izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa

Pravni fakultet Tajništvo - ured dekana

e-pošta : dariod@pravri.hr
skype : Dario Djerdja
telefon : +385 51 359 672

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 130 6 4

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2005. doktor pravnih znanosti Sveučilište u Splitu
1.1.1999. - 1.1.2002. magistar pravnih znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1993. - 1.1.1997. diplomirani pravnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

25.10.2017. - redoviti profesor upravno pravo, službeničko pravo, europsko upravno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2017. - prodekan za poslovne odnose ustroj i pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2013. - 27.4.2017. pomoćnik rektora za organizacijsko-pravne aspekte ustroj i pravo Sveučilište u Rijeci
1.6.2011. - 24.10.2016. izvanredni profesor, predstojnik Katedre za upravno pravo upravno pravo, službeničko pravo, europsko upravno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - 30.9.2017. prodekan za stručni studij organizacija izvođenja studija, rješavanje studentskih pitanja Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2006. - 1.6.2011. docent, predstojnik Katedre za upravno pravo upravno pravo, službeničko pravo, europsko upravno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.8.2005. - 1.11.2006. viši asistent upravno pravo, službeničko pravo, europsko upravno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2002. - 1.7.2005. asistent upravno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1998. - 1.9.2002. mlađi asistent upravno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.5.1998. - 1.9.1998. tajnik visoke škole upravno pravo i radno pravo Visoka škola za glazbenu umjetnost "Ino Mirković" s pravom javnosti

Nagrade i priznanja

4.6.2013. Priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za doprinos pravnoj struci i vladavini prava - priznanje za pravnu knjigu 2012. godine za knjigu "Komentar zakona o upravnim sporovima", Novi informator, Zagreb, 2012.
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za najbolje ocjenjenoga nastavnika na studentskoj anketi Pravnog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2014./15. i osobit doprinos nastavnom radu sa studentima

Članstva

1.1.2012. - Upravni odbor Hrvatske udruge za poredbeno pravo
1.1.2012. - Stručna skupina za upravni postupak i upravna pojednostavljenja Ministarstva uprave (predsjednik)
1.1.2010. - Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci (dopredsjednik)
1.1.2009. - 1.1.2010. Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Zakona o upravnim sporovima
1.1.2008. - 1.1.2009. Radna skupina za izradu prijedloga Zakona o općem upravnom postupku
1.1.2008. - Centar za studije Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2011. Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci (dopredsjednik)
1.1.2006. - 1.1.2011. Uredništvo znanstvenog časopisa Hrvatska javna uprava

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Đerđa, Dario; Pičuljan, Zoran
Nastanak i temeljni instituti novog zakona o upravnim sporovima( The origins and fundamental institutes of the new law on administrative disputes )
- 2014.

2. Đerđa, Dario
Administrative law in Croatia
- 2012.

3. Đerđa, Dario; Pičuljan, Zoran
Primjena novog Zakona o općem upravnom postupku u posebnim upravnim područjima i upravni ugovori( The application of the new Law on the General Administrative Procedure in special administrative areas and administrative contracts )
- 2009.

4. Đerđa, Dario
Rješavanje koncesijskih sporova( Solving concession disputes )
Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakseMostar : Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru , 2007. 279-303.

5. Đerđa, Dario
Reforma hrvatske državne uprave( Reform of the Croatian public administration )
Prekogranična i regionalna suradnja / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.). - Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2007. 89-116 (ISBN: 978-953-659764-0).

6. Đerđa, Dario
European Union Citizenship and its Relation to the State Citizenship
Przeglad prawniczy Universytetu Warszawskiego (1644-0242) 2 (2003), 1-2; 64-71

7. Đerđa, Dario
Upravni postupci u europskom pravu( ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN EUROPEAN LAW )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 9 (2009), 4; 52-62

8. Đerđa, Dario
Upravljanje u Europskoj zajednici( The administration in the European Community )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 2; 825-850

9. Đerđa, Dario
Određivanje nadležnosti Europske zajednice( DETERMINATION OF THE COMPETENCE OF THE EUROPEAN COMMUNITY )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 8 (2008), 7-8; 1-7

10. Đerđa, Dario
Otvorena pitanja upravnog postupka u Hrvatskoj( Open questions concerning administrative procedure in the Republic of Croatia )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 28 (2007), 1; 407-439

11. Đerđa, Dario
Određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu( Determination of Compensation for Expropriated Real )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 26 (2005), 1; 473-493

12. Đerđa, Dario
Pravna priroda odluke o koncesiji( Legal Nature of Decision on Concession )
Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 6 (2006), 1; 63-92

13. Đerđa, Dario
Praktični problemi primjene novog Zakona o upravnim sporovima( Practical Problems of the Application of new Administrative Disputes Act )
Pravo u gospodarstvu (1330-5476) 51 (2012), 1; 389-430

14. Đerđa, Dario
Zaštita legitimnih očekivanja u upravnom pravu( Protection of legitimate expectations in administrative law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 34 (2013), 1; 83-113

15. Aviani, Damir; Đerđa, Dario
Aktualna pitanja pravnog uređenja upravnih ugovora u hrvatskom pravu( Current issues on the legal regulation of administrative contracts in Croatian law )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 48 (2011), 3; 475-486

16. Đerđa, Dario; Pičuljan, Zoran
Novo hrvatsko opće upravnopostupovno pravo( The New Croatian General Administrative Procedural Law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 30 (2009), 1; 245-290

17. Đerđa, Dario
Upravni spor u Hrvatskoj: sadašnje stanje i pravci reforme( Administrative dispute in Croatia: present situation and ways to reform it )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 1; 111-147

18. Đerđa, Dario
Institucionalni ustroj izvršne i upravne vlasti u Europskoj uniji( Institutional organization of executive and administrative power in the European Union )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 28 (2007), 2; 1185-1218

19. Đerđa, Dario
Upravni spor u Europskoj zajednici( Administrative dispute in the European Community )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 27 (2006), 2; 913-938

20. Đerđa, Dario
Ugovor o koncesiji( Concession Contract )
Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 6 (2006), 1; 85-120

21. Đerđa, Dario; Popovski, Aleksandra
Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama kao posebni upravni postupak( THE PROCEDURE OF EXERCISING THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION AS A SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 11 (2011), 1; 25-30

22. Đerđa, Dario
Posebnosti upravnih ugovora( PARTICULARITIES OF ADMINISTRATIVE CONTRACTS )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 8 (2008), 10; 56-69

23. Đerđa, Dario
Problematika državljanstva na području tzv. Slobodnog Teritorija Trsta( Citizenship on the so Called Free Territory of Triest )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 24 (2003), 3; 423-444

24. Đerđa, Dario
Komunalne djelatnosti i pravo vlasništva na građevinskim objektima komunalne infrastrukture( Municipal Services and the Right of Ownership on Municipal Infrastructure )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 27 (2006), 1; 211-239

25. Đerđa, Dario
Pojam i obilježja koncesija( Notion and characteristics of the concessions )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 24 (2003), 1; 617-638

26. Đerđa, Dario
Neke primjedbe o tumačenju prava( Few Remarks on Law Interpretation )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 615-643

27. Aviani, Damir; Đerđa, Dario
Uniformno tumačenje i primjena prava te jedinstvenost sudske prakse u upravnom sudovanju( Uniform Interpretation and Application of Law and the Uniqueness of Court Practice in Administrative Adjudication Process )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 49 (2012), 2; 369-394

28. Đerđa, Dario
Upravni spor u Hrvatskoj: sadašnje stanje i pravci reforme( ADMINISTRATIVE DISPUTE IN CROATIA: CURRENT STATE AND REFORM DIRECTIONS )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 9 (2009), 1; 54-71

29. Aviani, Damir; Đerđa, Dario
Europska regulacija gospodarskih službi od općeg interesa( European Union law with respect to services of general economic interest )
Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakseMostar : Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru , 2008. 141-148.

30. Đerđa, Dario; Popovski Aleksandra
Utjecaj sudske prakse suda Europske Unije na hrvatsko upravno pravo( The influence of the EC case law on the Croatian administrative law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 35 (2014), 1; 119-145

31. Đerđa, Dario
Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u Hrvatskoj( Effect of european legal rules governing the legalization of administrative law proceeding in croatia )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 50 (2013), 2; 393-427

32. Đerđa, Dario
Neka rješenja novog uređenja upravnog spora u Hrvatskoj( Some solutions of the new provision of adminitrative disute in Croatia )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 47 (2010), 1; 65-92

33. Đerđa, Dario
Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj( Reform directions of the institutional structure of the administrative judiciary in the Republic of Croatia )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 45 (2008), 1; 75-94

34. Đerđa, Dario; Galić, Ante
Žalba u upravnom sporu( The appeal in an administrative dispute )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 51 (2014), 2; 339-362

35. Đerđa, Dario
Pravila upravnog postupka u europskom pravu( Rules Governing the Administrative Proceedings in the European Law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 33 (2012), 1; 109-144

36. Đerđa, Dario
Upravni ugovori( Administrative Contracts )
Pravo u gospodarstvu (1330-5476) 50 (2011), 1; 351-384

37. Đerđa, Dario
Problematika vlasništva objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Republici Hrvatskoj( THE PROBLEM AREAS OF THE OWNERSHIP OF BUILDINGS AND EQUIPMENT IN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF CROATIA )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 46 (2009), 1; 167-187

38. Đerđa, Dario; Rak, Loris
Uloga jedinica lokalne samouprave u upravljanju lučkim područjem luka otvorenih za javni promet( The role of local governments in the management of the port area of ports open to public traffic )

Znanstvene knjige

1.
Đerđa, Dario; Šikić, Marko
Komentar zakona o upravnim sporovima( Commentary of the Administrative Ddisputes Act )
Informator - 2012.
2.
Đerđa, Dario
Osnove upravnog prava Europske unije( Fundamentals of Administrative law of the European Union )
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2012.
3.
Barić, Sanja; Đerđa, Dario
Issues related to the statutory regime of regulatory agencies in the Republic of Croatia
Verlag Dr. Kovač - 2011.
4.
Đerđa, Dario
Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj( General administrative procedure in the Republic of Croatia )
Inžinjerski biro - 2010.

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
17. međunarodno savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč član programskog odbora
2. - 1.4.2015.
21. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak) Poreč član programskog odbora
3. - 11.4.2014.
20. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak) Poreč član programskog odbora
4. - 19.4.2013.
19. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak) Poreč član programskog odbora
5. - 20.4.2012.
18. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak) Poreč član programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Hrvatska pravna revija: časopis za promicanje pravne teorije i prakse

2. 1.1.2006. - 1.1.2011. Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave


Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - 27.4.2017. - pomoćnik rektora za organizacijsko-pravne aspekte
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2008. - 30.9.2017. - prodekan za stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2010. - - dopredsjednik
Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2008. - - član
Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2006. - 1.1.2011. - dopredsjednik
Povjerenstvo za akademsko priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - predsjednik
Povjerenstvo Ministarstva uprave za upravno postupanje i upravna pojednostavljenja
2. 1.1.2012. - - član
Upravni odbor Hrvatske udruge za usporedno pravo
3. 1.1.2009. - 1.1.2010. - član
Povjerenstvo Ministarstva pravosuđa za izradu prijedloga Zakona o upravnim sporovima
4. 1.1.2008. - 1.1.2009. - član
Radna skupina Ministarstva uprave za izradu zakona o općem upravnom postupku