Jerko Škifić

Tehnički fakultet Zavod za mehaniku fluida i rač.inženjer.

e-pošta : skific@riteh.hr

Obrazovanje

1.1.2007. - dr.sc. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. magistar znanosti Sveučilišni postdiplomski studij Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.2000. dipl. ing. strojarstva Sveučilišni studij strojarstv Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - izvanredni profesor Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2016. docent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2009. viši asistent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2007. znanstveni novak Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bosner, Tina ; Crnković, Bojan ; Škifić, Jerko
Tension spline with application on image resampling
Mathematical communications 19 517-529 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=736583

WOS

2. Škifić, Jerko ; Radošević, Adrijana ; Brajković, Đani ; Družeta, Siniša ; Čavrak, Marko
Numerical simulations of hydraulic transients in hydropower plant Jajce II
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici Vol 33 51-56 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=681655

3. Škifić, Jerko ; Radošević, Adrijana ; Brajković, Đani ; Družeta, Siniša ; Čavrak, Marko
Numerical simulations of hydraulic transients in hydropower plant Jajce II
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici Vol 33 51-56 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=681655

4. Škifić, Jerko ; Maćešić, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida
Nonconservative Formulation of Unsteady Pipe Flow
Journal of hydraulic engineering-asce 136 483-492 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=482718

WOS

5. Sopta, Luka ; Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan ; Radošević, Adrijana
Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u HE Jajce II
- 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505115

6. Sopta, Luka ; Škifić, Jerko ; Družeta Siniša
Određivanje protočnosti dovodnog tunela HE Zeleni Vir
- 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505131

7. Družeta, Siniša ; Kranjčević, Lado ; Škifić, Jerko
Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane
Građevinar 61 429-434 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=425530

WOS

8. Škifić, Jerko ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Crnković, Bojan
Numerical simulations of hydraulic transients in Rijeka HPP
Strojarstvo 50 23-30 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398111

WOS

9. Sopta, Luka ; Škifić, Jerko ; Radošević, Adrijana ; Družeta, Siniša ; Crnković, Bojan ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Ivić, Stefan ; Mišković, Franjo
Modeliranje vrijednosnog faktora "stupanj korisnog učinka" TEP C-500
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505133

10. Sopta, Luka ; Radošević, Adrijana ; Vidović, Zoran ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan ; Karabaić, Zoran ; Karabaić, Damir ; Črnjarić-Žic, Nelida
Moguća rješenja rashladnog sustava morske vode za zamjenski blok TE Plomin
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310669

11. Sopta, Luka ; Radošević, Adrijana ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Vidović, Zoran
Hidrologija sliva Rječine za potrebe akumulacije Kukuljani
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353333

12. Škifić, Jerko
Numeričke simulacije strujanja hidrauličkih tranzijenata u cijevima s primjenom u hidroelektranama
Strojarstvo 49 383-392 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398102

WOS

13. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Holjević, Danko ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša ; Crnković, Bojan
Tribalj dam break and floodwave propagation
Annali dell'Universita di Ferrara 53 405-415 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275360

WOS

14. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Holjević, Danko ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša ; Crnković, Bojan
Tribalj dam break and floodwave propagation
Annali dell'Universita di Ferrara 53 405-415 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275360

WOS

15. Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan ; Sopta, Luka ; Holjević, Danko ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Maćešić, Senka
River Flood Lines Prediction With 1D Open Channel Flow Model
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=274918

16. Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan ; Družeta, Siniša
Delaunay triangulation for pipeline route analysis
75-79 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=274976

17. Škifić, Jerko ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Crnković, Bojan
Efficient Implementation of ENO Scheme in Water Hammer Wave Modelling
155-156 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275067

18. Družeta, Siniša ; Sopta, Luka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko
Pump Startup Analysis in Fužine Reversible Hydropower Plant Using 1D Open Channel Flow Model
63-68 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275018

19. Sopta, Luka ; Vidović, Zoran ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko
Hidraulička analiza dijela dovodnog sustava HE Senj na dionici Gusić polje – Hrmotine
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310667

20. Sopta, Luka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Vuković, Senka ; Holjević, Danko ; Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša
Numerical Simulations of Water Wave Propagation and Flooding
293-304 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=190587

21. Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša ; Črnjarić-Žic, Nelida
Mathematical Model of Hydraulic Transients in HE Rijeka
355-356 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222656

22. Sopta, Luka ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan ; Ožanić, Nevenka
Studija rizika od poplava na rijekama Čabranki i Kupi (od izvora do lokacije Zdihovo) te vodotocima zatvorenih planinskih polja Gorskog kotara
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275231

23. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša ; Crnković, Bojan
Računalni programi za numeričke simulacije zakona očuvanja s primjenama II
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275647

24. Sopta, Luka ; Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan
Pipeline Route
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275935

25. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan
Analiza strujanja u odvodno/dovodnom kanalu CHE Fužine
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275272

26. Sopta, Luka ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Radošević, Adrijana ; Crnković, Bojan ; Vidović, Zoran
Hidraulička analiza rashladnog sustava TE Sisak
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275145

27. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša
Računalni program računalne dinamike fluida za inženjere
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275632

28. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko, Družeta, Siniša ; Crnković, Bojan
Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u HE Rijeka
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275298

29. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Crnković, Bojan
Određivanje posljedica uslijed iznenadnog rušenja ili djelomičnog oštećenja zemljane brane akumulacije Tribalj matematičkim modeliranjem
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275302

30. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Škifić, Jerko
Well ballanced Q-scheme for nozzle flow equations
509-516 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=142834

31. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko ; Bukovac, Ozren
Matematički model rijeke Kupe i V. Belice u mjestu Kuželj
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275204

32. Sopta, Luka ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko
STB-1 Dynamic Ballast System Verification of Butterfly Valves Calculation
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275350

33. Sopta, Luka ; Družeta, Siniša ; Škifić, Jerko
Mjerenje količine preljeva i temperatura na sustavu rashladne morske vode TE Plomin
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275390

34. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša ; Crnković, Bojan
STRAN(Simulacije hidrauličkih tranzijenata)
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275885

35. Sopta, Luka ; Maćešić, Senka ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Škifić, Jerko ; Družeta, Siniša ; Crnković, Bojan
Stripp12 (Simulacije Tečenja u Rijekama i Pojava Poplavljivanja 1D/2D)
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275858

36. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Družeta, Siniša ; Pintar, Sergej ; Škifić, Jerko ; Bukovac, Ozren
Analiza strujanja dimnih plinova u elektrofilteru TE Plomin 1 (I faza)
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275074

37. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Družeta, Siniša ; Pintar, Sergej ; Škifić, Jerko
Matematički model rijeke Rječine od izvora do Tvornice papira
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=275141

38. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Pintar, Sergej ; Škifić, Jerko
Matematatički model pucanja brane Valići i propagacije poplavnog vala
- 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=488032

39. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Škifić, Jerko
Claw2d 1.0
- 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=66553

40. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Škifić, Jerko
Comparison of computation and measurement of the waterhammer phenomenon in HE "Gojak"
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42869

41. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Škifić, Jerko
Claw1d 1.0
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=66521

42. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Plišić, Ivica ; Buntić, Ivana ; Družeta, Siniša ; Pintar, Sergej ; Škifić, Jerko
Idejni projekt odteretnog kanala tunel Švica - G. Švičko jezero na rijeci Gackoj
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45300

43. Sopta, Luka ; Vuković, Senka ; Škifić, Jerko
Claw2d 1.0
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=66534

44. Škifić, Jerko; Črnjarić-Žic, Nelida; Crnković, Bojan
Numerical simulations of hydraulic transients in Rijeka HPP
Strojarstvo (0562-1887) 50 (2008), 1; 23-30

45. Družeta, Siniša; Kranjčević, Lado; Škifić, Jerko
Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane( Comparison of numerical flow models based on a dam failure example )
Građevinar (0350-2465) 61 (2009), 5; 429-434

46. Sopta, Luka; Maćešić, Senka; Holjević, Danko; Črnjarić-Žic, Nelida; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Crnković, Bojan
Tribalj dam break and floodwave propagation
Annali dell'Universita di Ferrara (0430-3202) 53 (2007), 2; 405-415

47. Družeta, Siniša; Škifić, Jerko; Crnković, Bojan; Sopta, Luka; Holjević, Danko; Črnjarić-Žic, Nelida; Maćešić, Senka
River Flood Lines Prediction With 1D Open Channel Flow Model
Proceedings of the 5th International Congress of the Croatian Society of Mechanics / Franjo Matejiček (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2006. .

48. Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Črnjarić-Žic, Nelida
Mathematical Model of Hydraulic Transients in HE Rijeka
Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium / Katalinic, Branko (ur.). - Vienna : DAAAM International , 2005. 355-356.

49. Bosner, Nela; Crnković, Bojan; Škifić, Jerko
Tension spline with application on image resampling

50. Škifić, Jerko; Maćešić, Senka; Črnjarić-Žic, Nelida
Nonconservative Formulation of Unsteady Pipe Flow
Journal of hydraulic engineering-asce (0733-9429) 136 (2010), 8; 483-492

51. Škifić, Jerko; Crnković, Bojan; Družeta, Siniša
Delaunay triangulation for pipeline route analysis
Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Tonči Mikac, Branko Katalinić (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultat Rijeka, DAAAM International , 2006. 75-79.

52. Sopta, Luka; Vuković, Senka; Škifić, Jerko
Comparison of computation and measurement of the waterhammer phenomenon in HE "Gojak"
Proceedings of 11th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing, Automation & Networking" / Katalinić, Branko (ur.). - Beč :

53. Radošević, Adrijana; Sopta, Luka; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Vidović, Zoran; Crnković, Bojan; Karabaić, Damir
Numeričko modeliranje termalnog onečišćenja Plominskog zaljeva
Zbornik radova Prvoga susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Čanađija, Marko (ur.). - Rijeka : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2007. 151-154 (ISBN: 978-953-6326-52-3).

54. Škifić, Jerko; Črnjarić-Žic, Nelida; Crnković, Bojan
Efficient Implementation of ENO Scheme in Water Hammer Wave Modelling
Extended Abstracts and Proceedings of the 5th International Congress of the Croatian Society of Mechanics (CD) / Matejiček, Franjo (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2006. 155-156 (ISBN: 953-96243-5-5).

55. Škifić, Jerko
Numeričke simulacije strujanja hidrauličkih tranzijenata u cijevima s primjenom u hidroelektranama( Numerical simulations of hydraulic transients in pipelines with application to hydroelectric power plants )
Strojarstvo (0562-1887) 49 (2007), 5; 383-392

56. Družeta, Siniša; Sopta, Luka; Črnjarić-Žic, Nelida; Škifić, Jerko
Pump Startup Analysis in Fužine Reversible Hydropower Plant Using 1D Open Channel Flow Model
Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Tonči Mikac, Branko Katalinić (ur.). - Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, DAAAM International Vienna , 2006. 63-68.

57. Sopta, Luka; Črnjarić-Žic, Nelida; Vuković, Senka; Holjević, Danko; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša
Numerical Simulations of Water Wave Propagation and Flooding
Proceedings of the Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing / Drmač, Zlatko ; Marušić, Miljenko ; Tutek, Zvonimir (ur.). - Dordrecht : Springer , 2005. 293-304.

58. Sopta, Luka; Vuković, Senka; Škifić, Jerko
Well ballanced Q-scheme for nozzle flow equations
Proceedings of 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Matejiček, Franjo (ur.). - Bizovac : Grafika , 2003. 509-516.