PORTFELJ / Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc redoviti profesor u trajnom zvanju

Portfelj

Prof. dr. sc.

Edita Čulinović-Herc

redoviti profesor u trajnom zvanju

Pravni fakultet

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Obrazovanje

1992. - 1997.

doktor pravnih znanosti

doktorat znanosti izvan doktorskog studija

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1987. - 1992.

magistar pravnih znanosti (mr. sc.)

poslijediplomski studij iz privrednog prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1983. - 1987.

diplomirani pravnik (dipl. iur.)

sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

01.03.2016. -

redovita profesorica u trajnom zvanju

redovita profesorica u trajnom zvanju od 1.03. 2016 godine nadalje, prodekanica za znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1.10. 2011- 1.10. 2017; predstojnica Katedre za trgovačko pravo i pravo društava - od 2007. nadalje; predstojnica Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 2007. nadalje; glavna istraživačica na projektu “Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljenih na znanju (HRZZ projekt no.9366 (2015-2019); glavna istraživačica na projektu: potpora UNIRI za istraživanja koja se nastavljaju na dosadašnje znanstveno recenzirane i financirane projekte MZOS-a, odnosno potpora za istraživački tim s najmanje 5 istraživača (Broj potpore: 13.08.1.2.01) od 2014. godine, koordinatorica PRAVRI u postupku reakreditacije doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2016-2017), predsjednica Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci (od 2016-2017); od 2012. godine nadalje - voditeljica a od 2016 suvoditeljia Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija “Financijsko pravo trgovačkih društava” sunositeljica nekoliko obveznih i izbornih kolegija na integriranom sveučilišnom studiju Pravo: Trgovačko pravo, Pravo društava, Pravo tržišta kapitala, Pravo intelektualnog vlasništva, Moot Court (Willem Vis); Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

14.12.2010. - 28.02.2016.

redoviti profesor na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava

Prodekan za znanost od 1.10. 2011; Nositelj predmeta na Pravnom fakultetu u Rijeci (sveučilišni integrirani studij): Trgovačko pravo, Pravo društava, Bankarsko i burzovno pravo, Međunarodno trgovačko pravo, Pravo intelektualnog vlasništva, Moot Court;Voditeljica projekta MZOŠ „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga, b. 115-1151212-2498; Sunositelj predmeta „Osnove prava društva“ na MEDRI Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu; Voditelj Poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija "Financijsko pravo trgovačkih društava" PRAVRI (prva generacija 2012/2013) i sunositelj četiri predmeta na tom studiju; Nositelj predmeta Pravo tržišta financijskih usluga na doktorskom studiju PRAVRI i mentor na istom doktorskom studiju; Predstojnica Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, organizator i suvoditelj međunarodne konferencije „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“ 2010. godine;

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

29.06.2005. - 14.12.2010.

izvanredni profesor na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava

Predstojnica Katedre (od 2006. godine) Voditeljica Zavoda za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci (od 2008. godine) voditeljica dvaju znanstvenoistraživačkih projekata MZOŠ „Pravni aspekti globalizacije tržišta vrijednosnih papira (2002-2006), Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga (2007 - ), suvoditelj I organizator dviju međunarodnih znanstvenih konferencija: «Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu – izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala» 2005. godine i «Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova» 2006. godine

Sveučilište u Rijeci, pravni fakultet

02.02.2001. - 29.06.2005.

docent na Katedri za trovačko pravo i pravo društava

Sunositelj nekoliko predmeta na Pravnom fakultetu u Rijeci: Trgovačko pravo, Pravo društava, Bankarsko i burzovno pravo, Voditeljica projekta “Pravni aspekti globalizacije tržišta vrijednosnih papira” (115014); suvoditelj studentskog tima PRAVRI na svjetskom studentskom natjecanju za međunarodno trgovačko i arbitražno pravo Moot Court Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (1998 - 2004); Nositelj predmeta Bankarsko i burzovno pravo na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci – smjer Financije i bankarstvo; sunositelj predmeta “International Economic Law” na poslijediplomskom studiju “Law of European Integration“ na PRAVRI (Tempus Project CD_JEP-15092-2000); lipanj 2002 studijski boravak na Sveučilištu u Genovi - Department for European researches (prof. A. Giovannelli);

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

08.04.1998. - 02.02.2001.

viši asistent na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava

suvoditelj studentskog tima PRAVRI na svjetskom studentskom natjecanju za međunarodno trgovačko i arbitražno pravo Moot Court Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (1998, 1999, 2001); postoktorsko usavršavanje na Institut für Deutsches und Internationales Kreditrecht an der Universität Mainz (1998); zamjenica voditelja IRZ Stiftung Projekta „Deutsche Rechtsschule“ PRAVRI u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Dresdenu (1998);

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

01.10.1987. - 08.04.1998.

mladi istraživač / asistent na Katedri za privredno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

sudjelovanje u izvođenju nastave izvršavanje obveza na poslijediplomskom studiju; pohađanje poslijediplomskih tečajeva pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku: Intellectual Property Rights (1988); International Contracts and Payments (1989); član Organizacijskog odbora Svjetske konferencije Međunarodnog udruženja za porodično pravo, Opatija, 1990 (konvener: prof. dr. sc. Petar Šarčević)

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Companies in the Blockchain Era - Importance of Corporate Culture

Edita Čulinović-Herc, Sara Madžarov Matijević

Gerald G. Sander / Ana Pošćić / Adrijana Martinović (eds.) Exploring the Social Dimension of Europe, Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat - Studien zur Rechtswissenschaft, 443 - 458

https://www.verlagdrkovac.de/

A1

2020.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST U DRUŠTVIMA KAPITALA – GRANICE UJEDNAČAVANJA RJEŠENJA I OTVORENA PITANJA PRIMJENE

Edita Čulinović Herc, Dionis Jurić i Sara Madžarov Matijević.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Vol. 41 269-288

https://hrcak.srce.hr/238318

A1 WOS

10.04.2019.

Piramidalne strukture i društva s uzajamnim udjelima kao oblik odstupanja od načela „jedna dionica – jedan glas“

Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 40 81-111

A1 WOS

30.12.2018.

Preventive Restructuring of Companies in Difficulties – One Size Fits All or Tailor Made Solutions?,

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 1447-1478

A1 WOS

10.04.2018.

PRAVNO UREĐENJE ODNOSA ČLANOVA U ZATVORENIM (CLOSELY HELD) DRUŠTVIMA NA PRIMJERU HRVATSKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Čulinović-Herc, Edita; Marinac Rumora, Sonja; Braut Filipović, Mihaela

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, - 39 45-86

doi:10.30925/zpfsr.39.1.2

A1 WOS

26.12.2017.

Shareholders' Liability in Croatia

Jurić, Dionis; Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita

Shareholders' Liability, Comparative Law Yearbook of International Business (ed. Campbell, Dennis), Kluwer Law International - 93-126

https://www.wildy.com/isbn/9789041184115/comparative-law-yearbook-of-international-business-38a-hardback-kluwer-law-international

A1

07.11.2017.

Novo pravno uređenje private equity i venture capital fondova i otvorena pitanja

Čulinović-Herc, E.; Braut Filipović, M.; Audić Vuletić, S.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, - 38 51-92

A1 WOS

04.10.2017.

CORPORATE GOVERNANCE ISSUES IN CLOSELY HELD COMPANIES – CONFLICTING INTERESTS BETWEEN SHAREHOLDERS AND MANAGERS WITH EMPHASIS ON CROATIAN LAW AND PRACTICE

Čulinović-Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela

SGEM 2017 Modern Science Conference Proceedings, - 2 409-420

2016.

IS THERE A NEED FOR A REVISION OF THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW?

Čulinović-Herc, Edita, Zubović, Antonija

SGEM 2016, BK 2: POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL II / 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016 - 2 669-676

A1 WOS

2016.

Pravne značajke provedenih postupaka preuzimanja prije i nakon pristupanja u EU (Legal features of proceedings conducted before the takeover and after accession to the EU)

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Rad u postupku objavljivanja

Q4 A1

2016.

Crowdinvesting regulatory framework in France and Italy

Čulinović-Herc, Edita; Grković, Nikolina

Poglavlje u knjizi: Economic Integrations, Competition and Cooperation: Accession of the Western Balkan Region to the European Union/ Intégrations Économiques, Concurrence et Cooperation: Adhésion des régions des Balkans occidentaux a l’Union européenne Urednik/ci: Kandžija, Vink; Kumar, Andrej Izdavač: CEMAFI International - 717-738

A1

2016.

Cash-Settled Derivatives and Their Role in Companies’ Takeovers

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

New Europe - Old Values? / ur. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin, Siniša; Sander, Gerald G. - 235-267

A1 WOS

2015.

Tackling Empty Voting in the EU : The Shareholders’ Rights Directive and the Revised Transparency Directive

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Croatian yearbook of European law & policy - 133-160

http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/223

A1 WOS

2015.

New rules for rescuing and restructuring state aid - sharing burden of present to share gains of future,

Tamara Obradović Mazal i Edita Čulinović-Herc

SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. - 1 615-622

http://www.sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1594

A1

2015

Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske – aktualnosti u primjeni,

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 36 71-108.

http://pravri.uniri.hr/files/zbornik/v_36_1_2015/Culinovic.pdf

A1

2014.

Insolventnost i investicijski fondovi (Insolvency and investment funds)

Čulinović Herc, Edita

Hrvatsko insolvencijsko pravo / ur. Barbić, J. - 163-184

A1

2014.

Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (Restructuring of utility companies founded by local government)

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 35 61-94

https://bib.irb.hr/datoteka/694224.Restrukturiranje_komunalnih_drutava_iji_je_osniva_JLS.doc

A1

2013.

Impact of the Madoff scandal on the forthcoming UCITS V Directive

Čulinović - Herc, Edita ; Grković, Nikolina

Economic Integrations, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.) - 168-182

A1

2013.

Stečajne i parnične implikacije financijskog skandala Madoff na primjeru MAXAM fonda i Thema SICAV fonda

Čulinović - Herc, Edita ; Grković, Nikolina

Europsko građansko procesno pravo – izabrane teme / Garašić, Jasnica (ur.) - 251-278

A1

2013.

Odjeci financijskog skandala Madoff u parničnoj praksi zemalja članica Europske unije na primjeru fonda Luxalpha SICAV (izvorni znanstveni članak, A1 i SCOPUS)

Edita Čulinović-Herc; Nikolina Grković;

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - In honorem Mihajlo Dika, vol. 63, 593 – 616.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161649

A1 Q4

2013.

(Ne)objavljivanje podataka o promjenama u korporativnoj strukturi uvrštenog dioničkog društva i utjecaj na prelazak kontrolnog praga - novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora (izvorni znanstveni članak A1)

Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 34 37.-81

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v34_1/index.htm

A1

2013.

Društvo za upravljanje UCITS fondovima (UCITS management companies)

Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis; Grković, Nikolina

Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.). Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, ISBN: 978-953-6597-89-5 187-274 - 187-274

A1

2013.

Povijesni razvoj i pravni izvori (Historical development and sources of law)

Čulinović-Herc, Edita; Grković, Nikolina

Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.). Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, ISBN: 978-953-6597-89-5 187-274 - 23-101

A1

2013.

UCITS fondovi i položaj ulagatelja (UCITS funds and position of investors)

Čulinović-Herc, Edita

Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.). Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, ISBN: 978-953-6597-89-5 187-274 - 103-186

A1

2013.

Depozitar (Depositary)

Čulinović-Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela; Grković, Nikolina

Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.). Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, ISBN: 978-953-6597-89-5 187-274 - 275-360

A1

2013.

Uvod (Introduction)

Čulinović-Herc, Edita

Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala / Čulinović-Herc, Edita (ur.). Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, ISBN: 978-953-6597-89-5 187-274 - 1-24

A1

2013.

Open Issues of the Squeeze out Right in Croatian and EU Court Practices (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović

Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht, Band 4, Legal Culture in Transition, Supranational and International Law Before National Courts, Nada Bodiroga-Vukobrat, Gerald G. Sander and Siniša Rodin (eds.), Logos Verlag Berlin, - 159.-180.

http://www.logos-verlag.de/cgi-local/engtransid?page=/Buchreihen/europwirtschrecht.html&lng=eng&id=

A1

2013.

Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima (izvorni znanstveni članak, A1)

Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović;

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu - 50 371.-392.

http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2013108/zb201302_371.pdf

A1

2012.

Should alternative investment fund managers be placed under surveillance of regulatory /supervisory bodies? (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović

u BODIROGA-VUKOBRAT, N. / SANDER, G.G. / BARIĆ, S. (eds.): Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie, Verlag Dr. Kovač, Hamburg - 150-172

http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-5572-2.htm

A1

2012.

Legal Issues Relating to Hedge Funds and Private Equity Funds - Croatia (nacionalni referat za svjetski kongres IACL)

Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović

Wymeersch, E. (ed.) Alternative Investment Fund Regulation, Kluwer Law International BV, - 59-89.

http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041136908

A1

2011.

Otvorena pitanja uvrštenih dioničkih društava: razlozi za i protiv povlačenja vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu, (izvorni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Olgica Mikinac

ČULINOVIĆ HERC, E. JURIĆ, D. / ŽUNIĆ KOVAČEVIĆ, N. (ur.). Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije - 69-99

http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

A2

2011.

Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava, (pregledni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović

ČULINOVIĆ HERC, E. JURIĆ, D. / ŽUNIĆ KOVAČEVIĆ, N. (ur.). Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije, - 247-303

http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2011.

Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima (izvorni znanstveni članak, A1)

Edita Čulinović-Herc; Tea Hasić

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 32 31-75

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v32_1/index.htm

A1

2010.

Recent developments in judicial settlement of disputes involving mass shareholder claims towards listed companies: Global, European and Croatian perspective, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;

KANDŽIJA, V., KUMAR, A. (eds.): Economic integrations, competition and cooperatioon, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2010., str. 501-515. - 501-515

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1500825002

A1

2010.

The Role of CESR in EU Securities Market Law From technical advisor to sectoral supervisor. (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu).

Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;

u: BODIROGA-VUKOBRAT, N. / SANDER, G.G. / BARIĆ, S.(eds.): Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union ; Open Method of Coordination in the European Union, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, - 263-283

http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-5220-0.htm

A1

2010.

Način postupanja investicijskih društava prema klijentima pri obavljanju investicijskih usluga i sporovi zbog povrede tih pravila, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 31 51-83

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=81584

A1

2009.

Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala, (izvorni znanstveni članak, SCOPUS)

Edita Čulinović-Herc; Vlatka Butorac Malnar

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 59 635-678

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62025

A1 Q4

2009.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz financijskih usluga – europska iskustva i prijedlog rješenja za hrvatsko pravo, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Nataša Žunić Kovačević;

u: TOMLJENOVIĆ, V. / ČULINOVIĆ-HERC, E. / BUTORAC MALNAR, V. (ur.) Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – Rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka - 217-240

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1500825002

A1

2009.

Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc; Zubović Antonija

Zbornik radova međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Mostar - 7 162-185

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2009.

Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 30 134-171

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80378

A1 WOS

2009.

Sporovi ulagatelja protiv izdavatelja na tržištu kapitala zbog povrede dužnosti objave informacija i kolektivno parničenje,  (pregledni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Pravo u gospodarstvu - 48 765-775

http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2009.html

A1

2008.

Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova, (izvorni znanstveni članak)

Nataša Žunić Kovačević; Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 29 187-226

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39992

A1 WOS

2008.

Društveno odgovorno investiranje – ulagatelji v. izdavatelji, (pregledni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc

u: BODIROGA VUKOBRAT, N. / BARIĆ, S. (ur.) Socijalno odgovorno gospodarenje, (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa) TIM press - 61-84

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2008.

Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi – prednosti i nedostaci za individualne ulagatelje (izvorni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Dionis Jurić

u: BODIROGA- VUKOBRAT, N. (ur.) Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje, (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa), Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka 2008, - 261-305

http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2008.

Extrajudicial settlement of consumer disputes in domain of financial services EU and Croatia, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Nataša žunić Kovačević

u: Kandžija, V. / Kumar, A. (eds.) , 50 years of European Union, Sixth International Conference – Economic Integrations, competition and cooperation, Faculty od Economics Rijeka, Faculty of Economics Ljubljana, CEDIMES Paris, Univerisity of Antwerpen - 413-419

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2237873

A1

2007.

Pravno uređenje i nove vrste investicijskih fondova

Čulinović-Herc, Edita

Pravo u gospodarstvu - 24-56

A2

2007.

Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 28 75-106

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40010

A1 WOS

2007.

Prekogranični aspekti prava glasa – otvorena pitanja u europskom i hrvatskom pravu, (izvorni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc, Dionis Jurić

u: BODIROGA-VUKOBRAT, N / BARIĆ, S. (ur.) Prekogranična i regionalna suradnja (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - 219-248

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2007.

Disclosure of Beneficial Ownership – from EU Major Shareholdings Directive to EU New Transparency Directive – what needs to be changed in the Croatian Securities Markets Act?, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc; Dionis Jurić

u: KUMAR, A. / KANDŽIJA, V. (eds.): Economic Integration Prospects and Dillemas, Ljubljana - 272-289

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2239280

A1

2006.

Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma – otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc, Mira Dimitrić

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 27 57-86

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=12464

A1 WOS

2006.

Položaj (kvalificiranih) ulagatelja i novi oblici ulaganja prema Zakonu o investicijskim fondovima, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 56 45-87

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=9733

A1 Q4

2006.

Zalaganje pokretnih stvari određenih po rodu prema zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 27 655-689

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39812

A1 WOS

2006.

Financial transparency in consumers' credit contracts – EU and Croatian perspective

Edita Čulinović-Herc

u: Liber memorialis Petar Šarčević: Universalism, Tradition and the Individual - 585-602

http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2005

Financijska transparentnost potrošačkog zajma - trendovi u europskom i hrvatskom pravu i praksi

Čulinović-Herc, Edita

Zbornik radova pravnog fakulteta u Splitu - 42 309-326

A1

2005.

The Legal System of the Republic of Croatia, § 1.14 „Copyright and Industrial Property“

Edita Čulinović-Herc

u: Legal Systems – Cyclopedia, Volumes 8 & 8a – Eastern Europe Revised Edition, Redden, K.R. (ed.): Šarčević, P. (volume editor), Buffalo, NY - 8.140.101 – 8.140.108

https://www.wshein.com/catalog/306320

A1

2005.

Zaštita potrošača i zaštita ulagatelja na hrvatskom tržištu financijskih usluga, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)

Edita Čulinović-Herc

u: TOMLJENOVIĆ, V. / ČULINOVIĆ-HERC, E. (ur.) Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu - izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala, (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa), Pravni fakultet u Rijeci - 209-256

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2005.

Zaštita potrošača kod pojedinih bankarskih ugovora – u kojoj mjeri smo usklađeni s europskim pravom, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 26 175-206

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

A1

2004.

Objave i obavijesti javnog dioničkog društva prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 40 289-319

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1450621017

A1

2004.

Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 25 323-352

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v25_1/herc.htm

A1

2004.

Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira – nova europska smjernica i Zakon o tržištu vrijednosnih papira, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 25 749-781

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v25_2/culinovic.htm

A1

2004.

Impact of Prospectus Directive on Croatian Capital Market Act

Edita Čulinović-Herc

u KANDŽIJA (ed.): International Conference- Theory and Practice of Transition and Accession to the EU, Ljubljana - 711-726

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1444597164260755&rec=1&sid=3

A1

2004.

Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim društvima – nova europska smjernica o tržištima financijskih instrumenata i hrvatsko pravo, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 41 261-294

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1450609007

A1

2003.

Obveza dioničkog društva da objavljuje podatke i da obavještava treće osobe (stručni rad)

Čulinović-Herc, Edita

Pravo u gospodarstvu - 57-96

A2

2003.

Prospekt pri javnoj i privatnoj ponudi vrijednosnih papira – Zakon o tržištu vrijednosnih papira i pravci razvoja u europskom pravu, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 24 113-144

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1430526022

A1

2003.

Mogućnosti šire primjene informatičke tehnologije u (javnim) dioničkim društvima – trendovi u europskom pravu društava i hrvatsko pravo, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 24 337-368

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1440204016

A1

2003.

Financijska transparentnost (javnih) dioničkih društava – trendovi u europskom pravu društava i mogući utjecaj na hrvatsko pravo, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 53 1474-1499

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1440326022

A1 Q4

2000.

Insider trading – Europska direktiva i njezina implementacija u hrvatsko i njemačko zakonodavstvo, (izvorni znanstveni rad)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 50 309-334

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1800616905

A1 Q4

1999.

Die Forderungsabtretung, insbesondere zur Kreditsicheung, im kroatischen Recht, (nerecenzirani rad obljavljen u zborniku radova)

Edita Čulinović-Herc

HADDING / SCHNEIDER: "Das Recht der Forderungsabtretung in den mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschafte, in den USA und Japan, Berlin, Duncker & Humblot Bd. 120,  - 677-694

http://www.amazon.de/Forderungsabtretung-Kreditsicherung-ausl%C3%A4ndischen-Rechtsordnungen-Untersuchungen/dp/toc/3428096436

1999.

Arbitražno rješavanje sporova unutar trgovačkog društva, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 49 103-132

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1990305904

A1

1999.

Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću, (izvorni znanstveni članak)

Dragutin Ledić; Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 20 737-772

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v20_2/ledic_herc.html

A1

1999.

Legal Harmonization of Croatian law with EU Insider Trading Regulations

Edita Čulinović-Herc

u: KANDŽIJA (ed.): International; Conference Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia - 528-539

http://crolist.svkri.uniri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=010000199920000&id=1910531034

A1

1998.

Dobrovoljno osiguranje tražbina na pokretnim stvarima prema Ovršnom zakonu – pravni okvir i primjena, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 19 915-944

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1981222908

A1

1998.

Arbitral Settlement of Documentary Credits Disputes, (pregledni članak)

Edita Čulinović-Herc

Croatian Arbitration Yearbook - 5 151-165

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1810801954

A1

1996.

Arbitrability of Unfair Competition Disputes, (izvorni znanstveni članak),

Edita Čulinović-Herc

Croatian Arbitration Yearbook - 3 57-70

http://www.hgk.hr/croatian-arbitration-yearbook

A1

1995.

Zalaganje imovine trgovačkih društava – engleski floating charge i enterprise charge Model zakona o osiguranju potraživanja Europske banke za obnovu i razvoj, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu - 45 93-121

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1951005904

A1

1995.

Neovlaštene doznake u međunarodnim plaćanjima uz primjenu elektroničkih medija, (pregledni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 16 391-402

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1961022909

A1

1992.

Vrijeme izvršenja novčane obveze kod elektroničkog transfera novca u međunarodnim poslovnim transakcijama, (izvorni znanstveni članak)

Edita Čulinović-Herc

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 13 46-76

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1930603905

A1

New rules for rescuing and restructuring state aid - sharing burden of present to share gains of future

Edita Čulinović-Herc, Tamara Obradović Mazal

Poglavlje u knjizi: SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism; Izdavač: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, www.sgemsocial.org , SGEM2015 Conference Proceeding - 615 - 622

A1

Are crowdinvesting platforms managers of alternative investment funds?

Čulinović-Herc, Edita; Grković, Nikolina

SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Izdavač: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Aug 26 - Sept 01 ; Book 2, Vol. 1

A1 WOS

State Aid to Services of General Economic Interest – Random Observations from a Randomly Picked Case

Marijana Liszt i Edita Čulinović-Herc

EU Competition and State Aid Rules- Public and Private Enforcement (Eds): Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N., Butorac Malnar, V., Kunda, I. , Springer, 2017.

http://www.springer.com/us/book/9783662479612

A1

Znanstvene knjige

2013.

Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala, 420 str.

Autor knjige

Edita Čulinović-Herc, Dionis Jurić, Mihaela Braut Filipović, Nikolina Grković

znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik

Edita Čulinović-Herc

Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka

2009.

Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području, Rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova

Tomljenović, Vesna ; Čulinović Herc, Edita ; Butorac Malnar, Vlatka

Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=438250

2005.

Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu - Izazovi međunarodnog tršišta roba i kapitala

Tomljenović, Vesna ; Čulinović-Herc, Edita

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271027

1998.

Ugovorno osiguranje tražbina zalaganjem pokretnih stvari bez predaje stvari u posjed vjerovnika( Contractual Securities in Movables without Transfer of Possession to the Creditor )

Autor

Čulinović-Herc, Edita

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1992.

Pravni aspekti elektroničkog transfera novca u međunarodnim poslovnim transakcijama( Legal aspects of electronic funds transfer in international commercial transactions )

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb

Pozvana predavanja

19.10.2018. - 20.10.2018.

Preventive Restructuring of Companies in Difficulties – One Size Fits All or Tailor Made Solutions?

Edita Čulinović-Herc, Antonija Zubović, Mihaela Braut Filipović

međunarodna konferencija CORPORATE ACQUISITIONS AND COMPANIES RESTRUCTURING – TOWARDS A NEW CORPORATE CULTURE

http://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/korporativneakvizicije2018.pdf

13.04.2016. - 15.04.2016.

Jesu li potrebne izmjene regulatornog okvira za povlačenje vrijednosnih papira s uređenog tržišta (delisting)?

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

XXII. SAVJETOVANJE PRAVNIKA PETAR SIMONETTI (VLASNIŠTVO – OBVEZE – POSTUPAK) Hotel Diamant, Poreč,

https://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/VOP22.pdf

24.03.2016.

New Forms of Entrepreneurial Financing – How to Tackle Investment Based Crowdfunding

Edita Čulinović-Herc i Nikolina Grković

“Energy law – Maritime law – Corporate law – Commercial law Intersection: Bridging the Gap” international scientific conferece organized by Faculty of Law, University of Zagreb, Tokyo University and Kyushu University.

https://www.pravo.unizg.hr/oldwww2018?@=753v

5.10.2015. - 6.10.2015.

Listed companies as targets in the post-accession takeovers – an empirical analysis

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

međunarodna konferencija Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u, Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija (Hrvatska), . (na hrvatskome)

https://en.croatiamergers.eu/wp-content/uploads/2015/07/PROGRAM.pdf

15.04.2015.

21. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - Obveze - Postupak)", Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, na temu: "Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske - aktualnosti u primjeni"

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Poreč

14.11.2014.

Insolventnost i investicijski fondovi, Okrugli stol HAZU,

Edita Čulinović-Herc

Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

14.11.2013.

Okrugli stol HAZU “HRVATSKO INSOLVENCIJSKO PRAVO” pozvano izlaganje: Insolventnost investicijskih fondova (voditelj: akademik Jakša Barbić; prof. dr. sc. Jasnica Garašić;

Edita Čulinović-Herc

Zagreb

02.02.2012.

međunarodna znanstvena konferencija: “International Services in the Internal Market - Implementation of the Services Directive in Croatia” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence, Opatija, Croatia) pozvano izlaganje: “Call for EU Market Integration into theDomain of Financial Services and Relative Achievements of Harmonization”

Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović

Opatija

1994.

Savjetovanje pravnika "Zaštita vjerovnika" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Zalaganje pokretnih stvari bez gubitka posjeda"

Čulinović-Herc, Edita

Poreč

10-11/10/2013

Savjetovanje "Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" (Inženjerski biro d.d. u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave"

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Opatija

10-11/05/2013

Međunarodna znanstvena konferencija “Legal Culture in Transition: New Europe – Old Values - Reform and Perseverance” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence Opatija, Croatia), pozvano izlaganje: „Madoff Scandal as a Driving Factorof EU UCITS Law Reform: New Liability Rules for Fund Depositaries in EU Member States“

Edita Čulinović-Herc; Nikolina Grković;

Opatija

17-19/04/2013

Devetnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje „Novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora i utjecaj na objavljivanje ponude za preuzimanje“

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Poreč

27-28/ 09/ 2012

Međunarodna znanstvena konferencija „European Civil Procedure Law“ (Pravni fakultet u Zagrebu i IRZ Stiftung)pozvano izlaganje: „Procedural Implications of Madoff Scandal“

Edita Čulinović-Herc

Zagreb

24-25/09/2012

međunarodna znanstvena konferencija „Journées juridiques et administratives franco-croates“, (Université de Split, Faculté de Droit de Split, Université Panthéon-Assas, Paris II, Conseil d'Etat de France et al.,) pozvano izlaganje: “Le contrôle juridictionnel administratif des agences de régulation : actualités procédurales »

Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović;

Split

18-20/04/2012

Osamnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje “Aktualna pitanja preuzimanja dioničkih društava – zajedničko djelovanje”

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Poreč

17-18/ 06/ 2011

međunarodna znanstvena konferencija: „Legal Culture in Transition: Supranational and International Law in National Courts“ (Jean Monnet Inter-university Centre International Conference Opatija, Croatia) pozvano izlaganje: „Alternative Investment Funds and their Managers under EU Regulatory Pressure“

Edita Čulinović-Herc

Opatija

07-08/04/2011

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima"

Čulinović-Herc, Edita; Hasić, Tea

Poreč

18-19/10/2010

Međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“ (Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Udrugom korporativnih pravnika RH, Udrugom pravnika u bankarstvu BIH i Pravosudnom akademijom RH), pozvano predavanje „Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava“

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Opatija

1-2/10/2010

Međunarodna znanstvena konferencija: „International Jean Monnet Chair Conference on Regulatory Agencies“ paper: „Should Alternative Investment Fund Managers be Placed under Surveillance of Regulatory/Supervisory Bodies?“

Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;

Rijeka,

15-16/04/2010

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Način postupanja investicisjkih društava prema klijentima pri obavljanju investicijskih usluga i sporovi zbog povrede tih pravila"

Čulinović-Herc, Edita

Poreč

2-3/10/2009

međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference: „Open Methods of Coordination in the European Union“ pozvano izlaganje: “The Role of CESR in EU Securities Market Law From Technical Advisor to Sectoral Supervisor“

Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;

Rijeka

12-14/06/2009

Međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", pozvano predavanje "Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu"

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Neum

16-18/04/2009

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih društava"

Čulinović-Herc, Edita

Poreč

11-12.12.2008.

16. hrvatski arbitražni dani (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), pozvano predavanje "Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala"

Čulinović-Herc, Edita

Zagreb

10-12/04/2008

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova"

Žunić-Kovačević, Nataša; Čulinović-Herc, Edita

Poreč

5-6.10.2007.

Međunarodna znanstvena konferencija “Socijalno odgovorno gospodarenje", pozvano izlaganje: „Društveno odgovorno investiranje-ulagatelji vs. izdavatelji“

Čulinović-Herc, E.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

29-31/03/2007

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), Pozvano predavanje "Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima"

Čulinović-Herc, Edita

Poreč

06-08/04/2006

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Način obračuna kamatne stope kod potrošačkog zajma - otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse"

Čulinović-Herc, Edita; Dimitrić, Mira

Poreč

21-22.10.2005.

Međunarodna znanstvena konferencija “Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje-europski zahtjevi i nacionalna rješenja", pozvano izlaganje: „Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi“

Čulinović-Herc., E., Jurić, D.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

07-09/04/2005

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Zaštita potrošača kod pojedinih bankovnih ugovora - usklađenost s europskim pravom"

Čulinović-Herc, Edita

Poreč

01-03/04/2004

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), Pozvano predavanje "Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkog društva - odgovornost revizora"

Čulinović-Herc, Edita

Poreč

3-4/4/2003

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Prospekt pri javnoj i privatnoj ponudi vrijednosnih papira - Zakon o tržištu vrijednosnih papira i pravci razvoja u europskom pravu"

Čulinović-Herc, Edita

Poreč

30/09-01/10/1999

Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - zaštita vjerovnika - trgovačka društva" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću"

Ledić, Dragutin; Čulinović-Herc, Edita

Poreč

10-11/12/1998

Šesti hrvatski arbitražni dani "Nove granice arbitrabilnosti" (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), pozvano predavanje "Arbitražno rješavanje sporova unutar trgovačkog društva"

Čulinović-Herc, Edita

Zagreb

4-5.12.1997.

Peti hrvatski arbitražni dani "Arbitraža u bankarskim i burzovnim sporovima" (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), pozvano predavanje "Arbitral Settlement of Documentary Credits Disputes"

Čulinović Herc, Edita

Zagreb

8-9.12.1995.

Treći hrvatski arbitražni dani "Novo hrvatsko arbitražno pravo" (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori). Pozvano izlaganje: "Arbitrability of Unfair Competition Disputes"

Čulinović-Herc, Edita

Zagreb

22-24. travnja 2015.

Međunarodna znanstvena konferencija “Economic integrations, competition and cooperation – Accession of the Western Balkan Region to the EU, Jean Monnet Chair, Faculty of Economics, University of Rijeka et al (priopćenje, izlaganje s Nikolinom Grković na temu: 'Crowdinvesting regulatory framework in France and Italy,'

Edita Čulinović Herc i Nikolina Grković

Opatija

9-10. travnja 2015.

State aid to services of general economic interest in Croatia, 4th Petar Šarčević Conference, EU Competition and State Aid Rules,Interaction between public and private enforcement,

Edita Čulinović-Herc i Marijana Liszt

Rovinj

8-11. listopad 2013

"Building Blocks of Hidden Ownership in Listed Companies through Cash-Settled Derivatives and Implications for Companies' Takeovers"

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

Sofija,

6-7. listopada 2006.

Međunarodna znanstvena konferencija “Prekogranična i regionalna suradnja", pozvano izlaganje: „Prekogranični aspekti prava glasa-otvorena pitanja u europskom i hrvatskom pravu“

Čulinović-Herc, E., Jurić, D.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

5 i 6. listopada 2015.

Jean Monnet Conference - Corporate acquisitions and access to entrepreneurial financing in the post-accession period, u organizaciji Zavoda za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske udruge korporativnih pravnika, izlaganje s Antonijom Zubović na temu „Listed companies as targets in the post-accession takeovers – an empirical analysis“

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

Opatija

Kongresna priopćenja

23.04.2015.

Crowdinvesting regulatory framework in France and Italy

Čulinović Herc, Edita; Grković, Nikolina

Međunarodna znanstvena konferencija “Economic integrations, competition and cooperation – Accession of the Western Balkan Region to the EU Opatija, Jean Monnet Chair, Faculty of Economics, University of Rijeka et al

15.04.2015.

Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske - aktualnosti u primjeni

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

21. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - Obveze - Postupak)", Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Poreč

09.04.2015.

State aid to services of general economic interest in Croatia

Edita Čulinović-Herc i Marijana Liszt

4th Petar Šarčević Conference, EU Competition and State Aid Rules,Interaction between public and private enforcement Rovinj

2015.

Listed companies as targets in the post-accession takeovers – an empirical analysis“

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

usmeno izlaganje s pisanom prezentacijom

Jean Monnet Conference - Corporate acquisitions and access to entrepreneurial financing in the post-accession period, u organizaciji Zavoda za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske udruge korporativnih pravni Opatija

2014.

Selling national champion's shares – national interests vs. free movement of capital

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

referat, usmeno

Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)“ Inter-University Centre of Excellence Opatija, Opatija Villa Antonio, V. Nazora 2

2014.

Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave

Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović

usmena prezentacija referata

20. savjetovanje Petar Simonetti Pravnog fakulteta u Rijeci Poreč

10.05.2013.

Međunarodna znanstvena konferencija “Legal Culture in Transition: New Europe – Old Values - Reform and Perseverance” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence Opatija, Croatia), pozvano izlaganje: „Madoff Scandal as a Driving Factorof EU UCITS Law Reform: New Liability Rules for Fund Depositaries in EU Member States“

Edita Čulinović-Herc; Nikolina Grković

Međunarodna znanstvena konferencija “Legal Culture in Transition: New Europe – Old Values - Reform and Perseverance” Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence Opatija, Croatia

2013.

International Symposium on Comparative Sciences organized by the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), paper presented "Building Blocks of Hidden Ownership in Listed Companies through Cash-Settled Derivatives and Implications for Companies' Takeovers"

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

International Symposium on Comparative Sciences Sofija, Bugarska

2011.

Međunarodna znanstvena konferencija "8th International Conference Economic integrations, competition and cooperation", izložen rad: "Impact of Forthcoming AIFM Directive on Croatian Alternative Investment Fund Managers"

Čulinović-Herc, E., Braut Filipović, M.

Usmeno

8th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija

2010.

Međunarodna znanstvena konferencija "Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije (Financing Management and Companies’ Restructuring in the Age of Recession)", izložen rad "Otvorena pitanja uvrštenih dioničkih društava:razlozi za i protiv povlačenja vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu"

Čulinović-Herc, E., Mikinac, O.

Usmeno

Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije (Financing Management and Companies’ Restructuring in the Age of Recession) Opatija

2009.

Međunarodna znanstvena konferencija "7th International Conference Economic integrations, competition and cooperation". Izložen rad: "Recent developments in judicial settlement of disputes involving mass shareholder claims towards listed companies:Global, European and Croatian perspective"

Čulinović-Herc, E., Braut, M.

Usmeno uz powerpoint prezentaciju

7th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija

2007.

Međunarodna znanstvena konferencija "6th International Conference Economic integrations, competition and cooperation". Izložen rad: "Extrajudicial Settlement of Consumers' Disputes in Domain of Financial Services-EU and Croatia"

Čulinović-Herc, E., Žunić Kovačević, N.

Usmeno uz powerpoint prezentaciju

6th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija

2006.

Međunarodna znastvena konferencija "Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova (“Republic of Croatia on Its Way to European Judicial Area: Settlement of Commercial and Consumer Disputes”)", izložen rad: "Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz financijskih usluga-europska iskustva i prijedlog rješenja za hrvatsko pravo"

Čulinović-Herc, E., Žunić Kovačević, N.

Usmeno uz powerpoint prezentaciju

"Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova (“Republic of Croatia on Its Way to European Judicial Area: Settlement of Commercial and Consumer Disputes”) Opatija

2005.

Međunarodna znanstvena konferencija "5th International Conference Economic integrations, competition and cooperation". Izložen rad: "The disclosure of beneficial ownership in listed companies-the EU Transparency Directive and Croatian Securities Markets Act"

Čulinović-Herc, E., Jurić, D.

Usmeno

Economic integration prospects and dilemmas Lovran

2005.

Međunarodna znanstvena konferencija "Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu-izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala", izložen rad: "Zaštita potrošača i ulagatelja na hrvatskom tržištu financijskih usluga"

Čulinović-Herc, Edita

usmeno

Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu-izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala Opatija

2003.

Međunarodna znanstvena konferencija "Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia". Izložen rad: "Impact of Prospectus Directive on Croatian Capital Market Act"

Čulinović-Herc, Edita

Usmeno uz powerpoint prezentaciju

Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia Opatija

1999.

Međunarodna znanstvena konferencija "Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia". Izložen rad: "Legal harmonization of Croatian law with EU Insider Trading Regulations"

Čulinović-Herc, Edita

Usmeno uz powerpoint prezentaciju

Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia Lovran

Znanstveni projekti

07.03.2019. - 07.03.2022.

Pravni aspekti restruktuiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja / Legal Aspects of Companies Restructuring and Transition Towards New Corporate Governance Culture

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci

03.02.2015. - 31.01.2019.

Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju / Legal Aspect of Corporate Acquisitions and Knowlewdge Driven Companies Resturcturing

Voditeljica

Hrvatska zaklada za znanost 600.000,00kn

http://www.croatiamergers.eu/

12.03.2014. -

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga (broj projekta: 13.08.1.2.01.

voditeljica

Sveučilište u Rijeci 42.000,00kn

02.01.2007. - 31.12.2013.

Zaštita korisnika na europskom i hrvatskom tržištu financijskih usluga (No. 1151212)

voditelj znanstvenog projekta

MZOS 326.250,00 kn

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

22.10.2002. - 31.12.2006.

Pravni aspekti globalizacije tržišta vrijednosnih papira (No. 115014)

voditelj znanstvenog projekta

MZOS 137.500,00 kn

Mentorstvo doktorandima

2019. -

Pravo na obaviještenost

Sara Madžarov Matijević Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij polje pravo, Pravnog fakulteta u Rijeci

Pravni fakultet u Rijeci

01.02.2015. - 31.05.2019.

Pravno uređenje crowdfundinga

Nikolina Grković Doktorat

Pravni fakultet u Rijeci, polje pravo

Pravni fakultet u Rijeci

01.10.2013. -

Financiranje djelatnosti od javnog interesa kroz državne potpore

Marijana Liszt Doktorat

Doktorski studij, pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2013. -

Pravno uređenje državnih potpora za sanaciju i restruktuiranje

Tamara Obradović Mazal Doktorat

Doktorski studij, Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2012. -

Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova javnom ponudom

Mihaela Braut Filipović Doktorat

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Datum obrane: 11. 12. 2014.

2006. -

Pravno uređenje unutarnjeg korporacijskog upravljanja (Corporate Governance) u dioničkim društvima u hrvatskom i usporednom pravu društava

Dionis Jurić (mr. sc.) Doktorat

doktorat izvan doktorskog studija; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (članovi povjerenstva: prof. dr. sc. Siniša Petrović, predsjednik, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, član i mentor i prof. dr.sc. Vesna Tomljenović, član)

Datum obrane: 4 / 09/ 2006

do 2.12. 2014.

Pravni aspekti državnog poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije i uloga privatnog kapitala

Nikolina Grković Magisterij

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni program "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Datum obrane: 2.12. 2014.

Znanstveni skupovi

15.11.2019. - 15.11.2019.

Companies in a Changing Society – Towards a New Corporate Governance Culture Izlaganje: Winds of change u procesima upravljanja korporacijom

Rijeka, Hrvatska Izlagač

15.11.2019. - 15.11.2019.

Companies in a Changing Society – Towards a New Corporate Governance Culture

Rijeka, Hrvatska Predsjednica organizacijskog i programskog odbora

25.04.2019. - 25.04.2019.

2nd Tax Law international scientific colloquium

Rijeka, Hrvatska Članica organizacijskog i programskog odbora

19.10.2018. - 20.10.2018.

International Scientific Conference Organization and Program Committee: “Corporate Acquisitions and Companies Restructuring – Towards a New Corporate Culture”, Izlaganje: Preventive Restructuring of Companies in Difficulties – One Size Fits All or Tailor Made Solutions?

Rijeka, Hrvatska Izlagač

19.10.2018. - 20.10.2018.

International Scientific Conference Organization and Program Committee: “Corporate Acquisitions and Companies Restructuring – Towards a New Corporate Culture”, held on 19-20th October 2018, at Rijeka Law Faculty

Rijeka, Hrvatska Predsjednica međunarodnog organizacijskog i programskog odbora

27.04.2018. - 27.04.2018.

International scientific-professional Seminar “Tax procedures: a constructive approach to address selected critical issues”

Rijeka, Hrvatska Članica organizacijskog i programskog odbora

2017.-

Od 2017. Članica je programskog odbora godišnje konferencije “PETAR SIMONETTI” (VLASNIŠTVO – OBVEZE – POSTUPAK)

Poreč, Hrvatska Članica programskog odbora

02.12.2016. - 02.12.2016.

International Rijeka Doctoral Conference - RIDOC 2016

Rijeka, Hrvatska Članica programskog odbora

01.05.1991. -

World Conference of International Society for Family law (ISFL); "Parenthood in Modern Society":

Opatija član organizacijskog odbora, predsjednik organizacijskog odbora: prof. dr. sc. Petar Šarčević, rektor Sveučilišta u Rijeci

18-19/ 10/ 2010

Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije (Financing Management and Companies’ Restructuring in the Age of Recession)

Opatija suvoditelj međunarodnog znanstvenog skupa (s N, Žunić Kovačević i D. Jurić)

2-3/ 12/ 2006

Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova (“Republic of Croatia on Its Way to European Judicial Area: Settlement of Commercial and Consumer Disputes”

Opatija suvoditelj međunarodnog znanstvenog skupa (s V. Tomljenović i V. Butorac Malnar)

5-6. listopada 2015.

“Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“

Opatija voditeljica međunarodnog znanstvenog skupa i izlagač

5-6. listopada 2015.

“Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“

Opatija voditeljica međunarodnog znanstvenog skupa i izlagač

5-6/ 02/ 2005.

«Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu – izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala» (Consumer and Investor protection in European and Croatian law - Challenges of Global Sales and Capital Market"

Opatija suvoditelj međunarodnog znanstvenog skupa (s V. Tomljenović)

Uredništva časopisa

2014. -

od 1. srpnja 2014. članica Uredništva časopisa Hrvatska pravna revija, (izdavač Ingbiro, d.d. Zagreb)

2011. -

član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/urednistvo.html

2008. -

član Nakladničkog vijeća časopisa Pravo u gospodarstvu, Zagreb

http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopis.html

Recenzije

2021.

Zbornik Providentia Studiorum Juris

2020. - 2021.

Recenzent / panelist istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost, područje društvenih znanosti

2013.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34., br. 2.

2012.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33., br. 2.

2011.

recenzent programa cjeloživotnog učenja Fakulteta za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

2010.

Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Pecotić Kaufman, Jasminka, Uvod u europsko pravo društava, Školska knjiga, Zagreb

2010.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 31., br. 2.

2009.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 30., br. 2.

2008.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29., br. 1.

2006.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27., br. 1.

2004.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25., br. 1.

2003.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24., br. 1.

2001.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22., br. 2.

2001.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22., br. 1.

2000.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21., br. 2.

1999.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20., br. 2.

1998.

Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19., br. 2.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.05.2014. -

izdavanje časopisa Hrvatska pravna revija

Inženjerski biro d.d. i Pravni fakultet u Rijeci

članica uredništva

2005. -

tečaj za pripremu ispita za Poreznog savjetnika

Pravni fakultet u Rijeci i Visoka RRIF škola Zagreb

predavač za predmet Pravo društava i Stečajno pravo

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2020. -

članica Vijeća časti

Sveučilište u Rijeci

2017

član

članica Povjerenstva za dodjelu Rekotorove nagrade za najbolji studentski rad

2016

član

članica Povjerenstva za dodjelu Rekotorove nagrade za najbolji studentski rad

2011. - 30.09.2017.

prodekan za znanost

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2006. -

Predstojnica Zavoda

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci / Zavod za pravo društava i financijsko pravo

od 2016-2017

predsjednica

predsjednica Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci

od 2015-2016

zamjenica predsjednice

zamjenica Predsjednice Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

0d 2017 na dalje

član

član Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

Rukovođenje u državnoj upravi

31.10.2012. -

član

Odbor za javni nadzor revizije RH

2012. -

član

Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima javnom ponudom

2012. -

član

Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima javnom ponudom

2012. -

član

Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu zakona o otvorenim investicijskim fondovima javnom ponudom

2008. -

voditelj delegacije RH

Radna skupina Security Interest Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)

2006. - 2008.

stalni predstavnik RH

Radna skupina Security Interest Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)

2006. - 2008.

zastupnik RH

Radna skupina Security Interest Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)

2005. -

član

radna skupina Pravo društava Vlade RH u pristupnim pregovorima RH za prijem u članstvo EU

2005. -

član

radna skupina Zaštita potrošača i zdravlje Vlade RH u pristupnim pregovorima RH za prijem u članstvo EU

2004. - 2005.

član

Radna skupina Ministarstva pravosuđa RH za donošenje Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina

Povjerenstva na sveučilištu

13.04.2015. -

Predsjednica Povjerenstva za Rektorove nagrade za studentski stručni /znanstveni /umjetnički rad u 2014/2015 akademskoj godini

Sveučilište u Rijeci

23.03.2014. -

članica

Povjerenstvo za Rektorove nagrade za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad za godinu 2013.

2014. -

koordinator evaluacija za prirodne znanosti

Savjet za znanost - Natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci

2013. -

član

Povjerenstvo za poslijediplomske studije

2013. -

član

Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz Programskog ugovora

Povjerenstva izvan sveučilišta

2012. -

član

Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016