Željko Bartulović

Pravni fakultet Katedra za povijest prava i države

e-pošta : zeljko@pravri.hr

Željko Bartulović

Obrazovanje

- diplomirani pravnik pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- magistar prava Postdiplomski studij pravnoistorijskih nauka Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
- doktor pravnih znanosti doktorat izvan doktorskog studija Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

- nastavnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Srebrena plaketa Sveučilišta u Rijeci
Zlatni grb Grada Rijeke

Članstva

- Predsjednik Nadzornog odbora Matice hrvatske
- Predsjednik alumni udruge Klub diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Povijest država i prava Jugoslavije
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Opća povijest prava i države
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Povijest hrvatskog prava i države
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Povijest hrvatskog prava i države
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- Povijest prava i države
integrirani i stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- Suvremena povijest pravnih i političkih institucija
integrirani studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati:
- Državnopravna povijest europskih integracija
poslijediplomski specijalistički studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- Povijest uprave
specijalistički studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- Pravna povijest religijskih zajednica
integrirani studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- Državnopravna povijest Rijeke
integrirani studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati:
- Kodifikacijski procesi pravnih sustava
integrirani studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Upravna povijest Kotara Rijeka 1948. godine
Vedran Ivošević
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Narodnooslobodilački odbori na području Kotara Crikvenice i Novog Vinodolskog 1943.-1945.
Roberta Knez
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna povijest Općine Rab 1919.-1922.
Augustin Serdar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Povijest uprave Kotara Poreč od 1951. do 1953. godine
Meri Prenc
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Općine Selce 1941.-1943.
Andrej Butorac
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Etnogeneza Hrvata
Danijela Trgovčić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vinodolski zakon
Vjeran Dražić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Talijanska uprava u Istri 1918.-1943.
Arijana Mikuljan Glušić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ivan Mažuranić
Saša Vidas
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Srednjevjekovna Rijeka i Riječki statut iz 1530. godine
Selma Džananović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ban Ivan Mažuranić i njegove reforme
Melita Radulović Pezić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nezavisna država Hrvatska
Jurica Marić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Državnopravni položaj Rijeke u periodu 1914 - 1924
Tatjana Mihaljević
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Banovina Hrvatska
Biljana Mihajlović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vinodolski zakon
Vladimir Mrzljak
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH)
Ana Čopor
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Krčki statut iz 1388. godine
Ivana Mršić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Okupacijska podjela Jugoslavije 1941. godine
Igor Klanac
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Statut grada Pule
Goran Tomić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nezavisna država Hrvatska
Marijana Miljanović
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- "Hrvatska (pučka) republikanska seljačka stranka "
Berislava Stanić
integrirani
Pravni fakultet Sfveučilišta u Rijeci
- Bachov neoapsolutizam
Tea Travašić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Rijeka i Sušak 1918. - 1924.
Lucija Bartolić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Dubrovačka Republika i Dubrovački statut
Filip Simić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Senjski statut iz 1388. godine
Ante Biondić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Srednjevjekovna Rijeka i statut iz 1530.
Lino Hrvatin
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pogledi prof. dr. Nade Klaić na hrvatsku državnu povijest
Helena Marić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Slobodan kraljevski grad Križevci
Krunoslav Vukalović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- POLITIČKE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1918. - 1929.
Gea Brgles
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatski narodni preporod
Antonela Klokočki
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Državnopravni status Bosne i Hercegovine 1878. - 1918.
Damir Komadina
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatska državnost i rad Sabora 1848.g.
Marko Štalekar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Dalmacija u vlasti Mletačke Republike do 1797.
Danijela Bukvić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ivan Mažuranić i njegove reforme
Danijela Deković
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Dalmacija u vlasti Mletačke Republike
Marija Matahlija
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatska državnost do 1102.
Mara Vučemil
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Osmanlijska vlast u Bosni i Hercegovini
Ana Alerić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatska 1848.
Sanja Đuričin
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ujedinjenje Države SHS i Kraljevine Srbije
Romina Jovančević
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Banovanje Khuena Hedervarya
Ivan Tavčar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatsko-ugarska nagodba
Jakov Benazić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pogledi Ferde Čulinovića na hrvatsku državnu i pravnu povijest
Jana Juričić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatski sabor 1861. godine
Iva Kosorčić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pogledi prof. dr. Ivana Beuca na Hrvatsku državnu i pravnu povijest
Alen Plančić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Akademik Lujo Margetić i njegovi pogledi na hrvatsku pravnu povijest
Iva Šaravanja
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Banovina Hrvatska
Luka Tomašić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ULOGA SVETE STOLICE U MEĐUNARODNOM PRIZNANJU REPUBLIKE HRVATSKE
Monika Turković
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- DRŽAVNOPRAVNI POGLEDI PROF.DR.ENGELSFELD I PRIVREMENI NARODNI PARLAMENT KRALJEVINE SHS
Maja Gužvić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prof.dr.sc. Đorđe Milović i njegovo istraživanje povijesti države i prava
Marko Prar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ISTRA U VLASTI MLETAČKE REPUBLIKE I HABSBURGOVACA DO 1797.
Tanija Čubrilo
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ustavotvorni sabor Narodne Republike Hrvatske ( 28. XI. 1946. - 18. I. 1947.)
Boško Karlaš
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE
Marinko Breulj
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA OPĆINE ČABAR 1944. - 1947. GODINE
Ines Loknar Josić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- " Upravna organizacija grada Čakovca 1945. - 1955. "
Marko Blagus
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA GOSPIĆA OD 1882. DO 1945.
Marijana Bunčić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA I POVIJEST OPĆINE BAŠKA OD 1914. DO 1918. GODINE
Sonja Majer
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Statut Dubrovnika 1272.
Kristijan Perić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA POVIJEST RIJEKE OD 1952. GODINE DO 1955. GODINE
Irma Jupić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija i povijest Senja 1945. - 1950.
Monika Leka
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje 1945. godine
Igor Paro
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA LABINA 1947. - 1950.
Laura Širol
integrirani
pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Pazina 1950. -1953.
Andrea Zidarić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ustroj i rad Pazinske gimnazije od 1945. do 1947. godine
Lara Bulić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Sušaka od 1914. do 1918. godine
Anja Dabo
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Pule 1947. - 1952. godine
Alisa Fazlić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna povijest Crikvenice od 1914. do 1918.
Davor Ružić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija općine Vrbnik od 1913. - 1929. godine
Sanja Todorović
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- DRŽAVNOPRAVNI POLOŽAJ MEĐIMURJA U XIX. I XX. STOLJEĆU
Ana Uroda
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- BANOVINA HRVATSKA
Ines Malić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija grada Malog Lošinja od 1948. do 1954. godine
Elizabeta Božanić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNI I CRKVENI POLOŽAJ PIĆNA U SREDNJEM VIJEKU
Jasmina Lukež
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- STJEPAN RADIĆ I HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA PREMA NOVOM LISTU OD 1902. DO 1915. GODINE
Valter Papić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- "STJEPAN RADIĆ I HSS" - Hrvatska ( pučka/republikanska ) seljačka stranka
Ivana Fošnar
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hamurabijev zakonik
Julijana Jaganjac
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Agrarno pitanje u Jugoslavenskoj državi 1918. - 1941. godine
Bojana Ognjenović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA
Nikolina Pikelja
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- POVIJEST UPRAVE RIJEKE 1956. - 1958. (OPĆINA STARI GRAD)
Tamara Sparožić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Uprava Crikvenice u razdoblju 1941. - 1945.
Vedran Tomić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA I RAD RAJONSKIH ODBORA RIJEKE (1948. - 1952.)
Larisa Marinović
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- VIDOVDANSKI USTAV 1921.
Andrea Kalac
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kotarski Narodni Odbor Zadar (1945-1950)
Jure Plazonić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

- Povijest prava i države
stručni studij
Upravni odjel Otočac Veleučilište u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Povijest prava i države
stručni studij
Upravni odjel Otočac Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
nositelj
Norma sati:
- Opća historija države i prava
diplomski studij
Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću
nositelj
Norma sati:
- Opća povijest države i prava
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
nositelj
Norma sati:
- Opća historija države i prava
diplomski studij
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
nositelj
Norma sati:
- Povijest hrvatskog prava i države
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku
sunositelj
Norma sati:
- Opšta istorija države i prava i Rimsko pravo
diplomski studij
Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (odeljenja Subotica, Pančevo i Niš)
nositelj
Norma sati:
- Istorija države i prava i Rimsko pravo
diplomski studij
Pravni fakultet Univerziteta za poslovni studij Banja Luka
nositelj
Norma sati:
- Istorija države i prava i Rimsko pravo
diplomski studij
Evropski univerzitet Brčko
nositelj
Norma sati:
- Istorija države i prava i Rimsko pravo
diplomski studij
Univerzitet Slobomir P Doboj
nositelj
Norma sati:
- Povijest hrvatske uprave
specijalistički studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
sunositelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bartulović, Željko
Riječki primer razvoja propisa o trgovini i formi trgovačkog organiziranja do kraja 18. veka
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - Collection of papers, Faculty of Law, Nis 58 81-93 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004344

2. Bartulović, Željko
Dr. Viktor Ružić (1893.-1976.) kao sudionik državnopravnih zbivanja
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 921-945 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=987405

3. Bartulović, Željko ; Erent Sunko, Zrinka ; Pezelj, Vilma
Spolno zlostavljanje i druga kaznena djela nasilja nad ženama u zakonicima srednjovjekovnog germanskog prava s naglaskom na Lex salica i Lex ribuaria
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 1091-1115 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=987410

4. Bartulović, Željko ; Aflić, Maja
Sailor’s Service from Medieval Times to Modern Maritime Labour Conventions
Pomorski zbornik 55 167-182 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004075

5. Bartulović, Željko ; Lekaj Prljeskaj, Ermina
NEKA PITANJA GRAĐANSKOG PRAVA U ZAKONIKU LEKE DUKAĐINIJA
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse 15 60-73 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004305

6. Bartulović, Željko ; Ignjatović, Marija
WIDOW ENJOYMENT IN ROMAN AND MEDIEVAL LAW (COOPERATION WITH VENICE, FRANKISH AND “ISTRIAN MARRIAGE”
Ius Romanum Uridičeski fakultet Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski 2017 1-10 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004330

7. Bartulović, Željko ; Tonžetić, Jana
Iz upravne povijesti Gradske općine Bakar 1914.-1918.
Bakarski zbornik 16 183-208 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004334

8. Bartulović, Željko ; Belanić, Loris
Iz povijesti zemljišnih knjiga i katastarske knjige Grobnika
Grobnički zbornik 10 78-94 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004304

9. Učur, Marinko Đ ; Bartulović, Željko ; Debeljak, Sandra
PRAVNA REGULATIVA KRIZNIH SITUACIJA U 18. I 19. STOLJEĆU, DE LEGE LATA I NOMOTEHNIČKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PROPISA DE LEGE FERENDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784925

10. Učur, Marinko Đ ; Bartulović, Željko ; Debeljak, Sandra
PRAVNA REGULATIVA KRIZNIH SITUACIJA U 18. I 19. STOLJEĆU, DE LEGE LATA I NOMOTEHNIČKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PROPISA DE LEGE FERENDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784925

11. BARTULOVIĆ, ŽELJKO ; LEKA, MONIKA
UPRAVNA POVIJEST KOTARA SENJ 1946.-1948.
Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu 41 381-410 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004074

12. Bartulović, Željko ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante ;
PRAVNOPOVIJESNI I POREDBENOPRAVNI PRIKAZ RAZVOJA STEČAJNOG POSTUPKA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 34 911-939 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721295

13. Bartulović, Željko
Grobnišćina 1918. - raspad Austro-Ugarske i talijanska okupacija
Grobnički zbornik 9 61-75 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723712

14. Bartulović, Željko
Vinodolski zakon 1288. i moderni standardi zaštite ljudskih prava - usporedbe i razlike
Grobnički zbornik 9 47-59 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723717

15. Bartulović, Željko
Vinodolski zakon 1288. i moderni standardi zaštite ljudskih prava - usporedbe i razlike
Grobnički zbornik 9 47-59 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723717

16. BARTULOVIĆ, ŽELJKO ; HILL IVANKOVIĆ, LORETTA
O SENJSKOM STATUTU IZ 1757. GODINE
Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu 40 397-415 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004132

17. Bartulović, Željko
Rijeka 1918.-1920. - usporedba zbivanja sa Podunavljem u doba Trianonskog mirovnog ugovora
Povećalo: časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji 4-5-6-7 43-53 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723718

18. Bartulović, Željko
Demokratska, Samostalna Demokratska i Narodna Radikalna Stranka u Primorju (1920-1929)
Civitas: časopis za društvena istraživanja 2 100-112 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724698

19. Gavrilović, Darko ; Barkan, Elazar ; Đordević, Ljubica ; Kršev, Boris ; Đeric, Zoran ; Radušić ; Edin, Perica, Vjekoslav ; Ivanović, Vesna: Graovac, Igor ; Bartulović, Željko ; Jahić, Adnan ; Jevtović, Zoran ; Despotović, Ljubiša ; Dragojević, Mila.
Perica, Vjekoslav. "Mit o dijaspori. Postsocijalistički diskurs o emigrantima i iseljenicima iz bivse jugoslavije"
225-246 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419897

20. Bartulović, Željko
Dvije propovijedi u grobničkoj župi iz XIX. stoljeća (prilog istraživanju arhivske građe)
Grobnički zbornik 8 51-69 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723739

21. Bartulović, Željko
Grobnišćina i talijanski pravni sustav (1941.-1943.)
Grobnički zbornik 8 75-91 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723740

22. Bartulović, Željko
Grobnišćina i izbori 1945.-1947. godine
Grobnički zbornik 8 117-127 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723742

23. Bartulović, Željko
Djelovanje HSS-a na Sušaku između dva svjetska rata
Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe I 115-135 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724319

24. Bartulović, Željko
Skupštinski izbori u Hrvatskom primorju 1920. i 1923. godine
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru XVII 225-238 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724725

25. Bartulović, Željko
Iz povijesti međunarodnopravnog položaja riječke luke
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru XVI 249-264 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724711

26. Bartulović, Željko
Iz pravnopomorske povijesti Rijeke i Sušaka
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 23 243-266 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106125

27. Bartulović, Željko
Sušak, Država SHS i talijanska okupacija 1918.-1923.
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 15 247-262 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106141

28. Bartulović, Željko
Djelovanje Hrvatske seljačke stranke na Sušaku 1920.-1940.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 22 163-182 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106114

29. Bartulović, Željko
Nettunske konvencije iz 1925. i propisi o zdravstvenoj zaštiti
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 14 183-199 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106121

30. Bartulović, Željko
Sušak u odnosima Kraljevine SHS I Italije 1918-1925.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 50 957-988 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69500

31. Bartulović, Željko
Iz srednjovjekovne povijesti Sušaka
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskog kotara - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69516

32. Bartulović Željko
Iz starije povijesti grada Sušaka
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69513

33. Bartulović, Željko
Crtice iz povijesti Prve rijecke hrvatske gimnazije (prigodom 372. obljetnice utemeljenja
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69515

34. Bartulović, Željko
Iz povijesti Pravnog fakulteta Sveucilišta u Rijeci
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20 329-369 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69508

35. Bartulović, Željko
Neka pitanja pomorskog prava u Rapskom statutu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilišta u Rijeci 20 129-141 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69510

36. Bartulović Željko
Državnopravni položaj Sušaka 1919.-1947.
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara 26-27 85-108 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69511

37. Bartulović Željko
Dr. Matko Laginja i istraživanja Vinodolskog zakona
Zbornik, Prilozi za povijest, kulturu i gospodarstvo, Društvo za povjesnicu Klana 4 29-35 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69505

38. Bartulović, Željko
Problem vlasništva nad neobrađenim zemljištem u srednjovjekovnom Vinodolu, Krku i Senju
Historijski zbornik XLIII 39-47 - 1990.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724384

Znanstvene knjige

1.
Bartulović, Željko ; Radić, Željko
Pravna ostavština Frankapana
Srdoč-Konestra, Ines ; Potočnjak, Saša Filozofski fakultet - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=987418
2.
Bartulović, Željko ; Bodul, Dejan
Položaj razlučnih vjerovnika u postupku stečaja potrošača: na putu prema suvremenim pravnim rješenjima
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004336
3.
Bartulović, Željko
DR. VIKTOR RUŽIĆ (1893.-1976.) KAO SUDIONIK DRŽAVNOPRAVNIH ZBIVANJA
Vujić, Vidoje Zaklada "Dr. Viktor Ružić" - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004342
4.
Učur, Marinko Đ. ; Bartulović, Željko
NEKA PITANJA ORGANIZACIJE LOKALNE I REGIONALNE SAMO/UPRAVE U R. HRVATSKOJ U POVIJESTI I DANAS
Klincov, Radovan ; Matijević, Mile Univerzitet za poslovne studije Banja Luka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004332
5.
Bartulović, Željko ; Pranić, Andrea
LOKALNA SAMOUPRAVA GRADA KARLOVCA 1914. GODINE
Klincov, Radovan ; Matijević, Mile Univerzitet za poslovne studije Banja Luka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004333
6.
Bartulović, Željko
Neka pitanja srednjovjekovnog prava prvokupa i otkupa
Radić, Željko Književni krug Split ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004150
7.
Bartulović, Željko ; Bodul, Dejan ; Matić, Ines
KRATKA POVIJEST POTROŠAČKOG STEČAJA ili još jedna nenaučena lekcija iz povijesti
Mićović, Miodrag Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783097
8.
Bartulović, Željko
Neka pitanja prava vlasništva u Splitskom statutu
Radić, Željko ; Trogrlić, Marko ; Meccarelli, Massimo ; Steindorff, Ludwig Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskoga fakuteta Sveučilišta u Splitu ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004144
9.
Bartulović, Željko ; Papić, Valter
Stjepan Radić i HPSS u riječkom "Novom listu" do 1914. i H(R)SS u Hrvatskom primorju 1920.-1940.
Lukić, Zorislav ; Petrić, Hrvoje Matica hrvatska ; Povijesno društvo Križevci ; Zaklada braće Radić - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004154
10.
Bartulović, Željko ; Učur, Marinko Đ.
Zaštita od "pošasti" u hrvatskoj povijesti u 18. i 19. stoljeću i nomotehničke pretpostavke za izradu propisa de lege ferenda
Kulić, Mirko Evropski univerzitet Brčko distrikt - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004301
11.
Bartulović, Željko
Povijest prava i države (I. dio - Opća povijest prava i države)
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724314
12.
Učur, Marinko Đ ; Bartulović, Željko
Mornarska služba u srednjovjekovnim statutima i Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2013-2015)
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723651
13.
Bartulović, Željko
Pravni položaj manjinskih vjerskih skupina u Hrvatskoj do 1918. godine
Marinović, Marijana Agencija za odgoj i obrazovanje - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004140
14.
Bartulović, Željko ; Belanić, Loris
Stranac - stjecatelj nekretnina u povijesti i u pozitivnom pravu Hrvatske kao pretpostavka pružanja usluga
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723647
15.
Bartulović, Željko
TALIJANSKA OKUPACIJA SUŠAKA 1918. – 1923.
Jurković, Ivan Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv u Pazinu - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1004299
16.
Bartulović, Željko ; Ranđelović, Nebojša
Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda
Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723673
17.
Bartulović, Željko ; Belanić Loris
Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723372
18.
Bartulović, Željko
Prava Srba u Habsburškoj monarhiji u XVII vijeku i Vojvodina
Nicević, Muamer Univerzitet u Novom Pazaru - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723356
19.
Bartulović, Željko
Neka pitanja kaznenog prava i postupka tijekom talijanske okupacije i aneksije Hrvatskog primorja
Gardaš, Miro Pravni fakultet u Osijeku - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723334
20.
Bartulović, Željko ; Ranđelović, Nebojša
Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda
Sven Niš - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723676
21.
Bartulović, Željko
Sušak 1919.-1947.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, Adamić d.o.o. - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723747
22.
Bartulović, Željko
Stečaj Banke i štedione za Primorje (<Litoralke>)
. - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106132
23.
Bartulović, Željko
Neke lučke pravnopovijesne teme
Dubrović, Ervin Muzej grada Rijeke - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724763
24.
Bartulović, Željko
Neka pitanja stvarnih i obveznih prava: Vinodolski zakon (1288), Krčki i Senjski statut (1388): S uvodnim razmatranjem o povijesti otoka Krka, Vinodola i Senja od antike do konca XV. stoljeća
Matica hrvatska - Ogranaka Rijeka - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=31966
25.
Margetić, Lujo ; Sirotković, Hodimir ; Bartulović, Željko
Vrela iz pravne povijesti naroda SFR Jugoslavije
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 1989.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724393

Uredništva časopisa

1. 1.10.2017. - Glavni urednik znanstvenog časopisa - Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
https://hrcak.srce.hr/zbornik-pfsr

Stručna djelatnost