dr. sc. Maja Ćutić Gorup docentica

Filozofski fakultet Odsjek za povijest

prostorija : 447/IV
e-pošta : mcutic@ffri.hr
mobitel : 091 509 8621
e-pošta : mcuticgorup@gmail.com

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
RESEARCHGATE

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac

Obrazovanje

21.5.2012. - 21.5.2012. doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti,znanstvene grane hrvatske i svjetske ranonovovjekovne povijesti, doktorski rad: Protestantizam u Pazinskoj knežiji: odjeci ili pokret? Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
6.12.2000. - položen stručni ispit pred komisijom Ministarstva prosvjete i športa u Zagrebu
1.10.1999. - 28.10.2008. magistar znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti iz znanstvenog polja filologije grane germanistike, magistarski rad: Paradoksija kao oblikovni princip romana Čarobni brijeg Thomasa Manna Poslijediplomski znanstveni studij književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1993. - 24.9.1999. profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti Studij njemačkog jezika i književnosti i povijesti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5.9.1989. - 28.6.1993. opća gimnazija Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

12.6.2017. - docentica iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
6.4.2017. - znanstveni suradnik znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.6.2012. - 12.6.2017. viši asistent Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.12.2005. - 1.6.2012. asistent Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.10.2004. - 30.9.2005. lektor – vanjski suradnik Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10.5.2002. - 7.9.2010. stalni sudski tumač za njemački jezik Županijski sud u Rijeci
1.9.2001. - 30.11.2005. profesor povijesti i njemačkog jezika Ekonomska škola Mije Mirkovića u Rijeci
6.10.1999. - 17.4.2003. učitelj povijesti Osnovna škola "Bakar"
13.9.1999. - 5.10.1999. učitelj povijesti Osnovna škola "Srdoči"

Nagrade i priznanja

4.5.2017. Zahvalnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost u kategoriji suradničkih zvanja
21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.
Stipendija Primorsko - goranske županije 1994.-1998.

Članstva

- Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
- Matica hrvatska
- Društvo za hrvatsku povjesnicu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Pazinska knežija u ranom novom vijeku
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
docentica, nositeljica i izvoditeljica
Norma sati: 60
1.3.2016. - Školska praksa
Dvopredmetni diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
docentica, nositeljica i izvoditeljica
Norma sati: 67,5
1.10.2015. - Metodika nastave povijesti
Dvopredmetni diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
docentica, nositeljica i izvoditeljica
Norma sati: 105
1.10.2012. - 1.3.2013. Pazinska knežija u ranom novom vijeku
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
viši asistent
Norma sati: 45
1.10.2011. - 1.3.2015. Metodika nastave povijesti i školska praksa I
Dvopredmetni diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent, viši asistent
Norma sati: 120
1.3.2011. - 30.9.2015. Metodika nastave povijesti i školska praksa II
Dvopredmetni diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent, viši asistent
Norma sati: 120
1.10.2009. - 1.3.2010. Heraldika, genealogija i arhivistika
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.3.2009. - Novovjekovna povijest Europe 16. do 18. stoljeća
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
docentica, nositeljica i izvoditeljica
Norma sati: 82,5
1.10.2008. - 1.3.2009. Heraldika i genealogija
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.10.2008. - 1.3.2009. Paleografija, sfragistika, epigrafija, kronologija i diplomatika
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.3.2008. - 30.9.2018. Novovjeka povijest Hrvatske 16. do 18. stoljeća
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent, viši asistent
Norma sati: 45
1.3.2008. - 30.9.2009. Povijest europskog Zapada od 16. do 19. stoljeća
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.3.2008. - 30.9.2009. Povijest Srednje i Jugoistočne Europe od 16. do 18. stoljeća
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.3.2008. - 30.9.2009. Svijet Sredozemlja od 16. do 18. stoljeća
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.10.2007. - 1.3.2008. Hrvatska od Napoleona do I. svjetskog rata
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
1.3.2007. - 30.9.2007. Svjetska povijest od XVI. stoljeća do 1870.
Dvopredmetni studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.10.2006. - 30.9.2008. Metodika nastave povijesti
Dvopredmetni diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

25.11.2019. - "Digitalni alati u nastavi povijesti u osnovnoj školi"
Matija Vurušić
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
17.9.2019. - "Sedmogodišnji rat (1756.-1763.): svjetski rat prije Prvog svjetskog rata?"
Franjo Žeger
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
17.9.2019. - "Američki Rat za nezavisnost i postanak američke nacije"
Sara Glavičić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
17.9.2019. - "Krsto Frankopan između habsburške i ugarske politike"
Sandra Vignjević
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
13.9.2019. - "Dvije Coronellijeve karte istočne obale Jadrana"
Daniel Štimac
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
13.9.2019. - "Habsburško-engleske veze u vrijeme vladavine obitelji Tudor"
Dorotea Jerčinović-Petrović
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
13.9.2019. - "Diploma Ferdinanda II. Georgu Steinbergeru iz 1766. godine"
Denis Barbir
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
20.12.2018. - "Prikaz lika Josipa Broza Tita u udžbenicima povijesti od 1986. do 1998. godine"
Marija Komnenović
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
18.9.2018. - "Usporedba vanjske politike Mletačke i Dubrovačke Republike u 16. stoljeću"
Lucija Žic
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
18.9.2018. - "Vjerske prilike u Engleskoj i Škotskoj u vrijeme kraljica Elizabete I. i Marije Stewart"
Antonela Đermadi
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
18.9.2018. - "Diploma kojom Ferdinand III. potvrđuje riječkim isusovcima posjed u Kastvu"
Mirna Blašković
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
17.9.2018. - "Reformacija u Engleskoj: borba za vjeru ili političku moć?"
Magdalena Erdelja
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
28.9.2017. - "Uspon Rusije u 18. stoljeću-Veliki sjeverni rat"
Edvard Štimac
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
28.9.2017. - "Usmena predaja ravnogorskog kraja"
Andrea Pajović
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
28.9.2017. - "Prilagodba udžbenika za nastavu povijesti strukovnoj ekonomskoj školi"
Sanda Daus
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
28.9.2017. - "Odnos Španjolaca prema američkim starosjediocima u 16. stoljeću"
Andrej Gržinić
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
28.9.2017. - "Utjecaj jakobinaca na Francusku revoluciju"
Ivan Bart
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
12.7.2017. - "Skice iz života žitelja bilogorskog kraja kroz usmenu predaju (Donji Maslarac, Zrinski Topolovac)"
Katarina Papoči
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
29.9.2016. - "Vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi povijesti"
Ivana Božić
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
15.9.2016. - "Spomen hrvatskih krajeva na medaljama mletačkih duždeva"
Marija Komnenović
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
6.9.2016. - "Bosna i Hercegovina pod osmanskom upravom od 1463. godine do 1699. godine"
Ana Marija Međimorec
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
12.7.2016. - "Ustroj i taktike ratovanja osmanske vojske u vrijeme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog"
Željko Škorić
Diplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
5.7.2016. - "Luj XIV. i dvorac Versailles kao simbol dvorskog apsolutizma"
Leona Posavec
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - "Kaštel Boljun"
Sanda Daus
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
16.9.2015. - "Običaji bilogorskog kraja kroz usmenu predaju. Običaji vezani uz Zrinski Topolovac, Donji Maslarac, Trnovac Sokolovački i Jakopovac"
Katarina Papoči
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
16.9.2015. - "Običaji sela Sigetac kroz usmenu predaju"
Elena Salaj
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - "Uloga Maximiliena Robespierra u Francuskoj revoluciji"
Anita Čančar
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
14.7.2015. - "Uzroci seljačke bune 1573. godine"
Luka Vincek
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
22.9.2014. - "Dodjela građanskih prava Mariji Martinuzi iz 1763. godine"
Katarina Kružić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
22.9.2014. - "Povijest školstva na području Zagreba 16.-18. stoljeća"
Ivona Turčić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
22.9.2014. - "Uloga Petra Zrinskog u Zrinsko-frankopanskoj uroti"
Mirna Marciuš
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
22.9.2014. - "Vanjska i unutarnja politika Borgia"
Ivan Bart
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
22.9.2014. - "Petar Veliki Putovanje Petra Velikog po Europi, te posljedice i utjecaj tih putovanja na Rusiju"
Edvard Štimac
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
18.9.2014. - "Crkvene prilike u doba Aleksandra VI."
Dolores Šverko
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
16.9.2014. - "Sulejman Veličanstveni Vanjska politika"
Željko Škorić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
25.9.2013. - "Vjerska politika Henrika IV. Burbonskog"
Albert Merdžo
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
19.9.2013. - "Veliko Carstvo Karla V.: prednost ili uzrok neprevladivih poteškoća?"
Petra Škevin
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
18.9.2013. - "Obilježja vladavine Marije Terezije na hrvatskim prostorima s posebnim osvrtom na školske reforme"
Ana Habuš
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
18.9.2013. - "Tridesetogodišnji rat: pobjeda ili poraz protestantizma?"
Ivan Lenić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10.9.2013. - "Kronika dobrovoljnog vatrogasnog društva Slavonski Kobaš od 1930. do 1945." s kratkim pregledom povijesti vatrogastva"
Josip Jagodar
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10.7.2013. - "Pavlini u Križevcima"
Ivana Španić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - "Istra za francuske uprave (1805.-1813.) s posebnim osvrtom na općine Labin i Draguć"
Kristina Stojšić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
14.7.2012. - "Pregovori Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana uoči urote (1671.)"
Pave Delač
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
6.10.2010. - "Dalmacija uoči pada Mletačke Republike"
Ivica Terihaj
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
21.9.2010. - "Društveni i gospodarski razvitak kontinentalne Hrvatske od 16. do kraja 18. stoljeća"
Katarina Lukavečki
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

18.12.2019. - 18.12.2019.
Unapređenje kvalitete nastave: Suradnička procjena
Filozofski fakultet u Rijeci
polaznik
Norma sati:
15.11.2019. - 17.1.2020. Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
Filozofski fakultet u Rijeci
polaznik
Norma sati: 12
12.9.2019. - 12.9.2019.
Smjernice za multimedijske i interaktivne elemente na DOS-ovima, Didaktičko-metodičko oblikovanje DOS-ova, Pristupačnost i inkluzija na DOS-ovima, Tehnička izvedba DOS-ova
CARNET, Zagreb
metodičar
Norma sati:
1.3.2019. - 1.3.2019.
"Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi"
CARNET, Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 5
10.10.2007. - 10.10.2007.
“Uvod u konstrukciju teksta”
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Zagreb, Hrvatska

Norma sati:
18.7.2005. - 31.7.2005.
Studijski boravak u Međunarodnoj školi za edukaciju o holokaustu “Yad Vashem”
Yad Vashem, Jeruzalem, Izrael

Norma sati: 120
29.3.2004. - 29.3.2004.
“Terenska nastava i posjet muzeju s ciljem upoznavanja kulture Japoda u Lici”
Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Otočac, Hrvatska

Norma sati: 8
28.2.2004. - 28.2.2004.
“Projektna nastava na primjeru holokausta” “Upoznavanje s novim metodama I oblicima rada”
Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Rijeka, Hrvatska

Norma sati: 4
27.9.2003. - 27.9.2003.
“Priprema za izvođenje metodičko-nastavne jedinice”
Ministarstvo prosvjete i športa, Zavod za unapređivanje školstva, Kostrena, Hrvatska

Norma sati: 4
31.5.2003. - 31.5.2003.
“Zavičajna povijest”
Ministarstvo prosvjete i športa, Zavod za unapređivanje školstva, Rijeka, Hrvatska

Norma sati: 5
5.5.1998. - 15.5.1998.
Stručno putovanje kao članica Hrvatsko – njemačke povijesne radionice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posvećeno 150. obljetnici revolucije 1848. godine
Povijesni institut Sveučilišta u Mannheimu, Njemačka
Priopćenje na zajedničkom njemačko - hrvatskom studentskom kolokviju “Josip Jelačić u procesu konstituiranja Hrvatskog sabora 1848. godine”
Norma sati:
5.8.1996. - 30.8.1996.
Međunarodni ljetni tečaj za studente i profesore njemačkog jezika “Obostrano razumijevanje – put prema ujedinjenoj Europi”
Heimvolkshochschule Leck, Njemačka

Norma sati:
31.7.1995. - 25.8.1995.
Međunarodni ljetni tečaj za studente i profesore njemačkog jezika “Obostrano razumijevanje – put prema ujedinjenoj Europi”
Heimvolkshochschule Leck, Njemačka

Norma sati:
1.7.1991. - 26.7.1991.
Course of studies in English
St Giles College, London, Engleska

Norma sati: 80
9.7.1990. - 3.8.1990.
Intensivsprachkurs
Universität Klagenfurt, Klagenfurt, Austrija

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ćutić Gorup, Maja
Sigetska bitka 1566. u djelu Franje Črnka Podsjedanje i osvajanje Sigeta
Zrinsko-frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog 26. studenog 2016. godine u starom gradu Ozlju povodom 450-te obljetnice pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog, ur. Jembrih, Alojz i Bezjak, Stjepan, Zavičajni muzej Ozalj, Ozalj 117-127 - 2019.

A2

2. Ćutić Gorup, Maja
Svećenici glagoljaši - djelatnici i suradnici uraške tiskare: borci za narodni jezik ili protestanti?
Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Osijeku 19. i 20. listopada 2017. godine, ur. Božić Bogović, Dubravka 85-96 - 2019.

A2

3. Ćutić Gorup, Maja
Doprinos Hansa Ungnada tiskanju hrvatskih protestantskih knjiga
Godišnjak Njemačke zajednice: Zbornik radova 26. Međunarodnog znanstvenog skupa "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu", Osijek, 23.-25.11. 2018. 26 155-178 - 2019.

A2

4. Ćutić Gorup, Maja
U potrazi za Biblijom Bernardina Frankopana (poglavlje u knjizi)
Putovima Frankopana: Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji, ur. Srdoč-Konestra, Ines i Potočnjak, Saša, Primorsko-goranska županija i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 62-71 - 2018.

A2

5. Ćutić Gorup, Maja
Francesco Barbo als Beschützer der Reformation in der Grafschaft Mitterburg
Reformation in Mittel - Europa I.-II. Sveučilište Prešov, Prešov, Republika Slovačka I. 122-131 - 2018.

A1

6. Ćutić Gorup, Maja
Istrien zur Zeit der österreichischen Herrschaft (poglavlje u knjizi)
Kroatiens Küste im Lichte der Habsburgermonarchie, Reihe: Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland , Band 16, ur. Stojić, Aneta i Pavić Pintarić, Anita, New academic press, Wien 41-55 - 2017.

A1

7. Ćutić Gorup, Maja
Vremenska paradoksija u romanu Čarobna gora Thomasa Manna (Temporal paradoxicality in Thomas Mann's The Magic Mountain)
Bulgaria Research Papers - Languages and Literature, Plovdivski Univerzitet Pajsije Hilandarski, Plovdiv, Republika Bugarska sv. 55 119-129 - 2017.

A1

8. Ćutić Gorup, Maja
Članovi obitelji Barbo kao zaštitnici reformacije u Pazinskoj knežiji
Povijesni prilozi 50 71-96 - 2016.

A1

9. Ćutić Gorup, Maja
Katolička obnova i habsburška protureformacija u Pazinskoj knežiji (Catholic Restoration and Counter-Reformation in Pazin County) (poglavlje u knjizi)
Zbornik javnih predavanja 3, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 71-84 - 2015.

A2

10. Ćutić Gorup, Maja
Promoters of Protestant Thought in the Principality of Pazin
The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives, Biblijski institut Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, Zagreb 151-171 - 2015.

A1

11. Visinko, Karol; Ćutić Gorup, Maja
Poslovica u nastavi materinskoga jezika i povijesti (Proverbs in the Native Language and History Classes)
Parémie národů slovanských VII, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Češka Republika 349-359 - 2014.

A1

12. Ćutić Gorup, Maja
Protestanti u austrijskoj Istri: odjeci ili pokret? (Protestants in the Austrian Istria: a movement in its own right or its mere echoes?)
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 4. i 5. 54-64 - 2009.

A2

13. Ćutić Gorup, Maja
Dekret nadvojvode Ferdinanda iz 1599. o izgonu protestanata( Decree of archduke Ferdinand regarding banishment of Protestants in 1599 )
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu 33 77-85 - 2009.

Q4
A1

Pozvana predavanja

1. Saša Potočnjak, Benedikt Perak, Maja Ćutić Gorup
Rekonstrukcija i mapiranje povijesno-društvene mreže obitelji Frankopan (GAARTLIC)
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja - 15.11.2019.
2. Maja Ćutić Gorup
Austrijanci i Nijemci kao upravitelji i kapetani Pazinske knežije u 16. i 17. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu
Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek - 8.11.2019.
3. Saša Potočnjak, Maja Ćutić Gorup, Benedikt Perak
Rekonstrukcija književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe-Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana uz pomoć digitalnih alata (projekt Frankostrukcija), Međunarodni znanstveni skup 5. dani ICARUS-a u Hrvatska & 23. ICARUS godišnja konvencija
Dom hrvatskih branitelja, Pula - 29.3.2019.
4. Maja Ćutić Gorup
Doprinos Hansa Ungnada tiskanju hrvatskih protestantskih knjiga, XXVI. međunarodni znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu
Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek - 24.11.2018.
5. Saša Potočnjak, Maja Ćutić Gorup, Benedikt Perak
'Digitalna humanistika' u književnohistoriografskim istraživanjima, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem 12. Riječki filološki dani
Filozofski fakultet u Rijeci - 10.11.2018.
6. Maja Ćutić Gorup
Francesco Barbo als Beschützer der Reformation in der Grafschaft Mitterburg in Istrien; Međunarodna znanstvena konferencija Reformation in Mittel- und Südost - Europa
Historisches Gebäude des Evangelischen Kollegiums, Sveučilište Prešov, Prešov, Slovačka Republika - 5.12.2017.
7. Maja Ćutić Gorup
Pokretači reformacijskog vala u Pazinskoj knežiji; Međunarodni simpozij Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi
Sveučilište u Zagrebu - 24.11.2017.
8. Karol Visinko, Maja Ćutić Gorup
Poslovica u nastavi materinskoga jezika i povijesti, međunarodni znanstveni skup Parémie národů slovanských VII – Parémie včera a dnes
Filozofski fakultet, Sveučilište Ostrava, Ostrava, Češka Republika - 17.9.2014.
9. Maja Ćutić Gorup
Promoters of Protestant Thought in Pazin County Skup: The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska - 26.4.2013.

Kongresna priopćenja

1.
Maja Ćutić Gorup
Suradnici uraške tiskare iz Pazinske knežije predavanje V. kongres hrvatskih povjesničara- Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi Zadar, Republika Hrvatska - 6.10.2016.
2.
Maja Ćutić Gorup
Predstavnici obitelji Barbo kao promicatelji protestantske misli u Pazinskoj knežiji predavanje IV. kongres hrvatskih povjesničara- Sloboda Zagreb, Republika Hrvatska - 3.10.2012.
3.
Maja Ćutić Gorup
Protestanti u austrijskoj Istri: odjeci ili pokret? predavanje III. kongres hrvatskih povjesničara Split-Supetar, Republika Hrvatska - 4.10.2008.

Znanstveni projekti

1. 16.7.2018. -
FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana; https://portal.uniri.hr/Projekti/1056?controler=projekti; suradnik istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. - 31.12.2018.
Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta; suradnik istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 30.5.2019. -
Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Prilog metodologiji istraživanja reformacije i katoličke konfesionalizacije na primjeru habsburške Istre"
2. 22.3.2019. -
Okrugli stol "Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća" Državni arhiv u Rijeci Maja Ćutić Gorup, izlaganje St. Veit am Flaum u relacijama biskupa Svetoj Stolici u vrijeme "zadnjeg Habsburgovca"
3. 20.10.2017. -
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup "Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza" Filozofski fakultet u Osijeku Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Svećenici glagoljaši-djelatnici i suradnici uraške tiskare: borci za narodni jezik ili protestanti?"
4. 26.11.2016. -
Književno-znanstveni skup "Zrinsko-Frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog" Zavičajni muzej Ozalj Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Sigetska bitka 1566. u djelu Franje Črnka Podsjedanje i osvajanje Sigeta"
5. 13.11.2014. -
Međunarodni skup "Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura" Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu Estela Banov, Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Suvremene usmene predaje kao spremišta kolektivnog pamćenja"
6. 31.10.2009. -
Međunarodni znanstveni skup "Reformacija i njezin odjek u hrvatskim zemljama" (u povodu 450. obljetnice Konzulova prijevoda Novoga Testamenta 1559. i 430. obljetnice smrti Antuna Dalmatina i Stipana Konzula) Zagreb/Buzet, Republika Hrvatska Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Reformacija u Pazinskoj knežiji"
7. 31.5.2006. -
Znanstveni i stručni skup "Promišljanje holokausta nakon šezdeset godina" Filozofski fakultet u Rijeci Maja Ćutić Gorup, voditeljica radionice "Kampor i Jasenovac"
8. -
9. -
10. -

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Časopis za povijest Zapadne Hrvatske; član međunarodnog uredničkog kolegija

2. 1.1.2006. - 1.1.2012. Časopis za povijest Zapadne Hrvatske; član uredničkog kolegija

3. 1.1.2006. - 1.1.2007. Časopis za povijest Zapadne Hrvatske; tajnica časopisa

Recenzije

1. Pozvana da recenziram radove "Zbornika studentskih radova: Priča i pričanje u nastavi" objavljenoga unutar časopisa Udruge studenata kroatistike Idiom ŠtoRIje, god V., br. 5, Rijeka, 2018.
2. Pozvana da recenziran radove za zbornik Creski anali: od starine do našeg doba : zbornik radova sa istoimenog znanstveno-stručnog skupa, 2018.
3. Pozvana da recenziram članak u Zborniku radova sa znanstvenog skupa "Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama" održanog u Zagrebu 6. i 7. prosinca 2013., Matica Hrvatska: Katolički bogoslovni fakultet: Filozofski fakultet Družbe Isusove
4. Pozvana da recenziram članak u Zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, Državni arhiv u Pazinu
5. Pozvana da recenziram članak u Vjesniku istarskog arhiva, sv. 20, Državni arhiv u Pazinu

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2019. - 1.10.2020.
Izrada otvorenih digitalnih sadržaja – CARNET, voditelj Mirta Ambruš Maršić
PROFIL Klett  
metodičar
2.
1.1.2007. - 1.1.2009.
Projekt eksperimentalnoga vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika u osnovnim školama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u sklopu kojeg su provedeni: 1. Izrada Ispitnog kataloga iz Povijesti u osnovnoj školi 2. Izrada ispitnog materijala iz Povijesti u osnovnoj školi 3. Predstavljanje i tumačenje rezultata vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika 8. razreda osnovnih škola
 
Član Stručne radne skupine za Povijest

Stručna aktivnost

1.
8.5.2017. -
Stručni ispit za nastavnike povijesti u osnovnoj školi
Agencija za odgoj i obrazovanje   Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva
2.
6.3.2017. -
Stručni ispit za nastavnike povijesti u srednjoj školi
Agencija za odgoj i obrazovanje   Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva
3.
13.2.2017. -
Stručni ispit za nastavnike povijesti u osnovnoj školi
Agencija za odgoj i obrazovanje   Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva
4.
-
Prijevod sažetaka na njemački jezik, Rijeka, XI (2006), br. 3.
 
5.
-
Prijevod sažetaka na njemački jezik, Rijeka, XII (2007), br. 1.
 
6.
-
Prijevod sažetaka na njemački jezik, Rijeka, XII (2007), br. 2
 
7.
-
Prijevod sažetaka na njemački jezik, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, I (2006.), br. 1
 
8.
-
Prijevod sažetaka na njemački jezik, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, II i III (2007.-2008.), br. 2 i 3.
 
9.
-
Prijevod članka Ludwiga Steindorffa „Der Istrische Landschied (Istarski razvod)“ s njemačkoga na hrvatski jezik, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, IV i V (2009.-2010.), br. 4 i 5.
 
10.
-
Predavanje "Suvremeni pristup učenju i poučavanju u osnovnim i srednjim školama" za stručni skup pod nazivom "Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika kao priprema za stručni ispit", 2.7.2018.
Agencija za odgoj i obrazovanje u Rijeci   Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva
11.
-
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu "Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika povijesti" , izlaganje "Literatura i njezina povezanost s pisanim i usmenim dijelom stručnog ispita", 10.1.2017.
Agencija za odgoj i obrazovanje u Rijeci   ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 15.5.2019. - Bernardin Frankopan i Francesco Barbo: od lokalnog do međunarodnog prevoditeljskog projekta
javno predavanje u organizaciji udruge studenata povijesti "Draco Tarsaticum"
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 26.3.2014. - Katolička obnova i habsburška protureformacija u Pazinskoj knežiji
javno predavanje
Državni arhiv u Pazinu

Popularizacija znanosti

1. 14.10.2017. - Izložba
Izložba "Pravoslavna zajednica u Rijeci u 18. stoljeću", član organizacijskog odbora i stručni suradnik izložbe
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
2. 24.4.2017. - Festival znanosti
Predavanje St. Veit am Flaum: od kapetana zaštitnika reformacije Francesca Barbe do dolaska Družbe Isusove
Sveučilišna knjižnica Rijeka
3. 3.11.2016. - Predstavljanje knjige
Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše "Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji"
Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci
4. 7.11.2013. - Predstavljanje knjige
Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše "Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku"
Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rijeka
5. 23.3.2013. - Predstavljanje knjige
Predstavljanje Bakarskog zbornika, br. 13
Dom na Škrljevu
6. 14.11.2011. - Predstavljanje knjige
Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše "Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku"
Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rijeka
7. -


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 29.11.2018. - - član Odbora za kvalitetu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 25.10.2018. - - Član Fakultetskog vijeća
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 17.10.2018. - - Član PV CON-a
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 1.10.2017. - 1.10.2019. - mentor brucošima
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
5. 1.10.2017. - 30.9.2018. - Voditeljica katedre za povijest starog vijeka
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
6. 20.6.2017. - - zamjenica pročelnice Odsjeka za povijest
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7. 11.10.2016. - - član Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
8. 12.11.2015. - 14.4.2016. - Član PV CON-a
Filozofski fakultet u Rijeci
9. 1.10.2011. - 1.10.2013. - ECTS koordinator
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10. - -

Povjerenstva na sveučilištu

1. 26.9.2019. - - Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada
Ivana Turčić "Antun Mahnić - Krčka biskupija (1897.-1920.), Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2019.
2. 29.11.2018. - - član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Lara Košak, "Bajke braće Grimmu nastavi Hrvatskoga jezika", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
3. 27.9.2018. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Emanuela Berić, "Razvoj riječkog školstva u 20. stoljeću (prilike za hrvatsko školstvo)", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
4. 27.9.2018. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Albert Merdžo, "O etničkoj slici Rijeke u 19. stoljeću", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
5. 27.9.2018. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Ivan Zubović, "Ravnoteža straha u Europi od završetka Drugog svjetskog rata do početka 21. stoljeća", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
6. 27.9.2018. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Anamarija Komesarović, "Društvena tranzicija u Hrvatskoj 1990.-2000.", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
7. 26.9.2018. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Jelena Bukovčan, "Biblioterapija u srednjoj školi", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
8. 26.9.2018. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Valentina Matešić, "Bajke i usmena kazivanja u očuvanju kulturnog identiteta Ogulina", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
9. 19.9.2018. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Luka Šiptar, "Medieval warfare: arms, armour and tactics during the Crusades 1096 - 1204", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
10. 29.9.2017. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Ivan Grabar, "Objašnjenje u biologiji", Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
11. 28.9.2017. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Luka Vincek, "Varaždinska županija u Domovinskom ratu", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci
12. 12.7.2017. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Elena Salaj, "Usmeni iskazi stanovnika mjesta Sigetac o sjećanjima na mladost", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
13. 16.3.2017. - - član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Matea Kosić "Izborni predmet filmska umjetnost u gimnaziji", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
14. 16.3.2017. - - član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Ana Žalac "Običaji i kultura hrvatskih krajeva u udžbeničkoj literaturi za Hrvatski jezik", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
15. 20.3.2014. - - član
Knjižnični odbor Filozofskog fakulteta u Rijeci
16. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Vanja Burić "Nastanak dinastije Tudor: Kako je Henry VII. preuzeo vlast u Engleskoj", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.
17. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Karlo Babić, "Španjolski građanski rat i proleterska revolucija", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
18. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Drago Frlan "Povijest radničkog pokreta u SAD-u od polovice 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
19. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Peter Polić "Poljsko ljeto i mađarska jesen 1956. u kontekstu destaljinizacije i jugoslavenske vanjske politike", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
20. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Vedran Vivoda, "Razvoj hrvatskoga pomorstva od dolaska na Jadran do turskih ratova", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.
21. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Gabriela Stočko, "Svakodnevica riječkog pothvata Gabriela D'Annunzija", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.
22. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Dean Tibljaš, "Kartaga - velesila na Sredozemlju", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2013.
23. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Martina Lukić, "Povijesni sadržaji u nastavi Hrvatskoga jezika i povijesti (korelacijsko- integracijski metodički sustav)", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2013.
24. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Ana Jelić, "Car Dioklecijan i njegovo doba", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.
25. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Lea Kumić, "Riječki Stari grad poslije Drugog svjetskog rata uz osvrt na prethodna povijesna razdoblja", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.
26. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Katarina Krištić, "Utjecaj osmanskih osvajanja na nastanak hrvatskih pučkih legendi i predodžbe o Osmanlijama", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.
27. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Jan Bačić, "Mit postanka u religijama staroga vijeka", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.
28. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Vedran Tomljanović, "Senj i okolica u Prvom svjetskom ratu", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.
29. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Kristina Stojšić, "Slika Motovuna u 16. stoljeću s posebnim naglaskom na apostolsku vizitaciju Agostina Valiera", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
30. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Vice Matušan, "Rapsko plemstvo u 18. stoljeću", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
31. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Jasmina Radičević, "Komunikacija s učenicima u nastavi Hrvatskoga jezika (na primjerima odabranih faza nastavnih sati hrvatskog jezika i književnosti, jezičnog izražavanja i medijske kulture), 2013.
32. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Veronika Rusac, "Polarizacija Hrvata i Talijana u Istri polovicom 19. stoljeća", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
33. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Matea Laginja, "Fenomen kuge na primjeru Velike londonske kuge 1665. godine", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
34. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Petra Vodarić, "Usmeni oblici otoka Cresa", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.
35. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Daniela Kušpilić, "Društvena povijest Splita između dva svjetska rata", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2016.
36. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Tamara Cikuša, "Povezivanje književnih s povijesnim sadržajima u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016.
37. - - član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Katarina Kružić, "Čitalačke navike učenika u osnovnoj i srednjoj školi", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2016.
38. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Luka Cvitković, "Arapska znanost u Europi posredstvom Hermana Dalmatina", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016.
39. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Alen Milosavljević, "Ideološko opravdanje kršćanskih osvajanja gradova u Četvrtom križarskom ratu", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016.
40. - - Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
Domagoj Krpan, "Sušak u prvim godinama Prvoga svjetskog rata (1914-1915)", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, 11.09.2017.
41. - - Član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu Dekanove nagrade u akademskoj godini 2016./2017.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
42. - - Član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu Dekanovih nagrada u akademskoj godini 2017./2018.
43. - - Član Povjerenstva za vrednovanje studentskih programa Sveučilišta u Rijeci 2019. godine
44. - - Član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu Rektorovih nagrada u akademskoj godini 2018./2019.