Dr.sc. Marija Maksimović prof.

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : mmaksimovic@math.uniri.hr

Obrazovanje

28.12.2008. - 23.3.2015. dr.sc Poslijediplomski doktorski studij matematike Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.10.2003. - 4.4.2008. profesor matematike i informatike Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.4.2015. - viši asistent Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.9.2008. - 1.12.2008. professor of mathematics and informatics Sušak’s first gymnasium in Rijeka
1.2.2008. - 1.4.2008. professor of mathematics and informatics Salesian gymnasium in Rijeka
1.1.2008. - assistant Department of Mathematics, University of Rijeka

Članstva

1.1.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Seminar za konačnu matematiku Odjela za matematiku, Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - DMF(Društvo matematičara i fizičara)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

29.2.2016. - 10.6.2017. Teorija kodiranja i kriptografija
Diplomski studij matematika i informatika, diplomski studij diskretna matematika
Odjel za matematiku
asistent i predavač
Norma sati:
29.2.2016. - 10.6.2016. Linearna algebra 2
preddiplomski studij fizike
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 30.1.2017. Matematička analiza 3
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 29.1.2017. Računarski praktikum I
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 29.1.2017. Kombinatorika
preddiplomski studij
Odjel za informatiku
asistent
Norma sati: 30
1.10.2015. - 29.1.2017. Matematika 3
preddiplomski studij
Odjela za informatiku
asistent
Norma sati: 30
1.1.2014. - 1.1.2015. Računarski praktikum 2
preddiploski studij matematike
Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 30
1.1.2014. - 1.1.2015. Kompleksna analiza
Preddiploski studij matematike
Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 30
1.1.2014. - 1.1.2015. Primjena računala u nastavi matematike
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 15
1.1.2013. - Računarski praktikum
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 30
1.1.2012. - Računarski praktikum 1
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2011. - Teorija kodiranja i kriptografija
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2010. - 1.1.2011. Topologija
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 75
1.1.2010. - Kombinatorika
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2009. - Metodika nastave matematike 1
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2008. - 1.1.2010. Analiza 2
fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2008. - 1.1.2010. Analiza 2
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2008. - Matematika 3
informatika
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Računarski praktikum 2
prediplomski studij matematike
Odjel za matematiku
asistent
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

17.9.2015. - Rad s animacijama u Dreamweaveru i primjena na izradu mrežne stranice o elipsi
Ana Vrcelj
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
17.9.2013. - Html jezik i izrada mrežnih stranica o konikama
Renata Skrivanek
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
21.9.2012. - Igra Nim
Ines Mataija
Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Programiranje kombinatoričkih zadataka u C++
Martina Livović
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Rad s CSS stilovima u Dreamweaveru i primjena na izradu mrežne stranice o hiperboli
Morena Simčić
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

- Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN


Norma sati: 30
- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 30 sati (10 ECTS)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dean Crnković, B.G. Rodrigues, Sanja Rukavina, Marija Maksimović
Self-orthogonal codes from orbit matrices and adjacency matrices of strongly regular graphs with parameters (40, 12, 2, 4)
Submitted

Kongresna priopćenja

1.
Marija Maksimović; Dean Crnković
Self-orthogonal codes from the strongly rehular graphs kratko priopćenje Colloquium on Combinatorics Paderborn Germany -. Paderborn - 5.11.2016.
2.
Dean Crnković, Marija Maksimović
Form orbit matrices to strongly regular graphs and codes short talk SIXTH CROATIAN MATHEMATICAL CONGRESS Zagreb - 1.6.2016.
3.
Dean Crnković, Marija Maksimović
Orbit matrices of strongly regular graphs short talk PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla - 1.7.2015.

Znanstveni projekti

1. -
Codes and Related Combinatorial Structures; istraživač; HRZZ Research Projects; ; http://www.math.uniri.hr/~vmikulic/project_hrzz.htm
2. -
Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;