dr.sc. Igor Rudan

Pomorski fakultet Zavod za nautičke znanosti

e-pošta : rudan@pfri.hr

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2010. • Doktorat znanosti, • Polje tehnologije prometa, Pomorski fakultet u Rijeci (Model ranog otkrivanja opasnosti – doprinos učinkovitosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom) Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. • Magistar znanosti, • Polje tehnologije prometa, Pomorski fakultet u Rijeci (Prijedlog ustroja sustava nadzora i upravljanja plovidbom Jadranskim morem i prilaznim putovima do hrvatskih luka) Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2001. Diplomiranin inženjer Nautičke znanosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2019. - Prodekan za nastavu i studente Prodekan za nastavu i studente Pomorski fakultet
1.10.2016. - docent Nositelj koegija na studijima Nautike i tehnologije pomorskog promete te na studiju Elektroniče informatiče tehnologije u pomorstvu Pomorski fakultet
10.1.2011. - Znanstveni novak, asistent, viši asistent Izvodi koegije na studijima Nautike i tehnologije pomorskog promete te na studiju Elektroniče informatiče tehnologije u pomorstvu Pomorski fakultet
- Izvanredni profesor Nositelj koegija na studijima Nautike i tehnologije pomorskog promete te na studiju Elektroniče informatiče tehnologije u pomorstvu Pomorski fakultet
- Izvanredni profesor Nositelj koegija na studijima Nautike i tehnologije pomorskog promete te na studiju Elektroniče informatiče tehnologije u pomorstvu Pomorski fakultet

Članstva

1.1.2004. - Član ispitnih komisija za stjecanje STCW ovlaštenja pri Lučkoj kapetaniji Rijeka
- 3. Hrvatsko društvo Elektronika u pomorstvu – ELMAR
- Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta: razred inženjera pomorsk
- Redoviti član Znanstvenog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)
- Mensa
- Udruga Zvončara - Vlagov breg i korensko
- NK Draga
- - Član komore inženjera tehnologije prometa i transporta; - Član Royal Institute of Navigation, Velika Britanija;
- - Član komore inženjera tehnologije prometa i transporta

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Tehnologija prijevoza tekućih tereta - N3
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2011. - Osnove pomorskog prometa
EITP
PFRI
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2001. - Sredstva pomorskog prometa 2
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 120
- Sredstva pomorskog prometa 1
Nautika
PFRI
Profeor
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Operacija prekrcaja tereta između brodova
Emil Biserović
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Teretni sustav na LNG tankeru s sfernim tankovima
Andrija Skalamera
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - TERETNI SUSTAV NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU
Ivano Karlić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - PRIPREMA TANKERA ZA VETING INSPEKCIJU TANKER PREPARATION FOR VETTING INSPECTION
Marin Kraljić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - SUSTAV TERETA NA LNG BRODOVIMA MEMBRANSKOG TIPA S SUSTAVOM ISPARENOG PLINA
Hrvoje Šimić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - SUSTAVI ZA PRANJE TANKOVA TERETA KOD BRODOVA ZA PRIJEVOZ SIROVE NAFTE
Matko Crnčan
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - TERETNI SUSTAVI NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ SIROVE NAFTE S POSEBNIM OSVRTOM NA M/T „OLIB“
Stipe Buljubašić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - PLAN UKRCAJA/ISKRCAJA TERETA NA BRODU ZA PRIJEVOZ NAFTNIH PRODUKATA S OSVRTOM NA BROD VINJERAC
Tomislav Kršlović
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - SUSTAV TERETA NA LNG MARK III TANKERIMA
Zvonimir Buljat
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - RUKOVANJE TERETOM NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENOG PLINA S TANKOVIMA TIPA No96
Aldo Mavrović
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
PFRI
1.1.2014. - TERETNI SUSTAV KOD LNG BRODOVA SA SUSTAVOM ZA PONOVNO UKAPLJIVANJE
Barbara Pongračić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
PFRI
1.1.2014. - TERETNI SUSTAV NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ SIROVE NAFTE
Andre Cukrov
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
PFRI
1.1.2014. - BRODOVI ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA
Francesco Baćac
Nautika i tehnologioja pomorskog prometa
PFRI
1.1.2014. - TERETNI SUSTAV NA LNG BRODOVIMA MEMBRANSKOG TIPA
Luka Simić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
PFRI
1.1.2014. - POSTUPAK PLANIRANJA UKRCAJA TERETA KOD BRODOVA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA
Mateo Marinić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
PFRI

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Sredstva pomorskog prometa 2 - Posebni program obrazovanja
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Osobni razvoj

1.1.2016. - Primjena koncepta E-učenja - u sklopu projekta KIKLOP


Norma sati:
1.1.2013. - Program za instruktora – Transas NTPro 5000 Navigational Simulator, Transas


Norma sati: 60
1.1.2013. - Instructor Operational Training Course – ECDIS Navi-Sailor NT-Pro 5000 Sim., Transas Azalea Maritime TC, Bijela Montenegro


Norma sati: 80
1.1.2013. - Stručno usavršavanje - Plovidba na brodu za prijevoz ukapljenog plina LNG Milaha Qatar


Norma sati: 30 dana
1.1.2012. - Stručno usavršavanje - plovidba LNG brod Al Dayen


Norma sati:
1.1.2011. - Stručno usavršavanje - Plovidba na brodu za prijevoz naftnih produkata (23 000 DWT)


Norma sati: 30 dana
1.1.2008. - VOC 5060 Operator Training Course Port Of Rijeka VTMIS


Norma sati: 60
1.1.2006. - Program za instruktora – Transas NTPro 4000 Navigational Simulator, Transas


Norma sati: 60
1.1.2005. - 1.1.2006. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60
1.1.2005. - Stručno usavršavanje - Plovidba na brodu za prijevoz sirove nafte (101 000 DWT)


Norma sati: 30 dana
1.1.2003. - Časnik palube na brodovima preka 500 BT


Norma sati: 300

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Simić, Luka ; Summner, Matthew ; Rudan, Igor
Student-shaped met study programmes
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 75-83 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809349

2. Mohović, Đani ; Mohović, Robert ; Rudan, Igor
Simulation of ship movement after steering system failure to determine the worst case scenario of grounding
Promet - Traffic & Transportation 25 457-466 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807228

WOS

3. Rudan, Igor ; Komadina, Pavao ; Ivče, Renato
Officers' Subjective Near Miss Notion in Situation of Collision Avoidance at Sea
Promet - Traffic & Transportation 24 317-322 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605544

WOS

4. Mohović, Robert ; Rudan, Igor ; Mohović, Đani
PROBLEMS DURING SIMULATOR TRAINING IN SHIP HANDLING EDUCATION
Pomorstvo : journal of maritime studies 26 191-199 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586406

5. Mohović, Đani ; Mohović, Robert ; Rudan, Igor
Ship Track and Speed model in Case of Steering Gear Breakdown with Rudder Remaining Fix at non Zero Angle
Brodogradnja 63 117-124 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586383

WOS

6. Ivče, Renato ; Jurdana, Irena ; Rudan, Igor
Doprinos učinkovitosti Ro-Ro putničkog prometa primjenom usluga pokretne telekomunikacijske mreže na području Primorsko-goranske županije
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 445-460 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564726

7. Ivče, Renato ; Jurdana, Irena ; Rudan, Igor
Doprinos učinkovitosti Ro-Ro putničkog prometa primjenom usluga pokretne telekomunikacijske mreže na području Primorsko-goranske županije
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 445-460 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564726

8. Frančić, Vlado ; Zec, Damir ; Rudan, Igor
Analysis and Trends of MET System in Croatia – Challenges for the 21st Century
133-144 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557034

9. Žuškin, Srđan ; Valčić, Marko ; Rudan, Igor
ECDIS System in Function of Sea Environment Protection
304-310 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547416

10. Žuškin, Srđan ; Valčić, Marko ; Rudan, Igor
ECDIS System in Function of Sea Environment Protection
304-310 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547416

11. Zec, Damir ; Frančić, Vlado ; Rudan, Igor
An analysis of the security issues in Croatian ports in relation to the port State Control inspections
Promet - Traffic & Transportation 20 31-36 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=326901

12. Zec, Damir ; Frančić, Vlado ; Rudan, Igor
An analysis of the security issues in Croatian ports in relation to the port State Control inspections
Promet - Traffic & Transportation 20 31-36 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=326901

13. Zec, Damir ; Frančić, Vlado ; Rudan, Igor
An analysis of the security issues in Croatian ports in relation to the port State Control inspections
Promet - Traffic & Transportation 20 31-36 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=326901

14. Komadina, Pavao ; Rudan, Igor ; Frančić, Vlado
A proposal for vessel trafic systems in the traffic lane leading to the port of Rijeka
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281197

15. Komadina, Pavao ; Rudan, Igor ; Frančić, Vlado
A proposal for structuring monitoring and control systems of navigation in the traffic lane next to the port of Split
Promet - Traffic & Transportation 18 67-72 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281182

WOS

16. Mohović, Robert ; Rudan, Igor ; Mohović, Đani
IMPORTANCE OF KNOWING THE SHIP MANOUVERING CHARACHTERISTICS IN SIMULATOR TRAINING
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281204

17. Rudan, Igor ; Jugović, Alen ; Zorović, Dinko
APPENDIX TO MATHEMATICAL CALCULATING OF MOMENT WHEN CAR SHOULD BE REPLACED
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281217

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
ACTS – Avoiding Collision at sea; suradnik; EU - u sklopu programa Leonardo da Vinci; 120000eur; ACTS
2. 1.1.2013. -
Ekološki pristup projektiranju broda i optimalnom planiranju rute (IP-2013-11-8722 ) ; suradnik; Hrvatske Zaklade za znanost ; xx; (IP-2013-11-8722 )
3. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Projekt s naslovom STRUNA - "Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja (MARITERM)" ; stručni istraživač ; Hrvatske nacionalne zaklade za znanost ; 200000; MARITERM
4. 1.1.2008. - 1.1.2012.
Model ustroja obalne straže Jadranskih zemalja u okviru znanstvenog programa "Pomorstvo Hrvatske i europska unija"Projekt Pomorskog fakulteta (šifra 112-1121722-1708); suradnik; Ministarstvo znanosti; 250000; šifra 112-1121722-1708
5. 1.1.2004. - 1.1.2008.
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša, pomorski prometni tokovi i sustav pomorskog obrazovanja u Hrvatskoj do 2020. godine,Projekt Pomorskog fakulteta (šifra: 0112004); suradnik; Ministarstvo znanosti; 310000; šifra: 0112004
6. 1.1.2001. - 1.1.2005.
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Republici Hrvatskoj,Visoka pomorska škola u Rijeci (šifra: 0112004); suradnik; Ministarstvo znanosti; 250000; šifra: 0112004

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
The 12th Annual General Assembly International Association of Maritime University, Green Ships Eco Shipping Clean Seas - Gdynia Maritime University, Gdynia, 2011.
2. -
Shaping Climate Friendly Transport in Europe: Key Findings and Future Directions, REACT 2011 Proceedings, Belgrade, Serbia, 16th-17th May, 2011
3. -
Međunarodni znanstveni skup: Ekološki problemi prometnog razvoja, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Hrvatska, Zagreb 24. veljače 2011.
4. -
Sea, Transport & Logistics, Pomorski fakultet u Rijeci / Lučka uprava Rijeka, 20 – 22 listopada 2010. Opatija, Hrvatska
5. -
Human Systems Integration to Enhance Maritime Domain Awareness for Port/Harbour Security Systems, Science for Peace and Security / North Atlantic Treaty Organization (NATO), December 08-12, 2008. Opatija, Hrvatska
6. -
Information on Ships – ISIS 2006, German Institute of Navigation, September 21-22, 2006. Hamburg, Germany
7. -
14th International Navigation Simulator Lecturers' Conference, July 3-7 2006., Genova, Italy
8. -
Ports and waterways – POWA 2006, April 6-7 2006. Split
9. -
ISEP 2006 – 14th International Symposium on Electronics in Traffic: Intelligent Transport Systems – ITS on a Human Scale, Electrotechnical Association of Slovenia Ljubljana, April 06-07. 2006.

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Prodekan za nastvu i studente
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Član povjerenstva
Sveučilište- Povjerenstvo za rješavanje žalbi na studentskim izborima
2. 1.1.2015. - - član
Radne skupine za definiranje izgleda dopunske isprave o studiju
3. 1.1.2015. - - član
Evaluacijskog odbora za „Natječaj za dodjelu financijske potpore za ljetne škole"
4. 1.1.2014. - - član
Povjerenstvo za dodjelu rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad u području prirodnih i tehničkih znanosti
5. 1.1.2013. - - Član odbora
PFRI - Odbor za unaprijeđivanje kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci
6. 1.1.2013. - - predsjednik povjerenstva
PFRI - Povjerenstvo za nastavu -