Doc. dr. sc. Dejan Bodul

Pravni fakultet Katedra za građansko postupovno pravo

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 69 5
ORCID
ResearcherID

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rubinić, Ivan ; Bodul, Dejan
Regulation of the “too-big-to-fail” entities in the Republic of Croatia
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 69 298-321 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945624

2. Rubinić, Ivan ; Bodul, Dejan
Regulation of the “too-big-to-fail” entities in the Republic of Croatia
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 69 298-321 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945624

3. Bodul, Dejan;
Consumer Bankruptcy with a Cross-Border Element Idea, Norms and Some Doubts
EU and comparative law issues and challenges series 1 95-110 - 2018.

4. Rubinić, Ivan; Bodul, Dejan;
REGULACIJA „TOO-BIG-TOO-FAIL “KOMPANIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ekonomski pregled 69 298-321 - 2018.

5. Bodul, Dejan; Ban, Zrinka;
PROLEGOMENA O ODVJETNIČKOJ PROFESIJI
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku 31-56 - 2018.

6. Grbic, Sanja; Bodul, Dejan; Cuveljak, Jelena;
Some Issues concerning the Principle of Reasonable Time in Bankruptcy Proceedings
Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij. 39 479 - 2018.

7. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Čuveljak, Jelena;
NEKA PITANJA PROBLEMATIKE RAZUMNOG ROKA U STEČAJNOM POSTUPKU.
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 39 - 2018.

8. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Doprinos raspravi o načelu jednakosti procesnih sredstava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 339-356 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918355

9. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Kratka prolegomena o »pravu na dom« u Zakonu o stečaju potrošača
Revija za socijalnu politiku 24 169-188 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918365

10. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Doprinos raspravi o načelu jednakosti procesnih sredstava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 339-356 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918355

11. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Kratka prolegomena o »pravu na dom« u Zakonu o stečaju potrošača
Revija za socijalnu politiku 24 169-188 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918365

12. Bodul, Dejan;
Consumer Bankruptcy in Croatia
Annals Fac. LU Zenica 20 136 - 2017.

13. Bodul, Dejan;
Plurality of bankruptcy proceeding's aims
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 54 587-613 - 2017.

14. Bodul, Dejan;
STEČAJNI POSTUPAK NAD IMOVINOM POTROŠAČA U HRVATSKOM PRAVU-geneza ideje, pozitivna norma, poredbena iskustva i de lege ferenda preporuke.
Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici 10 - 2017.

15. Bodul, Dejan; Grbić, Sanja;
Kratka prolegomena o» pravu na dom «u Zakonu o stečaju potrošača
Revija za socijalnu politiku 24 169-188 - 2017.

16. Bodul, D; Vuković, A;
Institucionalni okvir za primjenu stečajnog zakonodavstva–otvorena pitanja
- 2017.

17. Bodul, Dejan; Grbić, Sanja;
DOPRINOS RASPRAVI O NAČELU JEDNAKOSTI PROCESNIH SREDSTAVA.
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 38 - 2017.

18. Bodul, Dejan;
Consumer Bankruptcy in Croatia
Annals Fac. LU Zenica 20 136 - 2017.

19. Dobrić, Dana ; Gadžo, Stjepan ; Bodul, Dejan
Problem "bankrota" hrvatskih lokalnih jedinica: stanje i perspektive u kontekstu europeizacije sustava višerazinskog upravljanja
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 7 290-340 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825509

20. Grbić, Sanja ; Matić, Ines ; Bodul, Dejan
Uloga suda kao tijela državne vlasti u insolvencijskim postupcima – od rimskih „praetora“ do novog hrvatskog Stečajnog zakona i konvencijskih „tribunala“
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 9 13-42 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=833967

21. Bodul, Dejan ; Grbić Sanja ; Bodul Darko
Položaj stečajnog dužnika u postupcima javne nabave - de lege lata rješenja, pogled u konvencijsko i europsko pravo te pravci promjene
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 791-804 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835647

22. Vuković, Ante ; Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Marginalije uz novi hrvatski stečajni zakon - analiza pravila tzv. „potrebne većine“ iz perspektive konvencijskog prava na mirno uživanje imovine i rješenja susjednih zemalja
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 14 556-574 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835728

23. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
O dvojbama novog Hrvatskog stečajnog zakona - pokretanje kaznenog postupka kao diskriminatorska prepreka za ostvarivanje radno pravnog statusa stečajnog upravitelja
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 55 117-136 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=859701

24. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
O ustavnim i konvencijskim dvojbama uz Zakon o stečaju potrošača - predstavlja li višegodišnji plan otplate duga u Zakonu o stečaju potrošača povredu prava na suđenje u razumnom roku?
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 53 1011-1038 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=865905

25. Bodul, Dejan
APOLOGIJA NOVOM HRVATSKOM INSOLVENCIJSKOM PRAVU
FIP - Financije i pravo 4 31-58 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=943539

26. Bodul, Dejan ; Škalamera-Alilović, Dunja
On Models of Overcoming Business Crisis: Bankruptcy Proceedings or Change in Status
831-844 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820542

27. Dobrić, Dana ; Gadžo, Stjepan ; Bodul, Dejan
Problem "bankrota" hrvatskih lokalnih jedinica: stanje i perspektive u kontekstu europeizacije sustava višerazinskog upravljanja
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 7 290-340 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825509

28. Grbić, Sanja ; Matić, Ines ; Bodul, Dejan
Uloga suda kao tijela državne vlasti u insolvencijskim postupcima – od rimskih „praetora“ do novog hrvatskog Stečajnog zakona i konvencijskih „tribunala“
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 9 13-42 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=833967

29. Bodul, Dejan ; Grbić Sanja ; Bodul Darko
Položaj stečajnog dužnika u postupcima javne nabave - de lege lata rješenja, pogled u konvencijsko i europsko pravo te pravci promjene
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 791-804 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835647

30. Vuković, Ante ; Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Marginalije uz novi hrvatski stečajni zakon - analiza pravila tzv. „potrebne većine“ iz perspektive konvencijskog prava na mirno uživanje imovine i rješenja susjednih zemalja
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 14 556-574 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835728

31. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
O dvojbama novog Hrvatskog stečajnog zakona - pokretanje kaznenog postupka kao diskriminatorska prepreka za ostvarivanje radno pravnog statusa stečajnog upravitelja
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 55 117-136 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=859701

32. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
O ustavnim i konvencijskim dvojbama uz Zakon o stečaju potrošača - predstavlja li višegodišnji plan otplate duga u Zakonu o stečaju potrošača povredu prava na suđenje u razumnom roku?
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 53 1011-1038 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=865905

33. Bodul, Dejan
APOLOGIJA NOVOM HRVATSKOM INSOLVENCIJSKOM PRAVU
FIP - Financije i pravo 4 31-58 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=943539

34. Bodul, Dejan ; Škalamera-Alilović, Dunja
On Models of Overcoming Business Crisis: Bankruptcy Proceedings or Change in Status
831-844 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820542

35. Bodul, Dejan;
APOLOGIJA NOVOM HRVATSKOM INSOLVENCIJSKOM PRAV U
FIP-Financije i pravo 4 31-58 - 2016.

36. Bodul, Dejan; Grbić, Sanja;
On doubts about new Croatian Bankruptcy Law-initiation of criminal proceedings as discriminatory obstacle for the labor law status realization of the bankruptcy trustee
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 55 117 - 2016.

37. Bodul, Dejan; Grbić, Sanja; Bodul, Darko;
POLOZˇAJ STECˇAJNOG DUZˇNIKA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE-DE LEGE LATA RJESˇENJA, POGLED U KONVENCIJSKO I EUROPSKO PRAVO TE PRAVCI PROMJENE
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 791-804 - 2016.

38. Grbić, Sanja; Matić, Ines; Bodul, Dejan;
ULOGA SUDA KAO TIJELA DRŽAVNE VLASTI U INSOLVENCIJSKIM POSTUPCIMA-od rimskih» praetora «do novog hrvatskog Stečajnog zakona konvencijskih» tribunala «-.
Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici - 2016.

39. Bodul, Dejan; Škalamera-Alilović, Dunja;
On Models of Overcoming Business Crisis: Bankruptcy Proceedings or Change in Status
Interdisciplinary Management Research XII - 2016.

40. Bodul, Dejan;
BANKRUPTCY POLICY, STATE ATTITUDE TOWARDS BANKRUPTCY AND STATE INTERVENTIONISM
Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social 273 - 2016.

41. Dobrić, Dana; Gadžo, Stjepan; Bodul, Dejan;
Problem „bankrota “hrvatskih lokalnih jedinica: stanje i perspektive u kontekstu europeizacije sustava višerazinskog upravljanja
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 7 290-340 - 2016.

42. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan;
O ustavnim i konvencijskim dvojbama uz Zakon o stečaju potrošača–predstavlja li višegodišnji plan otplate duga u Zakonu o stečaju potrošača povredu prava na suđenje u razumnom roku?
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 53 1011-1038 - 2016.

43. Bodul, Dejan ; Tomas Žiković, Ivana ; Žiković, Saša
Socijalni i pravno-ekonomski aspekti uvođenja potrošačkog stečaja
Revija za socijalnu politiku 22 133-152 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752980

WOS

44. Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
(Još jedna)reforma stečajnog zakonodavatva - funkcionalizacija stečajno pravne zaštite ili placebo efekt?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 181-212 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=769445

45. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
Ovršni postupak u presudama Europskog suda za ljudska prava - značenje za javnobilježničku praksu
Hrvatska pravna revija XV 49-64 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813641

46. Bodul, Dejan ; Rubinić, Ivan
Draft of the Croatian consumer bankruptcy act: legal protection instrument for over-indebted consumers or prolongation of the status quo?
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 54 863-884 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945643

47. Bodul, Dejan ; Tomas Žiković, Ivana ; Žiković, Saša
Socijalni i pravno-ekonomski aspekti uvođenja potrošačkog stečaja
Revija za socijalnu politiku 22 133-152 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752980

WOS

48. Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
(Još jedna)reforma stečajnog zakonodavatva - funkcionalizacija stečajno pravne zaštite ili placebo efekt?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 181-212 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=769445

49. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
Ovršni postupak u presudama Europskog suda za ljudska prava - značenje za javnobilježničku praksu
Hrvatska pravna revija XV 49-64 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813641

50. Bodul, Dejan ; Rubinić, Ivan
Draft of the Croatian consumer bankruptcy act: legal protection instrument for over-indebted consumers or prolongation of the status quo?
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 54 863-884 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945643

51. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
(Nezavidan) položaj jamca u insolvencijskom pravu-dvojbe, rješenja i osvrt na konvencijsko pravo
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku 165-183 - 2015.

52. Vuković, Ante; Bodul, Dejan; Štambuk, Darijan;
THE LIABILITY INSURANCE OF MARITIME CARRIERS IN THE EVENT OF NAUTICAL FAULTS: Croatian Solutions and European Trends
Poredbeno pomorsko pravo 54 443-462 - 2015.

53. Bodul, Dejan; Vuković, Ante;
(JOŠ JEDNA) REFORMA STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA-FUNKCIONALIZACIJA STEČAJNO PRAVNE ZAŠTITE ILI PLACEBO EFEKT?
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 36 - 2015.

54. VUKOVIC, ANTE; Bodul, Dejan; Štambuk, Darijan;
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI POMORSKOG PRIJEVOZNIKA U SLUČAJU NAUTIČKE POGREŠKE: hrvatska rješenja i europski trendovi.
Comparative Maritime Law/Poredbeno Pomorsko Pravo 54 - 2015.

55. Bodul, Dejan; Tomas Žiković, Ivana; Žiković, Saša;
Socijalni i pravno-ekonomski aspekti uvođenja potrošačkog stečaja
Revija za socijalnu politiku 22 133-152 - 2015.

56. Bodul, Dejan; Bodul, Nikica;
PRILOG RASPRAVI O IMPLEMENTACIJI POTROŠAČKOG STEČAJA U BOSANSKO-HERCEGOVAČKO PRAVO: ANGLOSAKSONSKI ILI KONTINENTALNI MODEL.
Legal Thought/Pravna Misao 46 - 2015.

57. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
Utjecaj prakse Europskog suda pravde na kriterije za imenovanje zapovjednika broda-kriterij “državljanstva”
NAŠE MORE: znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo 62 1-7 - 2015.

58. Bodul, Dejan; Rubinić, Mr Ivan;
DRAFT OF THE CROATIAN CONSUMER BANKRUPTCY ACT: LEGAL PROTECTION INSTRUMENT FOR OVER-INDEBTED CONSUMERS OR PROLONGATION OF THE STATUS QUO?
Collection Papers Fac. L. Nis 70 863 - 2015.

59. Žiković, Ivana Tomas ; Bodul, Dejan ; Žiković, Saša,
Novosti i problemi u provedbi stečajnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 65 318-351 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721271

60. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 193-218 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721274

61. Bodul, Dejan
TROŠKOVI OSOBNOG STEČAJA: neuralgična točka sustava
Pravo u gospodarstvu 53 725-739 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721286

62. Vuković, Ante ; Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
O pravu sudova da ulaze u meritum predmeta u kojem donose odluku - slučaj predstečajnih nagodbi
), Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 12 336-351 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721662

63. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
O međusobnoj komplementarnosti pojmova „sud“ i „javni bilježnik“ u praksi Europskog suda za ljudska prava
Javni bilježnik XVII 35-52 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722212

64. Tomas Žiković, Ivana ; Bodul, Dejan ; Žiković, Saša
Novosti i problemi u provedbi stečajnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 65 318-351 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723765

65. Tomas Žiković, Ivana ; Bodul, Dejan ; Tomas, Nataša
Pitanja pravnog transplantiranja stečajnog zakonodavstva : kolizija pravne tradicije i ekonomskih čimbenika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 555-595 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=743173

66. Bodul, Dejan ; Tomas Žiković, Ivana
Advantages and disadvantages of German consumer bankruptcy model : guidelines for Croatian lawmaker
Ekonomski Vjesnik 27 393-407 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=748113

67. Žiković, Ivana Tomas ; Bodul, Dejan ; Žiković, Saša,
Novosti i problemi u provedbi stečajnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 65 318-351 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721271

68. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 193-218 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721274

69. Bodul, Dejan
TROŠKOVI OSOBNOG STEČAJA: neuralgična točka sustava
Pravo u gospodarstvu 53 725-739 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721286

70. Vuković, Ante ; Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
O pravu sudova da ulaze u meritum predmeta u kojem donose odluku - slučaj predstečajnih nagodbi
), Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 12 336-351 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721662

71. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
O međusobnoj komplementarnosti pojmova „sud“ i „javni bilježnik“ u praksi Europskog suda za ljudska prava
Javni bilježnik XVII 35-52 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722212

72. Tomas Žiković, Ivana ; Bodul, Dejan ; Žiković, Saša
Novosti i problemi u provedbi stečajnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 65 318-351 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723765

73. Tomas Žiković, Ivana ; Bodul, Dejan ; Tomas, Nataša
Pitanja pravnog transplantiranja stečajnog zakonodavstva : kolizija pravne tradicije i ekonomskih čimbenika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 555-595 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=743173

74. Bodul, Dejan ; Tomas Žiković, Ivana
Advantages and disadvantages of German consumer bankruptcy model : guidelines for Croatian lawmaker
Ekonomski Vjesnik 27 393-407 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=748113

75. Bodul, Dejan; Grbić, Sanja;
Indebtedness as Discriminatory Element for Performing Notarial Services: Croatian Solution and European Experience
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 193-218 - 2014.

76. Tomas Žiković, Ivana; Bodul, Dejan; Tomas, Nataša;
Pitanja pravnog transplantiranja stečajnog zakonodavstva: kolizija pravne tradicije i ekonomskih čimbenika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 555-595 - 2014.

77. Bodul, Dejan;
Costs of personal bankruptcy-the systems neuralgic spot
Pravo u gospodarstvu 53 725-739 - 2014.

78. Bodul, Dejan;
English) Advantages and disadvantages of German consumer bankruptcy model: Guidelines for Croatian lawmaker
status published - 2014.

79. Žiković, Ivana Tomas; Bodul, Dejan; Tomas, Nataša;
PITANJA PRAVNOG TRANSPLANTIRANJA STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA: KOLIZIJA PRAVNE TRADICIJE I EKONOMSKIH ČIMBENIKA.
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 35 - 2014.

80. Bodul, Dejan;
O POTREBI I MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE INSTITUTA POTROŠAČKOG STEČAJA U PRAVNI POREDAK BOSNE I HERCEGOVINE.
Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici - 2014.

81. Tomas Žiković, Ivana; Bodul, Dejan; Žiković, Saša;
Novosti i problemi u provedbi stečajnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj
Ekonomski pregled 65 318-351 - 2014.

82. Smokvina, Vanja ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 525-560 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=624997

83. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 471-494 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=629242

84. Bartulović, Željko ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante ;
PRAVNOPOVIJESNI I POREDBENOPRAVNI PRIKAZ RAZVOJA STEČAJNOG POSTUPKA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 34 911-939 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721295

85. Smokvina, Vanja ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 525-560 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=624997

86. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 471-494 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=629242

87. Bartulović, Željko ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante ;
PRAVNOPOVIJESNI I POREDBENOPRAVNI PRIKAZ RAZVOJA STEČAJNOG POSTUPKA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 34 911-939 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721295

88. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante;
The Role of Pre-Bankruptcy Council in the Pre-Bankruptcy Settlement Procedure from the Perspective of Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 471-489 - 2013.

89. Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vukovic, Ante;
The Principle of Social Behaviour in the Insolvency Proceedings with Emphasis on Workers' Rights
Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij. 34 525 - 2013.

90. Bartulović, Željko; Bodul, Dejan; Vuković, Ante;
Pravnopovijesni i poredbenopravni prikaz razvoja stečajnog postupka
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 911-939 - 2013.

91. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
DOPRINOS SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA UNIFIKACIJI MEĐUNARODNOG TRANSPORTNOG PRAVA
Pomorstvo 27 3-20 - 2013.

92. Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante;
O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 525-557 - 2013.

93. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
Contribution of the United States of America to the Unification of the International Transport Law
Pomorstvo 27 3-20 - 2013.

94. Vukovic, Ante; Grbic, Sanja; Bodul, Dejan;
Relation Between Bankruptcy Proceedings and Media in Croatian Law Concerning the European Convention for the Protection of Human Rights
Pravni Vjesnik 29 67 - 2013.

95. Vuković, Ante; Grbić, Sanja; Bodul, Dejan;
Odnos stečajnoga postupka i medija u hrvatskom pravu iz perspektive Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava-neka promišljanja
Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku 29 67-82 - 2013.

96. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante;
O POLOŽAJU NAGODBENOG VIJEĆA U POSTUPCIMA PREDSTEČAJNE NAGODBE IZ PERSPEKTIVE ČL. 6. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 471-489 - 2013.

97. Bodul, Dejan ; Smokvina, Vanja
Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota - neka komparativna iskustva i potencijalni problemi
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 139-165 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575473

98. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan ; Smokvina Vanja
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 667-693 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610152

99. Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
Privremena mjera zaustavljanja broda u hrvatskom pravu - de lege lata i de lege ferenda rješenja -
Poredbeno pomorsko pravo 51 257-294 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721251

100. Bodul, Dejan, Vuković, Ante.
Stečajno zakonodavstvo u tranziciji - komparativni osvrt, hrvatski izazovi i potencijalna rješenja
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 633-661 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721253

101. Bodul, Dejan
ZAKONSKA REGULACIJA STEČAJA NAD JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - KOMPARATIVNA RJEŠENJA I HRVATSKA PERSPEKTIVA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 413-443 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721254

102. Bodul, Dejan ; Smokvina, Vanja
Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota - neka komparativna iskustva i potencijalni problemi
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 139-165 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575473

103. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan ; Smokvina Vanja
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 667-693 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610152

104. Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
Privremena mjera zaustavljanja broda u hrvatskom pravu - de lege lata i de lege ferenda rješenja -
Poredbeno pomorsko pravo 51 257-294 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721251

105. Bodul, Dejan, Vuković, Ante.
Stečajno zakonodavstvo u tranziciji - komparativni osvrt, hrvatski izazovi i potencijalna rješenja
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 633-661 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721253

106. Bodul, Dejan
ZAKONSKA REGULACIJA STEČAJA NAD JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - KOMPARATIVNA RJEŠENJA I HRVATSKA PERSPEKTIVA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 413-443 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721254

107. Bodul, Dejan;
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL FALLIMENTO DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONE LOCALE: SOLUZIONI COMPARATE E PROSPETTIVA CROATA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 413-441 - 2012.

108. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
About the obligation to constitute a limitation fund
Pomorstvo 26 335-350 - 2012.

109. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
Bankruptcy law in transition-a comparative review, Croatian challenges and potential solutions
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 633-661 - 2012.

110. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
O obvezi osnivanja fonda ograničene odgovornosti
Pomorstvo 26 35-350 - 2012.

111. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
Stečajno zakonodavstvo u tranziciji-komparativni osvrt, hrvatski izazovi i potencijalna rješenja
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 633-661 - 2012.

112. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Smokvina, Vanja;
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 667-693 - 2012.

113. Vuković, Ante; Bodul, Dejan;
Privremena mjera zaustavljanja broda u hrvatskom pravu: de lege lata i de lege ferenda rješenja
Poredbeno pomorsko pravo 51 257-294 - 2012.

114. Bodul, Dejan; Smokvina, Vanja;
Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota-neka komparativa iskustva i potencijalni problemi
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 139-165 - 2012.

115. Bodul, Dejan;
ZAKONSKA REGULACIJA STEČAJA NAD JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE-KOMPARATIVNA RJEŠENJA I HRVATSKA PERSPEKTIVA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 413-441 - 2012.

116. Bodul, Dejan
Osobni stečaj - globalni trend i hrvatska perpspektiva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 351-377 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721243

117. Bodul, Dejan
Osobni stečaj - globalni trend i hrvatska perpspektiva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 351-377 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721243

118. Bodul, Dejan;
Personal Bankruptcy: A Global Trend and Croatian Perspective
Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij. 32 351 - 2011.

119. Bodul, Dejan;
Osobni stečaj: Globalni trend i hrvatska perspektiva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 351-377 - 2011.

120. Kunštek, Eduard ; Bodul, Dejan
Stranačka sposobnost entiteta bez pravne osobnosti - podružnice inozemnih pravnih osoba
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 171-185 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455252

121. Kunštek, Eduard ; Bodul, Dejan
Stranačka sposobnost entiteta bez pravne osobnosti - podružnice inozemnih pravnih osoba
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 171-185 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455252

122. Kunštek, Eduard; Bodul, Dejan;
Stranačka sposobnost entiteta bez pravne osobnosti–podružnice inozemnih pravnih osoba
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 171-185 - 2009.

123. Kunštek, Eduard ; Bodul, Dejan
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - problem pravne prirode rokova za njihovo pokretanje
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 29 317-335 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353572

124. Kunštek, Eduard ; Bodul, Dejan
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - problem pravne prirode rokova za njihovo pokretanje
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 29 317-335 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353572

125. Kunštek, Eduard; Bodul, Dejan;
Proceedings to Declare the Enforcement Inadmissible–Legal Nature of Time Limits for Initiation
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 29 317 - 2008.

126. Kunštek, Eduard; Bodul, Dejan;
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom-problem pravne prirode rokova za njihovo pokretanje
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 317-334 - 2008.

127. Dika, Mihajlo; Simonetti, Petar; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinovid, Adrijana; Herc, Edita Culinovid; Kunitek, Eduard; Bodul, Dejan; Radolovid, Aldo; Bukovac-Puvada, Maja; Derda, Dario;
Prilozi za Savjetovanje:" Vlasnitvo-obveze-postupak"(Porec, 16.-18. travnja 2009.)

128. Bodul, Dejan; Grbić, Sanja;
O DVOJBAMA NOVOG HRVATSKOG STEČAJNOG ZAKONA?pokretanje kaznenog postupka kao diskriminatorska prepreka za ostvarivanje pravnog statusa stečajnog upravitelja

Znanstvene knjige

1.
Bodul, Dejan;
THE RIGHT TO A HOME IN THE CASE-LAW OF ECHR VS. THE RIGHT TO A HOME IN THE CASE-LAW OF CROATIAN COURTS1
- 2018.
2.
Bodul, Dejan; Grbić, Sanja;
KRITERIJ PREZADUŽENOSTI KAO DISKRIMINACIJSKI ELEMENT ZA OBAVLJANJE JAVNOBILJEŽNIČKE SLUŽBE: HRVATSKO RJEŠENJE I EUROPSKA ISKUSTVA.
- 2014.

Uredništva časopisa

1. - Proces preobrazbe hrvatskog visokoobrazovnog sustava (Process of Transformation of the Croatian Higher Education System)


Stručna djelatnost