretnog prostora broda za prijevoz općeg tereta
Slađana Kuna
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Dimenzioniranje strukturnih elemenata konstrukcije trupa drvenog ribarskog broda
Marko Vidas
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Tehnološki projekt izrade jarbola iz karbonskih vlakana
Nikola Ažić
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Analiza čvrstoće jarbola i nepomične opute regatne jedrilice
Rene Bertoša
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Primjena kompozitnih materijala u konstrukciji poklopaca grotala trgovačkog broda
Petar Nikolić
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Dimenzioniranje strukture trupa psv broda za rad u Jjadranskom moru
Adisa Bahor
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Projekt i računalni model strukture trupa tankera za prijevoz komprimiranog plina
Boris Erceg
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Dimenzioniranje konstrukcije broda za opskrbu platformi
Luka Rogić
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Dimenzioniranje strukture trupa tankera za naftne prerađevine
Sandra Mikulić
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Analiza dimenzija strukture trupa broda za prijevoz rasutog tereta
Rene Bertoša
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Dimenzioniranje strukture trupa teglenice
Igor Ivanović
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Dimenzioniranje i strukturna analiza trupa jedrilice
Igor Patrk
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Proračun projektnog opterećenja tankera za kemikalije primjenom CSR-a
Dario Buterin
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Računalni model strukture trupa broda za prijevoz putnika i kontejnera
Petar Nikolić
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Analiza čvrstoće trupa u području rada dizalica broda za prijevoz teškog tereta
Dragan Lorenzin
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Optimizacija strukture trupa broda primjenom genetskog algoritma
Jasmin Jelovica
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Primjena novih zajedničkih pravila (csr) kod dimenzioniranja strukture trupa tankera sa dvobokom
Sandro Erceg
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Primjena novih zajedničkih pravila (csr) kod dimenzioniranja strukture trupa broda za prijevoz rasutog tereta
Goran Micev
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Modeliranje strukture proizvodnih troškova prepoznavanjem tehnoloških parametara
Dijana Pražić
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Proračun čvrstoće poprečne pregrade tankera sa dvobokom
Marko Mušan
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Modeliranje procesa projektiranja strukture broda za krstarenje u konceptualnoj fazi
Ana Nekić
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Analiza čvrstoće kontejnerskog broda
Dubravka Žaja
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Projekt konstrukcije trupa tankera za kemikalije
Evelin Tanković
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Usporedbena analiza konstrukcije trupa broda za prijevoz rasutog tereta po pravilima različitih klasifikacijskih društava
Igor Patrk
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
-- PROCJENA ČVRSTOĆE STRUKTURE U PODRUČJU RADA VINČA ZA TEGALJ I SIDRENJE VIŠENAMJENSKOG AHTS BRODA
PAOLO BREZAC
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- PROJEKT STRUKTURE STROJARNICE TANKERA ZA PRIJEVOZ NAFTE I KEMIKALIJA
MARKO BABIĆ
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ANALIZA UTJECAJA IZVEDBE SKLADIŠTA KABELA NA ČVRSTOĆU TRUPA
FRAN BUJAN
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- PROJEKT KRMENIH VRATIJU RO-RO BRODA
PETRA RADOLOVIĆ
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- GRANIČNA ČVRSTOĆA KONTEJNERSKOG BRODA
SANDRA MIKULIĆ
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- PROJEKTIRANJE STRUKTURE TRUPA LNG BRODA
VEDRAN SKARAMUCA
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- HOMOGENIZACIJA KOMPOZITNOG MATERIJALA KOD STRUKTURNE ANALIZE MALOG PLOVNOG OBJEKTA
ADISA BAHOR
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- ANALIZA GLOBALNE ČVRSTOĆE BRODA ZA PRIJEVOZ AUTOMOBILA
GORAN TOMIĆ
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- DIMENZIONIRANJE STRUKTURE BARŽE ZA PRIJEVOZ ASFALTA
BORIS LUKIĆ
Stručni studij brodogradnje
TFR
- DIMENZIONIRANJE I RAČUNALNI MODEL STRUKTURE TRUPA TANKERA ZA PRIJEVOZ NAFTE I KEMIKALIJA
MILOŠ BALUNOVIĆ
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
TFR
- DIMENZIONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE I RAČUNALNI MODEL STRUKTURE TRUPA TANKERA ZA PRIJEVOZ ASFALTA
LUCIJA BUJAN
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
TFR
- KONSTRUKCIJA TRADICIJSKIH BRODOVA NA JADRANU
GRGO JERAT
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- PRIMJENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U BRODOGRADNJI
VLATKO MIŠURA
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
TFR
- DIMENZIONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE I RAČUNALNI MODEL STRUKTURE TRUPA ‚SUEZMAX’ TANKERA
LOVRO RADOŠ
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
TFR
- DIMENZIONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE I RAČUNALNI MODEL STRUKTURE TRUPA ‚PANAMAX’ TANKERA
LINO JOSIP NOVAK
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
TFR
- PRORAČUN DIMENZIJA ELEMENATA STRUKTURE TRUPA BRODA ZA PRIJEVOZ AUTOMOBILA
NIKA FARIS
Stručni studij brodogradnje
TFR
- PROJEKT STRUKTURE PALUBE ZA SLIJETANJE HELIKOPTERA
LUCIJA BUJAN
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- PROJEKT STRUKTURE I ANALIZA ČVRSTOĆE KOMPOZITNOG TRIMARANA
PLENČA STIPE
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
TFR
- DIMENZIONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE I RAČUNALNI MODEL STRUKTURE TRUPA KONTEJNERSKOG BRODA
DARIN MAJNARIĆ
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
TFR
- PRIMJENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U KONSTRUKCIJI TERETNIH PALUBA TRGOVAČKOG BRODA
LUKA BERTETIĆ
SVeučilišni diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ANALIZA ČVRSTOĆE POPREČNE VERTIKALNO KORUGIRANE PREGRADE TANKERA ZA KEMIKALIJE
RATKO PARUNOV
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
RITEH
- STRUKTURNA ANALIZA KOMPOZITNOG KATAMARANA
MILOŠ BALUNOVIĆ
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
RITEH
- PODEŠAVANJE KRUTOSTI URANJAJUĆEG HIDROKRILA KOD INTERAKCIJE FLUIDA I STRUKTURE
DARIN MAJNARIĆ
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje
RITEH
- OPTIMIRANJE PROCESA MODELIRANJA STRUKURE TRUPA BRODA
FILIP TREMSKI
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje
RITEH

Osobni razvoj

1.1.2007. - Certified EU Project Manager - Seminar


Norma sati:
1.1.2005. - Validation and Updating of FE Models for Structural Analysis - Stručni seminar


Norma sati:
1.1.2002. - Dynamic Load on Ship & Marine Structure - Znanstveni seminar


Norma sati:
1.1.2001. - Aluminium Structural Design - Znanstveno-stručni seminar


Norma sati:
1.1.2000. - Stručno usavršavanje


Norma sati:
1.1.1997. - Stručno usavršavanje


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lennart Josefson, Stephen van Duin, Bianca de Carvalho Pinheiro, Nana Yang, Luo Yu, Albert Zamarin, Heikki Remes, Frank Roland, Marco Gaiotti, Naoki Osawa, Agnes Marie Horn, Myung Hyun Kim, Brajendra Mishra
Report of the COMMITTEE V.3 MATERIALS AND FABRICATION TECHNOLOGY
Proceedings of the 20th International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC 2018) 2 143-193 - 2018.

2. Plenča Stipe, Albert Zamarin
STRUCTURAL DESIGN OF A COMPOSITE TRIMARAN
Journal of Maritime & Trasportation Sciences 1 71-88 - 2018.

3. Tin Matulja, Marko Hadjina, Rajko Rubeša, Albert Zamarin
HIERARCHICAL RANKING AS BASIS FOR SHIP OUTFITTING PROCESS IMPROVEMENT
Brodogradnja Vol. 69 69-81 - 2018.

Q2

4. Ringsberg, J. W., Bohlmann, B., Chien, H.L., Constantinescu, A., Heggelund, S.E., Hirdaris, S.E., Jang, B.S., Koko, T.S., Lara, P., Miyazaki, S., Sidari, M., van der Sluijs, B.R., Taczala, M., Wan, Z., Zamarin, A., Okland, O.
Committee II.1 Quasi static Response – Report
Proceedings of the 19th International Ship and Offshore Structures Congress 1 141-207 - 2015.

5. Matulja, T., Zamarin, A., Matulja, R.
Boat Equipment Design Methodology Based on QFD and FEA
Pomorski zbornik 49-50 87-100 - 2015.

6. Zamarin A., Matulja T., Hadjina M.
Methodology for Optimal Mast and Standing Rigging Selection of a Racing Yacht Using AHP and FEM
Brodogradnja, (ISSN 0007-215X) 64 11-21 - 2013.

Q3

7. Kolić, D., Fafandjel, N., Zamarin, A
Lean Manufacturing Methodology for Shipyards
Brodogradnja, (ISSN 0007-215X) 63 18-29 - 2012.

Q3

8. Matulja, T., Zamarin, A., Kolić, D.
Odabir jarbola i nepomične opute regatne jedrilice.
Zbornik radova XX. Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 2012 - 2012.

9. Fafandjel, N., Zamarin, A., Hadjina, M
Shipyard production costs structure optimization model related to product type
International Journal of Production Research (ISSN 0020-7543) 48 1479-1491 - 2010.

Q1

10. Matulja, T., Fafandjel, N., Markovina, R., Zamarin, A., Kolić, D.
Projektiranje optimalnog rasporeda proizvodnih površina brodogradilišta
Zbornik radova XIX. Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 2010 - 2010.

11. Zamarin, A., Jelovica, J., Hadjina, M
Multi-Objective Structural Optimization – A Review of the Genetic Algorithm Methods
Engineering Review (ISSN 1330-9587), 29 87-100 - 2009.

12. Matulja, T., Fafandjel, N., Zamarin, A.
Methodology for Shipyard Production Areas Optimal Layout Design
Brodogradnja, (ISSN 0007-215X) 60 369-377 - 2009.

Q2

13. Maričić, S., Perinić, M., Zamarin, A.
Economic and Visual System for Position Check
Strojarstvo (ISSN 0562-1887) 50 161-168 - 2008.

Q4

14. Fafandjel, N., Zamarin, A., Mikac, T.
Throughput for steel pipes manufacturing process design
Metalurgija (ISSN 0543-5846) 47 335-339 - 2008.

Q2

15. Fafandjel, N., Zamarin, A., Hadjina, M.
Generation of Optimal Vessel’s Production Costs Structure
Strojarstvo (ISSN 0562-1887) 50 77-84 - 2008.

Q4

16. Perić, J., Zamarin, A., Matulja, T.
Small Craft Structural Elements Scantlings
Engineering Review (ISSN 1330-9587) 27 113-126 - 2007.

17. Žaja, D., Zamarin, A., Hadjina, M.
Longitudinal Strength of a Container Ship
Engineering Review (ISSN 1330-9587) 27 55-66 - 2007.

18. Zamarin, A.
Ship load model on large amplitude waves
Proceedings Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources IMAM 2005 1 327-336 - 2005.

19. Zamarin, A., Prpić-Oršić, J., Čorić, V.
Non-linear wave load of ship in head waves
Brodogradnja, (ISSN 0007-215X) 51 181-191 - 2003.

Q2

20. Zamarin, A., Prpić-Oršić, J., Dejhalla, R.
Ship structure stress response calculation
Zbornik radova XIV Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 2000 247-254 - 2000.

21. Fafandjel, N., Čalić, B., Zamarin, A.
Newbuilding Production Costs Structure Optimisation
Proceedings 3rd International Conference ODRA 99 - 1999.

22. Dejhalla, R., Prpić-Oršić, J., Zamarin, A-
Genetic algorithm in ship hull form optimization
Proceedings The 10th International DAAAM Symposium - 1999.

23. Prpić-Oršić, J., Dejhalla, R., Zamarin, A.
Transfer Functions of Nonlinear Motion for Ship Advancing in Head Waves
Proceedings 3rd International Conference Marine Technology (ODRA 99), - 1999.

24. Dejhalla, R., Prpić-Oršić, J., Zamarin, A.
Numeričko modeliranje trodimenzionalnog optjecanja tijela u neviskoznoj tekućini
Zbornik radova XIII. Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 98 - 1998.

25. Prpić-Oršić, J., Dejhalla, R., Zamarin, A.
Utjecaj promjene gaza presjeka na hidrodinamičke koeficijente njihanja broda
Zbornik radova XIII Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 98 - 1998.

26. Prpić-Oršić, J., Dejhalla, R., Zamarin, A
Utjecaj susretne frekvencije na odnos pojedinih sila gibanja broda
Engineering Review 17 45-54 - 1997.

27. Dejhalla, R., Prpić-Oršić, J., Zamarin, A.
Numeričko modeliranje u brodskoj hidrodinamici
Engineering Review 17 1-8 - 1997.

28.


Pozvana predavanja

1. Zamarin, A.
Ship Load Model on Large Amplitude Waves
4th Fin-Cro Seminar on Naval Architecture, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland.
2. Zamarin, A.
Opterećenje broda na valovima velikih amplituda
HDM (Hrvatsko društvo za mehaniku), FSB Zagreb

Kongresna priopćenja

1.
Zamarin, A., Rudan, S., Plenča, S.
Collision Simulation of Composite Patrol High-speed Craft usmena pezentacija SORTA 2018 Spllit - 27.9.2018.
2.
Lennart Josefson, Stephen van Duin, Bianca de Carvalho Pinheiro, Nana Yang, Luo Yu, Albert Zamarin, Heikki Remes, Frank Roland, Marco Gaiotti, Naoki Osawa, Agnes Marie Horn, Myung Hyun Kim, Brajendra Mishra
Report of the COMMITTEE V.3 MATERIALS AND FABRICATION TECHNOLOGY Usmena prezentacija ISSC 2018 Liege, Belgija; Amsterdam, Nizozemska - 11.9.2018.
3.
Zamarin, A., Plenča, S.
Structural design of a composite trimaran Usmena prezentacija VII. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka - 17.11.2017.
4.
Zamarin, A., Bujan, L
Projekt strukture i analiza čvrstoće palube za slijetanje helikoptera' prezentacija VI. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka - 20.11.2015.
5.
Ringsberg, J. W., Bohlmann, B., Chien, H.L., Constantinescu, A., Heggelund, S.E., Hirdaris, S.E., Jang, B.S., Koko, T.S., Lara, P., Miyazaki, S., Sidari, M., van der Sluijs, B.R., Taczala, M., Wan, Z., Zamarin, A., Okland, O.
Committee II.1 Quasi static Response – Report Usmena prezentacija ISSC 2015 Cascais Potrugal - 25.9.2015.
6.
A. Zamarin, T. Matulja, M. Hadjina, N. Fafandjel
Materijali i tehnologija gradnje plovila prezentacija Konferencija o naprednim tehnologijama u pomorstvu, ribarstvu i nautici "PROMARINE 2014. Zadar, Hrvatska - 23.5.2014.
7.
Zamarin Albert, Matulja Tin, Fafandjel Nikša., Srzentić Darko
Procjena čvrstoće balasne kobilice regatne jedrilice prezentacija XXI Simpozij teorija i praksa brodogradnje Baška, Hrvatska - 1.1.2014.
8.
Erceg, S. Ehlers, S. Zamarin, A
Analiza krutosti brodice za spašavanje Usmena prezentacija V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka - 23.11.2013.
9.
Matulja, T., Zamarin, A., Kolić, D.
Odabir jarbola i nepomične opute regatne jedrilice Usmena prezentacija XX Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 2012 Zagreb - 1.1.2012.
10.
Matulja, T., Fafandjel, N., Markovina, R., Zamarin, A., Kolić, D
Projektiranje optimalnog rasporeda proizvodnih površina brodogradilišta Usmena prezentacija XIX Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 2010 Lumbarda, Korčula - 1.1.2010.
11.
Jelovica, J., Zamarin, A.
A Review of the State-of-the-Art in Genetic Algorithm for Structural Optimization usmena prezentacija III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka - 1.1.2009.
12.
Turk A., Zamarin, A.
Pregled postojećih metoda kod određivanja okolišnih opterećenja na brodovima I pomorskim konstrukcijama usmena prezentacija radova II. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka - 1.1.2007.
13.
Fafandjel, N., Zamarin, A., Ferenčić, M.
Weld shrinkage compensation in ship hull construction usmena prezentacija 5th International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing, CADAM 2007 Medulin - 1.1.2007.
14.
Zamarin, A.
Ship load model on large amplitude waves usmena prezentacija Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources Lisabon - 1.1.2005.
15.
Zamarin, A., Prpić-Oršić, J., Dejhalla, R.
Ship structure stress response calculation usmena prezentacija XIV. Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 2000 Rijeka - 1.1.2000.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Znanstvenoistraživački projekt Numeričko modeliranje u hidrodinamici plovnih objekata, br. 0069007.; istraživač; MZOŠ RH; ;
2. 1.1.1997. - 1.1.2002.
Znanstvenoistraživački projekt Hidrodinamika broda: otpor, propulzija i pomorstvenost, br. 069010.; istraživač; MZOŠ RH; ;
3. 1.1.1995. - 1.1.1997.
Znanstvenoistraživački projekt Interakcija objekata morske tehnologije s okolišem, br. 2-09-012.; znanstveni novak; MZOŠ RH; ;
4. -
1. Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems (METRO); istraživač; EU 2014-2020 INTERREG V-A  ID 10044221; ;
5. -
Unapređenje metodologije projektiranja procesa gradnje broda; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; ;
6. -
Advanced Ship Design for Pollution Prevention, ASDEPP; suradnik; Joint European Project JEP_40037_2005 EC ; ;

Znanstveni skupovi

1. 20.11.2015. -
VI. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka Dopredsjednik organizacijskog odbora, član uredničkog i izvršnog odbora
2. 1.1.2014. -
XXI. Simpozij teorija i praksa brodogradnje SORTA 2014 Baška, otok Krk Član uredničkog odbora
3. 1.1.2013. -
V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka Član organizacijskog i izvršnog odbora
4. 1.1.2009. -
III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka Član organizacijskog i znanstvenog odbora
5. 1.1.2006. -
XVII. Simpozija Teorija i praksa brodogradnje SORTA 2006 Rijeka Dopredsjednik Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - 1.1.2011. Engineering Review
http://er.riteh.hr/index.php/ER
2. 1.1.2008. - BRODOGRADNJA
http://www.hrbi.hr/brodogradnja/

Recenzije

1. Brodogradnja; ISSN 0007-215X, Brodarski institut Zagreb (Broj recenziranih članaka: 7)
2. Journal of Engineering Manufacture; ISSN: 09544054, Sage Publication (Broj recenziranih članaka: 4)
3. Strojarstvo; ISSN: 0562-1887, Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez (Broj recenziranih članaka: 1)
4. Transactions of Famena;ISSN: 13331124, FSB Zagreb (Broj recenziranih članaka: 2)
5. SORTA 2006, XVII. Simpozij Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta, Opatija, (Broj recenziranih članaka: 1)
6. SORTA 2010, XIX. Simpozij Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta, Lumbarda-Korčula (Broj recenziranih članaka: 5)
7. SORTA 2012, XX. Simpozij Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta (Broj recenziranih članaka: 1)
8. Recenzija projekta Primjene informacijske tehnologije upućenog Ministarstvu znanosti i tehnologije, 2003. godine.
9. Recenzija prijedloga stručnog studijskog programa Brodogradnje za Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2010. godine.
10. Recenzija prijedloga znanstvenoistraživačkog projekta upućenog Ministarstvu znanosti i tehnologije, 2006. godine.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Development of IMCS rules based on correction factors for ISO standard for motor and sailing mono-hulls with the length over 24 meters
International Marine Certification Institute, IMCI, Rue Abbé Cuypers 3, B-1040 Brussels, Belgium  
Voditelj

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Zamjenik predsjednika
Tehnički fakultet - Povjerenstvo za diplomske ispite sveučilišnog studija brodogradnje, Povjerenstva za završne ispite sveučilišnog preddiplomskog studija brodogradnje, Povjerenstva za završne ispite stručnog studija brodogradnje.
2. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Predstojnik
Tehnički fakultet - Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije
3. 1.1.2005. - - Voditelj
Tehnički fakultet - Katedra za konstrukciju plovnih objekata na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.
4. 1.1.2004. - 1.1.2007. - Voditelj
Preddiplomski, diplomski sveučilišni i stručni studij brodogradnje na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
5. 1.1.2004. - - Član
Radna skupine za izradu nastavnog plana i programa preddiplomskog i diplomskog studija brodogradnje Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u cilju usklađivanja s Bolonjskim procesom
6. 1.1.2004. - - Voditelj
Tehnički fakultet - Laboratorij za računarsko inženjerstvo u brodogradnji na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije.
7. 1.1.2003. - 1.1.2006. - Član
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
8. 1.1.2002. - 1.1.2004. - Voditelj
Tehnički fakultet - Industrijska praksa sveučilišnog studija brodogradnje i Stručna praksa stručnog studija brodogradnje
9. 1.1.2000. - 1.1.2004. - Djelovođa
Tehnički fakultet - Povjerenstvo za diplomske ispite sveučilišnog i stručnog studija brodogradnje.

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Predsjednik
Stručno povjerenstvo za izbor Siniše Lučina, dipl. ing. brodogradnje u naslovno suradničko zvanje asistent na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2013. - - Predsjednik
Povjerenstvo za izbor dr. sc. Alana Klanca u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2012. - - Predsjednik
Stručno povjerenstvo za izbor Ive Kolacio, dipl. ing. brodogradnje u naslovno suradničko zvanje asistent na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2012. - - Predsjednik
Stručno povjerenstavo za ocjenu i obranu doktorskog rada Daria Bana, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2010. - - Predsjednik
Stručno povjerenstvo za izbor Alana Klanca, dipl. ing. brodogradnje u naslovno suradničko zvanje asistent na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2009. - - Član
Stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Damira Kolića, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2009. - - Član
Povjerenstvo za izbor dr. sc. Branka Blagojevića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
8. 1.1.2008. - - Član
Stručno povjerenstvo za izbor Damira Kolića, dipl. ing. brod., u suradničko zvanje asistent na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
9. 1.1.2008. - - Član
Stručno povjerenstvo za izbor Tina Matulje, dipl. ing. brod., u suradničko zvanje asistent na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10. 1.1.2007. - - Član
Stručno povjerenstvo za izbor Antona Turka, dipl. ing. brod., u suradničko zvanje asistent na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - Član
Povjerenstva za izbor dr. sc. Nevena Hadžića u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
2. 1.1.2013. - - Član
Povjerenstvo za izbor dr. sc. Nevena Hadžića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
3. 1.1.2012. - - Član
Stručnoo povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije pristupnika Stanislava Kitarovića, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
4. 1.1.2011. - - Član
Stručnoo povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Stanislava Kitarovića, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
5. 1.1.2011. - - Predsjednik
Stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Daria Bana, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
6. 1.1.2011. - - Član
Povjerenstvo za izbor dr. sc. Jerolima Andrića u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
7. 1.1.2007. - - Član
Stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije pristupnika Jerolima Andrića, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
8. 1.1.2005. - - Član
Stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije pristupnika Jerolima Andrića, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu