Prof. Sanja Rukavina

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 114 6 2
ORCID
Research Gate
ResearcherID
SCOPUS

Radno iskustvo

20.12.2017. - redoviti profesor, zamjenik pročelnika Odjela za matematiku nastava, istraživanje, administracija Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
20.12.2016. - 19.12.2017. redoviti profesor, pročelnik Odjela za matematiku nastava, istraživanje, administracija Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.12.2014. - 20.12.2016. izvanredni profesor, pročelnik Odjela za matematiku nastava, istraživanje, administracija Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.6.2008. - 1.12.2014. izvanredni profesor, zamjenik pročelnika Odjela za matematiku nastava, istraživanje, administracija Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.4.2008. - 1.5.2008. izvanredni profesor nastava, istraživanje Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.5.2005. - 1.4.2008. izvanredni profesor, predstojnik Katedre za osnove matematike i metodiku nastave matematike nastava, sitraživanje, administracija Filozofski fakultet u Rijeci
1.5.2001. - 1.5.2005. docent, predstojnik Katedre za osnove matematike i metodiku nastave matematike nastava, istraživanje administracija Filozofski fakultet u Rijeci
1.11.1990. - 1.5.2001. znanstveni novak, asistent/viši asistent nastava, doktorski studij Pedagoški fakultet u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Seminar primijenjene diskretne matematike
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2018. - Odabrane teme iz nastave matematike
Diplomski sveučilišni studij Matematika (smjer nastavnički) izvanredni studij
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2017. - 30.9.2018. Metodika nastave matematike 1
Diplomski sveučilišni studij Matematika (smjer nastavnički) - izvanredni studij
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2017. - Metodika nastave matematike 2
Diplomski sveučilišni studij Matematika (smjer nastavnički) izvanredni studij
Odjel zamatematiku Sveučilišta u Rijeci
nosizelj kolegija
Norma sati:
1.3.2014. - 30.9.2018. Metodička praksa iz matematike 2
Diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika (nastavnički smjer)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2013. - 30.9.2018. Metodička praksa iz matematike 1
Diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika (nastavnički smjer)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.2013. - Metodika nastave matematike 2
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2012. - 30.9.2018. Metodika nastave matematike 1
Diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika (nastavnički smjer)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2012. - Uvod u teoriju dizajna
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.2012. - Metodika nastave matematike 2
Diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika (nastavnički smjer)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2018. Metodika nastave matematike 1
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegiaj
Norma sati:
1.3.2011. - Odabrane teme iz nastave matematike
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer), Diplomski sveučilišni studij Matematika i infromatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2009. - 30.9.2018. Metodička praksa iz matematike 1
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer), Diplomski sveučilišni studij Matematika i infromatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.9.2009. - 30.9.2015. Matematika s osnovama statistike
Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.2009. - 30.9.2018. Metodička praksa iz matematike 2
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer), Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijecu
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.2009. - Metodika nastave matematike 2
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer), Diplomski sveučilišni studij Matematika i infromatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2018. Metodika nastave matematike 1
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer), Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2007. - 30.9.2009. Projektivna geometrija
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišra u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2007. - 30.9.2009. Matematika 2
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.2007. - 30.9.2008. Modeli geometrije
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2006. - 30.9.2010. Seminar 1 - Geometrijske konstrukcije
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2006. - 30.9.2008. Kombinatorika
Preddiplomski sveučilišni studij Informatika
Odjel za informatiku Sveučilišta u RIjeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2006. - Kombinatorika
Preddiplomski sveučilišni studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2006. - Kombinatorika
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.2005. - 30.9.2006. Modeli geometrije
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2004. - 30.9.2006. Kombinatorika
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2000. - 30.9.2003. Metodika nastave matematike
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.1998. - 30.9.2008. Metodika nastave matematike 2
Matematika i informatika, Matematika i fizika
Filozofski fakultete u Rijeci
noitelj kolegija
Norma sati:
1.10.1997. - 30.9.2008. Metodika nastave matematike 1
Matematika i informatika, Matematika i fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.11.1990. - 30.9.2004. Kombinatorika, Metodika nastave matematike, Metodika nastave matematike 1, Metodika nastave matematike 2
Matematika i informatika, Matematika i fizika, Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
asistent na kolegiju
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

19.7.2018. - 19.7.2018. Matematičko obrazovanje i video igre
Bojan Ostić
Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
3.4.2018. - 3.4.2018. Teorija igara i primjene u ekonomiji
Mijo Radoš
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
25.9.2017. - Vanjsko vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike
Andrija Petrovečki
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
19.9.2017. - Primjena Zome tool modela u nastavi matematike
Anita Brozović
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
18.9.2017. - Parcijalno uređeni skupovi
Ante Jurjević
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
18.9.2017. - Logaritamska funkcija
Helena Škunca
Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
14.7.2017. - Kombinatorička optimizacija
Emma Šepić
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rjeci
19.7.2016. - Matematika presavijanja papira
Tihana Sabo
Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
19.7.2016. - Afina i linearna funkcija u nastavi matematike
Tina Peteani
Diplomski sveučilišni studij Matematika i infromatika (nastavnički smjer)
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
24.6.2016. - Kombinatoričke strukture i konstrukcija kodova nad Z4
Matteo Mravić
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
24.6.2016. - Blokovni dizajni, geodetski grafovi i LDPC kodovi
Tin Zrinski
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
23.9.2015. - Paralelni pravci u nastavi matematike
Monika Vrkić
Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer nastavnički
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
16.7.2014. - Sadržaji diskretne matematike u srednjoj školi
Amira Mahmutović
Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer nastavnički
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
17.7.2013. - Dvoravnine
Sara Ban
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.7.2013. - Zastupljenost jednadžbi u nastavnom planu i programu gimanzija
Vanja Valentin Ban
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Pascalov trokut
Elen Markovčić
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
17.7.2012. - Prikazivanje i analiza podataka u sedmom razredu osnovne škole
Nensi Šterpin
Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer nastavnički
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
17.7.2012. - Usvajanje matematičkih sadržaja aktivnim učenjem
Mia Černivec
Diplomski sveučilišni studij Matematika i infromatika; smjer nastavnički
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
13.7.2011. - Latinski kvadrati
Sara Ban
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
27.4.2011. - O jednom problemu kombinatorne optimizacije
Marina Šimac
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
27.9.2010. - Planimetrija u Euklidovim Elementima
Tea Katnić
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
21.9.2010. - Kombinatorne igre
Mia Černivec
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
21.9.2010. - Johan Peter Gustav Lejeune Dirichlet
Martina Badurina
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Algebarski izrazi u nastavi matematike
Nevija Brstilo
Diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika (nastavnički smjer)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Državna matura iz matematike
Ivana Podgajac
Diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika (nastavnički smjer)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Vanjsko vrednovanje matematičkog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Ina Pendić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2008. - Konfiguracije
Marina Šimac
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Korelacija matematike i prirode u petom i šestom razredu osnovne škole
Kristina Rončević
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Polya-Redfieldova teorija
Loredana Simčić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
20.12.2006. - Obrada cjeline "Preslikavanja ravnine" u osmom razredu osnovne škole
Ljiljana Prpić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
23.11.2006. - Zlatni rez
Laura Kokot
matematika i informtaika
Filozofski fakultet u Rijeci
27.10.2006. - Matematički origami
Danijel Hribar
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
26.10.2006. - Radionica u nastavi matematike
Iva Beletić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
13.9.2006. - Obrada trokuta po tradicionalnom planu i programu te planu i programu pisanom prema HNOS-u
Anita Štimac
matematika i informatika
Filzofski fakultet u Rijeci
1.7.2006. - Grupni rad u nastavi matematike
Mateja Dlačić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
19.6.2006. - O udžbenicima matematike za drugi razred osnovne škole
Biljana Žujić
razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
19.6.2006. - Matematika u srednjim trogodišnjim strukovnim školama
Ira Copić
matematika i infromatika
Filozofski fakultet u Rijeci
8.7.2005. - Kako prepoznati djecu s teškoćama u učenju matematike u početnoj nastavi matematike i kako im pomoći
Marina Marinković
razredna nastava
Visoka učiteljska škola, Rijeka
16.7.2004. - Specifične teškoće u učenju matematike
Silvana Rede
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
1.12.2003. - Geometrijska tijela i geometrijski likovi u nastavi matematike u prva četiri razreda osnovne škole
Debora Babić
razredna nastava
Visoka učiteljska škola, Rijeka
1.12.2003. - O korelacijama u nastavi matematike u prvom razredu osnovne škole
Sanela Božić
razredna nastava
Visoka učiteljska škola, Rijeka
24.11.2003. - Testovi inteligencije i dodatna nastava matematike
Borka Valenčić
razredna nastava
Visoka učiteljska škola, Rijeka
29.9.2003. - Pitagorin poučak
Jelena Kralj Smirčić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2003. - Blok dizajni i diferencijski skupovi
Jelena Tintor
matematika i infromatika
Filzofski fakultet u Rijeci
23.6.2003. - Dodatna nastava iz matematike u 4. razredu osnovne škole
Antonija Trnačić
razredna nastava
Visoka učiteljska škola, Rijeka
1.1.2003. - Provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi matematike
Branka Mandić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.2002. - Igre u nastavi matematike u prvom razredu osnovne škole
Sandra Božiković
razredna nastava
Visoka učiteljska škola, Rijeka
28.1.2002. - Trigonometrija pravokutnog trokuta
Sanja Bakić
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2000. - O izometrijama ravnine i njihovoj zastupljenosti u nastavnom programu gimnazija
Doris Marčelja
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2000. - Metode problemske nastave
Nataša Šušić
matematika i infromatika
Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2009. - Stručnjak vanjske neovisne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima


Norma sati:
1.1.2008. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
17.9.2006. - 22.9.2006. Scientific Literacy: Its Implication for Schools, training seminar


Norma sati:
10.3.2003. - 14.3.2003. Improving Quality of Teaching in South East Europe, training seminar


Norma sati:
14.10.2002. - Quality in Higher Education, workshop


Norma sati:
20.2.2002. - Diskusija kao metoda visokoškolske nastave, radionica


Norma sati:
- Program Inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS)


Norma sati: 30 sati
- Jezično usavršavanje nastavnika - EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS
- Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku - ESCI


Norma sati: 1 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Crnković, Dean; Dumičić Danilović, Doris; Rukavina, Sanja
On symmetric (78,22,6) designs and related self-orthogonal codes
Utilitas mathematica 109 227-253 - 2018.

Q4
WOS

2. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja; Švob, Andrea
New strongly regular graphs from orthogonal groups O+(6,2) and O-(6,2)
Discrete Mathematics 341 2723 - 2728 - 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X18302000

Q1
WOS

3. Crnković, Dean; Maksimović, Marija; Rukavina, Sanja
Codes from orbit matrices of strongly regular graphs
Rad HAZU, Matematičke znanosti 22 23-28 - 2018. https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol22/no22_02.html

Q4
WOS

4. Crnković, Dean; Rodrigues, Bernardo Gabriel; Rukavina, Sanja; Tonchev, Vladimir D.
Quasi-symmetric 2-(64,24,46) designs derived from AG(3,4)
Discrete Mathematics 340 2472-2478 - 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X17301863

Q1
WOS

5. Crnković Dean, Rukavina Sanja
Self-dual codes from extended orbit matrices of symmetric designs
Designs, Codes and Cryptography 79 113-120 - 2016.

Q1
WOS

6. Crnković Dean, Mostarac Nina, Rukavina Sanja
Self-dual codes from quotient matrices of symmetric divisible designs with the dual property
Discrete Mathematics 339 409-414 - 2016.

Q1
WOS

7. Crnković, Dean; Maksimović, Marija; Rodrigues, Bernardo Gabriel; Rukavina, Sanja
Self-orthogonal codes from the strongly regular graphs on up to 40 vertices
Advances in Mathematics of Communications 10 555-582 - 2016. https://aimsciences.org/journals/displayArticlesnew.jsp?paperID=12784

Q2
WOS

8. Crnković, Dean; Dumičić Danilović, Doris; Rukavina, Sanja
Enumeration of symmetric (45,12,3) designs with nontrivial automorphisms
J. Algebra Comb. Discrete Struct. Appl. 3 145-154 - 2016.

9. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja; Tonchev, Vladimir D.
New symmetric (61,16,4) designs obtained from codes
Algebraic Design Theory and Hadamard Matrices, (C. J. Colbourn, Ed.), Springer Proc. Math. Stat. 133 61-69 - 2015.

10. Crnković, Dean; Rodrigues, Bernardo Gabriel; Rukavina, Sanja; Simčić, Loredana
Self-orthogonal codes from orbit matrices of 2-designs
Advances in Mathematics of Communications 7 161-174 - 2013.

Q1
WOS

11. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja; Simčić, Loredana
Binary doubly-even self-dual codes of length 72 with large automorphism groups
Mathematical Communications 18 297-308 - 2013.

Q3
WOS

12. Rukavina, Sanja; Zuvic-Butorac, Marta; Ledic, Jasminka; Milotic, Branka; Jurdana-Sepic, Rajka
Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences
Science Education International 23 6-19 - 2012.

13. Crnković, Dean; Rodrigues, Bernardo Gabriel; Rukavina, Sanja; Simčić, Loredana
Ternary codes from the strongly regular (45, 12, 3, 3) graphs and orbit matrices of 2-(45, 12, 3) designs
Discrete Mathematics 312 3000-3010 - 2012.

Q1
WOS

14. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja; Schmidt, Marcel
A Classification of all Symmetric Block Designs of Order Nine with an Automorphism of Order Six
Journal of Combinatorial Designs 14 301-312 - 2006.

Q1
WOS

15. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja
Block Designs and Strongly Regular Graphs Constructed form Some Linear and Unitary Groups
Pragmatic Algebra (Ki-Bong Nam et al., eds.), SAS International Publications, Delhi 93-108 - 2006.

16. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja
Block Designs and Strongly Regular Graphs Constructed from Linear Groups L(2, 49) and L(2, 32)
Advances in Algebra towards Millenium Problems, Proceedings of 2004 International Conference on Related Subjects to Clay Problems / Ki-Bong Nam et al. (ur.). - Delhi : SAS International Publications 197-207 - 2005.

17. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
On Some Symmetric (45, 12, 3) and (40, 13, 4) Designs
Journal of Computational Mathematics and Optimization 1 55-63 - 2005.

18. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Construction of Block Designs Admitting an Abelian Automorphism Group
Metrika 62 175-183 - 2005.

Q3
WOS

19. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Menon Designs with Parameters (256, 120, 56)
Mathematica Macedonica 3 51-57 - 2005.

20. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja
Block designs constructed from the group U(3, 3)
Journal of Applied Algebra and Discrete Structures 2 69-81 - 2004.

21. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
On Symmetric (71, 35, 17) designs
Mathematica Macedonica 2 51-58 - 2004.

22. Rukavina, Sanja
2-(56, 12, 3) designs and their class graphs
Glasnik Matematički 38 201-210 - 2003.

23. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Some symmetric (47, 23, 11) designs
Glasnik Matematički 38 1-9 - 2003.

24. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
On Hadamard (35, 17, 8) Designs and Their Automorphism Groups
Journal of Applied Algebra and Discrete Structures 1 165-180 - 2003.

25. Rukavina, Sanja
Some new triplanes of order twelve
Glasnik Matematički 36 105-125 - 2001. https://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/36.1/36(1)-11.pdf

26. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Some new 2-(17, 4, 3) and 2-(52, 13, 4) designs
Glasnik Matematički 36 169-175 - 2001.

27. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Unique symmetric (66, 26, 10) design admitting an automorphism of order 55
Mathematical Communications 6 83-87 - 2001.

28. Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Symmetric (66, 26, 10) designs having Frob_55 as an automorphism group
Glasnik Matematički 35 271-281 - 2000.

29. Rukavina, Sanja
Enumeration of symmetric (69, 17, 4) designs admitting Z6 as an automorphism group
Glasnik Matematički 34 129-146 - 1999.

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
D. Dumičić Danilović, S. Rukavina
Preservice matematics teachers’ problem solving processes when working on two nonroutine geometry problems - poglavlje u knjizi
Higher goals in mathematics education: Viša postignuća u matematičkom obrazovanju, Z. Kolar_begović, R. Kolar-Šuper, I. Đurđević-Babić Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education and Department of Mathematics Osijek - 2015.
2. autor poglavlja
V. Mikulić Crnković, S. Rukavina
On the usage of interactive whiteboards in the teaching of mathematics in secondary schools in Primorje-Gorski Kotar County - poglavlje u knjizi
Mathematics teaching for the future Pavleković, Margita ; Kolar-Begović, Zdenka ; Kolar-Šuper, Ružica Element Zagreb - 2013. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED542544.pdf
3. urednik knjige

Book of Abstracts: 5th Croatian Mathematical Congress
Dean Crnković; Vedrana Mikulić Crnković; Sanja Rukavina Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012.
4. autor poglavlja
S. Rukavina, D. Kovačević, M. Bakić
Why is there a shortage of mathematics teachers? The high-school student's views on the mathematics teacher profession - poglavlje u knjizi
The third international scientific colloquium "Mathematics and children" (The Math Teacher)= Treci medunarodni znanstveni skup MATEMATIKA I DIJETE (Ucitelj matematike) (3rd, Osijek, Croatia, March 18, 2011.) Pavleković, Margita Element Zagreb - 2011. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED517880.pdf
5. autor poglavlja
S. Rukavina
Civil society organizations as a partner in mathematical education - poglavlje u knjizi
The Second International Scientific Colloquium MATHEMATICS AND CHILDREN (Learning Outcomes) - Monography: Drugi medunarodni znanstveni skup MATEMATIKA I DIJETE (Ishodi ucenja)--monografija Pavleković, Margita Element Zagreb - 2009. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED517875.pdf

Pozvana predavanja

1. Rukavina, Sanja
Construction of self-orthogonal linear codes from orbit matrices of combinatorial structures
8th PhD Summer School in Discrete Mathematics, Rogla, Slovenia - 5.7.2018.
2. Rukavina, Sanja; Crnković, Dean
Codes from orbit matrices and extended orbit matrices of symmetric designs, Algebraic Combinatorics and Applications - The first annual Kliakhandler Conference
Michigan Technological University, Houghton, Michigan 49931, USA - 27.8.2015. http://www.math.mtu.edu/~tonchev/aca15.htm
3. Rukavina, Sanja
Civil society organizations as a partner in mathematical education, The Second International Scientific Colloquium MATHEMATICS AND CHILDREN (Learning Outcomes)
Učiteljski fakultet, Osijek - 24.4.2009.

Kongresna priopćenja

1.
Rukavina Sanja
The construction of combinatorial structures and linear codes from orbit matrices of strongly regular graphs kratko priopćenje Symmetry vs Regularity Pilsen, Czech Republic - 2.7.2018. https://www.iti.zcu.cz/wl2018/
2.
Rukavina Sanja, Crnković Dean, Rodrigues B. G., Tonchev Vladimir
Quasi-symmetric 2-(64,24,46) designs derived from AG(3,4) predavanje - kratko priopćenje The Second Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics 2017 Qawra, Malta - 27.6.2017.
3.
Rukavina Sanja, Crnković Dean
The construction of combinatorial structures and linear codes from orbit matrices of strongly regular graphs predavanje - kratko priopćenje Hypergraphs, Graphs and Designs - HyGraDe 2017 Elihotel - Sant'Alessio Siculo, Italy - 23.6.2017.
4.
Rukavina, Sanja; Crnković, Dean; Mostarac Nina
Self-dual codes from quotient matrices of symmetric divisible designs with the dual property predavanje Nordic Combinatorial Conference 2016 Levi, Kittilä, Finland - 1.1.2016. https://research.comnet.aalto.fi/norcom2016/
5.
Rukavina Sanja, Crnković Dean
Orbit matrices of symmetric designs and related self-dual codes predavanje Symmetries and Covers of Discrete Objects Queenstown, New Zealand - 1.1.2016. https://www.math.auckland.ac.nz/~dleemans/SCDO2016/
6.
Rukavina, Sanja; Crnković, Dean
Self-dual codes from extended orbit matrices of symmetric designs predavanje-kratko priopćenje ALCOMA15 Algebraic Combinatorics and Applications KLOSTER BANZ, GERMANY - 16.3.2015. http://alcoma15.uni-bayreuth.de/alcoma15_program.pdf
7.
Rukavina Sanja, Crnković Dean, Šimac Marina
Some properties of k-geodetic graphs predavanje 8th Slovenian Conference on Graph Theory Kranjska Gora, Slovenia - 1.1.2015. http://kg15.herokuapp.com/
8.
Rukavina, Sanja
On k-geodetic graphs from symmetric (71,15,3) designs and their residual and derived designs predavanje - kratko priopćenje Combinatorics 2014 Gaeta, Italy - 1.1.2014. http://147.162.25.187/combinatorics-2014
9.
Rukavina, Sanja; Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana
Block designs and strongly regular graphs constructed from some linear and unitary groups predavanje Australasian Conference on Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing (30 ; 2005) Brisbane, Autralia - 5.12.2005.
10.
Rukavina, Sanja; Crnković, Dean
Symmetric block designs of order nine admitting an automorphism of order six poster Fourth European Congress of Mathematics Stockholm - 1.1.2004.
11.
Rukavina, Sanja; Crnković, Dean
On Some Symmetric Block Designs of Order Nine predavanje Treći hrvatski matematički kongres = Third Croatian Congress of Mathematics Split,Hrvatska - 1.1.2004.
12.
Crnković, Dean; Held, Dieter; Rukavina, Sanja
Symmetric (40,13,4) Designs Having an Automorphism of Order Six predavanje International Congress of Mathematicians Beijing, China - 1.1.2002.
13.
Rukavina, Sanja
Some new (71, 15, 3) designs and their automorphism groups predavanje The Third Shangai Conference on Designs, Codes and Finite Geometries Shangai, China - 14.5.1999.

Znanstveni projekti

1. 1.7.2014. - 30.6.2018.
Codes and RelatedCombinatorial Structures; istraživač; HRZZ; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture; suradnik na projektu; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Matematički temelji prirodnih i društvenih spoznaja; suradnik na projektu; MZOS; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Konačne geometrije, grafovi i grupe; suradnik na projektu; MZOS; ;
5. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Istraživanje kombinatoričkih struktura uz primjenu računala; suradnik na projektu; MZOS; ;
6. 1.1.1991. - 1.1.1995.
Diskretna matematika i teorija grafova; suradnik na projektu; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 25.11.2010. - 23.3.2017.
Marina Šimac; Doktorat LDPC kodovi konstruirani iz nekih kombinatoričkih struktura (LDPC codes constructed from some combinatorial structures); Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike; 23.3.2017.;
2. 1.1.2008. - 1.1.2014.
Doris Dumičić Danilović; Doktorat Poopćenje i profinjenje nekih algoritama za konstrukciju blokovnih dizajna i istraživanje njihovih podstruktura; Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike; 20. 11. 2014.;
3. 1.1.2003. - 1.1.2009.
Vedrana Mikulić; Doktorat Primitivni dizajni na kojima jednostavne grupe djeluju kao grupe automorfizama ( Primitive designs having simple groups as automorphism groups ); Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike; 23.02.2009.;

Znanstveni skupovi

1. 18.6.2012. - 21.6.2012.
Peti hrvatski matematički kongres Rijeka supredsjedatelj Organizacijskog odbora i Znanstvenog odbora
2. 18.3.2011. -
The 3rd International Scientific Colloquim Mathematics and Children (The Math Teacher) Osijek član Programskog odbora
3. 31.5.2010. - 11.6.2010.
NATO Advanced Study Institute "Information Security and Related Combinatorics" Opatija član Organizacijskog odbora
4. 24.4.2009. -
The 2nd International Scientific Colloquim Mathematics and Children (Learning Outcomes) Osijek član Programskog odbora
5. 26.8.2007. - 31.8.2007.
GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education Opatija član Organizacijskog odbora
6. 13.4.2007. -
International Scientific Colloquim Mathematichs and Children (How to teach and learn mathematics) Osijek član Programskog odbora
7. 8.4.2005. - 11.4.2005.
ICED (The International Consortium for Educational Development) Council Meeting Rijeka član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Croatian Journal of Education, član Savjeta i Izvršnog uredništva za metodike i supstratne znanosti
http://hrcak.srce.hr/cje
2. 1.1.2007. - 1.1.2011. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, član Uređivačkog odbora za metodiku matematike
http://hrcak.srce.hr/metodika

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.6.2015. - 1.9.2016.
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (PMF, Split)
Europski socijalni fond  
suradnik na projektu
2.
1.1.2008. - 1.1.2011.
Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem (Projekt neprofitnih udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, Udruga Zlatni rez)
MZOS  
voditelj projekta
3.
1.1.2007. - 1.1.2008.
Fizika u javnim prostorima (Projekt neprofitnih udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, Udruga Zlatni rez)
MZOS  
suradnik na projektu

Stručna aktivnost

1.
28.8.2018. - 28.8.2018.
Pisanje stručnog teksta iz matematike
Stručni skup "STručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita", AZOO   pozvani predavač
2.
1.5.2018. - 1.5.2018.
Anita Brozović, Sanja Rukavina, Dokaz Eulerove formule u Zome sustavu, ACTA MATHEMATICA SPALATENSIA Series didactica, Vol.1 (2018) 9-22
Odjel za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitsko matematičko društvo   autor članka
3.
1.12.2017. - 1.12.2017.
Brozović Anita, Rukavina Sanja, Zome Tool modeli u nastavi matematike, Matematika i škola 92, 51.-54.
Element, Zagreb   autor članka
4.
10.11.2017. - 12.11.2017.
Matematičko modeliranje i geometrija - pozvano predavanje
Stručno metodički skup za učitelje i nastavnike matematike "Modeliranje i matematika", Pula,  Matematičko drušrvo "Istra"   pozvani predavač
5.
10.11.2017. - 12.11.2017.
Matematičko modeliranje i prostorni zor - pozvano predavanje za učitelje i učiteljice razredbe nastave
Stručno metodički skup za učitelje i nastavnike matematike "Modeliranje i matematika", Pula,  Matematičko drušrvo "Istra"   pozvani predavač
6.
1.4.2017. -
S. Rukavina, O sadržajima iz kombinatorike u početnoj nastavi matematike, Matematika i škola 88,18, 99-103
Element, Zagreb   autor članka
7.
1.4.2017. -
T. Sabo, S. Rukavina, Zanimljivo pitanje o presavijanju papira, Matematika i škola 91, 24-25
Element, Zagreb   autor članka
8.
1.10.2016. -
T. Sabo, S. Rukavina, Origami i krivulje drugog reda, Matematika i škola 86, 5, 20-22
Element, Zagreb   autor članka
9.
1.9.2016. -
Racionalno matematičko razmišljanje
Županijski stručni skup za nastavnike matematike Istarske županije, Pazin, AZOO   pozvani predavač
10.
30.8.2016. -
Racionalno matematičko razmišljanje
Županijski stručni skup za nastavnike matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, AZOO   pozvani predavač
11.
23.3.2016. -
O nekim pojmovima iz geometrije - predavanje za nastavnike
Riječki matematički susreti 2016. - Geometrija, Rijeka, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci   predavač
12.
1.12.2015. -
Matematika i škola, časopis za nastavu matematike
Element, Zagreb   član uredništva
13.
5.11.2015. - 7.11.2015.
Nestandardni zadaci u nastavi matematike - pozvano predavanje
Stručno metodički skup za učitelje i nastavnike matematike "Zadaci u nastavi matematike", Pula, Matematičko drušrvo "Istra"   pozvani predavač
14.
7.1.2014. - 9.1.2014.
Očekivanja visokoškolskih ustanova od studenata u poznavanju geometrije
Državni stručni skup za učitelje i nastavnike matematike "Strategije poučavanja djece i učenika, očekivanja od studenata u području geometrije", Opatija, AZOO   pozvani predavač
15.
2.7.2013. -
Geometrijske konstrukcije
Županijski stručni skup za učitelje matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, AZOO   pozvani predavač
16.
13.4.2013. -
Geometrijske konstrukcije - predavanje za nastavnike, Mohr- Mascheronijeve konstrukcije - radionica za učenike
Treća Geometrijska škola Stanka Bilinskog Našice, Našice, Srednja škola Isidora Kršnjavoga   pozvani predavač
17.
1.3.2012. -
S. Ban, S. Rukavina, Latinski kvadrati, Matematičko-fizički list, 4
PMF, Zagreb   autor članka
18.
1.1.2012. -
Prilagodba procesa poučavanja u OŠ zahtjevima NOK-a
Državni skup za učitelje matematike, Opatija, AZOO   pozvani predavač
19.
1.11.2011. -
D. Crnković, S. Rukavina, Studij matematike u Rijeci, Matematičko-fizički list 1/245, 2011./2012. (2011), 67-70.
PMF, Zagreb   autor članka
20.
13.10.2011. - 15.10.2011.
Inovacije u nastavi matematike - pozvano predavanje
Stručno metodički skup za učitelje i nastavnike matematike "Inovacije u nastavi matematike", Pula, Matematičko drušrvo "Istra"   pozvani predavač
21.
1.10.2011. -
M. Černivec, S. Rukavina, Radionica "Kombinatorne igre", Matematika i škola 61, 4, 14-16
Element, Zagreb   autor članka
22.
2.9.2011. -
Priprema nastavnog sata iz matematike
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije (pripravnici), Rijeka, AZOO   pozvani predavač
23.
22.8.2011. - 23.8.2011.
Latinski kvadrati
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike matematike, Pazin, AZOO   pozvani predavač
24.
31.8.2010. -
Nestandardni zadaci u nastavi matematike
Međužupanijski stručni skup za nastavnike matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, Rijeka, AZOO   pozvani predavač
25.
30.8.2010. -
Nestandardni zadaci u nastavi matematike
Međužupanijski stručni skup za učitelje matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, Rijeka, AZOO   pozvani predavač
26.
8.4.2010. - 10.4.2010.
Aktivno učenje u nastani matematike
Državni stručni skup za nastavnike matematike, Opatija, AZOO   pozvani predavač
27.
8.4.2010. -
Komunikacija u nastavi matematike - predavanje, Dva primjera iz geometrije - radionica
Provedba kurikulumskih ciljeva, vrijednosti i načela u matematičkom području razredne nastave - Županijski jednodnevni i stručni skup za učitelje razredne nastave 1. - 4. razreda Ličko-senjske županije županije, Lički Osik, AZOO   pozvani predavač
28.
6.4.2010. - 8.4.2010.
Aktivno učenje u nastavi matematike
Državni stručni skup za učitelje matematike, Opatija, AZOO   pozvani predavač
29.
5.1.2010. -
Matematičko izražavanje - predavanje, Ideje za motivaciju u nastavi matematike - radionica
Provedba kurikulumskih ciljeva, vrijednosti i načela u matematičkom području razredne nastave - Županijsk jednodnevni i stručni skup za učitelje razredne nastave 1. i 2. razreda Istarske županije, Tar, AZOO   pozvani predavač
30.
4.1.2010. -
Matematičko izražavanje - predavanje, Ideje za motivaciju u nastavi matematike - radionica
Provedba kurikulumskih ciljeva, vrijednosti i načela u matematičkom području razredne nastave - Županijsk jednodnevni i stručni skup za učitelje razredne nastave 3. i 4. razreda Istarske županije, Labin, AZOO   pozvani predavač
31.
1.1.2010. -
S. Rukavina, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, J. Ledić, Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti
Udruga Zlatni rez, Rijeka   autor knjige
32.
8.1.2009. -
O nekim pojmovima iz kombinatorike
Državni stručni ksup za učitelje matematike, Opatija, AZOO   pozvani predavač
33.
17.10.2008. -
O nekim temama iz kombinatorike
Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća iz matematike (srednja škola), Crikvenica, AZOO   pozvani predavač
34.
9.1.2008. -
Matematičko obrazovanje i cjeloživotno učenje
Državni skup za nastavnike i učitelje matematike, Opatija, AZOO   pozvani predavač
35.
11.1.2007. -
Matematika - put do pobjede
Državni skup za nastavnike matetike, Opatija, AZOO   pozvani predavač
36.
29.3.2006. -
Kreativnost nastavnika matematike
Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća iz matematike (srednja škola), Crikvenica, AZOO   pozvani predavač
37.
1.1.2003. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 3, metodički priručnik za 3. razred gimnazija
Element, Zagreb   autor knjige
38.
1.1.2003. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 1, metodički priručnik za 1. razred općih, jezičnih i klasičnih gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
39.
1.1.2003. -
D. Crnković, T. Pogány, S. Rukavina, R. Sušanj, 7-e zmagannya z matematiki Asociacij matematikiv i fizikiv, Rieka, Horvatiya, (7th contest in mathematics of Society of Mathematicians and Physicists Rijeka, Croatia), U sviti matematiki 9, No. 4 (2003), 80-81. (na ukrajinskom)
  autor članka
40.
1.1.2001. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 3, zbirka zadataka za 3. razred gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
41.
1.1.2001. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 4, udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehničkih škola
Element, Zagreb   autor knjige
42.
1.1.2001. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 4, udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred opće, jezične i klasične gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
43.
1.1.2001. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 1, udžbenik za 1. razred opće, jezične i klasične gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
44.
1.1.2001. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 1, zbirka zadataka za 1. razred opće, jezične i klasične gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
45.
1.1.2001. -
D. Crnković, T. Pogány, S. Rukavina, 6-e zmagannya z matematiki Asociacij matematikiv i fizikiv, Rieka, Horvatiya, (6th contest in mathematics of Society of Mathematicians and Physicists Rijeka, Croatia), U sviti matematiki 7, No.1 (2001), 78-80. (na ukrajinskom)
  autor članka
46.
1.1.2000. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematica 3, eserciziario per la III classe dei ginnasi
Edit, Rijeka   autor knjige
47.
1.1.1999. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika za IV. razred ekonomskih škola
Neodidacta, Zagreb   autor knjige
48.
1.1.1998. -
D. Crnković, P. Glavan, T. Pogany, M. Radić, S. Rukavina, Zbornik zadataka s natjecanja iz matematike za srednjoškolce i studente 1995. - 1997. (urednik T. Pogany)
Društvo matematičara i fizičara, Rijeka   autor knjige
49.
1.1.1997. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
50.
1.1.1997. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 1, zbirka zadataka za 1. razred gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
51.
1.1.1997. -
J. Đurović, I. Đurović, S. Rukavina, Matematika 3, udžbenik za 3. razred gimnazije
Element, Zagreb   autor knjige
52.
-
S. Rukavina, M. Sekulić, A. Švab, S. Vranić, Pomozite Josephu Kruskalu, Matematika i škola 45, 7, 219-223
Element, Zagreb   autor članka
53.
-
S. Rukavina, Matermatičko obrazovanje i cjeloživotno učenje, Matematika i škola 44, 3, 152-153
Element, Zagreb   autor članka

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 6.4.2016. - O nekim pojmovima iz geometrije
predavanje u organizaciji nastavne sekcije Splitskog matematičkog društva
Split
2. 5.11.2009. - Jesu li razlomci brojevi?
predavanje u organizaciji nastavne sekcije Splitskog matematičkog društva
Split
3. 17.11.2005. - Blok dizajni i jako regularni grafovi konstruirani iz nekih linearnih i unitarnih grupa
Matematički kolokvij Udruge matematičara Osijek
Osijek
4. 15.4.2004. - Simetrični blokovni nacrti reda devet
Kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka
5. 23.3.2000. - O nekim novim troravninama
Kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka
6. 19.10.1995. - f-vektori kompleksa i politopa
Kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 26.4.2012. - Kombinatorne igre, radionica OŠ (Mia Černivec, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
2. 26.4.2012. - Matematika presavijanja papira, radionica OŠ (Mia Černivec, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
3. 14.4.2011. - Kombinatorne igre, radionica SŠ (Mia Černivec, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
4. 13.4.2011. - Kombinatorne igre, radionica SŠ (Mia Černivec, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
5. 24.4.2008. - Pomozite Josephu Kruskalu, radionica OŠ (Marija Sekulić, Andrea Švab, Sanja Vranić, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
6. 26.4.2007. - Kvizomat, radionica OŠ (Marjana Jadrić, Ingrid Janežić, Andrea Lussini, Anđela Pilipović, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
7. 26.4.2007. - Pomozite Josephu Kruskalu, radionica OŠ (Marija Sekulić, Andrea Švab, Sanja Vranić, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
8. 24.4.2007. - Tajne rođendanske kape, radionica SŠ (Leana Dobša, Ivona Lambaša, Daria Ljubobratović, Ivana Poljančić, Mirjana Štimac, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
9. 28.4.2006. - Matematika - put do pobjede, radionica OŠ (Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
10. 27.4.2006. - Geometrijska tijela, radionica OŠ,(Doris Dumičić, Ivana Grbin, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
11. 27.4.2006. - Zaokružimo igru, radionica OŠ, (Andrea Švob, Sanja Križ, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
12. 22.4.2005. - Eksperimentalno određivanje broja Pi, radionica OŠ (Barbara Šaina, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
13. 21.4.2005. - Matematika - put do pobjede, radionica OŠ (Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
14. 16.5.2003. - Matematika - put do pobjede, radionica OŠ (Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
15. 16.5.2003. - Matematika - put do pobjede, radionica SŠ (Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
16. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
17. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
18. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
19. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
20. - Festival znanosti
predsjednica Organizacijskog odbora
Rijeka
21. - Festival znanosti
predsjednica Organizacijskog odbora
Rijeka
22. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
23. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
24. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
25. - Festival znanosti
član Organizacijskog odbora
Rijeka
26. - Matematika i fizika - mogu i ovako, izložba (Rajka Jurdana-Šepić, Sanja Rukavina)
Festival znanosti
Rijeka
27. - Zlatni rez, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
28. - Prosti brojevi, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
29. - Paul Erdos, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
30. - Savršeni brojevi, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
31. - Diskretna matematika, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
32. - Znak jednakosti, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
33. - Kvadratura kruga, autorica radio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
34. - Napoleonov problem, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
35. - Kombinatorne igre, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
36. - Pi dan i Svjetski dan matematike, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
37. - Platonova tijela, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
38. - Duplikacija kocke, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Riejka
39. - Ramseyeva teorija, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
40. - Peanovi aksiomi, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
41. - Fieldsova medalja, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
42. - Zakon velikih brojeva, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
43. - Blanušin graf, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
44. - Trisekcija kuta, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
45. - Vladimir Devide, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
46. - Rhindov papirus, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
47. - Teorem, lema, korolar, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
48. - Problem četiri boje, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
49. - Latinski kvadrati, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
50. - William Feller, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
51. - Geometrija, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
52. - Fibonacci, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
53. - Pozicijski i nepozicijski brojevni sustavi, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
54. - Didonin problem, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
55. - Broj 100, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
56. - Pitagorin poučak, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
57. - Dirichletovo načelo, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
58. - Četiri karakteristične točke trokuta, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
59. - Hilbertov hotel, autorica radio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
60. - Prebrojivi skupovi, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
61. - Matematika Maya, autorica radio emisijie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
62. - Krivulje drugog reda, autorica radio emisijie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
63. - Alisa u zemlji čuda, autorica radio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
64. - Bourbaki grupa, autorica radio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
65. - Logaritam, autorica radio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
66. - Arhimed, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
67. - Problem rezanja torte, autoricaradio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
68. - Erdosov broj, autorica radio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
69. - Geometrijske konstrukcije, autorica radio emisjie
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
70. - Agnesina vještica, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
71. - Okomito i uspravno, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
72. - G. B. Dantzig, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka
73. - Povijest studija matematike i fizike u Rijeci, autorica radio emisije
Baltazar, Znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez
Radio Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 20.12.2017. - - zamjenik pročelnika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
2. 20.12.2014. - 19.12.2017. - pročelnik
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
3. 1.6.2008. - 1.12.2014. - zamjenik pročelnika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2005. - 1.1.2008. - predstojnik
Filozofski fakultet u Rijeci/Katedraza osnove matematike i metodiku nastave matematike
5. 1.1.2001. - 1.1.2005. - predstojnik
Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra za algebru i diskretnu matematiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2015. - član
Sveučilište u Rijeci/ Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa
2. 1.1.2008. - 1.1.2014. - član
Sveučilište u Rijeci/ Savjet za znanost
3. 1.1.2008. - 1.1.2013. - član
Sveučilište u Rijeci/ Odbor za izdavaštvo
4. 1.1.2008. - 1.1.2012. - član
Sveučilište u Rijeci/ Povjerenstvo za vrednovanje cjeloživotnog učenja
5. 1.1.2008. - 1.1.2012. - član
Sveučilište u Rijeci/ Odbor za kvalitetu
6. 1.1.2008. - - član
Sveučilište u Rijeci/ Stručno vijeće Centra za studije
7. - - član
Stručno vijeće za internacionalizaciju i projekte

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2004. - - član povjerenstva
Povjerenstvo za provođenje stručnih ispita učitelja i nastavnika iz matematike, Agencija za odgoj i obrazovanje