Prof.dr.sc. Zoran Čarija dipl.ing.

Tehnički fakultet Zavod za mehaniku fluida i rač.inženjer.

e-pošta : zcarija@riteh.hr
mobitel : +385 91 525 1680
prostorija : 2-35b
telefon : 651-500
web : http://www.riteh.uniri.hr/osoba/zoran-carija
e-pošta : zoran.carija@gmail.com
skype : zcarija

ResearcherID - Zoran Carija
ORCID - Zoran Carija

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar - Zoran Carija 135 6 5

Obrazovanje

1.1.2004. - 1.1.2007. Doktor znanosti (dr.sc.) Poslijedisplomski studij Tehnički fakultet
1.1.2000. - 1.1.2004. Magistar znanosti (mr.sc.) Poslijedisplomski studij Tehnički fakultet
1.1.1992. - 1.1.1998. Diplomirani inžinjer strojarstva (dipl.ing.) Studij strojarstva Tehnički fakultet

Radno iskustvo

1.10.2018. - Redoviti profesor Istraživanje Izvođenje nastave Tehnički fakultet
1.1.2013. - 30.9.2018. Izvanredni profesor Istraživanje Izvođenje nastave Tehnički fakultet
1.1.2008. - 1.1.2013. Docent Istraživanje Izvođenje nastave Tehnički fakultet
1.1.1999. - 1.1.2008. Znanstveni novak Istraživanje Izvođenje nastave Tehnički fakultet

Članstva

1.10.2016. - Povjerenstvo za superračunalne resurse Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Sekcije za morsku tehnologiju, Znanstvenog vijeća za pomorstvo, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1.1.2006. - Akademski klub doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, AKDMI
1.1.1999. - Hrvatsko društvo za mehaniku HDM

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Računarska dinamika fluida
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.2012. - Vizualizacija i priprema računalnih simulacija
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.2012. - Skriptni jezici
Diplomski studij računalstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.2012. - Skriptni jezici - Projekt I
Diplomski studij računalstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.2012. - Skriptni jezici - Projekt II
Diplomski studij računalstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2007. Hidraulički strojevi
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2007. Mehanika fluida
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
1.1.2007. - Numeričko projektiranje hidrauličkih strojeva
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.2007. - Hidraulički strojevi
Preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.2007. - Hidraulički strojevi
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet
Nositelj kolgija
Norma sati:
1.1.1999. - 1.10.2016. Računarska dinamika fluida
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2007. Hidraulički strojevi
Preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2017. - 1.1.2017. Simulacija turbulentnog strujanja fluida i miješanja u modelu nuklearnog reaktora ROCOM
Ledić Fran
Diplomski studij strojarstva

1.1.2017. - 1.1.2017. Numerička određivanje radnih karakteristika centrifugalne crpke
Bakić Marin
Diplomski studij strojarstva

1.1.2017. - 1.1.2017. Analiza rada male hidroelektrane
Ožbolt Zoran
Diplomski studij strojarstva

1.1.2017. - 1.1.2017. Numerička analiza strujanja fluida u Savonius-ovoj turbini
Tomasović Ana
Diplomski studij strojarstva

1.1.2014. - 1.1.2014. Numerička analiza utjecaja raspora rotorske lopatice protočne vodne turbine na izračunate rezultate
Lučin Bože
Diplomski studij strojarstva

1.1.2014. - 1.1.2010. Projekt spiralnog privoda Francis turbine
Šestan Deni
Diplomski studij strojarstva

1.1.2012. - 1.1.2012. Određivanje geometrije spiralnog privoda
Jurjević Milan
Diplomski studij strojarstva

1.1.2012. - 1.1.2012. Određivanje geometrije rotora Francisove turbine
Milinković Petra
Diplomski studij strojarstva

1.1.2012. - 1.1.2012. Utjecaj broja lopatica na karakteristike Wellsove turbine
Petrinjac Teo
Diplomski studij strojarstva

1.1.2011. - 1.1.2011. Numerička analiza strujanja fluida u Teslinoj turbini
Burlović Darko
Diplomski studij strojarstva

1.1.2011. - 1.1.2011. Numeričko određivanje radne karakteristike malog propelera
Kranjčec Dean
Diplomski studij strojarstva

1.1.2011. - 1.1.2011. Analiza strujanja fluida oko izolirane lopatice
Marušić Emil
Diplomski studij strojarstva

1.1.2011. - 1.1.2011. Numeričko određivanje radne karakteristike centrifugalne crpke
Ropac Marin
Diplomski studij strojarstva

1.1.2010. - 1.1.2010. Iskorištavanje energije vremenski promjenjivog polja tlaka
Jekić Igor
Diplomski studij strojarstva

1.1.2010. - 1.1.2010. Analiza strujanja u akumulatoru topline
Stojšić Sven
Diplomski studij strojarstva

1.1.2010. - 1.1.2010. Analiza strujanja u Savonius-ovoj zračnoj turbini
Novaković Eugen
Diplomski studij strojarstva

1.1.2009. - 1.1.2009. Analiza rada Cross-flow turbine
Sinožić Matej
Diplomski studij strojarstva

1.1.2009. - 1.1.2009. Analiza rada Wellsove turbine
Banić Vjekoslav
Diplomski studij strojarstva


Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vidas, Jelena; Šnjarić, Damir; Braut, Alen; Čarija, Zoran; Pršo, Ivana Brekalo; Vidović, Ivana; Bukmir, Romana Peršić;
An ex vivo analysis of apical irrigant pressure developed by different irrigation needle types at various irrigant flow rates
ESE Biennial Congress - 2015.

2. Čarija, Zoran ; Franković, Bernard ; Perčić, Marko ; Čavrak, Marko
Heat transfer analysis of fin-and-tube heat exchangers with flat and louvered fin geometries
International journal of refrigeration 45 160-167 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727041

WOS
Q1

3. Čarija, Zoran; Franković, Bernard; Perčić, Marko; Čavrak, Marko;
Heat transfer analysis of fin-and-tube heat exchangers with flat and louvered fin geometries
International journal of refrigeration 45 160-167 - 2014.

4. Čarija, Zoran; Marušić, Emil; Novak, Zdenko; Fućak, Sanjin;
Numerical analysis of aerodynamic characteristics of a bumped leading edge turbine blade
Engineering Review: Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva 34 93-101 - 2014.

5. Šnjarić, Damir ; Čarija, Zoran ; Braut, Alen ; Halaji, Adelaida ; Kovačević, Maja ; Kuiš, Davor
Irrigation of human prepared root canal – ex vivo based computational fluid dynamics analysis
Croatian medical journal 53 470-479 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=618892

WOS
Q2

6. Čarija, Zoran ; Kranjčević, Lado ; Banić, Vjekoslav ; Čavrak, Marko
Numerical analysis of Wells turbine for wave power conversion
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 32 141-146 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611699

7. Šnjarić, Damir; Čarija, Zoran; Braut, Alen; Halaji, Adelaida; Kovačević, Maja; Kuiš, Davor;
Irrigation of human prepared root canal–ex vivo based computational fluid dynamics analysis
Croatian medical journal 53 470-479 - 2012.

8. Čarija, Zoran; Kranjčević, Lado; Banić, Vjekoslav; Čavrak, Marko;
Numerical analysis of Wells turbine for wave power conversion
Engineering Review: Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva 32 141-146 - 2012.

9. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran;
Fluid state analysis in LPG in backfilled tanks, Tuzla
- 2012.

10. Novak, Zdenko; Čarija, Zoran;
Portable hydro plant blade movement optimization
10th International Conference on Advanced Engineering, Computer Aided Design and Manufacturing-CADAM 2012 - 2012.

11. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Reshaping of an initial part of the drainage channel of the HPP" Vinodol"
- 2011.

12. Šnjarić, Davor; Čarija, Zoran; Braut, Alen; Kovačević, M; Halaji, Adelaida; Kuiš, D Glavičić;
Endodontic irrigation with two different needles; computional fluid dynamics analysis based on an ex vivo model
15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology - 2011.

13. Čarija, Zoran ; Pavković, Branimir ; Franković, Bernard
Numerical Study of Air-Flow and Heat Transfer Inside a Sports Hall
Strojarstvo 52 569-576 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=507712

WOS
Q2

14. Pavković, Branimir ; Čarija, Zoran
Površinski ugrađeni sustavi grijanja i hlađenja s dizalicama topline: analiza učinkovitosti i lagodnosti
KGH - naučno-stručni časopis za klimatizaciju, grejanje i hlađenje Društva za KGH Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije 2010 75-86 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=453344

15. Čarija, Zoran ; Franković, Bernard ; Fućak Sanjin
Heat Transfer Analysis of Fin-and-Tube Heat Exchanger Using Fluid-Solid Interaction
199-208 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=498683

16. ČARIJA, Zoran; PAVKOVIĆ, Branimir; FRANKOVIĆ, Bernard;
Numerička studija strujanja zraka i prijenosa topline unutar sportske dvorane
Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu 52 569-575 - 2010.

17. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran;
Surface Embedded Heating and Cooling Systems with Heat Pumps: Efficiency and Comfort Analysis
KGH-naučno-stručni časopis za klimatizaciju, grejanje i hlađenje Društva za KGH Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije 2010 75-86 - 2010.

18. Belobrajić, Ratko; Čarija, Zoran; Kuliš, Marija Šiško;
HYDROGENERATOR AIR COOLING SYSTEM IMPROVEMENT
Energija: časopis Hrvatske elektroprivrede - 2010.

19. Čarija, Zoran; Pavković, Branimir; Franković, Bernard;
Numerical Study of Air-Flow and Heat Transfer Inside a Sports Hall
Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu 52 569-575 - 2010.

20. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Analyses of water flow in the branch of the HPP Zeleni vir
- 2010.

21. Čarija, Zoran; Franković, Bernard; Sanjin, Fućak;
Heat Transfer Analysis of Fin-and-Tube Heat Exchanger Using Fluid-Solid Interaction
International Congress Energy and the Environment 2010, Symposium HEAT-SET 2010 - 2010.

22. Čarija, Zoran ; Pavković, Branimir ; Franković, Bernard
Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height
60-66 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390667

23. Čarija, Zoran ; Sinožić, Matej ; Fućak, Sanjin ; Mrša, Zoran ; Čavrak, Marko
Fluid flow simulation of a Crossflow turbine
1921-1922 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455906

24. Fućak, Sanjin ; Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran
Reducing channel flow energy losses using deflectors
1-9 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455984

25. Carija, Zoran; Sinozic, Matej; Fucak, Sanjin; Mrsa, Zoran; Cavrak, Marko;
FLUD FLOW SIMULATION OF A CROSSFLOW TURBINE.
Annals of DAAAM & Proceedings - 2009.

26. Fucak, S; Carija, Z; Mrsa, Z;
IMPROVING CHANNEL FLOW WITH DEFLECTORS OPTIMIZED USING A GENETIC ALGORITHM.
DAAAM International Scientific Book - 2009.

27. Cavrak, Marko; Mrsa, Zoran; Carija, Zoran;
ON THE POTENTIAL OF HYDROPOWER PLANT DRAFT TUBE HYDRAULIC LOSS DECREASE.
Annals of DAAAM & Proceedings - 2009.

28. Čarija, Zoran; Pavković, Branimir; Franković, Bernard;
Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height
20th International symposium and exibition of heating, refrigerating and air conditioning-Scientific Section-Fran Bošnjaković Day - 2009.

29. Fućak, Sanjin; Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Reducing channel flow energy losses using deflectors
6th International Congress of Croatian Society of Mechanics - 2009.

30. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran;
Some Features of Surface Embeded Heating and Cooling Systems
1. kongres Dani inženjera strojarstva-Gospodarenje energijom i zaštita okoliša - 2009.

31. Belobrajić, Radivoj; Čarija, Zoran; Kuliš, Marija Šiško;
Improve ventilation system of cooled air generating unit
9. savjetovanje HRO CIGRE - 2009.

32. Zoran, Mrša Zoran Čarija;
Analysis of the water flow in turbines of HPP Jajce II
- 2009.

33. Pavković, Branimir ; Čarija, Zoran ; Samardžić, Ivan
Analysis of Propane Thermal State in Underground Tanks Taking Into Consideration Design Issues
Strojarstvo 50 387-394 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390665

WOS
Q4

34. Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran ; Fućak, Sanjin
Validation of Francis Turbine CFD Simulations
Strojarstvo 50 5-15 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=404084

WOS
Q4

35. Čarija, Zoran ; Franković, Bernard
Heat transfer analysis of flat and louvered fin-and-tube heat exchangers using CFD
CZ1 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=372392

36. Fućak, Sanjin ; Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran
Improving channel flow with T-junction deflectors shape-optimized using genetic algorithm
517-518 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458698

37. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran; Fućak, Sanjin;
Validation of Francis water turbine CFD simulations
Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu 50 5-14 - 2008.

38. PAVKOViĆ, Branimir; ČARiJA, Zoran; Samardžić, Ivan;
Analysis of Propane Thermal State in Underground Tanks Taking Into Consideration Design Issues
Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu 50 387-394 - 2008.

39. Fucak, Sanjin; Zoran, Carija; Mrsa, Zoran;
Improving channel flow with T-junction deflectors shape-optimized using genetic algorithm
Annals of DAAAM & Proceedings 517-519 - 2008.

40. Čarija, Zoran; Franković, Bernard;
Heat transfer analysis of flat and louvered fin-and-tube heat exchangers using CFD
6th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2008) - 2008.

41. Čavrak, Marko ; Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran
Modeliranje disperzije onečišćujućih tvari kao postupak za procjenjivanje industrijskim izvorima uzrokovanog zagađenja zraka
Engineering review : znanstveni casopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 27 19-25 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334663

42. Kranjčević, Lado ; Čarija, Zoran ; Fućak, Sanjin
Utjecaj numeričke mreže na učinkovitost računalne simulacije
Engineering review : znanstveni casopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 27 25-36 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334672

43. Pavković, Branimir ; Čarija, Zoran
Numerical Analysis of a Heat Pump and Air-Conditioning System Performance
885-892- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=302380

44. Pavković, Branimir ; Čarija, Zoran ; Karuza, Veljko
Numerical Analyses of Heat Transfer and Fluid Flow in Coal Depot and Mill
40-43- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=302384

45. Čavrak, Marko; Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Modeliranje disperzije onečišćujućih tvari kao postupak za procjenjivanje industrijskim izvorima uzrokovanog zagađenja zraka
Engineering Review: Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva 27 19-25 - 2007.

46. Čavrak, Marko; Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Dispersion modelling approach to monitoring and predicting industry induced air pollution
Engineering review: znanstveni asopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 27 19 - 2007.

47. Kranjčević, Lado; Čarija, Zoran; Fućak, Sanjin;
Numerical mesh impact on computational simulation efficiency
Engineering Review 27 - 2007.

48. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran; Karuza, Veljko;
Numerical analyses of heat transfer and fluid flow in coal depot and mill
Proceedings of the 2nd IASME/WSEAS international conference on Energy and environment 40-43 - 2007.

49. Čarija, Zoran;
Francis turbine hydraulic parts shape optimization
- 2007.

50. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Computational flow modelling of existing turbines in HPP Senj
- 2007.

51. ČARIJA, Zoran;
OPTIMIZACIJA OBLIKA HIDRAULIČKIH DIJELOVA FRANCISOVE TURBINE FRANCIS TURBINE HYDRAULIC PARTS SHAPE OPTIMIZATION
Eng. Rev 27 87-90 - 2007.

52. Kranjčević, Lado; Čarija, Zoran; Fućak, Sanjin;
UTJECAJ NUMERIČKE MREŽE NA UČINKOVITOST RAČUNALNE SIMULACIJE
Engineering Review: Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva 27 25-36 - 2007.

53. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran;
Numerical Analysis of a Heat Pump and Air-Conditioning System Performance
Heat-SET 2007 Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies - 2007.

54. Čarija, Zoran; Čavrak, Marko; Mrša, Zoran;
High performance computing in environmental protection and renewable energy
Prvi susret Hrvatskog društva za mehaniku - 2007.

55. Mrsa, Zoran; Carija, Zoran;
Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE" Rijeka"-Dodataka I
- 2007.

56. Mrsa, Zoran; Carija, Zoran;
Analiza mogućnosti povećanja korisnosti turbine „HESenj “upotrebom savitljivih privodećih lopatica
- 2007.

57. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran;
Fluid state analysis in LPG in backfilled tanks, Aqaba, Jordan
- 2007.

58. Kranjčević, Lado ; Družeta, Siniša ; Čarija, Zoran
Numeričke simulacije širenja poplavnog vala po suhom području primjenom implicitne sheme
Strojarstvo 48 133-141 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330433

WOS
Q4

59. Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran ; Kranjčević, Lado
Određivanje visine industrijskog dimnjaka korištenjem genetskog algoritma
Strojarstvo 48 273-281 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334803

WOS
Q4

60. Kranjčević, Lado ; Družeta, Siniša ; Čarija, Zoran
A Balanced Implicit Numerical Scheme for One-dimensional Open Channel Flow Equations
Transactions of FAMENA 30 31-40 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=293923

Q4

61. Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran ; Dragović, Luka
Simulacija turbulentnog strujanja u difuzoru Kaplanove turbine
1-8 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=259931

62. Kranjčević, Lado;
Numeričke simulacije širenja poplavnog vala po suhom području primjenom implicitne sheme
STROJARSTVO 48 - 2006.

63. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran; Dragović, Luka;
Turbulent Flow Simulation in Kaplan Draft Tube
5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - 2006.

64. Kranjčević, Lado; Družeta, Siniša; Čarija, Zoran;
A Balanced Implicit Numerical Scheme for One-dimensional Open Channel Flow Equations
Transactions of FAMENA 30 31-40 - 2006.

65. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran; Kranjčević, Lado;
Industrial stack height selection using genetic algorithm
Strojarstvo 48 273-281 - 2006.

66. Kranjčević, Lado; Družeta, Siniša; Čarija, Zoran;
Numerical Simulations of flooding wave propagation over dry terrain employing implicit scheme
Strojarstvo 48 133 - 2006.

67. Kranjčević, Lado ; Družeta, Siniša ; Čarija, Zoran
Parallel Solution Of Implicit Numerical Scheme For Open Channel Flow Equations
207-208 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221395

68. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran;
Analysis of a Heat Pump and Air-Conditioning System-Numerical Modeling
2nd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM 2004 - 2005.

69. Mrša, Zoran; Čarija, Zoran;
Analysis of possible reduction of hydraulic loss for the outflow channel in HPP Vinodol
- 2005.

70. Kranjčević, Lado; Družeta, Siniša; Čarija, Zoran;
Parallel Solution Of Implicit Numerical Scheme For Open Channel Flow Equations
16th International DAAAM Symposium" Intellingent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientists" - 2005.

71. Kranjcevic, L; Druzeta, S; Carija, Z;
Parallel solution of implicit numerical scheme for open channel flow equations
Annals of DAAAM & Proceedings 207-209 - 2005.

72. Pavković, Branimir ; Medica, Vladimir ; Čarija, Zoran
Development and Optimization of a Marble Heating Plate Using Numerical Simulation
423-432 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164492

73. Mrša, Zoran; Čarija, Zoran;
Height study of the joint chimney for the hydrogen production plant, boilers and furnaces of Topping 3
- 2004.

74. Pavkovi, B; Medica, Vladimir;
Development and optimization of a marble heating plate using numerical simulation
WIT Transactions on Engineering Sciences 46 - 2004.

75. Mrša, Zoran; Čarija, Zoran;
Conceptual solution of turbine revitalization for HPP Orlovac
- 2004.

76. Čarija, Zoran;
Francis turbine runner blade shape optimization
- 2004.

77. Mrša, Zoran; Čarija, Zoran;
Services of water flow analysis in the turbines and inlet canal under stationary and dynamic operation mode of HPP Rijeka
- 2004.

78. Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran
Simulacija strujanja fluida kroz Francisovu turbinu u cijelom radnom području
105-111 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=160386

79. Mrša, Zoran ; Čarija, Zoran
Simulacija maksimalnog onečišćenja zraka uporabom genetskog algoritma
349-354 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=160502

80. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Complete Francis turbine flow simulation for the whole range of discharges
4th International Congress of Croatian Society of Mechanics - 2003.

81. Mrša, Zoran; Čarija, Zoran;
Maximum air pollution simulation using genetic algorithm
4th International Congress of Croatian Society of Mechanics - 2003.

82. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Complete Francis turbine fluid flow simulation
13th International DAAAM Symposium - 2002.

83. Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran
Air pollution simulation using genetic algorithm
59-60 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=86498

84. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Air pollution simulation using genetic algorithm
12th International DAAAM Symposium - 2001.

85. Medica, Vladimir ; Čarija, Zoran ; Franković Bernard
CONTROL STRATEGY FOR CONTINUOSLY VARIABLE PIPES LENGTH OF THE INTAKE MANIFOLD
F2000A095 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59397

86. Mrša, Zoran ; Čarija, Zoran
A Turbulent Flow Shape Optimization Method For Cascade Profile Design
443-450 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=67320

87. Čarija, Zoran ; Mrša, Zoran
Continously Variable Intake Manifold Pipe Length Control Using Genetic Algorithm
65-66 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=67345

88. Medica, Vladimir; Čarija, Zoran; Franković, Bernard;
Control strategy for continuously variable pipes length of the intake manifold
- 2000.

89. Mrša, Zoran; Čarija, Zoran;
A turbulent flow shape optimization method for cascade profile design
Third International Congress of Croatian Society of Mechanics - 2000.

90. Čarija, Zoran; Mrša, Zoran;
Continously Variable Intake Manifold Pipe Length Control Using Genetic Algorithm
11th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing, Automation & Networking - 2000.

91. Mrša, Zoran ; Čarija, Zoran
Thermal Power Plant Stack Height Optimization
353-354 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=67365

92. Mrša, Zoran; Čarija, Zoran;
Thermal Power Plant Stack Height Optimization
11th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing, Automation & Networking - 1998.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Racionalizacija razvoja multidisciplinarnih istraživanja makro i mikro sustava primjenom super-računalnih simulacija; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2006. - 1.1.2014.
Superračunalne simulacije u zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije, br. 069-0693014-3013; Suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Kompjutersko modeliranje disperzije onečišćenja zraka br. 0069002; Suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.1999. - 1.1.2002.
Kompjutersko modeliranje i optimizacija strujanja fluida br. 069002; Suradnik; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2017. - 1.1.2017.
Osmi susret Hrvatskog društva za mehaniku HDM Osijek
2. 1.1.2009. - 1.1.2009.
The 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Dubrovnik
3. 1.1.2009. - 1.1.2009.
The 20th International DAAAM Symposium Vienna
4. 1.1.2008. - 1.1.2008.
The 6th Annual Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics Conference JAR, Pretoria
5. 1.1.2008. - 1.1.2008.
The 19th International DAAAM Symposium Vienna
6. 1.1.2007. - 1.1.2007.
WSEAS International Conference On Energy & Environment Portoroz
7. 1.1.2006. - 1.1.2006.
The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics Trogir
8. 1.1.2005. - 1.1.2005.
The 15th International DAAAM Symposium Vienna
9. 1.1.2003. - 1.1.2003.
The 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics Bizovac
10. 1.1.2002. - 1.1.2002.
The 13th International DAAAM Symposium Vienna
11. 1.1.2001. - 1.1.2001.
The 12th International DAAAM Symposium Jena
12. 1.1.2000. - 1.1.2000.
The 11th International DAAAM Symposium Opatija
13. 1.1.2000. - 1.1.2000.
The 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics Bizovac
14. 1.1.1999. -
The 9th International DAAAM Symposium Cluj

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2017. -
Analiza poboljšanja konstrukcije rešetke ulaznog uređaja Gusić Polje
HEP  
Voditelj
2.
1.1.2016. -
Vessel 526 - CFD Analysis of Cargo Hold Ventilation, Phase 1 and Phase 2
Uljanik d.d.  
Voditelj
3.
1.1.2016. -
Vessel 522 - CFD Analysis of Cargo Hold Ventilation, Phase 1 and Phase 2
Uljanik d.d.  
Voditelj
4.
1.1.2015. -
Izrada i revizija P&ID i PFD dijagrama postrojenja u RNR, GP1
INA d.d.  
Voditelj
5.
1.1.2014. -
Studija mogućeg povećanja stupnja korisnosti turbina HE Čakovec i program ispitivanja
HEP  
Voditelj
6.
1.1.2014. -
Idejno rješenje modifikacije grabilice na brani Valići
HEP  
Voditelj
7.
1.1.2014. -
Izrada i revizija P&ID i PFD dijagrama postrojenja u RNR, GP5
INA d.d.  
Voditelj
8.
1.1.2014. -
Izrada i revizija P&ID i PFD dijagrama postrojenja u RNR, GP4
INA d.d.  
Voditelj
9.
1.1.2013. -
Izrada i revizija P&ID i PFD dijagrama postrojenja u RNR, GP3
INA d.d.  
Voditelj
10.
1.1.2013. -
Izrada i revizija P&ID i PFD dijagrama postrojenja u RNR, GP2
INA d.d.  
Voditelj
11.
1.1.2013. -
Usluge analize strujanja vode u račvi HE Zeleni Vir; Drugi dio
HEP  
Voditelj
12.
1.1.2013. -
Analiza mogućnosti ugradnje regulacijske pregrade u kanalu Velike Ličanke radi održavanja potrebne razine vode u koritu na usisu pri radu crpke
HEP  
Voditelj
13.
1.1.2012. -
Studija o tehničkim, ekonomskim i ekološkim uvjetima zamjene pogona generatora pare u TE-Rijeka iz loživa ulja na prirodni plin
INA d.d.  
Član tima
14.
1.1.2012. -
Simulacija promjene toplinskog stanja UNP-a tijekom godine u zatrpanim spremnicima na lokaciji Tuzla – BiH
INA d.d.  
Član tima
15.
1.1.2011. -
Analiza stanja i prijedlog rješenja MPP2 i PP2 generatiora pare u TE Rijeka
HEP  
Član tima
16.
1.1.2011. -
Priprema tehničkih podloga za oblik početnog dijela odvodnog kanala HE „Vinodol“
HEP  
Voditelj, član tima
17.
1.1.2011. -
Swift141 Mega yacht project – CFD part, Distribucija onečišćenja uslijed strujanja iz ispušnih cijevi
Aitac d.o.o.  
Voditelj
18.
1.1.2011. -
Priprema tehničkih podloga za oblik početnog dijela odvodnog kanala HE Vinodol
HEP  

19.
1.1.2011. -
Izrada tehničkih podloga za rad tri crpke CP Lič
HEP  
Voditelj
20.
1.1.2010. -
Usluge analize strujanja vode u privodnoj račvi HE Zeleni vir
HEP  
Voditelj, član tima
21.
1.1.2010. -
Razvoj turbine za iskorištavanje energije toka vode
Hidraforce d.o.o.  
Voditelj, član tima
22.
1.1.2010. -
Swift141 Mega yacht project – CFD part
Aitac d.o.o.  
Voditelj, član tima
23.
1.1.2009. -
Analiza strujanja vode u turbinama i privodnom traktu turbina HE Jajce II
EPHZHB  
Voditelj, član tima
24.
1.1.2009. -
Studija distribucije topline u sustavima grijanja i hlađenja
Pagitsch GmbH  
Član tima
25.
1.1.2009. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Gojak; Izvedbeni projekt i nadzor
HEP  
Član tima
26.
1.1.2007. -
Proračun stanja UNP-a u zatrpanim spremnicima; Porto Romano, Albainija
Top Projekt d.o.o.  
Član tima
27.
1.1.2007. -
Proračun stanja UNP-a u zatrpanim spremnicima; Aqaba, Jordan
Top Projekt d.o.o.  
Član tima
28.
1.1.2007. -
Proračun stanja UNP-a u zatrpanim spremnicima; Pustodol, Hrvatska
Top Projekt d.o.o.  
Član tima
29.
1.1.2007. -
Analiza strujanja vode u turbinama i privodnom traktu turbina HE Senj
HEP  
Član tima
30.
1.1.2007. -
Analiza primjene zakrivljenih privodećih lopatica
HEP  
Član tima
31.
1.1.2007. -
Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE Rijeka, Dodatak I
HEP  
Član tima
32.
1.1.2007. -
Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE Rijeka, Dodatak II
HEP  
Član tima
33.
1.1.2007. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Rijeka; II-dio
HEP  
Član tima
34.
1.1.2006. -
Analiza utjecaja oblika sapnice Peltonove turbine
HEP  
Član tima
35.
1.1.2006. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Senj
HEP  
Član tima
36.
1.1.2005. -
Analiza mogućnosti smanjenja hidrauličkih gubitaka odvodnog kanala HE Vinodol
HEP  
Član tima
37.
1.1.2005. -
Analiza izgaranja otpadnog plina u vakuumskoj peći 201 H-001 u INA MAZIVA
INA d.d.  
Voditelj, član tima
38.
1.1.2005. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Gojak
HEP  
Član tima
39.
1.1.2004. -
Proračun visine zajedničkog dimnjaka postrojenja za proizvodnju vodika, kotlova i peći Toppinga 3
INA d.d.  
Voditelj, član tima
40.
1.1.2004. -
Idejno rješenje revitalizacije turbina u HE Orlovac
HEP  
Član tima
41.
1.1.2004. -
Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE Rijeka
HEP  
Član tima
42.
1.1.2004. -
Novi pristup energetskog korištenja drvne biomase
Đuro Đaković  
Član tima
43.
1.1.2004. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Rijeka; I-dio
HEP  
Član tima
44.
1.1.2003. -
Proračun ventilacije mlinice uglja
Rijekaprojekt d.o.o.  
Član tima
45.
1.1.2003. -
Proračun ravnotežne temperature zraka i određivanje uvjeta za prirodnu ventilaciju skladišta uglja
Rijekaprojekt d.o.o.  
Član tima
46.
1.1.2002. -
Projekt sanacije i funkcionalnog osposobljavanja ogrjevno – rashladne energane sportskog kompleksa “3. Maj”
Grad Rijeka  
Član tima
47.
1.1.2001. -
Model optimizacije disperzije i distribucije onečiščujućih sastojaka dimnih plinova
INA d.d.  
Voditelj, član tima
48.
1.1.1999. -
Model disperzije i distribucije onečiščujućih sastojaka dimnih plinova
INA d.d.  
Član tima