doc. dr. sc. Siniša Družeta dipl. ing.

Tehnički fakultet Zavod za mehaniku fluida i rač.inženjer.

prostorija : 2-32
e-pošta : sinisa.druzeta@riteh.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2007. - dr. sc. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. magistar znanosti Sveučilišni postdiplomski studij Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1999. dipl. ing. strojarstva Sveučilišni studij strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2009. - docent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2009. viši asistent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2008. znanstveni novak Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2001. Programer-inženjer Sopex d.o.o.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Računalne aplikacije u inženjerstvu
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Uvod u računarstvo
Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - Modeliranje u tehnici
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2001. - 1.1.2008. Modeliranje i optimizacija
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2001. - Računarske metode
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2009. - Primjena računarskih metoda CO
Program razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kranjčević, Lado; Družeta, Siniša; Čarija, Zoran
A Balanced Implicit Numerical Scheme for One-dimensional Open Channel Flow Equations
Transactions of FAMENA (1333-1124) 30 (2006), 2; 31-40

2. Sopta, Luka; Družeta, Siniša; Holjević, Danko
Analiza posljedica propagacije vodnog vala uslijed proloma velike brane( Analysis of effects of flood wave caused by lage dam break )
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (0350-2465) 63 (2011), 8; 741-749

3. Družeta, Siniša; Kranjčević, Lado; Škifić, Jerko
Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane( Comparison of numerical flow models based on a dam failure example )
Građevinar (0350-2465) 61 (2009), 5; 429-434

4. Sopta, Luka; Maćešić, Senka; Holjević, Danko; Črnjarić-Žic, Nelida; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Crnković, Bojan
Tribalj dam break and floodwave propagation
Annali dell'Universita di Ferrara (0430-3202) 53 (2007), 2; 405-415

5. Družeta, Siniša
Numeričke simulacije strujanja u vodotocima sa slobodnom površinom( Numerical Simulations of Free Surface Flow in Open Channels )
Strojarstvo (0562-1887) 49 (2007), 5; 351-360

6. Radošević, Adrijana; Sopta, Luka; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Vidović, Zoran; Crnković, Bojan; Karabaić, Damir
Numeričko modeliranje termalnog onečišćenja Plominskog zaljeva
Zbornik radova Prvoga susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Čanađija, Marko (ur.). - Rijeka : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2007. 151-154 (ISBN: 978-953-6326-52-3).

7. Ivić, Stefan; Sušanj, Arsen; Družeta, Siniša
Optimizacija trase cjevovoda s obzirom na isplativost instalacije i eksploatacije( Pipeline route optimization with regard to installation and exploatation cost effectiveness )
Zbornik radova petog susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Karšaj, Igor ; Jarak, Tomislav (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2013. 67-72 (ISBN: 978-953-7539-16-0).

8. Škifić, Jerko; Crnković, Bojan; Družeta, Siniša
Delaunay triangulation for pipeline route analysis
Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Tonči Mikac, Branko Katalinić (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultat Rijeka, DAAAM International , 2006. 75-79.

9. Družeta, Siniša; Sopta, Luka; Maćešić, Senka; Črnjarić-Žic, Nelida
Investigation of the Importance of Spatial Resolution for Two-Dimensional Shallow-Water Model Accuracy
Journal of Hydraulic Engineering - ASCE (0733-9429) 135 (2009), 11; 917-925

10. Kranjčević, Lado; Družeta, Siniša; Čarija, Zoran
Numeričke simulacije širenja poplavnog vala po suhom području primjenom implicitne sheme( Numerical Simulations of flooding wave propagation over dry terrain employing implicit scheme )
Strojarstvo (0562-1887) 48 (2006), 3-4; 133-141

11. Družeta, Siniša; Sopta, Luka; Črnjarić-Žic, Nelida; Škifić, Jerko
Pump Startup Analysis in Fužine Reversible Hydropower Plant Using 1D Open Channel Flow Model
Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Tonči Mikac, Branko Katalinić (ur.). - Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, DAAAM International Vienna , 2006. 63-68.

12. Družeta, Siniša; Škifić, Jerko; Crnković, Bojan; Sopta, Luka; Holjević, Danko; Črnjarić-Žic, Nelida; Maćešić, Senka
River Flood Lines Prediction With 1D Open Channel Flow Model
Proceedings of the 5th International Congress of the Croatian Society of Mechanics / Franjo Matejiček (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2006. .

13. Kranjčević, Lado; Družeta, Siniša; Čarija, Zoran
Parallel Solution Of Implicit Numerical Scheme For Open Channel Flow Equations
Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium / Katalinic, Branko (ur.). - Vienna : DAAAM International , 2005. 207-208.

14. Sopta, Luka; Črnjarić-Žic, Nelida; Vuković, Senka; Holjević, Danko; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša
Numerical Simulations of Water Wave Propagation and Flooding
Proceedings of the Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing / Drmač, Zlatko ; Marušić, Miljenko ; Tutek, Zvonimir (ur.). - Dordrecht : Springer , 2005. 293-304.

15. Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Črnjarić-Žic, Nelida
Mathematical Model of Hydraulic Transients in HE Rijeka
Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium / Katalinic, Branko (ur.). - Vienna : DAAAM International , 2005. 355-356.

16. Družeta, Siniša; Črnjarić-Žic, Nelida; Kranjčević, Lado
Influence of the Outflow Boundary Conditions in the Open Channel and Shallow Water Models
Proceedings of 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Matejiček, Franjo (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2003. 137-144.


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Analiza prostiranja tople vode iz ispusta u more tvornice Calucem-Pula upotrebom numeričkih simulacija
Ekonerg d.o.o.  
suradnik
2.
1.1.2013. -
Analiza numeričkih simulacija strujanja mješavine zraka i vodene pare u nadbunkerskom prostoru TE Plomin 1 i 2 radi definiranja osnovnih parametara novog ventilacijskog sustava
HEP  
suradnik
3.
1.1.2011. -
Korekcija krivulje trajanja dnevnih dotoka izvora Zeleni Vir
HEP  
suradnik
4.
1.1.2010. -
Određivanje protočnosti dovodnog tunela HE Zeleni Vir
HEP  
suradnik
5.
1.1.2009. -
Numeričko modeliranje rasprostiranja dimnih plinova iz zamjenskog dimnjaka TE Plomin
HEP  
suradnik
6.
1.1.2008. -
Modeliranje vrijednosnog faktora "stupanj korisnog učinka" TEP C-500
HEP  
suradnik
7.
1.1.2008. -
Numeričko modeliranje polja temperatura nakon ispuštanja rashladne morske vode iz postojećeg i planiranog bloka TE Plomin
HEP  
suradnik
8.
1.1.2007. -
Moguća rješenja rashladnog sustava morske vode za zamjenski blok TE Plomin
HEP  
suradnik
9.
1.1.2007. -
Studija o tehnološkim i vanjskim vodama za zamjenski blok TE Plomin
HEP  
suradnik
10.
1.1.2007. -
Hidrologija sliva Rječine za potrebe akumulacije Kukuljani
HEP  
suradnik
11.
1.1.2006. -
Hidraulička analiza dovodnog sustava HE Senj na dionici Gusić polje – HE Senj
HEP  
suradnik
12.
1.1.2005. -
Analiza strujanja u odvodnom/dovodnom kanalu CHE Fužine
HEP  
suradnik
13.
1.1.2005. -
Studija rizika od poplava na rijekama Čabranki i Kupi (od izvora do lokacije Zdihovo) te vodotocima zatvorenih planinskih polja Gorskog kotara
Hrvatske vode  
suradnik
14.
1.1.2005. -
Hidraulička analiza rashladnog sustava TE Sisak
HEP  
suradnik
15.
1.1.2004. -
Određivanje posljedica uslijed iznenadnog rušenja ili djelomičnog oštećenja zemljane brane akumulacije Tribalj matematičkim modeliranjem
HEP, Hrvatske vode  
suradnik
16.
1.1.2004. -
Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u HE Rijeka
HEP  
suradnik
17.
1.1.2003. -
Matematički model rijeke Kupe i V. Belice u mjestu Kuželj
Hrvatske vode  
suradnik
18.
1.1.2003. -
STB-1 Dynamic Ballast System Verification of Butterfly Valves Calculation
Saipem  
suradnik
19.
1.1.2003. -
Mjerenje količine preljeva i temperatura na sustavu rashladne morske vode TE Plomin
HEP  
suradnik
20.
1.1.2002. -
Analiza strujanja dimnih plinova u elektrofilteru TE Plomin 1 – I faza
HEP  
suradnik
21.
1.1.2002. -
Simulacija strujanja u tornju za hlađenje
 
suradnik
22.
1.1.2002. -
Matematički model rijeke Rječine od izvora do Tvornice papira
Hrvatske vode  
suradnik
23.
1.1.2000. -
Hidraulička analiza rashladnog sustava TE Rijeka
HEP  
suradnik
24.
1.1.2000. -
Idejni projekt odteretnog kanala Tunel Švica – G. švičko jezero na rijeci Gackoj
HEP  
suradnik

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2010. - - član
Povjerenstvo za web stranice